BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 87. Aantal = 47.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Krauwelsteeg.004.01
194/1
Adriaen Cornelisz {korenmeter}
7/
Adriaen Cornelisz roeper corenmetercorenmeter
1581-09
Adriaen Cornelisz roeper corenmeter
Waarboek-67 H-1580 (borg)Burgsteeg.005
481/05

/
Adriaen Jansz korenmeterkorenmeter
1581-06-28
Adriaen Jansz korenmeter
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)SintJorissteeg.018-020
205/1

4/3-4-0/6-0-0
Cornelis Pieterss corenmetercorenmeter
1606-08
Cornelis Pieterss corenmeter dat hij bewoont
Grachtenboek-26 (overledene)Kaiserstraat.010.3
140/1a

/
de erfgenamen van Dirck den Icker coornmetercoornmeter
1584-09-28
de erfgenamen van Dirck den Icker coornmeter
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kaiserstraat.010.3
639/1
Dirck Hendricksz {korenmeter}
/4-0-0
Dirck Gerrytsz korenmeterkorenmeter
1561-12
Dirck Gerrytsz korenmeter
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Kaiserstraat.010.3
218/03
Dirck Hendricksz {korenmeter}
/
Dirck Hendricksz korenmeterkorenmeter
1564-09-07
Dirck Hendricksz korenmeter (met zijn broer Cornelis Hendricksz timmerman als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)
1/53
Dirck Hendricksz {korenmeter}
/
Dirck Hendricksz korenmeterkorenmeter
1567-06-11
Dirck Hendricksz korenmeter
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.010.3
74/1
Dirck Hendricksz {korenmeter}
/0/0-0
Dirck Heyndricxsz coerenmeetter
1 st
coerenmeetter
1558-06-08
Dirck Heyndricxsz coerenmeetter
Waarboek-67 B-1562 (overledene)OudeRijn.041
178/08
Jacob Barentsz {korenmeter}
/
erffgenamen van wijlen Jacob Baerntsz cornmetercornmeter
1562-09-19
erffgenamen van wijlen Jacob Baerntsz, cornmeter
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.004.1
1800/1
Gerrit Andriesz {korenmeter}
/5-0-0
Gerryt Andriesz korenmeterkorenmeter
1561-12
Gerryt Andriesz korenmeter
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.004.1
16/1
Gerrit Andriesz {korenmeter}
/1/0-0
Gheryt Andriesz corenmeeter
1 st
corenmeeter
1558-06-08
Gheryt Andriesz corenmeeter
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Middelstegracht.006
6357/62a
Harmen Dircksz {brouwersknecht}
/
Harman Dircxzkorenmeter
1565-12-03
Harman Dircxz
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Middelstegracht.006
151/03
Harmen Dircksz {brouwersknecht}
/
Harmen Dircksz korenmeterkorenmeter
1577-01-18
Harmen Dircksz korenmeter (met Stoffel Cornelisz lijndraaier als borg)
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.041
67/1
Jacob Barentsz {korenmeter}
/10/0-20
Jacob Barentsz corenmeetercorenmeeter
1558-06-08
Jacob Barentsz corenmeeter
Vetus-1585 (eigenaar)Burgsteeg.011
142/1
Jacob Ottenz de Man
/12
Jacob Ottenss de Man coornmeetercoornmeeter
1585
Jacob Ottenss de Man coornmeeters huys opten houck, es getacxeert op 12 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Burgsteeg.011
103/1
Jacob Ottenz de Man
6/
Jacob Ottensz corenmetercorenmeter
1581-09
Jacob Ottensz corenmeter
Waarboek-67 H-1580 (belending)Burgsteeg.011
19/15
Jacob Ottenz de Man
/
Jacob Ottenz coornmetercoornmeter
1580-03-25
ten noorden Jacob Ottenz coornmeter
Waarboek-67 K-1582 (belending)Burgsteeg.011
288/08
Jacob Ottenz de Man
/
Jacop Ottensz coornmeetercoornmeeter
1583-06-28
Jacop Ottensz coornmeeter
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.101
87/1
Jacob Pietersz {linnenwever}
/8/0-16
Jacop Pietersz coerenmeetercoerenmeeter
1558-06-08
Jacop Pietersz coerenmeeter
Poorterboeken-D-1532 (borg)
7305/128Vb

