BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 90. Aantal = 121.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Koppenhinksteeg.000.24
6141/37a

/
Adriaen Engelszkistenmaker
1550-03-15
Adriaen Engelsz
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Koppenhinksteeg.000.24
227/04

/
Adriaen Engelsz kistemaickerkistemaicker
1551-02-10
Adriaen Engelsz kistemaicker
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5862/10a

/
Aelbrecht Cornelisz Croenkistenmaker
1539-06-23
Aelbrecht Cornelisz Croen
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.054.1
472/07
Arent Cornelisz {schrijnwerker}
/
Aernt Cornelisz kistemaeckerkistemaecker
1581-06-14
Aernt Cornelisz kistemaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.054.1
471/10
Arent Cornelisz {schrijnwerker}
/
Aernt Cornelisz kistemaeckerkistemaecker
1581-06-15
Aernt Cornelisz kistemaecker
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.080
337/04
Arent Cornelisz {schrijnwerker}
/
Aernt Cornelisz kistewerckerkistewercker
1581-02-27
Aernt Cornelisz kistewercker
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Breestraat.102
254/08
Arent Jansz Broeder {Exalto}
/
Aernt Jansz Broeder kistemaickerkistemaicker
1551-11-28
Aernt Jansz Broeder kistemaicker
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.2
43/1

/9
Aernt Symonss kistemaeckerkistemaecker
1585
Aernt Symonss kistemaeckers huys verhuyert es getaxeert op 9 gulden
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.128
30/30
Arent Symonsz {schrijnwerker}
/2
Aernt Symonsz kistemaeckerkistemaecker
1581-12
Aernt Symonsz kistemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.2
45/1

/3-0-0
Aernt Symonsz kistemaeckerkistemaecker
1601
Aernt Symonsz kistemaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.018
2780/1

/18-0-0
Allaert Claeszkistenmaker
1561-12
Allaert Claesz
Waarboek-67 B-1562 (koper)Raamlanden.011
280/04
Arent Jacobsz {schrijnwerker}
/
Arent Jacobsz kistenmakerkistenmaker
1563-02-25
Arent Jacobsz kistenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)SintJacobsgracht.000.17
154/03
Arent Jacobsz {schrijnwerker}
/
Arent Jacobsz kistenmakerkistenmaker
1564-04-17
Arent Jacobsz kistenmaker (met Jacob Lambrechtsz bakker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.031
478/03
Arent Jacobsz {schrijnwerker}
/
Arent Jacobsz kistenmakerkistenmaker
1566-02-24
Arent Jacobsz kistenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Koppenhinksteeg.000.11
534/06
Arent Jacobsz {schrijnwerker}
/
Arent Jacobsz kistenmakerkistenmaker
1566-06-05
Jacob Thomasz brouwer en Arent Jacobsz kistenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hooigracht.094
76/05
Arent Jacobsz {schrijnwerker}
/
Arent Jacobsz kistenmakerkistenmaker
1568-02-01
Arent Jacobsz kistenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Middelstegracht.079
241/05
Arent Jacobsz {schrijnwerker}
/
Arent Jacobsz kistenmakerkistenmaker
1569-10-10
Arent Jacobsz kistenmaker
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.093
26/05

