BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 72. Aantal = 217.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 C-1563 (koper)Stadsvrijdom.006
69/53

/
Aalwijn Aalwijnsz korenkoperkorenkoper
1563-11-29
Aalwijn Aalwijnsz korenkoper haar zwager
Waarboek-67 E-1571 (koper)Steenschuur.012
48/05
Adriaen Arentsz de Man
/
Adriaan Arentsz korenhandelaarkorenhandelaar
1572-02-20
Adriaan Arentsz korenhandelaar poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Botermarkt.027-028
291/04
Adriaen Arentsz de Man
/
Adriaan Arentsz korenkoper diens vaderkorenkoper
1577-08-02
Jan Adriaansz oud omtrent 12 jaar nagelaten weeskind van Adriaan Arentsz korenkoper en Jacobgen Claasdr
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Botermarkt.027-028
207/04
Adriaen Arentsz de Man
/
Adriaen Aerentsz coorencooper haer zalige mancoorencooper
1582-03-28
Jacoba Claesdochter moeder voochdesse ende ten behouve van Jan Adriaensz out omtrent 15 jaren gewonnen ende naergelaten bij Adriaen Aerentsz coorencooper haer zalige man
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.010
17/1
Adriaen Arentsz de Man
/15
Adriaen Aerntsz coorncopercoorncoper
1572-11-28
Adriaen Aerntsz, coorncoper
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.053-054
139/16
Adriaen Arentsz van Leeuwen {korenkoper}
/
Adriaen Aerntsz van Leeuwen coorncoper Int groene Cromhoutcoorncoper
1580-07-04
Adriaen Aerntsz van Leeuwen coorncoper Int groene Cromhout
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Steenschuur.012
306/07
Adriaen Arentsz de Man
/
Adriaen Arentsz coorncopercoorncoper
1579-06-25
Adriaen Arentsz coorncoper
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Steenschuur.010
198/12
Adriaen Arentsz de Man
/
Adriaen Arentsz coorncopercoorncoper
1584-02-22
Jaepgen Claesdr weduwe van Adriaen Arentsz coorncoper
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.053-054
63/16
Adriaen Arentsz van Leeuwen {korenkoper}
/
Adriaen Arentsz van Leeuwen coorncopercoorncoper
1580-05-11
Adriaen Arentsz van Leeuwen coorncoper in 't Groene Cromhout
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.053-054
57/16
Adriaen Arentsz van Leeuwen {korenkoper}
/
Adriaen Arentsz van Leeuwen coorncopercoorncoper
1580-05-25
Adriaen Arentsz van Leeuwen coorncoper Int groene cromhout
Waarboek-67 G-1578 (koper)Nieuwstraat.047-049
337/05
Adriaen Arentsz van Leeuwen {korenkoper}
/
Adriaen Arentsz van Leeuwen korenkoperkorenkoper
1579-08-03
Adriaen Arentsz van Leeuwen, korenkoper, poorter
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Nieuwstraat.047-049
338/05
Adriaen Arentsz van Leeuwen {korenkoper}
/
Adriaen Arentsz van Leeuwen korenkoper poorterkorenkoper
1579-08-03
Adriaen Arentsz van Leeuwen, korenkoper
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Steenschuur.010-012
407/10
Adriaen Arentsz de Man
/
Adrian Aenrtsz coorncopercoorncoper
1582-07-27
Adrian Aenrtsz coorncoper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Botermarkt.006
356/09
Arent Claesz {korenkoper}
/
Aernt Claesz coorncopercoorncoper
1557-03-10
Aernt Claesz coorncoper
Vetus-1585 (overledene)Diefsteeg.013
33/1a
Aelwijn Aelwijnsz {de oude}
/
Alewijn Aelewijnsz wed coorncopercoorncoper
1585
Geertgen Willem Kuysers dr Alewijn Aelewijnsz wed coorncoper
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Botermarkt.006
457/04
Aelwijn Aelwijnsz {de oude}
/
Alewyn Alewynsz
weduwnaar van Geertgen Willemsdr Cuijsers

1581-05-16
Alewyn Alewynsz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kaiserstraat.035-037
606/1
Aelwijn Aelwijnsz {de oude}
/6-0-0
Alewyn Alewynsz korenkoperkorenkoper
1561-12
Alewyn Alewynsz korenkoper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.006
46/1
Arent Claesz {korenkoper}
/30/3-0
Arent Claesz corencoepercorencoeper
1558-06-08
Arent Claesz corencoeper
Aflezingsboek-E (vermelding)Pieterskerkchoorsteeg.017
12/01.2.3.4
Arent Cornelisz {bakker}
/
Arent Cornelisz coorncoopercoorncooper
1578-10-25
Arent Cornelisz coorncooper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.04
37/1
Balten Dircksz van Santen
/7,5/0-15
Balten Dircxsz coerencoepercoerencoeper
1558-06-08
Balten Dircxsz coerencoeper
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5904/15b

