BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 81. Aantal = 178.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.006
15/1
Abraham Cornelisz van der Morsch
/7
Abraham Cornelisz lindelaeckencoperlindelaeckencoper
1581-12
Abraham Cornelisz lindelaeckencoper
Omslag-1583 (bewoner)Maarsmansteeg.006
14/1
Abraham Cornelisz van der Morsch
/7
Abraham Cornelisz lindelaeckencoperlindelaeckencoper
1583-07-14
Abraham Cornelisz lindelaeckencoper
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.091.1
4/1
Aeltgen Pietersdr {lakenkoopvrouw}
/2
Aeltgen Pietersdrlaeckencoopster
1581-12
Aeltgen Pietersdr
Omslag-1583 (bewoner)Langebrug.091.1
4/1
Aeltgen Pietersdr {lakenkoopvrouw}
/ 2
Aeltgen Pietersdr laeckenvercoopsterlaeckenvercoopster
1583-07-14
Aeltgen Pietersdr, laeckenvercoopster
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.091.1
5/1
Aeltgen Pietersdr {lakenkoopvrouw}
2/
Alijtgen Pietersdr ongehuwede perzoon laeckenvercoopsterlaeckenvercoopster
1581-09
Alijtgen Pietersdr ongehuwede perzoon laeckenvercoopster
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Botermarkt.005
89/1a
Andries Gijs {zijdelakenkoopman}
/11-15-0
Andries Gijs zijdenlaeckencopers wedzijdenlaeckencoper
1601
Andries Gijs zijdenlaeckencopers wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.139
23/1
Bartholomeus van Borst
/8-16-0
Bartholomees van Borst laeckencoperlaeckencoper
1601
Bartholomees van Borst laeckencoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.139
24/1
Bartholomeus van Borst
/4-4-0
Bartholomees van Borst laeckencoperlaeckencoper
1601
Bartholomees van Borst laeckencoper
Waarboek-67 G-1578 (koper)Maarsmansteeg.006
93/06
Catrijn Cornelisdr {linnenlakenkoopster}
/
Catrina Cornelisdr lindenlakenverkoopsterlindenlakenverkoopster
1578-10-28
Catrina Cornelisdr lindenlakenverkoopster ongehuwde persoon
Omslag-1583 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.005
4/1
Charles Trion {lakenkoopman}
/2
Charles Trioen lindelaeckencoperlindelaeckencoper
1583-07-14
Charles Trioen, lindelaeckencoper
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.005
3/1
Charles Trion {lakenkoopman}
/4
Charles Trion lindelaeckencoperlindelaeckencoper
1581-12
Charles Trion lindelaeckencoper
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.005
2/1
Charles Trion {lakenkoopman}
6/
Charles Trion van Ypre lindelakencoperlindelakencoper
1581-09
Charles Trion van Ypre lindelakencoper heeft hier gewoont viii maenden
Waarboek-67 M-1584 (borg)Rapenburg.110
8/04
Charles Trion {lakenkoopman}
/
Charles Tryon lindelaeckencooperlindelaeckencooper
1584-11-14
Charles Tryon lindelaeckencooper poorter deser stede
Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)Garenmarkt.012
368/04
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Claas Gijsbrechtsz zijdelakenverkoperzijdelakenverkoper
1570-06-09
Claas Gijsbrechtsz zijdelakenverkoper
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.011
104/1
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
8/
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp zijdelaeckenvercoper schepenzijdelaeckenvercoper
1581-09
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp zijdelaeckenvercoper schepen
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Maarsmansteeg.011
259/04
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Claes Ghijsbrechtsz zijdelaickenvercoperzijdelaickenvercoper
1552-01-13
Claes Ghijsbrechtsz zijdelaickenvercoper
Grote-Bewijzen-B (voogd)Garenmarkt.000.17
811/12
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Claes Ghijsbrechtsz zijdelakenvercoper zwager van Hillengotzijdelakenvercoper
1561-05-08
Claes Ghijsbrechtsz zijdelakenvercoper en borg
Waarboek-67 D-1567 (belending)Maarsmansteeg.011
300/06
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Claes Gijsbrechtss sijdelaeckencoopersijdelaeckencooper
1570-02-08
Claes Gijsbrechtss sijdelaeckencooper
Waarboek-67 B-1562 (borg)Haarlemmerstraat.210
67/04
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Claes Gijsbrechtsz zijdelakenkoperzijdelakenkoper
1562-03-11
Nicolaes Gerritsz van Dorp (met Claes Gijsbrechtsz zijdelakenkoper als borg)
Poorterboeken-E-1588 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.010.2
7970/91c