/
Arent Symonsz kistemaeckerkistemaecker
1580-04-13
Arent Symonsz kistemaecker
Poorterboeken-E-1588 (borg)OudeRijn.018-020
7845/77b
Arent Jansz van Griecken
/3,2
Arent van Grieckenkistenmaker
1592-06-10
Arent van Griecken
TiendePenning-1557 (huurder)NieuweRijn.046-048
10/1
Adriaen Daniëlsz {koopman}
/18/1-16
Arien Daendelsz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Arien Daendelsz kistemacker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Pieterskerkhof.004
60/03
Augustijn Jansz {kistenmaker}
/
Augustijn Jansz kistenmakerkistenmaker
1572-03-10
Augustijn Jansz kistenmaker wonende te Delft
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.021.1
49/1
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/14/0-28
Barent Lambrechtsz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Barent Lambrechtsz kistemacker
Omslag-1573 (bewoner)Steenschuur.021.1
39/1
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/0-2
Barent Lambrechtsz kistemakerkistemaker
1573-12-19
Barent Lambrechtsz kistemaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.079
12/1
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Bouwen Jansz kistemacker
Waarboek-67 C-1563 (belending)NieuweRijn.079
248/07
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz kistemaeckerkistemaecker
1564-12-01
Bouwen Jansz kistemaecker
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.042
34/01
Bouwen Jansz Paedts
/
Bouwen Jansz kistemaeckerkistemaecker
1575-10-05
Bouwen Jansz kistemaecker en Jan Jansz voogden
Waarboek-67 A-1560 (belending)NieuweRijn.079
259/09
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz kistemaickerkistemaicker
1561-06-21
Bouwen Jansz kistemaicker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.121
469/15
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz kistemaickerkistemaicker
1575-03-24
Bouwen Jansz kistemaicker
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.079
1939/1
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/16-0-0
Bouwen Jansz [Paedts]kistenmaker
1561-12
Bouwen Jansz [Paedts]
TiendePenning-1561 (huurder)NieuweRijn.028
1613/1
Bouwen Pietersz {schrijnwerker}
/9-15-0
Bouwen Pietersz kistenmakerkistenmaker
1561-12
Bouwen Pietersz kistenmaker
Omslag-1573 (bewoner)Noordeinde.026
61/1
Bouwen Pietersz {schrijnwerker}
/0-1
Bouwen Pietersz, kistemakerkistemaker
1573-12-19
Bouwen Pietersz, kistemaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kloksteeg.010-014
528/1
Bruin Claesz {schrijnwerker}
/7-0-0
Bruyn Claeszkistenmaker
1561-12
Bruyn Claesz
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Kloksteeg.010-014
6411/68a
Bruin Claesz {schrijnwerker}
/
Bruyn Claesz kistemaecker
Leges kwijtgescholden.
kistemaecker
1571-03-05
Bruyn Claesz kistemaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kloksteeg.010-014
129/1
Bruin Claesz {schrijnwerker}
/6/0-0
Bruyn Jansz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Bruyn Jansz kystemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Apothekersdijk.026.5
84/1
Carel Gillisz {timmerman}
/7/0-14
Carel Giellysz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Carel Giellysz kystemacker
Waarboek-67 C-1563 (koper)NieuweRijn.077-078
248/06
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claas Dircksz van Leeuwen kistenmaker haar zoon
patroniem is Dircksz en niet Adriaensz of Cornelisz!
kistenmaker
1564-12-01
Claas Dircksz van Leeuwen kistenmaker haar zoon
Voogdenboek-A (voogd)Middelstegracht.053
194/01
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/
Claes Brunensz kistemakerkistemaker
1580-06-08
Claes Brunensz kistemaker, Cornelis Ghijsbertsz Schaac en Alexander Aelbertsz van ouds voogden
Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkhof.002
60/11
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/
Claes Bruness kistemakerkistemaker
1572-03-10
Claes Bruness kistemaker
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Dolhuissteeg.011
35/03
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/
Claes Bruynensz kistemaeckerkistemaecker
1582-10-29
Claes Bruynensz kistemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Pieterskerkhof.002
109/3.2.3.1
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/
Claes Bruynenz kistemakerkistemaker
1580-11-22
Claes Bruynenz kistemaker
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Dolhuissteeg.011
36/03
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/
Claes Bruynz kistemaeckerkistemaecker
1582-10-29
Claes Bruynz kistemaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Levendaal.022
215/1
Cornelis Hendricksz {timmerman, Hemelkijcker}
/6/0-0
Cornelies Heyndricksz kiestemackerkiestemacker
1558-06-08
Cornelies Heyndricksz kiestemacker
TiendePenning-1557 (huurder)Vliet.021
107/1
Cornelis Jansz {schrijnwerker}
/10/0-20
Cornelies Jansz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Cornelies Jansz kistemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.039
30/1
Cornelis Fredericksz {kistenmaker}
/10/0-20
Cornelies Vrerycsxz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Cornelies Vrerycsxz kistemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.033
35/1
Cornelis Fredericksz {kistenmaker}
/5/0-0
Cornelies Vrerycxsz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Cornelies Vrerycxsz kystemacker
Waarboek-67 D-1567 (gemachtigde)Middelstegracht.115
376/03

