BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 9. Aantal = 218.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.138
462/09
Abraham Gerritsz {koperslager}
/
Aberham Gerytszcoperslager
1581-06-09
Aberham Gerytsz, coperslager
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Warmoesmarkt.019
62/04
Abraham Gerritsz {koperslager}
/
Abraham Geritsz cooperslager
gebroeders oomen voogden
cooperslager
1583-06-04
Abraham Geritsz cooperslager gebroeders oomen voogden
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Warmoesmarkt.019
48/11
Abraham Gerritsz {koperslager}
/
Abraham Geritsz coperslager zijn broeder woonende tot Delftcoperslager
1584-02-25
Abraham Geritsz coperslager zijn broeder woonende tot Delft
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Warmoesmarkt.019
113/04
Abraham Gerritsz {koperslager}
/
Abraham Gerritsz coperslaegercoperslaeger
1580-06-06
Abraham Gerritsz coperslaeger
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Warmoesmarkt.019
114/04
Abraham Gerritsz {koperslager}
/
Abraham Gerritsz coperslaegercoperslaeger
1580-06-06
Steven Gerritsz grootwercker, Abraham Gerritsz coperslaeger, Dirckgen Gerritsdr ende Jan Willemsz messemaecker als man ende voocht van Ercgen Cornelisdr dochter van Aechte Gerritsdr haerluyder zuster
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.138
154/07
Abraham Gerritsz {koperslager}
/
Abraham Gerritsz coperslagercoperslager
1562-03-04
Abraham Gerritsz coperslager
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.138
352/11
Abraham Gerritsz {koperslager}
/
Abraham Gerritsz coperslagercoperslager
1574-05-12
Abraham Gerritsz coperslager
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.138
361/12
Abraham Gerritsz {koperslager}
/
Abraham Gerritsz coperslagercoperslager
1577-10-02
Abraham Gerritsz coperslager
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.138
38/04
Abraham Gerritsz {koperslager}
/
Abraham Gerritsz koperslagerkoperslager
1560-07-31
Abraham Gerritsz koperslager
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Breestraat.138
596/03
Abraham Gerritsz {koperslager}
/
Abraham Gerritsz koperslagerkoperslager
1571-09-04
Abraham Gerritsz koperslager
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.138
350/09
Abraham Gerritsz {koperslager}
/
Abraham Gerritszoon coperslagercoperslager
1574-05-12
Abraham Gerritszoon coperslager
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.138
85/08
Abraham Gerritsz {koperslager}
/
Abraham Gerytsz coperslagercoperslager
1581-11-06
Abraham Gerytsz coperslager
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.138
86/08
Abraham Gerritsz {koperslager}
/
Abram Gerytsz coperslagercoperslager
1581-11-06
Abram Gerytsz coperslager
Grote-Bewijzen-C (voogd)Breestraat.033
345/09
Adriaen Dircksz van der Does
/
Adriaen Dirckszn van der Does coperslager oomcoperslager
1600-05-06
Adriaen Dirckszn van der Does coperslager oom
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.102
89/1
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/3-11-0
Adriaen Janss coperslagercoperslager
1601
Adriaen Janss coperslager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.102
108/1
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/0-0-0
Adriaen Janss coperslagers achterhuyscoperslager
1601
Adriaen Janss coperslagers achterhuys
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.125
58/1
Adriaen Jansz {koperslager}
/4
Adriaen Jansz coperslagercoperslager
1581-12
Adriaen Jansz coperslager
Omslag-1583 (bewoner)Donkersteeg.003-005
67/1
Adriaen Jansz {koperslager}
/4
Adriaen Jansz coperslagercoperslager
1583-07-14
Adriaen Jansz, coperslager
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.125
74/1
Adriaen Jansz {koperslager}
4/
Adriaen Jansz coperslager schuttercoperslager
1581-09
Adriaen Jansz coperslager schutter
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.099
360/07

