BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 124. Aantal = 127.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Stratenboek-19 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.004
250/1
Jan Jansz van Baersdorp {de jonge}
/
(leeg)
1588
(leeg)
Stratenboek-19 (eigenaar)Levendaal.046
30/1

/
Adriaen Cornelisz
1588
Adriaen Cornelisz
Stratenboek-19 (eigenaar)Krauwelsteeg.004.02
720/1

/
Adriaen den Hoet
1588
Adriaen den Hoet
Stratenboek-19 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.05
820/1
Adriaen Erasmusz {droogscheerder}
/
Adriaen Erasmussoon
1588
Adriaen Erasmussoon
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.014
930/1
Adriaen Erasmusz {droogscheerder}
/
Adriaen Erasmussoon
1588
Adriaen Erasmussoon
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.016
810/1
Adriaen Matthijsz {linnenwever}
/
Adriaen Mathijsz lindeweverlindewever
1588
Adriaen Mathijsz. lindewever
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.043
860/1
Adriaen Willemsz {bakker}
/
Adriaen Willemsz backerbacker
1588
Adriaen Willemsz backer
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.022
1220/1
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aelbrecht Pietersz Tromp
1588
Aelbrecht Pietersz Tromp
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.008-010
910/1

/
Aerntgen Jansdr
1588
Aerntgen Jansdr
Stratenboek-19 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.008
230/1
Anna Jansdr {vrouw van Barent Symonsz}
/
Anna Jansdr
1588
Anna Jansdr
Stratenboek-19 (eigenaar)Levendaal.050
50/1
Arent Gerritsz {linnenwever}
/
Arent Geritsz lindeweverlindewever
1588
Arent Geritsz lindewever
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.049.2
630/1
Arent Jansz Coster
/
Arent Jansz Coster
1588
Arent Jansz Coster
Stratenboek-19 (eigenaar)Krauwelsteeg.004.04
740/1
Arent Jansz Coster
/
Arent Jansz Coster
1588
Arent Jansz Coster
Stratenboek-19 (eigenaar)Levendaal.064
150/1

/
Arent Jansz rietdeckerrietdecker
1588
Arent Jansz rietdecker
Stratenboek-19 (eigenaar)Koenesteeg.010-012
400/1
Barent Gijsbrechtsz {linnenwever}
/
Barent Gijsbrechtsz
1588
Barent Gijsbrechtsz.
Stratenboek-19 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.06
660/1

/
Barent Lambrechtsz
1588
Barent Lambrechtsz
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.024
1270/1
Claes Anthonisz {stoeldraaier}
/
Claes Antonisz stoeldraierstoeldraier
1588
Claes Antonisz stoeldraier
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.028
1290/1
Claes Florisz {appelkoopman}
/
Claes Florisz appelcoperappelkoopman
1588
Claes Florisz appelcoper
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.041
870/1
Claes Rippertsz {smid}
/
Claes Rippertsz smitsmit
1588
Claes Rippertsz smit
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.030
1300/1
Claes Rippertsz {smid}
/
Claes Rippertsz smitsmit
1588
Claes Rippertsz smit
Stratenboek-19 (eigenaar)Koenesteeg.000.11
500/1
Claesgen Claesdr {spinster}
/
Claesgen Claesdr
1588
Claesgen Claesdr
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.048
1380/1
Claesgen Gerritsdr {vrouw van Pieter Michielsz}
/
Claesgen Geritsdr
is verwisseld met 50

1588
Claesgen Geritsdr
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.020
1210/1
Cornelis Cornelisz van Rouanen {de oude}
/
Cornelis Cornelisz van Rouanen
1588
Cornelis Cornelisz van Rouanen
Stratenboek-19 (eigenaar)Koenesteeg.000.13
490/1
Cornelis Fransz {bierdrager}
/
Cornelis Fransz bierdragerbierdrager
1588
Cornelis Fransz. bierdrager
Stratenboek-19 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.015
290/1
Cornelis Jacobsz {voller}
/
Cornelis Jacobsz
1588
Cornelis Jacobsz
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.066
1460/1
Cornelis Symonsz {warmoezenier}
/
Cornelis Simonsz boomgertmanboomgertman
1588
Cornelis Simonsz boomgertman
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.081-083
330/1
Trijntgen Adriaens/Pietersdr {vrouw van Jan Adriaensz}
/
Crijncgen
1588
Crijncgen
Stratenboek-19 (eigenaar)Koenesteeg.026-032
440/1

