BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 76. Aantal = 176.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 E-1571 (borg)Middelstegracht.051
35/07
Adriaen Jansz {biertapper}
/
Adriaan Jansz waard in 'De Vergulde Kogge'waard
1572-01-23
Simon Pietersz schoenmaker en Jannetgen Pietersdr onmondige weeskinderen van Pieter Meeus Garbrantsz volgens testament van 10 mei 1567 (met Adriaan Jansz waard in 'De Vergulde Kogge' als borg)
Waarboek-67 E-1571 (koper)Molen.060
649/08
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/
Adriaan Simonsz waardwaard
1575-11-21
Adriaan Simonsz waard in 'De Meermin'
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.090
140/1

/
Adriaen Bouwensz waert in Coudecerckwaert
1588
Adriaen Bouwensz waert in Coudecerck
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Aalmarkt.019-020
34/1
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/20
Adriaen Symonsz waert in De Meerminnewaert
1576
Adriaen Symonsz waert in De Meerminne
Volkstelling-1581 (bewoner)Aalmarkt.019-020
81/1
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
5/
Adriaen Symonsz waert in de Mereminne schutterwaert
1581-09
Adriaen Symonsz waert in de Mereminne schutter
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Korevaarstraat.032-036
94/05
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/
Adriaen Symonsz waert inde Mereminnewaert
1584-02-04
Adriaen Symonsz waert inde Mereminne
Volkstelling-1574 (bewoner)Hogewoerd.090
49/1
Aelbrecht Dircksz {waard}
7/
Aelbrecht Dircxz waert
Hogewoerd
waert
1574-08-07
Aelbrecht Dircxz waert
Waarboek-67 H-1580 (borg)Middelweg.026.2
341/04

/
Aernt Jansz haar voogdwaert
1581-03-21
Aernt Jansz voogd van Marytgen Jansdr ongehoude persoon en waert in het Buysgen
TiendePenning-1557 (huurder)Rapenburg.098.1-100
120/1

/13/0-26
Alijdt Ghijsbrechtsdr wartdynne in Die Roscamwartdynne
1558-06-08
Alijdt Ghijsbrechtsdr wartdynne in Die Roscam
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Haarlemmerstraat.084
236/03
Andries Allertsz {stoeldraaier}
/
Andries Allertsz waerdt in De Caetsbaenwaard
1551-04-14
Andries Allertsz waerdt in De Caetsbaen
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.101-103
162/09
Claes Daemsz de Waert
/
Claes de Waertwaert
1561-02-07
Claes de Waert
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Middelweg.040.1
216/03
Claes Daemsz de Waert
/
Claes de Waert
1561-04-14
Claes de Waert Jan Claesz Egmond en Andries Jansz Heynoom als voogden over de twee onmondige weeskinderen (Jan Jansz en Cornelie Jansdr) van Jan Pieter Simonsz en Neeltgen Jansdr
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.101-103
199/06
Claes Daemsz de Waert
/
Claes de Waertwaert
1577-03-19
Claes de Waert
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.101-103
228/05
Claes Daemsz de Waert
/
Claes de Waertwaert
1577-04-09
Claes de Waert
Brand4-gereedschap-1572 (eigenaar)Breestraat.101-103
2/1
Claes Daemsz de Waert
/
Claes die waertwaert
1572
Claes die waert
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.101-103
2/1
Claes Daemsz de Waert
/18/1-16
Claes die wardtwardt
1558-06-08
Claes die wardt
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.101-103
223/1
Claes Daemsz de Waert
/21-0-0
Claes [Damen] de Waertwaert
1561-12
Claes [Damen] de Waert
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.059
146/06
Cornelis Gerritsz {waard}
/
Cornelis Gherytsz waart in St Jorys zijn naaste magenwaart
1540-08-16
Cornelis Gherytsz waart in St Jorys zijn naaste magen
Waarboek-67 K-1582 (borg)OudeRijn.176-178
446/06
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacobsz waerdt in de Groene Weyde poorterwaerdt
1583-11-23
Cornelis Jacobsz waerdt in de Groene Weyde poorter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.025
16/1

/4-10-0
Cornelis Sijbrantsz van de Waert
1601
Cornelis Sijbrantsz van de Waert
Waarboek-67 D-1567 (borg)Breestraat.069-071
448/07
Cornelis Willemsz {waard}
/
Cornelis Willemsz waard in 'Den Vergulden Hoorn'waard
1570-12-14
Cornelis Willemsz waard in 'Den Vergulden Hoorn'
Waarboek-67 B-1562 (belending)Stadsvrijdom.006
89/06
Cornelis Willemsz {waard}
/
Cornelis Willemsz waerd inde Gulden Hoornwaerd
1562-04-17
Cornelis Willemsz waerd inde Gulden Hoorn
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Breestraat.119
294/04
Dirck Arentsz Cortenbosch
/
Dirck Arentsz Cortenbosch waard in de Drie Cronenwaard
1581-01-25
Dirck Arentsz Cortenbosch waard in de Drie Cronen
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Noordeinde.023-025
86/09
Dirck Claesz Moy
/
Dirck Claesz Moy waardwaard
1578-10-20
Dirck Claesz Moy waard in de Gulden Wagen
Waarboek-67 G-1578 (koper)Noordeinde.023-025
87/08
Dirck Claesz Moy
/
Dirck Claesz Moy waardwaard
1578-10-20
Dirck Claesz Moy waard in de Gulden Wagen
Waarboek-67 K-1582 (belending)Noordeinde.023-025
356/07
Dirck Claesz Moy
/
Dirck Claesz Moy waerdt in den Gulden wagenwaerdt
1583-08-06
Dirck Claesz Moy waerdt in den Gulden wagen
Grachtenboek-78 (eigenaar)Sliksteeg.008-016
70/1