/
Aernt Adriaensz coperslaegercoperslaeger
1557-07-29
Aernt Adriaensz coperslaeger
Waarboek-67 H-1580 (koper)OudeRijn.126
216/04
Andries Mourijnsz {koperslager}
/
Andries Mourijnsz coperslaegercoperslaeger
1580-10-15
Andries Mourijnsz coperslaeger
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.126
26/1
Andries Mourijnsz {koperslager}
4/
Andries Mourijnsz coperslaeger schuttercoperslaeger
1581-09
Andries Mourijnsz coperslaeger schutter
Waarboek-67 J-1581 (belending)OudeRijn.126
153/11
Andries Mourijnsz {koperslager}
/
Andries Mourijnsz coperslagercoperslager
1582-02-09
Andries Mourijnsz coperslager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.126
33/1
Andries Mourijnsz {koperslager}
/6-0-0
Andries Mouringsz coperslagercoperslager
1601
Andries Mouringsz coperslager
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.126
24/1
Andries Mourijnsz {koperslager}
/24
Andries Mourinss coperslagercoperslager
1585
Andries Mourinss coperslagers huys, es getaxeert op 24 gulden
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.126
31/1
Andries Mourijnsz {koperslager}
4/7-10-0/6-0-0
Andries Mourisz cooperslagercooperslager
1606-08
Andries Mourisz., cooperslager, eygen ende bruycker opt aengeven van zijn persoon
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.126
23/1
Andries Mourijnsz {koperslager}
/4
Andries Mourynsz coperslagercoperslager
1581-12
Andries Mourynsz coperslager
Omslag-1583 (bewoner)OudeRijn.126
23/1
Andries Mourijnsz {koperslager}
/4
Andries Mourynsz coperslagercoperslager
1583-07-14
Andries Mourynsz, coperslager
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.126
460/1
Andries Mourijnsz {koperslager}
/
Andries Mouwerynckxz cooperslaegercooperslaeger
1583-08-30
Andries Mouwerynckxz cooperslaeger
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.057
132/1
Claes Cornelisz {koperslager}
/2-0-0
Claes Cornelisz coperslagercoperslager
1601
Claes Cornelisz coperslager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.057
133/1
Claes Cornelisz {koperslager}
/4-16-0
Claes Cornelisz coperslagercoperslager
1601
Claes Cornelisz coperslager
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)SintJorissteeg.032-036
67/03
Claes Lambrechtsz {koperslager, ketelboeter}
/
Claes Lambrechtsz coperslagercoperslager
1580-05-14
Claes Lambrechtsz coperslager
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)SintJorissteeg.032-036
68/05
Claes Lambrechtsz {koperslager, ketelboeter}
/
Claes Lambrechtsz coperslagercoperslager
1580-05-14
Claes Lambrechtsz coperslager
Volkstelling-1581 (bewoner)Watersteeg.000.4
14/1
Claes Lambrechtsz {koperslager, ketelboeter}
3/
Claes Lambrechtsz coperslagercoperslager
1581-09
Claes Lambrechtsz coperslager van Uytrecht heeft hier gewoont vii jaren
Waarboek-67 F-1576 (koper)SintJorissteeg.031
201/53
Claes Lambrechtsz {koperslager, ketelboeter}
/
Claes Lambrechtsz koperslagerkoperslager
1577-03-22
Claes Lambrechtsz koperslager
Waarboek-67 F-1576 (koper)Watersteeg.000.4
538/05
Claes Lambrechtsz {koperslager, ketelboeter}
/
Claes Lambrechtsz koperslagerkoperslager
1578-04-21
Claes Lambrechtsz koperslager en inwonende poorter
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Watersteeg.000.4
541/04
Claes Lambrechtsz {koperslager, ketelboeter}
/
Claes Lambrechtsz koperslagerkoperslager
1578-04-21
Claes Lambrechtsz koperslager (met als borg Michiel Pietersz schuitvoerder)
Grachtenboek-01 (eigenaar)Breestraat.036
160/1
Cornelis Harmensz van der Bel
/
Corneelis Hermensz Verbel cooperslaegercooperslaeger
1583-06-17
Corneelis Hermensz Verbel cooperslaeger
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.036
3/1.2.3.3
Cornelis Harmensz van der Bel
/
Cornelis Harmans van der Bel cooperslagercooperslager
1578-09-29
Cornelis Harmans van der Bel cooperslager
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.036
44/4.2.3.3
Cornelis Harmensz van der Bel
/
Cornelis Harmans van der Bel cooperslagercooperslager
1579-05-25
Cornelis Harmans van der Bel cooperslager
Waarboek-67 M-1584 (belending)Breestraat.036
109/11
Cornelis Harmensz van der Bel
/
Cornelis Harmansz coeperslagercoeperslager
1585-03-27
Cornelis Harmansz coeperslager
Waarboek-67 M-1584 (belending)Breestraat.036
156/10
Cornelis Harmensz van der Bel
/
Cornelis Harmansz coeperslagercoeperslager
1585-04-30
Cornelis Harmansz coeperslager
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.036
105/05
Cornelis Harmensz van der Bel
/
Cornelis Harmansz cooperslagercooperslager
1576-09-03
Cornelis Harmansz cooperslager
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.036
13/05.1.3.2
Cornelis Harmensz van der Bel
/
Cornelis Harmansz cooperslagercooperslager
1578-10-25
Cornelis Harmansz cooperslager
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.036
439/22
Cornelis Harmensz van der Bel
/
Cornelis Harmansz coperslaegercoperslaeger
1583-10-09
Cornelis Harmansz coperslaeger
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.036
14/07
Cornelis Harmensz van der Bel
/
Cornelis Harmansz coperslagercoperslager
1580-03-21
Cornelis Harmansz coperslager
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.036
15/07
Cornelis Harmensz van der Bel
/
Cornelis Harmansz coperslagercoperslager
1580-03-21
Cornelis Harmansz coperslager
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.036
41/1
Cornelis Harmensz van der Bel
/8
Cornelis Harmansz coperslagercoperslager
1581-12
Cornelis Harmansz coperslager
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.036
41/1
Cornelis Harmensz van der Bel
/8
Cornelis Harmansz coperslagercoperslager
1583-07-14
Cornelis Harmansz, coperslager
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.041
22/1
Cornelis Harmensz van der Bel
/16
Cornelis Harmansz coperslagercoperslager
1585
Cornelis Harmanss coperslagers huys, es getacxeert op 16 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.036
22/1
Cornelis Harmensz van der Bel
2/
Cornelis Harmansz coperslager schuttercoperslager
1581-09
Cornelis Harmansz coperslager schutter
Waarboek-67 G-1578 (borg)NieuweRijn.041
239/05
Cornelis Harmensz van der Bel
/
Cornelis Harmansz koperslagerkoperslager
1579-05-06
Balten Jansz van Bancken poorter (met Cornelis Harmansz koperslager als borg)
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)NieuweRijn.041
120/04
Cornelis Harmensz van der Bel
/
Cornelis Harmansz van der Bel cooperslagertcooperslagert
1584-05-19
Cornelis Harmansz van der Bel cooperslagert
Waarboek-67 L-1584 (koper)NieuweRijn.041
119/05
Cornelis Harmensz van der Bel
/
Cornelis Harmansz van der Bel coperslagercoperslager
1584-05-12
Cornelis Harmansz van der Bel coperslager
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.036
36/1
Cornelis Harmensz van der Bel
/14
Cornelis Harmansz van der Bel coperslagercoperslager
1585
Cornelis Harmanszoon van der Bel coperslagers huys, es getacxeert op 14 gulden
GedwongenLening-1599 (bewoner)Botermarkt.015.1
62/1
Cornelis Harmensz van der Bel
/40/40
Cornelis Harmansz van der Belle coperslager
eerst gestelt op 40 gulden ende hem onder eedt geexpurgeert hebbende in der verdoubleringe gestelt op
coperslager
1599
Cornelis Harmansz van der Belle coperslager
Grote-Bewijzen-C (voogd)Koppenhinksteeg.000.28
212/05
Cornelis Harmensz van der Bel
/
Cornelis Harmanszn coperslager oomcoperslager
1591-04-24
Cornelis Harmanszn coperslager oom
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.040
28/1

