BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 140. Het maximum is 1000 records. Aantal = 1000.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.001-007
103/1

/-
't Aelmoeshuys van Syon
1585
t Aelmoeshuys van Syon, en es niet getacxeert, daeromme hier niet
Vetus-1585 (plaats)NieuweRijn.050-051
166/0b

/
't Caernemelcksteechgen Oostzijde
1585
't Caernemelcksteechgen Oostzijde
Vetus-1585 (plaats)Hooglandsekerkchoorsteeg.006-008
154/0a

/
't Coersteechgen noortzijde westwerts aen
1585
't Coersteechgen noortzijde westwerts aen
Vetus-1585 (plaats)FaliedeBegijnhof.042
191/0a

/
't Falide Bagijnhof westzijde beginnende van de poort zuytwerts aen lopende
1585
't Falide Bagijnhof westzijde beginnende van de poort zuytwerts aen lopende
Vetus-1585 (plaats)Botermarkt.011
70/0a

/
't Hec noortoostzijden noortwestwaerts aen
1585
't Hec noortoostzijden noortwestwaerts aen
Vetus-1585 (plaats)Korenbrugsteeg.001
59/0a

/
't Hec zuytwestzijde zuytoostwaerts aen
1585
't Hec zuytwestzijde zuytoostwaerts aen
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.040.2
101/1
Jan Jansz van Eck
/8
't huysken van Jan van Ec
1585
't huysken van Jan van Ec verhuyert, es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.042
102/1
Anna van Duvenvoorde
/10
't huysken van Joncvrouwe Anna van Duvenvoorde
1585
't huysken van Joncvrouwe Anna van Duvenvoorde dat zij verhuyert, es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.021.4
60/1
Jacob Walraven
/-
't ledige erve van de voornoemde Jacques Walraven
1585
t ledige erve van de voornoemde Jacques Walraven, es getacxeert mit zijn huysinge, hier niet
Vetus-1585 (plaats)Lombardsteeg.007-019
84/0a

/
't Oude Lombaertsteechgen oostzijde zuytwerts aen
1585
't Oude Lombaertsteechgen oostzijde zuytwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Haarlemmerstraat.172-174
82/0a

/
't Oude Lombaertsteechgen westzijde
1585
't Oude Lombaertsteechgen westzijde
Vetus-1585 (plaats)Hooglandsekerkgracht.031-033
110/0a

/
't Pancraeskerckhoff westzijde zuytwerts aen
1585
't Pancraeskerckhoff westzijde zuytwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Vliet.026.1
220/0a

/
't poortgen
1585
't poortgen
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.052
182/1
Oth Cornelisz de Man
/-
't Provenhuys dat by Oth de pedel was
1585
't provenhuys dat bij Oth de pedel was wert bewoont en es niet getacxeert mits zijn armoede, hier niet
Vetus-1585 (plaats)Haarlemmerstraat.150-154
194/0a

/
't Schagensteechgen westzijde noortwerts aen
1585
't Schagensteechgen westzijde noortwerts aen
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.098.2
1/1

/-
't Stadhuys
1585
't Stadhuys
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.098.1
2/1
Gerrit Hendricksz {organist}
/-
't Stadhuys 't welc by Geryt Henricsz stadhuysbewaarder bewoont wert
1585
't Stadhuys 't welc by Geryt Henricsz stadhuysbewaarder bewoont wert
Vetus-1585 (plaats)Apothekersdijk.019
122/0a

/
't steechgen oostzijde noortwerts aen
1585
't steechgen oostzijde noortwerts aen
Vetus-1585 (plaats)JanBannensteeg.000.4
138/0a

/
't steechgen oostzijde noortwerts aen
1585
't steechgen oostzijde noortwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Apothekersdijk.004
144/0a

/
't steechgen oostzijde noortwerts aen
1585
't steechgen oostzijde noortwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Kennewegsteeg.000.5
123/0a

/
't steechgen westzijde zuytwerts aen
1585
't steechgen westzijde zuytwerts aen
Vetus-1585 (plaats)JanBannensteeg.000.3
139/0a

/
't steechgen westzijde zuytwerts aen
1585
't steechgen westzijde zuytwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Langebrug.051-057
60/0a

/
't stincsteechgen naer de Kercsteech lopende westzijde zuytwaerts aen
1585
't stincsteechgen naer de Kercsteech lopende westzijde zuytwaerts aen
Vetus-1585 (plaats)Langebrug.051-057
59/0a

/
't stincsteechgen noortzijde westwaerts aen
1585
't stincsteechgen noortzijde westwaerts aen
Vetus-1585 (plaats)Choorlammersteeg.006
90/0a

/
't Stincsteechgen off Keurlammensteechgen noortwestzijde
1585
't Stincsteechgen off Keurlammensteechgen noortwestzijde
Vetus-1585 (plaats)Pieterskerkchoorsteeg.019
62/0a

/
't stincsteechgen van de Kercsteech lopende oostzijde noortwerts aen
1585
't stincsteechgen van de Kercsteech lopende oostzijde noortwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Pieterskerkstraat.020
61/0a

/
't stincsteechgen zuytzijde oostwaerts aen
1585
't stincsteechgen zuytzijde oostwaerts aen
Vetus-1585 (bon)Pieterskerkchoorsteeg.005.1
0/0a

/
't Vleyshuys
1585
't Vleyshuys
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.059-061
68/1

/8
't Vrou Lysbeths gasthuys
1585
't Vrou Lijsbeths gasthuys huys opten houck, verhuyert, es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (plaats)Vrouwenkerksteeg.004
48/0a

/
't Vrouwenkerchoff westzijde noortwerts aen
1585
't Vrouwenkerchoff westzijde noortwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Vrouwenkerkkoorstraat.010-012
63/0a

/
't Vrouwenkerckhoff oostzijde zuytwerts aen beginnende opten houck van 't Kercsteechgen
1585
't Vrouwenkerckhoff oostzijde zuytwerts aen beginnende opten houck van 't Kercsteechgen
Vetus-1585 (plaats)Dolhuissteeg.018
134/0a

/
't Vrouwenkercksteechgen westzijde noortwerts aen naer de Camp
1585
't Vrouwenkercksteechgen westzijde noortwerts aen naer de Camp
Vetus-1585 (plaats)LangeMare.073
103/0a

/
't Vrouwenkoersteechgen zuytsijde naer de kerck toe
1585
't Vrouwenkoersteechgen zuytsijde naer de kerck toe
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.143
108/1

/-
't weeskint van Cornelis van der Hoogen achterhuys
1585
t weeskint van Cornelis van der Hoogen achterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, daeromme niet
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.143
112/1

/-
't weeskint van Cornelis van der Hoogen achterhuys
1585
't weeskint van Cornelis van der Hoogen achterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, hier daeromme niet
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.143
25/1

/43
't Weeskint van Meester Cornelis van der Hooch
1585
't weeskint van meester Cornelis van der Hoochs huys, es getacxeert op 43 gulden
Vetus-1585 (overledene)Breestraat.143
25/1a
Cornelis Claesz van der Hooch
/
't Weeskint van Meester Cornelis van der Hooch
1585
't Weeskint van Meester Cornelis van der Hooch
Vetus-1585 (plaats)Ketelboetersteeg.008
114/0a

/-
't Zacsteechgen of slopgen noortzijde westwerts naer de Volresgraft
1585
't Zacsteechgen of slopgen noortzijde westwerts naer de Volresgraft
Vetus-1585 (plaats)Breestraat.143
112/0a

/
't Zacsteechgen of slopgen zuytzijde oostwerts aen
1585
't Zacsteechgen of slopgen zuytzijde oostwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Noordeinde.027
318/0a

/
't Zant oostzijde zuytwerts aen
1585
't Zant oostzijde zuytwerts aen
Vetus-1585 (eigenaar)Korevaarstraat.033-039
67/1

/-
(ledig erf)
1585
(ledig erf)
Vetus-1585 (bon)Hoefstraat.027
0/0a

/
(West) Nieulandt
1585
(West) Nieulandt
Vetus-1585 (eigenaar)Doelengracht.014.4
224/1

/
2e H Erf uitgegeven aan Egbert Jansz
1585
2e H. Erf uitgegeven aan Egbert Jansz
Vetus-1585 (eigenaar)Doelengracht.014.4
223/1

/
2e H Erf uitgegeven aan Jan Moeren
1585
2e H. Erf uitgegeven aan Jan Moeren anno 1594
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.131
85/1
Abraham Cornelisz van der Morsch
/15
Abraham Corneliss van der Morsch
1585
Abraham Corneliss van der Morschs huys, es getaxeert op 15 gulden
Vetus-1585 (overledene)Steenschuur.022.04
40/1a
Abraham Jacobsz van Velde
/
Abraham Jacobsz wed
1585
Aechte Franszdr Abraham Jacobsz wed
Vetus-1585 (eigenaar)Donkersteeg.003-005
89/1
Abraham Cornelisz van der Morsch
/34
Abraham van der Morsch Cornelis
1585
Abraham van der Morsch Corneliss huys, verhuyert, es getaxeert op 34 gulden
Vetus-1585 (plaats)VanDerWerffstraat.098.3
172/0a

/
Achtergraft noortzijde westwerts aen
1585
Achtergraft noortzijde westwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Rapenburg.029-031
199/0a

/
Achtergraft oostzijde zuytwerts aen
1585
Achtergraft oostzijde zuytwerts aen
Vetus-1585 (plaats)5eBinnenvestgracht.000.32
237/0a

/
Achtergraft westzijde noortwaerts opgaende
1585
Achtergraft westzijde noortwaerts opgaende
Vetus-1585 (eigenaar)Raamsteeg.008
108/1
Adriaen Andriesz {drapier}
/-
Achterhuys van Adriaen Andriesz
1585
't achterhuys van Adriaen Andriess met 't voorhuys getacxeert zijnde daeromme hier niet
Vetus-1585 (plaats)Groenhazengracht.012-014
286/0a

/
Achterste Doelsteech noortzijde oostwerts aen
1585
Achterste Doelsteech noortzijde oostwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Doelengracht.000.1
280/0a

/
Achterste Doelsteech zuytzijde westwaerts op
1585
Achterste Doelsteech zuytzijde westwaerts op
Vetus-1585 (eigenaar)OudeVest.217
165/1
Adriaen Adriaensz {kalkbrander}
/12
Adriaen Adriaenss calckbranders
1585
Adriaen Adriaenss calckbranders huys, es getaxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Groenesteeg.036
69/1
Adriaen Adriaensz {lijndraaiersknecht}
/4
Adriaen Adriaenss lijndraeyerlijndraeyer
1585
Adriaen Adriaenss lijndraeyers huys es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.009
215/1
Adriaen Adriaensz {mandenmaker-Uiterstegracht}
/9
Adriaen Adriaenss mandemaeckermandemaecker
1585
Adriaen Adriaenss mandemaeckers huys es getaxeert op 9 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.019
35/1
Marie Pietersdr {van der Werff}
/10
Adriaen Adriaenss zeemtouwers weduen
1585
Adriaen Adriaenss zeemtouwers weduen huys verhuyert es getaxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (overledene)Middelstegracht.019
35/1a
Adriaen Adriaensz van der Werff
/10
Adriaen Adriaenss zeemtouwers weduenzeemtouwer
1585
Adriaen Adriaenss zeemtouwers weduen huys verhuyert es getaxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.123
192/1

/10
Adriaen Ariaenszoon
1585
Adriaen Ariaenss van Zoetermeers huys es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Boommarkt.007.4
94/1
Adriaen Hendricksz {timmerman}
/10
Adriaen Borrecan timmermantimmerman
1585
Adriaen Borrecan timmermans huys, es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (overledene)Steenschuur.010
280/1a
Adriaen Arentsz de Man
/
Adriaen Caerdemans wedue
1585
Jaepgen Claesdr Adriaen Caerdemans weduen huys es getacxeert op 22 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Kaardesteeg.017
215/1
Adriaen Claesz {bediende}
/4
Adriaen Claess Croffel
1585
Adriaen Claess Croffels huys es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Kaiserstraat.033
106/1
Arent Coenenz {schoenlapper}
/5
Adriaen Coenen de Piscibus van Scheveningen
1585
Adriaen Coenen de Piscibus van Scheveningen een huys es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Kaiserstraat.057.2
97/1
Arent Coenenz {schoenlapper}
/4
Adriaen Coenen schoelapper
1585
Adriaen Coenen schoelappers huys es ghetacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.030-032
36/1
Adriaen Cornelisz {linnenwever-Middelstegracht}
/7
Adriaen Corneliss lindeweverlindewever
1585
Adriaen Corneliss lindewevers huys es getaxeert op 7 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelweg.036
73/1
Adriaen Cornelisz Henneman
/6
Adriaen Corneliss schoenlapperschoenlapper
1585
Adriaen Corneliss schoenlappers huys es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)SintJorissteeg.032-036
197/1
Adriaen Cornelisz {voller}
/5
Adriaen Corneliss volre
1585
Adriaen Corneliss volres huys verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.256
164/1
Adriaen Cornelisz {zeemtouwer}
/12
Adriaen Corneliss zeemtouwers
1585
Adriaen Corneliss zeemtouwers huys, es getaxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Krauwelsteeg.004.02
163/1

/4
Adriaen den Hoet
1585
Adriaen den Hoets huysken es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.108
163/1
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/8
Adriaen Dircx scheepmaeckerscheepmaecker
1585
Adriaen Dircx, scheepmaecker huys, dat hij verhuyert; es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.025.1
88/1
Adriaen Dircksz Gool
/18
Adriaen Dircxss Gool
1585
Adriaen Dircxss Gools huys es getaxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.088.1
40/1
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/10
Adriaen Dircxss scheepmaeckerscheepmaecker
1585
Adriaen Dircxss scheepmaeckers huys, verhuyert, es getaxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelweg.009-013
191/1
Adriaen Dircksz Gool
/6
Adriaen Dircxz Gool
1585
Adriaen Dircxz Gools huys es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.106.1
165/1
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/18
Adriaen Dircxz scheepmaeckerscheepmaecker
1585
Adriaen Dircxz, scheepmaeckers huys; es getacxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)WillemDanielsteeg.000.04
204/1
Adriaen Dircksz Tellepeper
/5
Adriaen Dircxz Tellepeper
1585
Adriaen Dircxz Tellepepers huys es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)WillemDanielsteeg.000.20
210/1
Adriaen Dircksz Tellepeper
/4
Adriaen Dircxz Tellepeper
1585
Adriaen Dircxz Tellepepers huys verhuyert es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Herensteeg.035-039
160/1
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/5
Adriaen Dircxzoon scheepmaeckerscheepmaecker
1585
Adriaen Dircxzoon scheepmaeckers huys, huysken verhuyert; es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Doezastraat.001.19
163/1
Adriaen Dircksz Tellepeper
/22
Adriaen Dircxzoon Tellepeper
1585
Adriaen Dircxzoon Tellepepers huys verhuyert es getacxeert op 22 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.051-053
124/1
Adriaen Ewoutsz {linnenwever}
/8
Adriaen Eewouts
1585
Adriaen Eewoutss huysken es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.05
172/1
Adriaen Erasmusz {droogscheerder}
/4
Adriaen Erasmus droochscheerderdroochscheerder
1585
Adriaen Erasmus droochscheerders huys verhuyert es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)SintJorissteeg.014
188/1
Adriaen Erasmusz {droogscheerder}
/8
Adriaen Erasmus laeckenbereyderlaeckenbereyder
1585
Adriaen Erasmus laeckenbereyders huys es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Kennewegsteeg.000.5
123/1
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/5
Adriaen Gerritss comancoman
1585
Adriaen Gerritss comans schuyer, es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.026
321/1
Adriaen Gerritsz Moyt
/12
Adriaen Gerritss Moeyt
1585
Adriaen Gerritss Moeyts huysinge opten houck es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.024
320/1
Adriaen Gerritsz Moyt
/8
Adriaen Gerritss Moyt
1585
Adriaen Gerritss Moyts huysinge verhuyert es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.026
252/1
Adriaen Gerritsz Moyt
/5
Adriaen Gerritss Stal
1585
Adriaen Gerritss Stals huys es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.001
2/1
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/18
Adriaen Gerritsz comancoman
1585
Adriaen Gerritss comans huys, verhuyert, es getaxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwsteeg.021-023
98/1
Adriaen Gerritsz {schuitenvoerder}
/12
Adriaen Gerytsz schuytvoerderschuijtvoerder
1585
Adriaen Gerytszoon schuytvoerders huys, es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.042
398/1
Adriaen Gerritsz {kuiper-Noordeinde}
/12
Adriaen Gerytszoon cuypers weduwen
1585
Adriaen Gerytszoon cuypers weduwen huys verhuyert es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (overledene)Noordeinde.042
398/1a
Adriaen Gerritsz {kuiper-Noordeinde}
/
Adriaen Gerytszoon cuypers weduwencuyper
1585
Adriaen Gerytszoon cuypers weduwen huys verhuyert es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Kaiserstraat.003
142/1
Adriaen Gerritsz {snijder}
/8
Adriaen Gerytszoon van Breda snijdersnijder
1585
Adriaen Gerytszoon van Breda snijders huys es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Herensteeg.018.4
128/1
Adriaen Ham {drapier}
/
Adriaen Ham saeydrapiersaeydrapier
1585
Adriaen Hame, saeydrapier
Vetus-1585 (eigenaar)Diefsteeg.015
34/1
Adriaen Hendricksz {messenmaker}
/10
Adriaen Henricxz messemaeckermessemaecker
1585
Adriaen Henricxzoon messemaeckers huys, es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.023
39/1
Adriaen Huigenz {houtzager}
/3
Adriaen Huigen houtsagerhoutsager
1585
Adriaen Huigen houtsagers huys hij verhuyert es getaxeert op 3 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.001
210/1
Adriaen Huigenz {houtzager}
/8
Adriaen Huygen houtzagerhoutzager
1585
Adriaen Huygen houtzagers huys dat hij bewoont es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.011
216/1
Adriaen Jacobsz {warmoezenier}
/9
Adriaen Jacobss Rockeveen
1585
Adriaen Jacobss Rockeveens huys es getaxeert op 9 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.252-256
163/1
Adriaen Jacobsz van Dam {bouwman}
/18
Adriaen Jacobss van Dams
1585
Adriaen Jacobss van Dams huys, es getaxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeVest.123-143
53/1

/8
Adriaen Janss Codde touwers
Kapittel van Hogelande: 0-7-8 pj

1585
Adriaen Janss Codde touwers huys, getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Raamsteeg.000.20
70/1
Adriaen Jansz {schipper}
/4
Adriaen Janss Stierman
1585
Adriaen Janss.s Stiermans huys es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (overledene)Levendaal.054
335/1a
Adriaen Jansz {voller-Levendaal54}
/8
Adriaen Janss volres weduevolre
1585
Marytgen Adriaensdr Adriaen Janss volres weduen huys es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Herensteeg.008-010
136/1

