BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 94. Aantal = 90.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
7964/90a

/3,2
Adriaen Jacobsz
Delft beide getuigen stelden zich borg
bezemmaker
1593-06-25
Adriaen Jacobsz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8678/170Vc

/3,2
Adriaen Jacobszbezemmaker
1602-02-22
Adriaen Jacobsz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.166-168
522/06
Aelbrecht Quirijnsz {bezemmaker}
/
Aelbrecht Quierijnszoon besemmaeckerbesemmaecker
1571-05-05
Aelbrecht Quierijnszoon besemmaecker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.166-168
611/06
Aelbrecht Quirijnsz {bezemmaker}
/
Aelbrecht Quirijnsz besemmaeckerbesemmaecker
1571-10-04
Aelbrecht Quirijnsz besemmaecker
Waarboek-67 H-1580 (overledene)LangeMare.094
21/05

/
Aelbrecht Quyrynsz besemaeckerbesemaecker
1580-03-21
Aelbrecht Quyrynsz besemaecker
Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)Groenesteeg.033-037.1
348/03

/
Albrecht Quyrijnsz bezemmakerbezemmaker
1570-05-05
Albrecht Quyrijnsz bezemmaker als man van Maritgen Jansdr (met Meynert Jansz chirurgijn als borg)
TiendePenning-1557 (huurder)Kaiserstraat.057.2
58/1

/1/0-0
Anna besemmackersbesemmackers
1558-06-08
Anna besemmackers
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelweg.019.3
1736/2

/
Anna bezemmakerbezemmaker
1561-12
Anna bezemmaker
TiendePenning-1561 (huurder)Zegersteeg.001-015
589/1

/3-5-0
Annetgenbezemmaakster
1561-12
Annetgen
TiendePenning-1561 (huurder)Kaiserstraat.057.2
614/1

/5-4-0
Annetgen bezemmakersbezemmakers
1561-12
Annetgen bezemmakers
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)LangeMare.102
145/1

2/5-13-0/3-0-0
Arien Jacobsz besemmakerbesemmaker
1606-08
Arien Jacobsz., besemmaker, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
637/03
Claes Jacobsz {bezemmaker}
/
Claas Jacobsz bezemmakerbezemmaker
1567-04-02
Claas Jacobsz bezemmaker (met Jacob Rijck linnenwever als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Kaardesteeg.017
654/03

/
Claas Jacobsz bezemmakerbezemmaker
1567-05
Claas Jacobsz bezemmaker (met Jacob Jacobsz bezemmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
471/03

/
Claas Jacobsz bezemmakerbezemmaker
1571-02-05
Claas Jacobsz bezemmaker met Jacob Rijckersz linnenwever als borg
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.053.1
6/08
Claes Jacobsz {bezemmaker}
/
Claes Jacobsz besemmaickerbesemmaicker
1562-01-16
Claes Jacobsz besemmaicker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.053.1
2569/1
Claes Jacobsz {bezemmaker}
/6-0-0
Claes Jacobsz bezemmakerbezemmaker
1561-12
Claes Jacobsz bezemmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.050
29/1
Claes Jacobsz {bezemmaker}
2/
Claes Jacobsz van Leydenbezemmaecker
1581-09
Claes Jacobsz bezemaecker van Leyden
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.053.1
23/1
Claes Jacobsz {bezemmaker}
/5/0-0
Claes Jacopsz besemmackerbesemmacker
1558-06-08
Claes Jacopsz besemmacker
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Langebrug.113.08
48/1

2/2-10-0/2-10-0
Commer besemmakerbesemmaker
1606-08
D'zelve Bruyns huys en in huyer gebruyct wert bij Commer besemmaker, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kijfgracht.017
259/2

1/1-7-0/1-0-0
Cornelis Jacobsz besemmaeckerbesemmaecker
1606-08
Cornelis Jacobsz., besemmaecker, bewoont bij Jan Loope opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Rapenburg.125
184/1

