BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 63. Aantal = 154.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Vetus-1585 (eigenaar)Groenesteeg.036
69/1
Adriaen Adriaensz {lijndraaiersknecht}
/4
Adriaen Adriaenss lijndraeyerlijndraeyer
1585
Adriaen Adriaenss lijndraeyers huys es getaxeert op 4 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Groenesteeg.036
72/1
Adriaen Adriaensz {lijndraaiersknecht}
/1-6-0
Adriaen Adriaensz lijndraeyerlijndraeyer
1601
Adriaen Adriaensz lijndraeyer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Groenesteeg.036
75/1
Adriaen Adriaensz {lijndraaiersknecht}
2/1-6-0/2-0-0
Adriaen Adriaensz lijndraeyerlijndraeyer
1606-08
Adriaen Adriaensz. , lijndraeyer, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de vrou
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Groenesteeg.036
86/04
Adriaen Adriaensz {lijndraaiersknecht}
/
Adriaen Adriaensz, lijndraaier lijndraaier
1580-05-27
Adriaen Adriaensz, lijndraaier
Waarboek-67 H-1580 (koper)Groenesteeg.036
87/04
Adriaen Adriaensz {lijndraaiersknecht}
/
Adriaen Adriaensz, lijndraaier lijndraaier
1580-05-27
Adriaen Adriaensz, lijndraaier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.307
226/1

/1-12-0
Aernt Janss lijndraeyerlijndraeyer
1601
Aernt Janss lijndraeyer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.307
213/2

3/2-0-0/3-15-0
Arent Jansz lijndrayerlijndraeyer
1606-08
Arent Jansz., lijndrayer, bewoont bij Anthony van Ootygum opt aengeven van een vrou die daer woont
Volkstelling-1574 (bewoner)
40/1

6/
Aryaen lyndraeyer
Nicolaasgracht

1574-08-07
Aryaen lyndraeyer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Bouwelouwensteeg.011
143/03
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/
Christoffel Cornelisz lijndraaierlijndraaier
1564-03-21
Christoffel Cornelisz lijndraaier
Waarboek-67 C-1563 (koper)GeenPerceel.000
340/53

/
Christoffel Cornelisz lijndraaierlijndraaier
1565-05-11
Christoffel Cornelisz lijndraaier en Magdalena zijn huisvrouw
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Clarensteeg.000.4
69/03
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/
Christoffel Cornelisz lijndraaierlijndraaier
1580-05-16
Christoffel Cornelisz lijndraaier met Herman Dircksz vader in het Vrouwengasthuis als borg
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Clarensteeg.000.4
70/03
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/
Christoffel Cornelisz lijndraaierlijndraaier
1580-05-16
Christoffel Cornelisz lijndraaier
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.013
586/10
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/
Christoffel Cornelisz lijndraeyerlijndraeyer
1571-08-17
Christoffel Cornelisz lijndraeyer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.013
148/05
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/
Christoffel Cornelisz lijndraeyerlijndraeyer
1572-10-01
Christoffel Cornelisz lijndraeyer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.013
225/06
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/
Christoffel Cornelisz lijndraeyerlijndraeyer
1573-05-22
Christoffel Cornelisz lijndraeyer
Grote-Bewijzen-B (belending)Haarlemmerstraat.013
900/10
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/
Christoffel Cornelisz lijndrayerlijndrayer
1570-08-19
Christoffel Cornelisz lijndrayer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.013
526/12
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/
Christoffel Cornelisz lijndrayerlijndrayer
1571-05-12
Christoffel Cornelisz lijndrayer
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeVest.073-077
38/3
Claes Jansz {lijndraaier}
0/
Claes de lyndraeyer werckende bij Jan Paus gewoont hebben zijn uyt Vrieslant hier ouerlyndraeyer
1581-09
Ouer Claes de lyndraeyer werckende bij Jan Paus gewoont hebben zijn uyt Vrieslant hier
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.089
240/1
Cornelis Huymensz {lijndraaier}
/
Cornelis Harmansz lijndraierlijndraier
1588
Cornelis Harmansz lijndraier
Waarboek-67 F-1576 (koper)Hogewoerd.089
301/09
Cornelis Huymensz {lijndraaier}
/
Cornelis Huymensz lijndraaierlijndraaier
1577-08-08
Cornelis Huymensz lijndraaier poorter van Leiden
Volkstelling-1581 (teller)Hogewoerd.002
0/0h
Cornelis Huymensz {lijndraaier}
/
Cornelis Huymensz lijndrayer bonmeesterlijndayer
1581-09
Cornelis Huymensz lijndrayer bonmeester
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.089
64/1
Cornelis Huymensz {lijndraaier}
5/
Cornelis Huymensz lijndrayer huyshouder bonmeesterlijndrayer
1581-09
Cornelis Huymensz lijndrayer huyshouder bonmeester
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Sterrenwachtlaan.000.09
116/1