/
Adriaen Jansz cleermaeckercleermaecker
1585
Adriaen Jansz, cleermaeckers huys
Vetus-1585 (eigenaar)Zonneveldstraat.007-018
15/1
Adriaen Jansz Knotter
/42
Adriaen Jansz Knotter
1585
Adriaen Janszoon Knotters huys opten houc, verhuyrt, es getacxeert op 42 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.035-057
186/1
Adriaen Jansz Knotter
/7
Adriaen Jansz Knotter
1585
Adriaen Jansz Knotter
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.020.7
216/1
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaen Jansz Knotter
1585
Adriaen Jansz Knotter
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.035-057
205/1
Adriaen Jansz Knotter
/5
Adriaen Janszoon Knotter
1585
Adriaen Janszoon Knotters huysken verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.035-057
215/1
Adriaen Jansz Knotter
/8
Adriaen Janszoon Knotter opten houck
1585
Adriaen Janszoon Knotters huys opten houck verhuyert es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.247
27/1

/8
Adriaen Keesz schuytvoerderschuytvoerder
1585
Adriaen Keesz schuytvoerders huys, es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.046
331/1

/6
Adriaen Louwen schuytvoerderschuytvoerder
1585
Adriaen Louwen schuytvoerders huys es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.041
20/1
Arent Maertensz van der Morsch
/-
Adriaen Maertenss erff daer den barch op staet
1585
Adriaen Maertenss.s erff daer den barch op staet, es met 't huys opten Rijn getaxeert, daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Warmoesmarkt.023
40/1
Adriaen Maertensz de Zwart
/26
Adriaen Maertsz de Zwart
1585
Adriaen Maertszoon de Zwarts huys getacxeert op 26 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Warmoesmarkt.023
46/1
Adriaen Maertensz de Zwart
/
Adriaen Maertsz de Zwarts achterhuys
1585
Adriaen Maertsz de Zwarts achterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.019.4
222/1
Adriaen Adriaensz {mandenmaker-Uiterstegracht}
/-
Adriaen mandemaeckermandemaecker
1585
Adriaen mandemaeckers ledige werff es met 't voorhuys getaxeert daeromme hier niet
Vetus-1585 (overledene)Langebrug.113.07
37/1a
Adriaen {mandenmaker}
/10
Adriaen mandemaeckers wedmandemaecker
1585
Neel Adriaen mandemaeckers weduwen huys, es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.053-054
171/1
Adriaen Meesz {bakker}
/8
Adriaen Meess backerbacker
1585
Adriaen Meess backers achterhuys, verhuyert, es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.053-054
9/1
Adriaen Meesz {bakker}
/25
Adriaen Meesz backerbacker
1585
Adriaen Meess backers huys, es getacxeert op 25 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.057
125/1
Adriaen Michielsz {linnenwever}
/5
Adriaen Michielss lindeweverlindewever
1585
Adriaen Michielss lindewevers huys es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Vismarkt.005
23/1
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/40
Adriaen Mourijnsz rentmeesterrentmeester
1585
Adriaen Mourijnszoon rentmeesters huys genaemt Amsterdam getacxeert op 40 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.033
238/1
Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}
/26
Adriaen Pieter Garbrantzoon
1585
Adriaen Pieter Garbrantzoons huys es getacxeert op 26 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.033
227/1
Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}
/-
Adriaen Pieters
1585
Adriaen Pieterss achterhuys met 't voorhuys getacxeert zijnde daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.059
173/1
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/8
Adriaen Pieterss van der Werffs achterhuys
1585
Adriaen Pieterss van der Werffs achterhuys, es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (overledene)Levendaal.028
322/1a
Adriaen Jansz {voller-Levendaal28}
/7
Adriaen Pieterss volres weduevolre
1585
Neel Pietersdr Adriaen Pieterss volres weduen huys es getacxeert op 7 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)SintJacobsgracht.009
3/1
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/6
Adriaen Pietersz van der Werf
1585
Adriaen Pietersz van der Werf
Vetus-1585 (eigenaar)SintJacobsgracht.009
116/1
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/
Adriaen Pietersz van der Werf 1e nieut huys
1585
Adriaen Pietersz van der Werf 1e nieut huys
Vetus-1585 (eigenaar)SintJacobsgracht.009
117/1
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/
Adriaen Pietersz van der Werf 2e nieut huys
1585
Adriaen Pietersz van der Werf 2e nieut huys
Vetus-1585 (eigenaar)SintJacobsgracht.009
118/1
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/
Adriaen Pietersz van der Werf 3e nieut huys
1585
Adriaen Pietersz van der Werf 3e nieut huys
Vetus-1585 (eigenaar)SintJacobsgracht.009
119/1
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/
Adriaen Pietersz van der Werf 4e nieut huys
1585
Adriaen Pietersz van der Werf 4e nieut huys
Vetus-1585 (eigenaar)SintJacobsgracht.009
120/1
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/
Adriaen Pietersz van der Werf 5e nieut huys
1585
Adriaen Pietersz van der Werf 5e nieut huys
Vetus-1585 (eigenaar)SintJacobsgracht.009
121/1
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/
Adriaen Pietersz van der Werf 6e nieut huys
1585
Adriaen Pietersz van der Werf 6e nieut huys
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.059
5/1
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/-
Adriaen Pietersz van der Werff
1585
Adriaen Pieterss van der Werffs huys, es getacxeert op ?
Vetus-1585 (eigenaar)Vliet.011.1
24/1
Adriaen Pietersz Boeytgen
/12
Adriaen Pieterszoon boumanbouman
1585
Adriaen Pieterszoon boumans huys verhuyert; es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Doezastraat.023
147/1
Adriaen Pietersz {bouwman}
/18
Adriaen Pieterszoon boumanbouman
1585
Adriaen Pieterszoon boumans erve ende huys es getacxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Apothekersdijk.012
132/1
Adriaen Ponsz {schuitenmaker}
/11
Adriaen Ponss scheepmaeckerscheepmaecker
1585
Adriaen Pouss scheepmaeckers huys, es getaxeert op 11 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.137-141
280/1
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/6
Adriaen Symonss in de Meremin ende Anneken Jan Putten weduen
1585
Adriaen Symonss in de Meremin ende Anneken Jan Putten weduen huys verhuyrt es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Molen.030
2/1
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/80
Adriaen Symonsz ende zijn mede hulpers moelen
1585
Adriaen Symonsz ende zijn mede hulpers moelen die zij verhuyeren aende Zijlpoort staende es getaxeert op 80 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Molen.040
3/1
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/80
Adriaen Symonsz moelen aende pottebackerswerff
1585
Adriaen Symonsz moelen aende pottebackerswerff die hij zelffs gebruyct es getaxeert op 80 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Molen.060
5/1
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/110
Adriaen Symonsz moelen aende Zijtgrafft
1585
Adriaen Symonsz moelen aende Zijtgrafft die hij gebruyct es getaxeert op 110 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Mandemakersteeg.003
12/1
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/8
Adriaen Symonsz molenaermolenaer
1585
Adriaen Symonszoon molenaers huysken dat hij verhuyrt, es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Aalmarkt.019-020
130/1
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/54
Adriaen Symonsz molenaermolenaer
1585
Adriaen Symonszoon Molenaers huys genaemt De Mereminne, es getacxeert op 54 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Korevaarstraat.032-036
64/1
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/-
Adriaen Symonszoon molenaer
1585
Adriaen Symonszoon molenaers huys verhuyert es getacxeert op -
Vetus-1585 (eigenaar)SintJorissteeg.016
171/1
Adriaen Matthijsz {linnenwever}
/4
Adriaen Tijss lindeweverlindewever
1585
Adriaen Tijss lindewevers huys es verhuyert ende getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)SintJorissteeg.016
189/1
Adriaen Matthijsz {linnenwever}
/6
Adriaen Tijss lindeweverlindewever
1585
Adriaen Tijss lindewevers huys es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.043
178/1
Adriaen Willemsz {bakker}
/16
Adriaen Willemss backerbacker
1585
Adriaen Willemss backers huys es getacxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.046
139/1
Adriaen Willemsz Prins
/14
Adriaen Willemss Printer schuytvoerderschuytvoerder
1585
Adriaen Willemss Printer schuytvoerders huys es getacxeert op 14 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.016
283/1

/30
Adriaen Willemss verwerverwer
1585
Adriaen Willemss verwers huys verhuyert es getacxeert op 30 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.002
285/1
Adriaen Willem Bouwensz van Warmond {oude}
/6
Adriaen Willemss verwerverwer
1585
Adriaen Willemss verwers huys verhuyrt es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkstraat.016
17/1
Adriaen Willemsz Cruytpenning
/12
Adriaen Willemsz Cruytpenning
1585
Adriaen Willemss Cruypennings huys, es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Vliet.023
17/1
Adriaen Willemsz {bouwman}
/16
Adriaen Willemszoon boumanbouman
1585
Adriaen Willemszoon boumans huys; es getacxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Kaiserstraat.024.2
63/1

/6
Adriaen Willemszoon boumanbouman
1585
Adriaen Willemszoon boumans nieut huysken verhuyert; es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.083
11/1
Adriana Fransdr {van der Does}
/28
Adriaene Franssdr wedue van Cornelis Havicxs
1585
Adriaene Franssdr wedue van Cornelis Havicxsss huys es getaxeert op 28 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)KortRapenburg.014-016
64/1
Adriana Goossendr {warmoezenier}
/5
Adriaene Goossensdochter achterhuysken
1585
Adriaene Goossensdochter achterhuysken verhuyrt, es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)KortRapenburg.014-016
69/1
Adriana Goossendr {warmoezenier}
/
Adriaene Goossensdr en Huych Oziersz dat v Gerrit Gerritsz calcvoerders was
1585
Huych Oziers dat Gerrit Gerritss calcvoerders was
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.023
40/1
Adriana Jansdr {Coedijck}
/25
Adriaene Jansdr Pieter Coedijcx huys opten houc
1585
Adriaene Jansdr, Pieter Coedijcx huys opten houck, es getacxeert op 25 gulden
Vetus-1585 (overledene)NieuweRijn.023
40/1a
Pieter Pietersz Coedijck IV
/
Adriaene Jansdr Pieter Coedijcx huys opten houc
1585
Adriaene Jansdr Pieter Coedijcx huys opten houc
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.030
323/1
Adriaentgen Pietersdr {Hoflant}
/8
Adriaene Pietersdr Eewout Pieterss Hofflant
1585
Adriaene Pietersdr Eewout Pieterss Hofflants huys es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Diefsteeg.006.1
19/1
Adriana Claesdr {Diefsteeg}
/4
Adriaentgen Claesdr
1585
Adriaentgen Claesdochter van Maestrichts camerken, es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Diefsteeg.006.2
20/1
Adriana Claesdr {Diefsteeg}
/6
Adriaentgen Claesdr
1585
dezelve haer huys dat zij verhuyert, es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.042
31/1

/4
Adriaentgen Claesdr
1585
Adriaentgen Claesdrs huys dat sij verhuyert es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.069-071
27/1
Adriana Claesdr {Speelman}
/25
Adriana Jansdr Jan Cornelisz Speelman
1585
Adriane Jansdochter, Jan Corneliszoon Speelmans huys, es getacxeert op 25 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.069-071
91/1
Adriana Claesdr {Speelman}
/-
Adriane Claesdochter, Jan Corneliszoon Speelmans weduwen achterhuys
1585
Adriane Claesdochter, Jan Corneliszoon Speelmans weduwen achterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, daeromme hier niet
Vetus-1585 (overledene)Breestraat.069-071
91/1a
Jan Cornelisz Speelman
/-
Adriane Claesdochter, Jan Corneliszoon Speelmans weduwen achterhuys
1585
Adriane Claesdochter, Jan Corneliszoon Speelmans weduwen achterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.030
33/1
Adriana Claesdr {vrouw van Warnaert Anthonisz}
/20
Adriane Claesdr Warnaer Anthonisz wed
1585
Adriane Claesdr, Warnaer Anthoniss weduen huys, es getacxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Kaiserstraat.026-030
67/1

/5
Adriane Gerytsdochter Jan Hermanszoons weduwe
1585
Adriane Gerytsdochter Jan Hermanszoons weduwen huys verhuyert; es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)KortRapenburg.014-016
78/1
Adriana Goossendr {warmoezenier}
/10
Adriane Goossensdochters nieut huysken
1585
Adriane Goossensdochters nieut huysken, es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.041-043
306/1

/4
Adriane Jansdr Pieter Claess schuytvoerders weduen
1585
Adriane Jansdr, Pieter Claess schuytvoerders weduen huys, verhuyert, es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.082
4/1
Adriana Franckendr Paedts van Santhorst
/50
Adriane Vranckendr wed v Steffen van Heussen
1585
Adriane Vranckendochter, weduwe van Steffen van Heussens huys, es getacxeert op 50 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.022.04
40/1
Aechte Fransdr van Dusseldorp {van de Velde}
/
Aechte Franszdr Abraham Jacobsz wed
1585
Aechte Franszdr Abraham Jacobsz wed
Vetus-1585 (eigenaar)Kaardesteeg.025
212/1
Aechte Jorisdr {spinster}
/4
Aechte Jorisdr Joris Janss turffdrager
1585
Aechte Jorisdr Joris Janss turffdragers weduen huys es getaxceert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)VanDerWerffstraat.025.3
39/1

/5
Aechte Lambrechtsdr wedue wijlen Jan Claess huysken
1585
Aechte Lambrechtsdr, wedue wijlen Jan Claess huysken, es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.028.4
156/1
Aechte Hendricksdr van Boschuysen
/9
Aechte van Boschuysen
1585
Aechte van Bosschuyssens huys, es getacxeert op 9 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.018
43/1
Aechte Wiggersdr {vrouw van Jacob Jansz, spinster}
/9
Aechte Wiggersdr
1585
Aechte Wiggersdr.s huys es getaxeert op 9 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Botermarkt.022
103/1
Aechte Woutersdr {vrouw van Joost Adriaensz}
/30
Aechte Woutersdochter Joost Adriaensz lepelmaecker weduen
1585
Aechte Woutersdochter Joost Adriaensz lepelmaecker weduen
Vetus-1585 (overledene)Hoogstraat.005
61/1a
Jacob Berwoutsz
/
Aeffen Jansdr Jacob Berwouts wed
1585
Aeffen Jansdr Jacob Berwouts wed
Vetus-1585 (eigenaar)Hoogstraat.005
61/1
Aefgen Jansdr {tinnegietster}
/25
Aeffen Jansdr Jacob Berwouts wed
1585
Aeffen Jansdr, Jacob Berwoutss weduen huys, es getacxeert op 25 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.022.03
33/1
Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch
/8
Aeffgen Aelbertsdr wedue van mr Geryt van Hoogeveen
1585
Aeffgen Aelbertsdr wedue van mr. Geryt van Hoogeveens huys verhuyert es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.022.03
39/1
Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch
/
Aeffgen Aelbrechtsdr Mr Gerryt van Hoogeveens wed
1585
Aeffgen Aelbrechtsdr Mr Gerryt van Hoogeveens wed
Vetus-1585 (eigenaar)Mirakelsteeg.025-031
67/1
Aeltgen Hendricksdr {appelkoopster}
/10
Ael Boenendr Cornelis Boenenss weduen
1585
Ael Boenendr Cornelis Boenenss weduen huys verhuyert es getaxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (overledene)Mirakelsteeg.025-031
67/1a
Cornelis Boenensz {timmerman, appelkoper}
/10
Ael Boenendr Cornelis Boenenss weduen
1585
Ael Boenendr Cornelis Boenenss weduen huys verhuyert es getaxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Zonneveldstraat.000.14
23/1
Aeltgen Daniëlsdr {uitdraagster}
/8
Ael Danielsdr uytdraechsteruytdraechster
1585
Ael Danielsdochters uytdraechsters huys, es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkstraat.012-014
18/1
Aelbrecht Aelbrechtsz {kleermaker, klokkenluider}
/12
Aelbert Aelbertsz
1585
Aelbert Aelbertszoon Hardings huys, es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.097-099
268/1

/7
Aelbert Claess pannebacker opten Ouden Rijn
1585
Aelbert Claess pannebacker opten Ouden Rijns huys verhuyert es getaxeert op 7 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Barbarasteeg.008
302/1
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/10
Aelbert Corneliss Berckendael
1585
Aelbert Corneliss Berckendaels huys met zijn tuyn verhuyert es t'samen getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Paradijssteeg.038-044
67/1
Aelbrecht Cornelisz van Leeuwen
/5
Aelbert Corneliss van Leeuwens
Deputaten Pieterskerk: 0-9-0 pj

1585
Aelbert Corneliss van Leeuwens huys, verhuyert, es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Maarsmansteeg.002
19/1
Aelbrecht Cornelisz van Leeuwen
/38
Aelbert Cornelisz v Leeuwen de Gulden Wan
1585
Aelbert Cornelisz van Leeuwens huys genaempt De Gulde Wan getacxeert op 38 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.088.2
56/1
Aelbrecht Corsz {visser}
/12
Aelbert de visschervisscher
1585
Aelbert de visschers huys es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.023.08
55/1
Aelbrecht Dircksz Bral
/42
Aelbert Dircxz Bral
1585
Aelbert Dircxzoon Brals huysinge, verhuyert, es getacxeert op 42 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.001-007
75/1
Aelbrecht Dircksz van Rodenburch
/6
Aelbert Dircxz van Rodenburch
1585
Aelbert Dircxzoon van Rodenburchs huysken, es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.001-007
78/1
Aelbrecht Dircksz van Rodenburch
/8
Aelbert Dircxzoon van Rodenburch voorn. een nieu huysken
1585
Aelbert Dircxzoon van Rodenburch voorn. een nieu huysken, es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.041
54/1
Aelbrecht Florisz {linnenwever}
/8
Aelbert Florijs lindeweverlindewever
1585
Aelbert Florys lindewevers huys, es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.000.5
294/1
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/4
Aelbert Pieterss Trompers ende loyerff
Deputaten Pieterskerk: 0-5-14 pj/?

