BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 44. Aantal = 280.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Breestraat.075-077
251/04

/
Adriaan Claasz bode aldaar
1573-09-28
Gerrit Bouwensz schout te Boskoop en Adriaan Claasz bode aldaar als voogden van Bouwen Jansz ongehuwde zoon van Jan Bouwensz van Boskoop en Fijtgen Hendricksdr van Nieuwkoop
Waarboek-67 C-1563 (gemachtigde)Burgsteeg.003
378/04
Adriaen Willemsz Cruytpenning
/
Adriaan Willemsz Cruypenning heemraadsbodeheemraadsbode
1565-07-24
Adriaan Willemsz Cruypenning heemraadsbode
Waarboek-67 F-1576 (borg)Levendaal.052
127/04

/
Adriaen Jansz bodebode
1576-11-28
Ewout Pietersz Hofland mr.voller (met Adriaen Jansz bode als borg)
Volkstelling-1581 (teller)Lokhorststraat.015-029
0/0g
Adriaen Willemsz Cruytpenning
/
Adriaen Willemsz Cruytpenninc heemraatsbode (bonmeesteren)heemraatsbode
1581-09
Adriaen Willemss Cruytpenning heemraitsbode bonmeesteren
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkstraat.016
90/90
Adriaen Willemsz Cruytpenning
/10
Adriaen Willemsz Cruytpenning [heemraetsbode]heemraetsbode
1581-12
Adriaen Willemsz Cruytpenning [heemraetsbode]
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Diefsteeg.021
19/03
Adriaen Willemsz Cruytpenning
/
Adriaen Willemsz heemraadsbodeheemraadsbode
1562-01-29
Adriaen Willemsz heemraadsbode (met Christoffel Evertsz snijder als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Pieterskerkstraat.016
176/53
Adriaen Willemsz Cruytpenning
/
Adriaen Willemsz heemraadsbodeheemraadsbode
1562-09-12
Adriaen Willemsz heemraadsbode
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Pieterskerkstraat.016
98/1
Adriaen Willemsz Cruytpenning
/0-4-0
Adriaen Willemsz heemraetsbodeheemraetsbode
1573
Adriaen Willemsz heemraetsbode, jaerlicxe pachte die hij de vier provens tot Leyden schuldich es, staende op zijn huys gelegen aldaer op St.e Pieters kercgraft
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkstraat.016
160/1
Adriaen Willemsz Cruytpenning
5/
Adriaen Willemsz van Cruytpe heemraetsbode bonmrheemraetsbode
1581-09
Adriaen Willemsz Cruytpenning heemraitsbode bonmeester
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6610/78Vb

/
Adriaen Willemz Cruypenningbode van het Hoogheemraadschap van Rijnland
1579-09-07
Adriaen Willemz Cruypenning
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Langebrug.058.1
117/1a
Jacob Gerritsz {bode}
/
Aeltgen Lambrechtsdr wed v Jacob Gerytsz boode mitte roedebode
1601
Aeltgen Lambrechtsdr wed v Jacob Gerytsz boode mitte roede
Volkstelling-1581 (bewoner)Nonnensteeg.000.4
172/1
Claes Claesz Buyser
1/
Claes Claesz bodel van de Universiteytbodel
1581-09
Claes Claesz bodel van de Universiteyt
Grachtenboek-38 (eigenaar)Langebrug.060.2
80/1
Cornelis Huigenz {bode}
/
Corneelis Huigesz balli boodeballi boode
1583~1588
Corneelis Huigesz balli boode
Vetus-1585 (eigenaar)Vliet.003
28/1
Cornelis Adriaensz van Zuyrendael
/15
Cornelis Adriaens universiteytsbodeuniversiteytsbode
1585
Cornelis Adriaens universiteytsboden huys; es getacxeert op 15 gulden
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7649/57Vb

/
Cornelis Adriaenszbode met de busse
1590-10-19
Cornelis Adriaensz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7779/70c

/3,2
Cornelis Adriaenszbode met de busse
1591-08-24
Cornelis Adriaensz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7899/82Vc

/3,2
Cornelis Adriaenszbode met de busse
1592-12-28
Cornelis Adriaensz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8077/104Vc

/3,2
Cornelis Adriaenszbode met de busse
1594-06-24
Cornelis Adriaensz
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.045.3
34/1
Cornelis Adriaensz van Zuyrendael
5/
Cornelis Adriaensz bode van de universiteytbode v universiteit
1581-09
Cornelis Adriaensz bode van de universiteyt
Waarboek-67 L-1584 (borg)Molensteeg.011
37/05
Cornelis Adriaensz van Zuyrendael
/
Cornelis Adriaensz bode van de universiteytbode
1584-02-12
Cornelis Adriaensz bode van de universiteyt
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8174/116c

/3,2
Cornelis Adriaensz van Surendaelbode met de busse
1595-06-02
Cornelis Adriaensz van Surendael
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8370/138b

/3,2
Cornelis Adriaensz van Surendaelbode met de busse
1597-08-15
Cornelis Adriaensz van Surendael
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8382/139Vb

/3,2
Cornelis Adriaensz van Surendaelbode met de busse
1597-11-21
Cornelis Adriaensz van Surendael
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8390/140Vc

/3,2
Cornelis Adriaensz van Surendaelbode met de busse
1597-12-22
Cornelis Adriaensz van Surendael
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8415/143c

/3,2
Cornelis Adriaensz van Surendaelbode met de busse
1598-05-08
Cornelis Adriaensz van Surendael
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.039
10/1
Cornelis Adriaensz van Zuyrendael
/2-11-0
Cornelis Adriaensz van Suyrendael bode mitter bussebode mitter busse
1601
Cornelis Adriaensz van Suyrendael bode mitter busse
Waarboek-67 C-1563 (belending)Raamsteeg.000.34
523/07