/
Cornelis Adriaansz kistenmakerkistenmaker
1570-06-29
Cornelis Adriaansz kistenmaker als gemachtigde van Laurens Pietersz in 'De Spiegel' te Amsterdam
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.039
350/1
Cornelis Fredericksz {kistenmaker}
/11-0-0
Cornelis Fredericxz kistenmakerkistenmaker
1561-12
Cornelis Fredericxz kistenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
543/03

/
Cornelis Lourisz kistenmakerkistenmaker
1566-07-05
Cornelis Lourisz kistenmaker
Voogdenboek-A (overledene)Haarlemmerstraat.078
16/03
Cornelis Pietersz {schrijnwerker}
/
Cornelis Pietersz kistemaeckerkistemaecker
1575-07-06
Cornelis Pietersz kistemaecker zaliger
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.029
2559/1
Cornelis Pietersz {schrijnwerker}
/5-0-0
Cornelis Pietersz kistenmakerkistenmaker
1561-12
Cornelis Pietersz kistenmaker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.039
287/05
Cornelis Fredericksz {kistenmaker}
/
Cornelis Vredericxz kistemaickerkistemaicker
1553-02-17
Cornelis Vredericxz kistemaicker
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6094/31b
Daniël Willemsz {schrijnwerker}
/
Daniel Willemszkistenmaker
1546-04-19
Daniel Willemsz
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Breestraat.102
254/07
Daniël Willemsz {schrijnwerker}
/
Daniel Willemsz kistemaickerkistemaicker
1551-11-28
Daniel Willemsz kistemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.046-048
274/09
Daniël Willemsz {schrijnwerker}
/
Daniel Willemsz kistemakerkistemaker
1552-09-22
Daniel Willemsz kistemaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Vrouwensteeg.007
95/1
Dirck Cornelisz {kistenmaker}
8/
Dirck Cornelisz kistemaeckerkistemaecker stemaecker
1581-09
Dirck Cornelisz kistemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Vrouwensteeg.007
73/73
Dirck Cornelisz {kistenmaker}
/2
Dirck Cornelisz kistemaeckerkistemaecker
1581-12
Dirck Cornelisz kistemaecker
Stratenboek-28 (eigenaar)Vrouwensteeg.007
420/1
Dirck Cornelisz {kistenmaker}
/
Dirck Cornelisz kistemakerkistemaker
1591
Dirck Cornelisz kistemaker
Waarboek-67 F-1576 (koper)Vrouwensteeg.007
455/05
Dirck Cornelisz {kistenmaker}
/
Dirck Cornelisz kistenmakerkistenmaker
1578-02-19
Dirck Cornelisz kistenmaker
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Vrouwensteeg.007
468/04
Dirck Cornelisz {kistenmaker}
/
Dirck Cornelisz kistenmakerkistenmaker
1578-02-26
Dirck Cornelisz kistenmaker (met Jan Arentsz metselaar als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Burgsteeg.002
277/04
Gerrit Cornelisz {kistenmaker}
/
Gerrit Cornelisz kistenmakerkistenmaker
1563-02-18
Gerrit Cornelisz kistenmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Steenschuur.012
48/03
Gerrit Quirijnsz Post {kistenmaker}
/
Gerrit Quirijnsz Post kistenmakerkistenmaker
1572-02-20
Gerrit Quirijnsz Post kistenmaker (met zijn broer Pieter Quirijnsz als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Raamlanden.011
64/06
Gerrit Quirijnsz Post {kistenmaker}
/
Gerrit Quyrijnsz kistenmakerkistenmaker
1560-09-04
Gerrit Quyrijnsz kistenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.060-061
1509/1
Gerrit Matthijsz {kistenmaker}
/18-0-0
Gerryt Mathysz kistemakerkistemaker
1561-12
Gerryt Mathysz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Steenschuur.014
1421/1
Gerrit Quirijnsz Post {kistenmaker}
/19-0-0
Gerryt Quyrinsz Post kistenmaker
2 huizen (ook 12)
kistenmaker
1561-12
Gerryt Quyrinsz Post kistenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Steenschuur.012
1421/11
Gerrit Quirijnsz Post {kistenmaker}
/19-0-0
Gerryt Quyrinsz Post kistenmaker
2 huizen (ook 14)
kistenmaker
1561-12
Gerryt Quyrinsz Post kistenmaker
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.171
34/1

