BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 132. Aantal = 88.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.131
450/1
Abraham Cornelisz van der Morsch
/
Abraham Cornelisz
1591
Abraham Cornelisz
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.164
110/1

/
Adriaen Questier
1591
Adriaen Questier
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.143.2
730/1
Adriaentgen Ponsdr {Haarlemmerstraat}
/
Adriana Ponsendr
1591
Adriana Ponsendr
Stratenboek-27 (eigenaar)VanDerWerffstraat.025.3
60/1
Aechte Lambrechtsdr {timmerman}
/
Aechte Lambrechts
1591
Aechte Lambrechts
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.130-132
340/1
Anthonis van den Bosch
/
Anthonis van den Bosch
1591
Anthonis van den Bosch
Stratenboek-27 (eigenaar)Donkersteeg.001
470/1
Anthonis Adriaensz {tinnegieter}
/
Antonis Adriaensz
1591
Antonis Adriaensz
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.128
350/1
Arent Symonsz {schrijnwerker}
/
Arent Simonsz
1591
Arent Simonsz
Stratenboek-27 (eigenaar)OudeRijn.044-050
810/1

/
Barbaren Gasthuis
1591
Barbaren Gasthuis
Stratenboek-27 (eigenaar)Donkersteeg.009.1
500/1
Dionys Jansz de Goede
/
Benis de Goede comancoman
1591
Benis de Goede coman
Stratenboek-27 (eigenaar)Donkersteeg.010
560/1
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelissoon van Noort
1591
Claes Cornelissoon van Noort
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.145
740/1
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz van Noordt
1591
Claes Cornelisz van Noordt
Stratenboek-27 (eigenaar)Paradijssteeg.049
70/1
Claes Gommersz {slijper}
/
Claes Gomersz messemakermessemaker
1591
Claes Gomersz messemaker
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.177
860/1
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobssoon
1591
Claes Jacobssoon
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.173
840/1
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobssoon backerbacker
1591
Claes Jacobssoon backer
Stratenboek-27 (eigenaar)OudeRijn.036
790/1
Claes Rijckaert
/
Claes Rikaert
1591
Claes Rikaert
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.155-159
790/1
Claes Rijckaert
/
Claes Rikaert
1591
Claes Rikaert
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.114
390/1
Cornelis Bartholomeusz {koopman-Haarlemmerstraat}
/
Cornelis Bertholomeussoon
1591
Cornelis Bertholomeussoon
Stratenboek-27 (eigenaar)Donkersteeg.009.2
510/1
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/
Cornelis Dircxsoon
1591
Cornelis Dircxsoon
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.140
300/1
Cornelis Gerritsz {klokkenluider}
/
Cornelis Geritsz
1591
Cornelis Geritsz
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.134
330/1
Cornelis Cornelisz Goes
/
Cornelis Goes
1591
Cornelis Goes
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.133-135
460/1

/
Cornelis Huigensoon
1591
Cornelis Huigensoon
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.170
90/1

/
Cornelis Pieterssoon
1591
Cornelis Pieterssoon
Stratenboek-27 (eigenaar)JanVossensteeg.058-060
210/1
Coert Woutersz van Bijlevelt
/
Cort Woutersz
1591
Cort Woutersz
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.158-162
120/1

/
die Stat
1591
die Stat
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.171
820/1

/
Dieuwer Hermansdr
1591
Dieuwer Hermansdr
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.181
950/1
Dirck Goossenz {stoeldraaier}
/
Dirck Gosz stoeldraierstoeldraier
1591
Dirck Gosz stoeldraier
Stratenboek-27 (eigenaar)Hooglandsekerksteeg.004-006
940/1
Dirck Harmensz {snijder}
/
Dirck Hermansz
1591
Dirck Hermansz
Stratenboek-27 (eigenaar)JanVossensteeg.069
260/1

/
Duifgen Jacobs
1591
Duifgen Jacobs
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.149
760/1
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/
Evert Cornelisz
1591
Evert Cornelisz
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.118-120
370/1
Floris Jansz {bakker}
/
Floris Jansz backerbacker
1591
Floris Jansz backer
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.116
380/1
Floris Willeboortsz van Stopenburch
/
Floris Willeboortsz
1591
Floris Willeboortsz
Stratenboek-27 (eigenaar)OudeRijn.038-040
800/1