/
Cornelis Antonisz bode mitte roedebode mitte roede
1566-05-08
Cornelis Antonisz bode mitte roede
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.065
42/42
Cornelis Cornelisz {bode}
/4
Cornelis Cornelisz heemraetsbodeheemraetsbode
1581-12
Cornelis Cornelisz heemraetsbode
Omslag-1575 (eigenaar)Steenschuur.001
38/1
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/12/0-38-5
Cornelis Ghijsbertsz bode in Schaeckbode
1575-09-01
Cornelis Ghijsbertsz bode in Schaeck
Omslag-1575 (eigenaar)Breestraat.049
22/2
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Ghijsbertsz Schaeck, bodebode
1575-09-01
Cornelis Ghijsbertsz Schaeck, bode
Waarboek-67 B-1562 (belending)Steenschuur.001
103/07
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Ghijsbrechtss bode mitte roedebode mitte roede
1562-05-05
Cornelis Ghijsbrechtss bode mitte roede
Poorterboeken-D-1532 (borg)Steenschuur.001
6312/57Vb
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Ghijsbrechtszbode met de roede
1562-12-09
Cornelis Ghijsbrechtsz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Steenschuur.001
326/08
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Ghijsbrechtsz boede mitte roede deser stedeboede mitte roede deser stede
1561-09-26
Cornelis Ghijsbrechtsz boede mitte roede deser stede
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6264/52Vb
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbertszbode met de roede
1561-01-20
Cornelis Gijsbertsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6275/53Vb
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbertszbode
1561-05-30
Cornelis Gijsbertsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Steenschuur.001
6311/57Vb
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbrechtszbode met de roede
1562-12-09
Cornelis Gijsbrechtsz
Waarboek-67 B-1562 (borg)Boomgaardsteeg.017
233/04
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbrechtsz bodebode
1562-12-23
David Egbertsz advocaat (met Cornelis Gijsbrechtsz bode met de roede als borg)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.010
162/06
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbrechtsz bode met de roedebode met de roede
1561-02-07
Cornelis Gijsbrechtsz bode met de roede
Waarboek-67 E-1571 (voogd)
537/04
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbrechtsz bode met de roedebode met de roede
1575-06-07
Jan Gerritsz de Haes en Cornelis Gijsbrechtsz bode met de roede van Leiden, als voogden van Pietertgen
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Maarsmansteeg.015
584/04
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbrechtsz bode met de roedebode met de roede
1575-08-16
Cornelis Gijsbrechtsz de Haes bode met de roede
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Botermarkt.005
192/07
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbrechtsz Schaack bode met de roedebode met de roede
1564-07-12
met Cornelis Gijsbrechtsz Schaack als haar voogd in deze zaak (en haar zoon Hendrick Barentsz als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Rapenburg.102
153/04
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck bode met de roedebode met de roede
1564-04-14
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck bode met de roede van Leiden
Waarboek-67 D-1567 (borg)Hooigracht.062
509/06
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck bode met de roedebode met de roede
1571-04-19
Anna Gerritsdr, weduwe van Garbrant Meesz de Jonge met haar zwager Jacob Gerritsz, schipper als haar voogd in deze zaak (met Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck, bode met de roede van Leiden, als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Steenschuur.001
111/10
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck bode mitte roedebode mitte roede
1568-06-10
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck bode mitte roede
Volkstelling-1574 (bewoner)Steenschuur.001
76/1
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
5/
Cornelis Gysbaerts bode mette rode
Wolhuis
bode mette rode
1574-08-07
Cornelis Gysbaerts bode mette rode
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.060.2
90/1
Cornelis Huigenz {bode}
3/
Cornelis Huygensz baillius bode van Rijnlantbaillius bode
1581-09
Cornelis Huygensz van Haestrecht baillius bode van Rijnlant
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.060.2
84/84
Cornelis Huigenz {bode}
/8
Cornelis Huygensz bode van Rhynlantbode
1581-12
Cornelis Huygensz bode van Rhynlant
Waarboek-67 F-1576 (koper)
474/53

/
Cornelis Huygensz van Haestert baljuwsbodebaljuwsbode
1578-03-02
Cornelis Huygensz van Haestert baljuwsbode van Rijnland
Aflezingsboek-E (vermelding)Langebrug.060.2
13/03.2.4.5
Cornelis Huigenz {bode}
/
Cornelis Huygenz baillys boodebaillys boode
1578-10-25
Cornelis Huygenz baillys boode
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.060.2
64/1
Cornelis Huigenz {bode}
/5
Cornelis Huygenz bodebode
1585
Cornelis Huygenzoon bodes huys, dat hij verhuyert, es getacxeert op 5 gulden
Omslag-1583 (bewoner)Langebrug.060.2
91/1
Cornelis Huigenz {bode}
/8
Cornelis Huygenz bode van Rynlandbode van Rynland
1583-07-14
Cornelis Huygenz, bode van Rynland
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.060.2
71/1
Cornelis Huigenz {bode}
/-
Cornelis Huygenzoon bodes tuynbode
1585
Cornelis Huygenzoon bodes tuyn, es getacxeert mit zijn huys, daeromme niet
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.057
56/56
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
/4
Cornelis Joostensz baillys bodebaillys bode
1581-12
Cornelis Joostensz baillys bode
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Groenesteeg.058
425/03

/
Cornelis Joostensz baljuwsbodebaljuwsbode van Rijnland
1570-11-14
Cornelis Joostensz baljuwsbode van Rijnland (met Adriaan Joostensz als borg)
Waarboek-67 F-1576 (borg)Noordeinde.010
72/07
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
/
Cornelis Joostenz Clomp baljuwsbode van Rijnland zijn schoonvaderbaljuwsbode van Rijnland
1576-06-23
Dirck Cornelisz smid met zijn schoonvader Cornelis Joostenz Clomp baljuwsbode van Rijnland als borg
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.135.1
83/1
Cornelis Lourisz {bode}
/20
Cornelis Louriss bodebode
1585
Cornelis Louriss bode opten houck van Maerendorps huys, es getaxeert op 20 gulden
Waarboek-67 H-1580 (curator)Levendaal.029
141/03
Cornelis Lourisz {bode}
/
Cornelis Lourisz bodebode
1580-07-01
Cornelis Lourisz
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.135.1
64/1
Cornelis Lourisz {bode}
3/
Cornelis Lourisz bode der stad Leyden mette ruedebode met de roede
1581-09
Cornelis Lourisz bode der stad Leyden mette ruede
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.135.1
50/50
Cornelis Lourisz {bode}
/4
Cornelis Lourisz bode mitte roedebode mitte roede
1581-12
Cornelis Lourisz bode mitte roede
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Rapenburg.122
343/04
Cornelis Ulricksz {bode-turfdrager}
/
Cornelis Ulrichsz bode met de busbode met de bus
1570-04-15
Catharina Willemsdr met Cornelis Ulrichsz bode met de bus van Leiden als haar voogd in deze zaak (met Frans Corss als borg)
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeVest.161-171
221/05
Cornelis Ulricksz {bode-turfdrager}
0/
Cornelis Ulricxzn bode destijdsbode destijds
1581-09
Cornelis Ulricxzn bode destijds
Poorterboeken-D-1532 (borg)Rapenburg.116
6163/39Vb
Cornelis Ulricksz {bode-turfdrager}
/
Cornelis Ulrycxzbode met de busse
1551-11-09
Cornelis Ulrycxz
Volkstelling-1581 (bewoner)LangeMare.065
95/1
Cornelis Cornelisz {bode}
1/
Cornelisz Cornelisz van Leydenheemraadsbode
1581-09
Cornelis Cornelisz van Leyden heemraetsboode
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Breestraat.055
369/09
Gillis Gillisz {bode}
/
den onmondigen weeskinderen van wijlen Gyelis Gyelisz heemraetsbodeheemraetsbode
1558-02-01
Gerryt Jacobsz de Haes ende Gerryt Jansz Abbenbrouck als voochden over den onmondigen weeskinderen van wijlen Gyelis Gyelisz., heemraetsbode, ende Aerntgen Nanningsdr., zijn huysvrouwe, beyde zaliger gedachtenis
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6990/94b

/
Dirc Claesz Coenenteynbode met de busse
1584-05-17
Dirc Claesz Coenenteyn
Poorterboeken-D-1532 (borg)
7276/125Vb