/12/0-24
Geryt Corneliesz kiestemackerkistenmaker
1558-06-08
Geryt Corneliesz kiestemacker
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.144
75/1

/10/0-20
Geryt Corneliesz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Geryt Corneliesz kystemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.060-061
1/1
Gerrit Matthijsz {kistenmaker}
/14/1-8
Gheryt Mathysz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Gheryt Mathysz kystemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.014
203/1
Gerrit Quirijnsz Post {kistenmaker}
/19/1-18
Gheryt Quyrynsz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Gheryt Quyrynsz kistemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.012
203/11
Gerrit Quirijnsz Post {kistenmaker}
/19/1-18
Gheryt Quyrynsz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Gheryt Quyrynsz kistemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.113.03
41/1
Gerrit Quirijnsz Post {kistenmaker}
/11/0-22
Gheryt Quyrynsz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Gheryt Quyrynsz kystemacker
Omslag-1583 (overledene)NieuweRijn.007-008
57/1a
Hendrick Govertsz {schrijnwerker}
/
Henric Govertsz kistemaecker's weduekistemaecker
1583-07-14
Henric Govertsz kistemaecker's wedue
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.007-008
52/52
Hendrick Govertsz {schrijnwerker}
/4
Henrick Govertsz kistemaeckerkistemaecker
1581-12
Henrick Govertsz kistemaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.024
1535/1
Jacob Dircksz {kistenmaker}
/28-0-0
Jacob Dircxz in het claverblatkistenmaker
1561-12
Jacob Dircxz in het claverblat
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.019.2
81/1
Jacob Fransz van Merwen
4/
Jacob Fransz kistemakerkistemaker
1581-09
Jacob Franszoen kistemaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Steenschuur.000.2
1413/1
Jacob Gerritsz {kistenmaker}
/18-0-0
Jacob Gerrytsz kistenmakerkistenmaker
1561-12
Jacob Gerrytsz kistenmaker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Steenschuur.000.2
168/07
Jacob Gerritsz {kistenmaker}
/
Jacob Gerytsz kistemaeckerkistemaecker
1569-03-15
Jacob Gerytsz kistemaecker
Waarboek-67 C-1563 (borg)NieuweRijn.022
586/08

/
Jacob Jacobsz kistenmakerkistenmaker
1566-10-22
Jacob Jacobsz kistenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)SintJacobsgracht.000.17
154/04
Arent Jacobsz {schrijnwerker}
/
Jacob Lambrechtsz bakkerkistenmaker
1564-04-17
Arent Jacobsz kistenmaker (met Jacob Lambrechtsz bakker als borg)
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.024
28/1
Jacob Dircksz {kistenmaker}
/24/2-8
Jacop Dirckz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Jacop Dirckz kystemacker
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6069/27a