/
Claes Lambrechtszkorenkoper
1541-12-07
Claes Lambrechtsz
Rijckhuisen (vermelding)NieuweRijn.003
64/2
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz van Swieten coorncopercoorncoper
1544-05-02
Claes Lambrechtsz van Swieten coorncoper loco Pieter Heynrixz Buys; tr: Barrevelt
Huwelijksevw-B1 (schuldenaar)Maarsmansteeg.023
180/14
Cornelis Adriaensz {korenkoper}
/
Cornelis Adriaensz corencopercorencoper
1546-02-09
Claes Lambrechtsz en Cornelis Adriaensz corencoper
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Botermarkt.014
314/07
Cornelis Cornelisz {in de Bock, de oude}
/
Cornelis Corneliszcoorncoper
1579-07-08
Cornelis Cornelisz coorncoper
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Botermarkt.014
315/07
Cornelis Cornelisz {in de Bock, de oude}
/
Cornelis Corneliszcoorncoper
1579-07-08
Cornelis Cornelisz coorncoper en echtgenoot za. van Marie Jans
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooigracht.070
821/08
Cornelis Cornelisz {korenkoper}
/
Cornelis Cornelisz coorncopercoorncoper
1562-01-29
Cornelis Cornelisz coorncoper
Grote-Bewijzen-B (belending)Botermarkt.004
852/15
Cornelis Cornelisz {in de Bock, de oude}
/
Cornelis Cornelisz coorncopercoorncoper
1564-10-26
Cornelis Cornelisz coorncoper
GedwongenLening-1572 (bewoner)Botermarkt.004
24/1
Cornelis Cornelisz {in de Bock, de oude}
/20
Cornelis Cornelisz coorncoper in Den Boschcoorncoper
1572-11-28
Cornelis Cornelisz coorncoper in Den Bosch
Waarboek-67 E-1571 (voogd)
445/05
Cornelis Cornelisz {korenkoper}
/
Cornelis Cornelisz corenkopercorenkoper
1575-01-31
Geertruyt en Trijn Dircksdr gezusters met Cornelis Cornelisz corenkoper
Waarboek-67 L-1584 (overledene)OudeRijn.053
98/05a
Cornelis Cornelisz {in de Bock, de oude}
/
Cornelis Cornelisz in zijnen leven coorencooper binnen dezer stedecoorencooper
1584-04-28
Cornelis Cornelisz in zijnen leven coorencooper binnen dezer stede
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)LangeMare.054
93/03

/
Cornelis Cornelisz korenhandelaarkorenkoper
1572-05-09
Cornelis Cornelisz korenhandelaar
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Doezastraat.019-021
140/03
Cornelis Cornelisz {korenkoper}
/
Cornelis Cornelisz korenhandelaarkorenhandelaar
1572-09-09
Cornelis Cornelisz korenhandelaar
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Doezastraat.019-021
224/03
Cornelis Cornelisz {korenkoper}
/
Cornelis Cornelisz korenkoperkorenkoper
1569-07-20
Cornelis Cornelisz korenkoper
Omslag-1573 (bewoner)Botermarkt.018
49/1
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/0-12
Cornelis Heindricx coorencoopercoorencooper
1573-12-19
Cornelis Heindricx coorencooper
Waarboek-67 E-1571 (koper)
327/53

/
Cornelis Hendricksz korenkoperkorenkoper
1574-04-26
Cornelis Hendricksz korenkoper
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
333/53

/
Cornelis Hendricksz korenkoperkorenkoper
1574-04-27
Cornelis Hendricksz korenkoper
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Koppenhinksteeg.002
66/10
Cornelis Hendricksz {korenkoper}
/
Cornelis Hendricksz korenkoperkorenkoper
1576-07-21
Cornelis Hendricksz korenkoper en Alexander Aalbrechtsz drapier als voogden over de nagelaten weeskinderen [Claes (3) en Aafgen (10)] van Dirck Anthonisz en Marit¬gen, dochter van Hendrick Pietersz, bontwerker
Voogdenboek-A (overledene)Botermarkt.018
126/04
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Henricsz coorncoopercoorncooper
1578-01-24
Cornelis Henricsz coorncooper gewonnen bij wijlen Agniese Jansdr beide zaliger
Omslag-1575 (eigenaar)Botermarkt.018
54/1
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/32/5-2-5
Cornelis Henricxsz coorncopercoorncoper
1575-09-01
Cornelis Henricxsz, coorncoper
Aflezingsboek-D (vermelding)OudeRijn.049.1-051
193/1.2.3.7
Cornelis Huigenz {bakker}
/
Cornelis Huygensz coorncoopercoorncooper
1578-04-25
Cornelis Huygensz coorncooper
Glippers-1576 (bewoner)Haarlemmerstraat.127
18/1
Cornelis Huigenz {bakker}
/
Cornelis Huygensz coorncopercoorncoper
1576-12-07
Cornelis Huygensz coorncoper
Volkstelling-1581 (overledene)Botermarkt.004
46/1a
Cornelis Jansz {korenkoper}
0/
Cornelis Janss wed coorncoper
of wed v Cornelis Cornelisz?
coorncoper
1581-09
Maritgen Jansdr in den Bock van Leyden wed van Cornelis Janss coorncoper
Huwelijksevw-B2 (getuige)SintJacobsgracht.000.12
150/05
Cornelis Jansz {korenkoper}
/
Cornelis Jansz coorncoper zijn oomcoorncoper
1568-06-02
Cornelis Jansz coorncoper zijn oom
Waarboek-67 C-1563 (belending)Warmoesmarkt.021-022
514/06
Cornelis Meesz/Jansz Vinck
/
Cornelis Jansz corncopercorncoper
1566-05-04
Cornelis Jansz corncoper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Warmoesmarkt.018
160/05
Cornelis Meesz/Jansz Vinck
/
Cornelis Meesz coerncopercoerncoper
1548-01-18
Cornelis Meesz coerncoper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.095-099
365/09
Cornelis Meesz/Jansz Vinck
/
Cornelis Meesz coorncoopercoorncooper
1561-11-29
Cornelis Meesz coorncooper
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Warmoesmarkt.018
179/03
Cornelis Meesz/Jansz Vinck
/
Cornelis Meesz coorncopercoorncoper
1549-01-16
Cornelis Meesz coorncoper
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooigracht.067
812/08
Cornelis Meesz/Jansz Vinck
/
Cornelis Meesz coorncopercoorncoper
1561-09-26
Cornelis Meesz coorncoper
Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.180-182
201/04
Cornelis Meesz/Jansz Vinck
/
Cornelis Meesz korenkoperkorenkoper
1561-03-20
Quyrijn Cornelisz van Bancken en Cornelis Meesz korenkoper als man van Reymtgen Cornelisdr van Bancken
Waarboek-67 A-1560 (koper)Uiterstegracht.095-099
215/06
Cornelis Meesz/Jansz Vinck
/
Cornelis Meesz korenkoperkorenkoper
1561-04-14
Cornelis Meesz korenkoper (die men gemeenlicken noemt Cornelis Jansz)
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Warmoesmarkt.021-022
283/07
Cornelis Meesz/Jansz Vinck
/
Cornelis Meesz meelvercopermeelvercoper
1553-01-23
Cornelis Meesz meelvercoper des zel die loodze die Pelgrim die coperslager voirtijts an dit voors. huys gemaect heeft alzoe blijven staen
Omslag-1573 (bewoner)NieuweRijn.013-015
13/1
Cornelis Franckenz {korenkoper}
/0-3
Cornelis Vrankenz coorncoopcoorncoop
1573-12-19
Cornelis Vrankenz coorncoop
Waarboek-67 M-1584 (voogd)JanVossensteeg.058-060
214/11

