BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 129. Aantal = 50.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Stratenboek-24 (eigenaar)Hooigracht.047
450/1
Abraham Cornelisz van der Morsch
/
Abraham Cornelisz van der Mersche
1588~1597
Abraham Cornelisz van der Mersche
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.036
160/1
Adriaen Adriaensz {lijndraaiersknecht}
/
Adriaen Adriaensz clindewever
1588~1597
Adriaen Adriaensz c
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.029
330/1
Anna Cornelisdr {vrouw van Gijsbrecht Matthijsz}
/
Anna Cornelisdr Gijsbrecht Tijssen weduwe
1588~1597
Anna Cornelisdr Gijsbrecht Tijssen weduwe
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.007.2
400/1

/
Anthonis Dircxsoon voors [hoemaker]hoemaker
1588~1597
Anthonis Dircxsoon voors [hoemaker]
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.005.2
420/1

/
Anthonis Dircxz hoemakerhoemaker
1588~1597
Anthonis Dircxz hoemaker
Stratenboek-24 (eigenaar)Middelstegracht.059
340/1
Claes Cornelisz van der Morsch
/
Claes Cornelissoon van der Mersce
1588~1597
Claes Cornelissoon van der Mersce
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.033-037.1
310/1
Cornelis Jacobsz Bien {linnenwever}
/
Cornelis Jacobsz lindeweverlindewever
1588~1597
Cornelis Jacobsz lindewever
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.001-003
440/1
Cornelis Bouwensz van Sempel
/
Cornelis van Simpol Bouwensz
1588~1597
Cornelis van Simpol Bouwensz
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.042-046
190/1
Dirck Anthonisz {linnenwever}
/
Dirck Anthonisz lindeweverlindewever
1588~1597
Dirck Anthonisz lindewever
Stratenboek-24 (overledene)Groenesteeg.010.2
30/1a
Dirck Pietersz van Velsen
/
Dirck van Velsens wedewi
1588~1597
Dirck van Velsens wedewi
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.014
60/1

/
Engel Jansz
1588~1597
Engel Jansz
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.026
120/1
Foy Claesz van Noorde {glasmaker}
/
Foij Claesz van Noort
1588~1597
Foij Claesz van Noort
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.040
180/1
Gillis Anthonisz {wever}
/
Gielis Antonisz lindeweverlindewever
1588~1597
Gielis Antonisz lindewever
Stratenboek-24 (eigenaar)Uiterstegracht.045
210/1

/
Gielis Baertis
1588~1597
Gielis Baertis
Stratenboek-24 (eigenaar)Uiterstegracht.043
290/1

/
Gielis Baertis Maritgen Pietersdr
1588~1597
Gielis Baertis Maritgen Pietersdr
Stratenboek-24 (overledene)Groenesteeg.029
330/1a
Gijsbrecht Matthijsz {schoenlapper}
/
Gijsbrecht Tijssen weduwe
1588~1597
Anna Cornelisdr Gijsbrecht Tijssen weduwe
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.016
70/1
Govert Jacobsz de Haes
/
Govert Jacobssoon de Haes
1588~1597
Govert Jacobssoon de Haes
Stratenboek-24 (overledene)Groenesteeg.030
140/1a
Harmen Jansz Gool
/
Harman Jansz weduwe
1588~1597
Reim Jansdr Harman Jansz weduwe
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.056
230/1

/
Henrick Pietersz lindeweverlindewever
1588~1597
Henrick Pietersz lindewever
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.004-008
20/1
Hillegond Cornelisdr {vrouw van Thomas Fransz}
/
Hilgont Cornelisdr Thomas Fransz wedewi
1588~1597
Hilgont Cornelisdr Thomas Fransz wedewi
Stratenboek-24 (eigenaar)Middelstegracht.061-063
110/1

/
Jacoba Roelendr wedewij van Erasmus de Smit
1588~1597
Jacoba Roelendr wedewij van Erasmus de Smit
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.054
220/1

/
Jan Cornelisz lindeweverlindewever
1588~1597
Jan Cornelisz lindewever
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.017.1
350/1

