BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 90. Aantal = 144.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Koppenhinksteeg.000.24
228/04

/
Adriaen Engelsz kistemaickerkistemaicker
1551-02-10
Adriaen Engelsz kistemaicker
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Koppenhinksteeg.000.24
6141/37a

/
Adriaen Engelsz kistenmakerkistenmaker
1550-03-15
Adriaen Engelsz
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5862/10a

/
Aelbrecht Cornelisz Croenkistenmaker
1539-06-23
Aelbrecht Cornelisz Croen
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.054.1
472/07
Arent Cornelisz {schrijnwerker}
/
Aernt Cornelisz kistemaeckerkistemaecker
1581-06-14
Aernt Cornelisz kistemaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.054.1
471/10
Arent Cornelisz {schrijnwerker}
/
Aernt Cornelisz kistemaeckerkistemaecker
1581-06-15
Aernt Cornelisz kistemaecker
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.080
337/04
Arent Cornelisz {schrijnwerker}
/
Aernt Cornelisz kistewerckerkistewercker
1581-02-27
Aernt Cornelisz kistewercker
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Breestraat.102
255/08
Arent Jansz Broeder {Exalto}
/
Aernt Jansz Broeder kistemaickerkistemaicker
1551-11-28
Aernt Jansz Broeder kistemaicker
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.2
43/1

/9
Aernt Symonss kistemaeckerkistemaecker
1585
Aernt Symonss kistemaeckers huys verhuyert es getaxeert op 9 gulden
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.128
30/1
Arent Symonsz {schrijnwerker}
/2
Aernt Symonsz kistemaeckerkistemaecker
1581-12
Aernt Symonsz kistemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.2
45/1

/3-0-0
Aernt Symonsz kistemaeckerkistemaecker
1601
Aernt Symonsz kistemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.128
30/1
Arent Symonsz {schrijnwerker}
/2
Aernt Symonsz kistemakerkistemaker
1583-07-14
Aernt Symonsz, kistemaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.018
2780/1

/18-0-0
Allaert Claeszkistenmaker
1561-12
Allaert Claesz
Waarboek-67 B-1562 (koper)Raamlanden.011
280/04
Arent Jacobsz {schrijnwerker, lakenbereider}
/
Arent Jacobsz kistenmakerkistenmaker
1563-02-25
Arent Jacobsz kistenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)SintJacobsgracht.000.17
154/03
Arent Jacobsz {schrijnwerker, lakenbereider}
/
Arent Jacobsz kistenmakerkistenmaker
1564-04-17
Arent Jacobsz kistenmaker (met Jacob Lambrechtsz bakker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.031.2
478/03
Arent Jacobsz {schrijnwerker, lakenbereider}
/
Arent Jacobsz kistenmakerkistenmaker
1566-02-24
Arent Jacobsz kistenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Koppenhinksteeg.000.11
534/06
Arent Jacobsz {schrijnwerker, lakenbereider}
/
Arent Jacobsz kistenmakerkistenmaker
1566-06-05
Jacob Thomasz brouwer en Arent Jacobsz kistenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hooigracht.094
76/05
Arent Jacobsz {schrijnwerker, lakenbereider}
/
Arent Jacobsz kistenmakerkistenmaker
1568-02-01
Arent Jacobsz kistenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Middelstegracht.079
241/05
Arent Jacobsz {schrijnwerker, lakenbereider}
/
Arent Jacobsz kistenmakerkistenmaker
1569-10-10
Arent Jacobsz kistenmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.11
34/06
Arent Jacobsz {schrijnwerker, lakenbereider}
/
Arent Jacobsz kistenmakerkistenmaker
1572-01-21
Ermgaart Andriesdr weduwe van Pieter Pietersz met Foy van Brouchoven als haar voogd in deze zaak (in opdracht van Arent Jacobsz kistenmaker)
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.128
414/15
Arent Symonsz {schrijnwerker}
/
Arent Sijmonsz kistemaeckerkistemaecker
1579-11-22
Arent Sijmonsz kistemaecker
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.093
26/05