/
Dirc Claez Koenesteynbode met de busse
1587-08-04
Dirc Claez Koenesteyn
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.194
48/48
Dirck Claesz Coenesteyn {bode}
/4
Dirck Claesz Coenesteyn bodebode
1581-12
Dirck Claesz Coenesteyn bode
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.194
60/07
Dirck Claesz Coenesteyn {bode}
/
Dirck Claesz Coenesteyn bode mitte bussebode mitte busse
1581-09-28
Dirck Claesz Coenesteyn bode mitte busse
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.194
163/1
Dirck Claesz Coenesteyn {bode}
5/
Dirck Claeszn Coenesteyn bodebode
1581-09
Dirck Claeszn Coenesteyn bode
Poorterboeken-D-1532 (borg)
7243/122b

/
Dirck Coenesteynbode met de busse
1587-05-13
Dirck Coenesteyn
Waarboek-67 H-1580 (borg)Ketelboetersteeg.008
245/06
Pieter Cornelisz van der Morsch
/
en Pieter Cornelisz bode mitte roedebode mitte roede
1580-12-27
Pieter Cornelisz bode mitte roede
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.164
522/03
Floris Jansz {snijder, bode}
/
Floris Jansz bodebode met de roede
1571-05-05
Floris Jansz bode met de roede van Leiden
Voogdenboek-A (overledene)Breestraat.134
156/03
Floris Jansz {snijder, bode}
/
Floris Jansz bodebode
1578-11-14
Floris Jansz bode gewonnen bij Maritgen Dircsdr
Vetus-1585 (overledene)Breestraat.134
129/1a
Floris Jansz {snijder, bode}
/
Floris Janszoon boden weduenboden
1585
Marie Dircxdr Floris Janszoon boden weduen
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5885/13b

/
Foeye Jacopszbode met de roede
1540-12-11
Foeye Jacopsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5933/17b

/
Foeye Jacopsz
zijn huysvrouwen vader
bode
1542-07-14
Foeye Jacopsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5966/19Vb

/
Foeye Jacopszbode met de roede
1542-07-19
Foeye Jacopsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Papengracht.013-017
157/1
Gideon Bruinenz
/2-0-0
Gedoen Bruynen heemraetsbodeheemraetsbode
1601
Gedoen Bruynen heemraetsbode
Waarboek-67 C-1563 (koper)
617/53

/
Gerrit Cornelisz bodebode
1567-01-28
Gerrit Cornelisz bode van Rijnland
Waarboek-67 D-1567 (koper)
618/53

/
Gerrit Cornelisz bodebode
1571-10-19
Gerrit Cornelisz bode van de baljuw van Rijnland
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Boomgaardsteeg.017
216/04
Gerrit Dircksz {bierdrager, bode}
/
Gerrit Dircksz bode met de roedebode
1562-11-28
Pietertgen Hendricksdr met Gerrit Dircksz bode met de roede van Leiden als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Diefsteeg.014
169/03
Gerrit Dircksz {bierdrager, bode}
/
Gerrit Dircksz bode met de roedebode met de roede
1564-05
Gerrit Dircksz bode met de roede van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Breestraat.153
528/05
Gerrit Dircksz {bierdrager, bode}
/
Gerrit Dircksz bode met de roedebode met de roede
1575-05-23
Aagte Jacobsdr vrouw van Gerrit Roelofsz met Gerrit Dircksz bode met de roede van Leiden als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 F-1576 (belending)Diefsteeg.014
348/10
Gerrit Dircksz {bierdrager, bode}
/
Gerrit Dircxsz bode met de roedebode met de roede
1577-10-11
Gerrit Dircxsz bode met de roede
TiendePenning-1561 (eigenaar)Diefsteeg.014
415/1
Gerrit Dircksz {bierdrager, bode}
/7-0-0
Gerryt Dircxz bodebode
1561-12
Gerryt Dircxz bode
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6368/64Vb

/
Geryt Corneliszbode van de baljuw van Rijnland
1567-02-26
Geryt Cornelisz
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6369/64Va

/
Geryt Cornelisz
Beiden werden op dezelfde dag poorter en waren elkaars borg.
bode van de baljuw van Rijnland
1567-02-26
Geryt Cornelisz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Diefsteeg.014
434/08
Gerrit Dircksz {bierdrager, bode}
/
Geryt Dirck bodebode
1582-08-21
t huys gecomen van Geryt Dirck eertijts bode
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8715/174Vc

/3,2
Geryt van Peltenburchbode met de roede
1602-08-12
Geryt van Peltenburch
Poorterboeken-D-1532 (borg)Diefsteeg.014
6310/57b
Gerrit Dircksz {bierdrager, bode}
/
Gherit Dircxzbode met de roede
1562-12-09
Gherit Dircxz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6328/59b

/
Gherit Dircxzbode
1563-11-22
Gherit Dircxz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.009-013
93/1
Gijsbrecht Claesz Vermij
/3-4-0
Ghijsbert Claess Vermey bode met de busschebode met de bussche
1601
Ghijsbert Claess Vermey bode met de bussche
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.029
141/07

/
Gillis Gellesz boede van de Hoogen Heemraedt van Rijnlandtboede van de Hoogen Heemraedt van Rijnlandt
1547-01-05
Gillis Gellesz boede van de Hoogen Heemraedt van Rijnlandt
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5954/18Vb

/
Gillis Gilliszbode van de Hoogheemraden van Rijnland
1542-07-15
Gillis Gillisz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8620/164Vb

/3,2
Hadsebou de Meesterebode op Zeeland
1601-04-27
Hadsebou de Meestere
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.006
236/1
Harper Pouwelsz {bode}
3/3-15-0/4-10-0
Harper Pouwelsz bode mitte roedebode mitte roede
1606-08
Harper Pouwelsz., bode mitte roede, opt aengeven van dezelve
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
7743/66Va

/3,2
Hatse Boudemeester
Mennist = doopgezind.
bode van de kooplieden
1591-06-06
Hatse Boudemeester
Waarboek-67 A-1560 (borg)Moriaansteeg.008
355/05
Hendrick Engelsz {drapier}
/
Hendrick Engelsz bode van het kapittelbode van het kapittel
1561-11-13
meester Gijsbrecht Jorisz priester kanunnik en scholaster van het Sint Pancrascollege in Leiden priester (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met Hendrick Engelsz bode van het kapittel als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Moriaansteeg.008
209/05
Hendrick Engelsz {drapier}
/
Hendrick Engelsz eertijds bode van het kapittelbode van het kapittel
1564-08-07
mr. Gijsbrecht Jorisz priester kannunik en scholaster in het St.-Pancrascollege met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak (met Hendrick Engelsz eertijds bode van het kapittel)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Papengracht.011
159/1
Hendrick Pietersz van Geenen
/2-11-0
Henrick van Geenen heemraetsbodeheemraetsbode
1601
Henrick van Geenen heemraetsbode
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.116.4
87/1
Harmen Rutgersz {bode}
/9/0-18
Hermen Rutgersz heemraedtsboedebode
1558-06-08
Hermen Rutgersz heemraedtsboede
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.047
211/1
Hessel Claesz {soldaat}
/4-3-0
Hessel Claess bode van Voorhoutbode
1601
Hessel Claess bode van Voorhout
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6043/25b