1585
Aelbert Pieterss Trompers huys ende loyerff, es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.032
249/1

/13
Aelbert van den Hardenberch snydersnyder
1585
Aelbert van den Hardenberch snijders huys; es getacxeert op 13 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.146-148
130/1
Aelbrecht Adriaensz {schuitenvoerder}
/5
Aelbrecht Adriaenss schipperschipper
1585
Aelbrecht Adriaenss schippers huys es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.269
167/1

/10
Aelbrecht Claess pannebackerpannebacker
1585
Aelbrecht Claess pannebackers huys, es getaxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.005
271/1
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/11
Aelbrecht Corneliszoon Berckendaels alias Slootgen
1585
Aelbrecht Corneliszoon Berckendaels alias Slootgens huys es getacxeert op 11 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.056.1
37/1

/8
Aelbrecht Corss visschervisscher
1585
Aelbrecht Corss visschers huys es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (overledene)Hooglandsekerkgracht.013-015
99/1a
Aelbrecht Garbrantsz {mandenmaker}
/
Aelbrecht Garbrantss wedue
1585
Marye Meessendr Aelbrecht Garbrantss weduen huys es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelweg.033.1
123/1
Aelbrecht Jansz {brouwersknecht, de jonge}
/6
Aelbrecht Janss brouwersknechtbrouwersknecht
1585
Aelbrecht Janss brouwersknechts huys es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.090
57/1
Machteld Aelbrechtsdr {dochter van Aelbrecht Dircksz}
/26
Aelbrecht oude Dircken kinderen
1585
Aelbrecht oude Dircken kinderen huys es getacxeert op 26 gulden
Vetus-1585 (overledene)Hogewoerd.090
57/1a
Aelbrecht Dircksz {waard}
/26
Aelbrecht oude Dircken kinderen
1585
Aelbrecht oude Dircken kinderen huys es getacxeert op 26 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.022
14/1
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/16
Aelbrecht Pieterszoon Tromper
1585
Aelbrecht Pieterszoon Trompers huys opten houck es getacxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.24
240/1

/4
Aeltgen Claesdochter
1585
Aeltgen Claesdochters huysken verhuyert es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Koppenhinksteeg.003
126/1

/5
Aeltgen Cornelisdr wedue van Henric Adriaenss scheepstimmermanscheepstimmerman
1585
Aeltgen Cornelisdr wedue van Henric Adriaenss scheepstimmermans huys es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.061-063
89/1
Aeltgen Dircksdr van Weesp
/-
Aeltgen Dircxdochter van Wesps achterhuys
1585
Aeltgen Dircxdochter van Wesps achterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, hier daeromme niet
Vetus-1585 (eigenaar)Legewerfsteeg.012-014
146/1

/5
Aeltgen Dircxdr Pieter Wouterss weduen
1585
Aeltgen Dircxdr, Pieter Wouterss weduen huys, es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.061-063
29/1
Aeltgen Dircksdr van Weesp
/25
Aeltgen Dircxdr van Weesp
1585
Aeltgen Dircxdochter van Weesps huys, es getacxeert op 25 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwsteeg.039
106/1
Aeltgen Harmensdr {vrouw van Pieter Jansz}
/8
Aeltgen Harmansdr Pieter Jansz warmoesmans wed
1585
Aeltgen Harmansdochter, Pieter Jansz warmoesmans weduen huys, es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.086
106/1
Aeltgen Hendricksdr {appelkoopster}
/4
Aeltgen Henricxdr Cornelis Boenenss wedue
1585
Aeltgen Henricxdr Cornelis Boenenss weduen erff off plaets es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.086
107/1
Aeltgen Hendricksdr {appelkoopster}
/10
Aeltgen Henricxdr Cornelis Boenenss wedue
1585
Aeltgen Henricxdr Cornelis Boenenss weduen huys es getaxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Koddesteeg.022
49/1
Aeltgen Hendricksdr {appelkoopster}
/7
Aeltgen Henricxdr Cornelis Boeniss weduen
1585
Aeltgen Henricxdr Cornelis Boeniss weduen tuyn es getaxeert op 7 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.118-120
119/1
Aeltgen Harmensdr {vrouw van Pieter Jansz}
/14
Aeltgen Hermansdr Pieter Jansz warmoesmans wedwarmoesman
1585
Aeltgen Hermansdochter, Pieter Jansz warmoesmans weduen huys; es getacxeert op 14 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.018-020
71/1
Aeltgen Jansdr {van Griecken}
/20
Aeltgen Jandr wedue wijlen Jan van Griecken
1585
Aeltgen Jandr, wedue wijlen Jan van Grieckens huys opten houck, es getaxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.044.4
26/1
Aeltgen Jansdr {Middelstegracht}
/11
Aeltgen Jansdr ongehoude persoon
1585
Aeltgen Jansdr ongehoude persoons huys es getaxeert op 11 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.018-020
105/1
Aeltgen Jansdr {van Griecken}
/6
Aeltgen Jansdr wedue wijlen Jan van Griecken
1585
Aeltgen Jansdr, wedue wijlen Jan van Grieckens achterhuys, verhuyert, es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.036
155/1
Aeltgen Meesdr {de Haes}
/-
Aeltgen Meessendr coman Allert de Haesen weduen achterhuys
1585
Aeltgen Meessendr, coman Allert de Haesen weduen achterhuys, met 't voorhuys getacxeert zijnde, daeromme hier niets
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.036
27/1
Aeltgen Meesdr {de Haes}
/30
Aeltgen Meessendr wed v coman Allerts opten houc
1585
Aeltgen Meesdr, wedue van coman Allerts opten houck een huys, es getacxeert op 30 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Groenesteeg.005.1
103/1

/5
Aeltgen Ottendr
1585
Aeltgen Ottendr.s huys verhuyrt es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Raamsteeg.014
111/1

/4
Aeltgen Wouterdr Cornelis Dircxz wed
1585
Aeltgen Woutersdochter Cornlis Dircxzoons weduwen huys es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Kaiserstraat.031
108/1
Aeltgen Woutersdr {uitdraagster}
/5
Aeltgen Woutersdochter
1585
Aeltgen Woutersdochter voors. huys verhuyrt es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Ketelboetersteeg.012-014
119/1
Aeltgen Woutersdr {uitdraagster}
/12
Aeltgen Woutersdochter de uuytdraechsters huys mit haeren tuyn
1585
Aeltgen Woutersdochter de uuytdraechsters huys mit haeren tuyn, es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Kaiserstraat.031
107/1
Aeltgen Woutersdr {uitdraagster}
/9
Aeltgen Woutersdochter de weduwe van Cornelis Pieterszoon uytdrager
1585
Aeltgen Woutersdochter de weduwe van Cornelis Pieterszoon uytdragers huys opten houck dat zij verhuyert es getacxeert op 9 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Ketelboetersteeg.012-014
117/1
Aeltgen Woutersdr {uitdraagster}
/6
Aeltgen Woutersdochter uytdraechsters huysken
1585
Aeltgen Woutersdochter uytdraechsters huysken, es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Ketelboetersteeg.012-014
116/1
Aeltgen Woutersdr {uitdraagster}
/6
Aeltgen Woutersdochters huyskenuytdraechster
1585
Aeltgen Woutersdochters huysken, es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.092-096
58/1
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/36
Aelwijn Meess huys aen de poort
1585
Aelwijn Meess huys aen de poort es getacxeert op 36 gulden
Vetus-1585 (plaats)OudeRijn.083-087
301/0a

/
Aen de vest
1585
Aen de vest
Vetus-1585 (plaats)Vismarkt.003
21/0a

/
Aen de Vischmarct zuytwestwaerts aen
1585
Aen de Vischmarct zuytwestwaerts aen
Vetus-1585 (plaats)Warmoesmarkt.011
29/0a

/
Aen de Warmoesmarct ende wert hier 't Stadtpoort overgesprongen zuytoostwert aen alsvooren
1585
Aen de Warmoesmarct ende wert hier 't Stadtpoort overgesprongen zuytoostwert aen alsvooren
Vetus-1585 (plaats)Havenkade.006.6
901/0a

/
Aen den Kijffgraft een ledege plaetse toebehoort hebbende Jan Dircxz baggerman. Verkocht door weduwe en erfgenamen aan vier partijen:
1601 voor
Memorie dat aen den Kijffgraft een ledege plaetse is gelegen 't welc een stade/stael? acker is geweest, toebehoort hebbende Jan Dircxz baggerman, ende is bij Marytgen Jansd wedue van voors. Jan Dircxz, mitsgaders bij zijn erffgenamen vercoft aen vier partijen:
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.019
62/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/-
Aerent Pieterszoon schoemaeckers achterhuys
1585
Aerent Pieterszoon schoemaeckers achterhuys mit zijn plaetse off tuyn, es getacxeert mit 't voorhuys, hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.116.1
65/1
Arent Tielmansz
/
Aerent Tielmans ijsercramers achterhuysijsercramer
1585
Aerent Tielmans ijsercramers achterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Apothekersdijk.034.3
95/1
Arent Claesz Tollenaer {metselaar}
/13
Aernt Claess metselaermetselaer
1585
Aernt Claess metselaers huys, es getaxeert op 13 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.013-017
33/1
Arent Cornelisz {pottenbakker}
/14
Aernt Corneliss pottebackerpottebacker
1585
Aernt Corneliss pottebackers huys es getaxeert op 14 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Groenesteeg.009
106/1

/5
Aernt Corneliss schuytvoerderschuytvoerder
1585
Aernt Corneliss schuytvoerders huys es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.1
42/1
Arent Cornelisz {schrijnwerker}
/8
Aernt Corneliss Zoetekouck
1585
Aernt Corneliss Zoetekoucks huys getaxeert zijnde op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.060-061
3/1
Arent Dircksz van Gruythuysen
/20
Aernt Dircxz van Gruythuysen eertijts colonel ende capitein van de burgerie deser stedecapitein
1585
Arent Dircxz van Gruthuysens huys, verhuyert, es getacxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.112
29/1
Arent Fransz {kuiper}
/32
Aernt Franss cuypercuyper
1585
Aernt Franss cuypers huys, es getaxeert op 32 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.112
152/1
Arent Fransz {kuiper}
/-
Aernt Franss cuypercuyper
1585
Aernt Franss cuypers huys, es met 't voorhuys getaxeert, daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.047
185/1

/5
Aernt Geerloffs voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1585
Aernt Geerloffs voerlaeckenreders huys es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.050
333/1
Arent Gerritsz {linnenwever}
/8
Aernt Gerrits lindeweverlindewever
1585
Aernt Gerrits lindewevers huys opten houck es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Salomonsteeg.002
93/1

/
Aernt Henrixz van Milligem
1585
Aernt van Millegens
Vetus-1585 (eigenaar)Salomonsteeg.002
94/1

/
Aernt Henrixz van Milligem gaerntwijndergaerntwijnder
1585
Aernt Henricxz van Millegen, gaerntwijnder
Vetus-1585 (eigenaar)Salomonsteeg.002
95/1

/
Aernt Henrixz van Milligem gaerntwijndergaerntwijnder
1585
Aernt Henricxz van Millegen, gaerntwijnder
Vetus-1585 (eigenaar)Garenmarkt.002
96/1
Arent Jan Arentsz {drapier}
/24
Aernt Jan Aertsz drapierdrapier
1585
Aernt Jan Aertszoon drapiers huys es getacxeert op 24 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.049.2
150/1
Arent Jansz Coster
/10
Aernt Janss Coste
1585
Aernt Janss Costes huys verhuyert es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.064
129/1

/3
Aernt Janss deckerleidekker
1585
Aernt Janss deckers huysken verhuyert es getacxeert op 3 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Krauwelsteeg.004.04
165/1
Arent Jansz Coster
/4
Aernt Janss glaesmaeckerglaesmaecker
1585
Aernt Janss glaesmaeckers huysken verhuyert es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Scheepmakersteeg.006
153/1

/
Aernt Jansz rietdeckerrietdecker
1585
Aernt Jansz, rietdecker
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.064
353/1

/
Aernt Jansz rietdeckerrietdecker
1585
Aernt Jansz rietdecker
Vetus-1585 (eigenaar)Scheepmakersteeg.006
154/1

/
Aernt Jansz rietdecker voornrietdecker
1585
Aernt Jansz, rietdecker voorn.
Vetus-1585 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.10
158/1

/4
Aernt Lodwijcxs
1585
Aernt Lodwijcxss huysken verhuyrt es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.031
226/1

/4
Aernt Louriss Cocx
1585
Aernt Louriss Cocx huysken es ghetacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Apothekersdijk.022
118/1
Arent Maertensz {bouwman}
/30
Aernt Maertss van Oestgeest
1585
Aernt Maertss van Oestgeests huys, es getaxeert op 30 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooglandsekerkchoorsteeg.002-004
155/1
Arent Michielsz {schipper}
/5
Aernt Michiels
1585
Aernt Michielss.s huysken verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Scheepmakersteeg.002.2
173/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/5
Aernt Pieterszoon Graef schoemaeckerschoemaecker
1585
Aernt Pieterszoon Graef, schoemaeckers, een camer verhuyert; es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.008
216/1
Arent Reyersz {stoeldraaier}
/5
Aernt Reyerss stoeldraeyerstoeldraeyer
1585
Aernt Reyerss stoeldraeyers huys es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.084-086
8/1
Arent Reyersz {stoeldraaier}
/15
Aernt Reyersz stoeldraeyerstoeldraeyer
1585
Aernt Reyerss stoeldraeyers huys verhuyert es getacxeert op 15 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.2
43/1

/9
Aernt Symonss kistemaecker
1585
Aernt Symonss kistemaeckers huys verhuyert es getaxeert op 9 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.128
130/1
Arent Symonsz {schrijnwerker}
/14
Aernt Symonss schreynwerckerschreynwercker
1585
Aernt Symonss schreynwerckers huys es getaxeert op 14 gulden
Vetus-1585 (overledene)Koddesteeg.038
56/1a
Arent Thomasz {Koddesteeg}
/4
Aernt Thomass weduen
1585
Machtelt Dircxdr Aernt Thomass weduen huysken es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.051-053
124/1
Arent Warnaertsz {pannenbakker}
/21
Aernt Warnaertss pannebackerpannebacker
1585
Aernt Warnaertss pannebackers huys es getaxeert op 21 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.006
56/1
Arent Jacobsz Boon
/5
Aert Boon calcvoerdercalcvoerder
1585
Aert Boom calcvoerders huysken, es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (overledene)Diefsteeg.013
33/1a
Aelwijn Aelwijnsz {de oude}
/
Alewijn Aelewijnsz wed coorncopercoorncoper
1585
Geertgen Willem Kuysers dr Alewijn Aelewijnsz wed coorncoper
Vetus-1585 (eigenaar)Middelweg.038
70/1
Alijd Jacobsdr {beddenmaker}
/8
Alijt ende Meynsgen Jacobsdr
1585
Alijt ende Meynsgen Jacobsdr.en huys es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Aalmarkt.026.1
136/1
Alijd Gerritsdr {van Sonnevelt}
/35
Alijt Gerytsdochter, Phillips van Zonnvelts weduwen huys
1585
Alijt Gerytsdochter, Phillips van Zonnvelts weduwen huys verhuyert, es getacxeert op 35 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkgracht.000.1
83/1
Aeltgen Gijsbrechtsdr {hekelaar}
/16
Alijt Gijsbertsdr de heeckelsterheeckelster
1585
Alijt Gijsbertsdochters huys de heeckelsters huys genaemt 't Buysgen, es getacxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.021.4
228/1
Aeltgen Meesdr {de Haes}
/8
Alijtgen Meessendr comen Allerts de Haes weduen
1585
Alijtgen Meessendr comen Allerts de Haes weduen huys es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.086
73/1
Aeltgen Willemsdr {vrouw van Jan Lenaertsz}
/8
Alijtgen Willemsdr wedue van Jan Lenaertss stoeldraeyer
1585
Alijtgen Willemsdr wedue van Jan Lenaertss stoeldraeyers huys es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.094
13/1
Allert Jacobsz {kalkbrander}
/8
Allert Jacobsz calcbrandercalcbrander
1585
Allert Jacobss calcbranders huys es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Garenmarkt.000.05
205/1
Allert Quirijnsz {}
/
Allert Quyrynsz
1585
Allert Quyrynsz
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.027
51/1
Allert Willemsz van Sassenheim
/24
Allert Willemsz van Zassenhem
1585
Allert Willemsz van Zassenhems huys, es getacxeert op 24 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)WillemDanielsteeg.000.03
216/1
Adriaen Dircksz Tellepeper
/4
alsnoch dezelve een huysken
1585
alsnoch dezelve een huysken verhuyert es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (overledene)Haarlemmerstraat.001
1/1a
Philips Jansz van Sonnevelt
/
Alyt Gerritsdr Phillips van Zonnevelts wed
1585
Alyt Gerritsdr Phillips van Zonnevelts wed
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.001
1/1
Alijd Gerritsdr {van Sonnevelt}
/14
Alyt Gerritsdr Phillips van Zonnevelts wed
1585
Alijt Gerritsdr, Phillips van Zonnevelts weduen huys, es getaxeert op 14 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.138
127/1
Ambrosius Pietersz {schoenmaker}
/12
Ambrosius Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1585
Ambrosius Pietersz schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)FaliedeBegijnhof.019
215/1
Gommertgen Jansdr {bagijn}
/
Ancommera Jansdr
1585
Ancommera Jansdr
Vetus-1585 (eigenaar)OudeVest.043.2-045
176/1
Andries Appelman
/-
Andries Appel
1585
Andries Appel ende Sebastiaen de Roys erff deurgaende hiernaer met haerluyder huysen getaxeert hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)OudeVest.043.2-045
178/1
Andries Appelman
/36
Andries Appel van Bruysel
1585
Andries Appel van Bruysels huys dat hij bewoont es getaxeert op 36 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.057
31/1
Andries Claesz Mareschal
/18
Andries Claesz Mareschal apotekerapoteker
1585
Andries Claeszoon Mareschals huys, es getacxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.057
87/1
Andries Claesz Mareschal
/-
Andries Claeszoon Maerchals huys
1585
Andries Claeszoon Maerchals huys, es getacxeert mit 't voorhuys, hier daeromme niet
Vetus-1585 (eigenaar)Garenmarkt.000.11
201/1
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacobsz
1585
Andries Jacobsz
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.022
70/1

/14
Andries Jacops
1585
Andries Jacopss huys, verhuyert, es getaxeert op 14 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Koppenhinksteeg.001
125/1
Andries Jansz {metselaar}
/9
Andries Janss metselaermetselaer
1585
Andries Janss metselaers huys opten houck verhuyert es getacxeert op 9 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Lobbesteeg.000.3
117/1

/4
Andries Janss zoutdragers
1585
Andries Janss zoutdragers huys, es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Doezastraat.001.13
168/1
Andries Jansz Schot
/12
Andries Jansz Schot
1585
Andries Janss Schots huys verhuyert es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Salomonsteeg.008.1
91/1

/
Andries Jansz timmermantimmerman
1585
Andries Jansz, timmerman
Vetus-1585 (eigenaar)Maarsmansteeg.012
12/1
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/40
Andries Jaspersz Den Virgen Ovenbacker
1585
Andries Jaspersz backers huys genaemt Den Virgen Oven, getacxeert op 40 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Vliet.006-008
198/1
Andries Michielsz {scheepmaker}
/16
Andries Michielss schoemaeckerschoemaecker
1585
Andries Michielss schoemaeckers huys verhuyert es getacxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Ketelboetersteeg.017.5
130/1
Andries Michielsz {schoenmaker}
/10
Andries Michielsz schoemaeckerschoemaecker
1585
Andries Michielszoon schoemaeckers huys, es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.126
24/1
Andries Mourijnsz {koperslager}
/24
Andries Mourinss coperslagercoperslager
1585
Andries Mourinss coperslagers huys, es getaxeert op 24 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.170
36/1

