BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 517. Aantal = 121.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
GedwongenLening-1599 (bewoner)Haarlemmerstraat.248-250
49/1
Arent Cornelisz {witmaker}
/15/30
Aernt Cornelisz, franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1599
Aernt Cornelisz, franchijnmaecker
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Haarlemmerstraat.177
23/11
Lambrecht Jacobsz {fransijnmaker}
/
alle erffgenaemen van Lambet Jacobsz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1584-02-01
alle erffgenaemen van Lambet Jacobsz francijnmaecker
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hooigracht.092
272/20
Frans Claesz {witmaker}
/
bij leven vrouw van Frans Claesz franchijnmakerfranchijnmaker
1581-01-20
erfgenamen van Geertruyt Matijsdr bij leven vrouw van Frans Claesz franchijnmaker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.238
321/05
Claes Fransz {fransijnmaker}
/
Claes Fransz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1565-04-11
Claes Fransz franchijnmaecker
Kleine-Bewijzen-A (testateur)LangeMare.055
320/09
Claes Fransz {fransijnmaker}
/
Claes Fransz franchijnmaker grootvaderfranchijnmaker
1581-08-04
Claes Fransz franchijnmaker grootvader
Huwelijksevw-B2 (getuige)Hooigracht.092
136/04
Claes Fransz {fransijnmaker}
/
Claes Franszoon franchijnmacker zijn vaderfranchijnmacker
1567-04-14
Claes Franszoon franchijnmacker zijn vader
Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Kloksteeg.017-019
4/1
Claes Fransz {fransijnmaker}
/4/0-5-3
Claes Franszoon franchijnmaecker cum socys erfgen[amen] van mr Geryt Willemsz priesterfranchijnmaecker
1568
Claes Franszoon franchijnmaecker cum socys erfgen[amen] van mr Geryt Willemsz priester 5 sc. 3 p. van pacht staende op haerluyder huys westwaert daer naest, wesende mede een gedeelte van de voors[eyde] 4 £ ende was verscheenen anno [15]68 - 5 sc. 3 p.
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.200-202
2312/1
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/12-0-0
Claes Jacobsz franchynmakerfranchynmaker
1561-12
Claes Jacobsz franchynmaker
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.210
305/1
Claes Jansz {fransijnmaker}
/-
Claes Janss fransijnmaeckers erff met 't naervolgende sijn daeromme hier nietfransijnmaecker
1585
Claes Janss fransijnmaeckers erff, es met 't naervolgende sijn huys getaxeert, daeromme hier niet
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8651/168b

/3,2
Claes Janszfrancijnmaker (perkamentmaker)
1601-09-03
Claes Jansz
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Bouwelouwensteeg.041-043
299/04
Claes Jansz Brandt
/
Claes Jansz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1579-06-16
Claes Jansz franchijnmaecker
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.262
13/05
Claes Jansz {fransijnmaker}
/
Claes Jansz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1580-03-17
Claes Jansz franchijnmaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)VanDerWerffstraat.076
248/07
Claes Jansz {fransijnmaker}
/
Claes Jansz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1583-04-22
Claes Jansz franchijnmaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)VanDerWerffstraat.076
221/06
Claes Jansz {fransijnmaker}
/
Claes Jansz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1583-04-28
Claes Jansz franchijnmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.210
132/1
Claes Jansz {fransijnmaker}
/0-0-0
Claes Jansz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1601
Claes Jansz, franchijnmaecker
