BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 6. Aantal = 38.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Breestraat.075-077
253/05

/
Aernt Henrycsz bouckedrucker mede aldaerbouckedrucker
1573-09-28
Aernt Henrycsz bouckedrucker mede aldaer
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.011
107/2.1.6.0
Andries Verschout
/
Andries Schoutbouckdrucker
1580-11-22
Andries Schout
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.011
57/1
Andries Verschout
3/
Andries Verschout boucdruckerboucdrucker
1581-09
Andries Verschout van Antwerpen boucdrucker heeft hier gewoont vi jaren schutter
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.011
61/61
Andries Verschout
/4
Andries Verschout bouckdruckerbouckdrucker
1581-12
Andries Verschout bouckdrucker
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Middelstegracht.005
337/04
Claes Adriaensz Mast
/
Claes Adriaensz Mast boeckprinter zwager van de verkoperboeckprinter
1556-02-29
Claes Adriaensz Mast boeckprinter zwager van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)SintJacobsgracht.000.08
218/10
Claes Adriaensz Mast
/
Claes Adryaensz Mast boeckeprinterboeckeprinter
1550
Claes Adryaensz Mast boeckeprinter
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooigracht.090
19/06
Cornelis Symonsz {letterzetter}
/
Cornelis Symonsz boucdruckerboucdrucker
1582-10-02
Cornelis Symonsz boucdrucker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooigracht.090
20/07
Cornelis Symonsz {letterzetter}
/
Cornelis Symonsz boucdruckerboucdrucker
1582-10-02
Cornelis Symonsz boucdrucker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.053
489/07
Dirck Gerritsz Horst
/
Dirck van der Horst bouckedruckerbouckedrucker
1575-04-26
Dirck van der Horst bouckedrucker
Waarboek-67 L-1584 (koper)Hogewoerd.029
58/04
Jacob Adriaensz {boekverkoper}
/
Jacob Adriaensz bouckebinderbouckebinder
1584-03-07
Jacob Adriaensz bouckebinder
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hogewoerd.027
58/05
Jacob Adriaensz {boekverkoper}
/
Jacob Adriaensz bouckebinderbouckebinder
1584-03-07
Jacob Adrianesz bouckebinder
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)OudeRijn.106-110
1/03
Jacob Gerritsz Doe
/
Jacob Gerritsz Doe boekdrukkerboekdrukker
1576-01-01
Jacob Gerritsz Doe boekdrukker wonende te Delft
Waarboek-67 F-1576 (borg)Steenschuur.022.12
224/24
Jacob Gerritsz Doe
/
Jacob Gerritsz Doe bouckdruckerbouckdrucker
1577-04-01
Jacob Gerritsz Doe bouckdrucker wonende tot Delft
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.133-135
76/1
Jacob Sandtslots {boekdrukker}
3/
Jacob Sandtslots van Antwerpen boeckdruckerboeckdrucker
1581-09
Jacob Landtslots van Andtwerpen boeckdrucker heeft hier gewoont drie jaeren
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooglandsekerkgracht.026
106/1.2.4.1
Jan Bouwensz {boekdrukker}
/
Jan Bouwenszbouckedrucker
1580-11-22
Jan Bouwensz
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Middelstegracht.044.3
488/03
Jan Bouwensz {boekdrukker}
/
Jan Bouwensz boekdrukkerboekdrukker
1571-03-06
Jan Bouwensz boekdrukker (met Sander Aalbrechtsz drapier als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hooglandsekerkgracht.026
245/08
Jan Bouwensz {boekdrukker}
/
Jan Bouwensz boekdrukkerboekdrukker
1573-08-00
Jan Bouwensz boekdrukker (met zijn zwager Sander Aalbrechtsz als borg)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.026
207/1
Jan Bouwensz {boekdrukker}
/10-0-0
Jan Bouwensz boucdruckerboucdrucker
1601
Jan Bouwenss boucdrucker
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.069
253/01
Jan Bouwensz {boekdrukker}
/
Jan Bouwensz boucdrucker oomboucdrucker
1582-04-18
Jan Bouwensz boucdrucker en Henric Adriaensz warmoesman omen zijn mede tot voogden geordonneerd
