BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 88. Aantal = 236.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 B-1562 (borg)Bouwelouwensteeg.019-021
191/04
Adriaen Barentsz {koopman}
/
Adriaen Barentsz kramerkramer
1562-10-12
Reyer Gijsbrechtsz schoenmaker (met Adriaen Barentsz kramer als borg)
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)
406/03

/
Adriaen Jansz cramercramer
1583-09-20
Adriaen Jansz cramer
Waarboek-67 F-1576 (koper)Maarsmansteeg.008.2
303/06
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Adriaen Pietersz kramerkramer
1577-08-10
Adriaen Pietersz kramer
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Vrouwensteeg.003
130/05
Aeltgen Hillebrantsdr {kraamster}
/
Aeltgen Hillebrantsdr craemstercraemster
1582-01-14
Willem Hillebrantsz timmerman ende Jan Jansz botercoper respective broeder ende schoonbroeder van Aeltgen Hillebrantsdr craemster daervoor zij hem mits dezen starck maecten
Aflezingsboek-E (vermelding)Pieterskerkchoorsteeg.003
116/4.3.4.6
Arent Cruys
/
Aert Cruyscramer
1581-01-21
Aert Cruys
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.003
4/1
Arent Cruys
/2
Aert Cruys cramercramer
1581-12
Aert Cruys cramer
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.115
13/1
Arent Cruys
/6
Aert Cruys cramercramer
1583-07-14
Aert Cruys, cramer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.092-094
62/1
Arent Cruys
/6
Aert Cruys cramer naest De Cancramer
1576
Aert Cruys cramer naest De Can
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.003
3/1
Arent Cruys
1/
Aert Cruys cramer schuttercramer
1581-09
Aert Cruys cramer geboren van Bilsen heeft hier gewoont ix jaeren schutter
Volkstelling-1574 (bewoner)Breestraat.099
9/1
Andries Pietersz Tromper {kramer}
4/
Andries Pieters cramer
Wolhuis
cramer
1574-08-07
Andries Pieters cramer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Maarsmansteeg.008.2
19/10
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz craemercraemer
1580-03-25
ten westen Andries Pietersz craemer in de Gulden Bonet
Waarboek-67 M-1584 (belending)Stadsvrijdom.006
212/06
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz craemercraemer
1585-06-07
Andries Pietersz craemer
GedwongenLening-1576 (bewoner)Breestraat.099
1/1
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/15
Andries Pietersz cramer
Wolhuis
cramer
1576
Andries Pietersz cramer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.161.1
3/09
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz cramercramer
1576-02-15
Andries Pietersz cramer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.094
311/08
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz cramercramer
1577-08-22
Andries Pietersz cramer
Waarboek-67 F-1576 (koper)Stadsvrijdom.006
435/05
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz cramercramer
1578-02-01
Andries Pietersz cramer (inwonende poorter)
Aflezingsboek-E (vermelding)Maarsmansteeg.008.2
11/01.1.1.4
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz cramercramer
1578-10-25
Andries Pietersz cramer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Stadsvrijdom.006
252/05
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz cramercramer
1579-05-12
Belegen hebbende aen de oostzijde Andries Pietersz, cramer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Stadsvrijdom.006
435/06
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz cramercramer
1579-12-11
Andries Pietersz cramer
Waarboek-67 H-1580 (koper)Haarlemmerstraat.170
443/07
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz cramercramer
1581-05-24
Andries Pietersz cramer
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.170
444/04
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz cramercramer
1581-05-24
Andries Pietersz cramer
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.008.2
9/1
Andries Pietersz Tromper {kramer}
5/
Andries Pietersz cramercramer
1581-09
Andries Pietersz cramer van Leyden
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.008.2
13/1
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/20
Andries Pietersz cramercramer
1581-12
Andries Pietersz cramer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.161.1
115/05
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz cramercramer
1581-12-24
Andries Pietersz cramer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Maarsmansteeg.008.2
293/13
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz cramercramer
1582-04-02
Andries Pietersz tromper cramer in de Boret
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Boomgaardsteeg.005
218/03
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz cramercramer
1583-05-17
Andries Pietersz cramer poorter deser steede
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Breestraat.161.1
232/03
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz cramercramer
1583-05-27
Andries Pietersz cramer
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.170
235/03
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz cramercramer
1583-05-31
Andries Pietersz cramer
Omslag-1583 (bewoner)Maarsmansteeg.008.2
12/1
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/32
Andries Pietersz cramercramer
1583-07-14
Andries Pietersz cramer
Vetus-1585 (eigenaar)Maarsmansteeg.008.2
14/1
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/32
Andries Pietersz cramer in De Gulden Boretcramer
1585
Andries Pietersz cramers huys genaemt De Gulden Boret, getacxeert op 32 gulden
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Haarlemmerstraat.170
231/03
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz cramer poorter deeser steedecramer
1583-05-16
Andries Pietersz cramer poorter deeser steede
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Breestraat.161.1
229/03
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz cramer poorter deeser steedecramer
1583-05-27
Andries Pietersz cramer poorter deeser steede
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Maarsmansteeg.008.2
13/1a
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz cramers wedcramer
1601
Andries Prsz cramers wed
Waarboek-67 C-1563 (koper)Breestraat.161.1
595/06
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz kramerkramer
1566-12-12
Andries Pietersz kramer haar zoon (sic) later blijkt hij haar schoonzoon
Waarboek-67 E-1571 (koper)Hooigracht.094
642/06
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz kramerkramer
1576-02-03
Andries Pietersz kramer
Waarboek-67 F-1576 (eigenaar)Maarsmansteeg.008.2
308/04
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz kramerkramer
1577-08-15
Andries Pietersz kramer
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hooigracht.094
29/03
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz kramerkramer
1578-07-30
Andries Pietersz, kramer
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hooigracht.094
33/03
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz kramerkramer
1578-07-30
Andries Pietersz, kramer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.161.1
163/06
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz Tromper cramercramer
1580-08-03
Andries Pietersz Tromper cramer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Raamlanden.001
307/24
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz Tromper cramer in de Vergulden Boretcramer
1582-04-02
Andries Pietersz Tromper cramer in de Vergulden Boret
Waarboek-67 J-1581 (koper)Raamlanden.001
300/15
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz Tromper cramer in den Vergulden Borettromper cramer
1582-04-02
Andries Pietersz Tromper cramer in den Vergulden Boret
Waarboek-67 G-1578 (belending)Maarsmansteeg.008.2
17/36
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pieterszoon cramercramer
1578-07-20
Andries Pieterszoon cramer
Omslag-1573 (bewoner)Breestraat.099
1/1
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/0-18
AndriesPietersz cramercramer
1573-12-19
AndriesPietersz cramer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.161.1
286/11
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andris Pietersz cramercramer
1579-06-09
Belent ende belegen aen die eene zijde Andris Pietersz, cramer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.161.1
288/10
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andris Pietersz cramercramer
1579-06-09
Andris Pietersz cramer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.161.1
213/06
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andris Pietersz cramercramer
1582-09-26
Andris Pietersz cramer
Volkstelling-1581 (bewoner)Donkersteeg.013-017
62/1
Anna Dircksdr {kramer}
3/
Anna Dircxdr Jan Claesz weduwe van Homade craemstercraemster
1581-09
Anna Dircxdr Jan Claesz weduwe van Homade craemster heeft hier gewoont vijf jaeren
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.092-094
14/06.1.1.5
Arent Cruys
/
Arent Cruys cramercramer
1578-10-25
Arent Cruys cramer
Waarboek-67 A-1560 (borg)Rapenburg.115-117
218/04
Arent Dircksz van Gruythuysen
/
Arent Dircksz kramer zijn broerkramer
1561-04-21
Harman Dircksz schuitvoerder (met zijn broer Arent Dircksz kramer als borg)
Volkstelling-1581 (bewoner)WillemDanielsteeg.000.06
16/1
Barent Aelbrechtsz {kramer}
3/
Baernt Aelbrechtsz cramercramer
1581-09
Baernt Aelbrechtsz cramer geb tot Deventer
Waarboek-67 E-1571 (koper)WillemDanielsteeg.000.04
443/07
Barent Aelbrechtsz {kramer}
/
Barent Aalbrechtsz kramerkramer
1575-01-31
Barent Aalbrechtsz kramer
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)WillemDanielsteeg.000.04
444/04
Barent Aelbrechtsz {kramer}
/
Barent Aalbrechtsz kramerkramer
1575-01-31
Barent Aalbrechtsz kramer
Volkstelling-1574 (bewoner)WillemDanielsteeg.000.04
198/1
Barent Aelbrechtsz {kramer}
5/
Barent Aelbertsz craemer
Nieuwland
craemer
1574-08-07
Barent Aelbertsz craemer
Waarboek-67 G-1578 (belending)WillemDanielsteeg.000.06
454/11
Barent Aelbrechtsz {kramer}
/
Barent Aelbrechtsz cramercramer
1580-01-01
Barent Aelbrechtsz cramer
Waarboek-67 K-1582 (belending)WillemDanielsteeg.000.06
40/08
Barent Aelbrechtsz {kramer}
/
Barent de cramercramer
1582-11-02
Barent de cramer
Waarboek-67 F-1576 (belending)WillemDanielsteeg.000.04
218/07