Waarboek-67 B-1562 (belending)VanDerWerffstraat.076
235/07
Claes Jansz {fransijnmaker}
/
Claes Jansz franchijnmakerfranchijnmaker
1562-12-24
Claes Jansz franchijnmaker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Haarlemmerstraat.192
267/03
Claes Jansz Brandt
/
Claes Jansz franchynmaeckerfranchynmaecker
1582-04-30
Claes Jansz franchynmaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.210
268/04
Claes Jansz {fransijnmaker}
/
Claes Jansz franchynmaeckerfranchynmaecker
1582-04-30
Claes Jansz franchynmaecker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Haarlemmerstraat.210
269/05
Claes Jansz {fransijnmaker}
/
Claes Jansz franchynmaeckerfranchynmaecker
1582-04-30
Claes Jansz franchynmaecker
Waarboek-67 H-1580 (borg)Middelstegracht.048
389/05
Claes Jansz {fransijnmaker}
/
Claes Jansz franchynmakerfranchynmaker
1581-04-29
Claes Jansz franchynmaker
Stratenboek-30 (eigenaar)VanDerWerffstraat.076
70/1
Claes Jansz {fransijnmaker}
/
Claes Jansz francijnmakerfrancijnmaker
1588~1597
Claes Jansz francijnmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)VanDerWerffstraat.076
216/1
Claes Jansz {fransijnmaker}
3/
Claes Janszn franchijnmaeckerfranchijnmaekcer
1581-09
Claes Janszn franchijnmaecker
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Haarlemmerstraat.226-228
26/03
Claes Jansz Brandt
/
Claes Janszoon franchijnmakerfranchijnmaker
1554-12-17
Claes Janszoon franchijnmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Uiterstegracht.060.1
35/11
Cornelis Fransz {witmaker}
/
Cornelis Franss franchijnmakerfranchijnmaker
1572-01-23
Cornelis Franss franchijnmaker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hooigracht.065
180/18
Cornelis Huibrechtsz {witmaker}
/
Cornelis Hubertsz franchijnmakerfranchijnmaker
1584-07-05
Cornelis Hubertsz franchijnmaker
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.196
351/07
Cornelis Huibrechtsz {witmaker}
/
Cornelis Huybrechtsz franssonmaeckerfranssonmaecker
1581-04-04
Cornelis Huybrechtsz franssonmaecker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.083
63/09
Cornelis Jacobsz Gorter {witmaker}
/
Cornelis Jacobsz franchijnmaickerfranchijnmaicker
1560-09-03
Cornelis Pietersz ende Cornelis Jacobsz franchijnmaickers erven
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.083
20/08
Cornelis Jacobsz Gorter {witmaker}
/
Cornelis Jacobsz franchijnmaickerfranchijnmaicker
1563-08-04
Cornelis Jacobsz franchijnmaicker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.083
61/1
Cornelis Jacobsz Gorter {witmaker}
/6/0-0
Cornelis Jacopsz fransijnwerkerfransijnwerker
1558-06-08
Cornelis Jacopsz fansijnwerker
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)VanDerWerffstraat.050-054
423/03
Cornelis Jansz van Schuilenburch {witmaker}
/
Cornelis Jan Fransz franchijmaeckerfranchijmaecker
1582-08-11
Cornelis Jan Fransz franchijmaecker
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)VanDerWerffstraat.056-058
423/06
Cornelis Jansz van Schuilenburch {witmaker}
/
Cornelis Jan Fransz franchijmaeckerfranchijmaecker
1582-08-11
Cornelis Jan Fransz franchijmaecker
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Paradijssteeg.056
423/09
Cornelis Jansz van Schuilenburch {witmaker}
/
Cornelis Jan Fransz franchijmaeckerfranchijmaecker
1582-08-11
Cornelis Jan Fransz franchijmaecker
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)VanDerWerffstraat.056-058
237/04
Cornelis Jansz van Schuilenburch {witmaker}
/
Cornelis Jan Fransz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1582-08-11
Cornelis Jan Fransz franchijnmaecker