/
Cornelis Willemsz coorncoopercoorncooper
1585-01-07
Cornelis Willemsz coorncooper voochd over Claes Dircxz ende Aefgen Dircxdr
Waarboek-67 M-1584 (voogd)Koppenhinksteeg.002
215/04

/
Cornelis Willemsz coorncoopercoorncooper
1585-01-07
Cornelis Willemsz coorncooper voogd over Claes Dircxz ende Aefgen Dircxdr
Waarboek-67 M-1584 (voogd)Haarlemmerstraat.133-135
216/04

/
Cornelis Willemsz coorncoopercoorncooper
1585-01-07
Cornelis Willemsz coorncooper voogd over Claes Dircxz out omtrent 13 jaer ende Aefgen Dircxdr 20 jaren
Waarboek-67 M-1584 (voogd)Haarlemmerstraat.133-135
225/04

/
Cornelis Willemsz coorncoopercoorncooper
1585-06-20
Cornelis Willemsz coorncooper ende voocht over Claes Dircxz ende Aefgen Dircxdr naergelaten kinderen van Dirck Anthonisz ende Maria Pietertsdr beyde za.ge.
Waarboek-67 M-1584 (voogd)Koppenhinksteeg.002
239/09

/
Cornelis Willemsz corncopercorncoper
1585-06-30
Cornelis Willemsz corncoper
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Steenschuur.012
351/13
Adriaen Arentsz de Man
/
de schuyre van Jaepgen Claesdr wedue van Adriaen Arentsz coorncopercoorncoper
1577-10-19
de schuyre van Jaepgen Claesdr wedue van Adriaen Arentsz coorncoper
Grote-Bewijzen-B (overledene)Botermarkt.006
852/14
Aelwijn Aelwijnsz {de oude}
/
de weduwe van Aelwijn Aelwijnsz coorncopercoorncoper
1564-10-26
de weduwe van Aelwijn Aelwijnsz coorncoper
GedwongenLening-1572 (overledene)Warmoesmarkt.021-022
17/1a
Cornelis Meesz/Jansz Vinck
/
De weduy van Cornelis Jansz coorencoopercoorncoper
1572-11-28
Cornelis Jansz coorncoper
Omslag-1573 (overledene)Warmoesmarkt.021-022
24/1a
Cornelis Meesz/Jansz Vinck
/
De weduy van Cornelis Jansz coorencoopercoorencooper
1573-12-19
Cornelis Jansz
Oud-belastingboek-H-1617 (eigenaar)Havenkade.013
2595/1
Jacob Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}
/
dezelve (Jacob Cornelisz koorncooper)koorncooper
1607 na
dezelve (Jacob Cornelisz koorncooper)
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.030-032
115/1
Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}
/-
dezelve Jeroen Pieterss coorncopercoorncoper
1585
dezelve Jeroen Pieterss coorncopers achterhuys, es met 't voorhuys getaxeert, hier niet
Glippers-1573 (eigenaar)NieuweRijn.005-006
5/2
Dirck Jacobsz van Uitgeest
/
Dick Jacobsz coorencoopercoorencooper
1573
Dick Jacobsz coorencooper fugitive opten Nieuwen Rijn
Waarboek-67 C-1563 (koper)
513/04

/
Dirck Cornelisz coorncooper van Delftcoorncooper
1566-05-02
Dirck Cornelisz coorncooper van Delft
Waarboek-67 D-1567 (voogd)NieuweRijn.082
324/04

