BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 13. Aantal = 32.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.018-020
300/1
Aeltgen Jansdr {van Griecken}
/
Aeltgen Jansdr van Griecken
1583-07-27
Aeltgen Jansdr van Griecken
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.022
290/1

/
Andries Jacopsz drapierdrapier
1583-07-27
Andries Jacopsz drapier
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.044-050
220/1

/
Berberen gasthuis
1583-07-27
Berberen gasthuis
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.024
280/1
Claes Joostenz {droogscheerder}
/
Claes Joosten droochscheerderdroochscheerder
1583-07-27
Claes Joosten droochscheerder
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.001
20/1
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/
Corneelis Huigesz van Toorenvliet
1583-07-27
Corneelis Huigesz van Toorenvliet
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.027
110/1
Cornelis Willemsz {schipper}
/
Corneelis Willemsz schipperschipper
1583-07-27
Corneelis Willemsz schipper
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.034-042
230/1
Machteld Ambrosiusdr {de Bruyn}
/
De huisingen van Machtelt Ambrosius
1583-07-27
De huisingen van Machtelt Ambrosius
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.003-007
30/1

/
De kinderen van Jan Fransz brouwer
1583-07-27
De kinderen van Jan Fransz brouwer
Grachtenboek-10 (overledene)OudeRijn.003-007
30/1a
Jan Frans Gijsbrechtsz
/
De kinderen van Jan Fransz brouwerbrouwer
1583-07-27
De kinderen van Jan Fransz brouwer
Grachtenboek-10 (eigenaar)Burchtgracht.000.02
150/1

/
de plaetse van het Vrouwen Gasthuis
1583-07-27
de plaetse van het Vrouwen Gasthuis
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.033
140/1
Dirck Jansz {timmerman}
/
Dirck Jansz timmermantimmerman
1583-07-27
Dirck Jansz timmerman
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.031
130/1
Dirck Pieter Meesz {timmerman}
/
Dirck Pietersz timmermantimmerman
1583-07-27
Dirck Pietersz timmerman
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.023
90/1
Evert Jansz {metselaar}
/
Eevert Jansz metselaermetselaer
1583-07-27
Eevert Jansz metselaer
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.002-016
310/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Duiseldorp sijn brouweryebrouwerye
1583-07-27
Frans Duiseldorp sijn brouwerye
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.025
100/1
Geertgen Hendricksdr {vrouw van Huig Harpersz}
/
Gheertgen Heindrixdr
1583-07-27
Gheertgen Heindrixdr
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.021
80/1
Hendrick Roelofsz {schuitvoerder}
/
Heinsoon de Schuytvoerderschuytvoerder
1583-07-27
Heinsoon de Schuytvoerder
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.041
160/1
Harmen Cornelisz {schoenmaker}
/
Hermen Corneelisz schoemaekerschoemaeker
1583-07-27
Hermen Corneelisz schoemaeker
Grachtenboek-10 (eigenaar)Hoogstraat.001
10/1
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst
/
IJsbrant Jaecopsz van der Bouickhorst
1583-07-27
IJsbrant Jaecopsz van der Bouickhorst
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.052
210/1
Jan Jansz Frick {schipper}
/
Jan Jansz schipperschipper
1583-07-27
Jan Jansz schipper
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.009
40/1
Jan Jansz van Schuilenburch
/
Jan Jansz van Schuilenburch
1583-07-27
Jan Jansz van Schuilenburch
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.026
270/1
Jan Symonsz den Binck {schipper}
/
Jan Symonsz den Bynck
1583-07-27
Jan Symonsz den Bynck
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.030-032
240/1
Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}
/
Jeroen Pietersz
1583-07-27
Jeroen Pietersz
Grachtenboek-10 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.001-003
180/1
Marytgen Jansdr van Sonnevelt
/
Marya Jansdr van Sonnevelt
1583-07-27
Marya Jansdr van Sonnevelt
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.019
70/1
Marytgen Willemsdr {OudeRijn}
/
Marye Foppen
1583-07-27
Marye Foppen
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.015-017
60/1
Pieter Jansz {OudeRijn}
/
Pieter Jansz uytte Caech
1583-07-27
Pieter Jansz uytte Caech
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.026.1
260/1

/
poort
1583-07-27
poort
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.058-060
190/1
Quirijn Cornelisz van Montfoort
/
Quierynck Corneelisz int Gulden Gebit
1583-07-27
Quierynck Corneelisz int Gulden Gebit
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.054-056
200/1
Reyer Gerritsz {snijder}
/
Reier Gerritsz snijdersnijder
1583-07-27
Reier Gerritsz snijder
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.029
120/1
Rutger Dircksz {kuiper}
/
Rut Dirckxz cuipercuiper
1583-07-27
Rut Dirckxz cuiper
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.028
250/1
Frederick Quirijnsz {bezemmaker}
/
Vreerick Quieryncksz beesembinnerbeesembinner
1583-07-27
Vreerick Quieryncksz beesembinner
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.043
170/1
Willem Cornelisz {schrijnwerker}
/
Willem Corneelisz schrienwerkerschrienwerker
1583-07-27
Willem Corneelisz schrienwerker
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.011-013
50/1
Willem Jacobsz Ruych
/
Willem Jacopsz schipperschipper
1583-07-27
Willem Jacopsz schipper