BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 134. Aantal = 74.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Stratenboek-29 (eigenaar)Kennewegsteeg.000.5
630/1
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaen Geritsz
1591
Adriaen Geritsz
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.001
400/1
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaen Geritsz comancoman
1591
Adriaen Geritsz coman
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.042-044
180/1
Annetgen Jansdr {Oliekruik}
/
Anna Cornelisdr Cornelis Jansz weduwe
1591
Anna Cornelisdr Cornelis Jansz weduwe
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.1
120/1

/
Arent Geritsz
1591
Arent Geritsz
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.041
700/1
Arent Maertensz van der Morsch
/
Arent Maertensz van der Mors
1591
Arent Maertensz van der Mors
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.2
110/1

/
Arent Simonsz
1591
Arent Simonsz
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.052
130/1
Barent Tijdincksz van Oosterhaven
/
Barent van Oisterhaver Tytussoon
1591
Barent van Oisterhaver Tytussoon
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.002-006
370/1

/
Catrinen Gasthuis
1591
Catrinen Gasthuis
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.017
560/1

/
Cornelis Andriesz
1591
Cornelis Andriesz
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.037-039
690/1
Cornelis Jansz van Amersfoort
/
Cornelis den Amersvoorder
1591
Cornelis den Amersvoorder
Stratenboek-29 (overledene)Haarlemmerstraat.042-044
180/1a
Cornelis Jansz Oliekruik {bouwman-Marendorp}
/
Cornelis Jansz weduwe
1591
Anna Cornelisdr Cornelis Jansz weduwe
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.065-067
800/1
Cornelis Willemsz {verwer}
/
Cornelis Willemsz verwerverwer
1591
Cornelis Willemsz verwer
Stratenboek-29 (eigenaar)Apothekersdijk.005-006
480/1
Dignaer Jansz {scheepmaker}
/
Dignum Jansz
1591
Dignum Jansz
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.057-059
780/1
Dirck Woutersz Dey {appelkoopman}
/
Dirck Dey
1591
Dirck Dey
Stratenboek-29 (eigenaar)SintUrsulasteeg.016
240/1

/
Dirck Quirinsz
1591
Dirck Quirinsz
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.036
280/1
Engel Cornelisz van Tol
/
Engel Cornelisz
1591
Engel Cornelisz
Stratenboek-29 (eigenaar)Apothekersdijk.018
650/1
Garbrant Fransz {rietdekker}
/
Garbrant Jansz
1591
Garbrant Jansz
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.019
570/1

/
Gerit Cornelisz
1591
Gerit Cornelisz
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.011
530/1
Gerrit Dircksz {koopman}
/
Gerit Dircxsoon comancoman
1591
Gerit Dircxsoon coman
Stratenboek-29 (eigenaar)Apothekersdijk.019-020
660/1

/
Gerit Geritsz comancoman
1591
Gerit Geritsz coman
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.016
350/1

/
Geritgen Ponssendr
1591
Geritgen Ponssendr
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.053
750/1
Gommer Gommersz {spoelenmaker}
/
Gommer Gommersz spoelmakerspoelmaker
1591
Gommer Gommersz spoelmaker
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.071.1
820/1
Hendrick Adriaensz {bakker}
/
Henrick Adriaensz backerbacker
1591
Henrick Adriaensz backer
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.056
50/1
Huig Cornelisz {slotenmaker}
/
Huich Cornelisz
1591
Huich Cornelisz
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.048
160/1
Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}
/
Jacob Jansz schoemaker
1591
Jacob Jansz schoemaker
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.035
680/1
Jacob Maertensz Rijck
/
Jacob Rikensz boomgertmanboomgertman
1591
Jacob Rikensz boomgertman
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.020
330/1
Jacob Willemsz {schoenmaker-Leiden}
/
Jacob Willemsz schoemakerschoemaker
1591
Jacob Willemsz schoemaker
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.051
740/1
Jacob Jansz van Dam
/
Jacop Jansz van Dam
1591
Jacop Jansz van Dam
Stratenboek-29 (eigenaar)Apothekersdijk.001-003
410/1
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claesz houtcoper erfgenamenhoutcoper
1591
Jan Claesz houtcoper erfgenamen
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.022-026
320/1
Jan Claesz Roos
/
Jan Claesz Roos
1591
Jan Claesz Roos
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.013
540/1
Jan Cornelisz Pants
/
Jan Cornelissoon lijndraierlijndraier
1591
Jan Cornelissoon lijndraier
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.025-027
590/1
Jan Corsz {timmerman}
/
Jan Corssensoon
1591
Jan Corssensoon
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.069-071
810/1
Jan Dirck Jaspersz van Vesanevelt
/
Jan Dircxsoon
1591
Jan Dircxsoon
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.028
310/1
Jan Hendricksz {kuiper}
/
Jan Henricxsoon cuipercuiper
1591
Jan Henricxsoon cuiper
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.073.1
830/1
Jan IJsnoutsz van der Nes
/
Jan IJsnoutssoon
1591
Jan IJsnoutssoon
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.053.1
760/1
Jan Jacobsz van Leeuwen {turfdrager}
/
Jan Jacobssoon van Leeuwen
1591
Jan Jacobssoon van Leeuwen
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.040
190/1
Jan Jansz Saly {koopman}
/
Jan Jansz Saliman
1591
Jan Jansz Saliman
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.031-033
610/1

