BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 58. Aantal = 19.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Noordeinde.010
288/12
Reinout Hendricksz {zadelmaker}
/
d'erffgenamen van Reynout de saelmaeckersaelmaecker
1574-01-20
d'erffgenamen van Reynout de saelmaecker
Bonboek-03A (eigenaar)Noordeinde.048
623/001

/
Esaias van Reeck, sadelmaecker (bij hem gecoft mittet voorgaende ende siet van de lasten aldaer)
AA, 326
sadelmaecker
1607 na
Esaias van Reeck, sadelmaecker (bij hem gecoft mittet voorgaende ende siet van de lasten aldaer)
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.022.2
1200/1
Gerrit Evertsz {zadelmaker}
/
Gerit Eversz saelmakersaelmaker
1588
Gerit Eversz saelmaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.022.2
236/1
Gerrit Evertsz {zadelmaker}
/3-17-0
Gerrit Evertsz saelmaeckersaelmaecker
1601
Gerrit Evertsz saelmaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Noordeinde.022.2
230/1
Gerrit Evertsz {zadelmaker}
2/4-16-0/3-0-0
Gerrit Evertszn zadelmaeckerzadelmaecker
1606-08
Gerrit Evertszn zadelmaecker dat hij bewoont
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.022.2
383/1
Gerrit Evertsz {zadelmaker}
/10
Geryt Eevertszoon zadelmaeckerzadelmaecker
1585
Geryt Eevertszoon zadelmaeckers huys es getacxeert op 10 gulden
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.022.2
76/1
Gerrit Evertsz {zadelmaker}
/2
Geryt Evertsz saelmaeckersaelmaecker
1581-12
Geryt Evertsz saelmaecker
Waarboek-67 H-1580 (koper)Noordeinde.022.2
155/05
Gerrit Evertsz {zadelmaker}
/
Geryt Evertsz saelmakersaelmaker
1580-07-21
Geryt Evertsz saelmaker
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Noordeinde.022.2
156/05
Gerrit Evertsz {zadelmaker}
/
Geryt Evertsz zaelmaeckerzaelmaecker
1580-07-21
Geryt Evertsz zaelmaecker
Omslag-1583 (bewoner)Noordeinde.022.2
75/1
Gerrit Evertsz {zadelmaker}
/2
Geryt Evertsz zaelmaeckerzaelmaecker
1583-07-14
Geryt Evertsz, zaelmaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.022.2
223/1
Gerrit Evertsz {zadelmaker}
3/
Gherrit Evertsz saelmaeckersaelmaecker
1581-09
Gherrit Eversz saelmaecker van Ghoor omtrent 3s jaer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.051
136/1
Hendrick Reinoutsz {ballenmaker}
/3-5-0
Heyndrick Reynoutsz zadelmaeckerzadelmaecker
1601
Heyndrick Reynoutsz zadelmaecker
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Noordeinde.010
72/05
Reinout Hendricksz {zadelmaker}
/
Reinout Hendricksz zadelmakerzadelmaker
1576-06-23
Dammas Willemsz als gemachtigde van de schuldeisers van Reinout Hendricksz zadelmaker
Maanboek-HGW-1582 (vorig-eigenaar)Noordeinde.010
2/3
Reinout Hendricksz {zadelmaker}
/
Reyer Heyndricxz sadelmaeckersadelmaecker
1582-12
Cornelis Vincentenz wyelmaecker dat Cornelis Claesz molenaers huys was gecoft van Reyer Heyndricxz sadelmaecker staende naest t voorgaende huys
Waarboek-67 C-1563 (belending)Weddesteeg.013-017
135/05
Reinout Hendricksz {zadelmaker}
/
Reymer de saelmakersaelmaker
1564-03-13
Reymer de saelmaker
Maanboek-HGW-1560 (bewoner)Noordeinde.010
2/1
Reinout Hendricksz {zadelmaker}
/42-0
Reynier Henrixz zadelmaeckerzadelmaecker
1560-12
Reynier Henrixz zadelmaeckers huus dat Maritgen Pieter Jans zoons wedue was gecoft van heer Pieter voors staende naest t voors huus 42(xlii) s p.j.m.h.
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.010
280/1
Reinout Hendricksz {zadelmaker}
/7/0-14
Reynoult Heyndricksz die saelmackersaelmacker
1558-06-08
Reynoult Heyndricksz die saelmacker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Weddesteeg.013-017
862/2
Reinout Hendricksz {zadelmaker}
/6-0-0
Reynout Henricxz zadelmakerzadelmaker
1561-12
Reynout Henricxz zadelmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Noordeinde.010
858/1
Reinout Hendricksz {zadelmaker}
/7-0-0
Reynout Heyndricxzzadelmaker
1561-12
Reynout Heyndricxz