BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 97. Aantal = 14.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hooigracht.028
501/04
Loy Pietersz {kaardenmaker}
/
Eloy Pietersz caerdemaeckercaerdemaecker
1578-03-24
Eloy Pietersz caerdemaecker
Waarboek-67 F-1576 (koper)Hooigracht.028
493/05
Loy Pietersz {kaardenmaker}
/
Eloy Pietersz kaardenmakerkaardenmaker
1578-03-18
Eloy Pietersz kaardenmaker
Vetus-1585 (eigenaar)Botermarkt.027-028
109/1
Gerrit Arentsz de Man
/40
Geryt Arentsz kaerdemankaerdeman
1585
Geryt Arentsz kaerdeman
Grachtenboek-05 (eigenaar)Botermarkt.027-028
20/1
Gerrit Arentsz de Man
/
Gherrit Arentsz caerdemancaerdeman
1584-07-09
Gherrit Arentsz caerdeman
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.028
150/1
Loy Pietersz {kaardenmaker}
/18
Loey de caerdemaeckercaerdemaecker
1585
Loey de caerdemaeckers huys es getacxeert op 18 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.028
133/1
Loy Pietersz {kaardenmaker}
4/
Loij Pietersz caerdemaecker schuttercaerdemaecker
1581-09
Loij Pietersz caerdemaecker schutter
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.028
90/1
Loy Pietersz {kaardenmaker}
/5
Loy de kaerdemaeckers achterhuyskaerdemaecker
1585
Loy de kaerdemaeckers achterhuys verhuyrt es getacxeert op 5 gulden
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Groenesteeg.015
187/03
Loy Pietersz {kaardenmaker}
/
Loy Pietersz kaerdemaeckerkaerdemaecker
1579-03-05
Loy Pietersz kaerdemaecker inwonende poorter der voors. stede
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Groenesteeg.015
188/03
Loy Pietersz {kaardenmaker}
/
Loy Pietersz kaerdemaeckerkaerdemaecker
1579-03-20
Loy Pietersz kaerdemaecker mede inwonende poorter dezer stede
Omslag-1583 (bewoner)Hooigracht.028
84/1
Loy Pietersz {kaardenmaker}
/6
Loy Pietersz kaerdemaecker kaerdemaecker
1583-07-14
Loy Pietersz, kaerdemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.028
93/93
Loy Pietersz {kaardenmaker}
/6
Loy Pietersz kaerdemaeckrkaerdemaeckr
1581-12
Loy Pietersz kaerdemaeckr
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.028
107/1.3.6.2
Pouwels Loyenz {kaardenmaker}
/
Pouwels Loyencaerdemaker
1580-11-22
Pouwels Loyen
Omslag-1583 (overledene)Steenschuur.010
96/1a
Adriaen Arentsz de Man
/
wedue van Adriaen CaerdemanCaerdeman
1583-07-14
wedue van Adriaen Caerdeman
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.036
138/1
Wolphert Cornelisz {lantaarnmaker}
5/
Wolphert Cornelisz caerdemakercaerdemaker
1581-09
Wolphert Cornelisz caerdemaker