BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 126. Aantal = 54.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Stratenboek-21 (eigenaar)NieuweRijn.023
10/1
Adriana Jansdr {Coedijck}
/
Adriana Jansdochter
1588~1597
Adriana Jansdochter
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.010
140/1
Anna Engelsdr {weesmoeder}
/
Anna
1588~1597
Anna
Stratenboek-21 (eigenaar)Burgsteeg.005
510/1
Bouwen Jansz Paedts
/
Bouwen Paets
1588~1597
Bouwen Paets
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.011
430/1
Catrijn Jacobsdr van Banchem
/
Catrin Jacobsdr
1588~1597
Catrin Jacobsdr
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.023
310/1
Ceeltgen Franckendr Paedts van Santhorst
/
Ceeltgen Vrancken
1588~1597
Ceeltgen Vrancken
Stratenboek-21 (eigenaar)Burgsteeg.012
70/1
Claes Bartholomeusz {Burgsteeg}
/
Claes Bertholomeussoon
1588~1597
Claes Bertholomeussoon
Stratenboek-21 (eigenaar)NieuweRijn.035
360/1
Claes Quirijnsz van Luijnenburch
/
Claes Quirinsz
1588~1597
Claes Quirinsz
Stratenboek-21 (eigenaar)NieuweRijn.028
450/1
Claes Sebastiaensz {smid}
/
Claes Sebastiaenssoon
1588~1597
Claes Sebastiaenssoon
Stratenboek-21 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.046-048
240/1
Neeltgen Claesdr Gardijn
/
Cornelia Claesdochter
1588~1597
Cornelia Claesdochter
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.004
120/1
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/
Cornelis Anthonisz
1588~1597
Cornelis Anthonisz
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.006-008
130/1

/
Cornelis Claessoon
1588~1597
Cornelis Claessoon
Stratenboek-21 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.045
180/1
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Cornelis Claesz
1588~1597
Cornelis Claesz
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.025.1
300/1

/
Cornelis Claesz
1588~1597
Cornelis Claesz
Stratenboek-21 (eigenaar)Burgsteeg.003
520/1
Cornelis Dircksz {smid}
/
Cornelis Dircxz smitsmit
1588~1597
Cornelis Dircxz smit
Stratenboek-21 (eigenaar)Burgsteeg.006
40/1
Cornelis Jansz {koekebakker}
/
Cornelis Jansz van der Does
1588~1597
Cornelis Jansz van der Does
Stratenboek-21 (eigenaar)NieuweRijn.036
350/1

/
de erfgenamen van Coman Allertcoman
1588~1597
de erfgenamen van Coman Allert
Stratenboek-21 (overledene)NieuweRijn.036
350/1a
Allert Jacobsz de Haes
/
de erfgenamen van Coman Allertcoman
1588~1597
de erfgenamen van Coman Allert
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.025.2
290/1

/
die Kerckmeesteren
1588~1597
die Kerckmeesteren
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.019.2
330/1

/
die Kerckmeesteren
1588~1597
die Kerckmeesteren
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.019.1
380/1

/
die Kerckmeesteren
1588~1597
die Kerckmeesteren
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.009
440/1
Dirck Gillisz {bierdrager}
/
Dirck Gielisz
1588~1597
Dirck Gielisz
Stratenboek-21 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.031-033
210/1
Dirck Jansz den Bont
/
Dirck Jansz antycksniderantycksnider
1588~1597
Dirck Jansz antycksnider
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.021
320/1
Egbert Jansz van der Plas {timmerman}
/
Egbert Jansz
1588~1597
Egbert Jansz
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.003
470/1
Frans Pietersz Gool
/
Frans Pietersz Gool
1588~1597
Frans Pietersz Gool
Stratenboek-21 (eigenaar)Burgsteeg.002
20/1

/
Gerit van Heusden
1588~1597
Gerit van Heusden
Stratenboek-21 (eigenaar)NieuweRijn.026-027
560/1
Gijsbrecht Dircksz Gool
/
Gijsbracht Dircxsoon Gool
1588~1597
Gijsbracht Dircxsoon Gool
Stratenboek-21 (eigenaar)NieuweRijn.024
540/1
Hendrick Jansz {bakker}
/
Henrick Jansz
1588~1597
Henrick Jansz
Stratenboek-21 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.047
170/1