/
Jan Adriaenszkorenmeter
1588-04-09
Jan Adriaensz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Bouwelouwensteeg.023-031
237/14
Jan Claesz {korendrager}
/
Jan Claesz coornmeetercoornmeeter
1582-08-11
Jan Claesz coornmeeter
Waarboek-67 K-1582 (belending)Bouwelouwensteeg.023-031
238/13
Jan Claesz {korendrager}
/
Jan Claesz coornmeetercoornmeeter
1583-05-31
Jan Claesz coornmeeter
Waarboek-67 J-1581 (belending)Bouwelouwensteeg.023-031
423/20
Jan Claesz {korendrager}
/
Jan Claesz coornmetercoornmeter
1582-08-11
Jan Claesz coornmeter
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.014.1
58/07
Jan Jansz den Uyl {korenmeter}
/
Jan Janss coorduwenercoorduwener
1562-03-02
Jan Janss coorduwener
Grachtenboek-51 (eigenaar)Middelstegracht.028
170/1
Jan Jansz den Uyl {korenmeter}
/
Jan Jansz coorenmeetercoorenmeeter
1584-07-09
Jan Jansz coorenmeeter
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Middelstegracht.014.1
135/03
Jan Jansz den Uyl {korenmeter}
/
Jan Jansz coornmeter
vader
coornmeter
1580-06-30
Jan Jansz coornmeter
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Middelstegracht.014.1
136/03
Jan Jansz den Uyl {korenmeter}
/
Jan Jansz coornmetercoornmeter
1580-06-30
Jan Jansz coornmeter ende Grietgen Jansdr ongehoude persoon zijn broeder ende zuster.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Apothekersdijk.023
124/1
Jan Jansz Toyt {brouwersknecht}
4/4-0-0/6-0-0
Jan Jansz coornmetercoornmeter
1606-08
Jan Jansz., coornmeter, dat hij bewoondt opt aengeven van de vrou
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.014.1
24/1
Jan Jansz den Uyl {korenmeter}
/
Jan Jansz corenmeetercorenmeeter
1558-06-08
Jan Jansz corenmeeter
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.028
53/1
Jan Jansz den Uyl {korenmeter}
6/
Jan Jansz koremeterkoremeter
1581-09
Jan Jansz koremeter
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.014.1
1807/1
Jan Jansz den Uyl {korenmeter}
/6-0-0
Jan Jansz korenmeterkorenmeter
1561-12
Jan Jansz korenmeter
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelstegracht.014.1
169/03
Jan Jansz den Uyl {korenmeter}
/
Jan Jansz korenmeterkorenmeter
1562-08-21
Jan Jansz korenmeter
Waarboek-67 H-1580 (koper)Middelstegracht.028
303/04
Jan Jansz den Uyl {korenmeter}
/
Jan Jansz korenmeterkorenmeter
1581-02-20
Jan Jansz korenmeter
Waarboek-67 H-1580 (koper)Middelstegracht.028
304/04
Jan Jansz den Uyl {korenmeter}
/
Jan Jansz korenmeterkorenmeter
1581-02-20
Jan Jansz korenmeter
Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.019-021
356/07
Jan Joostenz {bakker, korenmeter}
/
Jan Joestensz coornmetercoornmeter
1574-05-14
Jan Joestensz coornmeter
Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.019-021
355/07
Jan Joostenz {bakker, korenmeter}
/
Jan Joostensz coornmetercoornmeter
1574-05-14
Jan Joostensz coornmeter
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Doezastraat.019-021
319/04
Jan Joostenz {bakker, korenmeter}
/
Jan Joostensz coornmetercoornmeter
1579-07-13
Jan Joostensz poorter en coornmeter
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Doezastraat.019-021
320/03
Jan Joostenz {bakker, korenmeter}
/
Jan Joostensz coornmetercoornmeter
1579-07-13
Jan Joostensz poorter der voors. stede en korenmeter
Waarboek-67 G-1578 (koper)Paradijssteeg.038-044
443/04
Jan Joostenz {bakker, korenmeter}
/
Jan Joostensz korenmeterkorenmeter
1579-12-21
Jan Joostensz korenmeter
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Paradijssteeg.038-044
444/04
Jan Joostenz {bakker, korenmeter}
/
Jan Joostensz korenmeterkorenmeter
1579-12-21
Jan Joostensz, korenmeter, poorter
Waarboek-67 H-1580 (borg)Uiterstegracht.132.1
331/05
Jan Joostenz {bakker, korenmeter}
/
Jan Joostensz korenmeterkorenmeter
1581-01-10
Jan Joostensz korenmeter
TiendePenning-1561 (huurder)Rapenburg.032
545/1
Symon Jansz Moy
/3-18-0
Moykorenmeter
1561-12
Moy
Omslag-1583 (bewoner)Burgsteeg.011
129/1
Jacob Ottenz de Man
/3
Ottensz coornmetercoornmeter
1583-07-14
Ottensz, coornmeter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJorissteeg.018-020
170/1

/0-15-0
t erff van Cornelis Pietersz coornmetercoornmeter
1601
t erff van Cornelis Pietersz coornmeter
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hooigracht.021.2
511/04
Dirck Matthijsz {korenmeter}
/
wedue van Dick Mathijsz coorenmeeter
1575-03-12
Annetgen Matheusdr kempster wedue van Dick Mathijsz coorenmeeter
Waarboek-67 B-1562 (overledene)OudeRijn.041
168/04
Jacob Barentsz {korenmeter}
/
weduwe van Jacob Barentsz korenmeterkorenmeter
1562-08-22
Cunera Gerritsdr weduwe van Jacob Barentsz met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak; Adriaen Engelsz snijder en Andries Huygensz schoenmaker als voogden over Barent en Jan onmondige weeskinderen van Jacob Barentsz korenmeter en Cunera Gerritssdr
Stratenboek-18 (eigenaar)SintJorissteeg.017
380/1

/
Willem Antonisz coornmetercoornmeter
1588
Willem Antonisz coornmeter