/
Daniel Pietersson lindeweverlindewever
1588
Daniel Pietersson lindewever
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.034
1320/1
Dirck Anthonisz {boomgaardman}
/
Dirck Anthonisz boomgartmanboomgartman
1588
Dirck Anthonisz boomgartman
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.062
1440/1
Dirck Cornelisz de Haes
/
Dirck Cornelisz de Haes
1588
Dirck Cornelisz de Haes
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.059
580/1
Dirck Cornelisz {smid}
/
Dirck Cornelisz smitsmit
1588
Dirck Cornelisz smit
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.033
1040/1
Dirck Gerritsz Cortleven {voller, linnenwever}
/
Dirck Geritsz
1588
Dirck Geritsz
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.036-038
1330/1
Dirck Ottenz de Man
/
Dirck Ottensz schriverschriver
1588
Dirck Ottensz schriver
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.038
990/1

/
Dirck van Loenen
1588
Dirck van Loenen
Stratenboek-19 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.017
300/1
Dirck Willeboortsz {schuitenvaarder}
/
Dirck Willeboortsz
1588
Dirck Willeboortsz
Stratenboek-19 (eigenaar)Krauwelsteeg.004.01
710/1

/
Dominicus Tijssen
1588
Dominicus Tijssen
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.032-036
980/1
Egbert Jansz van der Plas {timmerman}
/
Egbert Jansz timmermantimmerman
1588
Egbert Jansz timmerman
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.039
880/1

/
Floortgen Arentsdr
1588
Floortgen Arentsdr
Stratenboek-19 (eigenaar)Krauwelsteeg.002
700/1
Floris Pietersz {schuitenvaarder}
/
Floris Pietersz
1588
Floris Pietersz
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.022-026
790/1
Gerrit Adriaensz Knotter {snijder, kousenmaker}
/
Gerit Adriaensz cousemakercousemaker
1588
Gerit Adriaensz. cousemaker
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.040
1000/1

/
Gerit Henricxz
1588
Gerit Henricxz
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.067-069
370/1
Gerrit Michielsz {Hogewoerd}
/
Gerit Michielsz
1588
Gerit Michielsz
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.040
1340/1
Gerrit Willemsz {kuiper, wijnverlater}
/
Gerit Willemsz wijnverlaterwijnverlater
1588
Gerit Willemsz wijnverlater
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.063
560/1
Govert Huibrechtsz {brouwersknecht}
/
Govert Huibrechtsz
1588
Govert Huibrechtsz
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.055
600/1
Griete Cornelisdr {lakenkoopman}
/
Grietgen Cornelisdr Jacob Vincentenz weduwe
1588
Grietgen Cornelisdr Jacob Vincentenz weduwe
Stratenboek-19 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.006
240/1

/
Henrick Jansz
1588
Henrick Jansz
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.051
620/1
Hendrick Jansz {schuitenvaarder}
/
Henrick Jansz schuytvoerderschuijtvoerder
1588
Henrick Jansz schuytvoerder
Stratenboek-19 (eigenaar)Levendaal.044
20/1

/
Henrik Meinertsz
1588
Henrik Meinertsz
Stratenboek-19 (eigenaar)Levendaal.078
190/1

/
Herman Jacobsz
1588
Herman Jacobsz
Stratenboek-19 (eigenaar)Koenesteeg.034-036
450/1
Harper Dircksz {bierdrager}
/
Herp Dircxz
1588
Herp Dircxz.
Stratenboek-19 (eigenaar)Levendaal.066
160/1
Harper Dircksz {bierdrager}
/
Herper Dircxsoon
1588
Herper Dircxsoon
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.037
1190/1
Huibrecht Gerritsz {snijder}
/
Huibrecht Geritsz snijdersnijder
1588
Huibrecht Geritsz snijder
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.012
920/1