/4
Andries Pieterss cramers thuyn die hij gebruyct
1585
Andries Pieterss cramers thuyn, die hij gebruyct, es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Maarsmansteeg.008.2
14/1
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/32
Andries Pietersz cramer in De Gulden Boretcramer
1585
Andries Pietersz cramers huys genaemt De Gulden Boret, getacxeert op 32 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.164
28/1

/12
Andries Questier Vlamincx
1585
Andries Questier Vlamincx huys, es getaxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Doezastraat.001.09
173/1
Andries Jansz Schot
/36
Andries Schot
1585
Andries Schots huysinge opten houc es getacxeert op 36 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Doezastraat.001.09
172/1
Andries Jansz Schot
/6
Andries Schots achterhuys
1585
Andries Schots achterhuys verhuyert es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Groenesteeg.010.3
119/1
Anna Claesdr {appelkoopster}
/6
Anna Claesdrs wedue van Jan Jacobs
1585
Anna Claesdr.s wedue van Jan Jacobss huys es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.190
1/1

/12
Anna Cornelisdr Jan Corneliss Peers weduen
1585
Anna Cornelisdr, Jan Corneliss Peers weduen huys, es getaxeert op
Vetus-1585 (eigenaar)Mandemakersteeg.009
15/1
Anna Jansdr {uitdraagster}
/7
Anna den uytdraechsteruytdraechster
1585
Anna de uytdraechsters huys genaemt Den Hont in de Pot, es getacxeert op 7 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkgracht.022
39/1
Anna Engelsdr {weesmoeder}
/5
Anna Engelsdr
1585
Anna Engelsdochters camerken dat zij zelver bewoont, es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwstraat.010
120/1
Anna Engelsdr {weesmoeder}
/8
Anna Engelsdr eertijts weesmoederweesmoeder
1585
Anna Engelsdr eertijts weesmoeders huys, verhuyert, es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.106-110
156/1
Anna Gerritsdr {vrouw van Govert Claesz}
/5
Anna Gerritsdr Goveert de lindewevers weduenlindewever
1585
Anna Gerritsdr Goveert de lindewevers weduen huys es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.085
140/1
Anna Gerritsdr {vrouw van Govert Claesz}
/10
Anna Gerritsdr Govert Claess wedue
1585
Anna Gerritsdr Govert Claess weduen huys es getaxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.100
55/1
Anna Hendricksdr {van Dulmanhorst}
/6
Anna Henricxdochter, David Egbertszoons weduen huys
Deels doorgehaald!

1585
Anna Henricxdochter, David Egbertszoons weduen huys, getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (overledene)Breestraat.100
149/1a
David Egbertsz {voorspraak}
/
Anna Henricxdr Davit Egbertsz Taelmans weduen
1585
Anna Henricxdr Davit Egbertsz Taelmans weduen
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.100
149/1
Anna Hendricksdr {van Dulmanhorst}
/22
Anna Henricxdr Davit Egbertsz Taelmans weduen
1585
Anna Henricxdr Davit Egbertsz Taelmans weduen
Vetus-1585 (eigenaar)Middelweg.003
188/1
Anna Hendricksdr {poppenmaakster}
/8
Anna Henricxdr ongehoude persoon
1585
Anna Henricxdr ongehoude persoons huys es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.028.1
153/1
Anna Jansdr {vrouw van Louris Symonsz}
/12
Anna Jansdr Lourys Symonsz goutslagers wed
1585
Anna Jansdochter, Lourys Symonszoon goutslagers weduwen huys, es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.042-044
32/1
Annetgen Jansdr {Oliekruik}
/38
Anna Jansdr van der Goes Cornelis Janss wedue
1585
Anna Jansdr van der Goes Cornelis Janss weduen huys es getaxeert op 38 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.008
89/1
Anna Jansdr {vrouw van Barent Symonsz}
/4
Anna Jansdr weduwe van Baernt Symonszoon
1585
Anna Jansdr weduwe van Baernt Symonszoons huys es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.076
44/1
Anna Jansdr {linnennaaister}
/8
Anna Jansdr wollenaeysterwollenaeyster
1585
Anna Jansdr wollenaeysters huys, es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Dolhuissteeg.014-016
58/1

/5
Anna Jansdrs huysken 'twelck sij tot haer leven van de Vrouwenkerck besittende
1585
Anna Jansdr.s huysken 'twelck sij tot haer leven van de Vrouwenkerck besittende es verhuyert zijnde es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Groenhazengracht.003
326/1
Anna Jansdr {vrouw van Jeroen Joostenz}
/
Anna Jheroene
1585
2e H Hier staet noch een huys aencomende Anna Jheroene
Vetus-1585 (eigenaar)Middelweg.027.5
115/1
Anna Jorisdr {Middelweg}
/-
Anna Jorisdr wedue van Mercelis Wouters
1585
Anna Jorisdr wedue van Mercelis Wouterss huys met 't voorhuys getacxeert zijnde hieromme niet
Vetus-1585 (eigenaar)JanVossensteeg.037
156/1

/12
Anna Jorysdr Cornelis Pieterss wedue
1585
Anna Jorysdr Cornelis Pieterss weduen huys es getaxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Boommarkt.002-002a
84/1
Anna Pietersdr {vrouw van Coen Dircksz}
/15
Anna Pietersdr Coen de timmermans wed
1585
Anna Pietersdochter, Coen de timmermans weduwen huys genaemt 't Lant van Beloften, es getacxeert op 15 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.134
132/1

/8
Anna Pietersdr Henrick Doesen van Uytrechts wedue
1585
Anna Pietersdr Henrick Doesen van Uytrechts weduen huys es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.051-053
120/1
Annetgen Pietersdr {vrouw van Claes Harmensz}
/5
Anna Pietersdrs huysken wedue wijlen Claes Harmans
1585
Anna Pietersdr.s huysken wedue wijlen Claes Harmanss es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Houtstraat.006
167/1
Annetgen Cornelisdr {bagijn}
/5
Annatgen Jansdr
1585
Annetgen Jansdochters huysken, es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)FaliedeBegijnhof.028
206/1
Anna Lucasdr {bagijn}
/6
Annatgen Lucas huys
1585
Annatgen Lucas huys, dat zij bewoont; es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (mede-eigenaar)Uiterstegracht.137-141
280/2b

/
Anneken Jan Putten weduen
1585
Adriaen Symonsz in de Meremin ende Anneken Jan Putten wed
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.113
98/1

/16
Annetgen Adriaensdr Jan Willemsz bostelman wedbostelman
1585
Annetgen Adriaensdr Jan Willemss weduen huys es getaxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Kaiserstraat.008.3
50/1
Anna Claesdr {Kaiserstraat}
/10
Annetgen Claesdochter weduwe van Jan Quyrijnszoon
1585
Annetgen Claesdochter weduwe van Jan Quyrijnszoons huys; es ghetacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)SintJorissteeg.008-010
186/1

/4
Annetgen Jandr ongehoude persoon
1585
Annetgen Jandr ongehoude persoon een huysken verhuyert es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Ketelboetersteeg.017.1
128/1

/6
Annetgen Jansdr uytdraechsteruytdraechster
1585
Annetgen Jansdochter uytdraechsters huysken, es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.105
61/1
Annetgen Pietersdr {bakster}
/5
Annetgen Pietersdr
1585
Annetgen Pietersdrs huys verhuyrt es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.097
66/1
Annetgen Pietersdr {bakster}
/4
Annetgen Pietersdr
1585
Annetgen Pietersdrs huys verhuyert es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.097
65/1
Annetgen Pietersdr {bakster}
/18
Annetgen Pietersdr Lambrecht Barentszoon weduwen
1585
Annetgen Pietersdr Lambrecht Barentszoon weduwen huys opten houck es getacxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.116
154/1

/5
Annetgen Roeloffdr wedue van Adriaen Gerrits
1585
Annetgen Roeloffdr wedue van Adriaen Gerritss huys es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwstraat.028
185/1
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/8
Anthonis Corneliss timmermantimmerman
1585
Anthonis Corneliss timmermans huys opten houck verhuyrt es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwstraat.028
186/1
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/4
Anthonis Corneliss timmermantimmerman
1585
Anthonis Corneliss timmermans huys verhuyert es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.014
291/1
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/5
Anthonis Cornelisz stattimmerstattimmer
1585
Anthonis Cornelisz stattimmers huys verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.037-039
32/1
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/
Anthonis Cornelisz timmermantimmerman
1585
Anthonis Cornelisz timmerman
Vetus-1585 (eigenaar)Raamsteeg.000.26
229/1
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/4
Anthonis Cornelisz timmermantimmerman
1585
Anthonis Corneliszoon timmermans huysken es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.027.1
90/1
Anthonis de Droger
/22
Anthonis de Drooger
1585
Anthonis de Droogers huys es getaxeert op 22 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.091
4/1
Anthonis Thimansz {kuiper}
/12
Anthonis Thijmanszoon cuypercuyper
1585
Anthonis Thijmanszoon cuypers huys es getaxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.203-205
143/1

/10
Anthonis Thoniss lindeweverlindewever
1585
Anthonis Thoniss lindewevers huys, es getaxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.042
21/1
Anthonis Warnaertsz {koekebakker}
/22
Anthonis Warnaertsz coppedrayercoppedrayer
1585
Anthonis Warnaertsz coppedraeyers huys, es getacxeert op 22 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Mirakelsteeg.034-040
82/1
Anthonis Jansz {leertouwer}
/-
Anthony leertouwerleertouwer
1585
Anthony leertouwers erff es met 't voorhuys getaxeert daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Mirakelsteeg.030-032
86/1
Anthonis Jansz {leertouwer}
/10
Anthony leertouwerleertouwer
1585
Anthony leertouwers huys es getaxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.130-132
131/1
Anthonis van den Bosch
/25
Anthony van de Boschen
1585
Anthony van de Boschens huys dat hij bewoont es getaxeert op 25 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.031-033
320/1
Apollonia Woutersdr {gorter}
/-
Apolony Gorters vervallen huys
1585
Apolony Gorters vervallen huys es nyet getacxeert daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Prinsessekade.000.03
147/1

/
Appolonia Andriesdr
1585
Appolonia Andriesdr
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.046.3
20/1
Apollonia Hendricksdr {vrouw van Dionys Hendricksz}
/6
Appolonytgen Henricxdr
1585
Appolonytgen Henricxdr.s huys verhuyert es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.017
8/1
Arent Cornelisz {bakker}
/16
Arent Cornelisz backerbacker
1585
Arent Corneliszoon backers huys, es getacxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Kaiserstraat.014
57/1
Adriaen Cornelisz {schuitenvoerder}
/5
Arent Corneliszoon schuytvoerderschuytvoerder
1585
Arent Corneliszoon schuytvoerders huys verhuyert; es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)WillemDanielsteeg.000.14
209/1
Adriaen Cornelisz {schuitenvoerder}
/5
Arent Corneliszoon schuytvoerderschuytvoerder
1585
Arent Corneliszoon schuytvoerders huys es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)WillemDanielsteeg.000.10
207/1
Adriaen Dircksz Tellepeper
/5
Arent Dircxzoon
1585
Arent Dircxzoons huysken verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (overledene)Breestraat.161
87/1a
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Arent Gerit Ewoutsz wed
Boomgaardsteeg

1585
Arent Gerit Ewoutsz wed
Vetus-1585 (overledene)Breestraat.161
34/1a
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Arent Gerytsz wed
1585
Arent Gerytsz wed
Vetus-1585 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.16
226/1
Arent Jansz Coster
/
Arent Jansz Coster
1585
Arent Jansz Coster
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.021
360/1

/6
Arent Janszoon houfsmithoufsmit
1585
Arent Janszoon houfsmits huys es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Molen.010
1/1
Adriaen Gillisz {runmolenaar}
/80
Arent Jelysz rintmans molenrintman
1585
Arent Jelysz rintmans molen aende Rijnsburgerpoort die hij zelffs gebruict es getaxeert op 80 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.019
9/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/20
Arent Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1585
Arent Pieterszoon schoemaeckers huys, es getacxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.017
63/1
Arent Cornelisz {bakker}
/-
Arent Pieterszoon backer In den Draecx achterhuysbacker
1585
Arent Pieterszoon backer In den Draecx achterhuys off schuyr, es getacxeert mit het voorhuys, hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.116.1
140/1
Arent Tielmansz
/18
Arent Tielemansz ijzercramerijzercramer
1585
Arent Tielemansz ijzercramer
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.031-035
51/1
Arent Willemsz Thou
/5
Arent Tou
1585
Arent Tous achterhuysken, verhuyrt, es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.026.1
39/1
Arent Warnaertsz {pannenbakker}
/5
Arent Warnaerszoon pannebackerpannebacker
1585
Arent Warnaerszoon pannebackers huys verhuyrt es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.031-035
41/1
Arent Willemsz Thou
/16
Arent Willemsz Tou
1585
Arent Willemss Tous huys verhuyert, es getacxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Korevaarstraat.016
47/1
Arent Cornelisz Brenen {voerlakenreder}
/
Arnt Cornelisz volrevolre
1585
Arnt Cornelisz volre
Vetus-1585 (eigenaar)Korevaarstraat.018-020
48/1
Arent Cornelisz Brenen {voerlakenreder}
/
Arnt Cornelisz volre
1585
Arnt Cornelisz volre
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.023
230/1
Andries Huibrechtsz {wever}
/8
Arys Huybrechtss voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1585
Arys Huybrechtss voerlaeckenreders huys es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.083-087
302/1

/4
Arys Huybrechtss voerlaeckenwevervoerlaeckenwever
1585
Arys Huybrechtss voerlaeckenwevers huysken verhuyert es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.110
20/1
Andries Jansz {metselaar}
/10
Arys Jansz metselaermetselaer
1585
Arys Janss metselaers huys es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.012-014
54/1
Augustijn de Winter {lakenbereider}
/11
Augustijn de Winter
1585
Augustijn de Winters huys es getaxeert op 11 gulden
Vetus-1585 (plaats)Haarlemmerstraat.259-263
161/0a

/
Backersteech oostzijde noortwerts aen
1585
Backersteech oostzijde noortwerts aen
Vetus-1585 (plaats)OudeRijn.128-130
160/0a

/
Backersteech westzijde zuytwerts aen
1585
Backersteech westzijde zuytwerts aen
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.166-168
9/1
Baen Cornelisz {scheepmaker}
/20
Baen Corneliss scheepmaeckerscheepmaecker
1585
Baen Corneliss scheepmaeckers huys, getaxeert zijnde op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.166-168
173/1
Baen Cornelisz {scheepmaker}
/-
Baen Corneliss scheepmaeckerscheepmaecker
1585
Baen Corneliss scheepmaeckers achterhuys, es mede met 't voorhuys getaxeert, daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Koenesteeg.010-012
109/1
Barent Gijsbrechtsz {linnenwever}
/5
Baerent Ghijsbrechtss lindeweverlindewever
1585
Baerent Ghijsbrechtss lindewevers huys verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.052
39/1
Barent Tijdincksz van Oosterhaven
/24
Baernt van Oosterhaver Tydincxzoon
1585
Baernt van Oosterhaver Tydincxzoons huys es getaxeert op 24 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)WillemDanielsteeg.000.12
208/1
Baertgen Godschalcksdr {vrouw van Job Arentsz}
/-
Baerte Schalcken
1585
Baerte Schalcken huys overmits haere armoede niet getacxeert daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Raamsteeg.003
94/1

/
Baertgen Claesdr nieut huys
1585
Baertgen Claesdr nieut huys
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.029
50/1
Balten Gerritsz {lindewever}
/24
Balten Gerytsz lindeweverlindewever
1585
Balten Gerytszoon lindewevers huys, es getacxeert op 24 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.224
140/1
Balten Meltensz {linnenwever}
/-
Balten Meltenss lindewevers overmits armoede nyet daeromme alhiere niet
1585
Balten Meltenss lindewevers huys, es overmits armoede nyet getaxeert, daeromme alhiere niet
Vetus-1585 (overledene)OudeVest.041
168/1a
Balten Jansz van Sonnevelt
/4
Balten van Sonnevelts wedue
1585
Marie Claesdr Balten van Sonnevelts weduen huysken verhuyert es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (overledene)OudeVest.041
170/1a
Balten Jansz van Sonnevelt
/
Balten van Zonnevelts wed
1585
Balten van Zonnevelts wed
Vetus-1585 (eigenaar)Clarensteeg.012-014
59/1
Barbara Gerritsdr {visvrouw}
/8
Barbara 't wiswijf Willem Claess schoenlappers weduenwiswijf
1585
Barbara 't wiswijf Willem Claess schoenlappers weduen huys es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.112-114
120/1
Barbara Claesdr {spinster}
/11
Barbara Claesdr
1585
Barbara Claesdr.s huys es ghetaxeert op 11 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.116
28/1

/5
Barbara Franssdr wedue van Cornelis Gerritsz Valcger
1585
Barbara Franssdr, wedue van Cornelis Gerritsz Valcgers huys, es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (overledene)OudeRijn.116
28/1a
Cornelis Gerritsz {witmakersknecht}
/5
Barbara Franssdr wedue van Cornelis Gerritsz Valcger
1585
Barbara Franssdr, wedue van Cornelis Gerritsz Valcgers huys, es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (huurder)Breestraat.017
63/1
Barbaratgen Hendricksdr {}
/5
Barbara Henricxdochter
1585
een huysken gecomen van Ste Barbarenconvent gebruyct bij Barbara Henricxdochter, es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Apothekersdijk.024
116/1
Barbara Jacobsdr {vrouw van Gerrit Maertensz}
/7
Barbara Jacobsdr Gerrit Maertss van Catwijcx wedue
1585
Barbara Jacobsdr, Gerrit Maertss van Catwijcx weduen huys, es getaxeert op 7 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Groenesteeg.028
72/1
Barbara Jansdr {vrouw van Hendrick Sebastiaensz}
/4
Barbara Jansdr wedue wijlen Henric Sebastiaens
1585
Barbara Jansdr wedue wijlen Henric Sebastiaenss huys es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Korevaarstraat.028.1
52/1
Barbara Joostendr {de Boer}
/4
Barbara Joostendochter weduwe Cors den Boer
1585
Barbara Joostendochter weduwe wijlen Cors den Boers huys verhuyert es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (overledene)Korevaarstraat.028.1
52/1a