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Haarlemmerstraat.192
155/03
Cornelis Jansz van Schuilenburch {witmaker}
/
Cornelis Jan Fransz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1583-03-08
Cornelis Jan Fransz franchijnmaecker
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)VanDerWerffstraat.056-058
238/03
Cornelis Jansz van Schuilenburch {witmaker}
/
Cornelis Jan Fransz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1583-05-31
Cornelis Jan Fransz franchijnmaecker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Haarlemmerstraat.192
267/05
Cornelis Jansz van Schuilenburch {witmaker}
/
Cornelis Jan Fransz franchynmaeckerfranchynmaecker
1582-04-30
Cornelis Jan Fransz franchynmaecker
Waarboek-67 M-1584 (voogd)Middelweg.040.3
31/04

/
Cornelis Lourisz franchijnmakerfranchijnmaker
1584-12-07
Cornelis Lourisz franchijnmaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.081.3
63/08
Cornelis Pietersz van Nieuwkoop
/
Cornelis Pietersz franchijnmaickerfranchijnmaicker
1560-09-03
Cornelis Pietersz ende Cornelis Jacobsz franchijnmaickers erven
Omslag-1573 (bewoner)Middelstegracht.047
82/1
Cornelis Fransz {witmaker}
/0-2
Cornelis van Quicken franchynmakerfranchynmaker
1573-12-19
Cornelis van Quicken, franchynmaker
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Middelstegracht.062-064
8/1a
Jan Willemsz {fransijnmaker}
/2-11-0
de wedue van Jan Willemsz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1601
de wedue van Jan Willemsz franchijnmaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.132.4
141/1
Jacob Joostenz {fransijnmaker}
/3
dezelve Jacob Joosten franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1585
dezelve Jacob Joosten franchijnmaeckers huys dat hij verhuyrt es getaxeert op 3 gulden
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.216
58/1
Dirck Hendricksz {fransijnmaker}
/4
Dirc Henrixz franchynmaker "den leeren Dirc"franchynmaker
1583-07-14
Dirc Henrixz, franchynmaker, "den leeren Dirc"
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.216
90/15
Dirck Hendricksz {fransijnmaker}
/
Dirck Henricxz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1581-10-28
Dirck Henricxz franchijnmaecker
Waarboek-67 B-1562 (belending)VanDerWerffstraat.082
235/11
Dirck Hendricksz {fransijnmaker}
/
Dirck Henricxz franchijnmakerfranchijnmaker
1562-12-24
Dirck Henricxz franchijnmakers schuyer ende erve
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.216
181/1
Dirck Hendricksz {fransijnmaker}
3/
Dirck Henricxzn franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1581-09
Dirck Henricxzn franchijnmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.216
52/1
Dirck Hendricksz {fransijnmaker}
/4
Dirck Heyndricxs franchynmaecker alias den Heeren Dirckfranchynmaecker
1581-12
Dirck Heyndricxs franchynmaecker alias den Heeren Dirck
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.216
152/1

/5/0-0
Dirck Heyndricxsz franssynmackerfranssynmacker
1558-06-08
Dirck Heyndricxsz franssynmacker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.216
59/13
Dirck Hendricksz {fransijnmaker}
/
Dirck Heyndricxz franchinemaeckerfranchinemaecker
1581-09-28
aen d'ander zijde Dirck Heyndricxz franchinemaecker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.216
466/06
Dirck Hendricksz {fransijnmaker}
/
Dirck Heynricxzoon franchinmaeckerfranchinmaecker
1575-03-15
Dirck Heynricxzoon franchinmaecker
Waarboek-67 M-1584 (belending)Middelweg.040.3
31/13
Dirck Jacobsz {witmakersknecht}
/
Dirck Jacobsz van Leeuwen franchijnmakerfranchijnmaker