1/3-4-0/1-10-0
Cornelis Jacobszn besemmaecker ende wert verthimmertbesemmaecker
1606-08
Cornelis Jacobszn besemmaecker dat hij bewoont ende wert verthimmert
Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)KortRapenburg.012.1
363/06
Dirck Symonsz {bezemmaker}
/
Dirck Simonsz bezemmakerbezemmaker
1563-06-21
Simon Jansz paardenberijder; Peter Hendricksz tapper als man van Jannetgen Jansdr en Dirck Simonsz bezemmaker als man van Geertgen Jansdr als erfgenamen van Neeltgen Pietersdr weduwe van Cornelis Faasz bostelman (tevens elkaars borgen)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
47/53

/
Dirck Simonsz bezemmakerbezemmaker
1563-10-23
Dirck Simonsz bezemmaker
Waarboek-67 E-1571 (borg)Kaiserstraat.006.4
54/04

/
Dirck Simonsz bezemmakerbezemmaker
1572-03-04
Gerrit Dircksz schoenmaker (met Dirck Simonsz bezemmaker als borg)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.058-060
39/1

/4-0-0
Franc Adriaensz besemmaeckerbesemmaecker
1601
Franc Adriaensz, besemmaecker
Waarboek-67 K-1582 (borg)Vrouwenkerkkoorstraat.019
182/04
Frederick Quirijnsz {bezemmaker}
/
Frederic Quierijnsz besemmaeckerbesemmaecker
1582-11-01
Frederic Quierijnsz besemmaecker
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.028
42/42
Frederick Quirijnsz {bezemmaker}
/4
Frederic Quyrynsz besemmaeckerbesemmaecker
1581-12
Frederic Quyrynsz besemmaecker
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Koppenhinksteeg.000.24
478/07
Frederick Quirijnsz {bezemmaker}
/
Frederick Quierinsz besemaeckerbesemaecker
1581-06-22
Cornelis Florisz metselaer ende Frederick Quierinsz bezemaecker voogden van Maritgen Lourisdr onmondige weeskint van Louris Willemsz snijder geteelt aen Lysbeth Ariensdr jegenwoordighe huysvrouwe van Claes Adriaensz tevens borg
Waarboek-67 H-1580 (borg)LangeMare.094
369/04
Frederick Quirijnsz {bezemmaker}
/
Frederick Quierynsz bezemaeckerbezemaecker
1581-04-19
Frederick Quierynsz bezemaecker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
496/03

/
Frederick Quirijnsz bezemmakerbezemmaker
1571-03-20
Frederick Quirijnsz bezemmaker (met Quirijn Jansz als borg)
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Koppenhinksteeg.000.24
476/13
Frederick Quirijnsz {bezemmaker}
/
Frederick Quyerinsz besemaecker
voogd van Marytgen Lourisdr, weeskind van Louris Willemsz, snyder en Lysbeth Adriaensdr, tegenwoordig vrouw van Claes Adriaensz, mandenmaker,
besemaecker
1581-06-22
Cornelis Florisz metselaer ende Frederick Quyerinsz besemaecker als voochden van Marytgen Lourisdr naergelaten weeskint van Louris Willemsz snijder geteelt aen Lysbeth Ariensdr jegenwoordighe huysvrouwe van Claes Adriaensz mandemaker
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7874/79Vc

/3,2
Frederick Quyrijnszbezemmaker
1592-10-02
Frederick Quyrijnsz
Waarboek-67 D-1567 (koper)LangeMare.094
489/05
Frederick Quirijnsz {bezemmaker}
/
Frederick Quyrijnsz bezemmakerbezemmaker
1571-03-06
Frederick Quyrijnsz bezemmaker
TiendePenning-1561 (huurder)Haarlemmerstraat.082
2742/1