/
Dirck Cornelisz korenkoperkorenkoper
1570-03-29
Jan Hendricksz en Dirck Cornelisz korenkoper als voogden over de onmondige weeskinderen van Quyrijn Cornelisz alsmede voogden over Maritgen Gerritsdr onmondig weeskind van Gerrit Hendricksz
Volkstelling-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.021
34/01
Dirck Cornelisz Vinck
10/
Dirck Cornelisz Vinck corencoper schuttercorencoper
1581-09
Dirck Cornelisz Vinck corencoper van Leyden schutter
Glippers-1574 (eigenaar)NieuweRijn.005-006
16/2
Dirck Jacobsz van Uitgeest
/
Dirck Jacobsz coorencooper fugityvecoorencooper
1574
Dirck Jacobsz coorencooper fugityve, opten Nieuwen Rijn
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.027
114/07
Dirck Jacobsz van Uitgeest
/
Dirck Jacobsz coorncoper haere zwagercoorncoper
1564-06-30
Dirck Jacobsz coorncoper haere zwager
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.005-006
1548/1
Dirck Jacobsz van Uitgeest
/28-0-0
Dirck Jacobsz [van Uitgeest]korenkoper
1561-12
Dirck Jacobsz [van Uitgeest]
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.005-006
334/08
Dirck Jacobsz van Uitgeest
/
Dirck Jacopsz coorncoopercoorncooper
1556-01-14
Dirck Jacopsz coorncooper
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.005-006
42/1
Dirck Jacobsz van Uitgeest
/25/2-10
Dirck Jacopsz corencoeppercorencoepper
1558-06-08
Dirck Jacopsz corencoepper
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.065-069
76/1
Evert Jacobsz van Leeuwen {linnenwever, lakenkoopman, korenkoper}
/6
Evert Jacobss coorncoopercoorncooper
1585
Evert Jacobss coorncooper voornompts huys verhuyert es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Groenesteeg.026
73/1
Evert Jacobsz van Leeuwen {linnenwever, lakenkoopman, korenkoper}
/24
Evert Jacobss coorncopercoorncoper
1585
Evert Jacobss coorncopers huys verhuyert es getaxeert op 24 gulden
Waarboek-67 K-1582 (belending)Botermarkt.018
2/08
Evert Jacobsz van Leeuwen {linnenwever, lakenkoopman, korenkoper}
/
Evert Jacobsz coorncopercoorncoper
1582-07-31
Evert Jacobs coorncoper
Omslag-1583 (bewoner)Botermarkt.018
90/1
Evert Jacobsz van Leeuwen {linnenwever, lakenkoopman, korenkoper}
/27
Evert Jacobsz coorncopercoorncoper
1583-07-14
Evert Jacobsz, coorncoper
Waarboek-67 K-1582 (koper)Botermarkt.018
309/08
Evert Jacobsz van Leeuwen {linnenwever, lakenkoopman, korenkoper}
/
Evert Jacopsz coorncooper getrout hebbende Aeltgen Joostendrcoorncooper
1583-07-05
Evert Jacopsz coorncooper getrout hebbende Aeltgen Joostendr
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.018
93/1
Evert Jacobsz van Leeuwen {linnenwever, lakenkoopman, korenkoper}
/27
Evert Jacopsz coorncopercoorncoper
1581-12
Evert Jacopsz coorncoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Diefsteeg.013
33/1
Geertgen Willemsdr Cuyser
/2-11-0
Geertgen Willem Cuysers Aelewijn Aelwijnsz wed coorncopercoorncoper
1601
Geertgen Willem Cuysers Aelewijn Aelwijnsz wed coorncoper
Vetus-1585 (eigenaar)Diefsteeg.013
33/1
Geertgen Willemsdr Cuyser
/8
Geertgen Willem Kuysers dr Alewijn Aelewijnsz wed coorncopercoorncoper
1585
Geertgen Willem Kuysers dr Alewijn Aelewijnsz wed coorncoper
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Botermarkt.006
56/04
Geertgen Willemsdr Cuyser
/
Geertgen Willemsdr weduwe van Aelewijn Aelewijnsz coorncoopstercoorncoopster
1578-08-23
Geertgen Willemsdr weduwe van Aelewijn Aelewijnsz coorncoopster
Waarboek-67 F-1576 (belending)Botermarkt.006
278/06
Geertgen Willemsdr Cuyser
/
Geertruyt Willemsdr coorncoopster wedue van Aelewijn Aelewijnszcoorncoopster
1577-06-16
Geertruyt Willemsdr coorncoopster wedue van Aelewijn Aelewijnsz
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.052
11/1
Gerrit Adriaensz van Brenen
/28
Gerrit Adriaen Ysbrantsz coorncopercoorncoper
1581-12
Gerrit Adriaen Ysbrantsz coorncoper
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Botermarkt.027-028
291/06
Gerrit Arentsz de Man
/
Gerrit Arentsz de Man korenkoperkorenkoper
1577-08-02
Gerrit Arentsz de Man korenkoper
Voogdenboek-B (voogd)Hogewoerd.068
326/12

/
Gerrit Gerritsz van der Bilt korenkoper neefkorenkoper
1628-10-18
Gerrit Gerritsz van der Bilt korenkoper neef
Grote-Bewijzen-C (belending)Maarsmansteeg.009
314/11
Gerrit Pietersz {bakker}
/
Gerrit Pieterszn in de Pot corencopercorencoper
1599-07-14
Gerrit Pieterszn in de Pot corencoper
Waarboek-67 C-1563 (koper)Korevaarstraat.028.4
659/06
Gerrit Wiggersz van Duivelant
/
Gerrit Wiggersz korenkoperkorenkoper
1567-06-06
Gerrit Wiggersz korenkoper
Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.052
12/1
Gerrit Adriaensz van Brenen
/28
Geryt Adriaen Ysbrantsz coorncopercoorncoper
1583-07-14
Geryt Adriaen Ysbrantsz, coorncoper
Waarboek-67 M-1584 (verkoper)NieuweRijn.052
40/03
Gerrit Adriaensz van Brenen
/
Geryt Adriaensz van Brenen corencoper voor zijn erven ende nacomelingencorencoper
1585-01
Geryt Adriaensz van Brenen corencoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.027
39/1
Gillis Thimansz van Vliet
/9-12-0
Gillis Thymansz van Vliet coorencopercoorencoper
1601
Gillis Thymansz van Vliet coorencoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.021-023
47/1
Gillis Thimansz van Vliet
/2-11-0
Gillis Tymansz van Vliet coorncopercoorncoper
1601
Gillis Tymansz van Vliet coorncoper
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.036-038
128/2

0/
Griete Dircxs dogter van Dirck Jeronimusz koornkoper tot Delftkoornkoper
1581-09
Griete Dircxs dochter van Dirck Jeronemusz coorncoper tot Delft
Voogdenboek-A (voogd)Hoogstraat.003
511/02
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Henrick Egbertsz van der Hal coorncoper behuwde oomcoorncoper
1589-01-25
Pieter van Heussen Dircsz oom en Henrick Egbertsz van der Hal coorncoper behuwde oom, zijn tot voogden geordonneerd over de voorsz kinderen
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Breestraat.075-077
250/03
Huig Claesz Brugman
/
Huych Claasz Brugman korenkoperkorenkoper
1573-09-28
Huych Claasz Brugman korenkoper
Waarboek-67 E-1571 (borg)Breestraat.075-077
250/08
Huig Claesz Brugman
/
Huych Claeszoon Brugman coorncoopercoorncooper
1573-09-28
Huych Claeszoon Brugman coorncooper
Grote-Bewijzen-C (echtgenoot)Haarlemmerstraat.114
97/19
Jacob Adriaensz {korenkoper}
/
Jacob Adriaensz in Den Hage haverkoperhaverkoper
1603-05-13
Jacob Adriaensz in Den Hage haverkoper als getrout hebben Marytgen Cornelisdr
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Botermarkt.020
128/2
Jacob Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}
1/2/0-25
Jacob Cornelis coorncopercoorncoper
1606-08
Jacob Cornelis coorncopers huis eygen ende gebruyckt wert bij Willem Mates, op zijn aengeven
Bonboek-09C (eigenaar)Havenkade.012
108/001
Jacob Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}
/
Jacob Cornelisz coorncoopercoorncooper
1604
Jacob Cornelisz coorncooper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Botermarkt.020
103/1
Jacob Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}
5/18-10/7-10
Jacob Cornelisz corencoopercorencooper
1606-08
Jacob Cornelisz corencooper huis eygen ende bruicker zelfs, op zijn aengeven
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Havenkade.012
752/1
Jacob Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}
/
Jacob Cornelisz corncopercorncoper
1604-04-04
Jacob Cornelisz corncoper
Oud-belastingboek-H-1617 (eigenaar)Havenkade.012
2594/1
Jacob Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}
/
Jacob Cornelisz koorncooperkoorncooper
1607 na
Jacob Cornelisz koorncooper
Rijckhuisen (vermelding)Botermarkt.020
104/1
Jacob Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}
/
Jacob Cornelisz van Leeusvelt coorncopercoorncoper
1608-07-25
Jacob Cornelisz van Leeusvelt coorncoper; loco Adriaen Gerritsz in 't Hart
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Botermarkt.020
107/1
Jacob Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}
/14-16-0
Jacop Cornelisz coorncopercoorncoper
1601
Jacop Cornelisz coorncoper
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Havenkade.012
11/1
Jacob Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}
/
Jacop Cornelisz coorncopercoorncoper
1604-07-24
Jacop Cornelisz corncoper
Grote-Bewijzen-C (voogd)Breestraat.033
339/10

