BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 14. Aantal = 52.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.088.1
350/1
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/
Adriaen scheepmaeckerscheepmaecker
1583-08-30
Adriaen scheepmaecker
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.126
460/1
Andries Mourijnsz {koperslager}
/
Andries Mouwerynckxz cooperslaegercooperslaeger
1583-08-30
Andries Mouwerynckxz cooperslaeger
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.076
310/1
Anna Jansdr {linnennaaister}
/
Anne Jansdr
1583-08-30
Anne Jansdr
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.068.1
270/1

/
Antonis Bouwensz
uitgang

1583-08-30
Antonis Bouwensz
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.112
400/1
Arent Fransz {kuiper}
/
Arent Fransz cuipercuiper
1583-08-30
Arent Fransz cuiper
Grachtenboek-11 (eigenaar)Haarlemmerstraat.245
430/1
Arent Fransz {kuiper}
/
Arent Fransz cuipers poort
uitgang
cuiper
1583-08-30
Arent Fransz cuipers poort
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.014-016
20/1
Joost Colijn van Menen
/
Bally van de Neerynge
1583-08-30
Bally van de Neerynge
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.114
410/1

/
Berber Fransdr
uitgang

1583-08-30
Berber Fransdr
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.116
420/1

/
Berber Fransdr weduwe van Corneelis Jansz
1583-08-30
Berber Fransdr weduwe van Corneelis Jansz
Grachtenboek-11 (overledene)OudeRijn.116
420/1a
Cornelis Gerritsz {witmakersknecht}
/
Berber Fransdr weduwe van Corneelis Jansz
1583-08-30
Berber Fransdr weduwe van Corneelis Jansz
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.24
130/1
Claes Adriaensz {mandenmaker}
/
Claes mandemaekermandemaeker
1583-08-30
Claes mandemaeker
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.04
230/1
Cornelis Cornelisz Noordvis {visser}
/
Corneelis Corneelisz Moortvis
1583-08-30
Corneelis Corneelisz Moortvis
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.30
100/1
Cornelis Roelofsz {scheepmaker}
/
Corneelis Roelen scheepmakerscheepmaker
1583-08-30
Corneelis Roelen scheepmaker
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.16
170/1
Cornelis Roelofsz {scheepmaker}
/
Corneelis Roelen scheepmakerscheepmaker
1583-08-30
Corneelis Roelen scheepmaker
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.28
110/1
Quirijn Cornelisz {visser}
/
Crijn Corneelisz visservisser
1583-08-30
Crijn Corneelisz visser
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.090-102
370/1
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
De brouwerye met alle de huisen van Claes Lambrechtsz genaemt Douverenbrouwerye
1583-08-30
De brouwerye met alle de huisen van Claes Lambrechtsz genaemt Douveren
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.34
80/1
Jacob Thomasz van Swieten
/
De brouwerye van Jacop Tomaszbrouwerye
1583-08-30
De brouwerye van Jacop Tomasz
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.22
140/1
Neeltgen Cornelisdr {Koppenhinksteeg}
/
De weduwe van Jan Jacopsz
1583-08-30
De weduwe van Jan Jacopsz
Grachtenboek-11 (overledene)Koppenhinksteeg.000.22
140/1a
Jan Jacobsz {schipper-OudeRijn}
/
De weduwe van Jan Jacopsz
1583-08-30
De weduwe van Jan Jacopsz
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.20
150/1
Dirck Aelbrechtsz {kalkvoerder}
/
Dirck Aelbrechtsz calckvoerdercalckvoerder
1583-08-30
Dirck Aelbrechtsz calckvoerder
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.006
50/1
Dirck Jacobsz {linnenwever}
/
Dirck Jacopsz lindeweverlindewever
1583-08-30
Dirck Jacopsz lindewever
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.12
190/1
Dirck Maertensz Crack {metselaar}
/
Dirck Maertsz metselaermetselaer
1583-08-30
Dirck Maertsz metselaer
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.06
220/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Fransz brouwerbrouwer
1583-08-30
Frans Fransz brouwer
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.068
260/1
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1583-08-30
Frans Reyersz snijder
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.072
290/1
Grietgen Pietersdr Roomtops {}
/
Grietgen Pieters weduwe van Jacop Ruych
uitgang

