BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 487. Aantal = 4.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8535/155a

/3,2
Adriaen Valbrecht
Sandwich (E.)
huidenvetter
1600-01-31
Adriaen Valbrecht
Waarboek-67 M-1584 (koper)LangeMare.031-037
69/04
Sebastiaen de Roy
/
Bastiaen de Roy huyvetterhuyvetter
1585-01-17
Bastiaen de Roy huyvetter
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)LangeMare.031-037
220/04
Sebastiaen de Roy
/
Bastiaen de Roy huyvetterhuyvetter
1585-04-15
Bastiaen de Roy huyvetter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)JanVossensteeg.013
210/1

/2-0-0
Gerrit van Vrecken huivetterhuivetter
1601
Gerrit van Vrecken huivetter