1584-12-07
Dirck Jacobsz van Leeuwen franchijnmaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.151
264/06
Dirck Joostenz {fransijnmaker}
/
Dirck Joestenz franchijnmaickerfranchijnmaicker
1563-02-06
Dirck Joestenz franchijnmaicker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.151
2002/1
Dirck Joostenz {fransijnmaker}
/10-0-0
Dirck Joostensz franchynmakerfranchynmaker
1561-12
Dirck Joostensz franchynmaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.151
246/07
Dirck Joostenz {fransijnmaker}
/
Dirck Joostensz francijnmakerfrancijnmaker
1563-01-12
Dirck Joostensz francijnmaker
Waarboek-67 D-1567 (belending)
205/12
Dirck Joostenz {fransijnmaker}
/
Dirck Joostenz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1569-05-00
Dirck Joostenz franchijnmaecker
Waarboek-67 G-1578 (vorig-eigenaar)Middelstegracht.151
141/05
Dirck Joostenz {fransijnmaker}
/
Dirck Joostenz franchijnmakerfranchijnmaker
1579-01-24
Dirck Joostenz franchijnmaker
Waarboek-67 K-1582 (borg)OudeRijn.075-079
270/06
Gerrit Claesz van Bijwech {fransijnmaker}
/
Gerrit Claesz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1583-06-14
Gerrit Claesz franchijnmaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Haarlemmerstraat.238
109/3.1.3.0
Gerrit Claesz van Bijwech {fransijnmaker}
/
Gerrit Claeszn francijnmakerfrancijnmaker
1580-11-22
Gerrit Claeszn
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Haarlemmerstraat.238
239/03a
Gerrit Claesz van Bijwech {fransijnmaker}
/
Geryt Claesz franchijnmaker
huwelijk
franchijnmaker
1583-05-07
Geryt Claesz franchijnmaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.210
121/05
Gillis Pietersz {fransijnmaker}
/
Gielis Pieterss franchijnmakerfranchijnmaker
1562-05-27
Gielis Pieterss franchijnmaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.210
321/05
Gillis Pietersz {fransijnmaker}
/
Gielis Pietersz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1563-04-17
Gielis Pietersz franchijnmaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.210
74/05
Gillis Pietersz {fransijnmaker}
/
Gielis Pietersz franchijnmakerfranchijnmaker
1563-12-07
Gielis Pietersz franchijnmaker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.210
243/05
Gillis Pietersz {fransijnmaker}
/
Gielis Pietersz francijnmaeckerfrancijnmaecker
1564-10-09
Gielis Pietersz francijnmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.044.3
28/1
Hendrick Dircksz Vis {fransijnmaker}
/4
Hendric Dircxz Vis franchynmaeckerfranchynmaecker
1581-12
Hendric Dircxz Vis franchynmaecker
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Middelstegracht.044.3
100/13a
Hendrick Dircksz Vis {fransijnmaker}
/
Hendrick Dircxz
ondertrouw
franchijnmaker
1581-04-22
Hendrick Dircxz
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Uiterstegracht.102
404/03
Hendrick Dircksz Vis {fransijnmaker}
/
Hendrick Dircxz franchynmaeckerfranchynmaecker
1581-04-01
Hendrick Dircxz franchynmaecker
Grote-Bewijzen-C (voogd)Uiterstegracht.048-052
81/08
Hendrick Dircksz Vis {fransijnmaker}
/
Henric Dirckszn francynmaker haar zwagerfrancynmaker
1583-05-04
Henric Dirckszn francynmaker haar zwager
Omslag-1583 (bewoner)Middelstegracht.044.3
28/1
Hendrick Dircksz Vis {fransijnmaker}
/4
Henric Dirxz Visch franchynmakerfranchynmaker
1583-07-14
Henric Dirxz Visch, franchynmaker
Waarboek-67 F-1576 (borg)Middelstegracht.044.3
510/04
Hendrick Dircksz Vis {fransijnmaker}
/
Henryck Dircxsz franchijmaeckerfranchijmaecker
1578-04-03
Dirck Quyrijnsz linnenwever (met als borg Henryck Dircxsz franchijmaecker)
Grachtenboek-51 (eigenaar)Middelstegracht.044.3
