BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 114. Aantal = 47.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Stratenboek-08 (eigenaar)Herensteeg.018.4
1140/1
Adriaen Ham {drapier}
/
Adriaen Ham
1588~1597
Adriaen Ham
Stratenboek-08 (eigenaar)Herensteeg.033
1170/1

/
Adriaen Jansz
1588~1597
Adriaen Jansz
Stratenboek-08 (eigenaar)Herensteeg.008-010
1030/1

/
Adriaen Jansz snidersnider
1588~1597
Adriaen Jansz snider
Stratenboek-08 (eigenaar)Salomonsteeg.008.1
1090/1

/
Andries Jansz timmermantimmerman
1588~1597
Andries Jansz timmerman
Stratenboek-08 (eigenaar)Salomonsteeg.002
1080/1

/
Arent Henricx garencopergarencoper
1588~1597
Arent Henricx garencoper
Stratenboek-08 (eigenaar)Scheepmakersteeg.006
1180/1

/
Arent Jansz metseraermetseraer
1588~1597
Arent Jansz metseraer
Stratenboek-08 (eigenaar)Rapenburg.060-076.1
230/1

/
Bagijnhof
1588~1597
Bagijnhof
Stratenboek-08 (eigenaar)Rapenburg.112
1150/1
Bouwen Adriaensz van Catwijck
/
Bouwen Adriaensz metselaermetselaer
1588~1597
Bouwen Adriaensz metselaer
Stratenboek-08 (eigenaar)Herensteeg.018.2
1120/1

/
Claes Blancquart
1588~1597
Claes Blancquart
Stratenboek-08 (eigenaar)Pieterskerkhof.002
300/1
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/
Claes Bruinen
1588~1597
Claes Bruinen
Stratenboek-08 (eigenaar)Kloksteeg.008
280/1
Claes Jacobsz van Alckemade
/
Claes Jacobsz lindeweverlindewever
1588~1597
Claes Jacobsz lindewever
Stratenboek-08 (eigenaar)Herensteeg.015
1240/1

/
Claes Pouwelsz
1588~1597
Claes Pouwelsz
Stratenboek-08 (eigenaar)Kloksteeg.023-029
170/1

/
Commandeurie
1588~1597
Commandeurie
Stratenboek-08 (eigenaar)Kloksteeg.006
270/1
Dirckgen Jansdr {vrouw van Cornelis Hendricksz, van Nederwaert}
/
Dircgen Jansdr wede(uwe) van Hubrecht Nederwaert
1588~1597
Dircgen Jansdr wede(uwe) van Hubrecht Nederwaert
Stratenboek-08 (eigenaar)Kloksteeg.013-015
220/1
Dirck Jansz {snijder, koster}
/
Dirck Jansz Costercoster
1588~1597
Dirck Jansz Coster
Stratenboek-08 (eigenaar)Herensteeg.017-021
1230/1
Egbert Jansz van der Plas {timmerman}
/
Egbert Jansz
1588~1597
Egbert Jansz
Stratenboek-08 (eigenaar)Herensteeg.007-013
1250/1
Egbert Jansz van der Plas {timmerman}
/
Egbert Jansz
1588~1597
Egbert Jansz
Stratenboek-08 (eigenaar)Pieterskerkhof.004
310/1
Gideon Bruinenz
/
Gideon Bruinen
1588~1597
Gideon Bruinen
Stratenboek-08 (eigenaar)Salomonsteeg.005
1060/1

/
Hans van Nieuhuysen
1588~1597
Hans van Nieuhuysen
Stratenboek-08 (eigenaar)Herensteeg.035-039
1160/1
Heer Adriaensz {scheepmaker}
/
Heer Adriaensz scheepmakerscheepmaker
1588~1597
Heer Adriaensz scheepmaker
Stratenboek-08 (eigenaar)Herensteeg.018.1
1110/1

/
Hester
1588~1597
Hester
Stratenboek-08 (eigenaar)Pieterskerkhof.004.3
340/1

/
het Patershuis
1588~1597
het Patershuis
Stratenboek-08 (eigenaar)Kloksteeg.021.1
200/1
Huig Jansz van Alckemade
/
Huych van Alkemade
1588~1597
Huych van Alkemade
Stratenboek-08 (eigenaar)Herensteeg.029-31
1200/1