Claes Houcke
/3,2
Claes Houckezijdelakenkoper
1593-07-19
Claes Houcke
Poorterboeken-E-1588 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.010.2
8656/168Vb
Claes Houcke
/3,2
Claes Houckezijdelakenkoper
1601-09-17
Claes Houcke
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)SintJacobsgracht.000.17
217/05
Claes Quirijnsz Quartelaer
/
Claes Quyrijnsz lakenkoperlakenkoper
1577-04-13
Claes Quyrijnsz lakenkoper (met Louris Andriesz als borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)SintJacobsgracht.000.17
211/07
Claes Quirijnsz Quartelaer
/
Claes Quyrijnsz voorheen lakenkopervoorheen lakenkoper
1577-04-02
Claes Quyrijnsz voorheen lakenkoper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.064
14/1
Cornelis Jansz van Rouanen {goudsmid, lakenkoopman}
/16/0-32
Cornelies Jansz lindelackencoperlindelackencoper
1558-06-08
Cornelies Jansz lindelackencoper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Warmoesmarkt.018
31/1
Cornelis Willemsz {wantsnijder}
/18/1-16
Cornelies Willemsz laeckencoeperlaeckencoeper
1558-06-08
Cornelies Willemsz laeckencoeper
Bonboek-01B (eigenaar)Maarsmansteeg.009
367/001

/
Cornelis Dircxsz van Egmondt sijdelaeckencoper
A, 105v
sijdelaeckencoper
1607 na
Cornelis Dircxsz van Egmondt sijdelaeckencoper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Maarsmansteeg.015
120/1
Cornelis Gerritsz de Haes
/36-0-0
Cornelis Gerrytsz [de] Haeslindelakenkoper
1561-12
Cornelis Gerrytsz [de] Haes
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.015
106/1
Cornelis Gerritsz de Haes
8/
Cornelis Gerytsz de Haes lindelaeckencoper schepenlindelaeckencoper
1581-09
Cornelis Gerytsz de Haes lindelaeckencoper schepen
Waarboek-67 F-1576 (borg)SintJacobsgracht.000.17
211/06

/
Cornelis Jansz lakenkoperlakenkoper
1577-04-02
Cornelis Jansz lakenkoper als borg
TiendePenning-1561 (overledene)Breestraat.064
14/1a
Cornelis Jansz van Rouanen {goudsmid, lakenkoopman}
/21-0-0
Cornelis Jansz lindelaeckenkopers weduwelindelaeckenkoper
1561-12
Cornelis Jansz
GedwongenLening-1599 (bewoner)
57/1

/50/100
Cornelis Pietersz Paets laeckencoperlaeckencoper
1599
Cornelis Pietersz Paets Laeckencoper
GedwongenLening-1599 (bewoner)Botermarkt.012
57/1
Cornelis Pietersz Paedts {de jongste}
/50/100
Cornelis Pietersz Paets laeckencoperlaeckencoper
1599
Cornelis Pietersz Paets laeckencoper
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.064.2
3/1
Cors Govertsz van der Aer
/36
Cors Govertsz laeckencoperlaeckencoper
1581-12
Symon Dircxz backer ofte mandemaecker
Waarboek-67 J-1581 (borg)Steenschuur.020.2
210/05
Cors Govertsz van der Aer
/
Cors Govertsz laeckencoperlaeckencoper
1582-03-16
Cors Govertsz laeckencoper
Bonboek-01B (eigenaar)Maarsmansteeg.001-003
363/001
Cors Jansz {lakenkoopman}
/
Cors Jansz laeckencoper
AA, 108v
laeckencoper
1617 na
Cors Jansz laeckencoper
Bonboek-01B (eigenaar)Maarsmansteeg.001-003
362/001
Cors Jansz {lakenkoopman}
/
Cors Jansz laeckencopers
AA, 108v
laeckencoper
1617 na
Cors Jansz laeckencopers
Waarboek-67 K-1582 (koper)Hoogstraat.004
204/05
Cors Govertsz van der Aer
/
Cristiaen Govertsz van der Aer laeckencooperlaeckencooper
1583-04-30
Cristiaen Govertsz van der Aer laeckencooper
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.081.2
12/4
Christina Roos
0/
Cristina Roos Henrixdr boter ende linne lakencoopsterboter ende linne lakencoopster
1581-09
Cristina Roos Henrixdr van Antwerpen boter- ende linnenlakencoopster
Aflezingsboek-E (vermelding)Botermarkt.015.2
12/02.1.1.2
Dirck Jansz Bont
/
Dirc Jans lindelaeckencoperlindelaeckencoper
1578-10-25
Dirc Jans lindelaeckencoper
Omslag-1583 (bewoner)Botermarkt.015.2
85/1
Dirck Jansz Bont
/8
Dirc Jansz Bout laeckencoperlaeckencoper
1583-07-14
Dirc Jansz Bout, laeckencoper
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.015.2
88/1
Dirck Jansz Bont
/8
Dirck Jansz Bout lindelaeckencoperlindelaeckencoper
1581-12
Dirck Jansz Bout lindelaeckencoper
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Vismarkt.004
9/1
Dirck Jansz van Potterloo
/15
Dirck Jansz laeckencoperlaeckencoper
1576
Dirck Jansz laeckencoper
Aflezingsboek-E (vermelding)Botermarkt.001
11/01.2.2.3
Grietgen Huigendr Hopkoper {de Bije}
/
Een voor Grietgen Huygensdr wollelaeckencoopsterwollelaeckencoopster