80/1
Hendrick Dircksz Vis {fransijnmaker}
/
Heyndrick Dirckxz francijnmaekerfrancijnmaeker
1584-07-09
Heyndrick Dirckxz francijnmaeker
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.044.3
60/1
Hendrick Dircksz Vis {fransijnmaker}
5/
Heyndrick Diricksz Vis francijmaeckerfrancijmaecker
1581-09
Heyndrick Diricksz Vis francijnmaecker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.262
300/06
Huig Dircksz van Bancken {witmaker}
/
Huych Dircxz franchijnmaickerfranchijnmaicker
1553-10-25
Huych Dircxz franchijnmaicker
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.132.4
140/1
Jacob Joostenz {fransijnmaker}
/4
Jacob Joosten franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1585
Jacob Joosten franchijnmaeckers huys verhuyert es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.132.4
144/1
Jacob Joostenz {fransijnmaker}
/6
Jacob Joosten franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1585
Jacob Joosten franchijnmaeckers huys verhuyrt es getaxeert op 6 gulden
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.171
354/03
Jacob Joostenz {fransijnmaker}
/
Jacob Joostensz franchijnmaickerfranchijnmaicker
1582-06-18
Jacob Joostensz franchijnmaicker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Haarlemmerstraat.171
353/03
Jacob Joostenz {fransijnmaker}
/
Jacob Joostenszoon franchijnmaickerfranchijnmaicker
1582-06-18
Jacob Joostenszoon franchijnmaicker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.132.4
154/1
Jacob Joostenz {fransijnmaker}
/1-6-0
Jacob Joostenz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1601
Jacob Joostenz franchijnmaecker
Grachtenboek-50 (eigenaar)Middelstegracht.117
150/1
Jacob Joostenz {fransijnmaker}
/
Jacop Joostenz francijnmaekerfrancijnmaeker
1584-07-09
Jacop Joostenz francijnmaeker
Waarboek-67 G-1578 (borg)Bouwelouwensteeg.041-043
299/05
Jan Adriaensz {witmaker}
/
Jan Adriaensz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1579-06-16
Jan Adriaensz franchijnmaecker
Waarboek-67 J-1581 (borg)Haarlemmerstraat.192
267/04
Jan Adriaensz {witmaker}
/
Jan Adriaensz franchynmaeckerfranchynmaecker
1582-04-30
Jan Adriaensz franchynmaecker
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Haarlemmerstraat.260
300/05
Jan Claesz {fransijnmaker}
/
Jan Claesz franchijnmaicker in Marendorp omtrent die Zijlpoortfranchijnmaicker
1553-10-25
Jan Claesz franchijnmaicker in Marendorp omtrent die Zijlpoort
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Ketelboetersteeg.027-029
51/04
Jan Coenenz {fransijnmaker}
/
Jan Coenenz franchijnmaickerfranchijnmaicker
1542-01-31
Jan Coenenz franchijnmaicker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.054
102/08
Jan Mattheusz {fransijnmaker}
/
Jan Teeszoon franchijnmakerfranchijnmaker
1564-01-31
Jan Teeszoon franchijnmakers erve
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.054
118/08
Jan Mattheusz {fransijnmaker}
/
Jan Theeuss franchijnwerckerfranchijnwercker
1562-05-25
Jan Theeuss franchijnwercker
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)OudeRijn.071
77/11a
Jan Willemsz {fransijnmaker}
/
Jan Willemsz
ondertrouw
franchijnwerker
1579-04-25
Jan Willemsz
Waarboek-67 J-1581 (koper)Koppenhinksteeg.005
265/04
Jan Willemsz {fransijnmaker}
/
Jan Willemz franchynmaeckerfranchynmaecker
1582-04-30
Jan Willemz franchynmaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Koppenhinksteeg.005
266/03
Jan Willemsz {fransijnmaker}
/
Jan Willemz franchynmaeckerfranchynmaecker
1582-04-30
Jan Willemz franchynmaecker
Grote-Bewijzen-B (belending)Hooigracht.079.2
