BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 137. Aantal = 68.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Stratenboek-32 (eigenaar)OudeVest.095-097
10/1

/
Abcou
1588~1597
Abcou
Stratenboek-32 (eigenaar)Koddesteeg.005
420/1
Anthonis Harmensz {warmoezenier}
/
Anthonis Harmansz
1588~1597
Anthonis Harmansz
Stratenboek-32 (eigenaar)Clarensteeg.039
640/1
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis Jansz
1588~1597
Anthonis Jansz
Stratenboek-32 (eigenaar)Clarensteeg.002
510/1
Arent Garbrantsz {LangeMare}
/
Arent Garbrantsz vleishouwervleishouwer
1588~1597
Arent Garbrantsz vleishouwer
Stratenboek-32 (eigenaar)Clarensteeg.016
320/1
Carel Gillisz {timmerman}
/
Carel Gielisz
1588~1597
Carel Gielisz
Stratenboek-32 (eigenaar)Clarensteeg.000.4
520/1
Trijntgen Barentsdr {vrouw van Adriaen Jacobsz}
/
Catrin Barentsdr
1588~1597
Catrin Barentsdr
Stratenboek-32 (eigenaar)Koddesteeg.005.1
430/1

/
Catrin Reiers
1588~1597
Catrin Reiers
Stratenboek-32 (eigenaar)JanVossensteeg.027-033
50/1
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz van Noorden
1588~1597
Claes Cornelisz van Noorden
Stratenboek-32 (eigenaar)Clarensteeg.032-036
80/1
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz van Noorden
1588~1597
Claes Cornelisz van Noorden
Stratenboek-32 (eigenaar)Mirakelsteeg.008-018
180/1
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz vlasmanvlasman
1588~1597
Claes Cornelisz vlasman
Stratenboek-32 (eigenaar)Clarensteeg.005
560/1

/
Cornelis Jansz coman
1588~1597
Cornelis Jansz coman
Stratenboek-32 (eigenaar)Koddesteeg.005.2
440/1

/
Cornelis Willeboortssoon
1588~1597
Cornelis Willeboortssoon
Stratenboek-32 (eigenaar)Mirakelsteeg.039-041
300/1

/
Cors Dircxsoon
1588~1597
Cors Dircxsoon
Stratenboek-32 (eigenaar)JanVossensteeg.015-017
30/1

/
de huisinge gecomen van Abcou
1588~1597
de huisinge gecomen van Abcou
Stratenboek-32 (eigenaar)Koddesteeg.007
460/1

/
die erfgenamen van Jacob de Deen
1588~1597
die erfgenamen van Jacob de Deen
Stratenboek-32 (eigenaar)Clarensteeg.015
610/1

/
Dirck Cornelisz Vet
1588~1597
Dirck Cornelisz Vet
Stratenboek-32 (eigenaar)OudeVest.067-071
400/1
Dirck Jansz van der Beeck
/
Dirck Jansz van der Beeck
1588~1597
Dirck Jansz van der Beeck
Stratenboek-32 (eigenaar)OudeVest.059-065
410/1
Dirck Jansz van der Beeck
/
Dirck Jansz van der Beeck
1588~1597
Dirck Jansz van der Beeck
Stratenboek-32 (eigenaar)Clarensteeg.004
500/1

/
Dirck Willemsz
1588~1597
Dirck Willemsz
Stratenboek-32 (eigenaar)Clarensteeg.009
580/1
Evert Harmensz {warmoezenier}
/
Ewout Hermansz warmoesmanwarmoesman
1588~1597
Ewout Hermansz warmoesman
Stratenboek-32 (eigenaar)JanVossensteeg.021-025
40/1
Francina {Burchgraaf}
/
Franciintgen Burghgraef
1588~1597
Franciintgen Burghgraef
Stratenboek-32 (eigenaar)Clarensteeg.003
550/1
Geertgen Aelbrechtsdr {vleeshouwer}
/
Geertruit Aelbrechtsdr
1588~1597
Geertruit Aelbrechtsdr
Stratenboek-32 (eigenaar)Koddesteeg.005.3
450/1
Gijsbrecht Willemsz {warmoezenier}
/
Gijsbrecht Willemsz warmoesmanwarmoesman
1588~1597
Gijsbrecht Willemsz warmoesman
Stratenboek-32 (eigenaar)JanVossensteeg.013
20/1

/
Griete Willemsdr
1588~1597
Griete Willemsdr.
Stratenboek-32 (eigenaar)Mirakelsteeg.030-032
130/1