/
Dirck Claesz Moy waert inde Vergulde Wagenwaert inde Vergulde Wagen
1583~1588
Dirck Claesz Moy waert inde Vergulde Wagen
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Hogewoerd.021-023
865/04
Dirck Gerritsz {glasmaker, waard}
/
Dirck Gerytsz waart in Hasertswoudewaart
1566-12-31
kind van Dirck Gerytsz waart in Hasertswoude en wijlen Ymetgen Heynricksdr
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hogewoerd.021-023
255/09
Dirck Gerritsz {glasmaker, waard}
/
Dirck Gerytsz waert in Hazerwouden erfnewaert
1564-12-01
Dirck Gerytsz waert in Hazerwouden erfne
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Noordeinde.021
356/03
Frederick Arentsz {wagenaar, biertapper}
/
Frederic Aerntsz waerdt in de Valckwaerdt
1583-08-06
Frederic Aerntsz waerdt in de Valck ende Aelbert Henricxz schoemaker in den name ende als voochden van Aechte Vincentendr noch niet voljaert zijnde
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Noordeinde.023-025
86/03
Frederick Arentsz {wagenaar, biertapper}
/
Frederick Adriaensz waard oomwaard
1578-10-22
Frederick Adriaensz waard in de Witte Valck oom van vrouw van Dirck Claesz en Aelbrecht Heyndricxsz schoenmaker en zijn neef beiden voogden van Elizabeth en Aechte zijn minderjarige schoonzusjes en weeskinderen van Vincent Janz in de Gulden Wagen
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Noordeinde.023-025
87/03
Frederick Arentsz {wagenaar, biertapper}
/
Frederick Arentsz waardwaard
1578-10-22
Frederick Arentsz waard in de Witte Valck (oom) en Aelbrecht Heyndricxsz schoenmaker (neef) voogden van Elizabeth en Aechte dochters en weeskinderen van Vincent Jansz in de Gulden Wagen
Waarboek-67 G-1578 (belending)Mandenmakerssteeg.005
450/22
Gerrit Jansz de Man
/
Gerrit de Man Janszwaard
1579-12-21
Belent aan d'een zyde Gerrit de Man Jansz
Waarboek-67 G-1578 (koper)Mandenmakerssteeg.007
450/21
Gerrit Jansz de Man
/
Gerrit Jansz de Manwaard
1579-12-21
Gerrit Jansz de Man, waard In den Boom
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Mandenmakerssteeg.007
451/20
Gerrit Jansz de Man
/
Gerrit Jansz de Manwaard
1579-12-21
Gerrit Jansz de Man, waard In den Boom
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Koppenhinksteeg.000.16.2
48/03
Gerrit Jansz de Man
/
Gerrit Jansz de Man waertwaert
1580-05-02
Gerrit Jansz de Man waert inden Boon
Waarboek-67 J-1581 (koper)Sliksteeg.003
112/06
Gerrit Jansz de Man
/
Gerrit Jansz de Man waert in den Boomwaert in den Boom
1581-12-20
Gerrit Jansz de Man waert in den Boom
Waarboek-67 D-1567 (borg)Rapenburg.135.1
83/04
Gerrit Jansz de Man
/
Gerrit Jansz waard in 'Den Boom'waard
1568-02-27
Jan Lourisz van Homade (Hoogmade) wonende binnen Leiden (met Gerrit Jansz waard in 'Den Boom' als borg)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Aalmarkt.017-018
233/06
Gerrit Jansz de Man
/
Gerrit Jansz waert in 'Den Boom'waert in 'Den Boom'
1573-06-03
Gerrit Jansz waert in 'Den Boom'
Waarboek-67 E-1571 (belending)Aalmarkt.017-018
232/06
Gerrit Jansz de Man
/
Gerrit Jansz waert in 'Den Boom'waert in 'Den Boom'
1573-06-03
Gerrit Jansz waert in 'Den Boom'
Kerven-1581 (bewoner)Aalmarkt.017-018
93/1
Gerrit Jansz de Man
/36
Gerrit Jansz waert in Den Boomwaert
1581-12
Gerrit Jansz waert in Den Boom
Waarboek-67 C-1563 (koper)Aalmarkt.017-018
85/05
Gerrit Jansz de Man
/
Gerrit Janz waard in ‘Den Boom’waard
1564-01-05
Gerrit Janz waard in ‘Den Boom’
Waarboek-67 C-1563 (koper)Mandenmakerssteeg.005
85/10
Gerrit Jansz de Man
/
Gerrit Janz waard in ‘Den Boom’waard
1564-01-05
Gerrit Janz waard in ‘Den Boom’
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.114
213/1
Gerrit Dircksz van Kessel
/24-0-0
Gerryt Dircxz van Kessel waard in de Gulden Clock aan de Breestraatwaard
1561-12
Gerryt Dircxz van Kessel waard in de Gulden Clock aan de Breestraat
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.16.2
47/03
Gerrit Jansz de Man
/
Gerryt Jansz de Man waertwaert
1580-05-02
Gerryt Jansz de Man waert inden Boom binnen deze stede
Waarboek-67 D-1567 (belending)Aalmarkt.017-018
32/06
Gerrit Jansz de Man
/
Gerryt Jansz waert in 'Den Boom'waert
1567-11-08
Gerryt Jansz waert in 'Den Boom'
Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Houtstraat.000.08
93/03
Gerrit Jansz de Man
/
Geryt de Man Jansz waer in den Boomwaer
1585-02-12
Geryt de Man Jansz waer in den Boom
Grote-Bewijzen-B (belending)Breestraat.114
643/10
Gerrit Dircksz van Kessel
/
Geryt Dircksz van Kessel waert in den gulden clockwaert
1545-08-08
Geryt Dircksz van Kessel waert in den gulden clock
Vetus-1585 (eigenaar)Mandenmakerssteeg.005
13/1
Gerrit Jansz de Man
/8
Geryt Jansz de Man waert in Den Bomwaert
1585
Geryt Janszoon de Man, waert In den Booms huys verhuyrt, es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Mandenmakerssteeg.007
14/1
Gerrit Jansz de Man
/8
Geryt Jansz de Man waert in Den Bomwaert
1585
dezelve nog een huysken verhuyrt, es getacxeert op 8 gulden
Waarboek-67 C-1563 (belending)Aalmarkt.017-018
648/15
Gerrit Jansz de Man
/
Geryt Jansz waerdt in den Boomwaerdt
1567-04-16
Geryt Jansz waerdt in den Boom
Grote-Bewijzen-B (belending)Aalmarkt.017-018
952/08
Gerrit Jansz de Man
/
Geryt Jansz waerdt In den boomwaerdt
1575-01-25
Geryt Jansz waerdt In den boom
Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Breestraat.117
147/13
Gerrit Jansz de Man
/
Geryt Jansz waert in den Boemwaert
1568-03-01
Geryt Jansz waert in den Boem
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Rapenburg.119
355/11
Gijsbrecht Cornelisz {linnenwever, waard}
/
Ghijsbert Cornelisz waard in Enchuysenwaard in Enchuysen
1579-08-22
Ghijsbert Cornelisz, linnenwever
Grote-Bewijzen-C (belending)Rapenburg.119
38/14
Gijsbrecht Cornelisz {linnenwever, waard}
/
Ghysbert Corneliszn waerdt in Enchusenwaerdt
1580-11-07
de huizinge ende erve ghenaemt Enchusen toecomende Ghysbert Corneliszn waerdt
Waarboek-67 D-1567 (borg)Hooglandsekerksteeg.008
424/04
Heer Adriaensz {metselaar}
/
Heer Adriaansz metselaarwaard
1570-11-08
Jasper Pietersz waard in 't Paradijs (met Heer Adriaansz metselaar als borg)
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwstraat.038
78/1