/
Barent Thonisz cramercramer
1577-03-31
Barent Thonisz cramer
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.100
99/1
Catharina IJsbrantsdr {kramer}
6/
Catharina IJsbrantsdr wed v Cornelis Dircxz schipper cramenijhoudstercramenijhoudster
1581-09
Catharina Ijsbrantsdr cramenijhoutster weduwe van Cornelis Dircxsz schipper van Purmerent
Volkstelling-1581 (bewoner)Korenbrugsteeg.004.1
40/1
Catrijn Stalpaert
7/
Cathelina Stalpaerts weduwe van Vincent Stalpaert craemstercraemster
1581-09
Cathelina Stalpaerts van Duway (Douai) weduwe van Vincent Stalpaert van Haerlem zijnde een craemster
Omslag-1583 (bewoner)Hooigracht.100
50/1
Catharina IJsbrantsdr {kramer}
/3
Catryne Ysbrantsdr comenstercomenster
1583-07-14
Catryne Ysbrantsdr, comenster
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.09
552/03
Claes Cornelisz Liefrinck
/
Claas Cornelisz Liefrinck kramerkramer
1566-08-08
Claas Cornelisz Liefrinck kramer
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Kolfmakersteeg.030
384/03

/
Claes Adriaensz kramerkramer
1577-12-21
Claes Adriaensz kramer
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Kolfmakersteeg.030
385/03

/
Claes Adriaensz kramerkramer
1577-12-21
Claes Adriaensz kramer (met Joris Willemsz Hartgen als borg)
Volkstelling-1574 (bewoner)Maarsmansteeg.011
11/1
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
11/
Claes Gysbrecht cramer
Gasthuis
cramer
1574-08-07
Claes Gysbrecht cramer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.060
3/1
Dirck Daniëlsz {kramer}
/5-10-0
Coman Dirc Danielsz craemercraemer
1601
Coman Dirc Danielsz craemer
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
386/03

/
Cornelis Fredericksz kramerkramer
1570-07-18
Cornelis Fredericksz kramer
Waarboek-67 D-1567 (koper)Mirakelsteeg.026-028
475/05
Cornelis Gerritsz {kramer}
/
Cornelis Gerritsz kramerkramer
1571-02-06
Cornelis Gerritsz kramer
Waarboek-67 J-1581 (ouder)OudeRijn.015-017
159/08
Cornelis Gerritsz {kramer}
/
Cornelis Gerytsz cramercramer
1582-02-10
Machtelt Cornelsdr uytlandige weeskindt van Cornelis Gerytsz, cramer gewonnen bij oude Maria van Rijswijck Jansdr
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.082
180/06
Cornelis Jansz {kramer}
/
Cornelis Jansz kramerkramer
1561-02-25
Cornelis Jansz kramer uit het land van Luik wonende hier in Leiden
Waarboek-67 B-1562 (koper)Donkersteeg.009.1
249/05