/
Heynrick Willemszbode met de roede
1542-07-26
Heynrick Willemsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6047/25Vb

/
Heynrick Willemszbode
1542-07-26
Heynrick Willemsz
Vetus-1585 (eigenaar)FaliedeBegijnhof.032
202/1
Jacob Jacobsz van Noorde {de oude, bode-met-de-busse}
/8
Jacob de bodebode
1585
de stadt mit 't huys 'twelck bij Jacob de bode wert bewoont; es getacxeert op 8 gulden
Volkstelling-1574 (eigenaar)Middelstegracht.048
69/2
Jacob Jacobsz van Noorde {de oude, bode-met-de-busse}
0/
Jacob de bode sijn wijf
Gansoord
bode
1574-08-07
Jacob de bode sijn wijf
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6577/77b

/
Jacob Gerritszbode
1578-04-10
Jacob Gerritsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6620/79b

/
Jacob Gerritszbode
1580-05-06
Jacob Gerritsz
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Langebrug.058.1
322/04
Jacob Gerritsz {bode}
/
Jacob Gerritsz bodebode
1577-00-03
Jacob Gerritsz bode met de roede van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (koper)Langebrug.058.1
494/04
Jacob Gerritsz {bode}
/
Jacob Gerritsz bodebode
1578-03-17
Jacob Gerritsz bode met de roede
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Molen.110
363/06
Jacob Gerritsz {bode}
/
Jacob Gerritsz bode met de roedebode met de roede
1577-10-30
Maritgen Dircksdr weduwe van Barent Lambrechtsz molenaar (bijgestaan door Jacob Gerritsz bode met de roede)
Volkstelling-1581 (vermelding)Hogewoerd.097
57/6a
Jacob Gerritsz {bode}
0/
Jacob Gerritsz bode met de roede zijn wijfs zoon xxii jaerenbode met de roede
1581-09
Pieter Jansz Jacob Gerritsz bode met de roede zijn wijfs zoon xxii jaeren
Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Levendaal.029
141/08
Jacob Gerritsz {bode}
/
Jacob Gerrytsz bode mitte roedebode mitte roede
1580-07-01
Jacob Gerrytsz bode mitte roede
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Diefsteeg.010
300/07
Jacob Gerritsz {bode}
/
Jacob Gerrytsz bode mitte roedebode mitte roede
1581-02-18
Jacob Gerrytsz bode mitte roede
Volkstelling-1581 (vermelding)Breestraat.086
1/6a
Jacob Gerritsz {bode}
0/
Jacob Geryt bodes dr zijn dienstmeytbode
1581-09
Lysbeth Jacob Geryt bodes dr zijn dienstmeyt
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6448/71Vb
Jacob Gerritsz {bode}
/
Jacob Gerytszbode met de roede
1577-04-12
Jacob Gerytsz
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.058.1
100/1
Jacob Gerritsz {bode}
/10
Jacob Gerytsz bodebode
1585
Jacob Gerytszoon boden huys, es getacxeert op 10 gulden
Waarboek-67 L-1584 (vermelding)Hogewoerd.068
1/15
Jacob Gerritsz {bode}
/
Jacob Gerytsz bode met de roedebode met de roede
1583-03-22
Jacob Gerytsz bode met de roede proclameert
Dienstboek-A (vermelding)Langebrug.058.1
203/V
Jacob Gerritsz {bode}
/
Jacob Gerytsz bode mitter roedebode mitter roede
1581-02-21
Jacob Gerytsz bode mitter roede
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.058.1
96/1
Jacob Gerritsz {bode}
5/
Jacob Gerytsz boode mitte roedebode
1581-09
Jacop Gerytszn boode mitte roede
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)NieuweRijn.003
37/12
Jacob Gerritsz {bode}
0/
Jacob Jacob Gerritszbode met de roede
1578-08-08
Jacob Jacob Gerritsz, bode met de roede
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Hogewoerd.097
38/12
Jacob Gerritsz {bode}
/
Jacob Jacob Gerritszbode met de roede
1578-08-08
Jacob Jacob Gerritsz, bode met de roede
Waarboek-67 G-1578 (belending)Langebrug.058.1
166/07
Jacob Gerritsz {bode}
/
Jacob Jacob Gerritszbode mitten roede
1579-02-16
ander zijde ten noorden Jacob Jacob Gerritsz, bode mitten roede
Waarboek-67 G-1578 (belending)Langebrug.058.1
167/06
Jacob Gerritsz {bode}
/
Jacob Jacob Gerritszbode mitten roede
1579-02-16
ander zijde ten noorden Jacob Jacob Gerritsz, bode mitten roede
Waarboek-67 G-1578 (voogd)NieuweRijn.053-054
389/03
Jacob Gerritsz {bode}
/
Jacob Jacob Gerritsz bodebode
1579-10-02
Jacob Jacob Gerritsz bode ende Alexander Aelbrechtsz drapier in den name als voochden
Volkstelling-1581 (overledene)Breestraat.104
42/1a
Jacob Jacobsz {bode-met-de-roede}
0/
Jacob Jacobss in zijn leven bode met de roede der stadtbode
1581-09
Grietgen Paedts Jansdr weduwe van Jacob Jacobss in zijn leven bode met de roede der stadt
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6244/49Vb
Jacob Jacobsz {bode-met-de-roede}
/
Jacob Jacobszbode met de roede
1559-11-03
Jacob Jacobsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6334/59Vb
Jacob Jacobsz {bode-met-de-roede}
/
Jacob Jacobszbode met de roede
1564-05-05
Jacob Jacobsz
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6350/61a

