BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 494. Aantal = 10.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Bierfraude-1607 (bewoner)Langebrug.065
201/1
Aelwijn Aelwijnsz {biersteker, de jonge}
/
Aelwijn Aelwijnsz bierstekerbiersteker
1607-05
Aelwijn Aelwijnsz. (een van de verzouckers in ’t begin van desen genomt), woonende aen de westzijde van de Volresgraft in de Comanscolf, heeft opten 23en mey 1607 als biersteecker zijnen eedt gedaen aen handen van Mr. Ysaac Nicolay, eerste ende presiderende burgermeester, biert van [niet ingevuld] ende gebruyct tot een teycken [niet ingevuld].
Bierfraude-1607 (bewoner)Breestraat.093
202/1
Charles Trion {lakenkoopman}
/
Charles Tryoen bierstekerbiersteker
1607-05
Charles Tryoen, woonende aen de noortzijde van de Volresgraft in de achterhuysinge van de Reegenbooch, heeft dees neeringe begonst den 2en novembris 1605, biert van [niet ingevuld]. Gebruyct tot een teycken den Rooden Leeu.
Bierfraude-1607 (bewoner)Warmoesmarkt.014
203/1
Dirck Zegersz van Campen {tinnegieter, biersteker}
/
Dirc Zegersz bierstekerbiersteker
1607-05
Dirc Zegersz., woonende achter 't stadthuys aen de Warmoesmarct, heeft dees neringe begonst den 30e marty 1606 ende heeft dezelve gelaten den 16e aprilis 1607, heeft gebiert van [niet ingevuld] ende tot een teycken gebruyct een halve maen, staende boven een W.
Bierfraude-1607 (bewoner)Aalmarkt.015
204/1
Gijsbrecht Huibrechtsz Coninck
/
Gijsbert Huybrechtsz Coninc bierstekerbiersteker
1607-05
Gijsbert Huybrechtsz Coninc (de 2e verzoucker in 't hooft van desen genomt), woonende aen de zuytzijde van den Rijn in den Hollandschen Tuyn omtrent de Craen, heeft dees neeringe onlangs begonst ende eedt gedaen aen handen van de bovengenompde Nicolay, eerste ende presiderende burgermeester, opten 24en mey 1607, mit verclaringe dat hij bieren zal van Pieter Crijnen, brouwer van Haerlem, woonende op 't Spaern, ende gebruyct tot zijn teycken den Aecker mit drie starren
Bierfraude-1607 (bewoner)OudeRijn.034
207/2
Jacob Jansz de Goede
/
Jacop Jansz de Goede zijn zwager bierstekerbiersteker
1607-05
Kors Jansz Tollenaer of Jacop Jansz de Goede, zijn zwager, woonende aen de noortzijde van den Ouden Rijn, hebben dees neeringe begonst den 2e meye 1606, bieren van [niet ingevuld] ende stellen tot een teycken de dubbelde bijl
Bierfraude-1607 (bewoner)Levendaal.018
206/1
Jan Jacobsz van Goten {bierdrager}
/
Jan van Goten bierstekerbiersteker
1607-05
Jan van Goten, woonde op Levendeel, mer leyde zijn bieren in de kelder van Fockers wedue aen de Hoichwoertsbrugge, bierde van [niet ingevuld] ende voerde tot een teycken [niet ingevuld], hadde dees neeringe begonst den 24e juny 1606, heeft die weder gelaten den 22en augusti deszelfs jaers daeraen volgende
Bierfraude-1607 (bewoner)OudeRijn.034
207/1
Cors Jansz Tollenaer {schipper}
/
Kors Jansz Tollenaer bierstekerbiersteker
1607-05
Kors Jansz Tollenaer of Jacop Jansz de Goede, zijn zwager, woonende aen de noortzijde van den Ouden Rijn, hebben dees neeringe begonst den 2e meye 1606, bieren van [niet ingevuld] ende stellen tot een teycken de dubbelde bijl
Bierfraude-1607 (bewoner)Watersteeg.000.1
208/1
Lambrecht Dammasz {glasmaker}
/
Lambert Dammasz glaesscrijver bierstekerglaesscrijver, biersteker
1607-05
Lambert Dammasz, glaesscrijver, woonende in de Watersteech aen de Gansoortsbrugge heeft de neeringe van biersteecken alleen mit Bremer bieren over eenige jaren gedaen.
Bierfraude-1607 (bewoner)Lokhorststraat.015-029
209/1
Pieter Cornelisz van der Aa
/
Pieter Cornelisz van der Aa bierstekerbiersteker
1607-05
Pieter Cornelisz van der Aa, op 't huys te Lochorst, heeft dees neeringe begonst 26 february 1607 ende (zonder oyt eedt gedaen te hebben) weder verlaten
Bierfraude-1607 (bewoner)LangeMare.100
210/1
Willem Pouwelsz van Torenvliet
/
Willem Pouwelsz van Toornvliet bierstekerbiersteker
1607-05
Willem Pouwelsz van Toornvliet, woonende aen de oostzijde van de Maeren in 't Gulden Comptoir, heeft dees neeringe ten opzicht van Bremer bieren al over eenige jaren gedaen, mer zedert den jare [niet ingevuld] die ooc begonst mit Weesper bieren, gebruyckende tot een teycken den Ancker, brouwer [niet ingevuld]