BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 97. Aantal = 20.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hooigracht.028
501/04
Loy Pietersz {kaardenmaker}
/
Eloy Pietersz caerdemaeckercaerdemaecker
1578-03-24
Eloy Pietersz caerdemaecker
Waarboek-67 F-1576 (koper)Hooigracht.028
493/05
Loy Pietersz {kaardenmaker}
/
Eloy Pietersz kaardenmakerkaardenmaker
1578-03-18
Eloy Pietersz kaardenmaker
Grote-Bewijzen-C (belending)Botermarkt.027-028
274/11
Gerrit Arentsz de Man
/
Geryt Aerntszn caerdeman backercaerdeman backer
1596-01-24
Geryt Aerntszn caerdeman backer
Vetus-1585 (eigenaar)Botermarkt.027-028
109/1
Gerrit Arentsz de Man
/40
Geryt Arentsz kaerdemankaerdeman
1585
Geryt Arentsz kaerdeman
Grachtenboek-05 (eigenaar)Botermarkt.027-028
20/1
Gerrit Arentsz de Man
/
Gherrit Arentsz caerdemancaerdeman
1584-07-09
Gherrit Arentsz caerdeman
Grote-Bewijzen-B (borg)Burgsteeg.012
334/10
Jan Symonsz {kaardenmaker}
/
Jan Symonsz kaerdemakerkaerdemaker
1530-06-15
Jan Symonsz kaerdemaker
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Groenesteeg.020
6465/73a
Lodewijck de Rijck {kramer}
/
Lodewijck de Rijcke
Antwerpen (B.) Gratis, omdat hij via Norwich naar Leiden gekomen was.
kaardenmaker
1577-05-24
Lodewijck de Rijcke
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.028
138/1
Loy Pietersz {kaardenmaker}
/18
Loey de caerdemaeckercaerdemaecker
1585
Loey de caerdemaeckers huys es getacxeert op 18 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.028
133/1
Loy Pietersz {kaardenmaker}
4/
Loij Pietersz caerdemaecker schuttercaerdemaecker
1581-09
Loij Pietersz caerdemaecker schutter
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.028
84/1
Loy Pietersz {kaardenmaker}
/5
Loy de kaerdemaeckers achterhuyskaerdemaecker
1585
Loy de kaerdemaeckers achterhuys verhuyrt es getacxeert op 5 gulden
Bonboek-05A (eigenaar)Hooigracht.028
393/001

/
Loy de kaerdemaeckers achterhuys (siet van de lasten op het voorhuys opte Hoygraft)
Vet, 231v
kaerdemaecker
1586 na
Loy de kaerdemaeckers achterhuys (siet van de lasten op het voorhuys opte Hoygraft)
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Groenesteeg.015
187/03
Loy Pietersz {kaardenmaker}
/
Loy Pietersz kaerdemaeckerkaerdemaecker
1579-03-05
Loy Pietersz kaerdemaecker inwonende poorter der voors. stede
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Groenesteeg.015
188/03
Loy Pietersz {kaardenmaker}
/
Loy Pietersz kaerdemaeckerkaerdemaecker
1579-03-20
Loy Pietersz kaerdemaecker mede inwonende poorter dezer stede
Omslag-1583 (bewoner)Hooigracht.028
84/1
Loy Pietersz {kaardenmaker}
/6
Loy Pietersz kaerdemaeckerkaerdemaecker
1583-07-14
Loy Pietersz, kaerdemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.028
93/1
Loy Pietersz {kaardenmaker}
/6
Loy Pietersz kaerdemaeckrkaerdemaeckr
1581-12
Loy Pietersz kaerdemaeckr
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooigracht.028
207/07
Loy Pietersz {kaardenmaker}
/
Loys de Caerdemaickercaerdemaicker
1583-05-04
Loys de Caerdemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.044
148/12

/
mr Adriaen Gerytsz uuyte Wijck te Duerstede kaerdecopers schuyre mit hoeren ervekaerdecoper
1547-02-01
mr Adriaen Gerytsz uuyte Wijck te Duerstede kaerdecopers schuyre mit hoeren erve
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.028
107/1.3.6.2
Pouwels Loyenz {kaardenmaker}
/
Pouwels Loyencaerdemaker
1580-11-22
Pouwels Loyen
Omslag-1583 (overledene)Steenschuur.010
96/1a
Adriaen Arentsz de Man
/
wedue van Adriaen CaerdemanCaerdeman
1583-07-14
wedue van Adriaen Caerdeman
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.036
138/1
Wolphert Cornelisz {lantaarnmaker}
5/
Wolphert Cornelisz caerdemakercaerdemaker
1581-09
Wolphert Cornelisz caerdemaker