/5-3-0
Cornelis Harmensz coperslager (doorgehaald)coperslager
1601
Cornelis Harmensz, coperslager (doorgehaald)
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.036
413/05
Cornelis Harmensz van der Bel
/
Cornelis Hermansz coperslagercoperslager
1582-07-31
Cornelis Hermansz coperslager
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.036
414/05
Cornelis Harmensz van der Bel
/
Cornelis Hermansz coperslagercoperslager
1582-07-31
Cornelis Hermansz coperslager
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Haarlemmerstraat.253
181/08a
Cors Jansz van der Morsch
/
Cors Jansz
ondertrouw
koperslager
1584-10-27
Cors Jansz
Aflezingsboek-E (vermelding)Warmoesmarkt.017
11/01.1.4.4
Cors Jansz van der Morsch
/
Cors Jansz cooperslagercooperslager
1578-10-25
Cors Jansz cooperslager
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Warmoesmarkt.017
268/04
Cors Jansz van der Morsch
/
Cors Jansz coperslaegercoperslaeger
1585-08-30
Cors Jansz coperslaeger
Waarboek-67 M-1584 (koper)Warmoesmarkt.017
267/04
Cors Jansz van der Morsch
/
Cors Jansz mede coperslaeger zijn zooncoperslaeger
1585-09-05
Cors Jansz mede coperslaeger zijn zoon
GedwongenLening-1599 (bewoner)Warmoesmarkt.017
35/1
Cors Jansz van der Morsch
/20/40
Cors Jansz van der Morschcoperslagher
1599
Cors Jansz van der Morsch
Aflezingsboek-E (vermelding)Warmoesmarkt.017
111/4.2.3.4
Cors Jansz van der Morsch
/
Cors Janszncoperslager
1580-11-22
Cors Janszn
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.007
100/1

2/2-10-0/2-10-0
Daniel coperslagercoperslager
1606-08
Claes Jans timmermans huis eygen ende in huir wert gebruyckt bij Daniel coperslager, op Claes aengeven
Aflezingsboek-E (vermelding)Korenbrugsteeg.002
12/02.2.3.3
Dirck Lucasz {koperslager}
/
Dirc Lucasz cooperslagercooperslager
1578-10-25
Dirc Lucasz cooperslager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.015
88/1

/1-12-0
Dirc Pietersz coperslagercoperslager
1601
Dirc Pietersz coperslager
Waarboek-67 E-1571 (borg)NieuweRijn.088
18/06
Dirck Adriaensz van der Does
/
Dirck Adriaansz koperslagerkoperslager
1571-12-15
Adriana Franssendr weduwe van Cornelis Havicksz met Claas Dircksz van Leeuwen als haar voogd in deze zaak (met Dirck Adriaansz koperslager en Claas Dircksz van Leeuwen als borgen)
Voogdenboek-A (overledene)Noordeinde.039
59/03
Dirck Adriaensz van der Does
/
Dirck Adriaensz coperslagercoperslager
1576-02-22
Dirck Adriaensz coperslager gewonnen bij Maria Claesdr
Aflezingsboek-E (vermelding)Korenbrugsteeg.002
40/1.1.2.3
Dirck Lucasz {koperslager}
/
Dirck Lucasz coperslagercoperslager
1579-05-25
Dirck Lucasz coperslager
Aflezingsboek-E (vermelding)Korenbrugsteeg.002
108/2.2.4.2
Dirck Lucasz {koperslager}
/
Dirck Lucasz coperslagercoperslager
1580-11-22
Dirck Lucasz coperslager
Ondertrouw-NH-B (bruidegom)Korenbrugsteeg.002
183/02a
Dirck Lucasz {koperslager}
/
Dirck Luijcasz
ondertrouw
koperslager
1587-11-13
Dirck Luijcasz
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Langebrug.015
90/1a

