BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 62. Aantal = 27.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Omslag-1573 (vermelding)Breestraat.082
4/2
Gerrit {stadschirurgijn}
/
(Meester Gherrit, der stede doctoor)doctoor
1573-12-19
(Meester Gherrit, der stede doctoor)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.136
504/11

/
achtergelaten bij meester Huybrecht de Jonge doctoer in medicijnendoctoer in medicijnen
1575-05-13
achtergelaten bij meester Huybrecht de Jonge doctoer in medicijnen
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Nieuwsteeg.031-033
117/1
Willem van der Codde
6/12-0-0/9-0-0
doctor Coddeusdoctor
1606-08
Pouls van Thoorenvlyets huys dat in huyere gebruyct wert bij doctor Coddeus, opt wijffs aengeven
TiendePenning-1561 (huurder)Breestraat.175
256/1
Gerrit Lanschot
/17-0-0
Gerryt Lanschot mrdoctor
1561-12
Gerryt Lanschot mr
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.017-021
40/1
Johannes Heurnius
/
Hornius doctordoctor
1583-07-15
Hornius doctor
TiendePenning-1561 (huurder)Breestraat.075-077
335/1

/30-0-0
Hubrecht mrdoctor medecinen
1561-12
Hubrecht mr
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.093
7/1

/26/2-12
Meester Andries doctoirdoctoir
1558-06-08
Meester Andries doctoir
Waarboek-67 G-1578 (voogd)OudeRijn.011-013
190/09
Gerrit de Bont
/
Meester Gerard de Bontdoctor in de medicinen
1579-02-13
Meester Gerard de Bont docter in medicinen ende Frans Reyersz cleermacker voogden van de onbejaerde kinderen van oude ende jonge Maritgens van Rijswijc allen erffgenamen van Oude Johan van Rijswijck ende Machtelt van Buten
Waarboek-67 J-1581 (voogd)OudeRijn.015-017
157/06
Gerrit de Bont
/
Meester Geryet de Bondt doctor in medecinendoctor in medecinen
1582-02-10
Meester Geryet de Bondt doctor in medecinen
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.175
36/1
Gerrit Lanschot
/15/0-30
Meester Geryt doctoirdoctor
1558-06-08
Meester Geryt doctoir
Omslag-1573 (bewoner)NieuweRijn.034
29/1
Gerrit {stadschirurgijn}
/0-10
Meester Gherrit , doctoor in de huysinge van Jan Gherritsz Buytewechdoctoor
1573-12-19
Meester Gherrit , Doctoor in de huysinge van Jan Gherritsz Buytewech
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Breestraat.136
504/12
Huibrecht de Jonge {doctor}
/
meester Huybrecht de Jonge doctoer in medicijnendoctoer in medicijnen
1575-05-13
achtergelaten bij meester Huybrecht de Jonge doctoer in medicijnen
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.075-077
15/1

/30/3-0
meester Huybrecht doctoirdoctoir
1558-06-08
Meester Huybrecht doctoir
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.012-014
230/1
Jacob Roelofsz {chirurgijn}
/5-3-0
meester Jacob Roeloffsz van der Werchorst doctor in de medecijnendoctor
1601
meester Jacob Roeloffsz van der Werchorst doctor in de medecijnen
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.012-018
1160/1
Jacob Roelofsz {chirurgijn}
/
Meester Jacop doctordoctor
1588
Meester Jacop doctor
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.043-045
30/1
Gerrit de Bont
8/
Mr Geryt de Bont studentdoctor
1581-09
Mr Geryt de Bont doctor ende professor van Rijswijc uyt Gelderlant student
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.105
6/1
Hugo Donellus
6/
Mr Hugo Donellus doctoirdoctoir
1581-09
Mr Hugo Donellus doctoir 2 jaer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.136
596/05
Huibrecht de Jonge {doctor}
/
mr Huybrecht de Jonge doctor in medicijnendoctor in medicijnen
1571-09-04
mr. Huybrecht de Jonge doctor in medicijnen
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Papengracht.002.1
277/03
Huig Nieuwveen {doctor}
/
mr Huych Nieuwveen doctor in de medicijnen
1570-01-06
mr. Huych Nieuwveen, doctor in de medicijnen, wonende in Den Haag
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Breestraat.013
277/08
Huig Nieuwveen {doctor}
/
mr Huych Nieuwveen doctor in de medicijnen
1570-01-06
mr. Huych Nieuwveen, doctor in de medicijnen, wonende in Den Haag
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.157
48/1
Johannes Drusius
5/
Mr Jan Drusius doctoirdoctoir
1581-09
Mr Jan Drusius van Oudenaerden doctoir 3 jaeren
Kerven-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.4
135/135
Pieter de Graeff
/4
Mr Pieter de Graefdoctor medicus
1581-12
Mr Pieter de Graef
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.4
153/1
Pieter de Graeff
3/
Mr Pieter de Graef doctor in de medecijnendoctor in de medecijnen
1581-09
Mr Pieter de Graef doctor in de medecijnen vam Cameric heeft hier gewoont zedert paesschen lestleden
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.059
146/12
Willem Symonsz van Oyen
/
mr Willem van Oy doctor in de Rechten haar naaste magendoctor in de Rechten
1540-08-16
mr Willem van Oy doctor in de Rechten haar naaste magen
Waarboek-67 D-1567 (belending)MooiJapiksteeg.006.2
544/07
Gerrit Lanschot
/
mr. Geryt Lantschot doctor in medicinendoctor in medicinen
1571-06-08
mr. Geryt Lantschot doctor in medicinen
Volkstelling-1581 (overledene)Rapenburg.030-032
28/1a
Tjalling van Eysinga {de oude}
0/
wed v Docter Heysschen van Leeuwert In Vrieslant hier gewoont sedert mey voorledendoctor
1581-09
Helena v Heysschen wed v Docter Heysschen van Leeuwert In Vrieslant hier gewoont sedert mey voorleden
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.136
7/07
Huibrecht de Jonge {doctor}
/
za mr Huybrecht de Jongedoctor in medecinendoctor in medecinen
1571-11-23
d'erffgenamen van za. mr. Huybrecht de Jonge in zijn leven doctor in medecinen