BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 109. Aantal = 55.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Stratenboek-03 (eigenaar)Mandemakersteeg.003
360/1
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/
Adriaen Simons z
1588
Adriaen Simons z
Stratenboek-03 (eigenaar)Aalmarkt.019-020
1340/1
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/
Adriaen Simonssoon
1588
Adriaen Simonssoon
Stratenboek-03 (eigenaar)Diefsteeg.006.1
420/1
Adriana Claesdr {Diefsteeg}
/
Adriana Claes d
1588
Adriana Claes d
Stratenboek-03 (eigenaar)Diefsteeg.004
430/1
Aechte Bruinendr {van Sonnevelt}
/
Aechte Bruinen
1588
Aechte Bruinen
Stratenboek-03 (eigenaar)Mandemakersteeg.009
330/1
Anna Jansdr {uitdraagster}
/
Anna Jans d
1588
Anna Jans d
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.082
150/1
Beatrix Franckendr Paedts van Santhorst
/
Beatris Vrancken d
1588
Beatris Vrancken d
Stratenboek-03 (eigenaar)Maarsmansteeg.007
290/1
Christiaen Poret
/
Christiaen Poet apotekerapoteker
1588
Christiaen Poet apoteker
Stratenboek-03 (eigenaar)Maarsmansteeg.011
270/1
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Claes Gijsbrechtssoon van Dorp
1588
Claes Gijsbrechtssoon van Dorp
Stratenboek-03 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.005.1
480/1

/
Claes Pouwels z
1588
Claes Pouwels z
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.086
170/1
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claes z van Aken
1588
Cornelis Claes z van Aken
Stratenboek-03 (eigenaar)Maarsmansteeg.014.2
110/1
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircxsoon cruienierder
gecorrigeerd; stond op de kaart bij Breestraat 99
cruienierder
1588
Cornelis Dircxsoon cruienierder
Stratenboek-03 (eigenaar)Maarsmansteeg.015
250/1
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerits z de Haes
1588
Cornelis Gerits z de Haes
Stratenboek-03 (eigenaar)Aalmarkt.021
370/1

/
Die stade wage
1588
Die stade wage
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.095
90/1
Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven
/
Dirck Christoffelssoon
1588
Dirck Christoffelssoon
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.080
140/1
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck van Kessel
1588
Dirck van Kessel
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.080
140/2
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck van Kessel
1588
Dirck van Kessel
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.081.1
20/1
Gerberch Florisdr {uitdraagster}
/
Gerberch Florisdochter
1588
Gerberch Floris dochter
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.089
60/1
Gerrit Adriaensz de Vrije
/
Gerit Adriaenssoon de Vri
1588
Gerit Adriaenssoon de Vri
Stratenboek-03 (eigenaar)Diefsteeg.006.2
410/1
Gerrit Hendricksz Schaeck
/
Gerit Henricx z
1588
Gerit Henricx z
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.075-077
1270/1
Gerrit Hendricksz Schaeck
/
Gerit Henricxsoon
1588
Gerit Henricxsoon
Stratenboek-03 (eigenaar)Mandemakersteeg.007
340/1
Gerrit Jansz de Man
/
Gerit Jans z
1588
Gerit Jans z
Stratenboek-03 (eigenaar)Mandemakersteeg.005
350/1
Gerrit Jansz de Man
/
Gerit Jans z
1588
Gerit Jans z
Stratenboek-03 (eigenaar)Maarsmansteeg.009
280/1
Gerrit Pietersz {bakker}
/
Gerit Pieterssoon backerbacker
1588
Gerit Pieterssoon backer
Stratenboek-03 (eigenaar)Maarsmansteeg.005
300/1
Gijsbrecht Adriaensz van Catwijck
/
Ghijsbrecht Adriaensz
1588
Ghijsbrecht Adriaensz
Stratenboek-03 (eigenaar)Mandemakersteeg.011
320/1
Hendrick Gerritsz Doe
/
Henric Gerits z
1588
Henric Gerits z
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.085-087
50/1
Hendrick Willemsz van Craecken
/
Henrick Schuit Alkemade et Craken
1588
Henrick Schuit Alkemade et Craken
Stratenboek-03 (eigenaar)Mandemakersteeg.006
390/1
Hillegond Jansdr {vrouw van Dirck Jansz}
/
Hilgont Jans d
1588
Hilgont Jans d
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.079
10/1
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacob Cornelis z
1588
Jacob Cornelis z
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.097
100/1
Jan Baltensz van Vliet
/
Jan Baltenssoon
1588
Jan Baltenssoon
Stratenboek-03 (eigenaar)Maarsmansteeg.017
240/1
Jan Barentsz van Rieverding
/
Jan Barentssoon
1588
Jan Barentssoon
Stratenboek-03 (eigenaar)Mandemakersteeg.013-015
310/1
Jan Egbertsz Boon
/
Jan Egberts z
1588
Jan Egberts z
Stratenboek-03 (eigenaar)Maarsmansteeg.025
180/1
Jan Joostenz van Vueren
/
Jan Joosten
1588
Jan Joosten
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.076.2
120/1
Marytgen Pietersdr {Breestraat76}
/
Jan Joppen z wed
1588
Jan Joppen z wed
Stratenboek-03 (overledene)Breestraat.076.2
120/1a
Jan Joppenz {schoenmaker}
/
Jan Joppen z wed
1588
Jan Joppen z wed
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.076.1
110/1
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/
Jan Marcus z van Iperen
1588
Jan Marcus z van Iperen
Stratenboek-03 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.001
450/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Simonsz
1588
Jan Simonsz
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.084
160/1
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretariussecretarius
1588
Jan van Hout secretarius
Stratenboek-03 (eigenaar)Maarsmansteeg.001-003
310/1
Jan Willemsz {kramer}
/
Jan Willemsz
1588
Jan Willemsz
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.078
130/1