/
Francois Vulcanus
1591
Francois Vulcanus
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.161-163
800/1
François Vulcanius
/
Francois Vulcanus
1591
Francois Vulcanus
Stratenboek-27 (eigenaar)OudeRijn.002-016
550/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Fransz brouwerbrouwer
1591
Frans Fransz brouwer
Stratenboek-27 (eigenaar)LangeMare.116
420/1
Arent Garbrantsz {LangeMare}
/
geen vermelding [Arent Garbrantsz]
1591
geen vermelding [Arent Garbrantsz.]
Stratenboek-27 (eigenaar)LangeMare.112-114
430/1

/
geen vermelding [Claes Lenertsz]
1591
geen vermelding [Claes Lenertsz.]
Stratenboek-27 (eigenaar)Lombardsteeg.003-005
20/1

/
Gerit Antonisz
1591
Gerit Antonisz
Stratenboek-27 (eigenaar)VanDerWerffstraat.009-017
230/1
Gerrit Hendricksz {organist}
/
Gerit orgelistorgelist
1591
Gerit orgelist
Stratenboek-27 (eigenaar)OudeRijn.062-066
920/1
Hendrick Cornelisz {koopman-metselaar}
/
Henric Jansz
1591
Henric Jansz
Stratenboek-27 (eigenaar)Donkersteeg.011
520/1
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobben Florisz
1591
Hobben Florisz
Stratenboek-27 (eigenaar)JanVossensteeg.067
250/1
Huig Cornelisz {slotenmaker}
/
Huich Cornelisz
1591
Huich Cornelisz
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.156
130/1

/
In Poperingen
1591
In Poperingen
Stratenboek-27 (eigenaar)Hooglandsekerksteeg.008
930/1

/
Jacob Danielsz
1591
Jacob Danielsz
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.179
870/1
Jacob de Bont
/
Jacob de Bont
1591
Jacob de Bont
Stratenboek-27 (eigenaar)JanVossensteeg.071
270/1
Jacob Jansz {apotheker}
/
Jacob Jansz
1591
Jacob Jansz
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.129
440/1
Jacob Cornelisz van der Bouchorst
/
Jacob van Bouchorst
1591
Jacob van Bouchorst
Stratenboek-27 (eigenaar)JanVossensteeg.056
220/1
Jan Aelbrechtsz {snijder}
/
Jan Aelbrechsz
1591
Jan Aelbrechsz
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.136
320/1
Jan Cabeliau
/
Jan Cabelau
1591
Jan Cabelau
Stratenboek-27 (eigenaar)Paradijssteeg.051
80/1

/
Jan Dammisz
1591
Jan Dammisz
Stratenboek-27 (eigenaar)Donkersteeg.008
570/1
Jan Daniëlsz {schoenmaker}
/
Jan Danielssoon
1591
Jan Danielssoon
Stratenboek-27 (eigenaar)Kuipersteeg.004
700/1

/
Jan Danielsz
1591
Jan Danielsz
Stratenboek-27 (eigenaar)Donkersteeg.013-017
530/1
Jan Florisz in de Zon
/
Jan Florissoon
1591
Jan Florissoon
Stratenboek-27 (eigenaar)Kuipersteeg.000.3
650/1

/
Jan Fransz
1591
Jan Fransz
Stratenboek-27 (eigenaar)LangeMare.120-122
400/1
Jan Fransz {smid}
/
Jan Fransz smitsmit
1591
Jan Fransz smit
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.122-126
360/1
Jan Gerritsz van Kessel
/
Jan Geritsz van Kessel
1591
Jan Geritsz van Kessel
Stratenboek-27 (eigenaar)Donkersteeg.021
540/1
Jan Jacobsz van Brenen
/
Jan Jacobssoon
1591
Jan Jacobssoon
Stratenboek-27 (eigenaar)Donkersteeg.006
580/1
Jan Jansz {koekebakker}
/
Jan Jansz coukebackercoukebacker
1591
Jan Jansz coukebacker
Stratenboek-27 (eigenaar)Donkersteeg.006
620/1
Jan Jansz {koekebakker}
/
Jan Jansz coukebackercoukebacker
1591
Jan Jansz coukebacker
Stratenboek-27 (eigenaar)OudeRijn.052
830/1
Jan Jansz Frick {schipper}
/
Jan Jansz schuitvoerderschuitvoerder
1591
Jan Jansz schuitvoerder
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.144
190/1
Jan Joppenz {ballenmaker}
/
Jan Joppen ballemakerballemaker
1591
Jan Joppen ballemaker
Stratenboek-27 (eigenaar)Hooglandsekerksteeg.005
880/1

