BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 485. Aantal = 4.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.108.2
152/1

5/11-5/7-10
Pieter Jansz, mutsemaeckermutsemaecker
1606-08
Pieter van Someren huis eigen ende gebruickt wert bij Pieter Jansz, mutsemaecker, op 't wijfs aengeven
Poorterboeken-E-1588 (poorter)Hooglandsekerkgracht.036-040
8546/156a
Thomas de Vogel {mutsenmaker}
/3,2
Thomas de Vogel
Kortrijk (B.) Gezien de letter M in de marge en de tekst t.a.v. de eedsaflegging was hij mennist=doopsgezind
mutsenbreier
1600-02-21
Thomas de Vogel
Poorterboeken-E-1588 (borg)Hooglandsekerkgracht.036-040
8591/161c
Thomas de Vogel {mutsenmaker}
/3,2
Thomas de Vogelmutsenmaker
1600-11-03
Thomas de Vogel
Poorterboeken-E-1588 (borg)Hooglandsekerkgracht.036-040
8762/179Vc
Thomas de Vogel {mutsenmaker}
/3,2
Tomas de Vogel
Kortrijk (B.)
mutsenmaker
1603-05-09
Tomas de Vogel