BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 452. Aantal = 1.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 F-1576 (overledene)LangeMare.048.1
346/04
Jacob IJsbrantsz {schoenmaker}
/
weduwe van Jacob IJsbrantsz houtvesterhoutvester
1577-10-05
Catrina Dircksdr weduwe van Jacob IJsbrantsz houtvester (bijgestaan door Steven Dircksz als voogd en met haar broer Claes Dircksz Overvest als borg)