/
Guillame Dubie knopemakerknopemaker
1588~1597
Guillame Dubie knopemaker
Stratenboek-32 (eigenaar)LangeMare.084
530/1
Hendrick Goossenz {smid}
/
Henrick Gosenssoon smitsmit
1588~1597
Henrick Gosenssoon smit
Stratenboek-32 (eigenaar)Mirakelsteeg.022-024
160/1
Hendrick Jansz {bostelman}
/
Henrick Jansz bostelmanbostelman
1588~1597
Henrick Jansz bostelman
Stratenboek-32 (eigenaar)Mirakelsteeg.004-006
190/1
Hendrick Jansz {bostelman}
/
Henrick Jansz bostelmanbostelman
1588~1597
Henrick Jansz bostelman
Stratenboek-32 (eigenaar)Mirakelsteeg.024.1
150/1

/
Honestis
1588~1597
Honestis
Stratenboek-32 (eigenaar)Mirakelsteeg.034-040
110/1

/
Jacob Barentsz
1588~1597
Jacob Barentsz
Stratenboek-32 (eigenaar)Mirakelsteeg.001
230/1
Jacob Claesz {turfdrager}
/
Jacob Claesz turfdragerturfdrager
1588~1597
Jacob Claesz turfdrager
Stratenboek-32 (eigenaar)LangeMare.086
540/1

/
Jacob Cornelisz boomgertmanboomgertman
1588~1597
Jacob Cornelisz boomgertman
Stratenboek-32 (eigenaar)Koddesteeg.024-030
380/1
Jacob Aelbrechtsz van Assendelft {van der Bouchorst}
/
Jacob van der Bouchorst
1588~1597
Jacob van der Bouchorst
Stratenboek-32 (eigenaar)Mirakelsteeg.025-031
270/1
Jacob Aelbrechtsz van Assendelft {van der Bouchorst}
/
Jacob Verbouchorst
1588~1597
Jacob Verbouchorst
Stratenboek-32 (eigenaar)Mirakelsteeg.033-035
280/1
Jan Cornelisz Groen {schipper}
/
Jan Cornelisz Groen
1588~1597
Jan Cornelisz Groen
Stratenboek-32 (eigenaar)Mirakelsteeg.037
290/1

/
Jan Dircxsoon die cramercramer
1588~1597
Jan Dircxsoon die cramer
Stratenboek-32 (eigenaar)OudeVest.079-083
200/1
Jan IJsnoutsz van der Nes
/
Jan IJsnoutsz brouwerbrouwer
1588~1597
Jan IJsnoutsz brouwer
Stratenboek-32 (eigenaar)Clarensteeg.007
570/1

/
Jan Jansz Post
1588~1597
Jan Jansz Post
Stratenboek-32 (eigenaar)Koddesteeg.038
360/1

/
Jan Jansz van Dort
1588~1597
Jan Jansz van Dort
Stratenboek-32 (eigenaar)Mirakelsteeg.020
170/1
Jan Maertensz {boterkruier}
/
Jan Maertensz botercruiderbotercruider
1588~1597
Jan Maertensz botercruider
Stratenboek-32 (overledene)Clarensteeg.013
600/1a
Jan Jansz van Rossum {de jonge}
/
Jan van Rossens weduwe
1588~1597
Neeltgen Jan van Rossens weduwe
Stratenboek-32 (eigenaar)Mirakelsteeg.026-028
140/1
Jan Walichsz {kuiper}
/
Jan Walichsoon blindeman
1588~1597
Jan Walichsoon blindeman
Stratenboek-32 (eigenaar)Koddesteeg.040
350/1

/
Jheronimus Jansz
1588~1597
Jheronimus Jansz
Stratenboek-32 (eigenaar)Clarensteeg.043
660/1

/
Jheronimus Jansz
1588~1597
Jheronimus Jansz
Stratenboek-32 (eigenaar)Mirakelsteeg.000.3
220/1
Joseph Claesz {lijndraaier}
/
Joseph Claesz corendragercorendrager
1588~1597
Joseph Claesz corendrager
Stratenboek-32 (eigenaar)Clarensteeg.019-037
630/1
Loth Huigenz Gael
/
Loth Huigensz Gael
1588~1597
Loth Huigensz Gael
Stratenboek-32 (eigenaar)Clarensteeg.028-030
90/1
Martijngen Bouwensdr {vrouw van Jan Adriaensz}
/
Maertin Bouwensdr
1588~1597
Maertin Bouwensdr
Stratenboek-32 (eigenaar)Koddesteeg.034-036
370/1