/12/0-24
Heymen Harmans wardt in De Gulden Hulckwardt in De Gulden Hulck
1558-06-08
Heymen Harmans wardt in De Gulden Hulck
Waarboek-67 H-1580 (borg)Nieuwsteeg.018.1
459/06
Huig Claesz {waard, wachter}
/
Huich Claeszwaerd
1581-06-09
Huich Claesz, waerd in Den Doelen
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
300/13
Huibrecht Aelwijnsz van Swanenburg {drapier}
/
Huybrecht Aelwijnsz waerdijnwaerdijn
1582-04-02
Huybrecht Aelwijnsz waerdijn
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
293/03
Huibrecht Aelwijnsz van Swanenburg {drapier}
/
Huybrecht Alewijnsz waerdeynwaerdeyn
1582-04-02
Huybrecht Alewijnsz waerdeyn
Waarboek-67 D-1567 (koper)Nonnenveststeeg.002
510/06
Huig Claesz {waard, wachter}
/
Huych Claasz waardwaard
1571-04-20
Huych Claasz waard in De Doelen
Waarboek-67 E-1571 (borg)GeenPerceel.000
304/07
Huig Claesz {waard, wachter}
/
Huych Claasz waard in 'De Kloveniersdoelen' haer zoonwaard
1574-03-06
met haar zoon Huych Claasz waard in 'De Kloveniersdoelen' als borg
Waarboek-67 C-1563 (koper)NieuweRijn.023
444/05
Huig Claesz {waard, wachter}
/
Huych Claasz waard in De Doelenwaard in De Doelen
1565-12-17
Huych Claasz waard in De Doelen
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)NieuweRijn.023
388/03
Huig Claesz {waard, wachter}
/
Huych Claasz waard in De Doelenwaard in De Doelen
1570-07
Huych Claasz waard in De Doelen
Waarboek-67 E-1571 (voogd)LangeMare.048.2
115/06
Huig Claesz {waard, wachter}
/
Huych Claasz waard in de Kloveniersdoelen haar zoonwaard in de Kloveniersdoelen
1572-06-02
Floris Jansz van Zonneveld poorter van Leiden (met Aartgen Huygensdr weduwe van Claas Pietersz juwelier als borg met haar zoon Huych Claasz waard in de Kloveniersdoelen als haar voogd in deze zaak)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)NieuweRijn.023
349/05
Huig Claesz {waard, wachter}
/
Huych Claasz waerdt in de Kloveniersdoelenwaerdt
1574-05-10
Huych Claasz waerdt in de Kloveniersdoelen
Waarboek-67 F-1576 (borg)Rapenburg.084
99/04