/
Jacob Jacobszbode met de busse (pas benoemd)
1565-08-13
Jacob Jacobsz
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.096
160/03
Jacob Jacobsz {bode-met-de-roede}
/
Jacob Jacobsz bode met de roedebode met de roede
1564-04-27
Jacob Jacobsz bode met de roede
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.032
135/1
Jacob Jacobsz van Noorde {de oude, bode-met-de-busse}
6/
Jacob Jacobsz bode mit de bosschebode mit de bossche
1581-09
Jacop Jacopsz bode mit de bossche der stad Leyden
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.133
389/03
Jacob Jacobsz {bode-met-de-roede}
/
Jacob Jacobsz bode mitter roedebode mitter roede
1558-12-11
Jacob Jacobsz bode mitter roede
Waarboek-67 E-1571 (koper)Middelstegracht.048
64/05
Jacob Jacobsz van Noorde {de oude, bode-met-de-busse}
/
Jacob Jacobsz busdragerbusdrager
1572-03-13
Jacob Jacobsz busdrager der stad Leiden
Dienstboek-A (benoeming)FaliedeBegijnhof.032
203/V
Jacob Jacobsz van Noorde {de oude, bode-met-de-busse}
0/
Jacob Jacobsz van Noort bode mitter bussebode mitter busse
1581-02-21
Jacob Jacobsz van Noort
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Breestraat.140
221/12
Jacob Jacobsz {bode-met-de-roede}
/
Jacob Jacobsz, bode met de roedebode met de roede
1579-04-15
Jacob Jacobsz, bode met de roede
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.133
17/1
Jacob Jacobsz {bode-met-de-roede}
/14/0-28
Jacob Jacopsz boedeboede
1558-06-08
Jacob Jacopsz boede
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hoefstraat.037-041
170/1
Jacob Gommersz van Noorde
/1-6-0
Jacob van Noorde ende Jan Dircxz van Noortzant, bodenbode
1601
Jacob van Noorde ende Jan Dircxz van Noortzant, boden
Oud-belastingboek-1601 (mede-eigenaar)Hoefstraat.037-041
170/1b
Jan Dircksz Noortsant
/1-6-0
Jacob van Noorde ende Jan Dircxz van Noortzant, bodenbode
1601
Jacob van Noorde ende Jan Dircxz van Noortzant, boden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.040.1
34/1
Jacob Gommersz van Noorde
/12
Jacob van Noorde Gommerszbode
1585
Jacob van Noorde Gommerszoons huys, es getacxeert op 12 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.040.1
38/1
Jacob Gommersz van Noorde
/4-10-0
Jacob van Noorde Gommersz bode mitten roedebode mitten roede
1601
Jacob van Noorde Gommersz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8683/171Vc

/3,2
Jacob van Voortbode met de busse
1602-04-01
Jacob van Voort
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8720/175c

/3,2
Jacob van Voortbode met de busse
1602-09-02
Jacob van Voort
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6672/82b
Jacob Gerritsz {bode}
/
Jacop Gerritszbode met de roede
1582-06-07
Jacop Gerritsz
Grachtenboek-38 (eigenaar)Langebrug.058.1
40/1
Jacob Gerritsz {bode}
/
Jacop Gerritsz bode metter roedebode
1583~1588
Jacop Gerritsz bode metter roede
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.058.1
88/88
Jacob Gerritsz {bode}
/2
Jacop Gerritsz bode mitte roedebode mitte roede
1581-12
Jacop Gerritsz bode mitte roede
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6673/82b

/
Jacop Gerytszbode
1582-07-10
Jacop Gerytsz
Omslag-1583 (bewoner)Langebrug.058.1
95/1
Jacob Gerritsz {bode}
/2
Jacop Gerytsz bode mitte roedebode mitte roede
1583-07-14
Jacop Gerytsz, bode mitte roede
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6169/40Vb
Jacob Jacobsz {bode-met-de-roede}
/
Jacop Jacopszbode met de roede
1553-02-23
Jacop Jacopsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6188/42b
Jacob Jacobsz {bode-met-de-roede}
/
Jacop Jacopszbode met de roede
1554-07-11
Jacop Jacopsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.064
138/2
Jacob Jacobsz van Noorde {de oude, bode-met-de-busse}
/
Jacop Jacopsz boedeboede
1558-06-08
Jacop Jacopsz boede
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.064
139/2
Jacob Jacobsz van Noorde {de oude, bode-met-de-busse}
/
Jacop Jacopsz boedeboede
1558-06-08
Jacop Jacopsz boede
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5874/11Vb

/
Jacop Symonszbode met de busse
1540-04-30
Jacop Symonsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5888/13b

/
Jacop Symonszbode met de busse
1541-01-08
Jacop Symonsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6053/25Vb

/
Jacop Symonszbode met de busse
1542-07-26
Jacop Symonsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6059/26b

/
Jacop Symonszbode
1542-07-28
Jacop Symonsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6064/26Vb

/
Jacop Symonszbode met de busse
1542-08-18
Jacop Symonsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6073/28b

/
Jacop Symonszbode met de busse
1543-12-15
Jacop Symonsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6083/29b

/
Jacop Symonszbode met de busse
1544-11-08
Jacop Symonsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6119/34b

/
Jacop Symonszbode met de roede
1548-08-11
Jacop Symonsz
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.096
2/1

/20/2-0
Jan Ariesz balyuels boddebalyuels bodde
1558-06-08
Jan Ariesz balyuels bodde
Poorterboeken-D-1532 (borg)Schoolsteeg.010
5900/14Vb
Jan Dircksz Zijbinck
/
Jan Dirck Zybincxzbode met de roede
1541-10-11
Jan Dirck Zybincxz
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.013-015
110/2
Jan Dircksz Noortsant
3/5-0-0/4-10-0
Jan Dircxz bode mitte roedebode
1606-08
Jan Dircxz., bode mitte roede, bewoont bij Jacob de Starcke op zijn aengeven
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8584/160Vc
Jan Dircksz Noortsant
/3,2
Jan Dircxz van Noortsantbode met de roede
1600-09-11
Jan Dircxz van Noortsant
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8616/164c
Jan Dircksz Noortsant
/3,2
Jan Dircxz van Noortsantbode met de roede
1601-03-19
Jan Dircxz van Noortsant
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.013-015
107/1
Jan Dircksz Noortsant
/4-0-0
Jan Dircxz van Noortzant bode mitte roedebode mitte roede
1601
Jan Dircxz van Noortzant bode mitte roede
Volkstelling-1581 (bewoner)Lokhorststraat.015-029
1/07
Jan Egbertsz {bode}
0/
Jan Egbertsz bode van den huyzebode
1581-09
Jan Egbertsz bode van den huyze
Poorterboeken-D-1532 (borg)Hogewoerd.005
6208/44Vb
Jan Evertsz {bode-met-de-busse}
/
Jan Evertszbode
1556-05-08
Jan Evertsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Hogewoerd.005
6210/45b
Jan Evertsz {bode-met-de-busse}
/
Jan Evertszbode met de busse
1556-06-03
Jan Evertsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Hogewoerd.005
6308/57b
Jan Evertsz {bode-met-de-busse}
/
Jan Evertszbode
1562-11-14
Jan Evertsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Hogewoerd.005
6333/59Vb
Jan Evertsz {bode-met-de-busse}
/
Jan Evertszbode met de busse
1564-05-05
Jan Evertsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Hogewoerd.005
6359/62b
Jan Evertsz {bode-met-de-busse}
/
Jan Evertszbode
1566-04-10
Jan Evertsz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.005
1411/1
Jan Evertsz {bode-met-de-busse}
/7-0-0
Jan Evertsz bode met de busbode met de bus
1561-12
Jan Evertsz bode met de bus
Waarboek-67 C-1563 (borg)Haarlemmerstraat.038
430/06
Jan Evertsz {bode-met-de-busse}
/
Jan Evertsz bode met de busbode met de bus
1565-11-03
Jan Evertsz bode met de bus
Vetus-1585 (eigenaar)Groenesteeg.032
70/1
Jan Pietersz Capiteyn {landman}
/4
Jan Pieterss Capiteyn schoutenbodenschoutenboden
1585
Jan Pieterss Capiteyn schoutenbodens huys es getaxeert op 4 gulden
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Ketelboetersteeg.017.1
56/03
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Joris van Dobben Willemsz heemraetsbode van Rijnlantheemraetsbode
1581-09-14
Joris van Dobben Willemsz heemraetsbode van Rijnlant
Volkstelling-1581 (bewoner)Raamsteeg.000.30
156/1
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
2/
Joris van Dubben raetsboode schutterraetsboode
1581-09
Joris van Dubben raetsboode schutter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.015
10/1
Lenaert Cornelisz Stoter {klerk}
/4-15-0
Leonart Stoter heemraetsbodeheemraetsbode
1601
Leonart Stoter heemraetsbode
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
93/03