721/16
Lambrecht Jacobsz {fransijnmaker}
/
Lambrecht Jacopsz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1549-04-06
Lambrecht Jacopsz franchijnmaecker
GedwongenLening-1599 (bewoner)Haarlemmerstraat.247
48/1
Maerten Gerritsz {fransijnmaker}
/20/40
Maerten Gerijtsz, franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1599
Maerten Gerijtsz, franchijnmaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.247
154/1
Maerten Gerritsz {fransijnmaker}
/12
Maerten Gerritss franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1585
Maerten Gerritss franchijnmaeckers huys, es getaxeert op 12 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.247
190/1
Maerten Gerritsz {fransijnmaker}
/7-0-0
Maerten Gerritss francijnmaeckerfrancijnmaecker
1601
Maerten Gerritss francijnmaecker
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Middelstegracht.044.2
193/03
Maerten Gerritsz {fransijnmaker}
/
Maerten Gerritszfranchijnmaker
1579-03-26
Maerten Gerritsz franchijnmaker
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Middelstegracht.044.2
194/03
Maerten Gerritsz {fransijnmaker}
/
Maerten Gerritsz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1579-03-26
Maerten Gerritsz franchijnmaecker poorter der voors. stede
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.247
111/1
Maerten Gerritsz {fransijnmaker}
9/
Maerten Gerritsz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1581-09
Maerten Gerritsz franchijnmaecker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Haarlemmerstraat.247
369/04
Maerten Gerritsz {fransijnmaker}
/
Maerten Gerritsz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1582-07-01
Maerten Gerritsz franchijnmaecker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.044.2
488/07
Maerten Gerritsz {fransijnmaker}
/
Maerten Gerritsz franchijnmakerfranchijnmaker
1571-03-06
Maerten Gerritsz franchijnmaker
Grachtenboek-11 (eigenaar)Haarlemmerstraat.247
440/1
Maerten Gerritsz {fransijnmaker}
/
Maerten Gerritsz fransijnmaekerfransijnmaeker
1583-08-30
Maerten Gerritsz fransijnmaeker
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.247
107/03
Maerten Gerritsz {fransijnmaker}
/
Maerten Gerytsz franchijmaeckerfranchijmaecker
1584-05-05
Maerten Gerytsz franchijmaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.044.2
564/06
Maerten Gerritsz {fransijnmaker}
/
Maerten Gerytsz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1566-09-10
Maerten Gerytsz franchijnmaecker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.247
107/07
Maerten Gerritsz {fransijnmaker}
/
Maerten Gerytsz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1584-05-05
Maerten Gerytsz franchijnmaecker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.247
108/06

/
Maerten Gerytsz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1584-05-05
Maerten Gerytsz franchijnmaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.247
177/1
Maerten Gerritsz {fransijnmaker}
4/8-15-0/6-0-0
Maerten Gerytsz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1606-08
Maerten Gerytsz., franchijnmaecker, eygen ende bruycker opt aengeven van dezelve
Glippers-1576 (bewoner)Middelstegracht.044.2
30/1
Maerten Gerritsz {fransijnmaker}
/
Maerten Gerytsz franchijnmaecker [doorgehaald]franchijnmaecker
1576-12-12
Maerten Gerytsz franchijnmaecker [doorgehaald]
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.247
96/1
Maerten Gerritsz {fransijnmaker}
/4
Maerten Gerytsz franchynmakerfranchynmaker
1583-07-14
Maerten Gerytsz, franchynmaker
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Haarlemmerstraat.247