/
Jacob Hendricksz waard in 'De Paauw'
1576-08-24
Jan Arentsz leidekker poorter van Leiden (met Jacob Hendricksz waard in 'De Paauw' als borg)
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.073
40/1.1.2.7
Jacob Paedts van Sonnevelt
/
Jacob Paets waard in de Rode Koewaard
1579-05-25
Jacob Paets waard in de Rode Koe
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.074
8/1
Jacob Paedts van Sonnevelt
/6
Jacob Pietersz Paetz waard in De Paeuwaard
1576
Jacob Pietersz Paetz waard in De Paeu
Waarboek-67 C-1563 (borg)Vliet.013
325/04
Jacob Pietersz {waard}
/
Jacob Pietersz waard in 'De Kaatsbaan' broerwaard
1565-04-25
Pieter Jacobsz pannenbakker (met de broers Jacob Pietersz waard in 'De Kaatsbaan' Pieter Pietersz koopman en Jan Pietersz pannenbakker als borgen)
TiendePenning-1561 (eigenaar)LangeMare.047
2671/1
Jacob Pietersz {waard}
/7-0-0
Jacob Pietersz waard in de caedsbaenwaard in de caedsbaen
1561-12
Jacob Pietersz waard in de caedsbaen
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Garenmarkt.008
341/03

/
Jacob Vermij Willemsz wairt in den Burch in Den Haegewairt
1556-03-23
Jacob Vermij Willemsz wairt in den Burch in Den Haege
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Raamsteeg.000.04.1
59/03
Jan Claesz van Immerzeel {tapper}
/
Jan Claesz van Immerzeel waert in de Caetsbaenwaert
1584-03-10
Jan Claesz van Immerzeel waert in de Caetsbaen
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.051
266/03
Jan Dircksz Fiolet
/
Jan Dircksz waert in de Fiolettewaert in de Fiolette
1552-04-01
Jan Dircksz waert in de Fiolette
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.053
65/06
Jan Dircksz Fiolet
/
Jan Dircxz waert in De Violetwaert
1568-02-17
Jan Dircxz waert in De Violet
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.122-126
128/1
Jan Gerritsz van Kessel
/36
Jan Gerritss van Kessel waert in De Witte Swaenwaert
1585
Jan Gerritss van Kessel waert in De Witte Swaens huys es getaxeert op 36 gulden
Ondertrouw-NH-C (bruidegom)Haarlemmerstraat.122-126
49/06a
Jan Gerritsz van Kessel
/
Jan Gerritsz van Kessel
ondertrouw
waard in de Swan
1593-07-23
Jan Gerritsz van Kessel
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.122-126
103/1
Jan Gerritsz van Kessel
6/
Jan Gerritszn van Kessel waert in de zwaen schutterwaert inde zwaen [schutter]
1581-09
Jan Gerritszn van Kessel waert in de zwaen schutter
Waarboek-67 F-1576 (koper)LangeMare.079
96/06

/
Jan Jacobsz waard in 'De Voscuyl'waard
1576-08-20
Jan Jacobsz waard in 'De Voscuyl'
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Bakkersteeg.006
286/05