/
Cornelis Jansz kramerkramer
1563-01-15
Cornelis Jansz kramer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Mirakelsteeg.008-018
614/06
Cornelis Pietersz {kramer, koopman}
/
Cornelis Pieterss cramercramer
1571-10-08
Cornelis Pieterss cramer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Mirakelsteeg.008-018
2202/2
Cornelis Pietersz {kramer, koopman}
/3-5-0
Cornelis Pietersz kramerkramer
1561-12
Cornelis Pietersz kramer
Waarboek-67 A-1560 (koper)Mirakelsteeg.008-018
379/05
Cornelis Pietersz {kramer, koopman}
/
Cornelis Pietersz kramerkramer
1561-12-08
Cornelis Pietersz kramer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Mirakelsteeg.008-018
144/05
Cornelis Pietersz {kramer, koopman}
/
Cornelis Pietersz kramerkramer
1561-12-10
Cornelis Pietersz kramer
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Mirakelsteeg.008-018
346/03
Cornelis Pietersz {kramer, koopman}
/
Cornelis Pietersz kramerkramer
1563-05-26
Cornelis Pietersz kramer (met Jacob Jacobsz kramer als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Mirakelsteeg.008-018
474/03
Cornelis Pietersz {kramer, koopman}
/
Cornelis Pietersz kramerkramer
1571-02-06
Cornelis Pietersz kramer
Waarboek-67 K-1582 (koper)Breestraat.161.1
229/04
Cors Hendricksz {koopman}
/
Cors Heyndricxz cramercramer
1583-05-27
Cors Heyndricxz cramer
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.129
231/08
Cors Hendricksz {koopman}
/
Cors Heynricxz craemercraemer
1562-11-24
Cors Heynricxz craemer
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Papengracht.022
475/09
Hendrick Evertsz {koopman}
/
d'erfgenamen van Henrick Evertsz cramercramer
1566-02-13
d'erfgenamen van Henrick Evertsz cramer
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Rapenburg.127
231/03
Daniël Cornelisz {koopman}
/
Daniel Cornelisz kramerkramer
1562-11-24
Daniel Cornelisz kramer (met Jacob Hendricksz koopman als borg)
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Langebrug.113.05
143/11
Diewertgen Maertensdr Dou
/
Dietwaer Martijnsdr craemster oic 't Amstelredammecraemster
1583-03-07
Dietwaer Martijnsdr craemster oic 't Amstelredamme kinderen van Maerten Symonsz Dou ende Maritgen Florisdr beyde z.g.;alle kinderen zijn gemachtigde voor het weeskind
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.026
134/1
Diewertgen Cornelisdr {kramer}
1/
Dieuwertgen Cornelis cramenijhoutster wed v Quiring Thoniszcramenijhoutster
1581-09
Dieuwertgen Cornelis cramenijhoutster weduwe van Quiring Thonisz
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.026
94/1
Diewertgen Cornelisdr {kramer}
/3
Dieuwertgen Cornelisdr cramenyhoutsercramenyhoutser
1581-12
Dieuwertgen Cornelisdr cramenyhoutser
Poorterboeken-D-1532 (borg)Burchtgracht.000.02
6417/68Vb
Dionys Jansz de Goede
/
Dionijs Janszkramer
1572-01-22
Dionijs Jansz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Burchtgracht.000.02
6654/81b
Dionys Jansz de Goede
/
Dionisius Janszkramer
1581-10-13
Dionisius Jansz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.095
383/08
Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven
/
Dirc Stoffelsz cramercramer
1582-07-06
Dirc Stoffelsz cramer
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.095
7/1
Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven
/14
Dirc Stoffelsz cramercramer
1583-07-14
Dirc Stoffelsz, cramer
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.095
6/1
Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven
7/
Dirc Stoffelsz cramer schuttercramer
1581-09
Dirc Stoffelszn cramer van Noortwijc heeft hier gewoont vii Jaere Schutter
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.095
111/4.2.3.1
Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven
/
Dirc Stoffelszncramer
1580-11-22
Dirc Stoffelszn
Waarboek-67 H-1580 (koper)Breestraat.095
453/08
Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven
/
Dirck Christoffelsz cramer
1581-05-31
Dirck Christoffelsz
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Breestraat.095
454/11
Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven
/
Dirck Christoffelszcramer
1581-05-31
Dirck Christoffelsz
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Breestraat.095
455/08
Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven
/
Dirck Christoffelszcramer
1581-05-31
Dirck Christoffelsz
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.095
193/1.1.1.1
Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven
/
Dirck Christoffelsz cramercramer
1578-04-25
Dirck Christoffelsz cramer
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.095
3/1.1.1.1
Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven
/
Dirck Christoffelsz cramercramer
1578-09-29
Dirck Christoffelsz cramer
Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)Breestraat.095
287/06
Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven
/
Dirck Christoffelszn van Nieuwenhoven wonende in de Cat craemercraemer
1595-04-05
kinderen van Dirck Christoffelszn van Nieuwenhoven wonende in de Cat craemer en wijlen Machteldt Cornelisdr
Waarboek-67 J-1581 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.005.1
191/06
Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven
/
Dirck Cristoffelsz van Nieuwenhoven cammercammer
1582-02
Dirck Cristoffelsz van Nieuwenhoven cammer
Volkstelling-1581 (bewoner)Mirakelsteeg.037
30/1
Dirck Egbertsz Knoop {kramer}
6/
Dirck Egbertszn Knoop cramer geboren van omtrent Utrecht hier… jaren gewoont hebbendecramer
1581-09
Dirck Egbertszn knoop cramer geboren van omtrent Utrecht hier… jaren gewoont hebbende
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6021/23Vb

