BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 450. Aantal = 11.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hooigracht.049
151/1b
Steven Gerritsz {grootwerker}
/
d'erffgenamen van Steven Gerytsz grootwerckers weduegrootwercker
1601
d'erffgenamen van Steven Gerytsz grootwerckers wedue
Volkstelling-1581 (overledene)OudeRijn.030-032
89/1a
Joost Jansz {grootwerker}
0/
Joost Jansz grootwerckergrootwercker
1581-09
Joost Jansz grootwercker
Waarboek-67 L-1584 (gemachtigde)Warmoesmarkt.019
48/12
Steven Gerritsz {grootwerker}
/
Steffen Gerritsz grootwerckergrootwercker
1584-02-25
Steffen Gerritsz grootwercker
Grote-Bewijzen-C (voogd)Vliet.016
229/07
Steven Gerritsz {grootwerker}
/
Steven Gerits grootwercker oomegrootwercker
1592-10-30
Jan Henrickszn cuyper vervangende Steven Gerits grootwercker oome
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.049
123/1
Steven Gerritsz {grootwerker}
/15
Steven Gerritss grootwerckergrootwercker
1585
Steven Gerritss grootwerckers huys opten houck es getaxeert op 15 gulden
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.049
63/63
Steven Gerritsz {grootwerker}
/2
Steven Gerritsz grootwerckergrootwercker
1581-12
Steven Gerritsz grootwercker
Waarboek-67 G-1578 (borg)Breestraat.138
121/04
Steven Gerritsz {grootwerker}
/
Steven Gerritsz grootwerkergrootwerker
1578-12-27
Eleman Gerritsz, koperslager (met Steven Gerritsz zijn broer, grootwerker, als borg)
Waarboek-67 F-1576 (borg)Warmoesmarkt.018
491/04
Steven Gerritsz {grootwerker}
/
Steven Gerritsz grootwerker zijn broergrootwerker
1578-03-19
Eleman Gerritsz koperslager (poorter) (met zijn broer Steven Gerritsz grootwerker als borg)
Poorterboeken-E-1588 (borg)Hooigracht.049
8116/108Vb
Steven Gerritsz {grootwerker}
/3,2
Steven Gerrytszgrootwerker
1594-08-12
Steven Gerrytsz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelweg.019.6
184/15
Steven Gerritsz {grootwerker}
/
Steven Gerrytsz grootwerckergrootwercker
1577-03-05
Steven Gerrytsz grootwercker
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.049
119/1
Steven Gerritsz {grootwerker}
4/
Steven Gerrytsz grootwerckergrootwercker
1581-09
Steven Gerrytsz grootwercker