/1-5-0
Cornelis Jansz lijndraeyerlijndraeyer
1601
Cornelis Jansz lijndraeyer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Sterrenwachtlaan.000.09
136/1

1/aelmis/
Cornelis Jansz lijndraeyerlijndraeyer
1606-08
Cornelis Jansz lijndraeyer dat hij bewoont
Volkstelling-1581 (bewoner)JanVossensteeg.069
67/1
Cornelis Joachimsz {lijndraaier}
2/
Cornelis Joachimsz lijndraeyr van hier omtrent V jaren gewoont hebbendlijndraeijr
1581-09
Cornelis Joachimsz lijndraeyr van ... hier omtrent V jaren gewoont hebbend
Waarboek-67 H-1580 (koper)Groenesteeg.062
425/05
Dirck Cornelisz {lijndraaier}
/
Dirck Cornelisz lijndrayerlijndrayer
1581-04
Dirck Cornelisz lijndrayer
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Groenesteeg.062
426/04
Dirck Cornelisz {lijndraaier}
/
Dirck Cornelisz lijndrayerlijndrayer
1581-04
Dirck Cornelisz als eerste ende bijzonderste schuldenaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Groenesteeg.062
196/1
Dirck Cornelisz {lijndraaier}
5/
Dirck Cornelisz van Woerdenlijndrayer
1581-09
Dirck Cornelisz lijndraeyer van Woerden heeft hier gewoont een jaer
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Kaiserstraat.057.3
12/04
Dirck Willemsz {lijndraaier}
/
Dirck Willemsz lijndraaierlijndraaier
1562-01-22
Jan Pietersz van der Goude en Dirck Willemsz lijndraaier; erfgenamen van hun tante Maritgen Arentsdr
Volkstelling-1581 (bewoner)Groenesteeg.062
196/5
Engeltgen Dircksdr {lijndraaier}
0/
Engeltgen (haer beyder kinderen)lijndrayer
1581-09
Engeltgen (haer beyder kinderen)
Kerven-1581 (bewoner)Groenesteeg.062
82/1
Dirck Cornelisz {lijndraaier}
/3
Floris Cornelisz lyndraeyer van Wuerdenlyndraeyer
1581-12
Floris Cornelisz lyndraeyer van Wuerden
TiendePenning-1557 (huurder)Uiterstegracht.145
234/1

/0/0-0
Frans Harmensz lijndrayer
te weeck 1s
lijndrayer
1558-06-08
Frans Harmensz lijndrayer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Zegersteeg.021
577/05
Gerrit Symonsz {lijndraaier}
/
Gerrit Simonsz lijndraaierlijndraaier
1566-10-13
Gerrit Simonsz lijndraaier
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Groenesteeg.062
144/03
Harmen Gerritsz {lijndraaier}
/
Harman Gerritsz lijndrayerlijndrayer
1583-03-08
Harman Gerritsz lijndrayer
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Groenesteeg.062
140/03
Harmen Gerritsz {lijndraaier}
/
Harman Gerrytsz lijndraeyerlijndraeyer
1583-03-08
Harman Gerrytsz lijndraeyer
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Groenesteeg.062
145/03
Harmen Gerritsz {lijndraaier}
/
Harman Gerytsz lijndrayerlijndrayer
1583-03-14
Harman Gerytsz lijndrayer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.103
48/1

/
Heymen Wassen lyndrayerlyndrayer
1558-06-08
Heymen Wassen lyndrayer
TiendePenning-1557 (huurder)Haarlemmerstraat.041
17/1

/8/0-16
Heyndrick Jansz lijndrayerlijndrayer
1558-06-08
Heyndrick Jansz lijndrayer
Volkstelling-1574 (bewoner)Hogewoerd.101
54/1