/
Jan Mathijssoon
1588~1597
Jan Mathijssoon
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.022-024
100/1
Jan Matthijsz van Tol
/
Jan Mathijsz
1588~1597
Jan Mathijsz
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.032
150/1
Jan Pietersz Capiteyn {landman}
/
Jan Pietersz Zanguin
1588~1597
Jan Pietersz Zanguin
Stratenboek-24 (eigenaar)Uiterstegracht.066-070
300/1
Jan Pietersz Capiteyn {landman}
/
Jan Pietersz Zanguin
1588~1597
Jan Pietersz Zanguin
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.058
240/1

/
Jan Simonsz Pool
1588~1597
Jan Simonsz Pool
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.060
250/1
Jan Franckenz {linnenwever}
/
Jan Vrancken lindeweverlindewever
1588~1597
Jan Vrancken lindewever
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.013
370/1
Jan Willemsz van Zuylen {schoenlapper}
/
Jan Willemsz
1588~1597
Jan Willemsz
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.007.1
410/1
Jacob Duym
/
Joncker Jacob Duym
1588~1597
Joncker Jacob Duym
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.011
380/1

/
Joost Thomasz
1588~1597
Joost Thomasz
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.020
90/1
Lodewijck de Rijck {kramer}
/
Lodewijck de Cramer
1588~1597
Lodewijck de Cramer
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.037.4-041
280/1

/
Mairtin Geritsz baggermanbaggerman
1588~1597
Mairtin Geritsz baggerman
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.010.3
40/1

/
Mari Claesdr
1588~1597
Mari Claesdr
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.009
390/1

/
Mari Lourisdr
1588~1597
Mari Lourisdr
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.031
320/1
Mijnsgen Gerritsdr {Uiterstegracht}
/
Meinse Geritsdochter
1588~1597
Meinse Geritsdochter
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.018
80/1

/
Mourin Jaspersz
1588~1597
Mourin Jaspersz
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.015
360/1
Jan Dircksz van Velsen
/
Mr Jan Dircxsoon van Velsen
1588~1597
Mr Jan Dircxsoon van Velsen
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.028
130/1
Jan Dircksz van Velsen
/
Mr Jan Dircxzoon van Velsen
1588~1597
Mr Jan Dircxzoon van Velsen
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.005.1
430/1
Franck Ottenz de Man
/
Mr Vranck Ottensz
1588~1597
Mr Vranck Ottensz
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.048
200/1

/
Neeltgen Dircxdr Cors corfmakers weduwe
1588~1597
Neeltgen Dircxdr Cors Corfmakers weduwe
Stratenboek-24 (overledene)Groenesteeg.048
200/1a
Cors Dircksz {voller, korfmaker}
/
Neeltgen Dircxdr Cors corfmakers weduwecorfmaker
1588~1597
Neeltgen Dircxdr Cors Corfmakers weduwe
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.012
50/1
Pieter Lodewijcksz {passementier}
/
Pieter Lodewicxz
1588~1597
Pieter Lodewicxz
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.038
170/1
Pieter Pietersz {leertouwer}
/
Pieter Pietersz seemtouwerseemtouwer
1588~1597
Pieter Pietersz seemtouwer
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.030
140/1
Reimpgen Jansdr {hekelaarster, de jonge}
/
Reim Jansdr Harman Jansz weduwe
1588~1597
Reim Jansdr Harman Jansz weduwe
Stratenboek-24 (eigenaar)Hooigracht.049
10/1
Steven Gerritsz {grootwerker}
/
Steven Geritsz
1588~1597
Steven Geritsz
Stratenboek-24 (overledene)Groenesteeg.004-008
20/1a
Thomas Fransz {kleermaker}
/
Thomas Fransz wedewi
1588~1597
Hilgont Cornelisdr Thomas Fransz wedewi
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.043-047
270/1
Catrijn Andriesdr de Becloven
/
Trijn de Becloven
1588~1597
Trijn de Becloven
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.010.2
30/1
Trijntgen Jansdr {van Velsen}
/
Trijn Jans Dirck van Velsens wedewi
1588~1597
Trijn Jans Dirck van Velsens wedewi
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.062
260/1

/
Zander Goodsschack
1588~1597
Zander Goodsschack