1578-10-25
Een voor Grietgen Huygensdr wollelaeckencoopster
Grachtenboek-05 (eigenaar)Botermarkt.018
120/1
Evert Jacobsz van Leeuwen {linnenwever, lakenkoopman, korenkoper}
/
Evert Jacopsz laekencooperlaekencooper
1584-07-09
Evert Jacopsz laekencooper
Grachtenboek-51 (eigenaar)Middelstegracht.065-069
220/1
Evert Jacobsz van Leeuwen {linnenwever, lakenkoopman, korenkoper}
/
Evert Jacopsz lakencooperlakencooper
1584-07-09
Evert Jacopsz lakencooper
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.003
107/1
Fran├žois de Hegere {de oude}
3/
Franchoys de Hagere lakencoper van Hontschoten schutterlakencoper
1581-09
Franchoys de Hagere lakencoper van Hontschoten hier gewoont iiii jaeren schutter
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.092-094
126/1
Geertruid Claes Franckendr {lakenkoopvrouw, vrouw van Jacob Willemsz}
/20-0-0
Geertgen Claesdrlakenkoopman
1561-12
Geertgen Claesdr
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Botermarkt.006
563/04
Geertgen Willemsdr Cuyser
/
Geertruyt Willemsdr zijdenlakenhandelaarster weduwe van Aalwijn Aalwijnszzijdenlakenhandelaarster
1571-07-12
Geertruyt Willemsdr zijdenlakenhandelaarster weduwe van Aalwijn Aalwijnsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.092-094
3/1
Geertruid Claes Franckendr {lakenkoopvrouw, vrouw van Jacob Willemsz}
/16/1-12
Gertruyt Claesdr zydelackencopsterzydelackencopster
1558-06-08
Gertruyt Claesdr zydelackencopster
GedwongenLening-1572 (bewoner)Botermarkt.005
25/1
Gerrit Jansz {wantsnijder}
/6
Geryt Jansz lakencoperlakencoper
1572-11-28
Geryt Jansz lakencoper
Bonboek-01C (eigenaar)Kloksteeg.008
307/001

/
Goos Minne sijdelaeckencoper cum sociis
AA, 149v
sijdelaeckencoper
1607 na
Goos Minne sijdelaeckencoper cum sociis
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.055
83/1
Griete Cornelisdr {lakenkoopman, vrouw van Jacob Vincentenz}
3/
Griete Cornelisdr wed van Jacob Senten snijder linnenlakenkoopsterlinnenlakenkoopster,
1581-09
Griete Cornelisdr wed van Jacob Senten linnenlakenkoopster
Omslag-1583 (bewoner)Hogewoerd.055
62/1
Griete Cornelisdr {lakenkoopman, vrouw van Jacob Vincentenz}
/10
Grietgen Cornelisdr wedue van Jacop Centenz lindelaeckenvercoopsterlindelaeckenvercoopster
1583-07-14
Grietgen Cornelisdr, wedue van Jacop Centenz, lindelaeckenvercoopster
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.055
59/1
Griete Cornelisdr {lakenkoopman, vrouw van Jacob Vincentenz}
/8
Grietgen Cornelisdr weduwe wylen Jacop Centensz lindelaeckencoopsterlindelaeckencoopster
1581-12
Grietgen Cornelisdr weduwe wylen Jacop Centensz lindelaeckencoopster
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.001
57/1
Grietgen Huigendr Hopkoper {de Bije}
/28
Grietgen Huygendr laeckencoopsterlaeckencoopster
1581-12
Grietgen Huygendr laeckencoopster
Oud-belastingboek-H-1617 (eigenaar)OudeSingel.126
75/1

/
Henrick Goversz van Huych lakencoper tot Amsterdamlakencoper
1617 na
Henrick Goversz van Huych lakencoper tot Amsterdam
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.002
47/1
Heyltgen Joostendr de Bije {van der Graft}
5/
Heyltgen Joosten laeckenvercoopster wed v Jan van der Graftlaeckenvercoopster
1581-09
Heyltgen Joosten laeckenvercoopster wed v Jan van der Graft
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.002
56/1
Heyltgen Joostendr de Bije {van der Graft}
/70
Heyltgen Joostendr laeckencoopster met haer kinderenlaeckencoopster
1581-12
Heyltgen Joostendr laeckencoopster met haer kinderen
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.001
52/2
Huig Andriesz van Torenvliet
/7/0-14
Huych Andriesz laeckencoeperlaeckencoeper
1558-06-08
Huych Andriesz laeckencoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hoogstraat.005
48/2
Huig Andriesz van Torenvliet
/18/0-36
Huych Andriesz laickencoeperlaickencoeper
1558-06-08
Huych Andriesz laickencoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hoogstraat.002
50/1
Huig Andriesz van Torenvliet
/25/2-10
Huych Andriesz laickencoperlaickencoper
1558-06-08
Huych Andriesz laickencoper
Poorterboeken-E-1588 (poorter)Botermarkt.001
7690/62a
Huig Huigenz van Nes
/3,2
Huych Huygensz van Nes
Nes ? op de getuigenis van Jan Jaspersz. en Cornelis Adriaensz., bode met de busse.
