BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 62. Aantal = 48.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Omslag-1573 (vermelding)Breestraat.082
4/2
Gerrit {stadschirurgijn}
/
(Meester Gherrit, der stede doctoor)doctoor
1573-12-19
(Meester Gherrit, der stede doctoor)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.136
504/11

/
achtergelaten bij meester Huybrecht de Jonge doctoer in medicijnendoctoer in medicijnen
1575-05-13
achtergelaten bij meester Huybrecht de Jonge doctoer in medicijnen
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Nieuwsteeg.031-033
117/1
Willem van der Codde
6/12-0-0/9-0-0
doctor Coddeusdoctor
1606-08
Pouls van Thoorenvlyets huys dat in huyere gebruyct wert bij doctor Coddeus, opt wijffs aengeven
Ondertrouw-NH-F (bruidegom)Breestraat.167-169
93/04a
Ewout Screvel
/
Ewaldus Screvels
ondertrouw; Den Haag
doktor in de medicijnen
1606-05-11
Ewaldus Screvels
TiendePenning-1561 (huurder)Breestraat.175
256/1
Gerrit Lanschot {doctor}
/17-0-0
Gerryt Lanschot mrdoctor
1561-12
Gerryt Lanschot mr
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.017-021
40/1
Johannes Heurnius
/
Hornius doctordoctor
1583-07-15
Hornius doctor
TiendePenning-1561 (huurder)Breestraat.075-077
335/1
Huibrecht Jacobsz de Jonge {doctor}
/30-0-0
Hubrecht mrdoctor medecinen
1561-12
Hubrecht mr
Bonboek-01B (eigenaar)Breestraat.021
94/001

/
Isaack Edeliacke, dr. in de medicijne
AA, 72
doctor in de medicine
1607 na
Isaack Edeliacke, dr. in de medicijne
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Pieterskerkgracht.011-013
180/03
Johan Berot
/
Johan Berot doctordoctor
1578-08-04
Johan Berot doctor voor zichzelf en als vader en voogd van Jonkvrouw Livina Becot (dochter van hem en de overleden Jonkvrouw Agatha van Berendrecht)
Inbrengboek-1540-1559 (koper)OudeRijn.009
17/04
Adriaen Reyersz Pot {doctor}
/
meester Adriaen Reyersz doctor in de medecijnendoctor in de medecijnen
1541-04-15
meester Adriaen Reyersz doctor in de medecijnen
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.093
7/1

/26/2-12
Meester Andries doctoirdoctoir
1558-06-08
Meester Andries doctoir
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.093
58/1

/10/0-20
Meester Costusdoctoir
1558-06-08
Meester Costus
Waarboek-67 K-1582 (koper)Gerecht.010-014
61/30
Gerrit de Bont
/
meester Geradt de Bont doctor ine medecinendoctor ine medecinen
1582-11-27
meester Geradt de Bont
Waarboek-67 G-1578 (voogd)OudeRijn.011-013
190/09
Gerrit de Bont
/
Meester Gerard de Bontdoctor in de medicinen
1579-02-13
Meester Gerard de Bont docter in medicinen ende Frans Reyersz cleermacker voogden van de onbejaerde kinderen van oude ende jonge Maritgens van Rijswijc allen erffgenamen van Oude Johan van Rijswijck ende Machtelt van Buten
Waarboek-67 M-1584 (belending)Gerecht.010-014
235/14
Gerrit de Bont
/
Meester Gerardt de Bond doctor in medicinendoctor in medicinen
1585-06-28
Meester Gerardt de Bondt doctor in medicinen
Waarboek-67 J-1581 (voogd)OudeRijn.015-017
159/06
Gerrit de Bont
/
Meester Geryet de Bondt doctor in medecinendoctor in medecinen
1582-02-10
Meester Geryet de Bondt doctor in medecinen
Huwelijksevw-B2 (voogd)Breestraat.019
187/05
Gerrit de Bont
/
meester Geryt de Bont doctor in medecijnendoctor in medecijnen
1574-10-23
meester Geryt de Bont doctor in medecijnen
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.175