/9-0-0
Frederick Quyrinsz bezemmaker
half jaar, femmetgen weduwe gerryt jansz half jaar
bezemmaker
1561-12
Frederick Quyrinsz bezemmaker
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)LangeMare.094
21/03
Frederick Quirijnsz {bezemmaker}
/
Frederick Quyrynszoon besemmaecker
Hij ruilt zijn huis met Marye Jansdr weduwe van Aelbrecht Quyrynsz besemaecker
besemmaecker
1580-03-21
Frederick Quyrynszoon besemmaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.028
54/1
Frederick Quirijnsz {bezemmaker}
5/
Fredric Quierijnsz besemaecker schutterbesemaecker
1581-09
Fredric Quierijnsz besemaecker schutter
Waarboek-67 C-1563 (belending)OudeRijn.059
582/10
Gerrit Cornelisz {bezemmaker}
/
Gerrit besemmaickerbesemmaicker
1566-11-02
Gerrit besemmaicker
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.059
1869/1
Gerrit Cornelisz {bezemmaker}
/0-0-0
Gerryt Cornelisz bezemmaker
nieuw huis
bezemmaker
1561-12
Gerryt Cornelisz bezemmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.057.1
1870/1
Gerrit Cornelisz {bezemmaker}
/15-0-0
Gerryt Cornelisz bezemmakerbezemmaker
1561-12
Gerryt Cornelisz
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.059
87/1
Gerrit Cornelisz {bezemmaker}
/12/0-24
Geryt Corneliesz besenmackerbesenmacker
1558-06-08
Geryt Corneliesz besenmacker
Waarboek-67 A-1560 (belending)OudeRijn.057.1
244/06
Gerrit Cornelisz {bezemmaker}
/
Geryt Corneliszoen de besemmaikerbesemmaiker
1561-06-04
Geryt Corneliszoen de besemmaiker
Kaart-PV1092.3 (overledene)Kijfgracht.015
8/1a
Hendrick Jacobsz {bezemmaker}
/
Henric Jacobsz besemmaekers erffgenamenbesemmaeker
1604-07-24
Henric Jacobsz besemmaekers erffgenamen
Waarboek-67 F-1576 (belending)Kolfmakersteeg.014
335/11
Jacob Jacobsz {bezemmaker}
/
Jacob besemaeckerbesemaecker
1577-09-14
Jacob besemaecker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
206/53

/
Jacob Hendricksz bezemmakerbezemmaker
1573-04-27
Jacob Hendricksz bezemmaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.125
231/07
Jacob Hendricksz {bezemmaker}
/
Jacob Henrickz besemmaeckerbesemmaecker
1562-11-24
Jacob Henrickz besemmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.125
191/1
Jacob Hendricksz {bezemmaker}
/2-11-0
Jacob Henrixz besemaeckerbesemaecker
1601
Jacob Henrixz besemaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Rapenburg.125
377/07
Jacob Hendricksz {bezemmaker}
/
Jacob Heyndericxz besemaeckerbesemaecker
1581-04-12
Jacob Heyndericxz besemaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Rapenburg.125
1170/1
Jacob Hendricksz {bezemmaker}
/6-10-0
Jacob Heyndricxz bezemmakerbezemmaker
1561-12
Jacob Heyndricxz bezemmaker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Rapenburg.125
450/06
Jacob Hendricksz {bezemmaker}
/
Jacob Heyndricxz, bezemmaeckerbezemmaecker
1581-05-27
Jacob Heyndricxz, bezemmaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.125
28/1
Jacob Hendricksz {bezemmaker}
2/
Jacob Heynrixz besemaeckerbesemaecker
1581-09
Jacob Heynrixz besemaecker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Kolfmakersteeg.014
53/08
Jacob Jacobsz {bezemmaker}
/
Jacob Jacobss besemakerbesemaker
1562-02-25
Jacob Jacobss besemaker
Vetus-1585 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.005
96/1