lakenkoper
1591-02-11
Huych Huygensz van Nes
Waarboek-67 M-1584 (koper)Hooglandsekerkgracht.008
90/04
IJsbrant Dircksz Visscher
/
IJsbrant Dircxz Visscher laeckencoeperlaeckencoeper
1585-02-16
IJsbrant Dircxz Visscher laeckencoeper
Waarboek-67 M-1584 (koper)
217/04
IJsbrant Dircksz Visscher
/
IJsbrant Dircxz Visscher laeckencoperlaeckencoper
1585-06-13
IJsbrant Dircxz Visscher laeckencoper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Botermarkt.024
53/07

/
IJsbrant Woutersz laeckencoperlaeckencoper
1542-02-14
IJsbrant Woutersz laeckencoper
Oud-belastingboek-H-1617 (eigenaar)OudeSingel.124
74/1

/
Isaack van Bockstaellakencoper
1619-12-04 na
Isaack van Bockstael
Waarboek-67 J-1581 (belending)Raamlanden.001
308/18
Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}
/
Jacob Cornelis van Berckel lakencoperlakencoper
1582-04-02
Jacob Cornelis van Berckel
GedwongenLening-1599 (bewoner)Botermarkt.010
56/1
Jacob Cornelisz de Haes
/90/180
Jacob Cornelisz de Haes sydelaeckencopersydelaeckencoper
1599
Jacob Cornelisz de Haes sydelaeckencoper
Glippers-1574 (eigenaar)Maarsmansteeg.008.1
11/2
Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}
/
Jacob Cornelisz laekencoper fugityvelaekencoper
1574
Jacob Cornelisz laekencoper fugityve, in de Maersmansteeghe
Waarboek-67 M-1584 (belending)Doezastraat.010-014
53/07
Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}
/
Jacob Cornelisz Soes laeckencooperlaeckencooper
1585-01-18
Jacob Cornelisz Soes laeckencooper
Waarboek-67 J-1581 (koper)Raamlanden.001
307/23
Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}
/
Jacob Cornelisz van Berckellaeckencooper
1582-04-02
Jacob Cornelisz van Berckel
Waarboek-67 J-1581 (belending)Maarsmansteeg.008.1
300/18
Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}
/
Jacob Cornelisz van Berckel laeckencoperlaeckencoper
1582-04-02
Jacob Cornelisz van Berckel lackencoper gebijnaemt Soos
GedwongenLening-1599 (bewoner)Maarsmansteeg.008.1
13/1
Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}
/150/300
Jacob Cornelisz van Berckel laeckencoper
eerst gesteld op 200 gulden ende ( mitsdien hij hem anno 99 mit eede heeft geexpurgeert) vermidert tot 150, comt
laeckencoper
1599
Jacob Cornelisz van Berckel laeckencoper
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.008.1
14/1
Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}
/20
Jacob Cornelisz Zoos laeckencoperlaeckencoper
1581-12
Jacob Cornelisz Zoos laeckencoper
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Breestraat.146
103/03
Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}
/
Jacob Cornelisz Zoos laeckencoperlaeckencoper
1581-12-10
Jacob Cornelisz Zoos laeckencoper
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Breestraat.146
106/03
Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}
/
Jacob Cornelisz Zoos laeckencoperlaeckencoper
1581-12-10
Jacob Cornelisz Zoos laeckencoper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Steenschuur.005
49/1
Jacob Maertensz {kleermaker}
2/4-0-0/3-0-0
Jacob Maertensz laeckencooperslaeckencooper
1606-08
Jacob Maertensz laeckencoopers huys eygen ende selfs bewoont, op zijn aengeven
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hoogstraat.001
1557/1
Jacob IJsbrantsz van Brenen {van der Bouchorst}
/32-0-0
Jacob Ysbrantszlakenkoper
1561-12
Jacob Ysbrantsz [van Brenen]
Omslag-1583 (bewoner)Maarsmansteeg.008.1
13/1
Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}
/28
Jacop Cornelisz Soos laeckencoperlaeckencoper
1583-07-14
Jacop Cornelisz Soos laeckencoper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hoogstraat.001
51/1
Jacob IJsbrantsz van Brenen {van der Bouchorst}
/26/2-12
Jacop Ysbrantsz laeckencoeperlaeckencoeper
1558-06-08
Jacop Ysbrantsz laeckencoeper
Bonboek-01B (koper)Breestraat.084
163/032

/
Jan Adriaensz de Pla laeckencoperlaeckencoper
1635-02-26
Es bij de kinderen ende erfgenamen van wijlen Jacob Willemsz Verboom ende Geertruyd Jacobsdr van Cranendonck vercoft aen Jan Adriaensz de Pla laeckencoper
Waarboek-67 J-1581 (borg)SintJorissteeg.014
403/05
Jan Fransz Cabeliau
/
Jan Cabbeljau laeckencoperlaeckencoper
1582-07-01
Jan Cabbeljau laeckencoper
Waarboek-67 G-1578 (borg)Groenesteeg.015
187/05
Jan Fransz Cabeliau
/
Jan Cabbeljau laeckenvercoperlaeckenvercoper
1579-03-05
Jan Cabbeljau laeckenvercoper inwonende poorter der voors. stede
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.035
94/01
Jan Fransz Cabeliau
11/
Jan Cabbeljau lakencoper van Ghendt schutterlakencoper
1581-09
Jan Cabbellau lakencoper van Ghendt hier gewoont iiii jaeren schutter
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.035
70/1
