BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 95. Aantal = 44.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Omslag-1573 (bewoner)Breestraat.167-169
31/1
Adriaen Fransz {wijntapper}
/0-20
Adriaen Franssen wyntapperwyntapper
1573-12-19
Adriaen Franssen wyntapper
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.167-169
18/1
Adriaen Fransz {wijntapper}
/12
Adriaen Fransz, wyntapper
[ niet betaald]
wyntapper
1572-11-28
Adriaen Fransz, wyntapper
Omslag-1574 (bewoner)Breestraat.167-169
22/1
Adriaen Fransz {wijntapper}
/8/13
Adriaen Fransz, wyntapperwyntapper
1574-06-18
Adriaen Fransz, wyntapper
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.086
1/1
Cornelis Claesz van Aken
6/
Cornelis Claesz van Aecken wijntapperwijntapper
1581-09
Cornelis Claesz van Aecken wijntapper
Poorterboeken-D-1532 (borg)Breestraat.089
6160/39b
Dirck Adriaensz Mast
/
Dirck Mastwijntapper
1551-08-22
Dirck Mast
Waarboek-67 C-1563 (koper)Uiterstegracht.127-135
202/04
Garbrant Symonsz {wijntapper}
/
Garbrant Simonsz wijntapperwijntapper
1564-07-27
Garbrant Simonsz wijntapper
Waarboek-67 C-1563 (koper)Uiterstegracht.127-135
203/04
Garbrant Symonsz {wijntapper}
/
Garbrant Simonsz wijntapperwijntapper
1564-07-28
Garbrant Simonsz wijntapper
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
289/03

/
Garbrant Simonsz wijntapperwijntapper
1570-01-20
Garbrant Simonsz wijntapper en Claas Gijsbrechtsz zijdelakenkoper als voogden van zijn dochter Maritgen gewonnen bij Jannetgen Simonsdr
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Garenmarkt.012
368/03
Garbrant Symonsz {wijntapper}
/
Garbrant Simonsz wijntapperwijntapper
1570-06-09
Garbrant Simonsz wijntapper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Uiterstegracht.127-135
59/06
Garbrant Symonsz {wijntapper}
/
Garbrant Symonss wijntapperwijntapper
1572-03-10
Garbrant Symonss wijntapper
Glippers-1574-4563 (eigenaar)NieuweRijn.032-033
7/2
Garbrant Symonsz {wijntapper}
/
Garbrant Symonssen wijntapperwijntapper
1574
Garbrant Symonssen wijntapper, opten Nieuwen Rhijn
Waarboek-67 D-1567 (belending)NieuweRijn.032-033
95/08
Garbrant Symonsz {wijntapper}
/
Garbrant Symonsz wijntapperwijntapper
1568-04-27
een poort ende gange die gebruyct wert of competeert Garbrant Symonsz wijntapper ende Waernaer Anthonisz coppedraeyer
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Uiterstegracht.127-135
298/05
Garbrant Symonsz {wijntapper}
/
Garbrant Symonsz wijntapper
1579-06-08
Marie Heyen weduwe van Garbrant Symonsz wijntapper
Glippers-1573 (eigenaar)NieuweRijn.032-033
24/2
Garbrant Symonsz {wijntapper}
/
Garbrant Symonsz wijntapper fugityvewijntapper
1573
Garbrant Symonsz wijntapper fugityve opte Nieuwen Rijn
Waarboek-67 K-1582 (gemachtigde)Kaiserstraat.001
89/08
Gerrit Willemsz {kuiper, bouwer, wijnverlater}
/
Gerrit Willemsz wijnverlaterwijnverlater
1583-01-04
Gerrit Willemsz wijnverlater inde name van zoe hij procedeert als d'actie hebbende van Jan Gerrit Egbertsz brouwer 114 gulden
GedwongenLening-1599 (bewoner)Botermarkt.008
55/1
Jacob Meesz van Weesp
/25/50
Jacob Meesz van Weesp wijntapperwijntapper
1599
Jacob Meesz van Weesp wijntapper
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.059
23/1
Jacob Jacobsz van Endegeest
6/
Jacop Jacobsz v Endegeest v Ransburch wyntapperwyntapper
1581-09
Jacop Jacobsz van Endegeest van Rensburch wijntapper heeft hier gewoont ix jaeren
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Botermarkt.008
92/1
Jacob Meesz van Weesp
/10-4-0
Jacop Meesz van Weesp wijntapperwijntapper
1601
Jacop Meesz van Weesp wijntapper
Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.032-033
32/1