/
Jacob de Smets
1588~1597
Jacob de Smets
Stratenboek-08 (eigenaar)Scheepmakersteeg.004
1190/1

/
Jan Antonisz lindeweverlindewever
1588~1597
Jan Antonisz lindewever
Stratenboek-08 (eigenaar)Herensteeg.012
1040/1
Jan de Latere {koopman}
/
Jan de Laet
1588~1597
Jan de Laet
Stratenboek-08 (eigenaar)Herensteeg.018.3
1130/1

/
Jan de Lange
1588~1597
Jan de Lange
Stratenboek-08 (eigenaar)Herensteeg.027
1210/1

/
Jan Jansz lindeweverlindewever
1588~1597
Jan Jansz lindewever
Stratenboek-08 (eigenaar)Pieterskerkhof.004.5
360/1

/
Jan van Veen
1588~1597
Jan van Veen
Stratenboek-08 (eigenaar)Kloksteeg.021.2
190/1
Jan de Lalaing
/
Johan de Lalaing
1588~1597
Johan de Lalaing
Stratenboek-08 (eigenaar)Kloksteeg.017-019
210/1
Jan de Lalaing
/
Johan de Lalaing
1588~1597
Johan de Lalaing
Stratenboek-08 (eigenaar)Kloksteeg.002.2
250/1
Marie Cornelisdr {van Edam}
/
Mari Cornelisdr wede(uwe) van Pieter van Edam
1588~1597
Mari Cornelisdr wede(uwe) van Pieter van Edam
Stratenboek-08 (eigenaar)Kloksteeg.010-014
290/1
Michiel Bruinenz {Kloksteeg}
/
Michiel Bruinen
1588~1597
Michiel Bruinen
Stratenboek-08 (eigenaar)Salomonsteeg.001
1070/1
Symon Fransz van Merwen
/
Mr Simon Fransz van Meruwen
1588~1597
Mr Simon Fransz van Meruwen
Stratenboek-08 (eigenaar)Salomonsteeg.008.2
1100/1

/
Passier Picquart
1588~1597
Passier Picquart
Stratenboek-08 (eigenaar)Herensteeg.002
1010/1

/
Peter Pander
1588~1597
Peter Pander
Stratenboek-08 (eigenaar)Herensteeg.014-016
1050/1

/
Peter van Bever
1588~1597
Peter van Bever
Stratenboek-08 (eigenaar)Herensteeg.006
1020/1

/
Pieter van der Woude
1588~1597
Pieter van der Woude
Stratenboek-08 (eigenaar)Pieterskerkhof.004.4
350/1

/
Pieter van Heusden
1588~1597
Pieter van Heusden
Stratenboek-08 (eigenaar)Kloksteeg.004
260/1
Pieter Willemsz {kleermaker}
/
Pieter Willemsz snidersnider
1588~1597
Pieter Willemsz snider
Stratenboek-08 (eigenaar)Pieterskerkhof.004.2
330/1
Pouwels Adriaensz Bijman
/
Pouwels Adriaensz
1588~1597
Pouwels Adriaensz
Stratenboek-08 (eigenaar)Kloksteeg.002.1
240/1
Thomas Basson
/
Thomas Basson bouckvercoperbouckvercoper
1591
Thomas Basson bouckvercoper
Stratenboek-08 (eigenaar)Herensteeg.023-025
1220/1

/
Thomas Ondermerck
1588~1597
Thomas Ondermerck
Stratenboek-08 (overledene)Kloksteeg.006
270/1a
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/
wede(uwe) van Hubrecht Nederwaert
1588~1597
Dircgen Jansdr wede(uwe) van Hubrecht Nederwaert
Stratenboek-08 (overledene)Kloksteeg.002.2
250/1a
Pieter Pietersz van Edam
/
wede(uwe) van Pieter van Edam
1588~1597
Mari Cornelisdr wede(uwe) van Pieter van Edam
Stratenboek-08 (eigenaar)Kloksteeg.021.4
180/1
Willem Symonsz de Wilde van Schilperoort
/
Willem Simonsz de Wilde
1588~1597
Willem Simonsz de Wilde
Stratenboek-08 (eigenaar)Pieterskerkhof.004.1
320/1
Willem Willemsz Ouwelant
/
Willem Willemsz
1588~1597
Willem Willemsz