BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 108. Aantal = 39.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Stratenboek-02 (eigenaar)Aalmarkt.019-020
2340/1
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/
Adriaen Simons z
1588
Adriaen Simons z
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.057
1210/1
Andries Claesz Mareschal
/
Andries Claesz apotekerapoteker
1588
Andries Claesz apoteker
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.062-066
110/1

/
Chatrinen gasthuis
1588
Chatrinen gasthuis
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.050
60/1
Christoffel Plantijn
/
Christoffel Plantin
1588
Christoffel Plantin
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.051
1180/1
Neeltgen Hendricksdr {wollenaaister}
/
Cornelia Henricx d
1588
Cornelia Henricx d
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.049
1170/1
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbrechts z Schaeck
1588
Cornelis Gijsbrechts z Schaeck
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.048
50/1
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Simonsz Stam cum cosiis
1588
Cornelis Simonsz Stam cum cosiis
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.042
1120/1
Johan van Duvenvoorde II
/
De heer van Warmont
1588
De heer van Warmont
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.061-063
1230/1

/
Die kinderen van Dirck van Wesip
1588
Die kinderen van Dirck van Wesip
Stratenboek-02 (overledene)Breestraat.061-063
1230/1a
Dirck Meesz {van Weesp}
/
Die kinderen van Dirck van Wesip
1588
Die kinderen van Dirck van Wesip
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.054-056
80/1
Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck}
/
Dircgen Ulricx d
1588
Dircgen Ulricx d
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.069-071
1250/1

/
Dirck Janssoon seemwerckerseemwercker
1588
Dirck Janssoon seemwercker
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.055
1200/1
Justus Lipsius
/
Doctor Justus Lipsius
1588
Doctor Justus Lipsius
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.031
5/1
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Bruuchoven balju van Rijnlantbalju
1588
Foy van Bruuchoven balju van Rijnlant
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.058
90/1
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/
Frans Jans z
1588
Frans Jans z
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.075-077
1270/1
Gerrit Hendricksz Schaeck
/
Gerit Henricxsoon Schaeck
1588
Gerit Henricxsoon Schaeck
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.073
1260/1
Gerrit Hendricksz Schaeck
/
Gerit Henricxsoon voors
1588
Gerit Henricxsoon voors
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.046
40/1
Gijsbrecht Cornelisz Schaeck
/
Ghijsbrecht Cornelis z Schaeck
1588
Ghijsbrecht Cornelis z Schaeck
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.033
7/1
Govert Hendricksz {koopman}
/
Govert Henricx z
1588
Govert Henricx z
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.035
10/1
Jacob van Leeuwen
/
Jacob van Leeuwen
1588
Jacob van Leeuwen
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.039
30/1
Jan Claesz {kleerverkoper}
/
Jan Claesz ouwe cleervercoperouwe cleervercoper
1588
Jan Claesz ouwe cleervercoper
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.041
1140/1
Jan Hendricksz {snijder}
/
Jan Henricxsoon cleermakercleermaker
1588
Jan Henricxsoon cleermaker
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.040.2
1110/1
Jan Jansz van Eck
/
Jan van Eck ende de kinderen van Pieter Henricx z
1588
Jan van Eck ende de kinderen van Pieter Henricx z
Stratenboek-02 (overledene)Breestraat.040.2
1110/1a
Pieter Hendricksz van Wassenaer
/
Jan van Eck ende de kinderen van Pieter Henricx z
1588
Jan van Eck ende de kinderen van Pieter Henricx z
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.047
1160/1
Jacob van Wijngaarden
/
Joncheer Jacob van Wingaerdenjoncheer
1588
Joncheer Jacob van Wingaerden
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.068
120/1
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/
Joost van Sonnevelt
1588
Joost van Sonnevelt
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.070-072
130/1
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/
Joost van Sonnevelt
1588
Joost van Sonnevelt
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.052
70/1
Louris Cornelisz Schenaert
/
Laurens Cornelis z Schenaert
1588
Laurens Cornelis z Schenaert
Stratenboek-02 (eigenaar)Vrouwensteeg.016
2330/1
Louris Cornelisz Schenaert
/
Laurens Schenaert (doorgehaald)
doorgestreept

1588
Laurens Schenaert (doorgehaald)
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.044
1130/1
Marytgen Cornelisdr Paedts
/
Mari Cornelisd Gael
1588
Mari Cornelisd Gael
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.065-067
1240/1
Pieter Gerritsz Smaling
/
Pieter Geritssoon Smaling
1588
Pieter Geritssoon Smaling
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.074
140/1
Pieter Jorisz den Eyder
/
Pieter Joris z
1588
Pieter Joris z
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.043-045
1150/1
Reinout Symonsz van Oyen
/
Reinout van Oyen
1588
Reinout van Oyen
Stratenboek-02 (eigenaar)Boommarkt.024
2310/1
Symon Arentsz {landmeter}
/
Simon Arents
1588
Simon Arents
Stratenboek-02 (eigenaar)Aalmarkt.001-002
2320/1
Symon Sybrantsz
/
Simon Sibrants z
1588
Simon Sibrants z
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.060
100/1

/
Tgasthuis
1588
Tgasthuis
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.059
1220/1

/
Tgemeen lants huys
1588
Tgemeen lants huys
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.037
20/1
Thiman Meesz van der Linden
/
Thiman Meeus z bodebode
1588
Thiman Meeus z bode
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.053
1190/1
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem Claesz Ouwevliet
1588
Willem Claesz Ouwevliet