1/2-0-0/1-5-0
Dirck Pietersz coperslagers weduwecoperslager
1606-08
Dirck Pietersz coperslagers weduwe huys eygen ende zelffs bewoont
Omslag-1573 (bewoner)Noordeinde.039
50/1
Dirck Adriaensz van der Does
/0-12
Dirick Adriaensz cooperslaghercooperslagher
1573-12-19
Dirick Adriaensz, cooperslagher
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Warmoesmarkt.019
491/08
Gerrit Pelgrimsz {koperslager, de jonge}
/
d’erfgenamen van Gerrit Pelgromsz in zijn leven coperslagercoperslager
1578-03-19
d’erfgenamen van Gerrit Pelgromsz in zijn leven coperslager
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Warmoesmarkt.019
62/10a
Eleman Gerritsz {koperslager}
/
Eeleman Geritsz coperslagercoperslager
1583-06-04
Eeleman Geritsz coperslager
Aflezingsboek-E (vermelding)Warmoesmarkt.019
11/01.2.1.1
Eleman Gerritsz {koperslager}
/
Eeleman Gerritsz coperslagercoperslager
1578-10-25
Eeleman Gerritsz coperslager
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Warmoesmarkt.019
19/1
Eleman Gerritsz {koperslager}
/8
Eeleman Gerytsz coperslagercoperslager
1576
Eeleman Gerytsz coperslager
Omslag-1575 (eigenaar)Warmoesmarkt.018
29/1
Eleman Gerritsz {koperslager}
/20/3-4-0
Eleman Gerijtsz coperslagercoperslager
1575-09-01
Eleman Gerijtsz, coperslager
Aflezingsboek-D (vermelding)Warmoesmarkt.019
193/1.3.2.1
Eleman Gerritsz {koperslager}
/
Eleman Gerritsz cooperslagercooperslager
1578-04-25
Eleman Gerritsz cooperslager
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Warmoesmarkt.019
114/09
Eleman Gerritsz {koperslager}
/
Eleman Gerritsz coperslaegercoperslaeger
1580-06-06
Eleman Gerritsz coperslaeger
Waarboek-67 H-1580 (koper)Warmoesmarkt.019
113/10
Eleman Gerritsz {koperslager}
/
Eleman Gerritsz coperslaeger haerluyder broedercoperslaeger
1580-06-06
Eleman Gerritsz coperslaeger haerluyder broeder
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Warmoesmarkt.018
491/03
Eleman Gerritsz {koperslager}
/
Eleman Gerritsz koperslagerkoperslager
1578-03-19
Eleman Gerritsz koperslager (poorter) (met zijn broer Steven Gerritsz grootwerker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Warmoesmarkt.018
492/03
Eleman Gerritsz {koperslager}
/
Eleman Gerritsz koperslagerkoperslager
1578-03-19
Eleman Gerritsz koperslager
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Breestraat.138
121/03
Eleman Gerritsz {koperslager}
/
Eleman Gerritsz koperslagerkoperslager
1578-12-27
Eleman Gerritsz, koperslager (met Steven Gerritsz zijn broer, grootwerker, als borg)
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Breestraat.138
120/03
Eleman Gerritsz {koperslager}
/
Eleman Gerritsz, koperslagerkoperslager
1578-12-26
Eleman Gerritsz, koperslager
Omslag-1573 (bewoner)Warmoesmarkt.019
22/1
Eleman Gerritsz {koperslager}
/10
Eleman Gherrit cooperslaghercooperslagher
1573-12-19
Eleman Gherrit cooperslagher
Omslag-1575 (eigenaar)Langebrug.056.1
61/1

/9/
Frans Dircksz, coperslagercoperslager
1575-09-01
Frans Dircksz, coperslager
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
25/02a

/
Fransoijs Dierckz coperslager (vader)coperslager
1581
Wilm Fransz int weeshuijs gecomen anno 81 out wesende 9 jaer daer vader ende moeder af was Fransoijs Dierckz coperslager ende Truijken de moeder gestorven in Leijden de vader tot Amstelredamme
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.099
41/03

/
Gerrit Lourensz koperslagerkoperslager
1560-08-02
Gerrit Lourensz koperslager
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Warmoesmarkt.019
113/09
Gerrit Pelgrimsz {koperslager, de jonge}
/
Gerrit Pelgromsz in zijn leven mede coperslagercoperslager
1580-06-06
alle erffgenamen van Gerrit Pelgromsz in zijn leven mede coperslager haeren vaeder ende grootvader
Omslag-1575 (huurder)Warmoesmarkt.019
30/1
Gerritgen Duven {Warmoesmarkt}
/30/4-16-0
Gerritgen Duven huurt van Eleman Gerijtsz, coperslager
1575-09-01
Gerritgen Duven huurt van Eleman Gerijtsz, coperslager
TiendePenning-1561 (eigenaar)Warmoesmarkt.019
153/1
Gerrit Pelgrimsz {koperslager, de jonge}
/18-0-0
Gerryt Pelgremszkoperslager
1561-12
Gerryt Pelgremsz
Grote-Bewijzen-B (belending)SintJorissteeg.014
560/12
Gerrit Pelgrimsz {koperslager, de jonge}
/
Geryt Pelgrimsz coperslagercoperslager
1541-12-19
Geryt Pelgrimsz coperslager
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Warmoesmarkt.019
179/07
Gerrit Pelgrimsz {koperslager, de jonge}
/
Geryt Pelgrimsz coperslagercoperslager
1549-01-16
Geryt Pelgrimsz coperslager
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Warmoesmarkt.020
283/06
Gerrit Pelgrimsz {koperslager, de jonge}
/
Geryt Pelgrimsz coperslagercoperslager
1553-01-23
Geryt Pelgrimsz coperslager
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Warmoesmarkt.019
160/07
Gerrit Pelgrimsz {koperslager, de jonge}
/
Geryt Pelgrumsz coperslagercoperslager
1548-01-18
Geryt Pelgrumsz coperslager
TiendePenning-1557 (eigenaar)Warmoesmarkt.019
32/1
Gerrit Pelgrimsz {koperslager, de jonge}
/
Gheryt Pellegrumsz coeperslagercoeperslager
1558-06-08
Gheryt Pellegrumsz coeperslager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.022
14/1
Harmen Jacobsz van der Bel
/3-3-0
Harman Jacobss coperslagercoperslager
1601
Harman Jacobss, coperslager
GedwongenLening-1599 (bewoner)Hogewoerd.022
10/1
Harmen Jacobsz van der Bel
/24/30
Harman Jacobsz van Bel coperslager
gestelt sijnde op 24 gulden, mer es op affirmatie mit ede vermindert op 15 gulden comt
coperslager
1599
Harman Jacobsz van Bel, coperslager
Waarboek-67 B-1562 (koper)Mirakelsteeg.008-018
346/05

