BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 6. Aantal = 67.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Breestraat.075-077
253/05

/
Aernt Henrycsz bouckedrucker mede aldaerbouckedrucker
1573-09-28
Aernt Henrycsz bouckedrucker mede aldaer
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.011
107/2.1.6.0
Andries Verschout
/
Andries Schoutbouckdrucker
1580-11-22
Andries Schout
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.011
57/1
Andries Verschout
3/
Andries Verschout boucdruckerboucdrucker
1581-09
Andries Verschout van Antwerpen boucdrucker heeft hier gewoont vi jaren schutter
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.011
61/1
Andries Verschout
/4
Andries Verschout bouckdruckerbouckdrucker
1581-12
Andries Verschout bouckdrucker
Waarboek-67 L-1584 (koper)Maarsmansteeg.007
222/07
Andries Verschout
/
Andries Verschout bouckdruckerbouckdrucker
1582-10-13
Andries Verschout bouckdrucker
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Paradijssteeg.003
6/12
Christoffel Plantijn
/
Christoffel Plantijn boucdruckerboucdrukker
1584-01-12
Christoffel Plantijn boucdrucker
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Rapenburg.056.1
163/19
Christoffel Plantijn
/
Christofle Plantijn boucdruckerboucdrucker
1585-04-30
Christofle Plantijn boucdrucker 260 gulden uyt zaecke der cope van het huys op Rapenburch en 185 gulden 10 stuivers voor de cope van het huys inde Clocksteeg ende 836 gulden 1en 1 halve stuvers 1 ende 1 halve stuver competerende Christiaen Porret apote
Waarboek-67 L-1584 (belending)Breestraat.050
67/18
Christoffel Plantijn
/
Christopher Plantyn boucdruckerboucdrucker
1584-03-14
Christopher Plantyn boucdrucker
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Middelstegracht.005
338/04
Claes Adriaensz Mast
/
Claes Adriaensz Mast boeckprinter zwager van de verkoperboeckprinter
1556-02-29
Claes Adriaensz Mast boeckprinter zwager van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)SintJacobsgracht.000.08
219/10
Claes Adriaensz Mast
/
Claes Adryaensz Mast boeckeprinterboeckeprinter
1550
Claes Adryaensz Mast boeckeprinter
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7551/49Vb

/3,2
Cornelis Symonszboekdrukker
1590-04-02
Cornelis Symonsz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooigracht.090
19/06
Cornelis Symonsz {letterzetter}
/
Cornelis Symonsz boucdruckerboucdrucker
1582-10-02
Cornelis Symonsz boucdrucker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooigracht.090
20/07
Cornelis Symonsz {letterzetter}
/
Cornelis Symonsz boucdruckerboucdrucker
1582-10-02
Cornelis Symonsz boucdrucker
Waarboek-67 M-1584 (koper)Rapenburg.056.1
163/04
Christoffel Plantijn
/
den achtbaren wijtvermaerden heere Christofle Plantijn boucdrucker van de Vuniversiteytboucdrucker
1585-04-30
den achtbaren wijtvermaerden heere Christofle Plantijn boucdrucker van de Vuniversiteyt
Waarboek-67 M-1584 (koper)Kloksteeg.004
163/08
Christoffel Plantijn
/
den achtbaren wijtvermaerden heere Christofle Plantijn boucdrucker van de Vuniversiteytboucdrucker
1585-04-30
hristoffel plantijnden achtbaren wijtvermaerden heere Christofle Plantijn boucdrucker van de Vuniversiteyt
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.053
489/07
Dirck Gerritsz Horst
/
Dirck van der Horst bouckedruckerbouckedrucker
1575-04-26
Dirck van der Horst bouckedrucker