/
Arent Symonsz kistemaeckerkistemaecker
1580-04-13
Arent Symonsz kistemaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.128
138/13
Arent Symonsz {schrijnwerker}
/
Arent Symonsz kistemaeckerkistemaecker
1583-03-01
Arent Symonsz kistemaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.128
373/17
Arent Symonsz {schrijnwerker}
/
Arent Symonsz kistemakerkistemaker
1579-08-22
Arent Symonsz kistemaker
Poorterboeken-E-1588 (borg)OudeRijn.018-020
7845/77b
Arent Jansz van Griecken
/3,2
Arent van Grieckenkistenmaker
1592-06-10
Arent van Griecken
TiendePenning-1557 (huurder)NieuweRijn.046-048
10/1
Adriaen Daniëlsz {koopman}
/18/1-16
Arien Daendelsz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Arien Daendelsz kistemacker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Pieterskerkhof.004
60/03
Augustijn Jansz {kistenmaker}
/
Augustijn Jansz kistenmakerkistenmaker
1572-03-10
Augustijn Jansz kistenmaker wonende te Delft
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.021.1
49/1
Barent Lambrechtsz Boomgaertshouck {schrijnwerker}
/14/0-28
Barent Lambrechtsz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Barent Lambrechtsz kistemacker
Omslag-1573 (bewoner)Steenschuur.021.1
39/1
Barent Lambrechtsz Boomgaertshouck {schrijnwerker}
/0-2
Barent Lambrechtsz kistemakerkistemaker
1573-12-19
Barent Lambrechtsz kistemaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.079
1939/1
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/16-0-0
Bouwen Janszkistenmaker
1561-12
Bouwen Jansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.079
12/1
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Bouwen Jansz kistemacker
Waarboek-67 C-1563 (belending)NieuweRijn.079
248/07
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz kistemaeckerkistemaecker
1564-12-01
Bouwen Jansz kistemaecker
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.042
34/01
Bouwen Jansz Paedts
/
Bouwen Jansz kistemaeckerkistemaecker
1575-10-05
Bouwen Jansz kistemaecker en Jan Jansz voogden
Waarboek-67 A-1560 (belending)NieuweRijn.079
259/09
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz kistemaickerkistemaicker
1561-06-21
Bouwen Jansz kistemaicker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.121
469/15
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz kistemaickerkistemaicker
1575-03-24
Bouwen Jansz kistemaicker
TiendePenning-1561 (huurder)Nieuwstraat.007
1613/1
Bouwen Pietersz {schrijnwerker}
/9-15-0
Bouwen Pietersz kistenmakerkistenmaker
1561-12
Bouwen Pietersz kistenmaker
Omslag-1573 (bewoner)Noordeinde.026
61/1
Bouwen Pietersz {schrijnwerker}
/0-1
Bouwen Pietersz, kistemakerkistemaker
1573-12-19
Bouwen Pietersz, kistemaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kloksteeg.010-014
528/1
Bruin Claesz {schrijnwerker}
/7-0-0
Bruyn Claeszkistenmaker
1561-12
Bruyn Claesz
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Kloksteeg.010-014
6411/68a
Bruin Claesz {schrijnwerker}
/
Bruyn Claesz kistemaecker
Leges kwijtgescholden.
kistemaecker
1571-03-05
Bruyn Claesz kistemaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kloksteeg.010-014
129/1
Bruin Claesz {schrijnwerker}
/6/0-0
Bruyn Jansz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Bruyn Jansz kystemacker
Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Kloksteeg.010-014
8/1
Bruin Claesz {schrijnwerker}
//0-8-9
Bruynen Claesz kistemaeckerkistemaecker
1568
Bruynen Claesz kistemaecker 8 sc. 9 p. van pacht, staende op zijn huys gelegen op den houc van Sincte Pietersclocksteghe in Blomendale aen ’t kerckhoff ende verscheenen es anno [15]68 – 8 sc. 9 p.
TiendePenning-1557 (eigenaar)Apothekersdijk.026.5
84/1
Carel Gillisz {timmerman}
/7/0-14
Carel Giellysz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Carel Giellysz kystemacker
Waarboek-67 C-1563 (koper)NieuweRijn.077-078
248/06
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claas Dircksz van Leeuwen kistenmaker haar zoon
patroniem is Dircksz en niet Adriaensz of Cornelisz!
kistenmaker
1564-12-01
Claas Dircksz van Leeuwen kistenmaker haar zoon
Voogdenboek-A (voogd)Middelstegracht.053
194/01
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/
Claes Brunensz kistemakerkistemaker
1580-06-08
Claes Brunensz kistemaker, Cornelis Ghijsbertsz Schaac en Alexander Aelbertsz van ouds voogden
Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkhof.002
60/11
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/
Claes Bruness kistemakerkistemaker
1572-03-10
Claes Bruness kistemaker
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Dolhuissteeg.011
35/03
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/
Claes Bruynensz kistemaeckerkistemaecker
1582-10-29
Claes Bruynensz kistemaecker
Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Pieterskerkhof.002
92/1
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
//0-21-10,5
Claes Bruynenz kistemaeckerkistemaecker
1568
Claes Bruynenz kistemaecker, als gecoft hebbende jegens Adriaen Lambrechtsz. [vroker?] ’t huys ende erve gelegen aen Sincte Pieterskerckhoff hier voren fo[lio] 5 geroert, de helfte van 2 £ 3 sc. – 21 s. 10½ p.
Aflezingsboek-E (vermelding)Pieterskerkhof.002
109/3.2.3.1
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/
Claes Bruynenz kistemakerkistemaker
1580-11-22
Claes Bruynenz kistemaker
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Dolhuissteeg.011
36/03
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/
Claes Bruynz kistemaeckerkistemaecker
1582-10-29
Claes Bruynz kistemaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Diefsteeg.006.2
53/1
Claes Hendricksz van Maastricht {kistenmaker}
/7/0-14
Claes Heyndricxsz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Claes Heyndricxsz kistemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Diefsteeg.006.1
54/2
Claes Hendricksz van Maastricht {kistenmaker}
/5/0-0
Claes Heyndricxsz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Claes Heyndricxsz kystemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Levendaal.022
215/1
Cornelis Hendricksz {timmerman, Hemelkijcker}
/6/0-0
Cornelies Heyndricksz kiestemackerkiestemacker
1558-06-08
Cornelies Heyndricksz kiestemacker
TiendePenning-1557 (huurder)Vliet.021
107/1
Cornelis Jansz {schrijnwerker}
/10/0-20
Cornelies Jansz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Cornelies Jansz kistemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.029
13/1
Cornelis Pietersz {schrijnwerker}
/5/0-0
Cornelies Pietersz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Cornelies Pietersz kistemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.039
30/1
Cornelis Fredericksz {kistenmaker}
/10/0-20
Cornelies Vrerycsxz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Cornelies Vrerycsxz kistemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.033
35/1
Cornelis Fredericksz {kistenmaker}
/5/0-0
Cornelies Vrerycxsz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Cornelies Vrerycxsz kystemacker
Waarboek-67 D-1567 (gemachtigde)Middelstegracht.117
376/03
Cornelis Adriaensz {kistenmaker}
/
Cornelis Adriaansz kistenmakerkistenmaker
1570-06-29
Cornelis Adriaansz kistenmaker als gemachtigde van Laurens Pietersz in 'De Spiegel' te Amsterdam
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.039
350/1
Cornelis Fredericksz {kistenmaker}
/11-0-0
Cornelis Fredericxz kistenmakerkistenmaker
1561-12
Cornelis Fredericxz kistenmaker
Grote-Bewijzen-B (voogd)StilleRijn.001
927/08
Cornelis Jansz {schrijnwerker}
/
Cornelis Jansz kistemakerkistemaker
1572-04-30
Cornelis Jansz kistemaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
543/03