/4
Barbara Joostendochter weduwe Cors den Boer
1585
Barbara Joostendochter weduwe wijlen Cors den Boers huys verhuyert es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.051-053
117/1
Barbara Thimansdr {koopvrouw}
/10
Barbara Thymansdr Jan Janss wedue
1585
Barbara Thymansdr Jan Janss weduen huys es getaxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.030-032
171/1
Barbara Anthonisdr {van Goten}
/28
Barbara Tonisdr wed v Pieter Willemsz backer
1585
Barbara Tonisdochter, weduwe van Pieter Willemss backers huys, verhuyert, es getacxeert op 28 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.030-032
172/1
Barbara Anthonisdr {van Goten}
/10
Barbara Tonisdr wed v Pieter Willemsz backer
1585
Barbara Tonisdochter, weduwe van Pieter Willemszoon backers huys, verhuyrt, es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)WillemDanielsteeg.000.06
205/1
Barent Aelbrechtsz {kramer}
/5
Barent Aelbrechtss
1585
Barent Aelbrechtss.s huys es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.015-017
90/1
Barent Cornelisz {linnenwever}
/
Barent Cornelisz schuytvoerderschuytvoerder
1585
Barent Corneliszoon
Vetus-1585 (eigenaar)Middelweg.014
87/1
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/10
Barent Lambrechtss van Boomgaertshouckx
1585
Barent Lambrechtss van Boomgaertshouckx huys verhuyert es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.021.1
56/1
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/20
Barent Lambrechtsz v Boomgaertshouc
1585
Barent Lambrechtszoon van Boomgaertshoucx huys
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.041-045
27/1
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/
Barent Lambrechtsz van Boomgaerts Houck
1585
Barent Lambrechtsz van Boomgaerts Houck
Vetus-1585 (eigenaar)Papengracht.024
110/1
Bartholomeus Adriaensz
/10
Bartelmees Adriaensz legwerckerlegwercker
1585
Bartelmees Adriaenszoon leydeckers huys, es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.011
73/1
Bartholomeus Marquis
/30
Bartholmees Marquis taffelhoudertaffelhouder
1585
Bartelmees Marquis tafelhouders huys verhuyrt, es getacxeert op 30 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.009
74/1
Bartholomeus Marquis
/6
Bartholmees Marquis taffelhouder (dezelve noch een huysken)taffelhouder
1585
dezelve noch een huysken verhuyrt, es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.113.02
29/1
Bartholomeus Griffius Buys
/8
Bartholomei Griphy
1585
Bartholomei Griphii huysken, verhuyrt, es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.113.02
18/1
Bartholomeus Griffius Buys
/-
Bartholomei Griphy achterhuys
1585
Bartolomei Griphii achterhuys, verhuyrt, es getacxeert op -
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.045
53/1
Aefgen Cornelisdr {vrouw van Bartholomeus Aelbrechtsz}
/6
Bartolomees Aelbertsz lindewever
1585
Bartolomees Aelbertsz lindewevers huys es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (overledene)Middelstegracht.045
53/1a
Bartholomeus Aelbrechtsz {linnenwever}
/6
Bartolomees Aelbertsz lindeweverlindewever
1585
Bartolomees Aelbertsz lindewevers huys es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.081.2
84/1
Bartholomeus Jorisz {linnenwever}
/6
Bartolomees Joriss lindeweverlindewever
1585
Bartolomees Joriss lindewevers huys es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.021
62/1
Bartholomeus Marquis
/60
Bartolomees Marquis bancquiers huys opten houc
1585
Bartolomees Marquis bancquiers huys opten houc mitte principaele huysinge ende 't ledige erve t'samen gepriseert op 60 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.021
61/1
Bartholomeus Marquis
/-
Bartolomees Marquis bancquiers huyskenbanquier
1585
Bartolomees Marquis bancquiers huysken, es getacxeert mit 't voorhuys ende daeromme alhier niet
Vetus-1585 (eigenaar)OudeVest.043.2-045
179/1
Sebastiaen de Roy
/-
Bastiaen de Roys huys es met den voors Andries Appel
1585
Bastiaen de Roys huys es met den voors Andries Appels huys getaxeert daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Burgsteeg.012
127/1
Beatrix Jansdr {koopvrouw}
/7
Beatricx Jansdr
1585
Beatricx Jansdr een camerken, verhuyert, es getacxeert op 7 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Kaiserstraat.004
44/1
Beatrix Symonsdr {Kaiserstraat}
/5
Beatricx Symonsdochter ongehoude persoon
1585
Beatricx Symonsdochter ongehoude persoons huys verhuyert; es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.055
58/1
Beatrix Corsdr {Middelstegracht}
/12
Beatrix Cors
1585
Beatrix Corss huys es getaxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Burgsteeg.012
130/1
Beatrix Jansdr {koopvrouw}
/12
Beatrix Jansdr comeninnecomeninne
1585
Beatrix Jansdr comeninnes huys, es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (plaats)Gangetje.002
1/0a

/
Beginnende aen de Hoochwoertsbrugge noortzijde oostwerts aen
1585
Beginnende aen de Hoochwoertsbrugge noortzijde oostwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Kaiserstraat.057.4
80/0a

/
Blaeusteech zuytzijde westwaerts aen
1585
Blaeusteech zuytzijde westwaerts aen
Vetus-1585 (plaats)Breestraat.161
87/0a

/
Boomgaertstege noortzijde lopende van de Bredestraete westwaerts aen
Boomgaardsteeg

1585
Boomgaertstege noortzijde lopende van de Bredestraete westwaerts aen
Vetus-1585 (plaats)Steenschuur.019.2
76/0a

/
Boomgaertstege oostzijde beginnende aen 't Steenschuyr noortwaerts aen lopende
1585
Boomgaertstege oostzijde beginnende aen 't Steenschuyr noortwaerts aen lopende
Vetus-1585 (plaats)Langebrug.060.1
70/0a

/
Boomgaertstege westzijde lopende zuytwaerts aen naer 't Steenschuyr toe
1585
Boomgaertstege westzijde lopende zuytwaerts aen naer 't Steenschuyr toe
Vetus-1585 (plaats)Langebrug.060.1
69/0a

/
Boomgaertstege zuytzijde beginnende van de Volresgraft oostwaerts aen
1585
Boomgaertstege zuytzijde beginnende van de Volresgraft oostwaerts aen
Vetus-1585 (plaats)Boomgaardsteeg.017
78/0a

/
Boomgaertstege zuytzijde lopende oostwerts aen naer de Bredestraet toe
1585
Boomgaertstege zuytzijde lopende oostwerts aen naer de Bredestraet toe
Vetus-1585 (plaats)Botermarkt.019
123/0a

/
Botersteech noortwestzijde zuytwestwaerts aen
1585
Botersteech noortwestzijde zuytwestwaerts aen
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.043
52/1
Boudewijn Salomonsz {kaarder}
/12
Boudewijn Salomonss saeyweversaeywever
1585
Boudewijn Salomonss saeywevers huys es getaxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.007-009
270/1
Bouwen Adriaensz {droogscheerder}
/18
Bouwen Adriaens
1585
Bouwen Adriaenss huys dat hij bewoont es getacxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.112
121/1
Bouwen Adriaensz van Catwijck
/24
Bouwen Adriaensz metselaermetselaer
1585
Bouwen Adriaenszoon metselaers huys; es getacxeert op 24 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.112
124/1
Bouwen Adriaensz van Catwijck
/5
Bouwen Adriaensz metselaermetselaer
1585
Bouwen Adriaensz metselaers camerken, verhuyrt; es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)FaliedeBegijnhof.033.1
201/1
Bouwen Adriaensz van Catwijck
/8
Bouwen Adriaenszoon metselaer geoccupeert
1585
de stadt mit 't huys 't welc bij Bouwen Adriaenszoon metselaer geoccupeert wert; es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.025
195/1
Bouwen Claesz {warmoezenier}
/6
Bouwen Claess warmoesmanwarmoesman
1585
Bouwen Claess warmoesmans huys es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.025
194/1
Bouwen Claesz {warmoezenier}
/?
Bouwen Claesz warmoesmanwarmoesman
1585
Bouwen Claesz warmoesman
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.057
115/1
Bouwen Cornelisz {linnenwever}
/8
Bouwen Corneliss lindeweverlindewever
1585
Bouwen Corneliss lindewevers huys getaxeert zijnde op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Vliet.035
12/1
Bouwen Cornelisz van Dorp
/12
Bouwen Corneliszoon timmermantimmerman
1585
Bouwen Corneliszoon timmermans huys; es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Vliet.035
70/1
Bouwen Cornelisz van Dorp
/4
Bouwen Corneliszoon timmermantimmerman
1585
Bouwen Corneliszoon timmermans huys verhuyert; es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.079
17/1
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/26
Bouwen Janss Keyser
1585
Bouwen Janss Keysers huys es getacxeert op 26 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelweg.019.1a
92/1
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/10
Bouwen Janss Keyser
1585
Bouwen Janss Keysers huys verhuyert es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (overledene)Molensteeg.021
227/1a
Bouwen Joostenz van Dorp
/
Bouwen Joostenzoons weduen
1585
Neeltgen Jansdr Bouwen Joostenzoons weduen huys es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Burgsteeg.005
139/1
Bouwen Jansz Paedts
/15
Bouwen Paedts
1585
Bouwen Paedts huys huys, es getacxeert op 15 gulden
Vetus-1585 (overledene)Uiterstegracht.120-130
91/1a
Bouwen Pietersz Boeytgen
/-
Bouwen Pieterss weduen
1585
Maritgen Bouwen Pieterss weduen tuyn es getaxeert met 't voorhuys daeromme hier niet
Vetus-1585 (overledene)Uiterstegracht.120-130
93/1a
Bouwen Pietersz Boeytgen
/-
Bouwen Pieterss weduen
1585
de voors. Maritgen Bouwen Pieterss weduen huys es met 't voorgaende haer huys getaxeert daeromme hier niet
Vetus-1585 (overledene)Uiterstegracht.120-130
148/1a
Bouwen Pietersz Boeytgen
/
Bouwen Pieterss weduen
1585
Marytgen Bouwen Pieterss weduen huys verhuyert es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.106
128/1
Brechte Coenen {appelkoopster}
/-
Brechte Coenen achterplaets
1585
Brechte Coenen achterplaets met 't voorhuys getacxeeert zijnde daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.106
19/1
Brechte Coenen {appelkoopster}
/12
Brechte Coenen huys op ten houc
1585
Brechte Coenen huys opten houck es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (plaats)Levendaal.056.1
339/0a

/
Brechtenpoortgen
1585
Brechtenpoortgen
Vetus-1585 (plaats)Breestraat.098.2
1/0a

/
Bredestraet noortoostzijde beginnende mit het Stadhuys noortwestwaerts aen loopende
1585
Bredestraet noortoostzijde beginnende mit het Stadhuys noortwestwaerts aen loopende
Vetus-1585 (plaats)Breestraat.097
5/0a

/
Bredestraet zuytwestzijde beginnende aen de Blaeuwen Steen noortwestwaert aen lopende ende buygende ten westen
1585
Bredestraet zuytwestzijde beginnende aen de Blaeuwen Steen noortwestwaert aen lopende ende buygende ten westen
Vetus-1585 (plaats)Breestraat.099
1/0a

/
Bredestraet zuytwestzijde beginnende aen den Blaeuwen Steen zuytoostwaerts aen
1585
Bredestraet zuytwestzijde beginnende aen den Blaeuwen Steen zuytoostwaerts aen
Vetus-1585 (plaats)Maarsmansteeg.025
1/0a

/
Bredestrate noortoostzijde beginnende aen de Blaeuwen Steen noortwestwaerts aen
1585
Bredestrate noortoostzijde beginnende aen de Blaeuwen Steen noortwestwaerts aen
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwstraat.030
184/1
Bruin Adriaensz {kuiper}
/6
Bruyn Arienss cuypercuyper
1585
Bruyn Arienss cuypers huys es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.113.08
38/1
Bruin Cornelisz Couhoorn
/20
Bruyn Cornelisz van Couhorn leydeckerleydecker
1585
Bruyn Corneliszoon van Couhorn leydeckers huys, es getacxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.016
47/1
Bruin Huibrechtsz {schipper}
/23
Bruyn Huybrechtsz schipperschipper
1585
Bruyn Huybrechtss schippers huys, es getacxeert op 23 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Vliet.024
219/1
Bruin Huibrechtsz {schipper}
/12
Bruyn Huybrechtszoon schipperschipper
1585
Bruyn Huybrechtszoon schippers huys verhuyert es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.101
13/1
Gerburch Hendricksdr {Buytewech}
/8
Burchgen Henricxdr wed v Geryt Boeckelsz Buytenwech
1585
Burchgen Henricxdochter, wedue van Geryt Boeckelszoon Buytenwechs schuyr, es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.125
16/1
Gerburch Hendricksdr {Buytewech}
/70
Burchgen Henricxdr wed v Geryt Boeckelsz Buytenwech
1585
Burchgen Henricxdochter, wedue van Geryt Boeckelsz Buytenwech twee huysingen die zij t'samen bewoont, zijn geprijseert op 70 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.125
136/1
Gerburch Hendricksdr {Buytewech}
/-
Burchgen, Geryt Boeckelszoon weduwen achterhuys
1585
Burchgen, Geryt Boeckelszoon weduwen achterhuys, es getacxeert mit het voorhuys, hier daeromme niet
Vetus-1585 (bon)Hooigracht.002-004
0/0a

/
Burchstreng
1585
Burchstreng
Vetus-1585 (eigenaar)Apothekersdijk.026.5
112/1
Carel Gillisz {timmerman}
/20
Caerl Jeliss timmermantimmerman
1585
Caerl Jeliss timmermans huys, es getaxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Zonneveldstraat.000.08
20/1
Carel Dominicusz
/8
Carel Dominicusz glaesmaeckerglaesmaecker
1585
Carel Dominicuszoon glaesmaeckers huys, verhuyert, es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwsteeg.025
99/1
Carel Dominicusz
/12
Carel Dominicusz glaesmaeckerglaesmaecker
1585
Carel Dominicuszoon, glaesmaeckers huys, es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.018-020
148/1
Caspar Jansz Coolhaes
/8
Caspaer Coolhaes
1585
Caspar Coolhaes huysken, verhuyert, es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Papengracht.017-021
136/1
Caspar Jansz Coolhaes
/40
Caspar Coolhaes
1585
Caspar Coolhaes huys, verhuyert, es getacxeert op 40 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Papengracht.013-017
137/1
Caspar Jansz Coolhaes
/25
Caspar Coolhaes
1585
dezelve Coolhaes zijn huys dat hij bewoont, es getacxeert op 25 gulden
Vetus-1585 (huurder)FaliedeBegijnhof.004
231/1
Catharina Deyman
/12
Cataryna Deymans
1585
des stadts huys, 'twelc Cataryna Deymans bewoont; es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Kolfmakersteeg.030
157/1

/8
Cathrijn Lubberts Cornelis de voetsters weduwenvoetster
1585
Cathrijn Lubberts Cornelis de voetsters weduwen huysken verhuyert es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.073
134/1
Catrijn Adriaensdr {Hooigracht}
/12
Catrijn Adriaensdr wedue wijlen Jacob Pieter Aerts
1585
Catrijn Adriaensdr wedue wijlen Jacob Pieter Aertss huys es getaxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.004
57/1
Catrijn Adriaensdr van Crimpen {van der Bouchorst}
/18
Catrijn van der Bouchorst Adriaensdr
1585
Catrijn van der Bouchorst Adriaensdochters huys, es getacxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.004
58/1
Catrijn Adriaensdr van Crimpen {van der Bouchorst}
/5
Catrijn van der Bouchorst voornompt haer camer
1585
Catrijn van der Bouchorst voornompt haer camer verhuyrt, es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)KortRapenburg.011
408/1
Trijntgen Wolphertsdr {vrouw van Lenaert Fredericksz}
/4
Catrijn Wolphertsdochter
1585
Catrijn Wolphertsdochters huysken verhuyert es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.026
151/1

/13
Caysaert van der Straten
1585
Caysaert van der Straten op 't houcxken een huys es getacxeert op 13 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.14
225/1
Ceeltgen Cornelisdr {vrouw van Wigger Cornelisz}
/
Ceelschengen Wigger Cornelisz wed
1585
Ceelschengen Wigger Cornelisz wed
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.013
338/1
Ceeltgen Gerritsdr {Mast}
/-
Ceeltgen Gerritsdochter weduwe van Frans Claesz Mast
1585
Ceeltgen Gerritsdochter weduwe van Frans Claesz Masts huysken es getacxeert met 't voorhuys daeromme hier niet
Vetus-1585 (plaats)Kaiserstraat.004
44/0a

/
Cellebroedersgraft oostzijde zuytwerts aen
1585
Cellebroedersgraft oostzijde zuytwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Kaiserstraat.057.4
95/0a

/
Cellebroedersgraft westzijde van den vest af noortwerts aen
1585
Cellebroedersgraft westzijde van den vest af noortwerts aen
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.226-228
141/1
Vincent Pietersz {witmaker}
/22
Cent Pieterszwitmaecker
1585
Cent Pieterss huys genaemt In den Vijgenboom, es getaxeert op 22 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.038-040
176/1
Charles Bochart
/50
Charles Bochard
1585
Charles Bochards huysinge dien hij selffs bewoont, es getacxeert op 50 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkhof.004.5
199/1
Charles Bochart
/-
Charles Bouchardt tuyn en achterhuys
1585
Charles Bouchardts tuyn ende achterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, hier daeromme niet
Vetus-1585 (eigenaar)Paradijssteeg.003
50/1
Christiaen Poret
/8
Christiaen Porets thuyn met een huysken t'samen
1585
Christiaen Porets thuyn met een huysken, getaxeert t'samen op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Maarsmansteeg.007
145/1
Christiaen Poret
/-
Christiaen Porrets achterhuys
1585
Christiaen Porrets achterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)SintJacobsgracht.001.03
18/1

/
Christiaen van de Walle
1585
Christiaen van de Walle
Vetus-1585 (eigenaar)SintJacobsgracht.001.01
20/1

/8
Christina Gerytsdr welc Corn Ewoutsz tuyn was
1585
Christina Gerytsdr welc Corn Ewoutsz tuyn was
Vetus-1585 (eigenaar)Salomonsteeg.001
80/1

/
Christoffel Guyot
1585
Christoffel Guyot voorn. mit een gelijc gedeelte
Vetus-1585 (eigenaar)Salomonsteeg.001
79/1

/
Christoffel Guyot letterzetter
1585
Christoffel Guyot, letterzetter mit een gelijc gedeelte
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.050
28/1
Christoffel Plantijn
/75
Christoflo Plantijn mit zijn winckel
1585
Christoflo Plantijns huysinge mit zijn winckel, es getacxeert op 75 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Maarsmansteeg.007
155/1
Christoffel Plantijn
/56
Christophore Plantijn
1585
Cristophore Plantijns huys genaemt De Drie Coningen verhuyert, es getacxeert op 56 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.050
16/1