5/
Huyman Vassen lyndraeyer
Hogewoerd
lyndraeyer
1574-08-07
Huyman Vassen lyndraeyer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Aalmarkt.028.2
111/1
Jacob Berwoutsz {tinnegieter}
/44-0-0
Jacob Borwoutszlinnedraaier
1561-12
Jacob Borwoutsz
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Nonnenveststeeg.006
32/07
Jacob Cornelisz {lijndraaier}
/
Jacob Cornelisz lijndraeijerlijndraeijer
1582-10-11
Jacob Cornelisz lijndraeijer
Kerven-1581 (bewoner)Nonnenveststeeg.006
42/1
Jacob Cornelisz {lijndraaier}
/2
Jacob Cornelisz lyndraeyer van Rotterdamlyndraeyer
1581-12
Jacob Cornelisz lyndraeyer van Rotterdam
Omslag-1583 (bewoner)Nonnenveststeeg.006
42/1
Jacob Cornelisz {lijndraaier}
/2
Jacob Cornelisz lyndraeyer van Rotterdamlyndraeyer
1583-07-14
Jacob Cornelisz, lyndraeyer, van Rotterdam
Volkstelling-1581 (bewoner)Nonnenveststeeg.006
169/1
Jacob Cornelisz {lijndraaier}
9/
Jacob Cornelisz v Rotterdam lijndraeyerlijndraeyer
1581-09
Jacob Cornelisz van Rotterdam lijndraeyer omtrent i jaer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.307
228/1
Jacob Willemsz {lijndraaier}
/1-0-0
Jacob Willemsz lijndraeyerlijndraeyer
1601
Jacob Willemsz lijndraeyer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.307
215/1
Jacob Willemsz {lijndraaier}
2/1-0-0/2-0-0
Jacob Willemsz lijndraeyerlijndraeyer
1606-08
Jacob Willemsz., lijndraeyer, eygen ende bruycker opt aengeven van de vrou
TiendePenning-1557 (eigenaar)Aalmarkt.028.2
105/1
Jacob Berwoutsz {tinnegieter}
/40/4-0
Jacop Borretsz lynnedrayerlynnedrayer
1558-06-08
Jacop Borretsz lynnedrayer
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.307
182/1
Jan Badewijnsz {lijndraaier}
/6
Jan Badewijn lijndraeyerlijndraeyer
1585
Jan Badewijn lijndraeyers huysken, verhuyert, getaxeert zijnde op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.307
184/1
Jan Badewijnsz {lijndraaier}
/6
Jan Badewijn lijndraeyerlijndraeyer
1585
Jan Badewijn lijndraeyers huys dat hij bewoont, es getaxeert op 6 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.307
224/1
Jan Badewijnsz {lijndraaier}
/2-0-0
Jan Badewijn lijndraeyerlijndraeyer
1601
Jan Badewijn lijndraeyer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.307
227/1
Jan Badewijnsz {lijndraaier}
/3-4-0
Jan Badewijn lijndraeyerlijndraeyer
1601
Jan Badewijn lijndraeyer
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.307
1/1
Jan Badewijnsz {lijndraaier}
6/
Jan Badewijnsz lijndraeyerlijndraeyer
1581-09
Jan Badewijnsz lijndrayer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.096
86/1
Jan Badewijnsz {lijndraaier}
/5-3-0
Jan Badewijnsz lijndraeyerlijndraeyer
1601
Jan Badewijnsz lijndraeyer
Bonboek-07C (eigenaar)Haarlemmerstraat.096
137/001
Jan Badewijnsz {lijndraaier}
/
Jan Badewijnsz lijndraeyer
B791v
lijndraeyer
1601 na
Jan Badewijnsz lijndraeyer
Waarboek-67 G-1578 (koper)OudeRijn.188
491/07
Jan Badewijnsz {lijndraaier}
/
Jan Barlewijnsz lijndraeyerlijndraeyer
1579-10-18
Jan Barlewijnsz lijndraeyer
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.307
1/1
Jan Badewijnsz {lijndraaier}
/3
Jan Barlewynsz lyndraeyerlyndraeyer
1583-07-14
Jan Barlewynsz, lyndraeyer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.004
283/1
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
/
Jan Bastiaensz lyndrayerlyndrayer
1558-06-08
Jan Bastiaensz lyndrayer
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.307
328/05
Jan Badewijnsz {lijndraaier}
/
Jan Boudewijnsz lijndraaierlijndraaier
1579-07-23
Jan Boudewijnsz
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.307
1/1
Jan Badewijnsz {lijndraaier}
/3
Jan Boudewynsz lyndraeyerlyndraeyer
1581-12
Jan Boudewynsz lyndraeyer
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.013
540/1
Jan Cornelisz Pants {lijndraaier}
/
Jan Cornelissoon lijndraierlijndraier
1591
Jan Cornelissoon lijndraier