Jan Fransz Cabeliau
/16
Jan Cabeljau laeckencoperlaeckencoper
1581-12
Jan Cabeljau laeckencoper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.013
52/1
Jan Cornelisz den Deen
/
Jan Corneliesz Deen laeckencoeperlaeckencoeper
1558-06-08
Jan Corneliesz Deen laeckencoeper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Botermarkt.013
173/1
Jan Cornelisz den Deen
/24-0-0
Jan Cornelisz den Deenlakenkoper, wantsnijder
1561-12
Jan Cornelisz den Deen
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.004
299/06
Jan Cornelisz {warmoezenier}
/
Jan Cornelisz sijdelaeckencopersijdelaeckencoper
1563-03-04
Jan Cornelisz sijdelaeckencoper
Kerven-1581 (bewoner)Donkersteeg.021
47/1
Jan Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}
/6
Jan Jacobsz laeckencoperlaeckencoper
1581-12
Jan Jacobsz laeckencoper
Volkstelling-1581 (bewoner)Donkersteeg.021
60/1
Jan Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}
5/
Jan Jacobsz laeckenvercoper schutterlaeckenvercoper
1581-09
Jan Jacobsz laeckenvercoper schutter
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Donkersteeg.021
250/04
Jan Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}
/
Jan Jacobsz lakenverkoperlakenverkoper
1580-12-28
Jan Jacobsz lakenverkoper met Allert Willemsz van Sassenheim als borg
Waarboek-67 H-1580 (koper)Donkersteeg.021
251/05
Jan Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}
/
Jan Jacobsz lakenverkoperlakenverkoper
1580-12-28
Jan Jacobsz lakenverkoper
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Bakkersteeg.013
183/03
Jan Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}
/
Jan Jacobsz van Brenen laeckencooper poorter tot Leydenlaeckencooper
1584-07-12
Jan Jacobsz van Brenen laeckencooper poorter tot Leyden
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.002
1551/1
Jan Jacobsz van der Graft II
/28-0-0
Jan Jacobsz van der Graftlakenkoper
1561-12
Jan Jacobsz van der Graft
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.002
45/1
Jan Jacobsz van der Graft II
/24/2-8
Jan Jacopsz van der Graft laeckencoperlaeckencoper
1558-06-08
Jan Jacopsz van der Graft laeckencoper
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.081
11/1
Jan Jorisz van Schiedam {lakenkoopman}
3/
Jan Jorisz van Schiedam schutterlinnenlaeckencoper
1581-09
Jan Jorisz van Schiedam linnelaecencoper heeft hier gewoont 7 jaren schutter
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.081
12/1
Jan Jorisz van Schiedam {lakenkoopman}
/15
Jan Jorysz van Schiedam lindelaeckenvercoperlindelaeckenvercoper
1581-12
Jan Jorysz van Schiedam lindelaeckenvercoper
Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.081
13/1
Jan Jorisz van Schiedam {lakenkoopman}
/15
Jan Jorysz van Schiedam lindelakoncoperlindelakoncoper
1583-07-14
Jan Jorysz van Schiedam, lindelakoncoper
Omslag-1583 (bewoner)Hogewoerd.035
75/1
Jan Fransz Cabeliau
/16
Jan Kabbeljau laeckencoperlaeckencoper
1583-07-14
Jan Kabbeljau, laeckencoper
Poorterboeken-E-1588 (borg)Botermarkt.017
8055/102b
Jan Maertensz van Sonnevelt
/3,2
Jan Maertensz van Zonneveltlakenkoper
1594-05-16
Jan Maertensz van Zonnevelt
Crim-Vonnisboek-03 (eigenaar)Botermarkt.017
57/05
Jan Maertensz van Sonnevelt
/
Jan Maertensz van Zonnevelt laeckencoperlaeckencoper
1593-02-18
ten huize van Jan Maertensz van Zonnevelt laeckencoper opten Nieuwen Rijn
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7630/55Vb

/3,2
Jan van Damlakenkoper
1590-08-24
Jan van Dam
Bonboek-05A (eigenaar)NieuweRijn.002
68/001
Johan Jansz van der Graft
/
Jan van der Graft laeckencoper
BB, 8v
laeckencoper
1617 na
Jan van der Graft laeckencoper
Grote-Bewijzen-C (voogd)Caeciliastraat.022.2
249/09
Jan Maertensz van Sonnevelt
/
Jan van Sonnevelt Maertenszn laeckencoperlaeckencoper
1593-12-17
Jan van Sonnevelt Maertenszn laeckencoper
GedwongenLening-1599 (bewoner)Botermarkt.017
63/1
Jan Maertensz van Sonnevelt
/30/60
Jan van Zonnevelt laeckencoperlaeckencoper
1599
Jan van Zonnevelt laeckencoper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Botermarkt.017
149/09
Jan Maertensz van Sonnevelt
/
Jan van Zonnevelt laickencoperlaickencoper
1581-04-05
Jan van Zonnevelt laickencoper
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.114
94/1
Jacob Balde
2/
Jaques Balde van Bellebayen en sayen coopluyden
1581-09
Jaques Balde van Belle uuyt Vlaenderen zijnde coopman van bayen ende sayen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.019
58/2
Joost Jacobsz de Bije
/36/3-12
Joest Jacops laeckencoeperlaeckencoeper
1558-06-08
Joest Jacops laeckencoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.001
40/2
Joost Jacobsz de Bije
/9/0-18
Joest Jacopsz laeckencoeperlaeckencoeper