/
Jannetgen Adriaens d
1588
Jannetgen Adriaens d
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.083
40/1
Jeroen Gerritsz {antieksnijder}
/
Jeroen Gerits z
1588
Jeroen Gerits z
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.081.2
30/1
Joris Lievensz van Cats
/
Joncheer Joris van Catsjoncheer
1588
Joncheer Joris van Cats
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.068
120/1
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/
Joost van Sonnevelt
1588
Joost van Sonnevelt
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.070-072
130/1
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/
Joost van Sonnevelt
1588
Joost van Sonnevelt
Stratenboek-03 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.005
470/1
Marytgen Claesdr {Nicasius}
/
Mari Claes d
1588
Mari Claes d
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.093
80/1
Cornelis Jansz van Veen
/
Meester Cornelis van Veen
1588
Meester Cornelis van Veen
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.091
70/1
Symon Fransz van Merwen
/
Meester Simon Franssoon van Merwen
1588
Meester Simon Franssoon van Merwen
Stratenboek-03 (eigenaar)Aalmarkt.028.2
320/1
Mees Dircksz van Weesp
/
Meeus Dircxsoon
1588
Meeus Dircxsoon
Stratenboek-03 (eigenaar)Mandemakersteeg.002-004
380/1
Marcelis Jansz {biertapper}
/
Morcelis in de Verkeerde Pot
1588
Morcelis in de Verkeerde Pot
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.090
190/1
Jan Artus Hovius
/
Mr Jan Artus
1588
Mr Jan Artus
Stratenboek-03 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.003
460/1
Pieter Jansz {tassenmaker}
/
Pieter Jansz
1588
Pieter Jansz
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.074
1140/1
Pieter Jorisz den Eyder
/
Pieter Joris z
1588
Pieter Joris z
Stratenboek-03 (eigenaar)Maarsmansteeg.023
210/1
Pieter Maertensz de Zwart
/
Pieter Maertins z
1588
Pieter Maertins z
Stratenboek-03 (eigenaar)Maarsmansteeg.021
220/1
Pieter Maertensz de Zwart
/
Pieter Maertins z
1588
Pieter Maertins z
Stratenboek-03 (eigenaar)Maarsmansteeg.013
260/1
Quirijn Jansz {goudsmid}
/
Quierin Janssoon
1588
Quierin Janssoon
Stratenboek-03 (eigenaar)Maarsmansteeg.019
230/1
Symon Pietersz {schoenmaker}
/
Simon Pieters z
1588
Simon Pieters z