/
Jacob Adriaensz lindeweverlindewever
1588
Jacob Adriaensz lindewever
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.011
1150/1

/
Jacob Dircxsoon
1588
Jacob Dircxsoon
Stratenboek-19 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.019
310/1
Jacob Fransz {rietdekker}
/
Jacob Fransz
1588
Jacob Fransz
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.064
1450/1
Jacob Jansz {wijnkoper}
/
Jacob Jansz wijncoperwijncoper
1588
Jacob Jansz wijncoper
Stratenboek-19 (overledene)Hogewoerd.055
600/1a
Jacob Vincentenz {snijder, boomgaardenier}
/
Jacob Vincentenz weduwe
1588
Grietgen Cornelisdr Jacob Vincentenz weduwe
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.077-079
340/1
Jacob Willemsz van den Burch
/
Jacob Willemsz van den Burch burgemeester
1588
Jacob Willemsz van den Burch burgemeester
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.042
1010/1
Jaepgen Cornelisdr {}
/
Jaepgen Cornelisdr
1588
Jaepgen Cornelisdr
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.049.1
640/1

/
Jan Adriaensz Paets
1588
Jan Adriaensz Paets
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.035
1200/1
Jan Cabeliau
0/
Jan Cabeliau
1588
Jan Cabeliau
Stratenboek-19 (eigenaar)Levendaal.068-072
170/1
Jan Gangelofsz {molenaar}
/
Jan Gangwolfssoon molenaermolenaer
1588
Jan Gangwolfssoon molenaer
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.045-047
850/1
Jan Gerritsz Keyser {koopman, snijder}
/
Jan Geritsz Keiser
1588
Jan Geritsz Keiser
Stratenboek-19 (eigenaar)Koenesteeg.000.09
510/1

/
Jan Geritsz Keyser
1588
Jan Geritsz. Keyser
Stratenboek-19 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.12
690/1
Jan Gerritsz Keyser {koopman, snijder}
/
Jan Geritsz Keyser
1588
Jan Geritsz. Keyser
Stratenboek-19 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.002
260/1
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henricx
1588
Jan Henricx
Stratenboek-19 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.15
770/1
Jan Huigenz {korendrager}
/
Jan Huigensoon
1588
Jan Huigensoon
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.019
1110/1
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Korssenssoon
1588
Jan Korssenssoon
Stratenboek-19 (eigenaar)Levendaal.048
40/1
Jan Marcusz {schuitenvoerder}
/
Jan Marcusz
1588
Jan Marcusz
Stratenboek-19 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.012
210/1

/
Jan Michielssoon
1588
Jan Michielssoon
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.056.2
1420/1
Jeroen Dircksz {kuiper}
/
Jeroen Dricxz cuipercuiper
1588
Jeroen Dricxz cuiper
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.009
1160/1
Joris Robrechtsz {metselaar}
/
Joris Robrechtsz
1588
Joris Robrechtsz
Stratenboek-19 (eigenaar)Levendaal.056
100/1
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Joris Willemsz van Dubben
1588
Joris Willemsz van Dubben
Stratenboek-19 (eigenaar)Levendaal.056.1
110/1
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Joris Willemsz van Dubben
1588
Joris Willemsz. van Dubben
Stratenboek-19 (eigenaar)Koenesteeg.000.15
480/1
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Joris Willemsz van Dubben
1588
Joris Willemsz. van Dubben
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.075
350/1
Jutgen Jacobsdr {}
/
Jutgen Jacobsdr
1588
Jutgen Jacobsdr
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.056.1
1410/1
Cors Aelbrechtsz {visser}
/
Kors Aelbrechtsz visschervisscher
1588
Kors Aelbrechtsz visscher
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.057
590/1
Lambrecht Claesz {tapper}
/
Lambrecht Claesz waert int Stathuis van Hantwerpenwaert
1588
Lambrecht Claesz waert int Stathuis van Hantwerpen
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.052
1390/1