/10
Jacob Jacobss besemmaeckerbesemmaecker
1585
Jacob Jacobss besemmaeckers huys, es getacxeert op 10 gulden
Stratenboek-14 (eigenaar)Kolfmakersteeg.014
300/1
Jacob Jacobsz {bezemmaker}
/
Jacob Jacobssoon besemakerbesemaker
1588
Jacob Jacobssoon besemaker
Vetus-1585 (eigenaar)Kolfmakersteeg.014
149/1
Jacob Jacobsz {bezemmaker}
/4
Jacob Jacobssoon besemmaeckerbesemmaecker
1585
Jacob Jacobssoon besemmaeckers huysken es getacxeert op 4 gulden
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kolfmakersteeg.014
346/15
Jacob Jacobsz {bezemmaker}
/
Jacob Jacobsz besemaickerbesemaicker
1561-10-29
Jacob Jacobsz besemaicker
Volkstelling-1581 (bewoner)Kolfmakersteeg.014
135/1
Jacob Jacobsz {bezemmaker}
3/
Jacob Jacobsz besemmaeckerbesemmaecker
1581-09
Jacob Jacobsz besemmaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.010
98/1

1/2-0-0/1-5-0
Jacob Pieterss besemmaeckerbesemmaecker
1606-08
Jacob Pieterss besemmaecker dat hij bewoont
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.125
191/1
Jacob Hendricksz {bezemmaker}
/8
Jacop Henricxz besemaeckerbesemaecker
1585
Jacop Henricxz besemaeckers huys es getacxeert op 8 gulden
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.125
15/15
Jacob Hendricksz {bezemmaker}
/4
Jacop Henricxz besemmaeckerbesemmaecker
1581-12
Jacop Henricxz besemmaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.125
128/1
Jacob Hendricksz {bezemmaker}
/4/0-0
Jacop Heyndericksz besemmackerbesemmacker
1558-06-08
Jacop Heyndericksz besemmacker
Volkstelling-1574 (bewoner)Rapenburg.125
229/1
Jacob Hendricksz {bezemmaker}
6/
Jacop Heyndricksz besemmaecker
Nieuwland
besemaecker
1574-08-07
Jacop Heyndricksz besemmaecker
Waarboek-67 K-1582 (borg)Haarlemmerstraat.088-090
181/04
Jacob Hendricksz {bezemmaker}
/
Jacop Heyndricxz besemaeckerbesemaecker
1583-04-29
Jacop Heyndricxz besemaecker
Grachtenboek-16 (eigenaar)Rapenburg.125
260/1
Jacob Hendricksz {bezemmaker}
/
Jacop Lenertssoon besemakerbesemaker
1587-07-03
Jacop Lenertssoon besemaker
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8295/129Vb

/3,2
Jan Adriaenszbezemmaker
1596-06-07
Jan Adriaensz
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.098
17/17
Jan Jacobsz {bezemmaker}
/4
Jan Jacobsz besemmaeckerbesemmaecker
1581-12
Jan Jacobsz besemmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kolfmakersteeg.014
179/1
Jacob Jacobsz {bezemmaker}
/1-6-0
Jan Jacobsz besemmaeckerbesemmaecker
1601
Jan Jacobsz besemmaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Kolfmakersteeg.014
111/4.3.5.1
Jacob Jacobsz {bezemmaker}
/
Jan Jacobsznbezemmaker
1580-11-22
Jan Jacobszn
Volkstelling-1581 (bewoner)LangeMare.098
91/1
Jan Jacobsz {bezemmaker}
4/
Jan Jacopsz besemmaeker schutterbesemmaeker
1581-09
Jan Jacopsz besemmaeker schutter
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.028
114/1
Quirijn Jansz {bezemmaker}
/7/0-14
Ouyryn Jansz besemmackerbesemmacker
1558-06-08
Ouyryn Jansz besemmacker
Volkstelling-1581 (overledene)Langebrug.113.03
27/01a
Pieter Quirijnsz {schrijnwerker}
0/
Pieter Quyrinxz besemmaeckers wedbesemmaecker
1581-09
Marytgen Jansdr Pieter Quyrinxz besemmaeckers wed
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.058
46/1

