BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 513. Aantal = 3.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.013.1
133/03

/
Jan Aelbrechtsz alias Jan Wickbol harnaschvegerharnaschveger
1546-04-20
Jan Aelbrechtsz alias Jan Wickbol harnaschveger voir hemselven als erfgename van Woutertgen Jaspersdochter van der Molen Willem Claeszs weduwe ende voirts in den name ende als gemachtigde van Jan Vermolen cum fratere ende Denys Crets cum suis
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Breestraat.030
318/06
Jan Aelbrechtsz {harnasveger}
/
Jan Aelbrechtsz harnaschveger hoerluyder vader zaliger gedachtenisharnaschveger
1555-01-27
alle als erfgenaemen van Jan Aelbrechtsz harnaschveger ende Marijtgen zijn huysvrouwe hoerluyder vader ende moeder beyden zaliger gedachtenis
GedwongenLening-1599 (bewoner)Breestraat.081.1
15/1

/20/40
Pasquier van Tijgon harnaschverkoperharnaschverkoper
1599
Pasquier van Tijgon harnaschverkoper