1558-06-08
Joest Jacopsz laeckencoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.001
41/1
Joost Jacobsz de Bije
/36/3-12
Joest Jacopsz laeckencoeperlaeckencoeper
1558-06-08
Joest Jacopsz laeckencoeper
Bonboek-01B (eigenaar)Maarsmansteeg.015
370/001
Joost Berten {zijdelakenkoopman}
/
Joost Berten zijdelaeckencoper
AA, 109v
zijdelaeckencoper
1617 na
Joost Berten zijdelaeckencoper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Botermarkt.001
161/2
Joost Jacobsz de Bije
/12-0-0
Joost Jacobszlakenkoper
1561-12
Joost Jacobsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.001
39/1
Joost Jacobsz de Bije
/38-0/3-16
Joost Jacobsz LackencoperLackencoper
1564
Joost Jacobsz Lackencoper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Botermarkt.001
162/1
Joost Jacobsz de Bije
/38-0-0
Joost Jacobsz [de Bije]lakenkoper, wantsnijder
1561-12
Joost Jacobsz [de Bije]
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.133-135
74/1
Joost Maertensz van Sonnevelt
3/
Joost Maertensz van Sonnevelt laeckenvercoper schutterlaeckenvercoper
1581-09
Joost Maertensz van Sonnevelt laeckenvercoper schutter
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Haarlemmerstraat.133-135
299/07
Joost Maertensz van Sonnevelt
/
Joost Maertensz van Zonnevelt laekencoperlaeckencoper
1582-05
Joost Maertensz van Zonnevelt laeckencoper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.023
116/1
Joris Pieter Jorisz van Cortevelt
/16/1-12
Joris Pietersz zijdelackencoperzijdelackencoper
1558-06-08
Joris Pietersz zijdelackencoper
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Maarsmansteeg.023
810/05
Joris Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Joris Pietersz zijdelaeckenvercoperzijdelaeckenvercoper
1561-05-02
kinderen van Joris Pietersz zijdelaeckenvercoper en wylen Beatrix Willemsdr
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Maarsmansteeg.023
83/03
Joris Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Joris Pietersz zijdelakencoeperzijdelakencoeper
1561-11-01
Joris Pietersz zijdelakencoeper
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hoogstraat.006
228/04
Joris Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Joris Pietersz zijdelakenkoper zijn broerzijdelakenkoper
1561-05-07
Joris Pietersz zijdelakenkoper zijn broer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Maarsmansteeg.023
616/04
Joris Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Joris Pietersz zijdelakenverkoperzijdelakenverkoper
1567-01-16
Joris Pietersz zijdelakenverkoper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Haarlemmerstraat.047-049
251/04
Joris Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Jorys Pietersz zijdelaickenvercooper broer van de koperzijdelaickenvercooper
1551-10-22
Jorys Pietersz zijdelaickenvercooper broer van de koper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Levendaal.035
1486/1
Joris Pieter Jorisz van Cortevelt
/4-0-0
Jorys Pietersz zijdelakenkoper
half jaar, ander half leeg, in totaal f 8
zijdelakenkoper
1561-12
Jorys Pietersz zijdelakenkoper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Levendaal.025
1491/2
Joris Pieter Jorisz van Cortevelt
/3-5-0
Jorys Pietersz zydelakenkoperzydelakenkoper
1561-12
Jorys Pietersz zydelakenkoper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Maarsmansteeg.023
123/1
Joris Pieter Jorisz van Cortevelt
/22-0-0
Jorys Pietersz [van Corteveld]zijdelakenkoper
1561-12
Jorys Pietersz [van Corteveld]
Waarboek-67 K-1582 (borg)OudeRijn.058-060
196/10
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz Schenaert laeckencoper poorterlaeckencoper
1583-05-03
Louris Cornelisz Schenaert laeckencoper poorter
Grote-Bewijzen-B (belending)Maarsmansteeg.006
668/16
Lucas Dircksz {goudsmid}
/
Lucas Dircz zijdelaeckenvercoperzijdelaeckenvercoper
1547-01-23
Lucas Dircz zijdelaeckenvercoper
Waarboek-67 M-1584 (belending)Breestraat.142
110/07
Maerten Hendricksz {lakenbereider}
/
Maerten Hendericxz laeckencoperlaeckencoper
1585-04-01
Maerten Hendericxz laeckencoper
Poorterboeken-D-1532 (borg)Botermarkt.015.1
7266/124Vb
Maerten Hendricksz {lakenbereider}
/
Maerten Heyndricxzlakenkoper
1587-06-24
Maerten Heyndricxz
Waarboek-67 M-1584 (belending)Breestraat.142
155/08
Maerten Hendricksz {lakenbereider}
/
Maerten Heyndricxz laeckencooperlaeckencooper
1585-04-30
Maerten Heyndricxz laeckencooper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Paradijssteeg.020-036
242/2
Maerten Jansz van Sonnevelt {de oude}
/1/0-0
Marten van Sonnevelt laeckencoeperlaeckencoeper
1558-06-08
Marten van Sonnevelt laeckencoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.012
51/1