/
Jan Claesz koperslagerkoperslager
1563-05-26
Jan Claesz koperslager
Waarboek-67 G-1578 (belending)Plaatsteeg.000.10
167/07
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Cornelisz coperslagercoperslager
1579-02-16
huys ende erve, toecomende Jan Cornelisz, coperslager.
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJorissteeg.019
211/1
Jan Corsz van der Morsch
/2-0-0
Jan Cornelisz coperslagercoperslager
1601
Jan Cornelisz, coperslager
Omslag-1575 (eigenaar)Plaatsteeg.000.10
60/2
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Corsen coperslagercoperslager
1575-09-01
Jan Corsen coperslager
Volkstelling-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.017
28/1
Jan Corsz van der Morsch
4/
Jan Corss coperslagercoperslager
1581-09
Jan Corsz coperslager van Leyden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.122
135/1
Jan Corsz van der Morsch
/14
Jan Corss coperslagercoperslager
1585
Jan Corss coperslager
Vetus-1585 (eigenaar)SintJorissteeg.019
211/1
Jan Corsz van der Morsch
/6
Jan Corss coperslagercoperslager
1585
Jan Corss coperslagers huysken verhuyert es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.126
133/1
Jan Corsz van der Morsch
/18
Jan Corss coperslagercoperslager
1585
Jan Corss coperslagers huys, es getacxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.124
134/1
Jan Corsz van der Morsch
/36
Jan Corss coperslagercoperslager
1585
Jan Corss coperslagers huys, es getacxeert op 36 gulden
Waarboek-67 B-1562 (belending)SintJorissteeg.019
158/07
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Corss coperslager gebroederencoperslager
1562-07-29
Jan Corss coperslager gebroederen
Waarboek-67 F-1576 (belending)Nieuwstraat.036
350/08
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Corss coperslagers ervecoperslager
1577-10-15
Jan Corss coperslagers erve
Waarboek-67 E-1571 (belending)Warmoesmarkt.017
638/05
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Corssen coperslagercoperslager
1576-01-27
Jan Corssen coperslager
Waarboek-67 F-1576 (belending)Warmoesmarkt.017
492/07
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Corssen coperslagercoperslager
1578-03-19
Jan Corssen coperslager
Omslag-1575 (eigenaar)Warmoesmarkt.017
28/1
Jan Corsz van der Morsch
/25/4-0-0
Jan Corssen, coperslagercoperslager
1575-09-01
Jan Corssen, coperslager
Omslag-1575 (eigenaar)Breestraat.126
81/2
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Corssen, coperslagercoperslager
1575-09-01
Jan Corssen, coperslager
Omslag-1575 (eigenaar)Breestraat.122
83/2
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Corssen, coperslagercoperslager
1575-09-01
Jan Corssen, coperslager
Stratenboek-06 (eigenaar)Breestraat.122-126
1510/1
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Corssensoon coperslagercoperslager
1588-07-02
Jan Corssensoon coperslager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.122
98/1

/
Jan Corssoon coperslagercoperslager
1601
Jan Corssoon coperslager
Waarboek-67 K-1582 (belending)Warmoesmarkt.017
222/10
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Corstensz cooperslagercooperslager
1583-05-17
Jan Corstensz cooperslager
Grachtenboek-03 (eigenaar)Warmoesmarkt.017
90/1
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Corsz cooperslagercooperslager
1583-08-30
Jan Corsz cooperslager
Waarboek-67 H-1580 (belending)Paradijssteeg.016.1
206/05
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Corsz coperslaegercoperslaeger
1580-09-16
Jan Corsz coperslaeger met zijn loywerff en gange
Waarboek-67 H-1580 (belending)Paradijssteeg.016.1
207/05
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Corsz coperslaegercoperslaeger
1580-09-16
Jan Corsz coperslaeger mit sijn loywerve ende gange
Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Warmoesmarkt.017
267/03
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Corsz coperslaegercoperslaeger
1585-09-05
Jan Corsz coperslaeger
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.017
36/1
Jan Corsz van der Morsch
/32
Jan Corsz coperslagercoperslager
1581-12
Jan Corsz coperslager
Vetus-1585 (eigenaar)Plaatsteeg.000.10
102/1
Jan Corsz van der Morsch
/6
Jan Corsz coperslagercoperslager
1585
Jan Corss coperslagers huysken dat hij verhuyrt, es getacxeert op 6 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Paradijssteeg.010
57/1
Jan Corsz van der Morsch
/2-0-0
Jan Corsz coperslagercoperslager
1601
Jan Corsz, coperslager
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Uiterstegracht.087
5/05
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Corsz coperslager, meesteren van de Arme Wesencoperslager
1580-02-19
Pieter Heyndricxz Wassenaer, Claes Cornelisz van Noort, Jan Korsz coperslager ende Adriaen Willemsz van Warmont alle meesteren van den Armen Wezen
Waarboek-67 F-1576 (koper)Paradijssteeg.016.1
215/05
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Corsz koperslagerkoperslager
1577-04-03
Jan Corsz koperslager (haar zwager)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Paradijssteeg.014-016
317/07
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Corsz koperslagerkoperslager
1577-08-25
Jan Corsz koperslager
Waarboek-67 C-1563 (borg)SintJorissteeg.019
116/04
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Corsz koperslager zijn broerkoperslager
1564-02-16
Frans Corsz schoenmaker (met zijn broer Jan Corsz koperslager als borg)
Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Warmoesmarkt.017
268/03
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Corsz mede coperslaeger zijn vadercoperslaeger
1585-08-30
Jan Corsz mede coperslaeger zijn vader
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Burgsteeg.010
126/03
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Corsz van der Merschen coperslagercoperslager
1583-02-12
Jan Corsz van der Merschen coperslager
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
7674/60a