/
Dirck Lambrechtszkramer
1542-07-23
Dirck Lambrechtsz
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6022/23Va

/
Dirck Lambrechtszkramer
1542-07-23
Dirck Lambrechtsz
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Breestraat.095
31/05a
Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven
/
Dirck Stoffelsz
ondertrouw
kramer
1576-04-14
Dirck Stoffelsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Breestraat.095
6645/80Vb
Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven
/
Dirck Stoffelszkramer
1581-03-22
Dirck Stoffelsz
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.095
12/03.1.3.0
Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven
/
Dirck Stoffelsz cramercramer
1578-10-25
Dirck Stoffelsz cramer
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.095
7/1
Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven
/2
Dirck Stoffelsz cramer opcramer
1581-12
Dirck Stoffelsz cramer op
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.095
7/1
Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven
/40
Dirck Stoffelsz van Nieuwerhoven cramercramer
1585
Dirck Stoffelszoon van Nieuwenhovens huys genaemt De Gulden Cat, es getacxeert op 40 gulden
Omslag-1573 (bewoner)Vismarkt.004
12/1
Dirck Jansz van Potterloo
/8
Diric Jansz cramercramer
1573-12-19
Diric Jansz cramer
Omslag-1583 (bewoner)Mirakelsteeg.034-040
8/1
Engelbrecht Dircksz Doncker {kramer}
/2
Engbert Dirxz cramercramer
1583-07-14
Engbert Dirxz, cramer
Kerven-1581 (bewoner)Mirakelsteeg.034-040
8/1
Engelbrecht Dircksz Doncker {kramer}
/2
Engebrecht Dircxz cramercramer
1581-12
Engebrecht Dircxz cramer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Mirakelsteeg.034-040
213/06
Engelbrecht Dircksz Doncker {kramer}
/
Engebrecht Dircxz cramercramer
1583-05-06
Engebrecht Dircxz cramer
Volkstelling-1581 (bewoner)Mirakelsteeg.034-040
43/1
Engelbrecht Dircksz Doncker {kramer}
2/
Engebrecht Dircxzn cramercramer
1581-09
Engebrecht Dircxzn cramer
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Mirakelsteeg.026-028
323/03
Engelbrecht Dircksz Doncker {kramer}
/
Engelbrecht Dircxsz cramercramer
1582-05-25
Engelbrecht Dircxsz cramer
Waarboek-67 J-1581 (eigenaar)Mirakelsteeg.034-040
322/09
Engelbrecht Dircksz Doncker {kramer}
/
Engelbrecht Dircxz cramercramer
1582-05-25
Engelbrecht Dircxz cramer
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Mirakelsteeg.026-028
322/03
Engelbrecht Dircksz Doncker {kramer}
/
Engelbrecht Dircxz cramer man ende voogt van Elysabeth Michielsdr zijn huysvrowcramer
1582-05-25
Engelbrecht Dircxz cramer man ende voogt van Elysabeth Michielsdr zijn huysvrow
Omslag-1575 (huurder)Pieterskerkchoorsteeg.025
12/1
Evert Hendricksz {kramer}
/15/2-8-0
Evert Henricxsz, cramer, wed. huurt van Barbara Bruijnen tot Delffcramer
1575-09-01
Evert Henricxsz, cramer, wed. huurt van Barbara Bruijnen tot Delff
Omslag-1574 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.025
30/1
Evert Hendricksz {kramer}
/2/0
Evert Henricxz, cramercramer
1574-06-18
Evert Henricxz, cramer
Omslag-1573 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.025
58/1
Evert Hendricksz {kramer}
/0-4
Evert Heyndricksz, cramercramer
1573-12-19
Evert Heyndricksz, cramer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.079
21/1
Evert Jansz {kramer}
/5-0-0
Evert Jansz cramercramer
1601
Evert Jansz cramer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.079
21/1
Evert Jansz {kramer}
4/6-5-0/6-0-0
Evert Jansz cramerscramer
1606-08
Evert Jansz cramers huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op zijn aengeven
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.099
107/2.1.1.3
Frans Cornelisz {kramer}
/
Frans Corneliszcramer
1580-11-22
Frans Cornelisz
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.102
159/1
Gerrit Jansz {kramer}
/10
Gerrit Janss cramercramer
1585
Gerrit Janss cramers huys es getaxeert op 10 gulden
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.102
186/1
Gerrit Jansz {kramer}
2/3-4-0/3-0-0
Gerrit Jansz Cramercramer
1606-08
Gerrit Jansz. Cramer, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de dochter
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hooigracht.056-058
523/05
Gerrit Meesz {kramer}
/
Gerrit Meesz kramerkramer
1571-04-15
Claas Adriaansz Mast en Wollebrant Cornelisz cuyper voogden over Gerrit Meesz kramer en Adriana Meesdr onmondige weeskinderen van Jonge Mees Garbrantsz en Aagte Fransdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
325/03

/
Gerrit Wilemsz kramerkramer
1561-09-25
Gerrit Wilemsz kramer (met zijn vader Willem Cornelisz kramer als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
267/03

/
Gerrit Willemsz kramerkramer
1561-07-15
Gerrit Willemsz kramer (met zijn vader Willem Cornelisz kramer als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Maarsmansteeg.008.1
60/05
Gerrit Willemsz {kramer}
/
Gerrit Willemsz kramer
1562-03-05
Gerrit Willemsz kramer
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Maarsmansteeg.008.1
18/04
Gerrit Willemsz {kramer}
/
Gerrit Willemsz kramerkramer
1567-08-30
Gerrit Willemsz kramer (met Jan Lucasz goudsmid als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)GeenPerceel.000
137/53