/10
Cijtgen Jorisdr wedue van Jan Lambrecht
1585
Cijtgen Jorisdr wedue van Jan Lambrechts huys verhuyrt es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Vrouwensteeg.009.1
92/1
Claertgen Claesdr {Vrouwensteeg}
/8
Claertgen Claesdochter Jasper Symonss wedue
1585
Claertgen Claesdochter, Jasper Symonss weduen huys, es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.047
249/1
Claes Adriaensz {linnenwever-Uiterstegracht}
/6
Claes Adriaenss lindeweverlindewever
1585
Claes Adriaenss lindewevers huys es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Barbarasteeg.004
261/1
Claes Adriaensz {linnenwever-Barbarasteeg}
/4
Claes Adriaenss lindeweverlindewever
1585
Claes Adriaenss lindewevers huys es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.051-053
122/1

/6
Claes Adriaenss mandemaeckermandemaecker
1585
Claes Adriaenss mandemaeckers huysken verhuyert es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.031
225/1
Claes Adriaensz Paedts {schoenmaker}
/-
Claes Adriaenss Paets
1585
Claes Adriaenss Paets achterhuys getacxeert zijnde met 't voorhuys overzulcx alhier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.031
239/1
Claes Adriaensz Paedts {schoenmaker}
/18
Claes Adriaenss Paets
1585
Claes Adriaenss Paets huys es getacxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.004-006
3/1
Claes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}
/100
Claes Adriaensz brouwerbrouwer
1585
Claes Adriaenss brouwers huys ende brouwerije es getaxeert
Vetus-1585 (eigenaar)KortRapenburg.009
409/1
Claes Adriaensz {schipper}
/4
Claes Adriaenszoon calckvoerdercalckvoerder
1585
Claes Adriaenszoon calckvoerders huyske es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.110
143/1
Claes Andriesz Suyck
/14
Claes Andriesz Zuyck
1585
Claes Andriesz Zuyck
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.110
62/1
Claes Andriesz Suyck
/
Claes Andriesz Zuycx achterhuys
1585
Claes Andriesz Zuycx achterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.086-087
209/1
Claes Anthonisz {olieslager}
/-
Claes Anthoniss olymoelenolymoelen
1585
Claes Anthoniss olymoelen met 't voorhuys getaxeert zijnde daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.086-087
7/1
Claes Anthonisz {olieslager}
/40
Claes Anthoniss olyslagerolyslager
1585
Claes Anthoniss olyslagers huys es getaxeert op 40 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelweg.038.1
68/1
Claes Cornelisz {apotheker}
/12
Claes apteeckers tuyn ende tuynhuyskenapteecker
1585
Claes apteeckers tuyn ende tuynhuysken es t'samen getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Herensteeg.018.2
131/1

/
Claes Blanckaert
1585
Claes Blanckaert
Vetus-1585 (overledene)Haarlemmerstraat.098
78/1a
Claes Blasiusz {stoeldraaier}
/
Claes Blasius wedueschoemaecker
1585
Cunera Claesdr Claes Blasius weduen huys es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Vliet.002-004
195/1
Claes Bouwensz {bouwman}
/18
Claes Bouwensz boumanbouman
1585
Claes Bouwenss boumans huys es getacxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkhof.002
193/1
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/12
Claes Bruynenz schrijnwerkerschrijnwerker
1585
Claes Bruynenzoon schrijnwerckers huys, es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.034
35/1
Claes Claesz Rouper {bakker}
/4
Claes Claess backers Rouperbacker
1585
Claes Claess backers Roupers huys es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.051-053
123/1

/4
Claes Claess brouwersknechtbrouwersknecht
1585
Claes Claess brouwersknechts huys es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.072
70/1
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/28
Claes Claesz zoutziederzoutzieder
1585
Claes Claess zoutzieders huys es getaxeert op 28 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.022.1
381/1
Claes Claesz Moy
/12
Claes Claeszoon Moy
1585
Claes Claeszoon Moys huys es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.067
110/1
Claes Cornelisz {bouwman}
/16
Claes Corneliss bouman van Warmont
1585
Claes Corneliss bouman van Warmonts huys es getaxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.145
110/1
Claes Cornelisz van Noorde
/8
Claes Corneliss goudtsmitgoudtsmit
1585
Claes Corneliss goudtsmits huys, verhuyret, es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Clarensteeg.032-036
89/1
Claes Cornelisz van Noorde
/6
Claes Corneliss goutsmitgoutsmit
1585
Claes Corneliss goutsmits huysken verhuyert es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Clarensteeg.032-036
88/1
Claes Cornelisz van Noorde
/6
Claes Corneliss goutsmithgoutsmith
1585
Claes Corneliss goutsmiths schuyer die hij gebruyckt es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Donkersteeg.010
79/1
Claes Cornelisz van Noorde
/25
Claes Corneliss van Noorde goudtsmitgoudtsmit
1585
Claes Corneliss van Noorde goudtsmits huys, dat hij bewoont, es getaxeert op 25 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)JanVossensteeg.027-033
159/1
Claes Cornelisz van Noorde
/12
Claes Corneliss van Noorde goutsmitgoutsmit
1585
Claes Corneliss van Noorde goutsmits huys es getaxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.123
58/1
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/16
Claes Corneliss Vlas schoemaeckerschoemaecker
1585
Claes Corneliss Vlas schoemaeckers huys, es getaxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Mirakelsteeg.008-018
76/1
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/3
Claes Corneliss Vlas schoemaeckerschoemaecker
1585
Claes Corneliss Vlas schoemaeckers thuyn die hij gebruyct getaxeert zijnde op 3 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.023
40/1
Claes Cornelisz {vollersknecht}
/3
Claes Corneliss volrevolre
1585
Claes Corneliss volres huys verhuyert es getaxeert op 3 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.025
43/1
Claes Cornelisz {vollersknecht}
/12
Claes Corneliss volrevolre
1585
Claes Corneliss volres huys es getaxeert opp 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Ketelboetersteeg.008
121/1
Claes Cornelisz Colijn {schrijnwerker}
/10
Claes Cornelisz Colijn
1585
Claes Corneliszoon Colijns huys, es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.090
11/1
Claes Cornelisz van Noorde
/8
Claes Cornelisz goudtsmitgoudtsmit
1585
Claes Corneliss goudtsmits huys vehruyert es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)KortRapenburg.012.2
71/1

/
Claes Cornelisz laeckenbereyder dat d'erffgenamen van Dirc Claess tollenaer
1585
Claes Cornelisz laeckenbereyder, dat d'erffgenamen van Dirc Claess tollenaer was
Vetus-1585 (eigenaar)Ketelboetersteeg.008
114/1
Claes Cornelisz Colijn {schrijnwerker}
/-
Claes Corneliszoon Colijns huysken
1585
Claes Corneliszoon Colijns huysken es getacxeert (mit 't voorhuys, hier) niet
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.198
111/1

/20
Claes de Winters
1585
Claes de Winters huys, getaxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Clarensteeg.015
98/1
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/8
Claes Dircx van Montfoort
1585
Claes Dircx van Montfoorts huys off stallinge die hij gebruyckt getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.051-053
251/1
Claes Dircksz Roggenbrood {linnenwever}
/6
Claes Dircxss Roggenbroot lindeweverlindewever
1585
Claes Dircxss Roggenbroot lindewevers huys es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Paradijssteeg.046-50
70/1

/5
Claes Dircxss van Montfoorts
1585
Claes Dircxss van Montfoorts huys, verhuyert, es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.050-051
12/1
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/-
Claes Dircxz van Montfoort plaets
1585
Claes Dircxz van Montfoorts plaets, getacxeert zijnde met zijn huys, daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.050-051
166/1
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/-
Claes Dircxz van Montfoort s achterhuys
1585
Claes Dircxz van Montfoorts achterhuys, met 't voorhuys getacxeert zijnde, daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.050-051
13/1
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/46
Claes Dircxz van Montfoorts huys met de voors plaets
1585
Claes Dircxz van Montfoorts huys met de voors. plaets zijn getacxeert op 46 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.050-051
169/1
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/-
Claes Dirxss van Montfoorts achterhuys
1585
Claes Dirxss van Montfoorts achterhuys, es met 't voorhuys getacxeert, daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.093
2/1
Claes Jansz Doncker {poortwachter}
/12
Claes Doncker
1585
Claes Donckers huys es getaxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.027
42/1
Claes Florisz {voller, biertapper, lakenbereider}
/
Claes Florisz voldervolder
1585
Claes Florisz volder
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.081
121/1

/18
Claes Floryss schippers weduen
1585
Claes Floryss schippers weduen huys opten houck es getaxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (overledene)OudeRijn.081
121/1a
Claes Florisz {schipper}
/
Claes Floryss schippers weduenschipper
1585
Claes Floryss schippers weduen huys opten houck es getaxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.010
53/1
Claes Florisz {goudsmid}
/10
Claes Florysz goudtsmitgoudtsmit
1585
Claes Floryszoon goudtsmits huys genaemt De Palsgraeff, es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Molensteeg.008
248/1
Claes Gerritsz {linnenwever}
/7
Claes Gerrytss lindeweverlindewever
1585
Claes Gerrytss lindewevers huys es getacxeert op 7 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.008
288/1
Claes Gijsbrechtsz {rietdekker}
/5
Claes Ghijsbrechtss rietdeckerrietdecker
1585
Claes Ghijsbrechtss rietdeckeres huys es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Vismarkt.009
27/1
Claes Gijsbrechtsz Copal {van Campen}
/40
Claes Ghijsbrechtsz van Campen
1585
Claes Ghijsbrechtszoon van Campens huys genaemt De Halve Maen getacxeert op 40 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Maarsmansteeg.011
157/1
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/42
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
1585
Claes Gijsbrechtsz van Dorps huys, es getacxeert op 42 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Maarsmansteeg.011
143/1
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/-
Claes Gijsbrechtszoon van Dorps achterhuys
1585
Claes Gijsbrechtszoon van Dorps achterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Paradijssteeg.049
38/1
Claes Gommersz {slijper}
/4
Claes Gommertss slijpers
1585
Claes Gommertss slijpers huys, es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.020.8
217/1
Claes Govertsz van der Aer
/
Claes Govertsz van der Aer verwerverwer
1585
Claes Govertsz van der Aer verwer
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwsteeg.043.5
113/1
Claes IJsbrantsz {schuitenvoerder}
/5
Claes IJsbrants
1585
Claes Ysbrantszoons huys dat hij bewoont; es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.173
128/1
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/11
Claes Jacobss backerbacker
1585
Claes Jacobss backers huys, getaxeert op 11 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Duizenddraadsteeg.005-009
128/1

/5
Claes Jacobss backers huysken
1585
Claes Jacobss backers huysken, verhuyert, getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Kloksteeg.008
189/1
Claes Jacobsz van Alckemade
/9
Claes Jacobsz lindeweverlindewever
1585
Claes Jacobszoon lindewevers huys, es getacxeert op 9 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.177
130/1
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/9
Claes Janss backerbacker
1585
Claes Janss backers huysken, verhuyert, es getaxeert op 9 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.014.1
53/1
Claes Jansz {linnenwever}
/10
Claes Janss den Nijls lindeweverlindewever
1585
Claes Janss den Nijls lindewevers huys es getaxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.210
133/1
Claes Jansz {perkamentmaker}
/7
Claes Janss franchijnmaeckers opten houck
1585
Claes Janss franchijnmaeckers huys opten houck, es getaxeert op 7 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.210
132/1

/-
Claes Janss fransijnmaeckers erff met 't naervolgende sijn daeromme hier niet
1585
Claes Janss fransijnmaeckers erff, es met 't naervolgende sijn huys getaxeert, daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.141.1
281/1

/6
Claes Janss lindeweverlindewever
1585
Claes Janss lindewevers huys verhuyrt es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.024.2
384/1
Claes Jansz Craey {wagenaar}
/12
Claes Janss wagenaerwagenaer
1585
Claes Janss wagenaers huys es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.057
59/1
Claes Jansz {warmoezenier-Middelstegracht}
/10
Claes Janss warmoesmanwarmoesman
1585
Claes Janss warmoesmans huys es getaxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwsteeg.012
72/1
Claes Jansz {antieksnijder}
/10
Claes Jansz antijcksnijderantijcksnijder
1585
Claes Janszoon antycqsnijders huys, es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.5
64/1
Claes Jansz Bontecraey
/15
Claes Jansz Bontecraey
1585
Claes Janszoon Bontecraeys huys, es getacxeert op 15 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.089
164/1
Claes Jansz {snijder}
/6
Claes Jansz parmentierparmentier
1585
Claes Jansz parmentier
Vetus-1585 (eigenaar)Sterrenwachtlaan.000.06
82/1
Claes Jansz {metselaar}
/4
Claes Janszoon metselaermetselaer
1585
Claes Janszoon metselaers huys; es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Bakkersteeg.012
75/1
Claes Jansz {rietdekker}
/4
Claes Janszoon riedeckerriedecker
1585
Claes Janszoon riedeckers huys dat hij bewoont; es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.024
68/1
Claes Joostenz {droogscheerder}
/20
Claes Joosten droochscheerderdroochscheerder
1585
Claes Joosten droochscheerders huys, es getaxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (overledene)OudeVest.037-039
160/1a
Claes Jorisz {OudeVest}
/
Claes Joryszoons wedue
1585
Neeltgen Lucassdr Claes Joryszoons weduen huys es getaxeert op 3 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Watersteeg.000.4
17/1
Claes Lambrechtsz {ketelboeter}
/6
Claes ketelboeterketelboeter
1585
Claes ketelboeters huys es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Duizenddraadsteeg.019.3
192/1

/-
Claes Lambertss erffgenamen huysken wert om Godtswillen bewoont daeromme niet niet
Kapittel van Hogelande: 0-12-8 pj

1585
Claes Lambertss erffgenamen huysken, wert om Godtswillen bewoont, daeromme es niet getaxeert, niet
Vetus-1585 (eigenaar)SintJorissteeg.031
205/1
Claes Lambrechtsz {ketelboeter}
/5
Claes Lambrechtss ketelboeterketelboeter
1585
Claes Lambrechtss ketelboeters huys es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.020.1
208/1
Claes Lourisz {schrijnwerker}
/
Claes Laurensz scrynwerker mitte erffgen v Corn Aelbrechtsz laeckenbereyderscrynwerker
1585
Claes Laurensz scrynwerker mitte erffgen v Corn Aelbrechtsz laeckenbereyder
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.020-022
200/1
Claes Lenaertsz {baggerman}
/12
Claes Lenaertss baggermans huys van Hillegombaggerman
1585
Claes Lenaertss baggermans huys van Hillegom verhuyrt es getaxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Sterrenwachtlaan.000.13
90/1

/4
Claes Louriszoon schuytvoerderschuytvoerder
1585
Claes Louriszoon schuytvoerders huys; es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Lobbesteeg.000.5
116/1

/4
Claes Maertss erffgenamen dat zij verhuyeren
1585
Claes Maertss erffgenamen huys, dat zij verhuyeren, es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (overledene)Lobbesteeg.000.5
116/1a
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/4
Claes Maertss erffgenamen dat zij verhuyeren
1585
Claes Maertss erffgenamen huys, dat zij verhuyeren, es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.091
90/1

/6
Claes Meess schuytvoerderschuytvoerder
1585
Claes Meess schuytvoerders huys es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.080-082
48/1

/6
Claes Meesz (Mees Claess kinderen)
1585
Claes ende Marytgen Mees Claess kinderen huys verhuyert es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.049
55/1
Claes Pietersz Kroon {linnenwever}
/8
Claes Pieterss Croon lindeweverlindewever
1585
Claes Pieterss Croon lindewevers huys es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.132
22/1
Claes Pietersz van Medemblik
/20
Claes Pieterss van Medenblick
1585
Claes Pieterss van Medenblicks huys opten houck met zijn winckelken, getaxeert zijnde op 20 gulden
Vetus-1585 (overledene)Noordeinde.039-041
310/1a
Claes Pietersz {coman}
/12
Claes Pieterszoons weduwen
1585
coman Dieuwertgen Claes Pieterszoons weduwen huys verhuyert es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Groenesteeg.058
247/1
Claes Polenz {schuitvoerder}
/9
Claes Polen
1585
Claes Polens huys dat hij verhuyert es getaxeert op 9 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Gerecht.000.3
207/1
Claes Pouwelsz {biertapper, accijnsontvanger}
/-
Claes Poulsz biertappers huysbiertapper
1585
Claes Poulsz biertappers huys
Vetus-1585 (eigenaar)Papengracht.029.4
130/1
Claes Pouwelsz {biertapper, accijnsontvanger}
/5
Claes Pouwelsz
1585
Claes Pouwelszoons huys, verhuyert, es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Herensteeg.015
146/1

/
Claes Pouwelsz
1585
Claes Pouwelsz
Vetus-1585 (eigenaar)Houtstraat.007
166/1
Claes Pouwelsz {biertapper, accijnsontvanger}
/18
Claes Pouwelsz
1585
Claes Pouwelszoons huys opten houc, es getacxeert .op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Houtstraat.007
201/1
Claes Pouwelsz {biertapper, accijnsontvanger}
/6
Claes Pouwelszoon achterhuys
1585
Claes Pouwelszoon achterhuys, verhuyert, es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.035
28/1
Claes Quirijnsz van Luijnenburch
/26
Claes Quirijnsz van Luynenburch
1585
Claes Quyrijnss van Luynenburchs huys opten houck, es getacxeert op 26 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.035
154/1
Claes Quirijnsz van Luijnenburch
/5
Claes Quyrijnss van Linnenburchs poort ende achterhuys
1585
Claes Quyrijnss van Linnenburchs poort ende achterhuys, es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.17
24/1
Claes Quirijnsz Quartelaer
/20
Claes Quyrynsz Quartelaer
1585
Claes Quyrijnszoon Quartelaers huys verhuyert es getacxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.170
8/1
Claes Remijsz {zeilmaker}
/10
Claes Remeys zeylmaeckerzeylmaecker
1585
Claes Remeys zeylmaeckers huys, verhuyert, es getaxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.136-138
21/1
Claes Remijsz {zeilmaker}
/22
Claes Remijsz zeylmaeckerzeylmaecker
1585
Claes Remijsz zeylmaeckers huys met zijn erff daer de teer staet es t'samen getaxeert op 22 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.170
175/1
Claes Remijsz {zeilmaker}
/-
Claes Remysz zeylmaeckerzeylmaecker
1585
Claes Remysz zeylmaeckers plaetse, es met 't voorhuys getaxeert, alhier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.041
179/1
Claes Rippertsz {smid}
/16
Claes Ripperss smitsmit
1585
Claes Ripperss smits huysinge es getacxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.030
22/1
Claes Rippertsz {smid}
/16
Claes Rippertss smitsmit
1585
Claes Rippertss smits huys verhuyert es getaxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.041
185/1
Claes Rippertsz {smid}
/4
Claes Rippertss smitsmit
1585
Claes Rippertss smist huysken verhuyert es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.028
145/1
Claes Sebastiaensz {smid}
/13
Claes Sebastiaenss smitsmit
1585
Claes Sebastiaenss smits huys, verhuyert, es getacxeert op 13 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.028
35/1
Claes Sebastiaensz {smid}
/30
Claes Sebastiaensz smitsmit
1585
Claes Sebastiaenss smits huys, getacxeert zijnde op 30 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)StilleRijn.007
75/1
Claes Symonsz Oom {visser}
/8
Claes Symon Oom
1585
Claes Symon Ooms huys, es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Molensteeg.023
226/1