/
Cornelis Lourisz kistenmakerkistenmaker
1566-07-05
Cornelis Lourisz kistenmaker
Voogdenboek-A (overledene)Haarlemmerstraat.078
16/03
Cornelis Pietersz {schrijnwerker}
/
Cornelis Pietersz kistemaeckerkistemaecker
1575-07-06
Cornelis Pietersz kistemaecker zaliger
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.029
2559/1
Cornelis Pietersz {schrijnwerker}
/5-0-0
Cornelis Pietersz kistenmakerkistenmaker
1561-12
Cornelis Pietersz kistenmaker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.039
288/05
Cornelis Fredericksz {kistenmaker}
/
Cornelis Vredericxz kistemaickerkistemaicker
1553-02-17
Cornelis Vredericxz kistemaicker
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6094/31b
Daniël Willemsz {schrijnwerker}
/
Daniel Willemszkistenmaker
1546-04-19
Daniel Willemsz
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Breestraat.102
255/07
Daniël Willemsz {schrijnwerker}
/
Daniel Willemsz kistemaickerkistemaicker
1551-11-28
Daniel Willemsz kistemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.046-048
275/09
Daniël Willemsz {schrijnwerker}
/
Daniel Willemsz kistemakerkistemaker
1552-09-22
Daniel Willemsz kistemaker
Omslag-1583 (bewoner)Vrouwensteeg.007
77/1
Dirck Cornelisz {kistenmaker}
/2
Dirc Cornelisz kistemaeckerkistemaecker
1583-07-14
Dirc Cornelisz, kistemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Vrouwensteeg.007
95/1
Dirck Cornelisz {kistenmaker}
8/
Dirck Cornelisz kistemaeckerkistemaecker stemaecker
1581-09
Dirck Cornelisz kistemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Vrouwensteeg.007
73/1
Dirck Cornelisz {kistenmaker}
/2
Dirck Cornelisz kistemaeckerkistemaecker
1581-12
Dirck Cornelisz kistemaecker
Stratenboek-28 (eigenaar)Vrouwensteeg.007
420/1
Dirck Cornelisz {kistenmaker}
/
Dirck Cornelisz kistemakerkistemaker
1591
Dirck Cornelisz kistemaker
Waarboek-67 F-1576 (koper)Vrouwensteeg.007
455/05
Dirck Cornelisz {kistenmaker}
/
Dirck Cornelisz kistenmakerkistenmaker
1578-02-19
Dirck Cornelisz kistenmaker
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Vrouwensteeg.007
468/04
Dirck Cornelisz {kistenmaker}
/
Dirck Cornelisz kistenmakerkistenmaker
1578-02-26
Dirck Cornelisz kistenmaker (met Jan Arentsz metselaar als borg)
Grote-Bewijzen-B (belending)BuitenLeiden.000
224/19