/3,2
Jan Heyndricxz
Dunkerque (F.) (Duynkercken)
koperslager
1591-01-10
Jan Heyndricxz
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Breestraat.173
276/10
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Karstensz koperslagerkoperslager
1577-07-01
Maria, nagelaten weeskind van Oth Jansz, slotenmaker en Maria Danielsdr, erfgename van Erckenraet Jansdr zijn tante, in haar leven huisvrouw van genoemde Dirck Willemsz
Stratenboek-06 (eigenaar)Plaatsteeg.000.10
430/1
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Kerssensoon coperslagercoperslager
1588-07-02
Jan Kerssensoon coperslager
Voogdenboek-A (voogd)Botermarkt.003
36/01
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Kerstansz coperslagercoperslager
1575-10-12
Jan Kerstansz coperslager gesurrogeerd voogd in plaats van heer Dirck Adriaensz visscher
Waarboek-67 F-1576 (belending)Warmoesmarkt.017
491/06
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Kerstansz coperslagercoperslager
1578-03-19
Jan Kerstansz coperslager
Waarboek-67 M-1584 (voogd)NieuweRijn.077-078
43/07
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Kerstantsz cooperslager voocht ende borgcooperslager
1584-12-27
Jan Kertstantsz cooperslager voocht ende borg
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Warmoesmarkt.017
820/05
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Kerstantsz coperslagercoperslager
1562-01-20
kinderen van Jan Kerstantsz coperslager en wijlen Katherina Claesdr
Grote-Bewijzen-B (borg)NieuweRijn.077-078
843/13
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Kerstantsz coperslagercoperslager
1564-06-27
Jan Kerstantsz coperslager
Waarboek-67 G-1578 (meester)Kaiserstraat.014
402/10
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Kerstantsz coperslager meester van den armen wesencoperslager
1579-10-16
Jan Kerstantsz coperslager meester van den armen wesen
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.078
102/06
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Kerstantsz koperslager broerskoperslager
1560-11-27
Frans Kerstantsz schoenmaker en Jan Kerstantsz koperslager broers als voogden over Maritgen het onmondige weeskind van hun broer Gerrit Kerstantsz en Anna Lourisdr
Rijckhuisen (vermelding)Warmoesmarkt.017
89/3
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Kerstantsz van der Morsch koperslagerkoperslager
1575-05-01
Jan Kerstantsz van der Morsch koperslager loco Jacob Gerritsz drapier; tr: Jannetje van der Does Ghijsbertsd
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.077-078
994/08
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Kerstensz coperslagercoperslager
1576-03-16
Jan Kerstensz coperslager
Waarboek-67 M-1584 (belending)Plaatsteeg.000.10
251/13
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Kerstensz coperslageroperslager
1585-08-01
Jan Kerstensz coperslager
Ondertrouw-NH-A (getuige)Noordeinde.039
27/03bb
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Korneliszn van der Mersch koperslager
ondertrouw
koperslager
1576-02-25
Maritgen Claesdr
Waarboek-67 E-1571 (belending)Warmoesmarkt.017
50/07
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Korss coperslager fugitivecoperslager
1572-02-28
Jan Korss coperslager fugitive
Vetus-1585 (eigenaar)Warmoesmarkt.017
51/1
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Korss coperslagers achterhuyscoperslager
1585
Jan Korss coperslagers achterhuys es, getacxeert mit 't voorhuys, hier niet
Bonboek-01A (eigenaar)Warmoesmarkt.017
50/001
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Korss van der Morsch coperslager
Vet, 8v
coperslager
1586 na
Jan Korss van der Morsch coperslager
GedwongenLening-1572 (bewoner)Warmoesmarkt.017
13/1
Jan Corsz van der Morsch
/6
Jan Korssen coperslagercoperslager
1572-11-28
Jan Korssen coperslager
Omslag-1583 (bewoner)Warmoesmarkt.017
37/1
Jan Corsz van der Morsch
/32
Jan Korssen coperslagercoperslager
1583-07-14
Jan Korssen coperslager
Vetus-1585 (eigenaar)Warmoesmarkt.017
34/1
Jan Corsz van der Morsch
/40
Jan Korssen van der Mersch coperslagercoperslager
1585
Jan Korssen van der Mersch coperslagers huys getacxeert op 40 gulden
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Warmoesmarkt.017
230/1
Jan Corsz van der Morsch
/40
Jan Korssenz coperslagercoperslager
1576
Jan Korssenz coperslager
Waarboek-67 E-1571 (belending)Warmoesmarkt.017
515/07
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Korstantsz cooperslagercooperslager
1575-05-20
Jan Korstantsz cooperslager
Omslag-1573 (bewoner)Warmoesmarkt.017
21/1
Jan Corsz van der Morsch
/18
Jan Korstantsz cooperslaghercooperslagher
1573-12-19
Jan Korstantsz cooperslagher
Waarboek-67 G-1578 (belending)Plaatsteeg.000.10
166/08
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Korstensz, coperslagercoperslager
1579-02-16
huys ende erve toecomende Jan Korstensz, coperslager
TiendePenning-1561 (eigenaar)Warmoesmarkt.017
151/1
Jan Corsz van der Morsch
/24-0-0
Jan Korszkoperslager
1561-12
Jan Korsz
Voogdenboek-A (gemachtigde)Nieuwsteeg.018.1
51/01
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Korsz cooperslagercooperslager
1576-01-27
Jan Korsz cooperslager heeft zich cautie geconstitueerd
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.116.1
41/01
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Korsz coperslagercoperslager
1575-12-09
Jan Korsz coperslager en Lenaert Danielsz voogden bij provisie
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.077-078
60/01
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Korsz coperslagercoperslager
1576-02-22
Jan Korsz coperslager en Cornelis Jansz houtcooper voogden
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nieuwstraat.036
431/09
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Korsz coperslagers ervecoperslager
1583-10-28
Jan Korsz coperslagers erve
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Breestraat.126
420/03
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Korsz koperslagerkoperslager
1574-11-24
Jan Korsz koperslager als man en voogd van Neeltgen Vranckendr; tevens optredend voor zijn schoonzuster Alijt Vranckendr
Aflezingsboek-D (vermelding)Warmoesmarkt.017
193/1.1.1.7
Cors Jansz van der Morsch
/
Kors Jansz cooperslagercooperslager
1578-04-25
Kors Jansz cooperslager
Aflezingsboek-E (vermelding)Warmoesmarkt.017
3/1.1.1.7
Cors Jansz van der Morsch
/
Kors Jansz cooperslagercooperslager
1578-09-29
Kors Jansz cooperslager
TiendePenning-1557 (huurder)Warmoesmarkt.026
38/1
Lucas Gerritsz {koperslager}
/17/1-14
Lucas Gerytsz coeperslagercoeperslager
1558-06-08
Lucas Gerytsz coeperslager
Aflezingsboek-E (vermelding)Maarsmansteeg.012
41/1.2.3.6
Lucas Lucasz {bakker}
/
Lucas Lucasz coperslagercoperslager
1579-05-25
Lucas Lucasz coperslager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.071
130/1
Maerten Jansz {koperslager}
/3-4-0
Maerten Janss coperslagercoperslager
1601
Maerten Janss coperslager
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.071
139/2
Maerten Jansz {koperslager}
2/4-0-0/3-0-0
Maerten Jansz coperslagercoperslager
1606-08
Maerten Jansz., coperslager, bewoont bij Pyeter van Oven op aengeven van dezelve
TiendePenning-1561 (overledene)Middelweg.038
1751/1a
Pelgrim Fransz {koperslager}
/0-0-0
Pel cooperslaegers weduwekoperslager
1561-12
Tryntgen Pel cooperslaegers weduwe
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Aalmarkt.025
148/1

