BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 110. Aantal = 65.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Stratenboek-04 (eigenaar)Wolsteeg.001
360/1

/
(leeg)
1588
(leeg)
Stratenboek-04 (eigenaar)Wolsteeg.003
370/1

/
(leeg)
1588
(leeg)
Stratenboek-04 (eigenaar)Wolsteeg.005
380/1

/
(leeg)
1588
(leeg)
Stratenboek-04 (eigenaar)Breestraat.098.2
600/1

/
(leeg)
1588
(leeg)
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.002
460/1
Aelbrecht Cornelisz van Leeuwen
/
Aelbrecht Cornelis z
1588
Aelbrecht Cornelis z
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.012
530/1
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/
Andries Jasperssoon
1588
Andries Jasperssoon
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.008.2
510/1
Andries Pietersz {kramer}
/
Andries Pieterssoon
1588
Andries Pieterssoon
Stratenboek-04 (eigenaar)Warmoesmarkt.025
670/1
Hendrick Adriaensz {bakker}
/
Backerbacker
1588
Backer
Stratenboek-04 (eigenaar)Breestraat.105
280/1

/
Christiaen Evertssoon
1588
Christiaen Evertssoon
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.007
110/1
Christiaen Poret
/
Christiaen Poret apotekerapoteker
1588
Christiaen Poret apoteker
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.011
90/1
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Claes Gijsbrechtssoon van Dorp
1588
Claes Gijsbrechtssoon van Dorp
Stratenboek-04 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.005.1
160/1

/
Claes Pouwelssoon
1588
Claes Pouwelssoon
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.014.2
550/1
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircx z
1588
Cornelis Dircx z
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.015
70/1
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Geritssoon de Haes
1588
Cornelis Geritssoon de Haes
Stratenboek-04 (eigenaar)Breestraat.100
620/1

/
Davidt Egberts voorspraec kinderen
1588
Davidt Egberts voorspraec kinderen
Stratenboek-04 (overledene)Breestraat.100
620/1a
David Egbertsz {voorspraak}
/
Davidt Egberts voorspraec kinderen
1588
Davidt Egberts voorspraec kinderen
Stratenboek-04 (eigenaar)Korenbrugsteeg.003-005
690/1
Joost Jacobsz de Bije
/
De kinderen van Joost Jacobssoon
1588
De kinderen van Joost Jacobssoon
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.010
520/1

/
De kinderen van mr Pieter Jans z
1588
De kinderen van mr Pieter Jans z
Stratenboek-04 (overledene)Maarsmansteeg.010
520/1a
Pieter Jansz {chirurgijn}
/
De kinderen van mr Pieter Jans z
1588
De kinderen van mr Pieter Jans z
Stratenboek-04 (plaats)Breestraat.101-103
270/1

/
De pens merct
1588
De pens merct
Stratenboek-04 (eigenaar)Breestraat.119
330/1
Barbara Cornelisdr {Cortenbosch}
/
De wed van Dirck Arentssoon cock
1588
De wed van Dirck Arentssoon cock
Stratenboek-04 (overledene)Breestraat.119
330/1a
Dirck Arentsz Cortenbosch
/
De wed van Dirck Arentssoon cockcock
1588
De wed van Dirck Arentssoon cock
Stratenboek-04 (overledene)Breestraat.125
440/1a
Gerrit Boeckelsz Buytewech
/
De wed van Gerit Bokelssoon
1588
De wed van Gerit Bokelssoon
Stratenboek-04 (eigenaar)Breestraat.125
440/1
Gerburch Hendricksdr {Buytewech}
/
De wed van Gerit Bokelssoon
1588
De wed van Gerit Bokelssoon
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.004.1
470/1
Marytgen Jacobsdr {vrouw van Wigger Cornelisz}
/
De wed van Wigger
1588
De wed van Wigger
Stratenboek-04 (overledene)Maarsmansteeg.004.1
470/1a
Wigger Cornelisz {schoenmaker}
/
De wed van Wigger
1588
De wed van Wigger
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.006
490/1
Dirck Jansz van Potterloo
/
Dirck Janssoon
1588
Dirck Janssoon
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.009
100/1
Gerrit Pietersz {bakker}
/
Gerit Pieterssoon backerbacker
1588
Gerit Pieterssoon backer
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.005
120/1
Gijsbrecht Adriaensz van Catwijck
/
Gijsbrecht Adriaensz
1588
Gijsbrecht Adriaensz
Stratenboek-04 (eigenaar)Korenbrugsteeg.001
700/1
IJsbrant Dircksz Visscher
/
IJsbrant Dircxsoon Visscher
1588
IJsbrant Dircxsoon Visscher
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.008.1
500/1
Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}
/
Jacob Cornelis z
1588
Jacob Cornelis z
Stratenboek-04 (eigenaar)Breestraat.102
630/1
Jacob Jansz {olieslager}
/
Jacob Jans z
1588
Jacob Jans z
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.004.2
480/1
Jacob Jacobsz {kramer}
/
Jacob Janssoon cramercramer
1588
Jacob Janssoon cramer
Stratenboek-04 (eigenaar)Breestraat.117
320/1
Jacob van Sloten
/
Jacob van Sloten
1588
Jacob van Sloten
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.017
60/1
Jan Barentsz van Rieverding
/
Jan Barents z snidersnider
1588
Jan Barents z snider
Stratenboek-04 (eigenaar)Breestraat.115
310/1
Jan Dircksz van Velsen
/
Jan Dircxsoon van Velsen
1588
Jan Dircxsoon van Velsen
Stratenboek-04 (eigenaar)Korenbrugsteeg.004.1
660/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Gijsbrechssoon
1588
Jan Gijsbrechssoon
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.025
10/1
Jan Joostenz van Vueren
/
Jan Joosten z
1588
Jan Joosten z
Stratenboek-04 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.001
200/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Simonssoon
1588
Jan Simonssoon
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.001-003
130/1
Jan Willemsz {kramer}
/
Jan Willemssoon
1588
Jan Willemssoon
Stratenboek-04 (eigenaar)Breestraat.127-129
450/1
Alijd van Blommendael
/
Joffrou van Naeltwijck
1588
Joffrou van Naeltwijck
Stratenboek-04 (eigenaar)Breestraat.096
580/1
Joosgen Jansdr Cager
/
Joosgen Jansd
1588
Joosgen Jans d
Stratenboek-04 (eigenaar)Breestraat.121
420/1
Joost Jacobsz de Bije
/
Joost Jacobssoons erfgenamen
1588
Joost Jacobssoons erfgenamen
Stratenboek-04 (eigenaar)Breestraat.099
250/1
Grietgen Hendricksdr Ripperts
/
Marchriete Rippers
perceel is eigenlijk kleiner