/7
Claes Symonss snijdersnijder
1585
Claes Symonss snijders huys es getacxeert op 7 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.028-030
197/1
Claes Anthonisz {olieslager}
/6
Claes Thoniss olyslagerolyslager
1585
Claes Thoniss olyslagers huys verhuyert es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.024
19/1
Claes Anthonisz {stoeldraaier}
/16
Claes Thoniss stoeldraeyerstoeldraeyer
1585
Claes Thoniss stoeldraeyer opten houcx huys es getaxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Bakkersteeg.016
76/1
Claes Thomasz {schuitenvoerder}
/5
Claes Tomaszoon schuytvoerderschuytvoerder
1585
Claes Tomaszoon schuytvoerders huys; es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.077-078
18/1
Claes Dircksz van Leeuwen
/22
Claes van Leuwen houtcoperhoutcoper
1585
Claes van Leuwen houtcopers es getaxeert op 22 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.208
122/1
Claes Wybenszn {}
/12
Claes Wijbis 't huys genaempt Maestricht opten houck
Kapittel van Hogelande: 3-0-0 pj

1585
Claes Wijbis 't huys genaempt Maestricht opten houck, es getaxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.208
123/1
Claes Wybenszn {}
/5
Claes Wijbis voorschreven een huysken
1585
Claes Wijbis voorschreven een huysken, getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Apothekersdijk.036
93/1
Claes Willemsz {schuitenvoerder}
/16
Claes Willemss schuytvoerderschuytvoerder
1585
Claes Willemss schuytvoerders huys opten houck met 't achterhuysken opten Rijn, es getaxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelweg.019.2
96/1
Claes Willemsz van Dijck
/12
Claes Willemss van Dijck
1585
Claes Willemss van Dijcx huys ende erff es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.022.02
34/1
Claes Willem Bouwensz van Warmond
/15
Claes Willemss van Warmont
1585
Claes Willemss van Warmonts nieut huys verhuyert es getacxeert op 15 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.022.02
38/1
Claes Willem Bouwensz van Warmond
/
Claes Willemsz van Warmont burgemeesterburgemeester
1585
Claes Willemsz van Warmont burgemeester
Vetus-1585 (eigenaar)Koenesteeg.000.11
135/1
Claesgen Claesdr {spinster}
/3
Claesgen Claesdr wedue van Jans Janss brouwersknecht
1585
Claesgen Claesdr wedue van Jans Janss brouwersknechts huys es getacxeert op 3 gulden
Vetus-1585 (overledene)Koenesteeg.000.11
135/1a
Jan Jansz {brouwersknecht}
/3
Claesgen Claesdr wedue van Jans Janss brouwersknechtbrouwersknecht
1585
Claesgen Claesdr wedue van Jans Janss brouwersknechts huys es getacxeert op 3 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.127
60/1
Claesgen Gerritsdr {vrouw van Pieter Michielsz}
/20
Claesgen Gerritsdr Pieter Michielss schuytvoerders wedue
1585
Claesgen Gerritsdr Pieter Michielss schuytvoerders weduen huys, verhuyrt, es getaxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (overledene)Haarlemmerstraat.127
60/1a
Pieter Michielsz {schuitenvoerder}
/
Claesgen Gerritsdr Pieter Michielss schuytvoerders wedueschuytvoerder
1585
Claesgen Gerritsdr Pieter Michielss schuytvoerders wedue
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.048
33/1
Claesgen Gerritsdr {vrouw van Pieter Michielsz}
/8
Claesgen Gerytsdr
1585
Claesgen Gerytsdrs huys es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Garenmarkt.004
97/1
Claesgen Jacobsdr Gool
/12
Claesgen Jaep Aelwijnsz Goelen
1585
Claesgen Jaep Alewijnszoon Coelen huys es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (overledene)Garenmarkt.004
97/1a
Jacob Aelwijnsz Gool
/12
Claesgen Jaep Aelwijnsz Goelen
1585
Claesgen Jaep Alewijnszoon Coelen huys es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.023.12
59/1
Claesgen Adriaensdr {vrouw van Vincent IJsbrantsz}
/40
Claesgen Sem IJsbrantszoon weduwen huys opten houc
1585
Claesgen Sem IJsbrantszoon weduwen huys opten houc, es getacxeert op 40 gulden
Vetus-1585 (overledene)Steenschuur.023.12
59/1a
Vincent IJsbrantsz
/40
Claesgen Sem IJsbrantszoon weduwen huys opten houc
1585
Claesgen Sem IJsbrantszoon weduwen huys opten houc, es getacxeert op 40 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.023.12
60/1
Claesgen Adriaensdr {vrouw van Vincent IJsbrantsz}
/8
Claesgen Sem IJsbrantszoon weduwen huysken
1585
Claesgen Sem IJsbrantszoon weduwen huysken, verhuyrt, es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Garenmarkt.000.21
196/1

/
Claesgen Willemsdr
1585
Claesgen Willemsdr
Vetus-1585 (plaats)Clarensteeg.000.4
23/0a

/
Claessteech noortzijde oostwerts op
1585
Claessteech noortzijde oostwerts op
Vetus-1585 (plaats)Nieuwstraat.014
118/0a

/
Cleyne Nieustraet noortzijde westwaerts aen
1585
Cleyne Nieustraet noortzijde westwaerts aen
Vetus-1585 (plaats)Kloksteeg.002.1
185/0A

/
Clocsteech noortzijde oostwerts aen naer 't Pieterskerchoff
1585
Clocsteech noortzijde oostwerts aen naer 't Pieterskerchoff
Vetus-1585 (plaats)Koddesteeg.009
27/0a

/
Coddensteech westzijde noortwerts aen
1585
Coddensteech westzijde noortwerts aen
Vetus-1585 (plaats)OudeVest.067-071
36/0a

/
Coddesteech oostzijde zuytwerts aen
1585
Coddesteech oostzijde zuytwerts aen
Vetus-1585 (overledene)Boommarkt.002-002a
84/1a
Coen Dircksz Buytewech {timmerman}
/
Coen de timmermans wedtimmerman
1585
Anna Pietersdr Coen de timmermans wed
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.016.1
207/1

/12
Coen Pieterss boomgaertmanboomgaertman
1585
Coen Pieterss boomgaertmans huys es getaxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (plaats)Levendaal.062
130/0a

/
Coenensteech westzijde noortwerts aen
1585
Coenensteech westzijde noortwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Hogewoerd.067-069
108/0a

/
Coenenstege oostzijde zuytwerts aen
1585
Coenenstege oostzijde zuytwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Steenschuur.022.12
49/0a

/
Coepoortsgraft oostzijde zuydtwerts aen
1585
Coepoortsgraft oostzijde zuydtwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Doezastraat.039
136/0a

/
Coepoortsgraft westsijde noortwerts aen van de vest beginnende
1585
Coepoortsgraft westsijde noortwerts aen van de vest beginnende
Vetus-1585 (plaats)Hooglandsekerkchoorsteeg.001
158/0a

/
Coersteech zuytzijde oostwerts aen
1585
Coersteech zuytzijde oostwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Kolfmakerveststeeg.000.7
250/0a

/
Colffmaeckersveststeech noortzijde oostwerts aen
1585
Colffmaeckersveststeech noortzijde oostwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Kolfmakerveststeeg.000.2
249/0a

/
Colffmaeckersveststeech zuytzijde westwerts aen
1585
Colffmaeckersveststeech zuytzijde westwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Kolfmakersteeg.017-019
158/0a

/
Colfmaeckersteech noortzijde oostwerts aen
1585
Colfmaeckersteech noortzijde oostwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Kaiserstraat.001
144/0a

/
Colfmakerssteech zuytzijde westwerts aen
1585
Colfmakerssteech zuytzijde westwerts aen
Vetus-1585 (overledene)NieuweRijn.036
155/1a
Allert Jacobsz de Haes
/-
coman Allert de Haesen weduen achterhuys
1585
Aeltgen Meessendr coman Allert de Haesen weduen achterhuys met 't voorhuys getacxeert zijnde daeromme hier niets
Vetus-1585 (plaats)OudeVest.043.1
172/0a

/4
Coman Claessteech westzijde noortwerts aen
1585
Coman Claessteech westzijde noortwerts aen
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.006
374/1
Diewertgen Claesdr {coman}
/5
coman Dieuwertgen
1585
coman Dieuwertgens huys dat zij verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.039-041
310/1
Diewertgen Claesdr {coman}
/12
coman Dieuwertgen Claes Pieterszoons weduwen
1585
coman Dieuwertgen Claes Pieterszoons weduwen huys verhuyert es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Sliksteeg.006
341/1

/5
coman Dieuwertgens huysken
1585
coman Dieuwertgens huysken verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Kaiserstraat.017
134/1
Govert Hendricksz {koopman}
/5
coman Goverts Henricxzoon
1585
coman Goverts Henricxzoons huys verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Vliet.003
28/1
Cornelis Adriaensz van Zuyrendael
/15
Cornelis Adriaens universiteytsbodeuniversiteytsbode
1585
Cornelis Adriaens universiteytsboden huys; es getacxeert op 15 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.014.3
50/1
Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}
/17
Cornelis Adriaenss drapier in 't Hooge Huysdrapier
1585
Cornelis Adriaenss drapier in 't Hooge Huys es getaxeert op 17 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.024-026
199/1
Cornelis Adriaensz {pottenbakker-Uiterstegracht}
/12
Cornelis Adriaenss potbackerpotbacker
1585
Cornelis Adriaenss potbackers huys es getaxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.180-182
3/1
Cornelis Adriaensz {scheepmaker}
/-
Cornelis Adriaenss scheepmaeckerscheepmaecker
1585
Cornelis Adriaenss scheepmaeckers huys met de scheepmaeckerije, t'samen getaxeert zijnde op -
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.180-182
180/1
Cornelis Adriaensz {scheepmaker}
/-
Cornelis Adriaenss scheepmaeckerscheepmaecker
1585
Cornelis Adriaenss scheepmaeckers erff, es met 't voorhuys getaxeert, daeromme alhier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.17
55/1
Cornelis Adriaensz {brouwersknecht}
/8
Cornelis Adriaenss turffdragerturffdrager
1585
Cornelis Adriaenss turffdragers huys es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)StilleRijn.008-011
71/1
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/-
Cornelis Adriaenss van Barrevelt
1585
Cornelis Adriaenss van Barrevelts huys opten houck, daer de verwerie staet, hij verhuyert, es met 't voorhuys getaxeert, daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)StilleRijn.005-006
76/1
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/4
Cornelis Adriaenss van Barrevelt
1585
Cornelis Adriaenss van Barrevelts camer in 't poortgen, verhuyert, es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)StilleRijn.005-006
79/1
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/-
Cornelis Adriaenss van Barrevelt
1585
Cornelis Adriaenss van Barrevelts plaetse, met 't voorhuys getaxeert zijnde, daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.065
111/1
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/12
Cornelis Adriaenss van Barrevelt
1585
Cornelis Adriaenss van Barrevelts huys verhuyert es getaxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)StilleRijn.008-011
51/1
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/-
Cornelis Adriaenss van Berrevelts ledige erve
1585
Cornelis Adriaenss van Berrevelts ledige erve, es met de naervolgende huysen getaxeert, daeromme hiere niet
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.022
319/1
Cornelis Adriaensz Wittebol {schuitenvoerder}
/8
Cornelis Adriaenss Wittebol
1585
Cornelis Adriaenss Wittebols huys es ghetacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.020.1
209/1
Cornelis Aelbrechtsz {lakenbereider}
/
Cornelis Aelbrechtsz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1585
Cornelis Aelbrechtsz laeckenbereyder
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.053
57/1
Cornelis Adriaensz {schuitenvoerder}
/10
Cornelis Aerentss calckbrandercalckbrander
1585
Cornelis Aerentss calckbranders huys es getaxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.000.2
297/1
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/5
Cornelis Anthoniss glaesschrijverglaesschrijver
1585
Cornelis Anthoniss glaesschrijvers huys verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (overledene)Doezastraat.000.16
58/1a
Cornelis Anthonisz {Rapenburg}
/7
Cornelis Anthoniss wed
1585
Marytgen van Zijl Cornelis Anthoniss.s weduwen huys es getacxeert op 7 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwstraat.004
123/1
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/8
Cornelis Anthonisz glaesschrijverglaesschrijver
1585
Cornelis Anthoniss glaesschrijvers huys, verhuyert, es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelweg.036.1
71/1

/12
Cornelis Arentss houffsmithouffsmit
1585
Cornelis Arentss houffsmits huys verhuyert es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.095
42/1
Cornelis Barentsz {linnenwever}
/12
Cornelis Barentszoon lindeweverlindewever
1585
Cornelis Barentszoon lindewevers huys; es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.117
55/1
Cornelis Bartholomeusz {koopman-Vrouwensteeg}
/18
Cornelis Bartelmeess coomancooman
1585
Cornelis Bartelmeess coomans huys, verhuyert, es getaxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.114
125/1
Cornelis Bartholomeusz {koopman-Haarlemmerstraat}
/25
Cornelis Bertelmeess botercooperbotercooper
1585
Cornelis Bertelmeess botercoopers huys es getaxeert op 25 gulden
Vetus-1585 (overledene)LangeMare.086
106/1a
Cornelis Boenensz {timmerman, appelkoper}
/
Cornelis Boenenss wedue
1585
Aeltgen Henricxdr Cornelis Boenenss weduen erff off plaets es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (overledene)LangeMare.086
107/1a
Cornelis Boenensz {timmerman, appelkoper}
/
Cornelis Boenenss wedue
1585
Aeltgen Henricxdr Cornelis Boenenss weduen huys es getaxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (overledene)Koddesteeg.022
49/1a
Cornelis Boenensz {timmerman, appelkoper}
/7
Cornelis Boeniss weduen
1585
Aeltgen Henricxdr Cornelis Boeniss weduen tuyn es getaxeert op 7 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.069
132/1

/23
Cornelis Bouwenss erffgenamen
1585
Cornelis Bouwenss erffgenamen huys verhuyert es getaxeert op 23 gulden
Vetus-1585 (overledene)Hooigracht.069
132/1a
Cornelis Bouwensz {drapier}
/23
Cornelis Bouwenss erffgenamen
1585
Cornelis Bouwenss erffgenamen huys verhuyert es getaxeert op 23 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Groenesteeg.001-003
102/1
Cornelis Bouwensz van Sempel
/5
Cornelis Bouwenss Sempel
1585
Cornelis Bouwenss Sempels huys verhuyert es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.021.3
227/1
Cornelis Cornelisz Boertgen {landman}
/13
Cornelis Claess Buertgen
1585
Cornelis Claess Buertgens huys es getaxeert op 13 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Groenesteeg.022-024
40/1
Cornelis Claesz {koopman}
/7
Cornelis Claess comancoman
1585
Cornelis Claess comans huys es getaxeert op 7 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Groenesteeg.022-024
112/1
Cornelis Claesz {koopman}
/16
Cornelis Claess comancoman
1585
Cornelis Claess comans huys es getaxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.017
362/1