Waarboek-67 D-1567 (koper)Vrouwenkerkkoorstraat.019
496/05
Jan Cornelisz Pants {lijndraaier}
/
Jan Cornelisz lijndraaierlijndraaier
1571-03-20
Jan Cornelisz lijndraaier
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.013
620/04
Jan Cornelisz Pants {lijndraaier}
/
Jan Cornelisz lijndraaierlijndraaier
1575-11-02
Jan Cornelisz lijndraaier
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Clarensteeg.000.4
620/05
Jan Cornelisz Pants {lijndraaier}
/
Jan Cornelisz lijndraaierlijndraaier
1575-11-02
Jan Cornelisz lijndraaier
Waarboek-67 E-1571 (koper)Haarlemmerstraat.013
623/04
Jan Cornelisz Pants {lijndraaier}
/
Jan Cornelisz lijndraaierlijndraaier
1575-11-22
Jan Cornelisz lijndraaier
Voogdenboek-A (voogd)Levendaal.063
39/02
Jan Cornelisz Pants {lijndraaier}
/
Jan Cornelisz lijndraeijerlijndraeijer
1575-11-30
Jan Gerijtsz, Jan Cornelisz lijndraeijer en Frederic Quirijnsz bezemmaecker voogden
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.013
34/1
Jan Cornelisz Pants {lijndraaier}
7/
Jan Cornelisz lijndrayerlijndrayer
1581-09
Jan Cornelisz lijndrayer
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Vrouwenkerkkoorstraat.019
182/03
Jan Cornelisz Pants {lijndraaier}
/
Jan Cornelisz lijndrayerlijndrayer
1582-11-01
Jan Cornelisz lijndrayer
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.013
25/1
Jan Cornelisz Pants {lijndraaier}
/4
Jan Cornelisz lyndraeyerlyndraeyer
1581-12
Jan Cornelisz lyndraeyer
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.013
25/1
Jan Cornelisz Pants {lijndraaier}
/4
Jan Cornelisz lyndraeyerlyndraeyer
1583-07-14
Jan Cornelisz, lyndraeyer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.013
9/1
Jan Cornelisz Pants {lijndraaier}
/3-4-0
Jan Cornelisz Pans lijndraeyerlijndraeyer
1601
Jan Cornelisz Pans lijndraeyer
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.013
7/1
Jan Cornelisz Pants {lijndraaier}
/10
Jan Cornelisz Pants lijndraeyerlijndraeyer
1585
Jan Corneliss Pants lijndraeyers huys, es getaxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.027.2
91/1
Jan Dircksz {lijndraaier}
/15
Jan Dircxss lijndraeyerlijndraeyer
1585
Jan Dircxss lijndraeyers huys es getaxeert op 15 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.027.2
117/1
Jan Dircksz {lijndraaier}
/5-15-0
Jan Dircxz lijndraeyerlijndraeyer
1601
Jan Dircxz lijndraeyer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooigracht.027.2
127/1
Jan Dircksz {lijndraaier}
5/7-4-0/7-10-0
Jan Dircxz lijndraeyerlijndraeyer
1606-08
Jan Dircxz., lijndraeyer, eygen ende bruycker opt aengeven van zijn huyrvolck die met hem inwoonen
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.027.2
73/1
Jan Dircksz {lijndraaier}
/15
Jan Dircxz lyndraeyerlyndraeyer
1581-12
Jan Dircxz lyndraeyer
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.027.2
130/1
Jan Dircksz {lijndraaier}
4/
Jan Diricksz lijndraijerlijndraijer
1581-09
Jan Diricksz lijndrayer
Omslag-1583 (bewoner)Hooigracht.027.2
84/1
Jan Dircksz {lijndraaier}
/15
Jan Dirxz lyndraeyerlyndraeyer
1583-07-14
Jan Dirxz, lyndraeyer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.307
2496/1
Jan Gerritsz {lijndraaier}
/4-0-0
Jan Gerrytsz lijndraaierlijndraaier
1561-12
Jan Gerrytsz lijndraaier
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Haarlemmerstraat.307
898/06
Jan Gerritsz {lijndraaier}
/
Jan Gerytsz lijndrayerlijndrayer
1570-08-11
kinderen van Jan Gerytsz lijndrayer en wylen Thoontgen Ghijsbrechtsdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.307
71/1
Jan Gerritsz {lijndraaier}
/0/0-0
Jan Gherytsz lyndrayer
te weck 1 st
lyndrayer
1558-06-08
Jan Gherytsz lyndrayer
Waarboek-67 D-1567 (koper)Vliet.045.1
206/05
Jan Jansz {lijndraaier}
/
Jan Jansz lijndraaierlijndraaier
1569-05-00
Jan Jansz lijndraaier poorter van Leiden
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Uiterstegracht.116
280/05