/
Mathijs Pietersz blindemanblindeman
1588~1597
Mathijs Pietersz blindeman
Stratenboek-32 (eigenaar)Mirakelsteeg.019-023
260/1

/
Meester Cornelis barbierbarbier
1588~1597
Meester Cornelis barbier
Stratenboek-32 (eigenaar)Koddesteeg.022
390/1
Cornelis Dircksz {chirurgijn}
/
Mr Cornelis Dircxsoon
1588~1597
Mr Cornelis Dircxsoon
Stratenboek-32 (eigenaar)Clarensteeg.011
590/1

/
Mr Jan slotemakerslotemaker
1588~1597
Mr Jan slotemaker
Stratenboek-32 (eigenaar)Clarensteeg.041
650/1
Lieven Pouwelsz {kaarsmaker}
/
Mr Lievin Paulussoon
1588~1597
Mr Lievin Paulussoon
Stratenboek-32 (eigenaar)Clarensteeg.038-042
70/1
Lieven Pouwelsz {kaarsmaker}
/
Mr Lievin Paulusz
1588~1597
Mr Lievin Paulusz
Stratenboek-32 (eigenaar)Clarensteeg.013
600/1
Neeltgen Willemsdr {van Rossum}
/
Neeltgen Jan van Rossens weduwe
1588~1597
Neeltgen Jan van Rossens weduwe
Stratenboek-32 (eigenaar)Mirakelsteeg.003-013
240/1
Ermgaert Jansdr {bakker}
/
Orm backers ergenamenbacker
1588~1597
Orm backers ergenamen
Stratenboek-32 (eigenaar)Clarensteeg.017
620/1

/
Orm de Brant
1588~1597
Orm de Brant
Stratenboek-32 (eigenaar)Koddesteeg.009
470/1
Pieter Jansz van Rossum {vleeshouwer}
/
Pieter Jansz van Rossen
1588~1597
Pieter Jansz van Rossen
Stratenboek-32 (eigenaar)Mirakelsteeg.015-017
250/1

/
Pieter Royaert
1588~1597
Pieter Royaert
Stratenboek-32 (eigenaar)JanVossensteeg.035
680/1

/
Roelant Robin
1588~1597
Roelant Robin
Stratenboek-32 (eigenaar)Clarensteeg.006
480/1

/
Roelant Verboeck
1588~1597
Roelant Verboeck
Stratenboek-32 (eigenaar)OudeVest.073-077
210/1
Willem Willemsz {viskoper}
/
Willem Willemsz viscoperviscoper
1588~1597
Willem Willemsz viscoper
Stratenboek-32 (eigenaar)Clarensteeg.012-014
330/1
Willem Willemsz {viskoper}
/
Willem Willemsz viscoperviscoper
1588~1597
Willem Willemsz viscoper
Stratenboek-32 (eigenaar)JanVossensteeg.041-045
710/1
Abraham Cornelisz van der Morsch
/
[d' erfgenamen van Pieter Lenertsz] Abraham Cornelisz van Mersse
1588~1597
[d' erfgenamen van Pieter Lenertsz.] Abraham Cornelisz. van Mersse
Stratenboek-32 (eigenaar)JanVossensteeg.037
690/1
Anna Jansdr Sarey
/
[d' erfgenamen van Pieter Lenertsz] Anna Jansdr
1588~1597
[d' erfgenamen van Pieter Lenertsz.] Anna Jansdr
Stratenboek-32 (eigenaar)JanVossensteeg.047-051
720/1

/
[d' erfgenamen van Pieter Lenertsz] Anna Jansdr
1588~1597
[d' erfgenamen van Pieter Lenertsz.] Anna Jansdr
Stratenboek-32 (eigenaar)JanVossensteeg.053
730/1
Huibrecht Adriaensz Moyt
/
[d' erfgenamen van Pieter Lenertsz] Huibrecht Adriaensz
1588~1597
[d' erfgenamen van Pieter Lenertsz.] Huibrecht Adriaensz.
Stratenboek-32 (overledene)JanVossensteeg.053
730/1a
Pieter Lenaertsz {timmermansknecht}
/
[d' erfgenamen van Pieter Lenertsz] Huibrecht Adriaensz
1588~1597
[d' erfgenamen van Pieter Lenertsz.] Huibrecht Adriaensz.
Stratenboek-32 (eigenaar)JanVossensteeg.039
700/1
Pieter Anthonisz Vlack {poortwachter, witmakersknecht}
/
[d' erfgenamen van Pieter Lenertsz] Pieter
1588~1597
[d' erfgenamen van Pieter Lenertsz.] Pieter