36/1
Gerrit Lanschot {doctor}
/15/0-30
Meester Geryt doctoirdoctor
1558-06-08
Meester Geryt doctoir
Omslag-1573 (bewoner)NieuweRijn.034
29/1
Gerrit {stadschirurgijn}
/0-10
Meester Gherrit , doctoor in de huysinge van Jan Gherritsz Buytewechdoctoor
1573-12-19
Meester Gherrit , Doctoor in de huysinge van Jan Gherritsz Buytewech
Maanboek-HGW-1560 (vorig-eigenaar)Rapenburg.029-031.1
4/2
Huibrecht Jacobsz de Jonge {doctor}
/
meester Hubert doctordoctor
1560-12
Claes van Lindenborchs huus dat meester Hubert doctor was, over an d'ander zijde van de graft, gecoft van Willem vanden Woude, om ander renten 15 (xv) sc tsiaers mitten houde tot omnium sanctorum
TiendePenning-1564 (huurder)Breestraat.075-077
335/1
Huibrecht Jacobsz de Jonge {doctor}
/30-0/3-0
Meester Hubrecht doctor medecinendoctor medecinen
1564
Meester Hubrecht doctor medecinen
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Breestraat.136
504/12
Huibrecht Jacobsz de Jonge {doctor}
/
meester Huybrecht de Jonge doctoer in medicijnendoctoer in medicijnen
1575-05-13
achtergelaten bij meester Huybrecht de Jonge doctoer in medicijnen
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.075-077
15/1
Huibrecht Jacobsz de Jonge {doctor}
/30/3-0
meester Huybrecht doctoirdoctoir
1558-06-08
Meester Huybrecht doctoir
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.012
230/1
Jacob Roelofsz {chirurgijn}
/5-3-0
meester Jacob Roeloffsz van der Werchorst doctor in de medecijnendoctor
1601
meester Jacob Roeloffsz van der Werchorst doctor in de medecijnen
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.012-016
1160/1
Jacob Roelofsz {chirurgijn}
/
Meester Jacop doctordoctor
1588
Meester Jacop doctor
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)OudeRijn.009
199/04
Adriaen Reyersz Pot {doctor}
/
mr Adriaen Reyersz doctor in medicinen weduwedoctor in medicinen
1550-02-04
Dignum van Lottum mr Adriaen Reyersz doctor in medicinen weduwe mit mr Frans Adriaenszoen hoeren gecoeren voicht in deze saicke
Waarboek-67 K-1582 (borg)Gerecht.010-014
92/29
Cornelis Huigenz de Groot
/
Mr Cornelis de Groot doctor in de Rechtendoctor in de Rechten
1583-01-14
Mr Cornelis de Groot doctor in de Rechten, professor der Academie Lugdunens alhier tot Leyden
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Gerecht.010-014
92/28
Gerrit de Bont
/
Mr Gerard de Bondt doctor in Medicinendoctor in Medecinen
1583-01-14
Mr Gerard de Bondt doctor in Medicinen,professor der Academie Lugdunens alhier tot Leyden
Huwelijksevw-B2 (bewoner)Breestraat.043-045
219/10
Gerrit de Bont
/
Mr Gerard de bont doctoor inde medicinendoctoor inde medicinen
1580-02-25
Mr Gerard de bont doctoor inde medicinen
Grote-Bewijzen-C (voogd)OudeRijn.015-017
64/04
Gerrit de Bont
/
Mr Gerard de Bont doctor in medicynendoctor in medicynen
1581 circa
Mr Gerard de Bont doctor in medicynen
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.043-045
30/1
Gerrit de Bont
8/
Mr Geryt de Bont studentdoctor
1581-09
Mr Geryt de Bont doctor ende professor van Rijswijc uyt Gelderlant student
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.105
6/1
Hugo Donellus
6/
Mr Hugo Donellus doctoirdoctoir
1581-09
Mr Hugo Donellus doctoir 2 jaer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.136
596/05
Huibrecht Jacobsz de Jonge {doctor}
/
mr Huybrecht de Jonge doctor in medicijnendoctor in medicijnen
1571-09-04