/
Louweris Allertsz bodebode
1564-01-10
Louweris Allertsz eertijds bode (met Allert Jacobsz schilder als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Uiterstegracht.106-110
20/06

/
Louweris Allertsz eertijts bode mette roedeeertijts bode mette roede
1563-08-04
Louweris Allertsz eertijts bode mette roede
Waarboek-67 C-1563 (koper)Nonnenveststeeg.002
56/05
Louris Florisz {bode}
/
Louweris Florisz bode met de roedebode met de roede
1563-11-08
Louweris Florisz bode met de roede van Leiden en Dirck Gerritsz wijnverlater
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kaiserstraat.057.2
614/2

/
Louwerys Allaertszbode
1561-12
Louwerys Allaertsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.057.2
58/2
Louris Allertsz {bode}
/
Louwerys Allartsz boedeboede
1558-06-08
Louwerys Allartsz boede
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.106-110
114/1
Louris Allertsz {bode}
/0/0-1-1
Louwerys Allertsz boedeboede
1558-06-08
Louwerys Allertsz boede
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8444/146c

/3,2
Loys de Lepelaerschoutenbode van de stad
1598-11-02
Loys de Lepelaer
Waarboek-67 A-1560 (koper)Langebrug.021-023
52/05
Maerten Hendricksz van Rampelberg
/
Maarten Hendricksz Rampelberch heemraadsbodeheemraadsbode
1560-08-16
Maarten Hendricksz Rampelberch heemraadsbode van Rijnland
Waarboek-67 B-1562 (belending)Langebrug.021-023
311/29
Maerten Hendricksz van Rampelberg
/
Martijn Heyndricksz heemraedtsboedeheemraedtsboede
1563-03-27
Martijn Heyndricksz heemraedtsboede
TiendePenning-1561 (eigenaar)Langebrug.021-023
444/1
Maerten Hendricksz van Rampelberg
/8-0-0
Martynheemraadsbode
1561-12
Martyn
Poorterboeken-E-1588 (borg)
9031/18Vc

/3,2
Michiel Chimarabode met de busse
1606-04-28
Michiel Chimara
Waarboek-67 C-1563 (koper)Moriaansteeg.008
209/06
Oth Cornelisz de Man
/
Oth Cornelisz bodebode
1564-08-07
Oth Cornelisz bode van het kapittel
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
310/03

/
Otto Cornelisz bodebode
1565-03-21
Otto Cornelisz bode (met Claas Cornelisz schuitvoerder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Breestraat.133
6368/64Va
Pieter Cornelisz van Afterbeek
/
Pieter Cornelisz
Beiden werden op dezelfde dag poorter en waren elkaars borg.
bode van de baljuw van Rijnland
1567-02-26
Pieter Cornelisz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Breestraat.133
6369/64Vb
Pieter Cornelisz van Afterbeek
/
Pieter Corneliszbode van de baljuw van Rijnland
1567-02-26
Pieter Cornelisz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6463/73b
Pieter Cornelisz van der Morsch
/
Pieter Corneliszbode met de roede
1577-05-10
Pieter Cornelisz
Volkstelling-1581 (overledene)Wolsteeg.001
13/1a
Pieter Cornelisz van Afterbeek
0/
Pieter Cornelisz baillius bode weduwebaillius bode
1581-09
Marytgen Gerritsdr van Wassenaer Pieter Cornelisz baillius bode weduwe
Waarboek-67 C-1563 (koper)Ketelboetersteeg.017.1
417/08
Pieter Cornelisz van Afterbeek
/
Pieter Cornelisz baljuwsbodebaljuwsbode
1565-10-04
Pieter Cornelisz baljuwsbode van Rijnland
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Breestraat.133
5/03
Pieter Cornelisz van Afterbeek
/
Pieter Cornelisz baljuwsbodebaljuwsbode
1571-11-15
Pieter Cornelisz baljuwsbode van Rijnland
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)Breestraat.133
410/04
Pieter Cornelisz van Afterbeek
/
Pieter Cornelisz baljuwsbode van Rijnlandbaljuwsbode van Rijnland
1565-00-19
Pieter Cornelisz, baljuwsbode van Rijnland
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)Breestraat.133
411/04
Pieter Cornelisz van Afterbeek
/
Pieter Cornelisz baljuwsbode van Rijnlandbaljuwsbode van Rijnland
1565-00-19
Pieter Cornelisz baljuwsbode van Rijnland
Waarboek-67 C-1563 (koper)Breestraat.133
402/04
Pieter Cornelisz van Afterbeek
/
Pieter Cornelisz baljuwsbode van Rijnlandbaljuwsbode
1565-09
Pieter Cornelisz baljuwsbode van Rijnland
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.133
379/05
Pieter Cornelisz van Afterbeek
/
Pieter Cornelisz balliusbode van Rijnlandtballiusbode van Rijnlandt
1570-06-30
Pieter Cornelisz balliusbode van Rijnlandt
Volkstelling-1581 (teller)Hooigracht.002-004
0/0i
Pieter Cornelisz van der Morsch
/
Pieter Cornelisz bodebode
1581-09
ende Pieter Cornelisz bode
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Maarsmansteeg.006
442/03
Pieter Cornelisz van der Morsch
/
Pieter Cornelisz bode mitte roedebode mitte roede
1583-11-19
Pieter Cornelisz bode mitte roede
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.001
48/1
Pieter Cornelisz van der Morsch
3/
Pieter Cornelisz stadsbodestadsbode
1581-09
Pieter Cornelisz stadsbode
Volkstelling-1581 (bewoner)Schoolsteeg.001
45/4
Pieter Cornelisz van Afterbeek
0/
Pieter Cornelisz van Afterbeek Baillys bodebode
1581-09
Pieter Cornelisz van Afterbeek Baillys bode
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.001
59/1
Pieter Cornelisz van der Morsch
/18
Pieter Cornelisz van der Mors bodebode
1585
Pieter Corneliss van der Mors bodens huys, es getacxeert op 18 gulden
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.001
57/57
Pieter Cornelisz van der Morsch
/4
Pieter Cornelisz van der Mors stadtsbodestadtsbode
1581-12
Pieter Cornelisz van der Mors stadtsbode
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Maarsmansteeg.006
435/03
Pieter Cornelisz van der Morsch
/
Pieter Cornellisz bode mitte roedebode mitte roede
1583-11-03
Pieter Cornelisz bode mitte roede
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkstraat.018
159/1
Pieter Hendricksz van Cranenburch {bode}
5/
Pieter Henricxz van Cranenborch heemraetsbode v Rijnlandheemraetsbode
1581-09
Pieter Henricxzoon van Cranenborch heemraitsbode van Rijnlant heeft hier ix jaren gewoont
Dienstboek-A (benoeming)FaliedeBegijnhof.042
203/V
Pieter Jansz {bode}
/
Pieter Jan Bruersz bode mitter bussebode mitter busse
1581-02-21
Pieter Jan Bruersz bode mitter busse
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7779/70b