/
Dirck Pietersz kistemakerkistemaker
1528-08-27
1⁄3 van een huys ende erve op ten Ryn by onser liever vrouwen brugge met een houtthuyn daer toe behoerende welcke voirs huys coman Jan Claesz. van Alphen nu ter tyt bewoent ende in lijftochte besittende is zijn leven lang belegen an die een zijde Dirck Pietersz. kistemaker ende an die ander zijde die stege
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Middelweg.032
346/05
Pieter Gerritsz Boeytgen {schrijnwerker}
/
erfgenaem van Pieter Geritsz kistemaecker haer broederkistemaecker
1579-08-12
erfgenaem van Pieter Geritsz kistemaecker haer broeder
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Middelweg.032
347/05
Pieter Gerritsz Boeytgen {schrijnwerker}
/
erfgenaem van Pieter Geritsz kistemaker haer broederkistemaker
1579-08-12
Pieter Geritsz, kistemaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Caeciliastraat.018.1
43/08
Gerrit Splintersz {schrijnwerker}
/
Gerit Splinterss kistemakerkistemaker
1562-02-17
Gerit Splinterss kistemaker
Waarboek-67 B-1562 (borg)Burgsteeg.002
277/04
Gerrit Cornelisz {kistenmaker}
/
Gerrit Cornelisz kistenmakerkistenmaker
1563-02-18
Gerrit Cornelisz kistenmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Steenschuur.012
48/03
Gerrit Quirijnsz Post {kistenmaker}
/
Gerrit Quirijnsz Post kistenmakerkistenmaker
1572-02-20
Gerrit Quirijnsz Post kistenmaker (met zijn broer Pieter Quirijnsz als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Raamlanden.011
64/06
Gerrit Quirijnsz Post {kistenmaker}
/
Gerrit Quyrijnsz kistenmakerkistenmaker
1560-09-04
Gerrit Quyrijnsz kistenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.060
1509/1
Gerrit Matthijsz {kistenmaker}
/18-0-0
Gerryt Mathysz kistemakerkistemaker
1561-12
Gerryt Mathysz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Steenschuur.014
1421/1
Gerrit Quirijnsz Post {kistenmaker}
2/19-0-0
Gerryt Quyrinsz Post kistenmaker (1 van 2)
2 huizen (ook 12)
kistenmaker
1561-12
Gerryt Quyrinsz Post kistenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Steenschuur.012
1421/21
Gerrit Quirijnsz Post {kistenmaker}
2/19-0-0
Gerryt Quyrinsz Post kistenmaker (2 van 2)
2 huizen (ook 14)
kistenmaker
1561-12
Gerryt Quyrinsz Post kistenmaker
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.171
34/1