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Noordeinde.011
170/04
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Evert Jansz brandewijnmanbrandewijnman
1584-06-27
Evert Jansz brandewijnman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Diefsteeg.007
29/1

/2-5-0
Henric Tuyts boucdrucker / Jacques Vieusartboucdrucker
1601
Jacques Vieusart
Waarboek-67 L-1584 (koper)Hogewoerd.029
58/04
Jacob Adriaensz {boekbinder, boekverkoper}
/
Jacob Adriaensz bouckebinderbouckebinder
1584-03-07
Jacob Adriaensz bouckebinder
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hogewoerd.027
58/05
Jacob Adriaensz {boekbinder, boekverkoper}
/
Jacob Adriaensz bouckebinderbouckebinder
1584-03-07
Jacob Adrianesz bouckebinder
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)OudeRijn.106-110
1/03
Jacob Gerritsz Doe
/
Jacob Gerritsz Doe boekdrukkerboekdrukker
1576-01-01
Jacob Gerritsz Doe boekdrukker wonende te Delft
Waarboek-67 F-1576 (borg)Steenschuur.022.12
224/24
Jacob Gerritsz Doe
/
Jacob Gerritsz Doe bouckdruckerbouckdrucker
1577-04-01
Jacob Gerritsz Doe bouckdrucker wonende tot Delft
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.133-135
76/1
Jacob Lancelot {boekdrukker}
3/
Jacob Landtslots van Antwerpen boeckdruckerboeckdrucker
1581-09
Jacob Landtslots van Andtwerpen boeckdrucker heeft hier gewoont drie jaeren
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooglandsekerkgracht.026
106/1.2.4.1
Jan Bouwensz {boekdrukker}
/
Jan Bouwenszbouckedrucker
1580-11-22
Jan Bouwensz
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Middelstegracht.044.3
488/03
Jan Bouwensz {boekdrukker}
/
Jan Bouwensz boekdrukkerboekdrukker
1571-03-06
Jan Bouwensz boekdrukker (met Sander Aalbrechtsz drapier als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hooglandsekerkgracht.026
245/08
Jan Bouwensz {boekdrukker}
/
Jan Bouwensz boekdrukkerboekdrukker
1573-08-00
Jan Bouwensz boekdrukker (met zijn zwager Sander Aalbrechtsz als borg)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.026
207/1
Jan Bouwensz {boekdrukker}
/10-0-0
Jan Bouwensz boucdruckerboucdrucker
1601
Jan Bouwenss boucdrucker
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.069
253/01
Jan Bouwensz {boekdrukker}
/
Jan Bouwensz boucdrucker oomboucdrucker
1582-04-18
Jan Bouwensz boucdrucker en Henric Adriaensz warmoesman omen zijn mede tot voogden geordonneerd
Waarboek-67 L-1584 (voogd)LangeMare.112-114
180/07
Jan Bouwensz {boekdrukker}
/
Jan Bouwensz boucdrucker oomboucdrucker
1584-07-05
Jan Bouwensz boucdrucker ende Hendryck Adriaensz warmoesman oomen in den name als voochden ende ten behouve van Jan Cornelisz oudt omtrent 14 jaeren ende Maria Cornelisdr omtrent [geen leeftijd vermeld] naergelaten weeskindt van Cornelis Bouwensz drapier ende Anna Adriaensdr beyde zaliger gedachten
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Garenmarkt.000.03
246/03
Jan Bouwensz {boekdrukker}
/
Jan Bouwensz bouckdruckerbouckdrucker
1583-06-03
Jan Bouwensz bouckdrucker, tevens voogd voor diverse personen
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Garenmarkt.000.03
252/03
Jan Bouwensz {boekdrukker}
/
Jan Bouwensz bouckdruckerbouckdrucker
1583-06-03
Jan Bouwensz bouckdrucker
Grote-Bewijzen-C (voogd)Maarsmansteeg.011
314/08
Jan Claesz van Dorp {boekdrukker}
/
Jan Claeszn van Dorp bouckdrukker oombouckdrukker
1599-07-14