/
Jan Jacopsz waert in Lonnen zwager van de verkoperwaert in Lonnen
1553-02-03
Jan Jacopsz waert in Lonnen zwager van de verkoper
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hogewoerd.107-109
290/03
Jan Jansz {olieslager, de oude}
/
Jan Jansz waard in 'De Keyserscroon'waard
1570-01-18
Jan Jansz waard in 'De Keyserscroon' in Leiden
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.023
24/01
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/
Jan Marcus waerdt inde Gulden Clockwaerdt
1575-07-29
Jan Marcus waerdt in Den Gulden Clock alhier en Havick Joostensz. thinneghieter voogden
Waarboek-67 F-1576 (gemachtigde)Kaiserstraat.024.1
324/03
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/
Jan Marcusz van Ieperen waardwaard
1577-09-04
Jan Marcusz van Ieperen waard in De Vechtende Leeuw als gemachtigde van Alijt Huygendr weduwe van Huych Pietersz Codijck
Waarboek-67 E-1571 (koper)Breestraat.013
650/06
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/
Jan Marcusz van Ieperen waard in 'De Gulden Clock'waard
1576-01-15
Jan Marcusz van Ieperen waard in 'De Gulden Clock'
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Breestraat.135
555/03
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/
Jan Marcusz van Yperen waard In den Vechtende Leeuwwaard
1578-05-03
Jan Marcusz van Yperen waard In den Vechtende Leeuw als man van Catrijn Pietersdr voor de ene helft (met Paridom Barentsz als borg)
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Breestraat.135
565/03
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/
Jan Marcusz van Yperen waard In den Vechtende Leeuwwaard
1578-05-21
Jan Marcusz van Yperen waard In den Vechtende Leeuw als man van Catrina Pietersdr
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.076.1
444/17
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/
Jan Marcusz van Yperen waard in ‘De Vechtende Leeuw’waard
1578-01-11
Jan Marcusz van Yperen waard in ‘De Vechtende Leeuw’
Waarboek-67 F-1576 (borg)Aalmarkt.027-028.1
430/05
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
0/
Jan Marcusz van Yperen waard in ‘Den Vechtende Leeuw’waard
1578-01-31
met als borg Jan Marcusz van Yperen waard in ‘Den Vechtende Leeuw’
Waarboek-67 F-1576 (borg)Aalmarkt.027-028.1
432/08
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/
Jan Marcusz van Yperen waard in ‘Den Vechtende Leeuw’waard
1578-01-31
Paridom Barentsz marktmeester (met als borg Jan Marcusz van Yperen waard in ‘Den Vechtende Leeuw’)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.076.1
408/16
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/
Jan Marcusz van Yperen waard van ‘De Vechtende Leeuw’waard
1578-01-11
Jan Marcusz van Yperen waard van ‘De Vechtende Leeuw’
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.076.1
409/53
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/
Jan Marcusz van Ypre waard in ‘De Vechtende Leeuw’waard
1578-01-11
Jan Marcusz van Ypre waard in ‘De Vechtende Leeuw’
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.114
57/1
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/12
Jan Marcusz van Ypre waert in De Clockwaert
1576
Jan Marcusz van Ypre waert in De Clock
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.076.1
12/1
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/30
Jan Marcusz van Ypre waert in De Vechtende Leeuwaert
1581-12
Jan Marcusz van Ypre waert in De Vechtende Leeu
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.076.1
13/1
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/30
Jan Marcusz van Ypre waert in De Vechtende Leeuwaert
1583-07-14
Jan Marcusz van Ypre, waert in De Vechtende Leeu
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Breestraat.013
202/03
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/
Jan Marcusz van Ypre waert in de Vechtende Leeuwewaert
1580-09-24
Jan Marcusz van Ypre waert in de Vechtende Leeuwe
Waarboek-67 G-1578 (gemachtigde)Nieuwsteeg.018.2b
112/04
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/
Jan Marcusz van Ypren, waardwaard
1576-10-29
Jan Marcusz van Ypren, waard in de Gulden Clock
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.076.1
300/05
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/
Jan Marcusz waard in de Vechtende Leeuwwaard
1579-06-14
Jan Marcusz waard in de Vechtende Leeuw
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.076.1
304/06
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/
Jan Marcusz waertwaert
1579-06-15
Jan Marcusz waert in de Vechtende Leeu
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.076.1
514/06
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/
Jan Marcusz waert in de Vechtende Leeuwwaard
1578-04-04
Jan Marcusz waert in de Vechtende Leeuw
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.076.1
515/05
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/
Jan Marcusz waert in de Vechtende Leeuwwaard
1578-04-04
Jan Marcusz waert in de Vechtende Leeuw
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Breestraat.013
210/03
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/
Jan Marcuszoon van Ypre waert in de Vechtende Leeuwewaert
1580-09-19
Jan Marcuszoon van Ypre waert in de Vechtende Leeuwe
Kerven-1581 (bewoner)Paradijssteeg.020-036
41/1
Jan Pietersz Cley {waard}
/24
Jan Pieters Cley waert in Paradyswaert in Paradys
1581-12
Jan Pieters Cley waert in Paradys
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Rapenburg.099
154/03
Jan Pietersz Cley {waard}
/
Jan Pietersz Cley waert in 't Paradys binnen dezer stedewaert
1580-07-22
Jan Pietersz Cley waert in 't Paradys binnen dezer stede
Waarboek-67 H-1580 (gemachtigde)Rapenburg.099
147/05
Jan Pietersz Cley {waard}
/
Jan Pietersz Cley, waert Int Paredyswaert
1580-07-07
Jan Pietersz Cley waart in 't Paradys
Waarboek-67 K-1582 (belending)Paradijssteeg.020-036
349/06
Jan Pietersz Cley {waard}
/
Jan Pietersz waert in 't Paradijswaert in 't Paradijs
1583-07-17
Jan Pietersz waert in 't Paradijs
Waarboek-67 G-1578 (belending)Paradijssteeg.020-036
443/06
Jan Pietersz Cley {waard}
/
Jan Pietersz waert in 't Paredyswaert
1579-12-21
Jan Pietersz, waert in 't Paredys.
Waarboek-67 K-1582 (belending)Paradijssteeg.020-036
318/06
Jan Pietersz Cley {waard}
/
Jan Pietersz waert in't Paradyswaert
1583-06-13
Jan Pietersz waert in't Paradys
Volkstelling-1581 (bewoner)Paradijssteeg.020-036
142/1
Jan Pietersz Cley {waard}
6/
Jan Pieterszn Cley waert int Paradijswaert
1581-09
Jan Pieterszn Cley waert int Paradijs
GedwongenLening-1599 (bewoner)Rapenburg.119
110/1
Jan Cornelisz van Heusden
/10/30
Jan van Heusden, waert van Enchusen
gestelt op 10 gulden ende voor de verdoubleringe 20 gulden comt tsamen
waert
1599
Jan van Heusden, waert van Enchusen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.098.1-100
120/2

/13/0-26
Jan Willemsz beclove wardtwardt
1558-06-08
Jan Willemsz beclove wardt
TiendePenning-1557 (huurder)OudeRijn.152-156
62/1

/12/0-24
Jannetgen wardynne in de Paeuwardynne
1558-06-08
Jannetgen wardynne in de Paeu
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hooglandsekerksteeg.008
424/03
Jasper Pietersz Bols
/
Jasper Pietersz waardwaard
1570-11-08
Jasper Pietersz waard in 't Paradijs (met Heer Adriaansz metselaar als borg)
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)5eBinnenvestgracht.000.12
42/03

