BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 84. Aantal = 39.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grote-Bewijzen-B (voogd)Steenschuur.020.1
480/07
Aelwijn Claesz Coster
/
Aelwijn Claesz Coster
1538-02-06
Aelwijn Claesz Coster en Jan Claesz Coster gebroeders als omen
TiendePenning-1561 (huurder)Hogewoerd.065
1281/1
Arent Jansz Coster {raamwachter}
/8-0-0
Aernt Jansz kosterkoster
1561-12
Aernt Jansz koster
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Uiterstegracht.107
314/05
Arent Jansz Coster {raamwachter}
/
Arent Jansz costercoster
1582-05-21
Arent Jansz coster als man ende voocht van Maritgen Joostensdr zyn huysvrouwe
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Ketelboetersteeg.027-029
348/04
Claes Dircksz Slinger {koster}
/
Claes Dircxz Slinger costercoster
1556-05-29
Claes Dircxz Slinger coster
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kloksteeg.008
130/1

/7/0-14
Claes Dirxz kosterkoster
1558-06-08
Claes Dirxz koster
TiendePenning-1561 (huurder)Rapenburg.056.1
534/1
Claes Jansz {koster}
/7-0-0
Claes Janszkoster
1561-12
Claes Jansz
Waarboek-67 A-1560 (koper)Kloksteeg.015
321/04
Claes Jansz {koster}
/
Claes Jansz kosterkoster
1561-09-18
Claes Jansz koster van de St.-Pieterskerk
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Kloksteeg.015
30/03
Claes Jansz {koster}
/
Claes Jansz koster van St. Pieterskerkkoster van St. Pieterskerk
1562-02-07
Claes Jansz koster van St. Pieterskerk (met Dirck Jansz koster van OLV-kerk als borg)
Dienstboek-A1 (vermelding)Kloksteeg.015
156302/11
Claes Jansz {koster}
/
Claes Jansz overcoster van Sincte Pieterskerckeovercoster
1563-02-21
die overcoster van Sincte Pieterskercke Claes Jansz
Dienstboek-A1 (vermelding)Hooigracht.062
156303/02
Cornelis Hendrick Wollebrantsz {drapier}
/
Cornelis Henrick Wollebrantsz de coster in S. Pancraes kerckecoster
1563-02-21
de coster in S. Pancraes kercke Cornelis Henrick Wollebrantsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.045.2
2/1
Cors Dircksz {schuitenvoerder}
/2-0-0
Cors Dircxz costercoster
1601
Cors Dircxz coster van Zoeterwoude
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Dolhuissteeg.014-016
60/1

1/2-0-0/1-5-0
de costercoster
1606-08
De Kerckmeesteren, bewoondt bij de coster opt aengeven van de vrou
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.1
102/1