/
Jan Jansz van Dam
1591
Jan Jansz van Dam
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.050.1
140/1
Jan Jansz van Gameren {de jonge}
/
Jan Jansz van Gameren
1591
Jan Jansz van Gameren
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.055
770/1
Jan Jansz van Rossum {de jongste}
/
Jan Jansz van Rossen
1591
Jan Jansz van Rossen
Stratenboek-29 (overledene)Haarlemmerstraat.045
720/1a
Jan Claesz van Emden {snijder}
/
Jan Sniders weduwe
1591
Niesgen Jan Sniders weduwe
Stratenboek-29 (eigenaar)Vrouwenkerksteeg.004
10/1
Jannetgen Jacobsdr {vrouw van Cornelis Gerritsz}
/
Jannetgen Jacobsdr
1591
Jannetgen Jacobsdr
Stratenboek-29 (eigenaar)SintUrsulasteeg.018
230/1

/
Johan Fransz
1591
Johan Fransz
Stratenboek-29 (eigenaar)Apothekersdijk.004
420/1
Joris Andriesz {stadstimmerman}
/
Joris Andriesz
1591
Joris Andriesz
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.060
30/1
Louris Cornelisz Schenaert
/
Laurens Cornelisz
1591
Laurens Cornelisz
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.008-014
360/1
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/
Leendert Willemsz schoemakerschoemaker
1591
Leendert Willemsz schoemaker
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.046
170/1
Joriaen Harmensz {hoedenmaker}
/
Loriaen Hermansz hoemakerhoemaker
1591
Loriaen Hermansz hoemaker
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.018
340/1
Marytgen Claesdr {Haarlemmerstraat}
/
Mari Claesdr
1591
Mari Claesdr
Stratenboek-29 (eigenaar)SintUrsulasteeg.022
210/1
Marytgen Lourisdr {drapier}
/
Mari Laurens
1591
Mari Laurens
Stratenboek-29 (eigenaar)SintUrsulasteeg.014
250/1

/
Mari Martensdr
1591
Mari Martensdr
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.043
710/1
Marytgen Philipsdr {vrouw van Cornelis Hendricksz}
/
Maritgen Philpsdr
1591
Maritgen Philpsdr
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.3
100/1
Matthijs Willemsz {hoedenmaker}
/
Mathis hoemakerhoemaker
1591
Mathis hoemaker
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.030
300/1
Michiel Sweersz {wielmaker}
/
Michiel Sweersz
1591
Michiel Sweersz
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.021-023
580/1
Jan Corsz {slotenmaker}
/
Mr Jan Corsz slotemakerslotemaker
1591
Mr. Jan Corsz slotemaker
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.045
720/1
Niesgen Lenaertsdr {vrouw van Jan Claesz}
/
Niesgen Jan Sniders weduwe
1591
Niesgen Jan Sniders weduwe
Stratenboek-29 (eigenaar)JanBannensteeg.000.4
500/1

/
onbekend mogelijk onbebouwd erf
1591
onbekend mogelijk onbebouwd erf
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.029
600/1

/
onbekend [volgens Pleyte een 'ledige plaats']
1591
onbekend [volgens Pleyte een 'ledige plaats']
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.015
550/1
Pieter Sebastiaensz {smid}
/
Pieter Bastiaensz
1591
Pieter Bastiaensz
Stratenboek-29 (eigenaar)Kennewegsteeg.000.7
640/1
Pieter Claesz {bouwman}
/
Pieter Claesz
1591
Pieter Claesz
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.003-005
440/1
Pieter Dircksz {wielmaker}
/
Pieter Dircxsoon wielmakerwielmaker
1591
Pieter Dircxsoon wielmaker
Stratenboek-29 (eigenaar)JanBannensteeg.000.3
470/1
Pieter Dircksz {wielmaker}
/
Pieter Dircxz
1591
Pieter Dircxz
Stratenboek-29 (eigenaar)Apothekersdijk.007
490/1

/
Pieter Goosz smit
1591
Pieter Goosz smit
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.038
270/1
Pieter Jacobsz van Noorde III
/
Pieter Jacobssoon snidersnider
1591
Pieter Jacobssoon snider
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.009
520/1

/
Pieter Jansz warmoesmanwarmoesman
1591
Pieter Jansz warmoesman
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.047-049
730/1
Pieter Pietersz Verhees {hennepkoper}
/
Pieter Pietersz van Oudewater
1591
Pieter Pietersz van Oudewater
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.061-063
790/1
Pieter Pietersz Vergeyl
/
Pieter Pietersz Vergeil
1591
Pieter Pietersz Vergeil
Stratenboek-29 (eigenaar)SintUrsulasteeg.020
220/1

/
Pietergen Walter
1591
Pietergen Walter
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.000.2
380/1

/
Quirin Adriaensz
1591
Quirin Adriaensz
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.050
150/1

/
S Stevenspoort
1591
S. Stevenspoort
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.058
40/1

/
Simon Adriaensz
1591
Simon Adriaensz
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.032-034
285/1

/
Simon Dircxz vleishouwervleishouwer
1591
Simon Dircxz vleishouwer
Stratenboek-29 (eigenaar)Dolhuissteeg.018
70/1

/
St Cecilien Clooster was
1591
St. Cecilien Clooster was
Stratenboek-29 (eigenaar)Sionsteeg.000.4
80/1

/
St Michiels Clooster
1591
St. Michiels Clooster
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.007
450/1
Willem Thimansz {smid}
/
Willem Timansz smitsmit
1591
Willem Timansz smit