/
Jeroen Gerritsz waert inde Zwaen tot Haserswoudewaert
1580-04-30
Jeroen Gerritsz waert inde Zwaen tot Haserswoude als man ende voogt van Celtgen Adriaensdr zijn huysvrouwe
Grote-Bewijzen-C (voogd)NieuweRijn.023
109/12
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/
Johan Marcus van Ypre waerdt in den hollandschen vechtende Leeuwwaerdt
1584-11-24
Johan Marcus van Ypre waerdt in den hollandschen vechtende Leeuw alhier en Hobbe Floriszn goutsmit
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.076.1
245/21
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/
Johan Marcusz van Ypre waerd in 'Den Gulden Cloc'waerd in 'Den Gulden Cloc'
1577-05-13
de huysinge wijlen toecomende d'erffgenamen van Adriaen IJsbrantsz nu toebehorende Johan Marcusz van Ypre waerd in 'Den Gulden Cloc' alhier
Waarboek-67 K-1582 (borg)Haarlemmerstraat.122-126
138/09
Jan Gerritsz van Kessel
/
Johan van Kessel Gerritsz waerdt in de Zwaenwaerdt
1583-03-01
Johan van Kessel Gerritsz waerdt in de Zwaen ende horen erven ende nacomelingen
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.131
5/06
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Joris van Dubben Willemsz waert in 't Vergulden Hartwaert
1571-11-15
Joris van Dubben Willemsz waert in 't Vergulden Hart
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.057
590/1
Lambrecht Claesz {tapper}
/
Lambrecht Claesz waert int Stathuis van Hantwerpenwaert
1588
Lambrecht Claesz waert int Stathuis van Hantwerpen
Grachtenboek-16 (eigenaar)Rapenburg.119
310/1
Lysbeth Andriesdr {vrouw van Gijsbrecht Cornelisz}
/
Lysbeth waerdinne in Enchuisenwaerdinne
1587-07-03
Lysbeth waerdinne in Enchuisen
Crim-Vonnisboek-05 (beschuldigde)KortGalgewater.001-006
258/03
Mees Joostenz {tinnegieter}
/
Mees Joostenz waard in de stadsherberg buiten de Witte Poort
Deelnemen aan verboden vergadering en het handelen in strijd met een stadsresolutie betreffende de prijs van het bier; levenslange verbanning uit Leiden, Rijnland, Den Haag en Haagambacht en confiscatie; opnieuw gedaagd
waard in de stadsherberg buiten de Witte Poort
1602-06-21
Mees Joostenz waard in de stadsherberg buiten de Witte Poort
Aflezingsboek-E (vermelding)Mandenmakerssteeg.000.4
13/05.1.1.3
Marcelis Jansz {biertapper}
/
Mercelis de waert in de verkeerde potwaert
1578-10-25
Mercelis de waert in de verkeerde pot
Volkstelling-1581 (bewoner)Mandenmakerssteeg.000.4
89/1
Marcelis Jansz {biertapper}
4/
Merchelis Jansz waert in de Verkeerde Pot schutterwaert
1581-09
Merchelis Jansz van Nieumagen waert in de Verkeerde Pot heeft hier gewoont zeven jaeren schutter
Glippers-1574 (huurder)NieuweRijn.005-006
16/1
Reyer Jansz {chirurgijn, waard}
/15-0-0
Mr Reyer Jansz waerdt in de Merijminnewaerdt
1574
Mr. Reyer Jansz waerdt in de Merijminne
Waarboek-67 D-1567 (belending)Mirakelsteeg.022-024
475/07
Reyer Jansz {chirurgijn, waard}
/
mr. Reynier Jansz waert in 'De Mereminne'waert
1571-02-06
mr. Reynier Jansz waert in 'De Mereminne'
Grote-Bewijzen-C (voogd)Maarsmansteeg.023
58/08
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/
oom Adriaen Symonszn waard in de meerminne behoude oomwaard in de meerminne
1589-06-14
oom Adriaen Symonszn waard in de meerminne behoude oom
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.022-026
2777/1
Pieter Aelbrechtsz Roos {waard}
/18-0-0
Pieter Aelbrechtsz in de Roeswaard
1561-12
Pieter Aelbrechtsz in de Roes
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.022-026
116/1
Pieter Aelbrechtsz Roos {waard}
/
Pieter Aelbrechtsz wart in De Roeswart
1558-06-08
Pieter Aelbrechtsz wart in De Roes
Waarboek-67 D-1567 (borg)Breestraat.141
327/04
Pieter Anthonisz {waard}
/
Pieter Anthonisz waard in de Keizerskroonwaard
1570-04-01
Pieter Anthonisz waard in de Keizerskroon
TiendePenning-1557 (eigenaar)Levendaal.080-082
71/1
Pieter Hendricksz {schuitenvoerder, waard}
/0/0-0
Pieter Engalsz wardt in De Gulden Croen drie huysen
elck te weck 1 st
wardt
1558-06-08
Pieter Engalsz wardt in De Gulden Croen drie huysen
Omslag-1573 (eigenaar)Haarlemmerstraat.139
55/1
Pieter Gerritsz Gool
/0-6
Pieter Gherritsz Gool weart in 't Gulden Hooftweart
1573-12-19
Pieter Gherritsz Gool weart in 't Gulden Hooft
Waarboek-67 B-1562 (koper)Levendaal.080-082
17/04
Pieter Hendricksz {schuitenvoerder, waard}
/
Pieter Hendricksz waardwaard
1562-01-27
Pieter Hendricksz waard in ‘De Gulden Croen’
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hogewoerd.107-109
115/03
Pieter Hendricksz {schuitenvoerder, waard}
/
Pieter Hendricksz waardwaard
1564-02-10
Pieter Hendricksz waard in ‘De Keyserskroon’ (met David Egbertsz voorspraak als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
622/53