/5/0-0
die wedewy van meester Jan die costercoster
1558-06-08
die wedewy van meester Jan die coster
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Caeciliastraat.022.1
80/11
Claes Jorisz {koster}
/
die wedue van Claes Jorisz die coster van Onser Liever Vrouwenkerckecoster
1562-04-01
die wedue van Claes Jorisz die coster van Onser Liever Vrouwenkercke
Poorterboeken-D-1532 (borg)Nieuwsteeg.043.5
6331/59b
Dirck Jansz Coster {snijder, koster}
/
Dirck Janszkoster in Onser Liever Vrouwenkercke
1564-03-07
Dirck Jansz
TiendePenning-1557 (huurder)Botermarkt.020
59/1
Dirck Jansz Coster {snijder, koster}
/33/3-6
Dirck Jansz costercoster
1558-06-08
Dirck Jansz coster
TiendePenning-1561 (eigenaar)Caeciliastraat.022.1
2707/2
Dirck Jansz Coster {snijder, koster}
/2-5-6
Dirck Jansz costercoster
1561-12
Dirck Jansz coster
TiendePenning-1561 (eigenaar)Caeciliastraat.022.1
2708/2
Dirck Jansz Coster {snijder, koster}
/2-12-0
Dirck Jansz costercoster
1561-12
Dirck Jansz coster
TiendePenning-1561 (eigenaar)Caeciliastraat.022.1
2709/2
Dirck Jansz Coster {snijder, koster}
/2-12-0
Dirck Jansz costercoster
1561-12
Dirck Jansz coster
Waarboek-67 G-1578 (belending)Raamsteeg.000.32
367/07
Dirck Jansz Coster {snijder, koster}
/
Dirck Jansz costercoster
1579-09-15
Dirck Jansz coster
Waarboek-67 K-1582 (begunstigde)Raamsteeg.000.32
129/11
Dirck Jansz Coster {snijder, koster}
/
Dirck Jansz costercoster
1583-02-15
Dirck Jansz coster
Stratenboek-08 (eigenaar)Kloksteeg.013-015
220/1
Dirck Jansz Coster {snijder, koster}
/
Dirck Jansz Costercoster
1591~1597
Dirck Jansz Coster
Dienstboek-A1 (vermelding)Caeciliastraat.022.1
156303/03
Dirck Jansz Coster {snijder, koster}
/
Dirck Jansz de coster in Ons Lievervrouwenkerckcoster
1563-02-21
de coster in Ons Lievervrouwenkerck Dirck Jansz
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Caeciliastraat.022.1
33/03
Dirck Jansz Coster {snijder, koster}
/
Dirck Jansz koster van de Onze Lieve Vrouwekerkkoster
1567-10-12
Dirck Jansz koster van de Onze Lieve Vrouwekerk (met Claas Claasz tingieter als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Nieuwsteeg.043.5
138/03
Dirck Jansz Coster {snijder, koster}
/
Dirck Jansz koster van de St-Pieterskerkkoster
1568-10-08
Dirck Jansz koster van de St.-Pieterskerk
Waarboek-67 B-1562 (borg)
30/04
Dirck Jansz Coster {snijder, koster}
/
Dirck Jansz koster van OLV-kerkkoster van OLV-kerk
1562-02-07
Claes Jansz koster van St. Pieterskerk (met Dirck Jansz koster van OLV-kerk als borg)
Rijsoorde-pacht-1568 (overledene)Kloksteeg.015
5/1a
Claes Jansz {koster}
/4/0-7-6
d’erffgenamen van Claes Jansz Costercoster
1568
d’erffgenamen van Claes Jansz. Coster, van de pacht van 7 sc. 6 p. staende op heurluyder huys, westwaerts daer naest ende heeft dese rendant van de jaren [15]68, [15]69 noch [15]70 niet ontfangen, alsoe daer van proces in cas van Reformatie es hangende voor den hove, hier – niet
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Steenschuur.020.1
252/04
Claes Arentsz Coster
/
erfgenaam van Claas Arentsz Coster zijn vader
1563-01-08
erfgenaam van Claas Arentsz Coster zijn vader
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.015
85/1
Vroon Jansz {koster}
/5
Froon Jansz costercoster
1585
Froon Janszoon costers huysken verhuyert, es getacxeert op 5 gulden
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)GeenPerceel.000
442/53

/
Griet Claasdr kosterkoster
1575-01-23
Griet Claasdr weduwe van Claas Jansz koster wonende te Boskoop met Cornelis Jacobsz Verbeeck als haar voogd in deze zaak
Glippers-1574-4563 (huurder)Hooglandsekerkgracht.029
8/1

/27-0-0
Jacob Cornelisz coster
totaalbedrag 30 pond
coster
1574
Jacob Cornelisz coster
Volkstelling-1581 (overledene)Hooigracht.100
99/5a

0/
Jacob eertijts coster tot Soeterwoudecoster
1581-09
Jacob eertijts coster tot Soeterwoude
TiendePenning-1561 (eigenaar)VanDerWerffstraat.078
2375/1
Jan Jansz {wolwever}
/5-0-0
Jan Jansz kosterkoster
1561-12
Jan Jansz koster
Dienstboek-A1 (vermelding)Pieterskerkchoorsteeg.019
156303/01
Pieter Arentsz {grafmaker}
/
Pieter Aerntsz ondercoster van Sincte Pieterskerckecoster
1563-02-21
die ondercoster inde zelfde kercke Pieter Aerntsz
Volkstelling-1581 (bewoner)Nieuwstraat.019.2
113/1
Vroon Jansz {koster}
3/
Vroon Jansz costercoster
1581-09
Vroon Jansz coster
Omslag-1583 (bewoner)Nieuwstraat.019.2
138/1
Vroon Jansz {koster}
/2
Vroon Jansz costercoster
1583-07-14
Vroon Jansz, coster
Volkstelling-1581 (overledene)Middelweg.019.1a
72/1a
Jacob Gerritsz {koster}
0/
wed v Jacob Geritsz eertijts coster van Leyderdorpcoster
1581-09
wed v Jacob Geritsz eertijts coster van Leyderdorp
Waarboek-67 E-1571 (overledene)GeenPerceel.000
441/06

/
weduwe van Claas Jansz koster wonende te Boskoopkoster
1575-01-23
Griete Claasdr weduwe van Claas Jansz koster wonende te Boskoop
Volkstelling-1581 (overledene)Caeciliastraat.002-010
182/23a
Jan Jansz {koster}
0/
weduwe van meester Jan Jansz eertijts coostercooster
1581-09
Dieuwertgen Florisdr weduwe van meester Jan Jansz eertijts cooster