3/6-9-0/4-10-0
Pel Fransz coperslagercoperslager
1606-08
Geertgen Dircxdochters huys 'twelc Pel Fransz coperslager bewoont, op zijn aengeven
Inbrengboek-1540-1559 (vorig-eigenaar)Warmoesmarkt.021-022
283/08
Pelgrim Fransz {koperslager}
/
Pelgrim die coperslagercoperslager
1553-01-23
Cornelis Meesz meelvercoper des zel die loodze die Pelgrim die coperslager voirtijts an dit voors. huys gemaect heeft alzoe blijven staen
Grote-Bewijzen-B (borg)NieuweRijn.083
645/11
Pelgrim Fransz {koperslager}
/
Pelgrim Fransz cooperslager haer broedercooperslager
1545-10-03
Pelgrim Fransz cooperslager haer broeder
Inbrengboek-1540-1559 (meester)Breestraat.100
152/06
Pelgrim Fransz {koperslager}
/
Pelgrom Fransz coperslager (hooman Sinter Nicolaes broederschip)coperslager
1547-07-24
Hoomans van Sinter Nicolaes broederschip ende susterschip dat men houdt in Sinte Pancraeskercke binnen Leyden als Thyman Lambrechtsz coman Pelgrom Fransz coperslager ende Cornelis Dircxz Ghij coman
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Botermarkt.003
289/09
Pelgrim Fransz {koperslager}
/
Pelgrom Franszoen coperslagercoperslager
1553-02-06
Pelgrom Franszoen coperslager
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.003
43/1
Pelgrim Fransz {koperslager}
/18/1-16
Pellegrum Fransen coeperslagercoeperslager
1558-06-08
Pellegrum Fransen coeperslager
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Nieuwstraat.000.2
512/03

/
Pieter Claesz koperslagerkoperslager
1578-04-04
Pieter Claesz koperslager te Delft (met zijn moeder Jannetgen Willemsdr weduwe van Claes Andriesz)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Nieuwstraat.000.2
511/03

/
Pieter Claesz koperslager van Delftkoperslager
1578-04-04
Pieter Claesz koperslager wonende in Delft
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Haarlemmerstraat.135.1
359/03