/
Pieter Hendricksz waardwaard
1567-02-16
Pieter Hendricksz waard in 'Sint Christoffel'
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.179
56/03
Pieter Hendricksz {schuitenvoerder, waard}
/
Pieter Hendricksz waard in St-Christoffelwaard
1568-02-02
Pieter Hendricksz waard in St.-Christoffel
Waarboek-67 B-1562 (koper)Haarlemmerstraat.179
268/05
Pieter Hendricksz {schuitenvoerder, waard}
/
Pieter Hendricksz waard in ‘De Croon’waard
1563-02-12
Pieter Hendricksz waard in ‘De Croon’
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hogewoerd.093-095
150/05
Pieter Hendricksz {schuitenvoerder, waard}
/
Pieter Hendricksz waard in ‘De Keyserscroon’waard
1564-04-10
Pieter Hendricksz waard in ‘De Keyserscroon’
Volkstelling-1574 (bewoner)Hogewoerd.091-095
258/1
Pieter Hendricksz {schuitenvoerder, waard}
5/
Pieter Hendricxz waert
Hogewoerd
waert
1574-08-07
Pieter Hendricxz waert
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.107-109
47/1
Pieter Hendricksz {schuitenvoerder, waard}
/13/0-26
Pieter Heyndricxsz waert in De Gulden Croenwaert
1558-06-08
Pieter Heyndricxsz waert in De Gulden Croen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.093-095
55/1
Pieter Hendricksz {schuitenvoerder, waard}
/15/0-30
Pieter Heyndricxsz waert in De Gulden Croenwaert
1558-06-08
Pieter Heyndricxsz waert in De Gulden Croen
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.107-109
1243/1
Pieter Hendricksz {schuitenvoerder, waard}
/15-0-0
Pieter Heyndricxz waard in de (x gulden) croen
in de (x gulden) croen
waard
1561-12
Pieter Heyndricxz waard in de (x gulden) croen
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hogewoerd.107-109
308/15
Pieter Hendricksz {schuitenvoerder, waard}
/
Pieter Heynricxz waert in 'De Croon'waert
1561-08-21
Pieter Heynricxz waert in 'De Croon'
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Aalmarkt.027-028.1
157/03
Pieter Werboutsz {schout}
/
Pieter Warboutsz waard in 'Den Vergulden Stieros'waard
1577-02-01
Pieter Warboutsz waard in 'Den Vergulden Stieros'
Waarboek-67 K-1582 (koper)OudeRijn.058-060
190/10
Quirijn Cornelisz van Montfoort
/
Quirijn Cornelisz van Montfoort waert in't Gulden Gebitwaert
1583-05-03
Quirijn Cornelisz van Montfoort waert in't Gulden Gebit
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)OudeRijn.058-060
196/09
Quirijn Cornelisz van Montfoort
/
Quirijn Cornelisz van Montfoort waert in't Gulden Gebitwaert
1583-05-03
Quirijn Cornelisz van Montfoort waert in't Gulden Gebit
Volkstelling-1581 (bewoner)JanVossensteeg.047-051
73/1
Quirijn Cornelisz van Montfoort
5/
Quyrijn Cornelisz van Montfoort waert int gebit schutterwaert [schutter]
1581-09
Quyrijn Cornelisz van Montfoort waert int gebit schutter
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)JanVossensteeg.047-051
169/03
Quirijn Cornelisz van Montfoort
/
Quyrijn van Montfoort Cornelisz waertwaert
1582-02-10
Quyrijn van Montfoort waert in't Gulde Gebit
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)JanVossensteeg.071
426/03
Reyer Jansz {chirurgijn, waard}
/
Reyer Jansz waard in 'Den Merenminne'waard
1570-11-15
mr. Reyer Jansz waard in 'Den Merenminne' voor zichzelf
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.058.1
147/2
Sijtgen Zachariasdr {vrouw van Jan Wijnaertsz}
0/
Sytgen Sachariasdr van Waert uyt Vlaenderen zijn wijff
1581-09
Sijtgen Sachariasdr van Waert uuyt Vlaenderen zijn wijff
Waarboek-67 B-1562 (koper)
44/53