/3,2
Pieter Janbroerszbode met de busse
1591-08-24
Pieter Janbroersz
Voogdenboek-A (curator)NieuweRijn.023
24/08
Pieter Jansz {bode}
/
Pieter Janszbode ter kamer
1576-04-19
Pieter Jansz bode ter kamer over het weeskinds goederen
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6453/72b

/
Pieter Janszbode met de busse
1577-05-01
Pieter Jansz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7809/73c
Pieter Jansz van Oudshoorn
/3,2
Pieter Janszbode met de roede
1591-11-30
Pieter Jansz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8216/121Vb

/3,2
Pieter Janszbode van de Weeskamer
1595-10-23
Pieter Jansz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8324/133c

/3,2
Pieter Janszbode van de Weeskamer
1596-11-15
Pieter Jansz
Stratenboek-06 (eigenaar)Langebrug.058.1
1140/1
Pieter Jansz {bode}
/
Pieter Jansz bodebode
1588-07-02
Pieter Jansz bode
Stratenboek-09 (eigenaar)Diefsteeg.021
320/1

/
Pieter Jansz bodebode
1588~1597
Pieter Jansz bode
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.037-039
114/04
Pieter Jansz {bode}
/
Pieter Jansz bode met de bussebode met de busse
1582-09-28
Pieter Jansz bode met de busse
Vetus-1585 (eigenaar)FaliedeBegijnhof.042
191/1
Pieter Jansz {bode}
/6
Pieter Jansz bosdragerbosdrager
1585
des stadts van Leydens huys, 'twelck Pieter Jansz, bosdrager bewoont; es getacxeert op 6 gulden
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8575/159Vb

/3,2
Pieter Jansz van den Boschbode van de Weeskamer
1600-07-28
Pieter Jansz van den Bosch
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gerecht.008
133/1
Pieter Jansz Pijn/van den Bosch
/5-15-0
Pieter Jansz van den Bosch bode van de weeskamerbode
1601
Pieter Jansz van den Bosch bode van de weeskamer
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8429/144Vb
Pieter Jansz van Oudshoorn
/3,2
Pieter Jansz van Outshoornbode met de roede
1598-06-15
Pieter Jansz van Outshoorn
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.042
146/1
Pieter Jansz {bode}
5/
Pieter Janszoon bode mitte bosschebode mitte bossche
1581-09
Pieter Janszoon bode mitte bossche
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6164/40b

/
Pieter Pieterszheemraadsbode
1552-01-26
Pieter Pietersz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Ketelboetersteeg.027-029
303/1
Pieter Pietersz van Edam
/10-0-0
Pieter Pietersz heemraadsbodeheemraadsbode
1561-12
Pieter Pietersz heemraadsbode
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Ketelboetersteeg.027-029
364/03
Pieter Pietersz van Edam
/
Pieter Pietersz heemraadsbodeheemraadsbode
1565-07-06
Pieter Pietersz heemraadsbode van Rijnland
Waarboek-67 D-1567 (koper)Kloksteeg.002.2
346/06
Pieter Pietersz van Edam
/
Pieter Pietersz heemraadsbodeheemraadsbode
1570-04-26
Pieter Pietersz heemraadsbode van Rijnland
Waarboek-67 A-1560 (voogd)LangeMare.055
271/15
Pieter Pietersz van Edam
/
Pieter Pietersz heemraadsbode van Rijnlandheemraadsbode van Rijnland
1561-07-17
Jan Joostensz bakker en Pieter Pietersz heemraadsbode van Rijnland al voogden van Pieter en Maritgen de twee onmondige weeskinderen van Jacob Joostenz en Katharina Jacobsdr
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Langebrug.058.1
357/08
Pieter Pietersz van Edam
/
Pieter Pietersz heemraedtsboede van Rijnlantheemraedtsboede van Rijnlant
1557-05-04
Pieter Pietersz heemraedtsboede van Rijnlant
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.137
19/1
Pieter Quaetgelaet
/14/0-28
Pieter Quaetgelaet boedeboede
1558-06-08
Pieter Quaetgelaet boede
TiendePenning-1557 (eigenaar)Ketelboetersteeg.027-029
82/1
Pieter Pietersz van Edam
/9/0-18
Pister Pietersz eemraedtsboedeeemraedtsboede
1558-06-08
Pister Pietersz eemraedtsboede
Poorterboeken-D-1532 (borg)Breestraat.150
6112/33b
Quirijn Claesz {bode}
/
Quyrijn Claeszbode met de roede
1547-10-27
Quyrijn Claesz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Breestraat.150
6121/34Vb
Quirijn Claesz {bode}
/
Quyrijn Claeszbode met de roede
1548-11-29
Quyrijn Claesz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Breestraat.150
6149/37Vb
Quirijn Claesz {bode}
/
Quyrijn Claeszbode met de roede
1550-09-22
Quyrijn Claesz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Breestraat.150
6167/40Vb
Quirijn Claesz {bode}
/
Quyrijn Claeszbode met de roede
1553-01-01
Quyrijn Claesz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Breestraat.150
6190/42Vb
Quirijn Claesz {bode}
/
Quyrijn Claeszbode met de roede
1554-09-13
Quyrijn Claesz
Waarboek-67 B-1562 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.015.1
248/15
Quirijn Claesz {bode}
/
Quyrijn Claesz bode met de roede van Leidenbode met de roede
1563-02-14
Quyrijn Claesz bode met de roede van Leiden
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.150
193/1
Quirijn Claesz {bode}
/13-0-0
Quyrin Claesz bodebode
1561-12
Quyrin Claesz bode
Poorterboeken-D-1532 (borg)Breestraat.150
6254/51Vb
Quirijn Claesz {bode}
/
Quyring Claeszbode
1560-07-09
Quyring Claesz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.150
71/1
Quirijn Claesz {bode}
/12/0-2
Quyryn Claesz boedeboede
1558-06-08
Quyryn Claesz boede
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.104
101/1
Reyer Gijsbrechtsz van Stolwijck
3/
Reyer Ghysbrechtsz bode met de roedebode
1581-09
Reyer Ghysbrechtsz bode met de roede deser stede
Stratenboek-04 (eigenaar)Breestraat.104
640/1
Reyer Gijsbrechtsz van Stolwijck
/
Reyer Gijsbrechssoon bodebode
1588
Reyer Gijsbrechssoon bode
Waarboek-67 C-1563 (koper)Houtstraat.000.2
578/05
Symon Dirck Hobbesz {rentmeester}
/
Simon Dircksz bodebode
1566-07-12
Simon Dircksz eertijds bode met de roede van Leiden
Poorterboeken-D-1532 (borg)Houtstraat.000.2
6162/39Vb
Symon Dirck Hobbesz {rentmeester}
/
Symon Dircxz bode met de roedebode met de roede
1551-09-09
Symon Dircxz
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.135.2
540/01
Thiman Meesz van der Linden
/
Thijman Meusz bode met de roedebode met de roede
1589-11-29
Thijman Meusz bode met de roede en Jan Jansz smith zijn voogden geordonneerd
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.037
20/1
Thiman Meesz van der Linden
/
Thiman Meeus z bodebode
1588
Thiman Meeus z bode
Poorterboeken-E-1588 (borg)Breestraat.037
8049/101b
Thiman Meesz van der Linden
/3,2
Thyman Meesz van der Lindebode met de roede
1594-05-06
Thyman Meesz van der Linde
Grote-Bewijzen-C (voogd)Rapenburg.135.2
135/07
Thiman Meesz van der Linden
/
Thymon Meeuszn bode mette roede nevebode mette roede
1589-12-01
Jan Janszn smit oom en Thymon Meeuszn bode mette roede neve
Stratenboek-17 (eigenaar)Steenschuur.022.01
110/1
Thiman Meesz van der Linden
/
Timan Meeusz bode
breedte 1-10-3 ipv 2-9-0
bode
1597-07-25
Timan Meeusz bode
Poorterboeken-D-1532 (borg)Breestraat.037
7328/130Vb
Thiman Meesz van der Linden
/
Tyman Meesz van der Lindenbode met de roede
1588-10-19
Tyman Meesz van der Linden
Poorterboeken-E-1588 (borg)Breestraat.037
7814/73Vb
Thiman Meesz van der Linden
/3,2
Tyman Meesz van der Lindenbode met de roede
1591-12-24
Tyman Meesz van der Linden
Volkstelling-1581 (overledene)Zegersteeg.001-015
122/1a

