BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 450. Aantal = 20.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hooigracht.049
151/1b
Steven Gerritsz {grootwerker}
/
d'erffgenamen van Steven Gerytsz grootwerckers weduegrootwercker
1601
d'erffgenamen van Steven Gerytsz grootwerckers wedue
Volkstelling-1581 (overledene)OudeRijn.030-032
89/1a
Joost Jansz {grootwerker}
0/
Joost Jansz grootwerckergrootwercker
1581-09
Joost Jansz grootwercker
Voogdenboek-A (voogd)Hooglandsekerkgracht.043
239/02
Steven Gerritsz {grootwerker}
/
Steffen Geritsz grootwerckergrootwercker
1581-11-24
Pieter Woutersz brouwer tot Delft en Steffen Geritsz grootwercker tot Leiden behuwde omen en voogden
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Warmoesmarkt.019
62/03
Steven Gerritsz {grootwerker}
/
Steffen Geritsz grootwercker
gebroeders oomen voogden
grootwercker
1583-06-04
Steffen Geritsz grootwercker gebroeders oomen voogden
Waarboek-67 L-1584 (gemachtigde)Warmoesmarkt.019
48/12
Steven Gerritsz {grootwerker}
/
Steffen Gerritsz grootwerckergrootwercker
1584-02-25
Steffen Gerritsz grootwercker
Grote-Bewijzen-C (voogd)Vliet.016
235/07
Steven Gerritsz {grootwerker}
/
Steven Gerits grootwercker oomegrootwercker
1592-10-30
Jan Henrickszn cuyper vervangende Steven Gerits grootwercker oome
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.049
123/1
Steven Gerritsz {grootwerker}
/15
Steven Gerritss grootwerckergrootwercker
1585
Steven Gerritss grootwerckers huys opten houck es getaxeert op 15 gulden
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Warmoesmarkt.019
113/03
Steven Gerritsz {grootwerker}
/
Steven Gerritsz grootwerckergrootwercker
1580-06-06
Steven Gerritsz grootwercker, Abraham Gerritsz coperslaeger, Dirckgen Gerritsdr mit Abraham haer broeder ende gecoren voocht in desen saecke ende Jan Willemsz messemaecker als man ende voocht van Erckien Cornelisdr dochter van Aechte Gerritsdr haeren zust
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Warmoesmarkt.019
114/03
Steven Gerritsz {grootwerker}
/
Steven Gerritsz grootwerckergrootwercker
1580-06-06
Steven Gerritsz grootwercker, Abraham Gerritsz coperslaeger, Dirckgen Gerritsdr ende Jan Willemsz messemaecker als man ende voocht van Ercgen Cornelisdr dochter van Aechte Gerritsdr haerluyder zuster
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.049
63/1
Steven Gerritsz {grootwerker}
/2
Steven Gerritsz grootwerckergrootwercker
1581-12
Steven Gerritsz grootwercker
Waarboek-67 G-1578 (borg)Breestraat.138
121/04
Steven Gerritsz {grootwerker}
/
Steven Gerritsz grootwerkergrootwerker
1578-12-27
Eleman Gerritsz, koperslager (met Steven Gerritsz zijn broer, grootwerker, als borg)
Waarboek-67 F-1576 (borg)Warmoesmarkt.018
491/04
Steven Gerritsz {grootwerker}
/
Steven Gerritsz grootwerker zijn broergrootwerker
1578-03-19
Eleman Gerritsz koperslager (poorter) (met zijn broer Steven Gerritsz grootwerker als borg)
Poorterboeken-E-1588 (borg)Hooigracht.049
8116/108Vb
Steven Gerritsz {grootwerker}
/3,2
Steven Gerrytszgrootwerker
1594-08-12
Steven Gerrytsz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelweg.019.6
184/15
Steven Gerritsz {grootwerker}
/
Steven Gerrytsz grootwerckergrootwercker
1577-03-05
Steven Gerrytsz grootwercker
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.049
119/1
Steven Gerritsz {grootwerker}
4/
Steven Gerrytsz grootwerckergrootwercker
1581-09
Steven Gerrytsz grootwercker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Middelweg.019.6
190/03
Steven Gerritsz {grootwerker}
/
Steven Gerytsz grootwerckergrootwercker
1582-02
Steven Gerytsz grootwercker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Middelweg.019.6
237/03
Steven Gerritsz {grootwerker}
/
Steven Gerytsz grootwerckergrootwercker
1582-04-20
Steven Gerytsz grootwercker
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Middelweg.019.6
239/03
Steven Gerritsz {grootwerker}
/
Steven Gerytsz grootwerckergrootwercker
1582-04-20
Steven Gerytsz grootwercker
Omslag-1583 (bewoner)Hooigracht.049
73/1
Steven Gerritsz {grootwerker}
/2
Steven Gerytsz grootwerckergrootwercker
1583-07-14
Steven Gerytsz, grootwercker
Waarboek-67 H-1580 (borg)Groenesteeg.011
448/05
Steven Gerritsz {grootwerker}
/
Steven Gerytsz grootwercker haer gecoren voochtgrootwercker
1581-05-27
Duyfgen Cornelisdr ongehuwede persoon mit Steven Gerytsz grootwercker haer gecoren voocht