/36
Jan Garbrantsz wyntapperwyntapper
1583-07-14
Jan Garbrantsz, wyntapper
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.076.1
7/1
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
6/
Jan Marcusz van Ypre wyntapper schutterwyntapper
1581-09
Jan Marcusz van Ypre in Vlaenderen wijntapper heeft hier gewoont zeven jaren
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.131
235/1
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/15-0-0
Jorys Willemsz alias `t Hartgenwijntapper
1561-12
Jorys Willemsz alias `t Hartgen
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)NieuweRijn.011
174/03
Louris Andriesz van Swaenswijck
/
Louris Andriesz wijntapperwijntapper
1577-02-26
Louris Andriesz wijntapper
Waarboek-67 F-1576 (borg)Hogewoerd.002
272/05
Louris Andriesz van Swaenswijck
/
Louris Andriesz wijntapperwijntapper
1577-06-25
mr. Anthonis Anthonisz van Duyren vechtmeester (met Louris Andriesz wijntapper als borg)
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.167-169
15/1
Louris Andriesz van Swaenswijck
/15
Lourys Andriesz wijntapperwijntapper
1576
Lourys Andriesz wijntapper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.008
77/11
Michiel Jansz Uytreder
/
Michiel Janss wijntapperwijntapper
1562-03-17
Michiel Janss wijntapper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.121
112/08
Michiel Jansz Uytreder
/
Michiel Janss wijntapperwijntapper
1562-05-06
Michiel Janss wijntapper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.121
231/1
Michiel Jansz Uytreder
/30-0-0
Michiel Janszwijntapper
1561-12
Michiel Jansz
Grote-Bewijzen-B (belending)Breestraat.121
713/10
Michiel Jansz Uytreder
/
Michiel Jansz wijntapperwijntapper
1548-09-28
Michiel Jansz wijntapper
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hogewoerd.010.1
109/05
Michiel Jansz Uytreder
/
Michiel Jansz wijntapperwijntapper
1560-12-17
Simon Jan Reyersz en Michiel Jansz wijntapper
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.108.1
323/03

/
Michiel Jansz wijntapperwijntapper
1561-09-19
Michiel Jansz wijntapper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.008
1805/2
Michiel Jansz Uytreder
/9-0-0
Michiel Jansz wijntapperwijntapper
1561-12
Michiel Jansz wijntapper
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Breestraat.135
68/03
Michiel Jansz Uytreder
/
Michiel Jansz wijntapperwijntapper
1562-02-09
Michiel Jansz wijntapper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.135
317/13
Michiel Jansz Uytreder
/
Michyel Jansz wijntapperwijntapper
1555-01-17
Michyel Jansz wijntapper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.121
12/1
Michiel Jansz Uytreder
/24/2-8
Mychiel Jansz wijntapperwijntapper
1558-06-08
Mychiel Jansz wijntapper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.008
22/2
Michiel Jansz Uytreder
/7/0-14
Mychiel Jansz wijntapperwijntapper
1558-06-08
Mychiel Jansz wijntapper
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6153/38Va

/
Pieter Florysz
Leiderdorp
wijntapper
1550-11-17
Pieter Florysz
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hogewoerd.010.1
109/04
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
/
Simon Jan Reyerszwijntapper
1560-12-17
Simon Jan Reyersz en Michiel Jansz wijntapper
Grote-Bewijzen-B (overledene)Breestraat.167-169
954/05
Adriaen Fransz {wijntapper}
/
wijlen Adriaen Fransz wijntapperwijntapper
1575-01-10
kinderen van wijlen Adriaen Fransz wijntapper en Anna Dircksdr
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Botermarkt.011
15/04

/
Willem Cornelisz wijntapperwijntapper
1541-04-02
Willem Cornelisz wijntapper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.034.2
164/09

/
Willem Cornelisz wijntapperwijntapper
1548-03-10
Willem Cornelisz wijntapper
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.092-094
4/1
Willem Jacobsz de Milde
/36
Willem de Milde Jacopszwijntapper
1585
Willem de Milde Jacopsz
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.092-094
3/1
Willem Jacobsz de Milde
5/
Willem de Milde wijntapperwijntapper
1581-09
Willem de Milde van Leyden wijntapper
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.092-094
3/1
Willem Jacobsz de Milde
/25
Willem de Milde wijntapperwijntapper
1581-12
Willem de Milde wijntapper
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.092-094
3/1
Willem Jacobsz de Milde
/25
Willem de Milde wijntapperwijntapper
1583-07-14
Willem de Milde wijntapper