/
Jan Adriaenszn Sman? neve corencopercorencoper
1600-05-06
Jan Adriaenszn Sman? neve corencoper
Waarboek-67 G-1578 (koper)Botermarkt.014
311/05
Jan Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}
/
Jan Corneliszcoorncoper
1579-07-03
Jan Cornelisz poorter en coorncoper
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Botermarkt.014
314/04
Jan Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}
/
Jan Corneliszcoorncop
1579-07-08
Jan Cornelisz coorncop
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Botermarkt.014
315/04
Jan Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}
/
Jan Corneliszcoorncoper
1579-07-08
Jan Cornelisz poorter deser stede en coorncoper bijgestaan door zijn moeder Marie Jansdr weduwe van Cornelis Cornelisz coorncoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Botermarkt.014
100/1
Jan Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}
/11-3-0
Jan Corneliszcoornkoper
1601
Jan Cornelisz
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Rapenburg.028.3
349/03
Jan Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}
/
Jan Cornelisz coorncopercoorncoper
1582-06-11
Jan Cornelisz coorncoper als man ende voocht van Annetgen Fredricxdr zijn huysvrouwe erfgename van Maritgen Thonisdr [weduwe] wijlen Vreric Jacobsz scheepmaker
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Rapenburg.028.3
350/03
Jan Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}
/
Jan Cornelisz coorncopercoorncoper
1582-06-11
Jan Cornelisz coorncoper als man ende voocht van Annetgen Fredricxdr zijn huysvrouwe
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Rapenburg.028.3
351/03
Jan Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}
/
Jan Cornelisz coorncopercoorncoper
1582-06-11
Jan Cornelisz coorncoper als man ende voocht van Annetgen Vredricxdr zijn huysvrouwe
Waarboek-67 K-1582 (begunstigde)Breestraat.008
127/08
Jan Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}
/
Jan Cornelisz coorncopercoorncoper
1583-02-15
Jan Cornelisz coorncoper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Botermarkt.014
97/1
Jan Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}
4/14-1/6
Jan Cornelisz coorncopercoorncoper
1606-08
Jan Cornelisz coorncooper huis eygen ende bruycker zelfs, op 't jongwijff aengeven
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Botermarkt.014
3/04
Jan Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}
/
Jan Cornelisz coorncoper in den Ottercoorncoper
1584-01-19
Jan Cornelisz coorncoper in den Otter
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Breestraat.008
128/03
Jan Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}
/
Jan Cornelisz coorncoper zijn zwaeghercoorncoper
1583-02-15
Jan Cornelisz coorncoper zwaegher van Jacob Fredricxz
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.014
84/1
Jan Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}
/18
Jan Cornelisz in Den Otter coorncopercoornkoper
1581-12
Jan Cornelisz in Den Otter coorncoper
Omslag-1583 (bewoner)Botermarkt.014
82/1
Jan Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}
/24
Jan Cornelisz in Den Otter coorncopercoorncoper
1583-07-14
Jan Cornelisz, in Den Otter, coorncoper
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.014
54/1
Jan Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}
5/
Jan Corneliszoon coorncoper in den Otter schuttercoornkoper
1581-09
Jan Corneliszoon coorncoper in den Otter van Leyden schutter
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwstraat.019
151/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/-
Jan Ghijsbertss coorncoopers achterhuyscoorncoper
1585
Jan Ghijsbertss coorncoopers achterhuys, getacxeert sijnde met zijn voorhuys, daeromme hier niets
Voogdenboek-A (voogd)OudeRijn.067
190/03
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Ghijsbertsz coorncooper oomcoorncooper
1580-04-27
Jan Ghijsbertsz coorncooper oom en mede voogd
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Beschuitsteeg.008
163/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/2-11-0
Jan Ghijsbertsz corencopercorencoper
1601
Jan Ghijsbertsz corencoper
Vetus-1585 (eigenaar)Beschuitsteeg.008
153/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/-
Jan Ghijsbrechtss coorncoopercoorncooper
1585
Jan Ghijsbrechtss coorncoopers huys, met 't voorhuys getacxeert zijnde, daeromme hier niets
Grachtenboek-04 (eigenaar)NieuweRijn.034
90/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Ghijsbrechtsz coorencoopercoorencooper
1583-07-01
Jan Ghijsbrechtsz coorencooper
Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Rapenburg.122
19/03
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Ghijsbrechtsz coorencoopercoorencooper
1584-12-10
Jan Ghijsbrechtsz coorencooper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.034
30/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/18-0-0
Jan Ghijsbrechtsz coorencopercoorencoper
1601
Jan Ghijsbrechtsz coorencoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Salomonsteeg.001
90/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/8-8-0
Jan Ghijsbrechtsz coorencopercoorencoper
1601
Jan Ghijsbrechtsz coorencoper
Waarboek-67 F-1576 (belending)Warmoesmarkt.025
316/09
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Ghijsbrechtsz coorncopercoorncoper
1577-08-27
Jan Ghijsbrechtsz coorncoper
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Warmoesmarkt.025
379/03
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Ghijsbrechtsz coorncopercoorncoper
1577-12-16
Jan Ghijsbrechtsz coorncoper onze medebroeder in schependomme
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.034
382/14
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Ghijsbrechtsz coorncopercoorncoper
1577-12-19
Jan Ghijsbrechtsz coorncoper
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.034
74/06
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Ghijsbrechtsz coorncopercoorncoper
1578-09-22
Jan Ghijsbrechtsz coorncoper
Waarboek-67 J-1581 (meester)Breestraat.062-066
125/07
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Ghijsbrechtsz coorncopercoorncoper
1581-12-29
Joost Jacobsz Jacob Thomasz brouwer ende Jan Ghijsbrechtsz coorncoper vervangende ende heurluyder starck maeckende voor Jan Paets van Santhorst Cornelisz ende Andries Schot haer medebroeders alle meesteren van St Catarinengasthuys binnen der voors. stede
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Aalmarkt.013
376/05
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Ghijsbrechtsz coorncoper een van de Meesteren van het St. Catrijnen Gasthuyscoorncoper
1581-04-18
Jan Ghijsbrechtsz coorncoper een van de Meesteren van het St. Catrijnen Gasthuys vervangende haere medebroederen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwstraat.019
160/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/0-0-0
Jan Ghijsbrechtsz corencopercorencoper
1601
Jan Ghijsbrechtsz corencoper
Waarboek-67 J-1581 (meester)Raamlanden.001
309/16
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Ghijsbrechtsz corncopercorncoper
1582-04-02
Jan Ghijsbrechtsz corncoper meester van Sinte Cathrijnen Gasthuys uyten name der erffgenamen van Jacob Pietersz die Vriesse onderhout doende aen Marytgen
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.034
28/06
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Ghysbrechtsz coorncopercoorncoper
1580-02-27
Jan Ghysbrechtsz coorncoper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.034
29/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
5/22-10-0/7-10-0
Jan Gijsbertsz coorencopercoorencoper
1606-08
Jan Gijsbertsz., coorencoper, dat hij bewoont opt aengeven van deselffde
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.034
29/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/50
Jan Gijsbertsz coorncoopercoorncooper
1585
Jan Gijsbertss coorncoopers huys, es getacxeert op 50 gulden
Vroedschapsboek-K-L (vermelding)NieuweRijn.034
213/B24
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/50
Jan Gijsbertsz coorncopercoorncoper
1584-07-14
Jan Gijsbertsz coorncoper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Beschuitsteeg.008
164/2
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
2/3-4-0/3-0-0
Jan Gijsbertsz coorncopercoorncoper
1606-08
Jan Gijsbertsz., coorncoper, bruycker Jan Daemen opt aengeven van de vrou
Ondertrouw-NH-C (getuige)Botermarkt.007
128/03c