108/03
Maerten Gerritsz {fransijnmaker}
/
Maerten Gerytsz francijnmaeckerfrancijnmaecker
1584-05-05
Maerten Gerytsz francijnmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.247
88/1
Maerten Gerritsz {fransijnmaker}
/4
Maerten Gerytz franchynmakerfranchynmaker
1581-12
Maerten Gerytz franchynmaker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.127-135
297/08
Maerten Jansz {fransijnmaker}
/
Maerten Jansz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1579-06-08
Maerten Jansz franchijnmaecker
TiendePenning-1561 (huurder)Koppenhinksteeg.000.11
1771/1
Maerten Gerritsz {fransijnmaker}
/16-0-0
Martyn Gerrytsz franchynmakerfranchynmaker
1561-12
Martyn Gerrytsz franchynmaker
GedwongenLening-1599 (bewoner)Legewerfsteeg.016-022
46/1
Meynaert Gerritsz {fransijnmaker}
/15/30
Meijnert Gerijtsz, franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1599
Meijnert Gerijtsz, franchijnmaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Legewerfsteeg.016-022
321/1
Meynaert Gerritsz {fransijnmaker}
/8
Meynert Gerritss franchijnmaeckers ende werckschuyerfranchijnmaecker
1585
Meynert Gerritss franchijnmaeckers huys ende werckschuyer, es getaxeert op 8 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Legewerfsteeg.016-022
206/1
Meynaert Gerritsz {fransijnmaker}
7/
Meynert Gerritszn franchijnmaeckerfranchijnmaekcer
1581-09
Meynert Gerritszn franchijnmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Legewerfsteeg.016-022
66/1
Meynaert Gerritsz {fransijnmaker}
/2
Meynert Gerrtisz franchynmaeckerfranchynmaecker
1581-12
Meynert Gerrtisz franchynmaecker
Omslag-1583 (bewoner)Legewerfsteeg.016-022
73/1
Meynaert Gerritsz {fransijnmaker}
/2
Meynert Gerytsz franchynmakerfranchynmaker
1583-07-14
Meynert Gerytsz, franchynmaker
Grafboek-PAN (zaakkoper)GeenPerceel.000
12011/1

/
Pieter Jansz. francijnmakerfrancijnmaker
1550-
Pieter Jansz. francijnmaker. Up Margriet Willem Jansz. Nu Willem Screvelsz., bij Pieter Jacopsz. Margriet Willem Jansz. dochter zoen
Grote-Bewijzen-B (voogd)LangeMare.104
923/07
Pieter Pietersz Vergeyl
/
Pieter Pietersz franchijnmakerfranchijnmaker
1572-01-17
Pouwel Jansz warmoesman en Pieter Pietersz franchijnmaker
Waarboek-67 H-1580 (koper)Haarlemmerstraat.061-063
279/04
Pieter Pietersz Vergeyl
/
Pieter Pietersz franchijnmakerfranchijnmaker
1581-01-25
Pieter Pietersz franchijnmaker (perkamentmaker)
Omslag-1573 (bewoner)Hooigracht.061
19/1
Pieter Pietersz Vergeyl
/0-6
Pieter Pietersz Vergeyl franchyenmakerfranchyenmaker
1573-12-19
Pieter Pietersz Vergeyl, franchyenmaker
TiendePenning-1561 (huurder)Koppenhinksteeg.000.17
1768/1

/7-0-0
Pieter Willemsz franchynmakerfranchynmaker
1561-12
Pieter Willemsz franchynmaker
Volkstelling-1581 (overledene)Uiterstegracht.125
221/1a
Maerten Jansz {fransijnmaker}
0/
wed v Maerten Jansz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1581-09
Maerten Jansz franchijnmaker
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Kloksteeg.017-019
112/04
Claes Fransz {fransijnmaker}
/
wedue van Claes Franssen franchijnmackerfranchijnmacker
1583-02-04
wedue van Claes Franssen franchijnmacker
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Kloksteeg.021.2
411/04
Claes Fransz {fransijnmaker}
/
weduwe van Claes fransshinmaeckerfransshinmaecker
1581-04-28
Yeffgen Niclaesdr weduwe van Claes fransshinmaecker
Volkstelling-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.238
190/1a
Claes Fransz {fransijnmaker}
0/
weduwe van Claes Franszn franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1581-09
Claes Franszn franchijnmaecker