/
Gerrit Willemsz kramerkramer
1568-10-07
Gerrit Willemsz kramer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.102
174/1
Gerrit Jansz {kramer}
/2-11-0
Geryt Janss cramercramer
1601
Geryt Janss cramer
Waarboek-67 H-1580 (koper)Uiterstegracht.102
404/04
Gerrit Jansz {kramer}
/
Geryt Jansz cramercramer
1581-04-01
Geryt Jansz cramer
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8117/109a

/3,2
Godefroy van Mael
Antwerpen (B.) borg: Michiel Munck (Michiel de Munck van Gent, uit de vorige post)
kramer
1594-08-12
Godefroy van Mael
Waarboek-67 L-1584 (echtgenoot)KortRapenburg.015
200/04
Goossen Anthonisz {kramer}
/
Goossen Thonisz cramer man ende voocht van Beateris Lenaertsdrcramer
1584-08-11
Phillips Lenaertsz lindewever zoe voor hem zelven, ende als procuratie hebbende van Goossen Thonisz cramer man ende voocht van Beateris Lenaertsdr, volgens zijn gemachtbrief van 28 juli 1583 voor notaris Woits binnen Amsterdam, ende Willem Huybrechtsz als man ende voocht van Marytgen Lenaertsdr, alle kinderen ende erffgenamen van Lenaert Fredericxz heurluyder respective vader ende schoonvader die naederhant ten wijve troude Trijn Wolphertsdr
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.021
119/1
Hendrick Jansz Cannengys
/12
Hendrick Jansz Canengys cramercramer
1581-12
Hendrick Jansz Canengys cramer
Waarboek-67 D-1567 (koper)Mirakelsteeg.004-006
614/04

/
Hendrick Jansz kramerkramer
1571-10-08
Hendrick Jansz kramer
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.021
109/1
Hendrick Jansz Cannengys
8/
Heydrick Jansz cramer van Gent
heeft hier gewoont vijff jaren
cramer
1581-09
Heydrick Jansz Cramer van Gent heeft hier gewoont vijff jaren
Aflezingsboek-E (vermelding)Maarsmansteeg.021
14/06.1.2.4
Hendrick Jansz Cannengys
/
Heynric Canengys cramercramer
1578-10-25
Heynric Canengys cramer
TiendePenning-1561 (huurder)Pieterskerkchoorsteeg.024
898/1

/10-0-0
Jacob cramercramer
1561-12
Jacob cramer
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Mirakelsteeg.034-040
6348/61a
Jacob Fransz {kramer}
/
Jacob Fransz
Antwerpen (B.)
kramer
1565-05-08
Jacob Fransz
Waarboek-67 A-1560 (koper)
343/53

/
Jacob Fransz kramerkramer
1561-10-29
Jacob Fransz kramer
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Diefsteeg.020
352/03
Jacob Hendricksz {kramer}
/
Jacob Hendricksz kramerkramer
1577-10-15
Jacob Hendricksz kramer als man van Annetgen Huygensdr
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.088-090
74/1
Jacob Jacobsz {kramer}
/16
Jacob Jacobss cramer In den Vergulden Schaercramer
1585
Jacob Jacobss cramer In den Vergulden Schaers huys verhuyert es getaxeert op 16 gulden
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.088-090
190/1
Jacob Jacobsz {kramer}
/
Jacob Jacobssoon cramercramer
1591
Jacob Jacobssoon cramer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Maarsmansteeg.004.2
435/13
Jacob Jacobsz {kramer}
/
Jacob Jacobsz craemercraemer
1583-11-03
Jacob Jacobsz craemer
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.004.2
12/1
Jacob Jacobsz {kramer}
3/
Jacob Jacobsz In de Gulden Schaer van Alphen schuttercramer
1581-09
Jacob Jacobsz In de Gulden Schaer van Alphen schutter
Waarboek-67 B-1562 (borg)Mirakelsteeg.008-018
346/04
Jacob Jacobsz {kramer}
/
Jacob Jacobsz kramerkramer
1563-05-26
Cornelis Pietersz kramer (met Jacob Jacobsz kramer als borg)
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.004.2
480/1
Jacob Jacobsz {kramer}
/
Jacob Janssoon cramercramer
1588
Jacob Janssoon cramer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Mirakelsteeg.030-032
2207/2
Jacob Fransz {kramer}
/3-18-0
Jacob kramer
eigenaar te dordrecht
kramer
1561-12
Jacob kramer
Aflezingsboek-E (vermelding)Maarsmansteeg.004.2
11/01.1.2.2
Jacob Jacobsz {kramer}
/
Jacop Jacopsz cramercramer
1578-10-25
Jacop Jacopsz cramer
Waarboek-67 K-1582 (koper)Haarlemmerstraat.088-090
181/05
Jacob Jacobsz {kramer}
/
Jacop Jacopsz cramercramer
1583-04-29
Jacop Jacopsz cramer
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.088-090
185/04
Jacob Jacobsz {kramer}
/
Jacop Jacopsz cramercramer
1583-04-29
Jacop Jacopsz cramer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kolfmakersteeg.016
180/1
Jan Baltensz van Vliet
/1-6-0
Jan Baltensz cramercramer
1601
Jan Baltensz cramer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Warmoesmarkt.014
31/1
Jan Baltensz van Vliet
/7-10-0
Jan Baltensz van Vliet cramercramer
1601
Jan Baltensz van Vliet cramer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.097
7/1
Jan Baltensz van Vliet
/7-7-0
Jan Baltensz van Vliet cramercramer
1601
Jan Baltensz van Vliet cramer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.097
6/1
Jan Baltensz van Vliet
/2-11-0
Jan Baltensz van Vliet cramercramer
1601
Jan Baltensz van Vliet cramer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Warmoesmarkt.016
33/1
Jan Baltensz van Vliet
/-
Jan Baltensz van Vliet cramercramer
1601
Jan Baltensz van Vliet cramer
Grote-Bewijzen-C (belending)Breestraat.097
287/11
Jan Baltensz van Vliet
/
Jan Balthenszn van Vliet cramercramer
1595-04-05
Jan Balthenszn van Vliet cramer
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.131
20/01
Jan Claesz de Prees {kramer}
10/
Jan Claes de Prees van St Thomas cramercramer
1581-09
Jan Claesz de Prees van St Thomas cramer die om comenschap reyst
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.131
22/1
Jan Claesz de Prees {kramer}
/10
Jan Claesz de Pree cramercramer
1581-12
Jan Claesz de Pree cramer
Volkstelling-1574 (bewoner)Breestraat.092-094
93/1
Jan Cornelisz {kramer}
1/
Jan Cornelissen cramer
Wanthuis
kramer
1574-08-07
Jan Cornelissen cramer
Grote-Bewijzen-C (voogd)Koppenhinksteeg.000.28
212/11
Jan Cornelisz {kramer}
/
Jan Corneliszn cramer tot Hazertswoudecramer
1591-04-24
Jan Corneliszn cramer tot Hazertswoude
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.157
105/1