/
Lambrecht Jacobssoon warmoesmanwarmoesman
1588
Lambrecht Jacobssoon warmoesman
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.054
1400/1
Lambrecht Thomasz {schoenmaker}
/
Lambrecht Thomasz schoemakerschoemaker
1588
Lambrecht Thomasz schoemaker
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.065
380/1

/
Laurens van Lunenburch
1588
Laurens van Lunenburch
Stratenboek-19 (eigenaar)Koenesteeg.000.05
530/1
Lenaert Symonsz Dou
/
Lenaert Simonsz Dou
1588
Lenaert Simonsz Dou
Stratenboek-19 (eigenaar)Levendaal.054.1
80/1
Liedewij Jansdr {vrouw van Pouwels Rembrantsz}
/
Liedewi Jansdr
1588
Liedewi Jansdr
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.027
1070/1
Lodewijck Adriaensz {turfdrager}
/
Lodewijck Adriaensz
1588
Lodewijck Adriaensz
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.029
1060/1

/
Lysbet Cornelisdr
1588
Lysbet Cornelisdr
Stratenboek-19 (eigenaar)Watersteeg.000.4
1250/1

/
Machtelt Coenen
1588
Machtelt Coenen
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.031
1050/1

/
Machtelt Cornelisdr
1588
Machtelt Cornelisdr
Stratenboek-19 (eigenaar)Levendaal.074-076
180/1

/
Maertin Geritsz baggermanbaggerman
1588
Maertin Geritsz baggerman
Stratenboek-19 (eigenaar)Levendaal.054.2
90/1
Marcus Gillisz {voller}
/
Marcus Gielisz
1588
Marcus Gielisz
Stratenboek-19 (eigenaar)Levendaal.054
70/1
Marytgen Jansdr {vrouw van Adriaen Jansz}
/
Mari Adriaensdr
1588
Mari Adriaensdr
Stratenboek-19 (eigenaar)Levendaal.058
120/1

/
Mari Egbertsdr
1588
Mari Egbertsdr
Stratenboek-19 (eigenaar)Koenesteeg.016
420/1
Marytgen Jansdr {Koenesteeg}
/
Mari Jans Mr Gerits weduwe
1588
Mari Jans Mr. Gerits weduwe
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.053
610/1
Marytgen Jacobsdr {Tromper}
/
Mari Pietersdr Pieter Tromps weduwe
1588
Mari Pietersdr Pieter Tromps weduwe
Stratenboek-19 (eigenaar)Krauwelsteeg.004.03
730/1

/
Maritgen Jan Geritsz
1588
Maritgen Jan Geritsz.
Stratenboek-19 (eigenaar)Levendaal.052
60/1

/
Meester Wein
1588
Meester Wein
Stratenboek-19 (eigenaar)Levendaal.062
140/1
Mijnsgen Dircksdr {vrouw van Evert Jansz}
/
Meinsgen Dircxdr
1588
Meinsgen Dircxdr
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.044-046
1360/1
Michiel Pietersz {glasmaker}
/
Michiel Pietersz glasemakerglasemaker
1588
Michiel Pietersz glasemaker
Stratenboek-19 (overledene)Koenesteeg.016
420/1a

/
Mr Gerits weduwe
1588
Mari Jans Mr. Gerits weduwe
Stratenboek-19 (eigenaar)Watersteeg.000.1
1230/1
Lambrecht Dammasz {glasmaker}
/
Mr Lambrecht Damnisz
1588
Mr. Lambrecht Damnisz
Stratenboek-19 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.010
220/1

/
Neeltgen Cornelis
1588
Neeltgen Cornelis
Stratenboek-19 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.03
830/1