1588
Marchriete Rippers
Stratenboek-04 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.005
180/1
Marytgen Claesdr {Nicasius}
/
Mari Claes d
1588
Mari Claes d
Stratenboek-04 (eigenaar)Aalmarkt.028.2
140/1
Mees Dircksz van Weesp
/
Mees Dircxsoon
1588
Mees Dircxsoon
Stratenboek-04 (eigenaar)Breestraat.090
560/1
Jan Artus Hovius
/
Mr Jan Artus
1588
Mr Jan Artus
Stratenboek-04 (eigenaar)Breestraat.107-109
290/1
Pouwels Pouwelsz van Torenvliet
/
Paulus van Toornvliet
1588
Paulus van Toornvliet
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.014.1
540/1
Pieter Cornelisz de Haes
/
Pieter Cornelissoon
1588
Pieter Cornelissoon
Stratenboek-04 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.003
190/1
Pieter Jansz {tassenmaker}
/
Pieter Jans z
1588
Pieter Jans z
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.023
30/1
Pieter Maertensz de Zwart
/
Pieter Maertins z
1588
Pieter Maertins z
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.021
40/1
Pieter Maertensz de Zwart
/
Pieter Maertins z
1588
Pieter Maertins z
Stratenboek-04 (eigenaar)Breestraat.097
210/1
Pietergen Jansdr {vrouw van Balten Symonsz, van Naerden}
/
Pieter Reyer van Naerdens huysvrou
1588
Pieter Reyer van Naerdens huysvrou
Stratenboek-04 (vermelding)Breestraat.097
210/1a
Reyer Jansz van Naerden
/
Pieter Reyer van Naerdens huysvrou
1588
Pieter Reyer van Naerdens huysvrou
Stratenboek-04 (eigenaar)Korenbrugsteeg.002
650/1
Pietergen Dircksdr {Gerrit Jansz, Lucas Gerritsz}
/
Pieterge Dircx
1588
Pieterge Dircx
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.013
80/1
Quirijn Jansz {goudsmid}
/
Quierin Janssoon goutsmitgoutsmit
1588
Quierin Janssoon goutsmit
Stratenboek-04 (eigenaar)Breestraat.123
430/1
Reinout Adriaensz van Sonnevelt
/
Reinout van Sonnevelt
1588
Reinout van Sonnevelt
Stratenboek-04 (eigenaar)Breestraat.104
640/1
Reyer Gijsbrechtsz van Stolwijck
/
Reyer Gijsbrechssoon bodebode
1588
Reyer Gijsbrechssoon bode
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.019
50/1
Symon Pietersz {schoenmaker}
/
Simon Pieters z
1588
Simon Pieters z
Stratenboek-04 (overledene)Breestraat.098.1
590/1
Jacob Jansz Deyman
/
Stats huisinge gecomen van Deiman
1588
Stats huisinge gecomen van Deiman
Stratenboek-04 (eigenaar)Breestraat.098.3
610/1

/
Turfschuier
1588
Turfschuier
Stratenboek-04 (eigenaar)Breestraat.111-113
300/1
Steven van Blitterswijck
/
Van Bliderswijck
1588
Van Bliderswijck
Stratenboek-04 (eigenaar)Breestraat.092-094
570/1
Willem Jacobsz de Milde
/
Willem de Milde
1588
Willem de Milde
Stratenboek-04 (eigenaar)Warmoesmarkt.026
680/1
Willem Jacobsz {apotheker/kruidenier}
/
Willem Jacobssoon
1588
Willem Jacobssoon
Stratenboek-04 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.008
230/1
Wouter Arentsz {koopman}
/
Wouter Arentssoon
1588
Wouter Arentssoon