1/3-4-0/1-10-0
Jan de cramercramer
1606-08
Claes Claess tinnegieters huis eygen ende in huir gebruickt wert bij Jan de cramer, op 't wijfs aengeven
Stratenboek-32 (eigenaar)Mirakelsteeg.037
290/1

/
Jan Dircxsoon die cramercramer
1588~1597
Jan Dircxsoon die cramer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Mirakelsteeg.015-017
79/1

/1-6-0
Jan Dircxz cramercramer
1601
Jan Dircxz cramer
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Rapenburg.101
576/03
Jan François {kramer}
/
Jan François kramerkramer
1578-06-10
Jan François kramer en Ewout Pietersz glasschrijver als voogden en ten behoeve van Jan Willem Jacomine en Neeltgen weeskinderen van Gijsbrecht Jansz Kijff glasschrijver en Jacomine Willemsdr (beide overleden)
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Rapenburg.101
577/03
Jan François {kramer}
/
Jan François kramerkramer
1578-06-10
Jan François kramer en Ewout Pietersz glasschrijver als voogden en ten behoeve van Jan (12 jr) Willem (6 jr) Jacomine (14 jr) en Neeltgen (8 jr) weeskinderen van Gijsbrecht Jansz Kijff glasschrijver en Jacomine Willemsdr (beide overleden)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Uiterstegracht.071
351/04
Jan Jansz van Rossum {de jongste}
/
Jan Jansz kramerkramer
1561-11-06
Jan Pietersz van Dam (met zijn zwager Jan Jansz kramer als borg)
Omslag-1573 (bewoner)Hoogstraat.002
86/1
Jan Joostenz van Vueren
/0-12
Jan Joesten, cramercramer
1573-12-19
Jan Joesten, cramer
Grote-Bewijzen-C (belending)Maarsmansteeg.025
58/10
Jan Joostenz van Vueren
/
Jan Joosten cramercramer
1589-06-14
Jan Joosten cramer
Waarboek-67 F-1576 (koper)Maarsmansteeg.025
241/04
Jan Joostenz van Vueren
/
Jan Joostensz cramercramer
1577-05-09
Jan Joostensz cramer
Aflezingsboek-D (vermelding)Maarsmansteeg.025
195/3.4.2.3
Jan Joostenz van Vueren
/
Jan Joostensz cramercramer
1578-04-25
Jan Joostensz cramer
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.025
121/1
Jan Joostenz van Vueren
/17
Jan Joostensz cramercramer
1581-12
Jan Joostensz cramer
Waarboek-67 L-1584 (borg)Botermarkt.025
8/07
Jan Joostenz van Vueren
/
Jan Joostensz cramercramer
1584-01-14
Jan Joostensz cramer
GedwongenLening-1599 (bewoner)Maarsmansteeg.025
1/1
Jan Joostenz van Vueren
/20/40
Jan Joostenszoon cramercramer
1599
Jan Joostenszoon cramer
Aflezingsboek-E (vermelding)Maarsmansteeg.025
13/04.2.4.0
Jan Joostenz van Vueren
/
Jan Joostenz cramercramer
1578-10-25
Jan Joostenz cramer
Omslag-1583 (bewoner)Maarsmansteeg.025
126/1
Jan Joostenz van Vueren
/17
Jan Joostenz cramercramer
1583-07-14
Jan Joostenz, cramer
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.025
111/1
Jan Joostenz van Vueren
6/
Jan Joostenz cramer schuttercramer
1581-09
Jan Joostenz cramer schutter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Maarsmansteeg.025
1/1
Jan Joostenz van Vueren
/9-12-0
Jan Joostenz van Vuyren cramercramer
1601
Jan Joostensz van Vuyren, cramer
Vetus-1585 (eigenaar)Maarsmansteeg.025
1/1
Jan Joostenz van Vueren
/30
Jan Joostenzoon cramercramer
1585
Jan Joostenzoon cramers huys genaemt Den Maersman, es getacxeert op 30 gulden
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.082
299/11
Jan Maertensz Meesters
/
Jan Maertsz cramercramer
1553-10-10
Jan Maertsz cramer
Volkstelling-1581 (overledene)Scheepmakersteeg.002.1
93/1a
Jan Philipsz {kramer}
0/
Jan Philipsz cramers wedcramer
1581-09
Jan Philipsz cramers wed
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.001-003
157/08
Jan Willemsz {kramer}
/
Jan Willemss cramercramer
1577-02-01
Jan Willemss cramer
Vetus-1585 (eigenaar)Maarsmansteeg.001-003
152/1
Jan Willemsz {kramer}
/18
Jan Willemss cramers huys dat hij verhuyertcramer
1585
Jan Willemss cramers huys dat hij verhuyert, es getacxeert op 18 gulden
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6781/86Vb

