BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 455. Aantal = 35.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.093
2/1
Claes Jansz Doncker {poortwachter}
3/
Claes Jansz Donkerportier ende mr wever
1581-09
Claes Janszoon Doncker portier ende meesterwever
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.093
1/1
Claes Jansz Doncker {poortwachter}
/2
Claes Jansz poortierpoortier
1581-12
Claes Jansz poortier
TiendePenning-1561 (eigenaar)Noordeinde.011
810/1
Claesgen {poortwachter}
/6-0-0
Claesgen Poortierpoortier
1561-12
Claesgen Poortier
Waarboek-67 G-1578 (bewoner)Noordeinde.020
253/06
Quirijn Symonsz {poortwachter}
/
Crijn Symonszportier
1579-05-14
jegenwoordelick bij Crijn Symonsz portier
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.002-006
3/1
Dammas Pietersz {poortwachter}
2/
Dammas Pietersz poortier van Leydenpoortier
1581-09
Dammas Pieterszoon poortier van Leyden
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.043
466/03
Dammas Pietersz {poortwachter}
/
Dammes Pietersz poortier van de Reynsburgerpoortpoortier van de Reynsburgerpoort
1578-02-26
Dammes Pietersz poortier van de Reynsburgerpoort
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Haarlemmerstraat.043
467/03
Dammas Pietersz {poortwachter}
/
Dammes Pietersz portierportier van de Rijnsburgerpoort
1578-02-26
Dammes Pietersz portier van de Rijnsburgerpoort en zijn broer Jacob Pietersz kuiper
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Haarlemmerstraat.309
212/1

0/
de poortierpoortier
1606-08
De stadtshuys bij de poortier bewoont
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.009
366/1

/-
de stadt met 't huys dat de portier bewoontportier
1585
de stadt met 't huys dat de portier bewoont es niet getacxeert daeromme hier niet
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.009
216/1

/0-0-0
des stadts huys dat de poortier bewoontpoortier
1601
des stadts huys dat de poortier bewoont
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.011
184/1
Joost Thomasz {poortwachter}
/1-12-0
deselve Joost Thomasz poortierpoortier
1601
deselve Joost Thomasz poortier
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.002-006
3/1
Dammas Pietersz {poortwachter}
/-
dezelve een huysken dat bij Dammas Pieterss portier bewoont wertportier
1585
dezelve een huysken dat bij Dammas Pieterss portier bewoont wert niet getaxeert zijnde overzulcx hier niet
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.040-044
209/1

/1-12-0
Dirc Cornelisz poortier van de Zijlepoortpoortier
1601
Dirc Cornelisz poortier van de Zijlepoort
Volkstelling-1574 (bewoner)Hogewoerd.107-109
51/1
Dirck Ottenz de Man
4/
Dirck Ottenssen poortier
Hogewoerd
poortier
1574-08-07
Dirck Ottenssen poortier
Glipperhuur-1573 (huurder)Hogewoerd.036-038
34/1
Dirck Ottenz de Man
/11-0-0
Dirck Ottensz poertierpoertier
1573
Dirck Ottensz poertier van de Hoogewoertschepoort
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Scheepmakersteeg.002.2
270/03
Ewout Fredericksz {poortwachter}
/
Ewout Fredericksz portierportier
1561-07-17
Ewout Fredericksz portier van de Koepoort
TiendePenning-1557 (eigenaar)Scheepmakersteeg.002.2
117/1
Ewout Fredericksz {poortwachter}
/
Ewout Vrerycxsz poirtier van Cuepoertpoirtier van Cuepoert
1558-06-08
Ewout Vrerycxsz poirtier van Cuepoert
Volkstelling-1581 (bewoner)Groenhazengracht.000.3
276/1
Jan Bouwensz {poortwachter}
6/
Jan Bouwensz eertijts poortier van den Reynsburgerpoortpoortier
1581-09
Jan Bouwensz eertijts poortier van de Reynsburgerpoort
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.021.1
225/1
Jan Jansz Bors {poortwachter}
/8
Jan Janss Bors poortierpoortier
1585
Jan Janss Bors poortiers huys es getaxeert op 8 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.266
202/15
Jan Jansz Bors {poortwachter}
0/
Jan Janss bors portier van de Zijlepoortportier van de Zijlepoort
1581-09
Jan Janss bors portier van de Zijlepoort
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.021.1
350/1
Jan Jansz Bors {poortwachter}
/
Jan Jansz poortier van de Sijlepoortpoortier
1584-07-09
Jan Jansz poortier van de Sijlepoort
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
318/53

/
Jan Jansz portierportier
1574-04-03
Jan Jansz portier van de Zijlpoort
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.135.4
179/1

/2-0-0
Joost Thomansz poortierpoortier
1601
Joost Thomansz poortier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.011
181/1
Joost Thomasz {poortwachter}
/1-12-0
Joost Thomasz poortierpoortier
1601
Joost Thomasz poortier
Volkstelling-1581 (bewoner)Doezastraat.034
87/1
Lombart Hobbesz {poortwachter}
3/
Lombart Hobbensz poortier van de Cuepoortpoortier
1581-09
Lombart Hobbensz poortier van de Cuepoort
Waarboek-67 F-1576 (belending)LangeMare.046
346/09
Pieter Anthonisz Vlack {poortwachter, witmakersknecht}
/
Pieter Anthoniss poortierpoortier
1577-10-05
Pieter Anthoniss poortier
Waarboek-67 F-1576 (belending)LangeMare.046
359/07
Pieter Anthonisz Vlack {poortwachter, witmakersknecht}
/
Pieter Anthoniss portier van 't Maregatportier van 't Maregat
1577-06-02
Pieter Anthoniss portier van 't Maregat
Vetus-1585 (eigenaar)JanVossensteeg.039
155/1
Pieter Anthonisz Vlack {poortwachter, witmakersknecht}
/6
Pieter Thoniss poortier van 't Marengatpoortier
1585
Pieter Thoniss poortier van 't Marengats huys verhuyert es getaxeert op 6 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.216
136/1
Pieter Anthonisz Vlack {poortwachter, witmakersknecht}
/4-10-0
Pieter Thonisz poortierpoortier
1601
Pieter Thonisz, poortier
Waarboek-67 F-1576 (belending)Clarensteeg.041
381/07
Pieter Anthonisz Vlack {poortwachter, witmakersknecht}
/
Pieter Thonisz poortier van 't Maerengatpoortier van 't Maerengat
1577-12-19
Pieter Thonisz poortier van 't Maerengat
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)JanVossensteeg.039
199/1
Pieter Anthonisz Vlack {poortwachter, witmakersknecht}
/2-0-0
Pieter Thonisz poortier van 't Marengatpoortier
1601
Pieter Thonisz poortier van 't Marengat
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.009
238/1
Quirijn Symonsz {poortwachter}
3/
Quirijn Symonsz poortierpoortier
1581-09
Quirijn Symonsz poortier van Reynsburch
Volkstelling-1581 (overledene)Vliet.040
3/1a
Hobbe Jansz {poortwachter}
0/
wed v Hobbe Jansz poortierpoortier
1581-09
Tryngen Lombartsdr wed v Hobbe Jansz poortier
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Kolfmakersteeg.006
34/06
Hobbe Jansz {poortwachter}
/
weduwe van Hobbe Jansz poorterpoorter
1584-02-11
weduwe van Hobbe Jansz poorter
Volkstelling-1581 (overledene)SintJacobsgracht.000.14
132/4a

0/
weeskint van Cornelis portier op de Hoge Woertgen poortportier
1581-09
weeskint van Cornelis portier op de Hoge Woertgen poort