BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 111. Aantal = 27.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Stratenboek-05 (eigenaar)Botermarkt.005
230/1
Adriana Cornelisdr {Botermarkt}
/
Adriana Cornelisd
1588
Adriana Cornelis d
Stratenboek-05 (eigenaar)Breestraat.116.1
70/1
Arent Tielmansz
/
Arent Tielmansz
1588
Arent Tielmansz
Stratenboek-05 (eigenaar)Choorlammersteeg.004
170/1
Carel Gillisz {timmerman}
/
Carel Gielisz
1588
Carel Gielisz
Stratenboek-05 (eigenaar)Breestraat.110
40/1
Claes Andriesz Suyck
/
Claes Andriesz Zuyck
1588
Claes Andriesz Zuyck
Stratenboek-05 (eigenaar)Breestraat.114
60/1
Claes Dircksz den Tel
/
Claes Dircxsoon Tel
1588
Claes Dircxsoon Tel
Stratenboek-05 (eigenaar)Breestraat.118
110/1
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
/
Cornelis Geritsz van der Bel
1588
Cornelis Geritsz van der Bel
Stratenboek-05 (eigenaar)Choorlammersteeg.006
160/1
Egbert Jansz van der Plas {timmerman}
/
Egbert Jansz
1588
Egbert Jansz
Stratenboek-05 (eigenaar)Breestraat.116.4
100/1
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Henrick Hermansz Blom
1588
Henrick Hermansz Blom
Stratenboek-05 (eigenaar)Korenbrugsteeg.003-005
270/1
Huig Huigenz van der Nes
/
Huych van Nes
1588
Huych van Nes
Stratenboek-05 (eigenaar)Korenbrugsteeg.001
10/1
IJsbrant Dircksz Visscher
/
IJsbrant Dircxs Visscher
1588
IJsbrant Dircxs Visscher
Stratenboek-05 (eigenaar)Botermarkt.010
180/1
Jacob Cornelisz de Haes
/
Jacob Cornelisz de Haes
1588
Jacob Cornelisz de Haes
Stratenboek-05 (eigenaar)Botermarkt.008
200/1
Jacob Meesz van Weesp
/
Jacob Meeusz
1588
Jacob Meeusz
Stratenboek-05 (eigenaar)Breestraat.112
50/1
Jacob Willemsz {kousenmaker}
/
Jacob Willemsz
1588
Jacob Willemsz
Stratenboek-05 (eigenaar)Botermarkt.011
150/1

/
Jan Dircxsoon
1588
Jan Dircxsoon
Stratenboek-05 (eigenaar)Botermarkt.007
210/1
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henricxsoon coorncopercoorncoper
1588
Jan Henricxsoon coorncoper
Stratenboek-05 (eigenaar)Breestraat.122-126
130/1
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Korssen van der Mors
1588
Jan Korssen van der Mors
Stratenboek-05 (eigenaar)Breestraat.108.1
20/1
Jan Jacobsz Paedts
/
Jan Paets
1588
Jan Paets
Stratenboek-05 (eigenaar)Botermarkt.002
260/1
Loth Huigenz Gael
/
Loth Huigensz Gael
1588
Loth Huigensz Gael
Stratenboek-05 (eigenaar)Breestraat.116.3
90/1
Louris Hobbesz
/
Louris Hobbensz
1588
Louris Hobbensz
Stratenboek-05 (eigenaar)Botermarkt.004
240/1
Marytgen Jansdr Smaling {Thou, vrouw van Cornelis Cornelisz}
/
Mari Jans erfgenamen
1588
Mari Jans erfgenamen
Stratenboek-05 (eigenaar)Breestraat.120
120/1
Neeltgen Joppendr {Breestraat}
/
Neeltgen Joppen d
1588
Neeltgen Joppen d
Stratenboek-05 (eigenaar)Breestraat.108.2
30/1

/
Pieter de Somer
1588
Pieter de Somer
Stratenboek-05 (eigenaar)Botermarkt.012
140/1
Pieter Jansz {tinnegieter}
/
Pieter Pietersz Paets
1588
Pieter Pietersz Paets
Stratenboek-05 (eigenaar)Botermarkt.009
190/1
Thiman Woutersz
/
Thiman Woutersz
1588
Thiman Woutersz
Stratenboek-05 (eigenaar)Botermarkt.003
250/1
Thomas Adriaensz {warmoezenier}
/
Thomas Adriaensz
1588
Thomas Adriaensz
Stratenboek-05 (eigenaar)Breestraat.116.2
80/1

/
Tielman Geritsz
1588
Tielman Geritsz
Stratenboek-05 (eigenaar)Botermarkt.006
220/1
Willem Cornelisz Thibaut
/
Willem Cornelissoon Thibaut
1588
Willem Cornelissoon Thibaut