BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 92. Aantal = 34.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 L-1584 (koper)Lobbesteeg.000.3
53/07
Andries Gillisz {turfdrager}
/
Andries Gillisz zoutdragerzoutdrager
1584-02-16
Andries Gillisz zoutdrager
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.074
10/1
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
C Claes soutsiedersoutsieder
1601-03-28
C Claes soutsieder
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.072
8/1
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Claes Claes soutsiedersoutsieder
1601-03-28
Claes Claes soutsieder
Kaart-PV0922.1 (vermelding)NieuweRijn.071
7/2
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Claes Claes soutsieders swager zijnde Dick Dirckx van Santensoutsieder
1601-03-28
Claes Claes soutsieders swager zijnde Dick Dirckx van Santen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Apothekersdijk.020
130/1

/3-0-0
Claes Claess van Duyndam zoutsiederzoutsieder
1601
Claes Claess van Duyndam zoutsieder
Grachtenboek-07 (eigenaar)NieuweRijn.072
70/1
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Claes Claessoon soutsiedersoutsieder
1586-03-27
Claes Claessoon soutsieder
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8399/141Vb

/3,2
Claes Claesz
zijn schoonvader
zoutzieder
1598-02-13
Claes Claesz
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.072
10/10
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/24
Claes Claesz Peet zoutziederzoutzieder
1581-12
Claes Claesz Peet zoutzieder
Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.072
194/2.2.2.6
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Claes Claesz zoutsiederzoutzieder
1578-04-25
Claes Claesz zoutsieder
Aflezingsboek-E (vermelding)NieuweRijn.072
5/2.2.2.7
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Claes Claesz zoutsiederzoutzieder
1578-09-29
Claes Claesz zoutsieder
Aflezingsboek-E (vermelding)NieuweRijn.072
110/4.1.3.1
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Claes Claesz zoutsiederzoutzieder
1580-11-22
Claes Claesz zoutsieder
Grachtenboek-52 (eigenaar)NieuweRijn.072
240/1
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Claes Claesz zoutsiederzoutsieder
1584-07-09
Claes Claesz zoutsieder
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Raamlanden.003
422/03
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Claes Claesz zoutziederzoutzieder
1579-10-01
Claes Claesz , zoutzieder, poorter, mede-erfgenaam Willem Bouwensz, zijn grootvader
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.072
70/1
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/28
Claes Claesz zoutziederzoutzieder
1585
Claes Claess zoutzieders huys es getaxeert op 28 gulden
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.072
6/1
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/6
Claes Claesz, zoutziederzoutzieder
1572-11-28
Claes Claesz, zoutzieder
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.026
42/1
Dirck Jansz van der Beeck
/18
Dirck Jansz Smitzoutzieder
1585
Dirck Janszoon smits mit zijn medeconsorten, es getacxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.017
46/1
Dirck Jansz van der Beeck
/28
Dirck Jansz van der Beeck zoudtziederzoudtzieder
1585
Dirck Janss van der Beeck zoudtzieders huys, es getacxeert op 28 gulden
Waarboek-67 F-1576 (koper)
281/53

/
Gerrit Arentsz zoutziederzoutzieder
1577-07-09
Gerrit Arentsz zoutzieder
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)NieuweRijn.088-089
490/03
Gerrit Arentsz {zoutzieder}
/
Gerrit Arentsz zoutziederzoutzieder
1578-03-15
Gerrit Arentsz zoutzieder (poorter)
Aflezingsboek-E (vermelding)Botermarkt.028
7/4.1.2.4
Gerrit Arentsz de Man
/
Gerrit de Man Arentsz zoutziederzoutzieder
1578-09-29
Gerrit de Man Arentsz zoutzieder
Aflezingsboek-E (vermelding)Botermarkt.028
109/3.2.4.2
Gerrit Arentsz de Man
/
Geryt de May Arentsznzoutzieder
1580-11-22
Geryt de May Arentszn
Omslag-1583 (bewoner)Aalmarkt.012
92/1
Jan Dircksz {timmerman}
/24
Jan Dircz zoutzieder ende houtcoperzoutzieder ende houtcoper
1583-07-14
Jan Dircz, zoutzieder ende houtcoper
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.011
52/1
Jan Jacobsz van Dam
/30
Jan Jacobsz van Dam soutsiedersoutsieder
1585
Jan Jacobss van Dams huuys, es getacxeert op 30 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.011
41/1
Jan Jacobsz van Dam
9/
Jan Jacobsz van Dam soutzieder schuttersoutzieder
1581-09
Jan Jacobsz van Dam soutzieder schutter
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.011
50/50
Jan Jacobsz van Dam
/40
Jan Jacobsz van Dam zoutziederzoutzieder
1581-12
Jan Jacobsz van Dam zoutzieder
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.007
250/1
Jan Jacobsz van Dam
/
Jan Jacopsz van Dam com sosis soutsiederssoutsieder
1584-07-09
Jan Jacopsz van Dam com sosis soutsieders
Grachtenboek-03 (eigenaar)NieuweRijn.011
600/1
Jan Jacobsz van Dam
/
Jan Jacopsz van Dam soutsiedersoutsieder
1583-08-30
Jan Jacopsz van Dam soutsieder
Aflezingsboek-E (vermelding)NieuweRijn.011
7/4.1.1.6
Jan Jacobsz van Dam
/
Jan van Damzoutsieder
1578-09-29
Jan van Dam
Aflezingsboek-E (vermelding)NieuweRijn.011
109/3.2.1.0
Jan Jacobsz van Dam
/
Jan van Damzoutzieder
1580-11-22
Jan van Dam
Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.011
195/4.1.1.6
Jan Jacobsz van Dam
/
Jan van Dam zoutziederzoutzieder
1578-04-25
Jan van Dam zoutzieder
Waarboek-67 F-1576 (koper)VanDerWerffstraat.042-048
556/53
Joachim Cornelisz {zoutwerkersknecht}
/
Joachim Cornelisz zoutziederzoutzieder
1578-05-10
Joachim Cornelisz zoutzieder
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
557/53

/
Joachim Cornelisz zoutziederzoutzieder
1578-05-10
Joachim Cornelisz zoutzieder (met Claes Claesz zoutkoper als borg) is schuldig
Vetus-1585 (eigenaar)VanDerWerffstraat.048
319/1

/4
Jochim Corneliss zoutzieders huyskenzoutzieder
1585
Jochim Corneliss zoutzieders huysken, es getaxeert op 4 gulden
Glippereed (overledene)NieuweRijn.073-074
38/1a

/
weduwe van Claes Elbertsz zoutziederzoutzieder
1576-12-13
weduwe van Claes Elbertsz zoutzieder