Maerten Jansz van Sonnevelt {de oude}
/20/2-0
Marten van Sonnevelt laickencoeperlaickencoeper
1558-06-08
Marten van Sonnevelt laickencoeper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Botermarkt.012
172/1
Maerten Jansz van Sonnevelt {de oude}
/20-0-0
Martyn [Jansz] van Sonneveltlakenkoper
1561-12
Martyn [Jansz] van Sonnevelt
TiendePenning-1557 (huurder)Warmoesmarkt.020
33/1

/18/1-16
Mary Jorysdr lyndenlaeckencopsterlyndenlaeckencopster
1558-06-08
Mary Jorysdr lyndenlaeckencopster
Volkstelling-1581 (bewoner)Houtstraat.000.06
51/1
Mees Jansz {lakenkoopman}
7/
Mees Jansz eertyts laeckencoperlaeckencoper
1581-09
Mees Janszn eertijts laeckencoper
TiendePenning-1557 (huurder)Maarsmansteeg.004.2
13/1
Mees Jansz {lakenkoopman}
/22/2-4
Mees Jansz laeckencoperlaeckencoper
1558-06-08
Mees Jansz laeckencoper
GedwongenLening-1599 (mede-bewoner)Botermarkt.001
48/2
Huig Huigenz van Nes
/
mit Huijch van Nes haar swager laeckencoperlaeckencoper
1599
mit Huijch van Nes haar swager laeckencoper
Poorterboeken-E-1588 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.010.2
8486/151Vc
Claes Houcke
/3,2
Niclaes Houckezijdelakenkoper
1599-07-02
Niclaes Houcke
Waarboek-67 G-1578 (borg)Caeciliastraat.018.1
231/04
Pieter Maertensz de Zwart
/
Peter Maertensz, zijde- en wollakenverkoperzijde- en wollakenverkoper
1579-04-27
Peter Maertensz, zijde- en wollakenverkoper
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.074
14/1
Pieter Jorisz den Eyder
/16
Pieter Jansz laeckencoperlaeckencoper
1583-07-14
Pieter Jansz, laeckencoper
TiendePenning-1557 (huurder)Botermarkt.019
58/1
Pieter Joostenz de Bije
/36/3-12
Pieter Joesten laeckencoeperlaeckencoeper
1558-06-08
Pieter Joesten laeckencoeper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Botermarkt.019
328/06
Pieter Joostenz de Bije
/
Pieter Joostensz lakencoperlakencoper
1563-04-28
Pieter Joostensz lakencoper
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.074
13/1
Pieter Jorisz den Eyder
/16
Pieter Jorysz laeckencoperlaeckencoper
1581-12
Pieter Jorysz laeckencoper
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.074
8/1
Pieter Jorisz den Eyder
4/
Pieter Jorysz laeckencoper schutterlaeckencoper
1581-09
Pieter Jorysz laeckencoper
Waarboek-67 F-1576 (koper)Maarsmansteeg.021
113/08
Pieter Maertensz de Zwart
/
Pieter Maartensz de Zwart zijdenlakenverkoperzijdenlakenverkoper
1576-09-22
Pieter Maartensz de Zwart zijdenlakenverkoper
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Mandenmakerssteeg.013
379/03
Pieter Maertensz de Zwart
/
Pieter Maertensz de Zwart zijdelaeckencoperzijdelaeckencoper
1581-04-27
Pieter Maertensz de Zwart zijdelaeckencoper
Waarboek-67 H-1580 (meester)Uiterstegracht.132.1
273/06
Pieter Maertensz de Zwart
/
Pieter Maertensz de Zwart zijdelakenverkoper meester van de arme huyssittenenzijdelakenverkoper
1581-01-23
Sander Aelbrechtsz Mr Jan Artus Hovius Pieter Maertensz de Zwart zijdelakenverkoper en Hendrick Egbertsz als Meesteren van de arme huyssittenen
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Levendaal.022
160/10

/
Pieter Maertensz zijdelaeckencoperzijdelaeckencoper
1579-02-27
Pieter Maertensz, zijdelaeckencoper vervangende haer andere medebroeders, alle huyszitten meesteren
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Doezastraat.001.19
306/03
Pieter Maertensz de Zwart
/
Pieter Maertensz zijdelakenverkoperzijdelakenverkoper
1577-08-14
Pieter Maertensz zijdelakenverkoper (met zijn zwager Cornelis Jansz als borg)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.023
241/05
Pieter Maertensz de Zwart
/
Pieter Maertsz zijdelakencoperzijdelakencoper
1577-05-09
Pieter Maertsz zijdelakencoper
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.023
110/1
Pieter Maertensz de Zwart
4/
Pieter Maertszoon de Zwart zijdelaeckencoper schutterzijdelaeckencoper
1581-09
Pieter Maertszoon de Zwart zijdelaeckencoper schutter
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Rapenburg.107
127/04
Pieter Pietersz Boeytgen {de jonge}
/
Pieter Pietersz lakenhandelaarlakenhandelaar
1572-07-12
Pieter Pietersz lakenhandelaar (wonende aan het Rapenburg tegenover Zevenhuizen)
Poorterboeken-E-1588 (borg)Breestraat.108.2
7987/93c
Pieter de Somer {lakenbereider}
/3,2
Pieter van Zomerelakenkoper
1593-09-03
Pieter van Zomere
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.108.1
218/1
Pieter Pietersz Oom van Ofwegen
/34-0-0
Pieter [Pietersz] Oomlakenkoper
1561-12
Pieter [Pietersz] Oom
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.059
2/1
Reyer Jansz van Naerden
/14/1-8
Reyer Jansz laeckencoeperlaeckencoeper
1558-06-08
Reyer Jansz laeckencoeper