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Garenmarkt.000.03
246/03
Jan Bouwensz {boekdrukker}
/
Jan Bouwensz bouckdruckerbouckdrucker
1583-06-03
Jan Bouwensz bouckdrucker, tevens voogd voor diverse personen
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Breestraat.099
80/11a
Jan Jacobsz Paedts
/
Jan Jacobsz Paetsboekprinter
1579-08-08
Jan Jacobsz Paets
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)NieuweRijn.060-061
3/03
Jan Matthijsz {boekdrukker}
/
Jan Mathijsz boekdrukkerboekdrukker
1563-07-07
Jan Mathijsz boekdrukker met zijn zus Geerte Mathijsdr als erfgenamen van hun broer Gerrit Mathijsz houtkoper
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.060-061
76/05
Jan Matthijsz {boekdrukker}
/
Jan Mathijsz bouckeprenterbouckeprenter
1561-01-14
Jan Mathijsz bouckeprenter
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Hooglandsekerkgracht.026
54/03
Jan Matthijsz {boekdrukker}
/
Jan Mathijsz bouckeprinterbouckeprinter
1559-01-27
Jan Mathijsz bouckeprinter
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.026
1678/1
Jan Matthijsz {boekdrukker}
/20-0-0
Jan Mathysz
2 huizen
boekprinter
1561-12
Jan Mathysz
Omslag-1583 (bewoner)KortRapenburg.010.1
68/1
Jan Jacobsz Moyt
/2
Jan Moyt Jacobsz boucdruckerboucdrucker
1583-07-14
Jan Moyt Jacobsz, boucdrucker
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.108.1
145/1
Jan Jacobsz Paedts
/28
Jan Paets boucdruckerboucdrucker
1585
Jan Paets boucdrucker
Waarboek-67 J-1581 (borg)Middelweg.040.3
160/04
Jan Jacobsz Paedts
/
Jan Paets Jacobsz boucdruckerboucdrucker
1582-02-09
Jan Paets Jacobsz boucdrucker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.108.1
156/1
Jan Jacobsz Paedts
/9-0-0
Jan Paets Jacobsz boucdruckerboucdrucker
1601
Jan Paets Jacobsz boucdrucker
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.099
12/02.2.4.3
Jan Jacobsz Paedts
/
Jan Paets Jacopsz boucdruckerboucdrucker
1578-10-25
Jan Paets Jacopsz boucdrucker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Breestraat.075-077
253/03

/
Symon Jansz bouckdrucker uit Delftbouckdrucker
1573-09-28
Symon Jansz bouckdrucker uit Delft
Volkstelling-1581 (vermelding)Rapenburg.028.3
56/5a
Willem Claesz {boekdrukker}
0/
van Willem Claesz boucedruckerboucedrucker
1581-09
Neeltgen Willemsdr van Willem Claesz bouckedrucker
Volkstelling-1581 (overledene)Maarsmansteeg.007
102/1a
Willem Silvius
0/
wed v Willem Silvius boucdruckerboucdrucker
1581-09
Cathalina weduwe van Willem Silvius boucdrucker van Antwerpen
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Garenmarkt.002
358/05
Claes Adriaensz Mast
/
weduwe van Claas Adriaansz Mast in zijn leven bouckdruckerbouckdrucker
1574-05-13
Geertruyt Fransdr Gool weduwe van Claas Adriaansz Mast in zijn leven bouckdrucker
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Middelweg.038
387/04
Pieter Jansz {boekdrukker}
/
weduwe van Pieter Jansz boekdrukkerboekdrukker
1561-12-24
Aefgen Pietersdr weduwe van Pieter Jansz boekdrukker (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met Jacob Jacobsz Goedkoop als borg)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelweg.038
1751/2a
Pieter Jansz {boekdrukker}
/
weduwe van Pieter Jansz boekprinterboekprinter
1561-12
weduwe van Pieter Jansz boekprinter
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Maarsmansteeg.007
215/05
Willem Silvius
/
wijlen Mr. Willem Sylvius boucdrucker van Heeren Statenboucdrucker
1580-10-02
wijlen Mr. Willem Sylvius boucdrucker van Heeren Staten
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Maarsmansteeg.007
214/04
Willem Silvius
/
Willem Sylvius drucker van de Heeren Statendrucker
1580-10-02
Willem Sylvius drucker van de Heeren Staten in 1577 heeft Willem dit perceel gekocht maar wordt nu overgedragen oin 1580 aan zijn weduwe Cathelina Verhagen