BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 61. Aantal = 28.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Noordeinde.053
37/03
Adriaen Willemsz {ballenmaker}
/
Adriaan Willemsz ballenmakerballenmaker
1563-10-05
Adriaan Willemsz ballenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hogewoerd.067-069
187/03
Adriaen Willemsz {ballenmaker}
/
Adriaan Willemsz ballenmakerballenmaker
1564-07-05
Adriaan Willemsz ballenmaker
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)ZuidSingel.012
38/1

/
Adriaen Pietersz ballemakerballemaker
1604-07-15
Adriaen Pietersz ballemaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hogewoerd.067-069
261/05
Adriaen Willemsz {ballenmaker}
/
Adriaen Willemsz ballemaickerballemaicker
1563-02-04
Adriaen Willemsz ballemaicker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Noordeinde.053
828/1
Adriaen Willemsz {ballenmaker}
/7-0-0
Adriaen Willemsz ballemakerballemaker
1561-12
Adriaen Willemsz ballemaker
Waarboek-67 B-1562 (koper)
245/53

/
Adriaen Willemsz ballenmakerballenmaker
1563-01-08
Adriaen Willemsz ballenmaker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Mirakelsteeg.034-040
106/1

1/2-0-0/1-5-0
Arent Claesz Bollemaeckerbollemaecker
1606-08
Arent Claesz. Bollemaecker, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van denzelven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)ZuidSingel.012
288/1

1/1-5-0/1-0-0
Arien Pietersz ballemaeckerballemaecker
1606-08
Arien Pietersz., ballemaecker, eygen ende bruycker opt aengeven van dezelve
Kerven-1581 (bewoner)Donkersteeg.009.1
54/54
Balten Jansz {ballenmaker}
/2
Balten Jansz ballenmaeckerballenmaecker
1581-12
Balten Jansz ballenmaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Donkersteeg.009.1
67/1
Balten Jansz {ballenmaker}
3/
Balthen Jansz ballemaker van Bergen op Zoomballemaker
1581-09
Balthen Jansz ballemaker van Bergen op Zoom heeft hier gewoont vier jaeren
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Noordeinde.032-034
561/03
Hendrick Reinoutsz {ballenmaker}
/
Hendrick Reynoutsz ballenmakerballenmaker
1571-07-09
Hendrick Reynoutsz ballenmaker weduwnaar van Elisabeth Lourisdr enige erfgename van haar vader Louris Claasz; tevens als vader en erfgenaam van Magdalena zijn enige dochter gewonnen bij voorn. Elisabeth (met Dammes Willemsz poorter van Leiden als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Noordeinde.032-034
575/03
Hendrick Reinoutsz {ballenmaker}
/
Hendrick Reynoutsz ballenmakerballenmaker
1571-07-24
Hendrick Reynoutsz ballenmaker weduwnaar van Elisabeth Lourensdr enig en universeel erfgename van haar vader Lourens Claasz en als vader en erfgenamen van zijn enige dochter Magdalena
Waarboek-67 K-1582 (belending)Noordeinde.051
448/14
Hendrick Reinoutsz {ballenmaker}
/
Henric Reymersz ballemaecker
woont naast Cornelis Mathysz
ballemaecker
1583-11-25
Henric Reymersz ballemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.051
305/1
Hendrick Reinoutsz {ballenmaker}
/12
Henric Reynoutszoon ballemaeckerballemaecker
1585
Henric Reynoutszoon ballemaeckers huys es getacxeert op 12 gulden
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.051
2280/1
Hendrick Reinoutsz {ballenmaker}
/
Henrick Reinoutsz ballemakerballemaker
1588
Henrick Reinoutsz ballemaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.051
268/1
Hendrick Reinoutsz {ballenmaker}
5/
Heyndrick Reynoutsz ballemaecker schutterballemaecker
1581-09
Heyndrick Reynoutsz ballemaecker schutter
Waarboek-67 G-1578 (belending)Noordeinde.051
349/09
Hendrick Reinoutsz {ballenmaker}
/
Heyndrick Reynoutsz ballemakerballemaker
1579-08-18
Heyndrick Reynoutsz ballemaker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Noordeinde.051
350/12
Hendrick Reinoutsz {ballenmaker}
/
Heyndrick Reynoutsz ballemakerballemaker
1579-08-18
Heyndrick Reynoutsz ballemaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Noordeinde.051
109/3.2.4.4
Hendrick Reinoutsz {ballenmaker}
/
Heyndrick Reynoutsz ballemakerballemaker
1580-11-22
Heyndrick Reynoutsz ballemaker
Waarboek-67 K-1582 (borg)Breestraat.030
26/06
Hendrick Reinoutsz {ballenmaker}
/
Heynric Reynoutsz ballemaecker in 't Noorteyndeballemaecker
1582-10-19
Heynric Reynoutsz ballemaecker in 't Noorteynde
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6377/65a

/
Jacob Gerytsz
Tilburg leges kwijtgescholden
ballenmaker
1567-08-28
Jacob Gerytsz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.144
244/07
Jan Joppenz {ballenmaker}
/
Jan Joppen ballemaeckerballemaecker
1583-06-02
Jan Joppen ballemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.144
273/1
Jan Joppenz {ballenmaker}
/2-0-0
Jan Joppen ballemaeckerballemaecker
1601
Jan Joppen ballemaecker
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.144
190/1
Jan Joppenz {ballenmaker}
/
Jan Joppen ballemakerballemaker
1591
Jan Joppen ballemaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.144
111/1
Jan Joppenz {ballenmaker}
5/
Jan Joppenss ballemaecker van Wou omtrent Berge op Soom heeft hier ix jaren gewoontballemaecker
1581-09
Jan Joppenss ballemaecker van Wou omtrent Berge op Soom heeft hier ix jaren gewoont
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Haarlemmerstraat.144
6654/81a
Jan Joppenz {ballenmaker}
/3,15
Jan Joppensz
Wouw (Wou in Brabant)
ballenmaker
1581-10-13
Jan Joppensz
Waarboek-67 G-1578 (koper)Haarlemmerstraat.144
126/08
Jan Joppenz {ballenmaker}
/
Jan Joppensz, ballemakerballemaker
1579-01-05
Jan Joppensz, ballemaker
Volkstelling-1581 (overledene)Levendaal.037-039
190/1a

0/
wed v Pieter Balmaker v Arlazbalmaker
1581-09
Griete Bouwensdr wed v Pieter Balmaker v Arlaz