BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 447. Aantal = 6.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Kerven-1581 (bewoner)Doelengracht.000.1
103/1
Anthonis Harmensz {kloosterbroeder}
/6
Anthonis Harmansz eertyts prior tot Warmontprior
1581-12
Anthonis Harmansz eertyts prior tot Warmont
Omslag-1583 (bewoner)Doelengracht.000.1
101/1
Anthonis Harmensz {kloosterbroeder}
/6
Antonis Harmansz priorprior
1583-07-14
Antonis Harmansz, prior
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Rapenburg.034.2
51/05

/
Clara Arentsdr subpriorinsubpriorin
1568-01-15
het klooster van de Jacopinessen aan het Rapenburg (vertegenwoordigd door Ewout Dircksdr priorin; Clara Arentsdr subpriorin en Marie Jansdr procuratrix)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Rapenburg.034.2
51/04

/
Ewout Dircksdr priorinpriorin
1568-01-15
het klooster van de Jacopinessen aan het Rapenburg (vertegenwoordigd door Ewout Dircksdr priorin; Clara Arentsdr subpriorin en Marie Jansdr procuratrix)
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)GeenPerceel.000
250/03

/
Jkvr. Anna Grilletsdr priorin van het St.-Ceciliaconventpriorin
1569-11-08
Jkvr. Anna Grilletsdr dochter van wijlen Fran├žois Grillet, priorin van het St.-Ceciliaconvent
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)BuitenLeiden.000
353/04
Gerritgen IJsbrantsdr {prior}
/
zuster Gherritgen Ysbrantsdochter priorinnepriorinne
1570-05-19
zuster Gherritgen Ysbrantsdochter priorinne