/
Pieter Gerrytsz cooperslaegercooperslaeger
1557-06-26
Pieter Gerrytsz cooperslaeger
Omslag-1575 (eigenaar)NieuweRijn.029
26/1
Reyer Jacobsz {koperslager}
/15/2-8-0
Reijer Jacobs coperslagercoperslager
1575-09-01
Reijer Jacobs coperslager
Omslag-1573 (bewoner)NieuweRijn.029
26/1
Reyer Jacobsz {koperslager}
/0-15
Reyer cooperslaghercooperslagher
1573-12-19
Reyer cooperslagher
Waarboek-67 E-1571 (belending)Clarensteeg.041
496/07
Reyer Cornelisz {koperslager}
/
Reyer Corneliss coperslagercoperslager
1575-04-10
Reyer Corneliss coperslagers erve
Waarboek-67 D-1567 (belending)NieuweRijn.029
265/09
Reyer Jacobsz {koperslager}
/
Reyer Jacobss coperslagers plaetscoperslager
1569-12-15
Reyer Jacobss coperslagers plaets
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.029
1531/1
Reyer Jacobsz {koperslager}
/16-0-0
Reyer Jacobszkoperslager
1561-12
Reyer Jacobsz
Poorterboeken-D-1532 (poorter)NieuweRijn.029
6300/56a
Reyer Jacobsz {koperslager}
/
Reyer Jacobszkoperslager
1562-09-07
Reyer Jacobsz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.099
313/10
Reyer Jacobsz {koperslager}
/
Reyer Jacobsz coopereslagercoopereslager
1561-08-28
Reyer Jacobsz coopereslager
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)JanVossensteeg.047-051
200/07
Reyer Jacobsz {koperslager}
/
Reyer Jacobsz coperslaegercoperslaeger
1580-08-02
Reyer Jacobsz coperslaeger man en voogd van Marrytgen Andriesdr
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)JanVossensteeg.041-045
200/03
Reyer Jacobsz {koperslager}
/
Reyer Jacobsz coperslaeger man van Marrytgen Andriesdrcoperslaeger
1580-08-02
Reyer Jacobsz coperslaeger man van Marrytgen Andriesdr
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.099
82/09
Reyer Jacobsz {koperslager}
/
Reyer Jacobsz coperslagercoperslager
1560-10-16
Reyer Jacobsz coperslager
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.029
18/1
Reyer Jacobsz {koperslager}
/10
Reyer Jacobsz coperslagercoperslager
1576
Reyer Jacobsz coperslager
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.029
27/1
Reyer Jacobsz {koperslager}
5/
Reyer Jacobsz coperslagercoperslager
1581-09
Reyer Jacobsz coperslager
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooigracht.099
41/05
Reyer Jacobsz {koperslager}
/
Reyer Jacobsz koperslagerkoperslager
1560-08-02
Reyer Jacobsz koperslager
Waarboek-67 A-1560 (koper)NieuweRijn.029
108/04
Reyer Jacobsz {koperslager}
/
Reyer Jacobsz koperslagerkoperslager
1560-12-16
Reyer Jacobsz koperslager
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.099
112/03
Reyer Jacobsz {koperslager}
/
Reyer Jacobsz koperslagerkoperslager
1560-12-18
Reyer Jacobsz koperslager
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)NieuweRijn.029
365/05
Reyer Jacobsz {koperslager}
/
Reyer Jacobsz koperslagerkoperslager
1574-02-02
Reyer Jacobsz koperslager
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)JanVossensteeg.041-045
165/03
Reyer Jacobsz {koperslager}
/
Reyer Jacobsz koperslagerkoperslager
1580-08-02
Reyer Jacobsz koperslager
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.099
105/08
Reyer Jacobsz {koperslager}
/
Reyer Jacobszoon coperslagercoperslager
1560-12-11
Reyer Jacobszoon coperslager
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.029
32/1
Reyer Jacobsz {koperslager}
/10
Reyer Jacopsz coperslagercoperslager
1581-12
Reyer Jacopsz coperslager
Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.029
36/1
Reyer Jacobsz {koperslager}
/10
Reyer Jacopsz coperslagercoperslager
1583-07-14
Reyer Jacopsz, coperslager
Grachtenboek-01 (eigenaar)Apothekersdijk.011.2
2170/1
Symon Adriaensz Cruytpenning
/
Symon Adraensz cooperslaegercooperslaeger
1583-06-17
Symon Adraensz cooperslaeger ende Adriaen Ponsz schepmaker
Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Haarlemmerstraat.017
64/03
Symon Adriaensz Cruytpenning
/
Symon Adriaensz cooperslaegercooperslaeger
1585-01-30
Symon Adriaensz cooperslaeger
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.019
241/05
Symon Adriaensz Cruytpenning
/
Symon Adriaensz coperslagercoperslager
1582-04-20
Symon Adriaensz coperslager
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.019
68/05
Symon Adriaensz Cruytpenning
/
Symon Adriaensz coperslagercoperslager
1585-01-30
Symon Adriaensz coperslager
Kerven-1581 (bewoner)Ketelboetersteeg.017.1
23/1
Symon Adriaensz Cruytpenning
/2
Symon Adriaensz Cruytpenning coperslagercoperslager
1581-12
Symon Adriaensz Cruytpenning coperslager
Omslag-1583 (bewoner)Ketelboetersteeg.017.1
27/1
Symon Adriaensz Cruytpenning
/2
Symon Adriaensz Cruytpenning coperslagercoperslager
1583-07-14
Symon Adriaensz Cruytpenning, coperslager
Waarboek-67 J-1581 (koper)Haarlemmerstraat.019
240/05
Symon Adriaensz Cruytpenning
/
Symon Ariensz coperslaegercoperslaeger
1582-04-20
Pieter Sebastiaensz smith ende Jan Corsz timmerman ten behoeve van Symon Ariensz coperslaeger
Aflezingsboek-E (vermelding)Ketelboetersteeg.017.1
111/4.2.2.2
Symon Adriaensz Cruytpenning
/
Symon Ariensz coperslagercoperslager
1580-11-22
Symon Ariensz coperslager
Volkstelling-1581 (bewoner)Ketelboetersteeg.017.1
21/1
Symon Adriaensz Cruytpenning
2/
Symon Ariensz Gruytpenning coperslager knecht schuttercoperslager knecht
1581-09
Symon Arentsz Cruytpenning coperslager knecht schutter
Volkstelling-1581 (overledene)Noordeinde.039
263/09a
Dirck Adriaensz van der Does
0/
voorkinderen van de voors Maretgen geteelt bij Dirck Adriaens van der Does coperslager haer eerste mancoperslager
1581-09
voorkinderen van de voors. Maretgen geteelt bij Dirck Adriaens van der Does coperslager haer eerste man
Volkstelling-1581 (overledene)Warmoesmarkt.019
30/1a
Eleman Gerritsz {koperslager}
0/
wed v Eleman Gerrytsz coperslagercoperslager
1581-09
Maritgen Fransdr van Delft wed v Eleman Gerrytszoon coperslager houdende thuys op
Vetus-1585 (overledene)NieuweRijn.029
34/1a
Reyer Jacobsz {koperslager}
/
wed v Reyer Jacobsz coperslagercoperslager
1585
Marytgen Andriesdr wed v Reyer Jacobsz coperslager
GedwongenLening-1576 (overledene)Noordeinde.039
11/1a
Dirck Adriaensz van der Does
/10
wedue van Dirck Adriaensz coperslagercoperslager
1576
wedue van Dirck Adriaensz coperslager
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Warmoesmarkt.019
48/04
Eleman Gerritsz {koperslager}
/
wedue van Eelman Gerytszoon coperslagercoperslager
1584-02-25
wedue van Eelman Gerytszoon coperslager
Grachtenboek-04 (overledene)NieuweRijn.029
50/1a
Reyer Jacobsz {koperslager}
/
weduwe van Reyer cooperslagercooperslager
1583-07-01
Meritgen Andries weduwe van Reyer cooperslager
Grote-Bewijzen-C (overledene)Korenbrugsteeg.002
181/06
Dirck Lucasz {koperslager}
/
wijlen Dirc Lucaszn coperslagercoperslager
1589-02-22
wijlen Dirc Lucaszn coperslager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.013
214/1
Willem Claesz Mast
/3-17-0
Willem Claesz coperslagercoperslager
1601
Willem Claesz coperslager
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Noordeinde.051
105/09

/
Willem Willemsz cooperslager wonende tot Delftcooperslager
1544
Willem Willemsz cooperslager wonende tot Delft