/
Jan Jansz lijndraaierlijndraaier
1570-01-07
Maritgen Pietersdr weduwe van Jan Claasz vogelaar met Jan Jansz lijndraaier als haar voogd in deze zaak (die tevens als borg optreedt)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.007
320/06

/
Jan Marchelisz lijndraeyerlijndraeyer
1574-04-14
Jan Marchelisz lijndraeyer
Grachtenboek-78 (eigenaar)Noordeinde.007
10/1
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
/
Jan Nout lijndraierlijndraier
1583~1588
Jan Nout lijndraier
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.007
2100/1
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
/
Jan Nout lijndraierlijndraier
1588
Jan Nout lijndraier
TiendePenning-1561 (eigenaar)Noordeinde.006
860/2
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
/0-0-0
Jan Outenlyndraaier
1561-12
Jan Outen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.007
235/1
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
/5/0-0
Jan Outen lyndrayerlyndrayer
1558-06-08
Jan Outen lyndrayer
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Kaiserstraat.057.3
12/03
Jan Pietersz van der Goude {lijndraaier}
/
Jan Pietersz van der Goude lijndraaierlijndraaier
1562-01-22
Jan Pietersz van der Goude en Dirck Willemsz lijndraaier; erfgenamen van hun tante Maritgen Arentsdr
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.113.08
32/1
Jan Rotzier {lijndraaier}
8/
Jan Rotzier lijndrayerlijndrayer
1581-09
Jan Rotzier lijndrayer van Oorschot in Walslandt heeft hier iii jaren gewoont
Waarboek-67 A-1560 (koper)Noordeinde.006
110/05
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
/
Jan Sebastiaansz lijndraaierlijndraaier
1560-11-29
Jan Sebastiaansz lijndraaier
Waarboek-67 A-1560 (borg)OudeVarkenmarkt.003
141/04
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
/
Jan Sebastiaansz lijndraaierlijndraaier
1561-01-04
Pieter Pieter Outgaertsz (met als borg Jan Sebastiaansz lijndraaier)
Waarboek-67 D-1567 (borg)NieuweRijn.017
370/09
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
/
Jan Sebastiaansz lijndraaierlijndraaier
1570-06-15
Jan Sebastiaansz lijndraaier
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Noordeinde.006
445/03
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
/
Jan Sebastiaansz lijndraaierlijndraaier
1570-12-10
Jan Sebastiaansz lijndraaier
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Noordeinde.007
41/03
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
/
Jan Sebastiaansz lijndraaierlijndraaier
1572-02-10
Jan Sebastiaansz lijndraaier (met Pieter Pieter Ottensz steenplaatser als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Noordeinde.004
405/03
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
/
Jan Sebastiaansz van Hout lijndraaierlijndraaier
1570-09-01
Jan Sebastiaansz van Hout lijndraaier en Gerrit Jansz schoenmaker poorter van Leiden
Waarboek-67 D-1567 (koper)Kaiserstraat.033
405/08
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
/
Jan Sebastiaansz van Hout lijndraaierlijndraaier
1570-09-01
Jan Sebastiaansz van Hout lijndraaier en Gerrit Jansz schoenmaker poorter van Leiden
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Kaiserstraat.033
137/03
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
/
Jan Sebastiaensz lijndraeyerlijndraeyer
1579-01-12
Jan Sebastiaensz lijndraeyer inwoonende poorter
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.007
237/1
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
6/
Jan Sebastiaensz van Houdt lijndrayerlijndrayer
1581-09
Jan Sebastiaensz van Houdt lijndraeyer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Noordeinde.007
808/2
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
/5-4-0
Jan van Houdt lijndraaierlijndraaier
1561-12
Jan van Houdt lijndraaier
TiendePenning-1561 (eigenaar)Noordeinde.009
809/2
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
/10-0-0
Jan van Houdt lijndraaierlijndraaier
1561-12
Jan van Houdt lijndraaier
Waarboek-67 C-1563 (belending)Noordeinde.009
326/06
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
/
Jan van Hout lijndraeyerlijndraeyer
1565-03-08
Jan van Hout lijndraeyer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Kaiserstraat.033
528/06
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
/
Jan van Hout lijndrayerlijndrayer
1571-05-14
Jan van Hout lijndrayer
Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)Noordeinde.007
115/08
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
/
Jan van Hout Sebastiaenszn lyndrayerlyndrayer
1585-07-03
kinderen van Jan van Hout Sebastiaenszn lyndrayer en wijlen Magdalena Willemsdr
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5888/13a