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Gijsbertsz korenkoper
ondertrouw
korenkoper
1595-07-15
Jan Gijsbertsz korenkoper
Waarboek-67 J-1581 (meester)Hogewoerd.059
119/06
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Gijsbrechtsz coorncopercoorncoper
1581-12-29
Joost Jacobsz Jacob Thomasz brouwer ende Jan Gijsbrechtsz coorncoper ende vervangende ende henluyden sterck maeckende voor Jan Paetz van Zanthorst Cornelisz ende Andries Schot haerluyder medebroederen alle meesteren van St Cathrijnen gasthuys deser stede
Waarboek-67 J-1581 (meester)Raamlanden.001
288/29
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Gijsbrechtsz coorncopercoorncoper
1582-04-02
de meesteren van Sincke Catrijnengasthuys als Jacob Tomasz brouwer, Jan Gijsbrechtsz coorncoper ende Jan Paets van Zanthorst vervangende haer medebroederen in dienste vanwegen en uyten name der erffgenamen van Mary Jacob Pietersdr de Vriesse verwersdochter als onderhout doende aen Marytgen haer dochter gewonnen bij Frans Anthonisz mede zaliger gedachte ende in dier qualyte vervangende Reynout Fransz haer uytlandige broeder voor 't laeste vierde paert, gezamenlijk erfgenamen van Jacob Pieters de Vriesse verwer voor 1/6,
Vetus-1585 (eigenaar)Korenbrugsteeg.004.1
44/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/24
Jan Gijsbrechtsz coorncopercoorncoper
1585
Jan Gijsbrechtsz coorncoper
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.019
390/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Gijsbrechtsz coorncopercoorncoper
1591~1597
Jan Gijsbrechtsz coorncoper
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.034
23/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
3/
Jan Gijsbrechtsz korencoperkorencoper
1581-09
Jan Gijsbrechtsz korencoper Schutter veertig
Waarboek-67 F-1576 (koper)NieuweRijn.034
255/05
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Gijsbrechtsz korenkoperkorenkoper
1577-05-25
Jan Gijsbrechtsz korenkoper
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)NieuweRijn.034
256/53
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Gijsbrechtsz korenkoperkorenkoper
1577-05-25
Jan Gijsbrechtsz korenkoper
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.034
27/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/60
Jan Gysbertsz coorncopercoorncoper
1581-12
Jan Gysbertsz coorncoper
Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.034
29/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/70
Jan Gysbrechtsz coorncopercoorncoper
1583-07-14
Jan Gysbrechtsz, coorncoper
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Uiterstegracht.085
339/03
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Hendricksz korenkoperkorenkoper
1577-09-24
Jan Hendricksz korenkoper poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Breestraat.132
496/03
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Hendricksz korenkoperkorenkoper
1578-03-20
Jan Hendricksz (van der Does) korenkoper
Stratenboek-05 (eigenaar)Botermarkt.007
210/1
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henricxsoon coorncopercoorncoper
1588
Jan Henricxsoon coorncoper
Stratenboek-20 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.002.2
280/1
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henricxsoon coorncopercoorncoper
1588
Jan Henricxsoon coorncoper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Botermarkt.007
56/06
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Heyndricxsz coorncopercoorncoper
1578-08-23
Jan Heyndricxsz coorncoper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Botermarkt.007
75/17
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Heyndricxsz coorncoperkorenkoper
1578-09-12
Jan Heyndricxsz coorncoper
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Botermarkt.011
66/03
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Heyndricxz coorncopercoorncoper
1578-09-03
Jan Heyndricxz coorncoper poorter
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Botermarkt.011
67/03
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Heyndricxz coorncoper zijn vadercoorncoper
1578-09-03
Jan Heyndricxz coorncoper zijn vader
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)OudeRijn.126
81/03
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Heyndriksz korenkoperkorenkoper
1577-07-12
Jan Heyndriksz korenkoper
Waarboek-67 C-1563 (koper)NieuweRijn.022
586/09
Jan Jacobsz {korenkoper, lakenbereider}
/
Jan Jacobsz korenkoperkorenkoper
1566-10-22
Jan Jacobsz korenkoper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Botermarkt.023
230/08
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Janss corencoopercorencooper
1569-08-22
Jan Janss corencooper
Voogdenboek-A (voogd)Steenschuur.020.6
13/02
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz coorcoopercoorcooper
1575-06-15
Claes Dircsz van Montfoort en Jan Jansz coorcooper voogden
Omslag-1573 (bewoner)Botermarkt.023
56/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/2-10
Jan Jansz coorencoopercoorencooper
1573-12-19
Jan Jansz coorencooper
Waarboek-67 F-1576 (meester)Garenmarkt.002
84/11
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz coorncooper weesmeestercoorncooper
1575-10-02
Jan Jansz coorncooper weesmeester
Grote-Bewijzen-B (voogd)Langebrug.113.03
800/08
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz coorncopercoorncoper
1558-07-12
Jan Jansz coorncoper
Grote-Bewijzen-B (belending)Botermarkt.023
962/09
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz coorncopercoorncoper
1575-06-17
Jan Jansz coorncoper
Waarboek-67 F-1576 (belending)Nieuwebrugsteeg.004.2
301/14
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz coorncopercoorncoper
1577-08-08
Jan Jansz coorncoper
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.158
123/08
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz coorncoper haer zwagercoorncoper
1565-12-31
Jan Jansz coorncoper haer zwager
Waarboek-67 D-1567 (belending)Nieuwebrugsteeg.004.2
398/06
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz coorncoper met zijn thuyncoorncoper
1570-08-20
Jan Jansz coorncoper met zijn thuyn
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.023
62/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/26-0/2-12
Jan Jansz corencooperkorenkoper
1564
Jan Jansz corencooper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Botermarkt.023
170/05
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz corencoopercorencooper
1569-03-18
Jan Jansz corencooper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.023
63/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/24/2-8
Jan Jansz corncoepercorncoeper
1558-06-08
Jan Jansz corncoeper
Waarboek-67 A-1560 (koper)Middelstegracht.059
319/04
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz korenkoperkorenkoper
1561-09-04
Jan Jansz korenkoper
Waarboek-67 A-1560 (borg)Haarlemmerstraat.009
364/04
Jan Jansz {bakker-Haarlemmerstraat}
/
Jan Jansz korenkoperkorenkoper
1561-11-28
Jan Jansz korenkoper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.004.2
1264/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/0-15-0
Jan Jansz korenkoperkorenkoper
1561-12
Jan Jansz korenkoper
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Nieuwebrugsteeg.002.1
377/03
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz korenkoperkorenkoper
1561-12-08
Jan Jansz korenkoper
Waarboek-67 B-1562 (koper)Nieuwebrugsteeg.004.2
84/05
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz korenkoperkorenkoper
1562-04-07
Jan Jansz korenkoper
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelstegracht.059
369/05
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz korenkoperkorenkoper
1563-07-05
Jan Jansz korenkoper
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Vliet.032
418/03
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz korenkoperkorenkoper
1574-11-20
Jan Jansz korenkoper
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Breestraat.092-094
91/05
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz korenkoperkorenkoper
1576-07-06
Neeltgen Jansdr ongehuwd (bijgestaan door Jan Jansz korenkoper)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Steenschuur.017
271/04
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz korenkoper zijn zwager
NB. Zwager in de zin van "schoonzoon"
korenkoper
1565-01-10
Jan Jansz korenkoper zijn zwager
Waarboek-67 C-1563 (borg)Breestraat.152
533/04