/
Jan Willemszkramer
1583-05-26
Jan Willemsz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Maarsmansteeg.001-003
43/1
Jan Willemsz {kramer}
/12
Jan Willemsz cramercramer
1576
Jan Willemsz cramer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.001-003
170/11
Jan Willemsz {kramer}
/
Jan Willemsz cramercramer
1577-02-21
Jan Willemsz cramer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.001-003
419/18
Jan Willemsz {kramer}
/
Jan Willemsz cramercramer
1578-01-20
Jan Willemsz cramer
Aflezingsboek-D (vermelding)Maarsmansteeg.001-003
193/1.3.3.1
Jan Willemsz {kramer}
/
Jan Willemsz cramercramer
1578-04-25
Jan Willemsz cramer
Aflezingsboek-E (vermelding)Maarsmansteeg.001-003
14/06.1.1.0
Jan Willemsz {kramer}
/
Jan Willemsz cramercramer
1578-10-25
Jan Willemsz cramer
Waarboek-67 G-1578 (borg)Salomonsteeg.002
493/07
Jan Willemsz {kramer}
/
Jan Willemsz cramercramer
1580-02-20
Jan Willemsz cramer als borge
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.001-003
108/1
Jan Willemsz {kramer}
/20
Jan Willemsz cramercramer
1581-12
Jan Willemsz cramer
Waarboek-67 L-1584 (belending)Maarsmansteeg.001-003
222/15
Jan Willemsz {kramer}
/
Jan Willemsz cramercramer
1582-12-15
achter: Jan Willemsz cramer
Omslag-1583 (bewoner)Maarsmansteeg.001-003
114/1
Jan Willemsz {kramer}
/24
Jan Willemsz cramercramer
1583-07-14
Jan Willemsz, cramer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Maarsmansteeg.001-003
158/1
Jan Willemsz {kramer}
/0-0-0
Jan Willemsz cramercramer
1601
Jan Willemsz, cramer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Maarsmansteeg.001-003
159/1
Jan Willemsz {kramer}
/15-15-0
Jan Willemsz cramercramer
1601
Jan Willemsz voors.
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Koppenhinksteeg.006
320/03
Jan Willemsz {kramer}
/
Jan Willemsz cramer erffgename van Willem Symonsz zijn vader
huis reeds in LXXV (1575) verkocht
cramer
1583-07-08
Jan Willemsz cramer erffgename van Willem Symonsz zijn vader
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.001-003
100/1
Jan Willemsz {kramer}
4/
Jan Willemsz cramer schuttercramer
1581-09
Jan Willemsz cramer schutter
Waarboek-67 E-1571 (koper)Maarsmansteeg.001-003
185/05
Jan Willemsz {kramer}
/
Jan Willemsz kramerkramer
1572-04-04
Jan Willemsz kramer
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Maarsmansteeg.001-003
186/04
Jan Willemsz {kramer}
/
Jan Willemsz kramerkramer
1573-02
Jan Willemsz kramer
Waarboek-67 E-1571 (borg)NieuweRijn.003
640/06
Jan Willemsz {kramer}
/
Jan Willemsz kramer zijn broerkramer
1576-02-01
Cornelis Willemsz boterkoper (met zijn broer Jan Willemsz kramer als borg)
Omslag-1573 (bewoner)Maarsmansteeg.001-003
48/1
Jan Willemsz {kramer}
/0-12
Jan Willemsz, cramercramer
1573-12-19
Jan Willemsz, cramer
Aflezingsboek-E (vermelding)Maarsmansteeg.001-003
111/4.2.1.1
Jan Willemsz {kramer}
/
Jan Willemszncramer
1580-11-22
Jan Willemszn
Volkstelling-1574 (bewoner)Maarsmansteeg.001-003
7/1
Jan Willemsz {kramer}
4/
Jan Willemz craemer
Gasthuis
craemer
1574-08-07
Jan Willemz craemer
Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)GeenPerceel.000
20/06
Jan François {kramer}
/
Johan Franchoys cramercramer
1579-04-03
kinderen van Johan Franchoys cramer en wijlen Katrijn Kijf Jansdr van Leyden
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Breestraat.082
6131/35Va
Jan Maertensz Meesters
/
Johan Meesters
Antwerpen (B.)
kramer
1549-05-25
Johan Meesters
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Nieuwsteeg.041.2
192/04
Cors Hendricksz {koopman}
/
Kors Heyndricxz cramer en poortercramer
1580-09-08
Kors Heyndricxz cramer en poorter
Waarboek-67 M-1584 (koper)Koddesteeg.024-030
114/04

/
Lenaert Heijnricxz cramercramer
1585-04-04
Lenaert Heijnricxz cramer
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Koddesteeg.024-030
115/04

/
Lenaert Heynricxz cramercramer
1585-04-04
Lenaert Heynricxz cramer
Poorterboeken-D-1532 (borg)Groenesteeg.020
7006/97b
Lodewijck de Rijck {kramer}
/
Lodewijc de Rijcke
poorter
kramer
1585-11-13
Lodewijc de Rijcke
Grote-Bewijzen-C (belending)Groenesteeg.020
293/11
Lodewijck de Rijck {kramer}
/
Lodewijck de craemercramer
1597-03-12
Lodewijck de craemer
Vetus-1585 (eigenaar)Groenesteeg.020
114/1
Lodewijck de Rijck {kramer}
/5
Lodewijck de cramercramer
1585
Lodewijck de cramers huys verhuyert es getaxeert op 5 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Groenesteeg.020
49/1
Lodewijck de Rijck {kramer}
5/
Lodewyck de Rijck cramer van Antwerpencramer
1581-09
Lodeijck de Rijck cramer van Antwerpen heeft hyer gewoont 4 jaer
Poorterboeken-E-1588 (borg)Groenesteeg.020
7985/92Vb
Lodewijck de Rijck {kramer}
/3,2
Lodowijck de Rijck
Antwerpen (B.)
kramer
1593-08-30
Lodowijck de Rijck
Grafboek-PAN (zaakkoper)GeenPerceel.000
11201/1