0/
wed v Claes de bode v Delftbode
1581-09
Lysbeth Pietersdr weduwe van Claes de bode van Delft omtrent iii jaer
Volkstelling-1581 (overledene)Pieterskerkstraat.002.2
163/1a
Gerrit Dircksz {bierdrager, bode}
0/
wed v Geryt Dircxz bode mit der roedebode mit der roede
1581-09
Marytgen Gielisd wed v Geryt Dircxz bode mit der roeder
Volkstelling-1581 (overledene)Kloksteeg.002.2
15/1a
Pieter Pietersz van Edam
0/
wed v Pieter van Edam Pietersz heemraetsbodeheemraetsbode
1581-09
Marie Cornelisdr wed v Pieter van Edam Pietersz ende zijn Loeven heemraetsbode
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Langebrug.060.2
67/1a
Cornelis Huigenz {bode}
/
wed van Corn Huygensz baillys bodebaillys bode
1601
wed van Corn Huygensz baillys bode
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.134
495/06
Floris Jansz {snijder, bode}
/
wedue van Floris Jansz bode mitte roedebode mitte roede
1578-03-19
Marytgen Dircxsdochter wedue van Floris Jansz bode mitte roede
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.134
496/06
Floris Jansz {snijder, bode}
/
wedue van Floris Jansz bode mitte roedebode
1578-03-20
wedue van Floris Jansz bode mitte roede
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Haarlemmerstraat.164
437/04
Floris Jansz {snijder, bode}
/
wedue van Florys Jansz bodebode
1583-11-10
wedue van Florys Jansz bode
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Breestraat.134
450/16
Floris Jansz {snijder, bode}
/
wedue van Florys Jansz bodebode
1583-11-26
wedue van Florys Jansz bode
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Vliet.026.2
387/05
Floris Jansz {snijder, bode}
/
weduwe van Floris Jansz in zijn leven bode met de roede van Leidenbode met de roede
1577-12-21
Maritgen Dircksdr weduwe van Floris Jansz in zijn leven bode met de roede van Leiden
Kerven-1581 (overledene)Pieterskerkstraat.002.2
92/92a
Gerrit Dircksz {bierdrager, bode}
/
weduwe van Gerrit Dircxz bode mette roedebode mette roede
1581-12
Marytgen Gillisdr weduwe van Gerrit Dircxz
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Diefsteeg.010
300/04
Gerrit Dircksz {bierdrager, bode}
/
weduwe van Gerryt Dirckz in zijn leven bode mitte roedebode mitte roede
1581-02-18
Marytge Gielisdr weduwe van Gerryt Dirckz in zijn leven bode mitte roede
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Kloksteeg.002.2
66/08
Pieter Pietersz van Edam
/
weduwe van Pieter Pietersz de heemsraetbodeheemraatsbode
1581-10-07
Maritgen Cornelisdr weduwe van Pieter Pietersz de heemsraetbode
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6087/29Vb

/
Willem Joryszbode met de roede
1545-05-04
Willem Jorysz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6136/36b

/
Willem Joryszbode met de roede
1549-08-21
Willem Jorysz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5816/4b

/
Willem Symon Judenzbode
1536-03-16
Willem Symon Judenz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5922/16Vb

/
Willem Symon Judenzbode
1542-07-13
Willem Symon Judenz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5990/21Vb

/
Willem Symon Judenzbode met de roede
1542-07-21
Willem Symon Judenz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5841/7Vb

/
Willem van de Venbode met de busse
1538-08-30
Willem van de Ven
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5845/8b

/
Willem van de Venbode met de busse
1538-10-04
Willem van de Ven
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5994/21Vb

/
Willem van de Venbode met de busse
1542-07-21
Willem van de Ven
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6026/24b

/
Willem van de Venbode
1542-07-23
Willem van de Ven
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5883/12Vb

/
Willem van de Vennebode met de busse
1540-11-29
Willem van de Venne
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5884/12Vb

/
Willem van de Vennebode met de busse
1540-12-11
Willem van de Venne
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6110/33b

/
Willem van de Vennebode met de roede
1547-08-16
Willem van de Venne
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6076/28b

/
Willem van der Venbode met de busse
1544-04-01
Willem van der Ven
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Breestraat.095
124/03
Willem Nicasiusz van Flory
/
Willem van Flory Nicasiusz bode met de roedebode met de roede
1572-06-19
Willem van Flory Nicasiusz bode met de roede
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Breestraat.095
125/03
Willem Nicasiusz van Flory
/
Willem van Flory Nicasiusz bode met de roedebode
1572-07-08
Willem van Flory Nicasiusz bode met de roede van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Pieterskerkchoorsteeg.005.1
331/05
Willem Nicasiusz van Flory
/
Willem van Flory Nicasiusz bode met de roedebode met de roede
1574-04-26
Willem van Flory Nicasiusz bode met de roede van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.005.1
364/07
Willem Nicasiusz van Flory
/
Willem van Flory Nicasiusz bode met de roedebode met de roede
1574-05-21
Willem van Flory Nicasiusz bode met de roede van Leiden