/
Jan Jansz korenkoper zwagerkorenkoper
1566-05-29
Jan Jansz korenkoper zwager
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.023
65/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
8/
Jan Jansz v Baersdorp coorncooper burgemcoorncooper, burgermeester
1581-09
Jan Jansz van Baersdorp coorncooper van Leyden burgermr
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.023
47/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/75
Jan Jansz van Baersdorp coorncopercoorncoper
1576
Jan Jansz van Baersdorp coorncoper
Vetus-1585 (eigenaar)Botermarkt.023
105/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/42
Jan Jansz van Baersdorp coorncopercoorncoper
1585
Jan Jansz van Baersdorp coorncoper
Rijckhuisen (vermelding)Botermarkt.023
93/3
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz van Baersdorp de jonge coorncopercoorncoper
1580-09-08
Jan Jansz van Baersdorp de jonge coorncoper loco Dirc Jacobsz van Montfoort; tr: 13 april 1597 Catharina van Warmondt Willemsd en we Huych van Alkemade
Waarboek-67 H-1580 (meester)Middelstegracht.079
182/14
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz van Baersdorp korenkoper weesmeesterkorenkoper
1580-08-31
weesmeesters: Jacob Thomasz brouwer Jan Jansz van Baersdorp korenkoper en Jan Gerritsz Buytewech
TiendePenning-1561 (eigenaar)Botermarkt.023
185/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/26-0-0
Jan Jansz [van Baersdorp]korenkoper
1561-12
Jan Jansz [van Baersdorp]
GedwongenLening-1572 (bewoner)Botermarkt.023
35/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/25
Jan Jansz, coorncopercoorncoper
1572-11-28
Jan Jansz, coorncoper
Omslag-1575 (eigenaar)Botermarkt.023
60/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/33/5-5-7-ob
Jan Jansz, coorncopercoorncoper
1575-09-01
Jan Jansz, coorncoper
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.030-032
63/1
Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}
/36
Jeroen Pieterss coorncopercoorncoper
1585
Jeroen Pieterss coorncopers huys, dat hij bewoont, es getaxeert op 36 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.030-032
113/1
Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}
/10
Jeroen Pieterss coorncopercoorncoper
1585
Jeroen Pieterss coorncopers achterhuys, verhuyert, es getaxeert op 10 gulden
Bonboek-05B (eigenaar)OudeRijn.030-032
436/001
Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}
/
Jeroen Pieterss van der Aa coorncoper
BB, 192v
coorncoper
1617 na
Jeroen Pieterss van der Aa coorncoper
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.033
76/1
Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}
/12
Jeroen Pietersz coorncopercoorncoper
1581-12
Jeroen Pietersz coorncoper
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.030-032
283/07
Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}
/
Jeroen Pietersz graencopergraencoper
1583-06-12
Jeroen Pietersz graencoper hier woont ook Balten Dircxz
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.030-032
285/07
Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}
/
Jeroen Pietersz graencopergraencoper
1583-06-12
Jeroen Pietersz graencoper Hier woont ook Balten Dircxz
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.054.1
63/03
Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}
/
Jeroen Pietersz graencopergraencoper
1584-03-19
Jeroen Pietersz graencoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.030-032
85/1
Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}
/7-8-0
Jeroen Pietersz van der Aa coorncopercoorncoper
1601
Jeroen Pietersz van der Aa coorncoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.030-032
140/1
Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}
/4-0-0
Jeroen Pietersz van der Aa coorncopercoorncoper
1601
Jeroen Pietersz van der Aa coorncoper
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.033
66/1
Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}
4/
Jheroen Pietersz corencoper schuttercorencoper
1581-09
Jheroen Pietersz corencoper schutter
TiendePenning-1557 (huurder)Botermarkt.007
47/1
Maerten van Sonnevelt {korenkoper}
/30/3-0
Marten van Sonnevelt coerencoepercoerencoeper
1558-06-08
Marten van Sonnevelt coerencoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Diefsteeg.004
55/2
Maerten van Sonnevelt {korenkoper}
/8/0-16
Marten van Sonnevelt corencoepercorencoeper
1558-06-08
Marten van Sonnevelt corencoeper
Grote-Bewijzen-C (begunstigde)Haarlemmerstraat.114
97/20
Marytgen Cornelisdr Buytevest {vrouw van Jacob Adriaensz}
/
Marytgen Cornelisdrhaverkoper
1603-05-13
Jacob Adriaensz in Den Hage haverkoper als getrout hebben Marytgen Cornelisdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.055
257/1