/
Jan Willemsz
Zoeterwoude
lijndraaier
1541-01-08
Jan Willemsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5981/20Vb

/
Jan Willemszlijndraaier
1542-07-20
Jan Willemsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5986/21b

/
Jan Willemsz
zijn broeder
lijndraaier
1542-07-21
Jan Willemsz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.089
1256/1
Jan Willemsz Buys {lijndraaier}
/13-0-0
Jan Willemsz alias Bus lijndraaierlijndraaier
1561-12
Jan Willemsz alias Bus lijndraaier
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hogewoerd.089
377/07
Jan Willemsz Buys {lijndraaier}
/
Jan Willemsz Buys lijndrayers lijnbanelijndrayer
1561-12-08
Jan Willemsz Buys lijndrayers lijnbane
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hogewoerd.089
655/08
Jan Willemsz Buys {lijndraaier}
/
Jan Willemsz lijndraeyers huys ende ervelijndraeyer
1567-05-08
Jan Willemsz lijndraeyers huys ende erve
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.089
57/1
Jan Willemsz Buys {lijndraaier}
/11/0-22
Jan Willemsz lyndrayerlyndrayer
1558-06-08
Jan Willemsz lyndrayer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hogewoerd.089
182/08
Jan Willemsz Buys {lijndraaier}
/
Jan Willemszoon lijndrayerlijndrayer
1564-06-22
Jan Willemszoon lijndrayer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hogewoerd.089
151/09
Jan Willemsz Buys {lijndraaier}
/
Jan Willemszoon lijndrayers ervelijndrayer
1564-04-13
Jan Willemszoon lijndrayers erve
TiendePenning-1561 (eigenaar)Noordeinde.004
861/1
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
/5-4-0
Jan [Bastiaansz] Outen lijndraaierlijndraaier
1561-12
Jan [Bastiaansz] Outen lijndraaier
Voogdenboek-A (ouder)Noordeinde.007
378/03
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
/
Jans van Hout Sebastiaensz lijndraeijerlijndraeijer
1585-07-03
Jans van Hout Sebastiaensz lijndraeijer gewonnen bij Magdalena Willemsdr zijn zaliger huisvrouw
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.074
330/1
Joost Dircksz {lijndraaier}
/
Joost Dirckxz lijndraeyerlijndraeyer
1583-07-15
Joost Dirckxz lijndraeyer
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Uiterstegracht.074
102/11a
Joost Dircksz {lijndraaier}
/
Joost Dircxsz
ondertrouw
lijndraaier
1581-07-29
Joost Dircxsz
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Uiterstegracht.074
308/05
Joost Dircksz {lijndraaier}
/
Joost Dircxz lijndrayerlijndrayer
1583-07-07
Joost Dircxz lijndrayer
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Uiterstegracht.074
319/05
Joost Dircksz {lijndraaier}
/
Joost Dircxz lijndrayerlijndrayer
1583-07-17
Joost Dircxz lijndrayer
Waarboek-67 E-1571 (koper)Mirakelsteeg.000.3
129/10
Joseph Claesz {lijndraaier}
/
Jozef Claasz lijndraaier (hun zwager)lijndraaier
1572-08-06
Jozef Claasz lijndraaier (hun zwager)
Grote-Bewijzen-B (belending)OudeRijn.043
648/13
Cors Michielsz van Leeuwen
/
Kerstant Michielsz lijndraeyerlijndraeyer
1545-10-06
Kerstant Michielsz lijndraeyer
Grote-Bewijzen-B (belending)Noordeinde.020
708/16
Martijn Jansz {lijndraaier}
/
Maertijn Jansz lijndrayerlijndrayer
1548-05-30
Maertijn Jansz lijndrayer
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeVarkenmarkt.003
219/1