mr. Huybrecht de Jonge doctor in medicijnen
Waarboek-67 B-1562 (koper)Breestraat.136
154/06
Huibrecht Jacobsz de Jonge {doctor}
/
mr Huybrecht de Jonge dr in de medicijnendoctor in de medicijnen
1562-03-04
mr. Huybrecht de Jonge dr. in de medicijnen
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.029-031.1
126/09
Huibrecht Jacobsz de Jonge {doctor}
/
mr Huybrecht de Jonge Jacobsz doctor in medecijnendoctor in medecijnen
1545
mr Huybrecht de Jonge Jacobsz doctor in medecijnen
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Papengracht.002.1
277/03
Huig Nieuwveen {doctor}
/
mr Huych Nieuwveen doctor in de medicijnen
1570-01-06
mr. Huych Nieuwveen, doctor in de medicijnen, wonende in Den Haag
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Breestraat.013
277/08
Huig Nieuwveen {doctor}
/
mr Huych Nieuwveen doctor in de medicijnen
1570-01-06
mr. Huych Nieuwveen, doctor in de medicijnen, wonende in Den Haag
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.159
48/1
Johannes Drusius
5/
Mr Jan Drusius doctoirdoctoir
1581-09
Mr Jan Drusius van Oudenaerden doctoir 3 jaeren
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Rapenburg.029-031.1
126/04
Jan van Zeyst
/
mr Jan van Zeyst doctor in medicinen weduwedoctor in medicinen
1545
Joncfrouwe Russent Michielsdr mr Jan van Zeyst doctor in medicinen weduwe mit mr Frans Jacopsz organist hoeren gecoren voocht
Kerven-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.4
135/1
Pieter de Graeff
/4
Mr Pieter de Graefdoctor medicus
1581-12
Mr Pieter de Graef
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.4
153/1
Pieter de Graeff
3/
Mr Pieter de Graef doctor in de medecijnendoctor in de medecijnen
1581-09
Mr Pieter de Graef doctor in de medecijnen vam Cameric heeft hier gewoont zedert paesschen lestleden
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.059
146/12
Willem Symonsz van Oyen
/
mr Willem van Oy doctor in de Rechten haar naaste magendoctor in de Rechten
1540-08-16
mr Willem van Oy doctor in de Rechten haar naaste magen
TiendePenning-1543 (eigenaar)OudeRijn.009
40/1
Adriaen Reyersz Pot {doctor}
/12
Mr. Adriaen Pot doctoerdoctoer
1544
Mr. Adriaen Pot doctoer een huijs, siaers
Waarboek-67 D-1567 (belending)MooiJapiksteeg.006
544/07
Gerrit Lanschot {doctor}
/
mr. Geryt Lantschot doctor in medicinendoctor in medicinen
1571-06-08
mr. Geryt Lantschot doctor in medicinen
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.136
140/06
Huibrecht Jacobsz de Jonge {doctor}
/
Mr. Huybrecht de Jonge doctor in medicijnen haer vaderdoctor in medicijnen
1567-08-26
Mr. Huybrecht de Jonge doctor in medicijnen haer vader
TiendePenning-1543 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.042-044
2/1
Willem Symonsz van Oyen
/24
Mr. Willem Sijmonsz. doctordoctor
1544
Mr. Willem Sijmonsz. doctor een huijs, siaers
Volkstelling-1581 (overledene)Houtstraat.000.1
28/1a
Tjalling van Eysinga {de oude}
0/
wed v Docter Heysschen van Leeuwert In Vrieslant hier gewoont sedert mey voorledendoctor
1581-09
Helena v Heysschen wed v Docter Heysschen van Leeuwert In Vrieslant hier gewoont sedert mey voorleden
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.136
7/07
Huibrecht Jacobsz de Jonge {doctor}
/
za mr Huybrecht de Jongedoctor in medecinendoctor in medecinen
1571-11-23
d'erffgenamen van za. mr. Huybrecht de Jonge in zijn leven doctor in medecinen