Jan Claeszn van Dorp bouckdrukker en Gerrit Claeszn van Dorp drapier omen en Catharina Simonsdr hun moeder
Poorterboeken-E-1588 (borg)Breestraat.108.1
8499/153b
Jan Jacobsz Paedts
/3,2
Jan Jacobsz Paedtsboekdrukker
1599-10-08
Jan Jacobsz Paedts
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Breestraat.099
80/11a
Jan Jacobsz Paedts
/
Jan Jacobsz Paetsboekprinter
1579-08-08
Jan Jacobsz Paets
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)NieuweRijn.060
3/03
Jan Matthijsz {boekdrukker}
/
Jan Mathijsz boekdrukkerboekdrukker
1563-07-07
Jan Mathijsz boekdrukker met zijn zus Geerte Mathijsdr als erfgenamen van hun broer Gerrit Mathijsz houtkoper
Huwelijksevw-B2 (getuige)Hooigracht.092
136/07
Jan Matthijsz {boekdrukker}
/
Jan Mathijsz bouckdrucker haer broederbouckdrucker
1567-04-14
Jan Mathijsz bouckdrucker haer broeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.060
76/05
Jan Matthijsz {boekdrukker}
/
Jan Mathijsz bouckeprenterbouckeprenter
1561-01-14
Jan Mathijsz bouckeprenter
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Hooglandsekerkgracht.026
54/03
Jan Matthijsz {boekdrukker}
/
Jan Mathijsz bouckeprinterbouckeprinter
1559-01-27
Jan Mathijsz bouckeprinter
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.026
1678/1
Jan Matthijsz {boekdrukker}
2/20-0-0
Jan Mathysz (1 van 2)
2 huizen
boekprinter
1561-12
Jan Mathysz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.026
1678/21
Jan Matthijsz {boekdrukker}
2/20-0-0
Jan Mathysz (2 van 2)
2 huizen
boekprinter
1561-12
Jan Mathysz
Omslag-1583 (bewoner)KortRapenburg.010.1
68/1
Jan Jacobsz Moyt
/2
Jan Moyt Jacobsz boucdruckerboucdrucker
1583-07-14
Jan Moyt Jacobsz, boucdrucker
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.108.1
145/1
Jan Jacobsz Paedts
/28
Jan Paets boucdruckerboucdrucker
1585
Jan Paets boucdrucker
Waarboek-67 J-1581 (borg)Middelweg.040.3
160/04
Jan Jacobsz Paedts
/
Jan Paets Jacobsz boucdruckerboucdrucker
1582-02-09
Jan Paets Jacobsz boucdrucker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Breestraat.108.1
225/05
Jan Jacobsz Paedts
/
Jan Paets Jacobsz boucdruckerboucdrucker
1582-04-10
Jan Paets Jacobsz boucdrucker
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Breestraat.108.1
226/04
Jan Jacobsz Paedts
/
Jan Paets Jacobsz boucdruckerboucdrucker
1582-04-10
Jan Paets Jacobsz boucdrucker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.108.1
156/1
Jan Jacobsz Paedts
/9-0-0
Jan Paets Jacobsz boucdruckerboucdrucker
1601
Jan Paets Jacobsz boucdrucker
GedwongenLening-1599 (bewoner)Breestraat.108.1
91/1
Jan Jacobsz Paedts
/50/100
Jan Paets Jacobsz bouckdruckerbouckdrucker
1599
Jan Paets Jacobsz bouckdrucker
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Hooigracht.075
185/03
Jan Jacobsz Paedts
/
Jan Paets Jacobsz bouckedruckerbouckedrucker
1580-09-02
Jan Paets Jacobsz bouckedrucker als man ende voocht van zijn huysvrouwe
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.099
12/02.2.4.3
Jan Jacobsz Paedts
/
Jan Paets Jacopsz boucdruckerboucdrucker
1578-10-25
Jan Paets Jacopsz boucdrucker
Waarboek-67 M-1584 (belending)Breestraat.108.1
57/05
Jan Jacobsz Paedts
/
Jan Paetz Jacobsz bouckdruckerbouckdrucker
1585-02-01
Jan Paetz Jacobsz bouckdrucker
Waarboek-67 M-1584 (borg)Breestraat.010
179/05
Jan Jacobsz Paedts
/
Jan Paetz Jacobsz bouckdruckerbouckdrucker
1585-05-03
Jan Paetz Jacobsz bouckdrucker zwager van Heynrick Nachtegael