/3/0-0
Marten Jansz lyndrayerlyndrayer
1558-06-08
Marten Jansz lyndrayer
Waarboek-67 C-1563 (belending)JanBannensteeg.000.3
275/06
Mattheus Pietersz {schuitenvoerder}
/
Mateus Pietersz lijndrayerlijndrayer
1565-01
Mateus Pietersz lijndrayers huys ende erve
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Caeciliastraat.022.1
196/03
Michiel Maertensz {lijndraaier}
/
Michiel Maertensz lijndraaierlijndraaier
1561-03-18
Michiel Maertensz lijndraaier (met Claes Cornelisz als borg)
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Paradijssteeg.018
413/05

/
Pieter Adriaansz lijndraaierlijndraaier
1565-09-28
Pieter Adriaansz lijndraaier
Waarboek-67 C-1563 (koper)Paradijssteeg.020-036
433/07

/
Pieter Adriaansz lijndraaierlijndraaier
1565-10-05
Pieter Adriaansz lijndraaier
Waarboek-67 E-1571 (borg)Bouwelouwensteeg.017
95/04

/
Pieter Adriaansz lijndraaierlijndraaier
1572-05-12
Cornelis Jansz opperman (met Pieter Adriaansz lijndraaier als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Paradijssteeg.020-036
413/07