/
Neeltgen Cus
1588
Neeltgen Cus
Stratenboek-19 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.10
680/1
Neeltgen Pietersdr den Hagenaer {vrouw van Gerlof Joostenz}
/
Neeltgen Pieterdsr den Hagenaer
1588
Neeltgen Pieterdsr. den Hagenaer
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.018-020
800/1
Nelletgen Pietersdr Bom {Dulpaert}
/
Nelle Boms [Nelle Pieters]
1588
Nelle Boms [Nelle Pieters]
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.028-030
970/1
Nelletgen Pietersdr Bom {Dulpaert}
/
Nelle Pietersdr
1588
Nelle Pietersdr
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.021
1100/1
Nelletgen Pietersdr Bom {Dulpaert}
/
Nelle Pietersdr
1588
Nelle Pietersdr
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.013
1140/1
Neeltgen Joostendr {}
/
Nelletgen Joostendr
1588
Nelletgen Joostendr
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.025
1080/1
Neeltgen Willemsdr {vrouw van Dirck Cornelisz}
/
Nelletgen Willemsdr
1588
Nelletgen Willemsdr
Stratenboek-19 (eigenaar)Watersteeg.000.6
1260/1
Olof Jansz {slotenmaker}
/
Oorlof Jansz
1588
Oorlof Jansz
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.026
1280/1
Olof Meesz {vleeshouwer}
/
Oorlof Meeusz vleyshouwervleeshouwer
1588
Oorlof Meeusz vleyshouwer
Stratenboek-19 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.08
670/1
Pieter Arentsz den Hagenaer {voller}
/
Pieter Arentsz den Hagenaer
1588
Pieter Arentsz den Hagenaer
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.050
1370/1
Pieter Cornelisz Schaeck {Hogewoerd}
/
Pieter Cornelisz Schaeck
is verwisseld met 48

1588
Pieter Cornelisz Schaeck
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.015
1130/1
Pieter Cornelisz van der Morsch
/
Pieter Cornelisz van der Mers
1588
Pieter Cornelisz van der Mers
Stratenboek-19 (overledene)Levendaal.060
130/1a
Pieter Ewoutsz Hoflant
/
Pieter Hoflants weduwe
1588
Pieter Hoflants weduwe
Stratenboek-19 (eigenaar)Levendaal.060
130/1
Neeltgen Egbertsdr {Hoflant}
/
Pieter Hoflants weduwe
1588
Pieter Hoflants weduwe
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.042
1350/1
Pieter Michielsz {glasmaker, de jonge}
/
Pieter Michielsz glasemakerglasemaker
1588
Pieter Michielsz glasemaker
Stratenboek-19 (overledene)Hogewoerd.053
610/1a
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/
Pieter Tromps weduwe
1588
Mari Pietersdr Pieter Tromps weduwe
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.071-073
360/1
Quirijn Bartholomeusz {boomgaardman}
/
Quirin Bartholomeussoon boomgertmanboomgertman
1588
Quirin Bartholomeussoon boomgertman
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.061
570/1
Quirijn Cornelisz {schoenlapper-Hogewoerd}
/
Quirin Cornelisz schoemakerschoemaker
1588
Quirin Cornelisz schoemaker
Stratenboek-19 (eigenaar)Levendaal.042
10/1

/
Simon Cornelisz
1588
Simon Cornelisz
Stratenboek-19 (eigenaar)Watersteeg.000.2
1240/1

/
steiger
1588
steiger
Stratenboek-19 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.13
780/1
Steven Jacobsz Schotsman {linnenwever}
/
Steven Schot
1588
Steven Schot
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.058-060
1430/1

/
Vranck Adriaensz besemakerbesemaker
1588
Vranck Adriaensz besemaker
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.017
1120/1

/
Willem Anthonisz brouwersknecht
1588
Willem Anthonisz. brouwersknecht
Stratenboek-19 (eigenaar)Levendaal.080-082
200/1
Willem Aelbrechtsz Berchey
/
Willem Berchey
1588
Willem Berchey
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.032
1310/1
Willem Jacobsz {voerlakenreder}
/
Willem Jacobssoon
1588
Willem Jacobssoon
Stratenboek-19 (eigenaar)SintJorissteeg.023
1090/1

/
Willem Reyersz
1588
Willem Reyersz
Stratenboek-19 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.04
650/1
Willem Willemsz Ouwelant
/
Willem Willemsz brouwer in de Lelibrouwer
1588
Willem Willemsz brouwer in de Leli