BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 496. Aantal = 1.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Bonboek-07A (koper)VanDerWerffstraat.092-094
517/013

/
Elias Paulsz calandermeestercalandermeester
1657-06-10
Elias Paulsz calandermeester