/
Pieter Adriaensz lijndraeyerlijndraeyer
1565-09-28
Pieter Adriaensz lijndraeyer
Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)JanVossensteeg.041-045
169/03
Pieter Adriaensz {lijndraaier}
/
Pieter Adriaensz lijndraierlijndraier
1585-05-01
Pieter Adriaensz lijndraieer
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)JanVossensteeg.041-045
240/04
Pieter Adriaensz {lijndraaier}
/
Pieter Adriaensz lijndrayerlijndrayer
1584-10-31
Pieter Adriaensz lijndrayer
Waarboek-67 M-1584 (verkoper)JanVossensteeg.041-045
142/03
Pieter Adriaensz {lijndraaier}
/
Pieter Adriaensz lijndrayerlijndrayer
1585-04-23
Pieter Adriaensz lijndrayer
TiendePenning-1561 (huurder)Haarlemmerstraat.013
2553/1
Pieter Arentsz {lijndraaier}
/9-0-0
Pieter Aerntszlijndraaier
1561-12
Pieter Aerntsz
TiendePenning-1557 (huurder)Uiterstegracht.001.2
167/1
Pieter Arentsz {lijndraaier}
/6,75/0-13,5
Pieter Arentsz lijndrayerlijndrayer
1558-06-08
Pieter Arentsz lijndrayer
TiendePenning-1557 (huurder)Haarlemmerstraat.013
7/1
Pieter Arentsz {lijndraaier}
/9,5/0-19
Pieter Arentsz lijndrayerlijndrayer
1558-06-08
Pieter Arentsz lijndrayer
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.076.1
18/1
Pietergen Pietersdr {linnennaaister}
/5
Pietertgen Pietersdr lijndraeysterlijndraeyster
1585
Pietertgen Pietersdr lijndraeysters huys es getaxeert op 5 gulden
TiendePenning-1557 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.011
217/1
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/0/0-0
Stoffel Corneliesz lyndrayer
1 st
lyndrayer
1558-06-08
Stoffel Corneliesz lyndrayer
Waarboek-67 B-1562 (koper)Haarlemmerstraat.013
206/05
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/
Stoffel Cornelisz lijndraaierlijndraaier
1562-11-06
Stoffel Cornelisz lijndraaier
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.013
620/03
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/
Stoffel Cornelisz lijndraaierlijndraaier
1575-11-02
Stoffel Cornelisz lijndraaier
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Clarensteeg.000.4
620/06
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/
Stoffel Cornelisz lijndraaierlijndraaier
1575-11-02
Stoffel Cornelisz lijndraaier
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.013
624/03
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/
Stoffel Cornelisz lijndraaierlijndraaier
1575-11-20
Stoffel Cornelisz lijndraaier
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Haarlemmerstraat.013
623/03
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/
Stoffel Cornelisz lijndraaierlijndraaier
1575-11-22
Stoffel Cornelisz lijndraaier
Waarboek-67 F-1576 (borg)Middelstegracht.006
151/04
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/
Stoffel Cornelisz lijndraaierlijndraaier
1577-01-18
Harmen Dircksz korenmeter (met Stoffel Cornelisz lijndraaier als borg)
Volkstelling-1581 (bewoner)Burchtgracht.000.02
67/06
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
0/
Stoffel Cornelisz lijndraeyer met sijn huysvrouw genaempt Marytgen Jansdr uit tland van Gelderlijndraeyer
1581-09
Stoffel Cornelisz lijndraeyer met sijn huysvrouw genaempt Marytgen Jansdr uit tland van Gelder
Omslag-1573 (bewoner)Haarlemmerstraat.013
24/1
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/0-8
Stoffel Cornelisz lyendrayerlyendrayer
1573-12-19
Stoffel Cornelisz, lyendrayer
Omslag-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.013
18/1
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/3/5
Stoffel Cornelisz lyndraeyerlyndraeyer
1574-06-18
Stoffel Cornelisz, lyndraeyer
Kerven-1581 (bewoner)Burchtgracht.000.02
78/1
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/6
Stoffel Cornelisz lyndraeyerlyndraeyer
1581-12
Stoffel Cornelisz lyndraeyer
Omslag-1583 (bewoner)Burchtgracht.000.02
85/1
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/6
Stoffel Cornelisz lyndraeyerlyndraeyer
1583-07-14
Stoffel Cornelisz, lyndraeyer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.011
2384/1
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/4-0-0
Stoffel lijndraaierlijndraaier
1561-12
Stoffel lijndraaier
Volkstelling-1581 (overledene)LangeMare.051-053
107/1a
Aelbrecht Maertensz {lijndraaier}
0/
weduwe van Aelbrecht Maertens lijndrayerlijndrayer
1581-09
Jannetgen Lambrechtsdr weduwe van Aelbrecht Maertensz lijndrayer alhier gewoont XXIII jaeren van Deventer
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.307
327/04
Jan Gerritsz {lijndraaier}
/
weduwe van Jan Gerritsz lijndraaierlijndraaier
1579-07-23
Marie Aelbrechtsdr, weduwe van Jan Gerritsz, lijndraaier (met Michiel Gerritsz, glasmaker als voogd én borg)
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.307
328/04
Jan Gerritsz {lijndraaier}
/
weduwe van Jan Gerritsz lijndraaierlijndraaier
1579-07-23
Marie Aelbrechtsdr, weduwe van Jan Gerritsz, lijndraaier (met Michiel Gerritsz, glasmaker als voogd én borg)
Volkstelling-1581 (overledene)Apothekersdijk.034.3
2/3a
Jan Gerritsz {lijndraaier}
0/
weduwe van Jan Gerytsz lyndraeyerlyndraeyer
1581-09
Jan Gerytsz lijndraeyer
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hogewoerd.089
301/07
Jan Willemsz Buys {lijndraaier}
/
weduwe van Jan Willemsz Buys lijndraaierlijndraaier
1577-08-08
Gerrit Jansz woonachtig in Delft Cornelis Jansz schuitvoerder en Jan Jansz kuiper poorters van Leiden; allen erfgenamen van Maritgen Cornelisdr weduwe van Jan Willemsz Buys lijndraaier (met Claes Florisz schipper als borg)
Waarboek-67 J-1581 (belending)Mandenmakerssteeg.002
51/21
Willem Claesz Buys
/
Willem Claesz Buys lijndraeyerlijndraeyer
1581-09-09
Willem Claesz Buys lijndraeyer