/
Jan Maes
1591
Jan Maes
Stratenboek-27 (eigenaar)JanVossensteeg.073-075
280/1

/
Jannetgen Quirins
1591
Jannetgen Quirins
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.138
310/1
Jannetgen Quirijnsdr {Haarlemmerstraat}
/
Jannetgen Quirinsdr
1591
Jannetgen Quirinsdr
Stratenboek-27 (eigenaar)OudeRijn.030-032
770/1
Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}
/
Jeroen Pietersz
1591
Jeroen Pietersz
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.172-174
40/1

/
Joncheer Claes de Grootjoncheer
1591
Joncheer Claes de Groot
Stratenboek-27 (eigenaar)Lombardsteeg.007-019
30/1

/
Lambrecht Dammisz
1591
Lambrecht Dammisz
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.147
750/1

/
Lambrecht Hobbensoon
1591
Lambrecht Hobbensoon
Stratenboek-27 (eigenaar)Donkersteeg.007
490/1

/
Maertin Cornelisz
1591
Maertin Cornelisz
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.166-168
100/1
Marytgen Adriaensdr {uitdrager}
/
Mari Adriaensdr
1591
Mari Adriaensdr
Stratenboek-27 (eigenaar)Hooglandsekerksteeg.009-011
900/1
Marytgen Adriaensdr {uitdrager}
/
Mari Adriaensdr
1591
Mari Adriaensdr
Stratenboek-27 (eigenaar)JanVossensteeg.065
240/1
Marytgen Augustijnsdr {spinster}
/
Mari Augustins
1591
Mari Augustins
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.142
200/1
Marytgen Jansdr
/
Mari Jans Pouwels Adriaensz weduwe
1591
Mari Jans Pouwels Adriaensz weduwe
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.135.1
610/1

/
Maritgen Dircx
1591
Maritgen Dircx
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.175
850/1
Matthijs Claesz van Banchem
/
Mathis van Bancken
1591
Mathis van Bancken
Stratenboek-27 (eigenaar)OudeRijn.034-042
780/1
Cornelis Claesz de Bruyn
/
Mr Cornelis Claesz
1591
Mr Cornelis Claesz
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.153
780/1
Cornelis Claesz de Bruyn
/
Mr Cornelis Claesz
1591
Mr. Cornelis Claesz
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.150-154
170/1
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/
Mr Jan Meesz
1591
Mr. Jan Meesz
Stratenboek-27 (eigenaar)OudeRijn.058-060
910/1

/
Neeltgen Cornelisdr
1591
Neeltgen Cornelisdr
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.146-148
180/1
Pieter Claesz van Medemblik
/
Pieter Claesz schipperschipper
1591
Pieter Claesz schipper
Stratenboek-27 (eigenaar)Donkersteeg.003-005
480/1

/
Pieter Dircxsoon van Heusden
1591
Pieter Dircxsoon van Heusden
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.139
630/1
Pieter Longespee
/
Pieter Longespee
1591
Pieter Longespee
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.176-178
10/1
Pieter Gerritsz van der Marsche
/
Pieter van de Marsche
1591
Pieter van de Marsche
Stratenboek-27 (overledene)Haarlemmerstraat.142
200/1a
Pouwels Gerritsz {linnenwever-Haarlemmerstraat}
/
Pouwels Adriaensz weduwe
1591
Mari Jans Pouwels Adriaensz weduwe
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.143.1
720/1
Salomon Lenaertsz van der Woert
/
Salomon Lenertsz
1591
Salomon Lenertsz
Stratenboek-27 (eigenaar)OudeRijn.018-020
690/1
Susanna Dircksdr {van Griecken}
/
Sanna van Griecken
1591
Sanna van Griecken
Stratenboek-27 (eigenaar)Hooglandsekerksteeg.007
890/1

/
Simon Claesz
1591
Simon Claesz
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.141
640/1

/
t Weeskint van Cornelis Pietersz
1591
t Weeskint van Cornelis Pietersz
Stratenboek-27 (eigenaar)Donkersteeg.004
600/1
Willem Cornelisz {buidelmaker}
/
Willem Cornelisz
1591
Willem Cornelisz