/
Jacop Jorysz
In de datering staat 1542 !
kistenmaker
1543-05-22
Jacop Jorysz
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Middelweg.040.2
138/03
Jan Andriesz van Eyck
/
Jan Andriesz kistenmakerkistenmaker
1561-01-22
Jan Andriesz kistenmaker en Barbara Andriesdr zijn zuster (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met Gerrit Andriesz van Eyck als borg)
Kerven-1581 (bewoner)Zonneveldstraat.000.12
19/19
Jan Anthonisz {schrijnwerker}
/12
Jan Anthoniszkistemaecker
1581-12
Jan Anthonisz
Volkstelling-1581 (bewoner)Zonneveldstraat.000.12
18/1
Jan Anthonisz {schrijnwerker}
4/
Jan Anthonisz kistemaeckerkistemaecker
1581-09
Jan Anthonisz kistemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Zonneveldstraat.000.12
17/1
Jan Anthonisz {schrijnwerker}
/20
Jan Antonisz kistemaeckerkistemaecker
1583-07-14
Jan Antonisz, kistemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)NieuweRijn.090
107/1.3.4.2
Jan Claesz {schrijnwerker}
/
Jan Claesznkistemaker
1580-11-22
Jan Claeszn
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.135.1
133/1
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Corneliesz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Jan Corneliesz kistemacker
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Breestraat.131
466/03
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Cornelisz Bont kistemacker oud oomkistemacker
1581-06-17
Jan Cornelisz Bont kistemacker oud oom
Kerven-1581 (bewoner)Doezastraat.000.20
40/40
Jan Cornelisz Bont
/6
Jan Cornelisz Bont kistemaeckerkistemaecker
1581-12
Jan Cornelisz Bont kistemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Doezastraat.000.20
42/1
Jan Cornelisz Bont
/6
Jan Cornelisz Bont kistemaeckerkistemaecker
1583-07-14
Jan Cornelisz Bont, kistemaecker
Waarboek-67 B-1562 (borg)Breestraat.089
18/04
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Cornelisz Bont kistenmakerkistenmaker
1562-01-27
Jan Cornelisz Bont kistenmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Doezastraat.000.20
99/1
Jan Cornelisz Bont
2/
Jan Cornelisz Bout kistemaeckerkistemaecker
1581-09
Jan Cornelisz Bout kistemaecker
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.131
201/01
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Cornelisz Bout kistemaecker oudoomkistemaecker
1580-11-23
Jan Cornelisz Bout kistemaecker oudoom en Dirc Claesz Jel glaesmaker omen en voogden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelweg.038
70/1
Jan Jansz {kistenmaker}
/4-5-0
Jan Janss kistemaeckerkistemaecker
1601
Jan Janss kistemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Middelweg.038
108/2.2.1.2
Jan Jansz {kistenmaker}
/
Jan Janszkistemaker
1580-11-22
Jan Jansz
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.054.1
120/05
Jan Jansz Schelt {kistenmaker}
/
Jan Jansz Schelt kistenmakerkistenmaker
1560-12-13
Jan Jansz Schelt kistenmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.054.1
27/03
Jan Jansz Schelt {kistenmaker}
/
Jan Jansz Schelt kistenmakerkistenmaker
1562-02-06
Jan Jansz Schelt kistenmaker (met Quyrijn Pietersz wolwever als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)5eBinnenvestgracht.000.24
274/04
Jan Pietersz {schrijnwerker}
/
Jan Pietersz kistenmakerkistenmaker
1570-01-01
Bouwen Jansz linnenwever (met Jan Pietersz kistenmaker als borg)
Volkstelling-1574 (bewoner)Watersteeg.000.6
15/1