/
Vincent Jansz waardwaard
1562-02-12
Vincent Jansz waard in ‘Den Gulden Wagen’
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)OudeVarkenmarkt.005
598/04
Vincent Jansz {wagenaar}
/
Vincent Jansz waardwaard
1575-05-30
Vincent Jansz waard in 'Den Gulden Waagen'
Waarboek-67 E-1571 (koper)OudeVarkenmarkt.005
599/04
Vincent Jansz {wagenaar}
/
Vincent Jansz waardwaard
1575-05-30
Vincent Jansz waard in 'Den Gulden Waagen'
Waarboek-67 A-1560 (borg)Haarlemmerstraat.164
230/04
Vincent Jansz {wagenaar}
/
Vincent Jansz waard in ‘Den Gulden Wagen’waard
1561-05-10
mr. Gerrit hoefsmid (met Vincent Jansz waard in ‘Den Gulden Wagen’ als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Noordeinde.022.1
45/04
Vincent Jansz {wagenaar}
/
Vincent Jansz waard in ‘Den Gulden Wagen’waard
1562-02-18
Vincent Jansz waard in ‘Den Gulden Wagen’
Waarboek-67 A-1560 (koper)OudeVarkenmarkt.000.1
36/04
Vincent Jansz {wagenaar}
/
Vincent Jansz waertwaert
1560-07-30
Vincent Jansz waard in ‘Den Gulden Wagen’
Waarboek-67 B-1562 (belending)Noordeinde.022.1
338/08
Vincent Jansz {wagenaar}
/
Vincent Jansz waert in Den Gulden Wagens erven
1563-04-26
Vincent Jansz waert in Den Gulden Wagens erven
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Breestraat.107-109
585/05
Cornelis Willemsz {waard}
/
weduwe en boedelhoudster van Cornelis Willemsz eertijds waard in 'Den Gulden Hoorn'eertijds waard in 'Den Gulden Hoorn'
1575-08-16
Annetgen Adriaansdr de Milde weduwe en boedelhoudster van Cornelis Willemsz eertijds waard in 'Den Gulden Hoorn' met Lenaart Lourisz als haar voogd in deze zaak (in aanwezigheid van Adriaan en Willem Cornelisz)
Grote-Bewijzen-B (overledene)LangeMare.047
862/05
Jacob Pietersz {waard}
/
wijlen Jacop Pietersz waert in de Caetsbaen opte Maernwaert in de Caetsbaen
1566-03-20
Twee ongenoemde kinderen van wijlen Jacop Pietersz. waert in de Caetsbaen opte Maern en Machtelt Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Aalmarkt.019-020
952/04
Reyer Jansz {chirurgijn, waard}
/
wijlen Meester Reyer Jansz waert in de meere minnewaert
1575-01-25
Cornelis 13 jaar kind van wijlen Meester Reyer Jansz waert in de meere minne en Aechte Cornelisdr
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.091-095
63/1
Willem Aelbrechtsz Berchey
6/
Willem Aelbertsz Berchey wairt in Sinte Cristoffel schutterwairt
1581-09
Willem Aelbertsz Berchey wairt in Sinte Cristoffel schutter
Waarboek-67 M-1584 (koper)Breestraat.011
159/04
Willem Cornelisz {waard}
/
Willem Cornelisz waert in den Witten Hoorenwaert
1585-05-01
Willem Cornelisz waert in den Witten Hooren
Waarboek-67 M-1584 (belending)Breestraat.011
160/05
Willem Cornelisz {waard}
/
Willem Cornelisz waert in den Witten Hoorenwaert
1585-05-01
Willem Cornelisz waert in den Witten Hooren
Waarboek-67 M-1584 (belending)Breestraat.011
162/05
Willem Cornelisz {waard}
/
Willem Cornelisz waert in den Witten Hoorenwaert
1585-05-01
Willem Cornelisz waert in den Witten Hooren
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Noordeinde.054
174/04
Willem Dircksz Bort {waard}
/
Willem Dircksz Bort waard in 'De Drie Haringen'waard
1569-03-20
Willem Dircksz Bort waard in 'De Drie Haringen'
Waarboek-67 A-1560 (borg)Rapenburg.009
116/06
Willem Dircksz Bort {waard}
/
Willem Dircksz Bort waard in ‘De Drie Haringen’waard in ‘De Drie Haringen’
1560-12-20
Willem Dircksz Bort waard in ‘De Drie Haringen’
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Noordeinde.054
223/09
Willem Dircksz Bort {waard}
/
Willem Dircxz Bort waert in de Drie Haeringenwaert
1550-12-19
Willem Dircxz Bort waert in de Drie Haeringen
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.179
393/08
Willem Gerritsz {witmaker}
/
Willem Gerritsz waert in Leyderdorpwaert
1570-07-29
Willem Gerritsz waert in Leyderdorp
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.095
234/08
Willem Nicasiusz van Flory
/
Willem Nicasius waert in ‘De Cat’waert
1562-12-15
Willem Nicasius waert in ‘De Cat’ s huysinge
Poorterboeken-D-1532 (borg)Breestraat.095
6413/68b
Willem Nicasiusz van Flory
/
Willem Nicasiusz van Flory waert in den Vergulden Cat
waard in "De Vergulde Kat"
waert
1571-06-27
Willem Nicasiusz van Flory waert in den Vergulden Cat
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.095
581/09
Willem Nicasiusz van Flory
/
Willem Nicasiusz waert in Den Vergulden Catwaert
1571-08-04
Willem Nicasiusz waert in Den Vergulden Cat
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.095
106/07
Willem Nicasiusz van Flory
/
Willem Nycasius waert in 'De Cat'waert
1560-12-11
Willem Nycasius waert in 'De Cat' zijn afterhuys
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.095
6/1
Willem Nicasiusz van Flory
/
Willem Nycasius waert in de Cadtwaert in de Cadt
1558-06-08
Willem Nycasius waert in de Cadt
Waarboek-67 L-1584 (koper)Hooglandsekerkgracht.034
162/06
Willem Pouwelsz van Torenvliet
/
Willem Pouwelsz van Thoornvliet waert in Gulden Cantoirwaert in Gulden Cantoir
1584-06-12
Willem Pouwelsz van Thoornvliet waert in Gulden Cantoir
Waarboek-67 F-1576 (belending)Aalmarkt.022-024
444/22
Willem Pouwelsz van Torenvliet
/
Willem Pouwelszoon van Torenvliet waert Int gulden Cantoorwaard
1578-01-11
Willem Pouwelszoon van Torenvliet waert Int gulden Cantoor
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Vliet.030
216/03
Willem Pouwelsz van Torenvliet
/
Willem van Thoornvliet Pouwelsz waard In 't Gulden Cantoirwaard
1579-04-10
Willem van Thoornvliet Pouwelsz en waard In 't Gulden Cantoir
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.095
326/1
Willem Nicasiusz van Flory
/30-0-0
Willem [Nicasius] van Florywaard
1561-12
Willem [Nicasius] van Flory
Waarboek-67 L-1584 (belending)Middelweg.015.1
216/15
Wouter Jansz {biertapper, zeepzieder}
/
Wouter Jansz waert in den Araengen Appelwaert
1583-08-12
Wouter Jansz waert in den Araegen Appels'erve