/10/0-20
Mees Claesz coerencoepercoerencoeper
1558-06-08
Mees Claesz coerencoeper
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)NieuweRijn.023
599/05
Pieter Pietersz Coedijck IV
/
Pieter Pietersz Coedijc korenkoperkorenkoper
1566-12-23
Pieter Pietersz Coedijc korenkoper en Jan Claasz houtkoper zijn schoonvader als borg
GedwongenLening-1599 (bewoner)NieuweRijn.007-008
50/1
Symon Jansz van Leeuwen {korenkoper}
/20/40
Sijmon Jansz coorncopercoorncoper
1599
Sijmon Jansz, coorncoper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)NieuweRijn.013-015
212/05
Symon Jansz van Oyen
/
Symon Jansz van Oyen coerncoepercoerncoeper
1550-06-10
Symon Jansz van Oyen coerncoeper
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.020-021
611/09
Symon Willemsz {korenkoper, brouwer}
/
Symon Willemsz coerencopercoerencoper
1544-08-18
Symon Willemsz coerencoper
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.102
173/03
Symon Willemsz {korenkoper, brouwer}
/
Symon Willemsz coorncopercoorncoper
1548-10-31
Symon Willemsz coorncoper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.102
152/12
Symon Willemsz {korenkoper, brouwer}
/
Symon Willemsz coorncoper mitte huysinge genaemt Den Helmcoorncoper
1547-07-24
Quyrijn Allertsz brouwer ende Symon Willemsz coorncoper mitte huysinge genaemt Den Helm
Waarboek-67 F-1576 (begunstigde)Stadsvrijdom.006
265/08
Adriaen Arentsz de Man
/
wedue van Adriaen Adriaensz coorncopercoorncoper
1577-06-11
Jaegien Claesdr wedue van Adriaen Adriaensz coorncoper als erfgenaam van voors Aechte Neel Conincxkens
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Steenschuur.012
243/09
Adriaen Arentsz de Man
/
weduwe van Adriaen Arentsz coorncopercoorncoper
1582-04-24
weduwe van Adriaen Arentsz coorncoper
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Botermarkt.006
45/05
Aelwijn Aelwijnsz {de oude}
/
weduwe van Alewijn Alewijnsz korenkoperkorenkoper
1578-08-21
weduwe van Alewijn Alewijnsz, korenkoper
Huwelijksevw-B2 (overledene)Hooigracht.039-041
139/05

/
weduwe van Geryt Henricxz coorncopercoorncoper
1567-07-19
weduwe van Geryt Henricxz coorncoper
Oud-belastingboek-C2 (eigenaar)OudeSingel.122
76/4

/
Willem Burchgraeff koorncoperkoorncoper
1614-01-10
Willem Burchgraeff koorncoper
GedwongenLening-1572 (bewoner)Botermarkt.019
33/1
Willem Symonsz van Heemskerck
/10
Willem Symonsz coorncopercoorncoper
1572-11-28
Willem Symonsz, coorncoper
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Hogewoerd.043
569/03

/
Willem Symonsz korenkoperkorenkoper
1578-05-26
Willem Symonsz korenkoper