3/
Jan Willemssen kistemaker
Hogewoerd
kistemaker
1574-08-07
Jan Willemssen kistemaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaiserstraat.006.2
73/1
Jannetgen Pietersdr {vrouw van Jan Pietersz}
3/
Jannetgen Pietersdr weduwe van Jan Pietersz kistemaeckerkistemaecker
1581-09
Jannetgen Pietersdr weduwe van Jan Pietersz kistemaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.003
97/1
Gerrit Foysz van Tetrode
/12,5/0-25
met Gheryt Foeyen kistemackerkistemacker
1558-06-08
met Gheryt Foeyen kistemacker
TiendePenning-1557 (huurder)Steenschuur.022.10
58/1
Paridom Barentsz
/7/0-14
Pardum Barentsz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Pardum Barentsz kistemacker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.129
61/18
Paridom Barentsz
/
Paridom Baerntsz kistemakerkistemaker
1562-03-02
Paridom Baerntsz kistemaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Rapenburg.131
1173/1
Paridom Barentsz
/9-0-0
Paridom Barentsz kistenmakerkistenmaker
1561-12
Paridom Barentsz kistenmaker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Middelweg.032-034
346/04
Pieter Gerritsz {schrijnwerker}
/
Pieter Geritsz, kistemakerkistemaker
1579-08-12
Pieter Geritsz, kistemaker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Middelweg.032-034
347/03
Pieter Gerritsz {schrijnwerker}
/
Pieter Geritsz, kistemakerkistemaker
1579-08-12
Pieter Geritsz, kistemaker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Hooglandsekerkgracht.028
344/06
Pieter Gerritsz {kistenmaker}
/
Pieter Gerritsz kistenmakerkistenmaker
1563-05-14
Pieter Gerritsz kistenmaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.097
85/1
Pieter Jansz {schrijnwerker}
/6/0-0
Pieter Jansz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Pieter Jansz kistemacker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.019
12/1

/4-10-0
Pieter Jansz kistemaeckerkistemaecker
1601
Pieter Jansz kistemaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.019
10/1

4/5-13-0/6-0-0
Pieter Jansz kistemaeckerkistemaecker
1606-08
Pieter Jansz., kistemaecker, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Waarboek-67 C-1563 (koper)Stadsvrijdom.006
605/53
Pieter Jansz {schrijnwerker}
/
Pieter Jansz kistenmakerkistenmaker
1567-01-11
Pieter Jansz kistenmaker
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)GeenPerceel.000
609/53

/
Pieter Jansz kistenmakerkistenmaker
1567-01-11
Pieter Jansz kistenmaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.5
67/1
Pieter Jansz {schrijnwerker}
/7/0-14
Pieter Jansz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Pieter Jansz kystemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.006.4
80/2
Pieter Jansz {schrijnwerker}
/
Pieter Jansz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Pieter Jansz kystemacker
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkhof.004.1
7/1
Pieter Jansz Pijn/van den Bosch
3/
Pieter Jansz Pijn doodkistemaker schutterdoodkistemaker
1581-09
Pieter Jansz Pijn zijn knecht ter weescamere bij dootkistmaker schutter
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Botermarkt.009
90/1
Thiman Woutersz
3/11-10-0/4-10-0
Thyman Woutersz kistemakerkistemaker
1606-08
Thyman Woutersz kistemaker huis ende gebruicker zelfs, op zijn aengeven
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Botermarkt.009
93/1
Thiman Woutersz
/9-14-0
Tyman Woutersz kistemaeckerkistemaecker
1601
Tyman Woutersz kistemaecker
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Kaiserstraat.004
35/07
Jan Pietersz {schrijnwerker}
/
wedue wijlen Jan Pieterss kistemaeckerkistemaecker
1576-04-26
wedue wijlen Jan Pieterss kistemaecker
Volkstelling-1581 (overledene)Kaiserstraat.006.2
73/1a
Jan Pietersz {schrijnwerker}
0/
weduwe van Jan Pietersz kistemaeckerkistemaecker
1581-09
Jannetgen Pietersdr weduwe van Jan Pietersz kistemaecker
Waarboek-67 B-1562 (koper)OudeRijn.043
178/05
Willem Cornelisz {schrijnwerker}
/
Willem Cornelisz kistenmakerkistenmaker
1562-09-19
Willem Cornelisz kistenmaker
TiendePenning-1561 (huurder)OudeRijn.041
1573/1

/10-0-0
Willem Jacobsz kistenmakerkistenmaker
1561-12
Willem Jacobsz kistenmaker