BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 441. Aantal = 22.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 A-1560 (koper)Pieterskerkhof.004.4.1
67/05
Cornelis Jansz van Veen
/
Cornelis Jansz van Veen pensionarispensionaris
1560-08-30
mr. Cornelis Jansz van Veen pensionaris van Leiden
Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Paradijssteeg.003
35/13
Gerrit Amelisz van Hoogeveen
/
G Hogeveen pensionaris
in de margie van zeeckere requeste daer van de laatste es in dat den 29 marty 1580 onder de signature van pensionaris G Hogeveen
pensionaris
1580-04-22
pensionaris G Hogeveen
Waarboek-67 F-1576 (koper)SintJacobsgracht.000.09
238/06
Gerrit Amelisz van Hoogeveen
/
Gerard van Hogeveen pensionarispensionaris
1577-05-04
mr. Gerard van Hogeveen pensionaris van Leiden
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Pieterskerkhof.004.4.1
6221/47a
Cornelis Jansz van Veen
/
meester Cornelis Jansz van Veen
Het poorterrecht is kwijtgescholden
pensionaris van de stad
1558-03-08
meester Cornelis Jansz van Veen
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5878/12a

/
meester Dirck Heynricxzstadspensionaris van Gouda (voormalig)
1540-06-16
meester Dirck Heynricxz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Rapenburg.069
373/05
Gerrit Amelisz van Hoogeveen
/
meester Gerard Melisz pensionarispensionaris
1577-11-22
meester Gerard Melisz pensionaris
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Breestraat.031
6168/40Va
Jacob de Milde
/
meester Jacop de Mildepensionaris van de stad
1553-02-20
meester Jacop de Milde
Poorterboeken-E-1588 (poorter)Langebrug.085-087
8315/131Va
Nicolaes van Zeyst {pensionaris}
/
meester Niclaes van Zeyst
Gratis.
pensionaris van de stad
1596-09-20
meester Niclaes van Zeyst
Poorterboeken-E-1588 (poorter)Breestraat.142
7653/58a
Rombout Hogerbeets
/
meester Rombout Hogerbeets
gratis i.v.m. zijn ambt.
pensionaris van de stad (tweede)
1590-11-09
meester Rombout Hogerbeets
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Nieuwsteeg.041.2
192/03
Gerrit Amelisz van Hoogeveen
/
Mr Gerardt van Hogeveen Melisz Pensionarys der stadtpensionarys
1580-09-08
Mr Gerardt van Hogeveen Melisz Pensionarys der voors. stadt
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Steenschuur.007-009
373/05
Gerrit Amelisz van Hoogeveen
/
mr Gerrit van Hogeveen stadspensionarisstadspensionaris
1570-06-15
Jan Pietersz van der Heyden curator over de boedel van Simon Jan Reyersz en mr. Gerrit van Hogeveen stadspensionaris en Mouring Claasz samen vervangende Huych Claasz Gael toezienders op dezelfde boedel
Waarboek-67 D-1567 (curator)BuitenLeiden.000
353/10
Gerrit Amelisz van Hoogeveen
/
mr Gherrit van Hoogeveen pensionarispensionaris
1570-05-19
mr Gherrit van Hoogeveen pensionaris
Grafsteen-PTR (overledene)Langebrug.085-087
55/1
Nicolaes van Zeyst {pensionaris}
/
Mr Nicolaes van Zeist raedt en pensionarisraedt en pensionaris
1617-09-20
MR NICOLAES VAN ZEIST/RAEDT EN PENSIONARIS DER STADT LEYDEN
Poorterboeken-E-1588 (borg)Papengracht.002.2
8341/135b
Pouwels Adriaensz Vos
/3,2
Pauls Vospensionaris dezer stede
1597-03-07
Pauls Vos
Waarboek-67 B-1562 (koper)Rapenburg.019
212/06
Pouwels Arentsz Buys
/
Pouwels Buys pensionarispensionaris
1562-07-31
mr. Pouwels Buys pensionaris van Leiden
Waarboek-67 B-1562 (koper)
165/05
Pouwels Arentsz Buys
/
Pouwels Buys pensionarispensionaris
1562-08-20
mr. Pouwels Buys pensionaris van Leiden
Waarboek-67 C-1563 (koper)
118/53
Pouwels Arentsz Buys
/
Pouwels Buys pensionarispensionaris
1564-02-19
mr. Pouwels Buys pensionaris van Leiden
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
137/03
Pouwels Arentsz Buys
/
Pouwels Buys pensionarispensionaris
1564-03-11
mr. Pouwels Buys pensionaris van Leiden
Waarboek-67 C-1563 (koper)
137/07
Pouwels Arentsz Buys
/
Pouwels Buys pensionarispensionaris
1564-03-11
mr. Pouwels Buys pensionaris van Leiden
Waarboek-67 L-1584 (overledene)NieuweRijn.084-085
56/13
Gerrit Amelisz van Hoogeveen
/
wedue van den E[dele} heere Meester Gerard Heere van de Hoogeveen pensionarispensionaris
1584-02-29
wedue van den E[dele] heere Meester Gerard Heere vande Hoogeveen pensionaris
Waarboek-67 H-1580 (overledene)SintJacobsgracht.000.09
278/04
Gerrit Amelisz van Hoogeveen
/
weduwe van Mr. Gerard Melisz van Hogeveen pensionarispensionaris
1581-01-21
Aefgen Aelbrechtsdr weduwe van Mr. Gerard Melisz van Hogeveen pensionaris van Leiden en boedelhoudster van zijn nagelaten goederen (bijgestaan door Jan Adriaensz de Wilde)
Waarboek-67 H-1580 (overledene)SintJacobsgracht.000.09
277/04
Gerrit Amelisz van Hoogeveen
/
weduwe van Mr. Gerrit van Hogeveen Melisz pensionaris van Leidenpensionaris
1581-01-21
Aefgen Aelbrechtsdr weduwe van Mr. Gerrit van Hogeveen Melisz pensionaris van Leiden