/11
Pieter Willemss besemmaeckerbesemmaecker
1585
Pieter Willemss besemmaeckers huys es getaxeert op 11 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.034
129/01
Pieter Willemsz {bezemmaker}
10/
Pieter Willemsz besemaeckerbesemaecker
1581-09
Pieter Willemsz besemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.034
91/91
Pieter Willemsz {bezemmaker}
/2
Pieter Willemsz besemmaeckerbesemmaecker
1581-12
Pieter Willemsz besemmaecker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)OudeRijn.028
197/08
Quirijn Jansz {bezemmaker}
/
Quirijn Jansz besemmackerbesemmacker
1550-01-31
Quirijn Jansz besemmacker
Waarboek-67 D-1567 (belending)OudeRijn.028
508/05
Quirijn Jansz {bezemmaker}
/
Quyerijn Verharp besemmakerbesemmaker
1571-04-14
Quyerijn Verharp besemmaker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)OudeRijn.028
275/09
Quirijn Jansz {bezemmaker}
/
Quyrijn Jansz besemmaickerbesemmaicker
1552-10-02
Quyrijn Jansz besemmaicker
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.028
2540/1
Quirijn Jansz {bezemmaker}
/8-0-0
Quyrin Jansz bezemmakerbezemmaker
1561-12
Quyrin Jansz bezemmaker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.058-060
40/1

5/5-0-0/7-10-0
Vranck Adriaenss besemmaeckerbesemmaecker
1606-08
Vranck Adriaenss besemmaecker dat hij bewoont
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
7962/90a

/3,2
Vranck Adriaensz
Delft
bezemmaker
1593-06-22
Vranck Adriaensz
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.058-060
1430/1

/
Vranck Adriaensz besemakerbesemaker
1588
Vranck Adriaensz besemaker
Grachtenboek-08 (eigenaar)Hogewoerd.058-060
190/1

/
Vranck Adriaenszoon besemakerbesemaker
1586-03-27
Vranck Adriaenszoon besemaker
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8685/171Vc

/3,2
Vranck Aerntsz
zijn oom
bezemmaker
1602-04-12
Vranck Aerntsz
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.064
36/1
Franck Maertensz {bezemmaker}
7/
Vranck Maertsz besemmaker van Delftbesemmaker
1581-09
Vranck Ariaensz besemmaker van Delft hier gewoont omtrent vijf vierendeel jaren
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.028
64/1
Frederick Quirijnsz {bezemmaker}
/14
Vrederick Quyrijnss besemmaeckerbesemmaecker
1585
Vrederick Quyrijnss besemmaeckers huys, es getaxeert op 14 gulden
Waarboek-67 B-1562 (koper)Vrouwenkerkkoorstraat.019
111/04
Frederick Quirijnsz {bezemmaker}
/
Vrederick Quyrijnsz bezemmakerbezemmaker
1562-04-28
Vrederick Quyrijnsz bezemmaker
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Haarlemmerstraat.166-168
138/05
Frederick Quirijnsz {bezemmaker}
/
Vrederick Quyrijnsz mede besemaeckerbesemaecker
1579-01-23
Marie Jansdr wedue van Aelbert Quyrijnsz besemaecker met Vrederick Quyrijnsz mede besemaecker haer gecoren voocht in desen saecke
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.028
250/1
Frederick Quirijnsz {bezemmaker}
/
Vreerick Quieryncksz beesembinnerbeesembinner
1583-07-27
Vreerick Quieryncksz beesembinner
Aflezingsboek-E (vermelding)OudeRijn.028
109/3.2.6.0
Frederick Quirijnsz {bezemmaker}
/
Vrerick Quirijnszn besemmakerbesemmaker
1580-11-22
Vrerick Quirijnszn
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.166-168
138/04
Aelbrecht Quirijnsz {bezemmaker}
/
wedue van Aelbert Quyrijnsz besemaeckerbesemaecker
1579-01-23
Marie Jansdr wedue van Aelbert Quyrijnsz besemaecker met Vrederick Quyrijnsz mede besemaecker haer gecoren voocht in desen saecke
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.166-168
139/05
Aelbrecht Quirijnsz {bezemmaker}
/
wedue van Aelbert Quyrijnsz besemaeckerbesemaecker
1579-01-23
Marye Jansdr wedue van Aelbert Quyrijnsz besemaecker