BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 514. Aantal = 5.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Poorterboeken-E-1588 (poorter)Groenesteeg.026
8502/153Va
Abel de Mey {baaidrapier}
/3,2
Abel de Mey
Bailleul (F., Belle) borg: Jan de Kneuvel
baaidrapier
1599-11-26
Abel de Mey
Poorterboeken-E-1588 (borg)Groenesteeg.026
8684/171Vb
Abel de Mey {baaidrapier}
/3,2
Abel de Mey
Bailleul (F., Belle)
baaidrapier
1602-04-05
Abel de Mey
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8191/118c
Guillaume Verbrugge {baaidrapier}
/3,2
Guilliames Verbruggebaaidrapier
1595-07-31
Guilliames Verbrugge
Poorterboeken-E-1588 (borg)Levendaal.080-082
8396/141b
Jan Boudery {baaidrapier}
/3,2
Jan Bouderijbaaidrapier
1598-01-30
Jan Bouderij
Poorterboeken-E-1588 (borg)Levendaal.080-082
8615/164b
Jan Boudery {baaidrapier}
/3,2
Jan Bouderybaaidrapier
1601-03-12
Jan Boudery