/
Ide Jacobs
1588~1597
Ide Jacobs
Stratenboek-21 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.035-041
200/1
Ida Jacobsdr van der Bel
/
Ide Jacobsdr
1588~1597
Ide Jacobsdr
Stratenboek-21 (eigenaar)Burgsteeg.007
500/1
Jaepgen Lucasdr {oude vrijster}
/
Jacoba Claesdr
1588~1597
Jacoba Claesdr
Stratenboek-21 (eigenaar)NieuweRijn.037
340/1
Jan Barentsz {hoedenmaker}
/
Jan Barentsz hoemakerhoemaeker
1588~1597
Jan Barentsz hoemaker
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.015
410/1

/
Jan de Maerschalk
1588~1597
Jan de Maerschalk
Stratenboek-21 (eigenaar)Burgsteeg.009
490/1
Jan des Ursijns
/
Jan de Oursins
1588~1597
Jan de Oursins
Stratenboek-21 (eigenaar)Beschuitsteeg.008
370/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Gijsbrechtsz
1588~1597
Jan Gijsbrechtsz
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.019
390/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Gijsbrechtsz coorncopercoorncoper
1588~1597
Jan Gijsbrechtsz coorncoper
Stratenboek-21 (eigenaar)Middelweg.008
260/1

/
Jan Henricxsoon
1588~1597
Jan Henricxsoon
Stratenboek-21 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.043
190/1
Jan Jansz Buytewech
/
Jan Jansz Buitenwech
1588~1597
Jan Jansz Buitenwech
Stratenboek-21 (eigenaar)Burgsteeg.011
480/1
Jannetgen Claesdr {de Man}
/
Jannetgen Claesdr
1588~1597
Jannetgen Claesdr
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.005
460/1
Jacob Reyderne {knopenmaker}
/
Jaques Riderf
1588~1597
Jaques Riderf
Stratenboek-21 (eigenaar)Burgsteeg.008
50/1
Cors Dircksz {goudsmid}
/
Kors Dircxsoon
1588~1597
Kors Dircxsoon
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.000.2
90/1
Louris Symonsz {appelkoper}
/
Laurens Simonsz
1588~1597
Laurens Simonsz
Stratenboek-21 (eigenaar)Burgsteeg.010
60/1

/
Mari Turcx
1588~1597
Mari Turcx
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.027
280/1
Frans Maertensz {schrijver}
/
Meester Frans
1588~1597
Meester Frans
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.012
150/1
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/
Meester Jan Meesz
1588~1597
Meester Jan Meesz
Stratenboek-21 (eigenaar)Burgsteeg.004
30/1

/
Michiel des Oursins
1588~1597
Michiel des Oursins
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.002
110/1
Pieter Jansz {apotheker}
/
Pieter Jansz apotekerapoteker
1588~1597
Pieter Jansz apoteker
Stratenboek-21 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.029
220/1

/
Pietera Jansdr Reyer van Naerdens weduwe
1588~1597
Pietera Jansdr Reyer van Naerdens weduwe
Stratenboek-21 (eigenaar)NieuweRijn.025
530/1
Pouwels Adriaensz Bijman
/
Pouwels Adriaensz
1588~1597
Pouwels Adriaensz
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.017
400/1
Pouwels Claesz {lepelmaker}
/
Pouwels lepelmakerlepelmaker
1588~1597
Pouwels lepelmaker
Stratenboek-21 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.042-044
230/1
Reinout Symonsz van Oyen
/
Reinout van Oijen
1588~1597
Reinout van Oijen
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.013
420/1
Frederick Pietersz {timmerman}
/
Vrederick Pietersz
1588~1597
Vrederick Pietersz
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.029-031
270/1
Willem Govertsz van der Aer
/
Willem Govertsz van der Aer
1588~1597
Willem Govertsz van der Aer
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.000.4
100/1
Willem Hendricksz van der Laen
/
Willem van der Laen
1588~1597
Willem van der Laen
Stratenboek-21 (eigenaar)Nieuwstraat.014
160/1
Willem Vincentenz {snijder}
/
Willem Vincentensoon
1588~1597
Willem Vincentensoon