/
Lodowijck Korssen craemercraemer
1590-06-22
Dit graf heeft gekoft Lodowijck Korssen craemer, opten 22e junij 1590. Nu overgeset opt Pijeter Lodewijcxz., den 1e desember 1602
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.020
98/1
Pieter Bolijn {kramer}
/8
Pieter Boely cramercramer
1581-12
te zelven huyse Pieter Boely cramer
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.144
119/1
Pieter Bolijn {kramer}
/10
Pieter Bolijn cramercramer
1585
Pieter Bolijn cramers huys, es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.144
122/1
Pieter Bolijn {kramer}
/7
Pieter Bolijn cramercramer
1585
Pieter Bolijn cramers huysken dat hij verhuyrt, es getacxeert op 7 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.020
61/3
Pieter Bolijn {kramer}
0/
Pieter Bolyn cramer schuttercramer
1581-09
Pieter Bolyn cramer van Hontschoten bij haer inne woonende alhier gewoont hebbende omtrent vier jaer schutter
Waarboek-67 K-1582 (koper)Breestraat.144
254/53
Pieter Bolijn {kramer}
/
Pieter Boully cramercramer
1583-05
Pieter Boully cramer
Waarboek-67 M-1584 (belending)Koddesteeg.034-036
114/05

/
Pieter Henderixz deeckencramerdeeckencramer
1585-04-04
Pieter Henderixz deeckencramer
Waarboek-67 M-1584 (belending)Koddesteeg.034-036
115/05

/
Pieter Heyndericxz deeckencramerdeeckencramer
1585-04-04
Pieter Heyndericxz deeckencramer
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Koddesteeg.034-036
286/04

/
Pieter Heyndricxz deeckencramerdeeckencramer
1583-06-27
Pieter Heyndricxz deeckencramer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Raamsteeg.005
91/1
Pieter Woutersz Bon {kramer}
3/4-0-0/4-10-0
Pieter Wouterzn Bon cramercramer
1606-08
Pieter Wouterzn Bon cramer dat hij bewoont
Poorterboeken-E-1588 (borg)Maarsmansteeg.009
8434/145c
Pouwels Lucasz Trelcat {kramer}
/3,2
Pouls Trelcatkramer
1598-07-06
Pouls Trelcat
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Garenmarkt.018-020
127/1

1/0-13-0/0-15-0
Quintyn de Cramercramer
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Quintyn de Cramer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
389/03
Thomas Claesz {kramer, koopman}
/
Thomas Claasz kramerkramer
1565-08-25
Thomas Claasz kramer
Waarboek-67 A-1560 (koper)
278/53

/
Thomas Claesz kramerkramer
1561-07-19
Thomas Claesz kramer
Volkstelling-1581 (bewoner)Mirakelsteeg.020
40/8
Anthonis Pietersz {kramer}
0/
Thonis Pieterszn cramer van Franecker hier vi Jaren gewoon hebbendecramer
1581-09
Thonis Pieterszn cramer van Franecker hier vi Jaren gewoon hebbende
Omslag-1573 (bewoner)OudeRijn.067
45/1
Thiman Gijsbrechtsz {koopman}
/0-12
Thyman Ghyesbrechtsz, cramer, met zyn schoenmoedercramer
1573-12-19
Thyman Ghyesbrechtsz, cramer, met zyn schoenmoeder
Volkstelling-1581 (bewoner)Clarensteeg.013
82/1
Ermgaert Jansdr {kramer}
1/
Urmgaert Jansdr craemster wed van Henric Henrickzcraemster
1581-09
Urmgaert Jansdr craemster wed van Henric Henrickz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Mirakelsteeg.020
48/04
Thomas Claesz {kramer, koopman}
/
wedue van Thomas Claesz cramercramer
1578-08-23
Lysbeth Harmensdr wedue van Thomas Claesz cramer
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Mirakelsteeg.020
49/04
Thomas Claesz {kramer, koopman}
0/
wedue van Thomas Claesz cramercramer
1578-08-23
Lysbeth Harmensdr wedue van Thomas Claesz cramer
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Clarensteeg.043
232/06
Thomas Claesz {kramer, koopman}
/
wedue van Thomas de Cramercramer
1584-10-08
Lijsbeth Harmansdr wedue van Thomas de Cramer
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Mirakelsteeg.034-040
71/04
Jacob Fransz {kramer}
/
weduwe van Jacob Fransz kramer van Antwerpenkramer
1568-03-01
Lijsbeth Michielsdr weduwe van Jacob Fransz kramer van Antwerpen met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.011
214/06

/
weduwe van Jacob Jacobsz kramerkramer
1564-08-14
Aal Gillisdr weduwe van Jacob Jacobsz kramer
Volkstelling-1581 (bewoner)5eBinnenvestgracht.000.20
155/1
Willem Cornelisz {kramer, poppenmaker}
3/
Willem Cornelisz eertijts cramercramer
1581-09
Willem Cornelisz eertijts cramer
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Middelstegracht.064
367/03
Willem Jeroensz {kramer}
/
Willem Jeroensz kramerkramer
1577-11-11
Willem Jeroensz kramer als man van Lijsbeth Willemsdr (met Jan Aalbrechtsz bouwman van Oegstgeest woonachtig in Leiden als borg)
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Koppenhinksteeg.014-016
1008/07
Willem Jeroensz {kramer}
/
Willem Jeroensz van Noortwijck cramercramer
1576-01-18
kinderen van wylen Henrick Barentsz thimmerman en Elisabeth Willemsdr nu gehuwd met Willem Jeroensz van Noortwijck cramer
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.135.1
75/1
Willem Willemsz de Keyser {kramer}
5/
Willem Willemsz de Keyzer van Antwerpen cramercramer
1581-09
Willem Willemsz de Keyser van Antwerpen cramer heeft hier gewoont een jaer
Waarboek-67 J-1581 (borg)Haarlemmerstraat.088-090
95/04
Willem Willemsz de Keyser {kramer}
/
Willem Willemsz Keyser cramercramer
1581-11-24
Willem Willemsz Keyser cramer