/12/0-24
Geryt Corneliesz kiestemackerkistenmaker
1558-06-08
Geryt Corneliesz kiestemacker
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.144
75/1

/10/0-20
Geryt Corneliesz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Geryt Corneliesz kystemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Apothekersdijk.035.1
76/1
Gerrit Jansz de Munt
/
Gheryt Jansz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Gheryt Jansz kystemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.060
1/1
Gerrit Matthijsz {kistenmaker}
/14/1-8
Gheryt Mathysz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Gheryt Mathysz kystemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.014
203/1
Gerrit Quirijnsz Post {kistenmaker}
/19/1-18
Gheryt Quyrynsz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Gheryt Quyrynsz kistemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.012
203/11
Gerrit Quirijnsz Post {kistenmaker}
/19/1-18
Gheryt Quyrynsz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Gheryt Quyrynsz kistemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.113.03
41/1
Gerrit Quirijnsz Post {kistenmaker}
/11/0-22
Gheryt Quyrynsz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Gheryt Quyrynsz kystemacker
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hogewoerd.050
260/05
Harmen Gerritsz {kistenmaker}
/
Harman Gerytsz kistemakerkistemaker
1552-01-15
Harman Gerytsz kistemaker
Omslag-1583 (overledene)NieuweRijn.007-008
57/1a
Hendrick Govertsz {schrijnwerker}
/
Henric Govertsz kistemaecker's weduekistemaecker
1583-07-14
Henric Govertsz kistemaecker's wedue
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.007-008
52/1
Hendrick Govertsz {schrijnwerker}
/4
Henrick Govertsz kistemaeckerkistemaecker
1581-12
Henrick Govertsz kistemaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.024
1535/1
Jacob Dircksz {kistenmaker}
/28-0-0
Jacob Dircxz in het claverblatkistenmaker
1561-12
Jacob Dircxz in het claverblat
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.019.2
81/1
Jacob Fransz van Merwen
4/
Jacob Fransz kistemakerkistemaker
1581-09
Jacob Franszoen kistemaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Steenschuur.000.2
1413/1
Jacob Gerritsz {kistenmaker}
/18-0-0
Jacob Gerrytsz kistenmakerkistenmaker
1561-12
Jacob Gerrytsz kistenmaker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Steenschuur.000.2
168/07
Jacob Gerritsz {kistenmaker}
/
Jacob Gerytsz kistemaeckerkistemaecker
1569-03-15
Jacob Gerytsz kistemaecker
Waarboek-67 C-1563 (borg)NieuweRijn.022
586/08

/
Jacob Jacobsz kistenmakerkistenmaker
1566-10-22
Jacob Jacobsz kistenmaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.024
28/1
Jacob Dircksz {kistenmaker}
/24/2-8
Jacop Dirckz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Jacop Dirckz kystemacker
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6069/27a