1583-08-30
Grietgen Pieters weduwe van Jacop Ruych
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.074
300/1
Grietgen Pietersdr Roomtops {}
/
Grietgen Roontop
1583-08-30
Grietgen Roontop
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.004
70/1
Grietgen Anthonisdr Buys
/
Grietgen Tonis de wermoesmansdochterwermoesmansdochter
1583-08-30
Grietgen Tonis de wermoesmansdochter
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.062-066
250/1
Hendrick Cornelisz {koopman-metselaar}
/
Heindrick Corneelisz metselaermetselaer
1583-08-30
Heindrick Corneelisz metselaer
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.106-110
390/1
Harmen Warnaertsz {pannenbakker}
/
Hermen Wernaersz pannebackerpannebacker
1583-08-30
Hermen Wernaersz pannebacker
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.086
340/1

/
Huibrecht Corneelisz schuitvoerderschuitvoerder
1583-08-30
Huibrecht Corneelisz schuitvoerder
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.088.2
360/1

/
IJsbrant Dammesz schuitvoerderschuitvoerder
1583-08-30
IJsbrant Dammesz schuitvoerder
Grachtenboek-11 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.002-004
250/1
Jacob Dircksz den Dubbelden
/
Jacop Dirckxz statsmetselaerstatsmetselaer
1583-08-30
Jacop Dirckxz statsmetselaer
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.104
380/1
Jan Govertsz {schipper}
/
Jan Goversz schipperschipper
1583-08-30
Jan Goversz schipper
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.010-012
30/1
Jan Huigenz {timmerman}
/
Jan Huigesz timmermantimmerman
1583-08-30
Jan Huigesz timmerman
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.008
40/1
Lodewijck Lodewijcksz {mandenmaker}
/
Lodewijc Lodewijkxz lindeweverlindewever
1583-08-30
Lodewijc Lodewijkxz lindewever
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.084
330/1
Lyck Jansz {bouwman}
/
Lyck Jansz boumans poort
uitgang

1583-08-30
Lyck Jansz boumans poort
Grachtenboek-11 (eigenaar)Haarlemmerstraat.247
440/1
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
/
Maerten Gerritsz fransijnmaekerfransijnmaeker
1583-08-30
Maerten Gerritsz fransijnmaeker
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.070
280/1
Marytgen Jansdr {poppenmaakster}
/
Marya Jansdr poppemaecksterpoppemaeckster
1583-08-30
Marya Jansdr poppemaeckster
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.128-130
470/1
Neeltgen Hendricksdr van der Does
/
Neeltgen Heindrix weduwe van Corneelis Jansz scheepmaeker
1583-08-30
Neeltgen Heindrix weduwe van Corneelis Jansz scheepmaeker
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.078-082
320/1
Ermgaert Jansdr Luck {garenziedster}
/
Orm Jans de gaevensietstergaevensietster
1583-08-30
Orm Jans de gaevensietster
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.004.2
60/1

/
slopje [watergang]
watergang

1583-08-30
slopje [watergang]
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.32
90/1

/
steechen
watergang

1583-08-30
steechen
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.26
120/1

/
steechen
watergang

1583-08-30
steechen
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.18
160/1

/
steechen
watergang

1583-08-30
steechen
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.14
180/1

/
steechen
watergang

1583-08-30
steechen
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.08
210/1

/
steechen
watergang

1583-08-30
steechen
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.02
240/1

/
steechen
watergang

1583-08-30
steechen
Grachtenboek-11 (overledene)OudeRijn.128-130
470/1a
Cornelis Jansz {scheepmaker}
/
weduwe van Corneelis Jansz scheepmaekerscheepmaeker
1583-08-30
Neeltgen Heindrix weduwe van Corneelis Jansz scheepmaeker
Grachtenboek-11 (overledene)OudeRijn.072
290/1a

/
weduwe van Jacop Ruych
uitgang

1583-08-30
Grietgen Pieters weduwe van Jacop Ruych
Grachtenboek-11 (eigenaar)Hooigracht.112-114
10/1
Willem Claesz {brouwersknecht}
/
Willem Claesz brouwersknechtbrouwersknecht
1583-08-30
Willem Claesz brouwersknecht
Grachtenboek-11 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.10
200/1
Willem Pouwelsz van Torenvliet
/
Willem Pouwelsz van Torenvliet
1583-08-30
Willem Pouwelsz van Torenvliet
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.124
450/1
Zacharias Cornelisz {scheepmaker}
/
Zakaryas Corneelisz scheepmaekerscheepmaeker
1583-08-30
Zakaryas Corneelisz scheepmaeker