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.059
1510/1
Reyer Jansz van Naerden
/16-0-0
Reyer Jansz van Naerdenlakenkoper
1561-12
Reyer Jansz van Naerden
TiendePenning-1561 (eigenaar)Levendaal.071-077
1475/1
Reyer Jansz van Naerden
/14-0-0
Reyer van Naerden lakenkoopman tuintjelakenkoopman
1561-12
Reyer van Naerden lakenkoopman tuintje
TiendePenning-1561 (eigenaar)Maarsmansteeg.008.2
132/1
Rombout Pietersz {wantsnijder}
/28-0-0
Rombout Pieterszlakenkoper, wantsnijder
1561-12
Rombout Pietersz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.008.2
10/1
Rombout Pietersz {wantsnijder}
/
Rombout Pietersz lackencopperlackencopper
1558-06-08
Rombout Pietersz lackencopper
GedwongenLening-1599 (bewoner)NieuweRijn.024
35/1
Samuel Barten {lakenkoopman}
/50/100
Samuel Barten sydelaeckencoper mit zijn kinderensydelaeckencoper
1599
Samuel Barten, sydelaeckencoper, mit zijn kinderen
Waarboek-67 D-1567 (gemachtigde)Boommarkt.019-020
495/06
Steven Dircksz van Haarlem
/
Steven Dircksz lakenhandelaarlakenhandelaar
1571-03-16
Steven Dircksz lakenhandelaar
Waarboek-67 C-1563 (koper)Steenschuur.006
215/20
Steven Dircksz van Haarlem
/
Steven Dircksz lakenkoperlakenkoper
1564-08-18
Steven Dircksz lakenkoper
GedwongenLening-1572 (bewoner)Steenschuur.008
15/1
Steven Dircksz van Haarlem
/6
Steven Dircxz, lakenvercoperlakencoper
1572-11-28
Steven Dircxz, lakenvercoper
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.081.2
20/1
Christina Roos
/12
ten zelven huyse Cathryna Roos van Antwerpen butter ende lindelaeckencoopsterbutter ende lindelaeckencoopster
1581-12
ten zelven huyse Cathryna Roos van Antwerpen butter ende lindelaeckencoopster
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Raamlanden.002
375/05
Thiman Jansz van der Graft
/
Thyman van der Graft Jansz laeckencooperlaeckencooper
1582-05-18
Lourys Andriesz van Zwaenswijck onse medebroeder in raede ende Thyman van der Graft Jansz laeckencooper
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Raamlanden.002
376/05
Thiman Jansz van der Graft
/
Thyman van der Graft Jansz laeckencoperlaeckencoper
1582-05-18
Lourys Andriesz van Swaenswijc onse medebroeder in raede ende Thyman van der Graft Jansz laeckencoper
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.019
95/1
Thiman Jansz van der Graft
/32
Thyman van der Graft laeckencoperlaeckencoper
1581-12
Thyman van der Graft laeckencoper
Omslag-1583 (bewoner)Botermarkt.019
92/1
Thiman Jansz van der Graft
/36
Tyman van der Graft laeckencoperlaeckencoper
1583-07-14
Tyman van der Graft, laeckencoper
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Breestraat.078
300/07
Joris Pieter Jorisz van Cortevelt
/
weduwe van Joris Pietersz zijdelaeckenvercoperzijdelaeckenvercoper
1579-06-14
Jannetgen Willemsdr weduwe van Joris Pietersz zijdelaeckenvercoper
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Breestraat.078
606/05
Joris Pieter Jorisz van Cortevelt
/
weduwe van Joris Pietersz zijdenlakenhandelaarzijdenlakenhandelaar
1571-09-21
Jannetgen Willemsdr weduwe van Joris Pietersz zijdenlakenhandelaar inzake de koop van een huis aan de Breestraat
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Breestraat.078
600/05
Joris Pieter Jorisz van Cortevelt
/
weduwe van Joris Pietersz zijdenlakenverkoperzijdenlakenverkoper
1571-09-13
weduwe van Joris Pietersz zijdenlakenverkoper
Bonboek-01B (eigenaar)Maarsmansteeg.017
371/001

/
Wijnandt Jansz Linclaen sijdelaeckencoper
A, 106
sijdelaeckencoper
1607 na
Wijnandt Jansz Linclaen sijdelaeckencoper
Waarboek-67 J-1581 (belending)Raamlanden.001
309/55
Willem Dircksz {lakenbereider}
/
Willem Dircxz voorlaeckenredervoorlaeckenreder
1582-04-02
Willem Dircxz voorlaeckenreder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.012
8/1
Willem Gerrit Huigenz {lakenkoopman}
/26/2-12
Willem Geryt Hugensz lackencopperlackencopper
1558-06-08
Willem Geryt Hugensz lackencopper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Warmoesmarkt.020
114/11
Willem Maertensz {Scheenhoet}
/
Willem Maertenssen lindelaeckenvercoperlindelaeckenvercoper
1580-06-06
Willem Maertenssen lindelaeckenvercoper
Waarboek-67 B-1562 (koper)NieuweRijn.003
299/04

/
Willem Willemsz laeckencoperlaeckencoper
1563-03-04
Willem Willemsz lakenkoper
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.051
27/2
Willemtgen Adriaensdr {lakenkoopster}
0/
Willemtgen Adriaensdr lindelaeckencoopsterlindelaeckencoopster
1581-09
Willemtgen Adriaensdochter lindelaeckencoopster
Volkstelling-1581 (bewoner)Korenbrugsteeg.001
100/1
IJsbrant Dircksz Visscher
8/
Ysbrant Dircxz Visscher laeckencoper capiteynlaeckencoper
1581-09
Ysbrant Dircxz Visscher laeckencoper van Leyden capitein