/
Jacop Jorysz
In de datering staat 1542 !
kistenmaker
1543-05-22
Jacop Jorysz
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Middelweg.040.2
138/03
Jan Andriesz van Eyck
/
Jan Andriesz kistenmakerkistenmaker
1561-01-22
Jan Andriesz kistenmaker en Barbara Andriesdr zijn zuster (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met Gerrit Andriesz van Eyck als borg)
Kerven-1581 (bewoner)Zonneveldstraat.000.12
19/1
Jan Anthonisz {schrijnwerker}
/12
Jan Anthoniszkistemaecker
1581-12
Jan Anthonisz
Aflezingsboek-E (vermelding)Zonneveldstraat.000.12
108/2.3.5.2
Jan Anthonisz {schrijnwerker}
/
Jan Anthoniszn kistemakerkistemaker
1580-11-22
Jan Anthoniszn
Volkstelling-1581 (bewoner)Zonneveldstraat.000.12
18/1
Jan Anthonisz {schrijnwerker}
4/
Jan Anthoniszoon kistemaecker schutterkistemaecker
1581-09
Jan Anthoniszoon kistemaecker schutter
Omslag-1583 (bewoner)Zonneveldstraat.000.12
17/1
Jan Anthonisz {schrijnwerker}
/20
Jan Antonisz kistemaeckerkistemaecker
1583-07-14
Jan Antonisz, kistemaecker
Waarboek-67 D-1567 (borg)Uiterstegracht.073
29/04
Jan Claesz {schrijnwerker, timmerman}
/
Jan Claasz kistenmakerkistenmaker
1567-08-03
Claas Dircksz bouwman (met Jan Claasz kistenmaker als borg)
Aflezingsboek-E (vermelding)NieuweRijn.089-090
107/1.3.4.2
Jan Claesz {schrijnwerker, timmerman}
/
Jan Claesznkistemaker
1580-11-22
Jan Claeszn
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.135.1
133/1
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Corneliesz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Jan Corneliesz kistemacker
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Breestraat.131
466/03
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Cornelisz Bont kistemacker oud oomkistemacker
1581-06-17
Jan Cornelisz Bont kistemacker oud oom
Kerven-1581 (bewoner)Doezastraat.000.20
40/1
Jan Cornelisz Bont
/6
Jan Cornelisz Bont kistemaeckerkistemaecker
1581-12
Jan Cornelisz Bont kistemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Doezastraat.000.20
42/1
Jan Cornelisz Bont
/6
Jan Cornelisz Bont kistemaeckerkistemaecker
1583-07-14
Jan Cornelisz Bont, kistemaecker
Waarboek-67 B-1562 (borg)Breestraat.089
18/04
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Cornelisz Bont kistenmakerkistenmaker
1562-01-27
Jan Cornelisz Bont kistenmaker
Voogdenboek-A (voogd)Groenesteeg.033-037.1
199/01
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Cornelisz Bout kistemaeckerkistemaecker
1580-09-30
Jan Cornelisz Bout kistemaecker en Cornelis Roelofsz scheepmaecker voogden
Volkstelling-1581 (bewoner)Doezastraat.000.20
99/1
Jan Cornelisz Bont
2/
Jan Cornelisz Bout kistemaeckerkistemaecker
1581-09
Jan Cornelisz Bout kistemaecker
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.131
201/01
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Cornelisz Bout kistemaecker oudoomkistemaecker
1580-11-23
Jan Cornelisz Bout kistemaecker oudoom en Dirc Claesz Jel glaesmaker omen en voogden
Kleine-Bewijzen-A (voogd)Groenesteeg.033-037.1
315/06
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Cornelisz Bout kistemakerkistemaker
1580-10-07
Jan Cornelisz Bout kistemaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelweg.038
70/1
Jan Jansz {kistenmaker}
/4-5-0
Jan Janss kistemaeckerkistemaecker
1601
Jan Janss kistemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Middelweg.038
108/2.2.1.2
Jan Jansz {kistenmaker}
/
Jan Janszkistemaker
1580-11-22
Jan Jansz
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.054.1
120/05
Jan Jansz Schelt {kistenmaker}
/
Jan Jansz Schelt kistenmakerkistenmaker
1560-12-13
Jan Jansz Schelt kistenmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.054.1
27/03
Jan Jansz Schelt {kistenmaker}
/
Jan Jansz Schelt kistenmakerkistenmaker
1562-02-06
Jan Jansz Schelt kistenmaker (met Quyrijn Pietersz wolwever als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)5eBinnenvestgracht.000.24
274/04
Jan Pietersz {schrijnwerker}
/
Jan Pietersz kistenmakerkistenmaker
1570-01-01
Bouwen Jansz linnenwever (met Jan Pietersz kistenmaker als borg)
Volkstelling-1574 (bewoner)Watersteeg.000.6
15/1

3/
Jan Willemssen kistemaker
Hogewoerd
kistemaker
1574-08-07
Jan Willemssen kistemaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaiserstraat.006.2
73/1
Jannetgen Pietersdr {vrouw van Jan Pietersz}
3/
Jannetgen Pietersdr weduwe van Jan Pietersz kistemaeckerkistemaecker
1581-09
Jannetgen Pietersdr weduwe van Jan Pietersz kistemaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.003
97/1
Gerrit Foysz van Tetrode
/12,5/0-25
met Gheryt Foeyen kistemackerkistemacker
1558-06-08
met Gheryt Foeyen kistemacker
TiendePenning-1557 (huurder)Steenschuur.022.10
58/1
Paridom Barentsz {marktmeester}
/7/0-14
Pardum Barentsz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Pardum Barentsz kistemacker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.129
61/18
Paridom Barentsz {marktmeester}
/
Paridom Baerntsz kistemakerkistemaker
1562-03-02
Paridom Baerntsz kistemaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Rapenburg.131
1173/1
Paridom Barentsz {marktmeester}
/9-0-0
Paridom Barentsz kistenmakerkistenmaker
1561-12
Paridom Barentsz kistenmaker
TiendePenning-1557 (huurder)Nieuwstraat.012
86/1

