BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 518. Aantal = 1.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.251
112/1
Anthonis Gillisz {fransijnmakersknecht}
2/
Thonis Gillisz franchijnmakersknechtfranchijnmaeckersknecht
1581-09
Thonis Giellisz franchijnmakersknecht