Waarboek-67 M-1584 (vorig-eigenaar)Maarsmansteeg.007
249/14
Willem Silvius
/
Mr. Willem Silvius in leven boucdruckerboucdrucker
1585-01-31
Mr. Willem Silvius in leven boucdrucker
Grote-Bewijzen-B (overledene)Nieuwstraat.019.2
911/16
Pieter Jansz {boekdrukker}
/
Pieter Jans de bouckdruckers wedebouckdrucker
1571-04-06
Pieter Jans de bouckdruckers wede
TiendePenning-1557 (overledene)Nieuwstraat.021
113/2a
Pieter Jansz {boekdrukker}
/9/0-18
Pieter Jansz bouckeprynters wedewybouckeprynter
1558-06-08
Pieter Jansz bouckeprynters wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwstraat.019.2
111/1a
Pieter Jansz {boekdrukker}
/9/0-18
Pieter Jansz bouckeprynters wedewybouckeprynters
1558-06-08
Pieter Jansz bouckeprynters wedewy
Waarboek-67 L-1584 (borg)VanDerWerffstraat.009-017
168/05
Christoffel Plantijn
/
Sr. Cristoffel Plantijn bouckedrucker zijn schoonvader, innewoonder deser stedebouckedrucker
1584-06-20
Sr. Cristoffel Plantijn bouckedrucker zijn schoonvader, innewoonder deser stede
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Breestraat.075-077
253/03

/
Symon Jansz bouckdrucker uit Delftbouckdrucker
1573-09-28
Symon Jansz bouckdrucker uit Delft
Volkstelling-1581 (vermelding)Rapenburg.028.3
56/5a
Willem Claesz {boekdrukker}
0/
van Willem Claesz boucedruckerboucedrucker
1581-09
Neeltgen Willemsdr van Willem Claesz bouckedrucker
Volkstelling-1581 (overledene)Maarsmansteeg.007
102/1a
Willem Silvius
0/
wed v Willem Silvius boucdruckerboucdrucker
1581-09
Cathalina weduwe van Willem Silvius boucdrucker van Antwerpen
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Garenmarkt.002
358/05
Claes Adriaensz Mast
/
weduwe van Claas Adriaansz Mast in zijn leven bouckdruckerbouckdrucker
1574-05-13
Geertruyt Fransdr Gool weduwe van Claas Adriaansz Mast in zijn leven bouckdrucker
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Middelweg.038
387/04
Pieter Jansz {boekdrukker}
/
weduwe van Pieter Jansz boekdrukkerboekdrukker
1561-12-24
Aefgen Pietersdr weduwe van Pieter Jansz boekdrukker (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met Jacob Jacobsz Goedkoop als borg)
TiendePenning-1561 (overledene)Middelweg.038
1751/2a
Pieter Jansz {boekdrukker}
/
weduwe van Pieter Jansz boekprinterboekprinter
1561-12
weduwe van Pieter Jansz boekprinter
TiendePenning-1561 (overledene)Nieuwstraat.019.2
1619/1a
Pieter Jansz {boekdrukker}
/10-0-0
weduwe van Pieter Jansz boekprinterboekprinter
1561-12
weduwe van Pieter Jansz boekprinter
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Maarsmansteeg.007
222/04
Willem Silvius
/
wijlen Mr Willem Silvius bouckdruckerbouckdrucker
1584-08-29
wijlen Mr Willem Silvius in sijn leven bouckdrucker deer sheeren Staten 's Lands van Hollandt
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Maarsmansteeg.007
215/05
Willem Silvius
/
wijlen Mr. Willem Sylvius boucdrucker van Heeren Statenboucdrucker
1580-10-02
wijlen Mr. Willem Sylvius boucdrucker van Heeren Staten
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Maarsmansteeg.007
214/04
Willem Silvius
/
Willem Sylvius drucker van de Heeren Statendrucker
1580-10-02
Willem Sylvius drucker van de Heeren Staten in 1577 heeft Willem dit perceel gekocht maar wordt nu overgedragen oin 1580 aan zijn weduwe Cathelina Verhagen
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8614/164c

/3,2
Wolraet Gandisboekdrukker
1601-03-12
Wolraet Gandis