/7,5/0-15
Pieter Ariensz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Pieter Ariensz kystemacker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelweg.032
344/06
Pieter Gerritsz Boeytgen {schrijnwerker}
/
Pieter Gerritsz kistenmakerkistenmaker
1563-05-14
Pieter Gerritsz kistenmaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.097
85/1
Pieter Jansz {schrijnwerker}
/6/0-0
Pieter Jansz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Pieter Jansz kistemacker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.019
12/1
Pieter Jansz {kistenmaker}
/4-10-0
Pieter Jansz kistemaeckerkistemaecker
1601
Pieter Jansz kistemaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.019
10/1
Pieter Jansz {kistenmaker}
4/5-13-0/6-0-0
Pieter Jansz kistemaeckerkistemaecker
1606-08
Pieter Jansz., kistemaecker, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Waarboek-67 C-1563 (koper)Stadsvrijdom.006
605/53
Pieter Jansz {schrijnwerker}
/
Pieter Jansz kistenmakerkistenmaker
1567-01-11
Pieter Jansz kistenmaker
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)GeenPerceel.000
609/53

/
Pieter Jansz kistenmakerkistenmaker
1567-01-11
Pieter Jansz kistenmaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.5
67/1
Pieter Jansz {schrijnwerker}
/7/0-14
Pieter Jansz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Pieter Jansz kystemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.006.4
80/2
Pieter Jansz {schrijnwerker}
/0/0-0
Pieter Jansz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Pieter Jansz kystemacker
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkhof.004.1
7/1
Pieter Jansz Pijn/van den Bosch
3/
Pieter Jansz Pijn doodkistemaker schutterdoodkistemaker
1581-09
Pieter Jansz Pijn zijn knecht ter weescamere bij dootkistmaker schutter
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Botermarkt.009
90/1
Thiman Woutersz {kistenmaker}
3/11-10-0/4-10-0
Thyman Woutersz kistemakerkistemaker
1606-08
Thyman Woutersz kistemaker huis ende gebruicker zelfs, op zijn aengeven
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Botermarkt.009
93/1
Thiman Woutersz {kistenmaker}
/9-14-0
Tyman Woutersz kistemaeckerkistemaecker
1601
Tyman Woutersz kistemaecker
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Kaiserstraat.004
35/07
Jan Pietersz {schrijnwerker}
/
wedue wijlen Jan Pieterss kistemaeckerkistemaecker
1576-04-26
wedue wijlen Jan Pieterss kistemaecker
Waarboek-67 K-1582 (overledene)NieuweRijn.007-008
79/15
Hendrick Govertsz {schrijnwerker}
/
weduwe en erfgenaemen van Heynryck Govertsz kistemaeckerkistemaecker
1582-12-20
weduwe en erfgenamen van Heynryck Govertsz kistemaecker
Volkstelling-1581 (overledene)Kaiserstraat.006.2
73/1a
Jan Pietersz {schrijnwerker}
0/
weduwe van Jan Pietersz kistemaeckerkistemaecker
1581-09
Jannetgen Pietersdr weduwe van Jan Pietersz kistemaecker
Waarboek-67 M-1584 (belending)Stadsvrijdom.006
98/16
Willem Cornelisz {schrijnwerker}
/
Willem Cornelisz kistemaeckerkistemaecker
1585-03-09
Willem Cornelisz kistemaecker
Waarboek-67 K-1582 (koper)Paradijssteeg.052
223/04
Willem Cornelisz {schrijnwerker}
/
Willem Cornelisz kistemakerkistemaker
1583-04-29
Willem Cornelisz kistemaker
Waarboek-67 B-1562 (koper)OudeRijn.043
178/05
Willem Cornelisz {schrijnwerker}
/
Willem Cornelisz kistenmakerkistenmaker
1562-09-19
Willem Cornelisz kistenmaker
TiendePenning-1561 (huurder)OudeRijn.041
1573/1

/10-0-0
Willem Jacobsz kistenmakerkistenmaker
1561-12
Willem Jacobsz kistenmaker