/8
Cornelis Claess comancoman
1585
Cornelis Claess comans huys es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.020.9
218/1
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Cornelis Claess Lambrechtszoon
1585
Cornelis Claess Lambrechtszoon
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.006
57/1
Cornelis Claesz {linnenwever}
/10
Cornelis Claess lindeweverlindewever
1585
Cornelis Claess lindewevers huys es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (overledene)Levendaal.038
327/1a
Cornelis Claesz {voller}
/5
Cornelis Claess wedue
1585
Neel Woutersdr Cornelis Claess weduen huys es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.086
2/1
Cornelis Claesz van Aken
/38
Cornelis Claesz van Aecken
1585
Cornelis Claeszoon van Aeckens huys genaemt De Wissel, es getacxeert op 38 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Molen.130
9/1
Cornelis Claesz van Berckel
/90
Cornelis Claesz van Berckels moelen
1585
Cornelis Claesz van Berckels moelen die hij gebruyckt aande Witte Poort es getaxeert op 90 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Weddesteeg.013-027
370/1
Cornelis Claesz van Berckel
/-
Cornelis Claeszoon molenaermolenaer
1585
Cornelis Claeszoon molenaers huys es getacxeert op - gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Doezastraat.005
156/1
Cornelis Cornelisz Cock
/
Cornelis Cock lindeweverlindewever
1585
Cornelis Cock lindewevers huys verhuyert es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Doezastraat.003.1
160/1
Cornelis Cornelisz {bouwman-Nieuwland}
/16
Cornelis Corneliss boumanbouman
1585
Cornelis Corneliss boumans huys es getacxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.151
112/1
Cornelis Cornelisz {brouwersknecht}
/15
Cornelis Corneliss brouwersknechtbrouwersknecht
1585
Cornelis Corneliss brouwersknechts huys es getaxeert op 15 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.111
155/1
Cornelis Cornelisz {bouwman-Hooigracht}
/16
Cornelis Corneliss in St Jacobs huys
1585
Cornelis Corneliss in St. Jacobs huys verhuyrt es getaxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.04
41/1
Cornelis Cornelisz Noordvis {visser}
/13
Cornelis Corneliss Noortvisch
1585
Cornelis Corneliss Noortvisch huys es getacxeert op 13 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.070
44/1
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
/10
Cornelis Corneliss schoemaeckerschoemaecker
1585
Cornelis Corneliss schoemaeckers huys es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.23
71/1
Cornelis Cornelisz {snijder}
/6
Cornelis Corneliss snijder
1585
Cornelis Corneliss snijders huys es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.098
15/1
Cornelis Cornelisz Altena {schoenmaker}
/15
Cornelis Cornelisz Altena schoemaeckerschoemaecker
1585
Cornelis Corneliss Altena schoemaeckers huys es getacxeert op 15 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Warmoesmarkt.012
30/1
Cornelis Cornelisz Goes
/20
Cornelis Cornelisz Goes
1585
Cornelis Corneliszoon Goes huys genaemt Den Cleynen Mortier of Vijssel getacxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Warmoesmarkt.013
31/1
Cornelis Cornelisz Goes
/36
Cornelis Cornelisz Goes
1585
Cornelis Corneliszoon Goes huys genaemt Den Grooten Mortier getacxeert op 36 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.23
21/1
Cornelis Cornelisz {snijder}
/14
Cornelis Cornelisz snydersnyder
1585
Cornelis Corneliss snijders huys es getacxeert op 14 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.023.11
58/1
Cornelis Cornelisz {timmerman-Steenschuur}
/18
Cornelis Cornelisz timmermantimmerman
1585
Cornelis Corneliszoon timmermans huys, es getacxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Warmoesmarkt.013
54/1
Cornelis Cornelisz Goes
/
Cornelis Corneliszoon Goes achterhuys
1585
Cornelis Corneliszoon Goes achterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.101
38/1
Cornelis Corsz {schipper}
/11
Cornelis Corssen schipperschipper
1585
Cornelis Corssen schippers huys; es getacxeert op 11 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Donkersteeg.009.2
92/1
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/20
Cornelis Dirck Mourijns
1585
Cornelis Dirck Mourijnss huys, es getaxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Barbarasteeg.010
314/1
Cornelis Dircksz den Oosterling
/-
Cornelis Dircxss den Oosterling
1585
Cornelis Dircxss den Oosterlingx achterhuys getacxeert zijnde met 't voorhuys daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Burgsteeg.003
138/1
Cornelis Dircksz {smid}
/9
Cornelis Dircxss smitsmit
1585
Cornelis Dircxss smits huys, es getacxeert op 9 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.079
81/1
Cornelis Dircksz {lakenbereider}
/20
Cornelis Dircxss voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1585
Cornelis Dircxss voerlaeckenreders huys verhuyert es getaxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.088-090
163/1
Cornelis Dircksz {lakenbereider}
/6
Cornelis Dircxss voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1585
Cornelis Dircxss voerlaeckenreders huys verhuyert es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Maarsmansteeg.014.2
6/1
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/26
Cornelis Dircxz
1585
Cornelis Dircxz
Vetus-1585 (eigenaar)Paradijssteeg.027-037
43/1
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/-
Cornelis Dircxz cruynierder huyscruynierder
1585
dezelve een huys in den voors. thuyn gelegen, zijn t'samen getaxeert, daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Paradijssteeg.039
42/1
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/10
Cornelis Dircxz cruynierder thuyncruynierder
1585
Cornelis Dircxss cruyenierders thuyn, die hij gebruyct, es getaxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.113.06
35/1
Cornelis Dircksz van Nieuwkoop
/6
Cornelis Dircxz v Nieucoop
1585
Cornelis Dircxzoon van Nieucoops huysken, es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Barbarasteeg.010
256/1
Cornelis Dircksz den Oosterling
/8
Cornelis Dircxzoon den Oosterling verwerverwer
1585
Cornelis Dircxzoon den Oosterling verwers huys es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Groenhazengracht.005
325/1
Cornelis Dircksz Moy {wever}
/7
Cornelis Dircxzoon Moy weverwever
1585
Cornelis Dircxzoon Moy wevers huys opten houck es getacxeert op 7 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.008
56/1
Cornelis Ewoutsz den Tijt {warmoezenier}
/8
Cornelis Eewoutss den Tijts warmoesmanwarmoesman
1585
Cornelis Eewoutss den Tijts warmoesmans huys verhuyert es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)KortRapenburg.006
75/1
Cornelis Egbertsz {stadstimmerman}
/
Cornelis Egbertsz timmerman
1599
Cornelis Egbertsz timmermans nieuwe huys
Vetus-1585 (eigenaar)JanVossensteeg.059
144/1
Cornelis Florisz {opperman, bouwman}
/11
Cornelis Flooriss metselaermetselaer
1585
Cornelis Flooriss metselaers huys es getaxeert op 11 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hoefstraat.007-009
130/1

/
Cornelis Florisz metselaermetselaer
1585
Cornelis Florisz metselaer nieut huys (erf breet 15 voet in '93 gek. v. Oloff Reyersz)
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.146-150
16/1
Cornelis Florisz {smid}
/12
Cornelis Floryss smitsmit
1585
Cornelis Floryss smits huys, es getaxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.146-150
168/1
Cornelis Florisz {smid}
/6
Cornelis Floryss smitsmit
1585
Cornelis Floryss smits huys, verhuyert, es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.060
10/1
Cornelis Florisz {schoenmaker}
/12
Cornelis Florysz schoemaeckerschoenmaker
1585
Cornelis Florysz schoemaeckers huys es getaxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Vliet.016
202/1
Cornelis Florisz {smid}
/6
Cornelis Floryszoon smithsmith
1585
Cornelis Floryszoon smiths huys verhuyert es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.086
54/1
Cornelis Fransz {bierdrager}
/8
Cornelis Frans
1585
Cornelis Franss huys verhuyert es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.084.1
51/1
Cornelis Fransz {bierdrager}
/5
Cornelis Franss bierdragerbierdrager
1585
Cornelis Franss bierdragers huys verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.099
64/1
Cornelis Fransz {bierdrager}
/12
Cornelis Franss bierdragerbierdrager
1585
Cornelis Franss bierdragers huys es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.083
139/1

/14
Cornelis Gerit Franss vleyshoudervleyshouder
1585
Cornelis Gerit Franss vleyshouders zoons huys es getaxeert op 14 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Gangetje.004-008
2/1
Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}
/40
Cornelis Gerrit Egbertsz
1585
Cornelis Gerit Egbertszoons huys met de kelder es t'samen getaxeert op 40 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.140
135/1
Cornelis Gerritsz {klokkenluider}
/8
Cornelis Gerritss clockluyderclockluyder
1585
Cornelis Gerritss clockluyders huys opten houck es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.108
83/1
Cornelis Gerritsz de Haes
/14
Cornelis Gerritss de Haes
1585
Cornelis Gerritss de Haes huys verhuyert es getaxeert op 14 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.062-064
5/1
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/6
Cornelis Gerritss lijmsiederlijmsieder
1585
Cornelis Gerritss lijmsieders huys verhuyert es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.057.1
164/1
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/15
Cornelis Gerritss lijmsiederlijmsieder
1585
Cornelis Gerritss lijmsieders huys es getaxeert op 15 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)StilleRijn.014.1
68/1
Cornelis Gerritsz van Oyen
/11
Cornelis Gerritss lindeweverlindewever
1585
Cornelis Gerritss lindewevers huys, es getaxeert op 11 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)StilleRijn.012-013
69/1
Cornelis Gerritsz {scheepmaker}
/15
Cornelis Gerritss scheepmaeckerscheepmaecker
1585
Cornelis Gerritss scheepmaeckers huys, es getaxeert op 15 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooglandsekerkchoorsteeg.009
161/1
Cornelis Gerritsz {schipper}
/4
Cornelis Gerritss schipperschipper
1585
Cornelis Gerritss schippers huys es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (overledene)Vrouwenkerksteeg.004
48/1a
Cornelis Gerritsz {verwer}
/5
Cornelis Gerritsz verwers wedueverwer
1585
Jannetgen Jacobsdr Cornelis Gerritsz verwers weduen huys es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Maarsmansteeg.015
159/1
Cornelis Gerritsz de Haes
/44
Cornelis Gerytsz de Haes
1585
Cornelis Gerytszoon de Haes huys genaemt De Haesberch, es getacxeert op 44 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.118
68/1
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
/
Cornelis Gerytszoon colfmaeckers achterhuyscolfmaecker
1585
Cornelis Gerytszoon colfmaeckers achterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.118
137/1
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
/8
Cornelis Gerytszoon kolffmackerkolffmacker
1585
Cornelis Gerytszoon kolffmackers huys, es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.042
141/1
Cornelis Gijsbrechtsz Gool
/12
Cornelis Ghijsbrechtss Gool snijdersnijder
1585
Cornelis Ghijsbrechtss Gool snijders huys es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.049
81/1
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/5
Cornelis Gijsbertszoon Schaecx huysken verhuyrt
1585
Cornelis Gijsbertszoon Schaecx huysken verhuyrt, es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.049
35/1
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/16
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
1585
Cornelis Gijsbrechtsz Schaex huys dat hij verhuyert, es getacxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.001
43/1
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/20
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
1585
Cornelis Gijsbrechtsz.s huys genaemt Het Schaec, es getacxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.041
22/1
Cornelis Harmensz van der Bel
/16
Cornelis Harmansz coperslagercoperslager
1585
Cornelis Harmanss coperslagers huys, es getacxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.036
36/1
Cornelis Harmensz van der Bel
/14
Cornelis Harmansz van der Bel coperslagercoperslager
1585
Cornelis Harmanszoon van der Bel coperslagers huys, es getacxeert op 14 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.036
98/1
Cornelis Harmensz van der Bel
/6
Cornelis Harmanszoon van der Bels achterhuys
1585
Cornelis Harmanszoon van der Bels achterhuys verhuyrt, es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.106.2
164/1
Cornelis Hendricksz {timmerman}
/8
Cornelis Henricxz timmermantimmerman
1585
Cornelis Henricxzoon timmermans huys; es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.015
106/1
Cornelis Hendricksz {haringman}
/8
Cornelis Henricxzoon haerincmanhaerincman
1585
Cornelis Henricxzoon haerincmans huys es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Herensteeg.035-039
159/1
Cornelis Hendricksz {timmerman}
/5
Cornelis Henrix timmermantimmerman
1585
Cornelis Henrix, timmermans camer, verhuyert; es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.065
130/1
Cornelis Huibrechtsz {witmaker}
/18
Cornelis Huybertss witmaeckerwitmaecker
1585
Cornelis Huybertss witmaeckers huys es getacxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.046.2
21/1

/-
Cornelis Huybrechtss witmaeckerwitmaecker
1585
Cornelis Huybrechtss witmaeckers schuyer ende werff es met 't voorhuys getacxeert daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Doezastraat.027-029
143/1
Cornelis Huibrechtsz {bouwman}
/20
Cornelis Huybrechtsz boumanbouman
1585
Cornelis Huybrechtszoon boumans huys es getacxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hoogstraat.003
63/1
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/34
Cornelis Huygensz van Toornvliet
1585
Cornelis Huygenss van Toornvliets huysinge, verhuyert, es getacxeert op 34 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.001
67/1
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/8
Cornelis Huygensz van Toornvliet
1585
Cornelis Huygenss van Toornvliets huys, verhuyert, es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.060.2
64/1
Cornelis Huigenz {bode}
/5
Cornelis Huygenz bodebode
1585
Cornelis Huygenzoon bodes huys, dat hij verhuyert, es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.060.2
71/1
Cornelis Huigenz {bode}
/-
Cornelis Huygenzoon bodes tuynbode
1585
Cornelis Huygenzoon bodes tuyn, es getacxeert mit zijn huys, daeromme niet
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.095
46/1
Cornelis Ingenz {brouwer}
/12
Cornelis Ingen
1585
Cornelis Ingens huys, verhuyert, es getaxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)StilleRijn.004
81/1
Cornelis Ingenz {brouwer}
/-
Cornelis Ingens brouwerijebrouwerije
1585
Cornelis Ingens brouwerije, es voorgaende getaxeert, hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)StilleRijn.004
80/1
Cornelis Ingenz {brouwer}
/40
Cornelis Ingenzoons brouwwerijebrouwwerije
1585
Cornelis Ingenzoons brouwwerije, die hij bewoont, es getaxeert op 40 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.117-123
276/1
Cornelis Jacobsz {bakker}
/6
Cornelis Jacobss couckebackercouckebacker
1585
Cornelis Jacobss couckebackers tuyn es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.070
110/1
Cornelis Jacobsz Fock
/6
Cornelis Jacobss Focx snijdersnijder
1585
Cornelis Jacobss Focx snijders huys es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Groenesteeg.033-037.1
64/1
Cornelis Jacobsz Bien {linnenwever}
/8
Cornelis Jacobss lindeweverlindewever
1585
Cornelis Jacobss lindewevers huys es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.176-178
4/1
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/24
Cornelis Jacobss olyslagerolyslager
1585
Cornelis Jacobss olyslagers huys ende erff daer den barch op staet, t'samen getaxeert zijnde op 24 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.176-178
179/1
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/-
Cornelis Jacobss olyslagerolyslager
1585
Cornelis Jacobss olyslagers huys, es met 't voorhuys op den Rijn getaxeert, daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.070
2/1
Cornelis Jacobsz Fock
/12
Cornelis Jacobsz Fock snijdersnijder
1585
Cornelis Jacobss Focx snijders huys es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.30
238/1

/4
Cornelis Jacobszoon turffdragerturffdrager
1585
Cornelis Jacobszoon turffdragers huysken es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.051-053
10/1
Cornelis Jacobsz den Waal {korendrager}
/
Cornelis Jacopss den Jongen Wijl
1585
Cornelis Jacopss den Jongen Wijl
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.056
11/1
Cornelis Jan Fransz {witmaker}
/-
Cornelis Jan Frans
1585
Cornelis Jan Franss huys met 't voorhuys getacxeert zijnde daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.052.3
13/1
Cornelis Jan Fransz {witmaker}
/6
Cornelis Jan Frans
1585
Cornelis Jan Franss huys dat hij verhuyrt es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.099
151/1
Cornelis Jan Fransz {witmaker}
/14
Cornelis Jan Frans
1585
Cornelis Jan Franss huys verhuyrt es getacxeert op 14 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.127-135
103/1
Cornelis Jan Fransz {witmaker}
/12
Cornelis Jan Franss
1585
Cornelis Jan Franss.s thuyn es ghetaxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.018
284/1
Cornelis Jansz Bontecraey
/18
Cornelis Janss Bontecraey
1585
Cornelis Janss Bontecraey opten houck van Levendaels huys es getacxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Burgsteeg.006
133/1
Cornelis Jansz {koekebakker}
/18
Cornelis Janss couckebackercouckebacker
1585
Cornelis Janss couckebackers huys, es getacxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)SintUrsulasteeg.016
25/1

/4
Cornelis Janss Cryel opte Morsch
1585
Cornelis Janss Cryel opte Morsch huys verhuyert es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.019.6
224/1
Cornelis Jansz {linnenwever-Uiterstegracht-19}
/8
Cornelis Janss lindeweverlindewever
1585
Cornelis Janss lindewevers huys es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.083-087
305/1
Cornelis Jansz {linnenwever-onbekend}
/3
Cornelis Janss lindeweverlindewever
1585
Cornelis Janss lindewevers huys verhuyrt es getaxeert op 3 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.093.1
1/1
Cornelis Jansz {steenplaatsersknecht-NieuweRijn}
/6
Cornelis Janss schuytvoerderschuytvoerder
1585
Cornelis Janss schuytvoerders huys es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.089
43/1
Cornelis Jansz {snijder-Marendorp}
/10
Cornelis Janss snijdersnijder
1585
Cornelis Janss snijders huys, getaxeert zijnde op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelweg.029
120/1

/6
Cornelis Janss timmermantimmerman
1585
Cornelis Janss timmermans huys verhuyert es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Apothekersdijk.021.2
119/1
Cornelis Jansz van Amersfoort
/-
Cornelis Janss van Amersfoort
1585
Cornelis Janss van Amersfoorts poort ende aldaer een huysken hij verhuyert, es getaxeert zijnde met 't voorhuys, hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.143.2
109/1
Cornelis Jansz van Slingeland
/13
Cornelis Janss van Slingerlants smitsmit
1585
Cornelis Janss van Slingerlants smits huys opten houc, getaxeert zijnde op 13 gulden
Vetus-1585 (overledene)Haarlemmerstraat.042-044
32/1a
Cornelis Jansz Oliekruik {bouwman-Marendorp}
/38
Cornelis Janss wedue
1585
Anna Jansdr van der Goes Cornelis Janss weduen huys es getaxeert op 38 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Botermarkt.013
93/1
Cornelis Jansz den Deen
/32
Cornelis Jansz den Deen
1585
Cornelis Jansz den Deen
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.019.1
54/1
Cornelis Jansz {schipper-Steenschuur}
/16
Cornelis Jansz schipperschipper
1585
Cornelis Janszoon schippers huys, es getacxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.037-039
19/1
Cornelis Jansz van Amersfoort
/24
Cornelis Jansz van Amersfoort
1585
Cornelis Jansz van Amersfoorts huys, es getaxeert op 24 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeVarkenmarkt.015
348/1
Cornelis Jansz Cluft {baggerman, slager}
/8
Cornelis Janszoon Clufgen
1585
Cornelis Janszoon Clufgens huys es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Groenhazengracht.023
344/1
Cornelis Josephsz {schuitenvoerder}
/5
Cornelis Josephsoon botercruyerbotercruyer
1585
Cornelis Josephsoon botercruyers huysken es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.135.1
83/1
Cornelis Lourisz {bode}
/20
Cornelis Louriss bodebode
1585
Cornelis Louriss bode opten houck van Maerendorps huys, es getaxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.179
131/1

/18
Cornelis Maertss zalmcoper ende Jacop de Bontzalmcoper
1585
Cornelis Maertss zalmcoper ende Jacop de Bonts huys opten houck genaemt In Leyderdorp, verhuyrt, es getaxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.009
3/1
Cornelis Maertensz {zalmkoper}
/18
Cornelis Maertsz van der Elft
1585
Cornelis Maertszoon van der Elsts huys, es getacxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (overledene)Uiterstegracht.143
283/1a

/
Cornelis Matheusz wed
1585
Heyltgen Geritsdr Cornelis Matheusz wed
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.053
304/1
Cornelis Matthijsz {linnenwever}
/13
Cornelis Mathijszoon
1585
Cornelis Mathijszoons huys es getacxeert op 13 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.079.2
137/1
Cornelis Meesz {bonmeester}
/12
Cornelis Meess Biltman huys ende thuyn
1585
Cornelis Meess Biltmans huys ende thuyn t'samen getaxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Plaatsteeg.000.12
101/1
Cornelis Meesz van Hout
/6
Cornelis Meesz v Hout
1585
Cornelis Meeszoon van Houts huysken, es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.059-061
8/1
Cornelis Jansz {Oliviersz}
/
Cornelis Olifierszoon
1585
Cornelis Olifierszoon
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.170
32/1

/10
Cornelis Pieterss metselaers
Deputaten Pieterskerk: 1-1-8 pj

1585
Cornelis Pieterss metselaers huys, es getaxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.089
89/1

/6
Cornelis Pieterss voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1585
Cornelis Pieterss voerlaeckenreders huys verhuyert es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.141
100/1

/9
Cornelis Pieterss weeskint
1585
Cornelis Pieterss weeskints huys, verhuyert, es getaxeert op 9 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Raamsteeg.004-006
106/1

/
Cornelis Pietersz
1585
Cornelis Pietersz en Jan Nieuwenhuysen
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.070-072
125/1
Cornelis Pietersz {schuitenvoerder}
/7
Cornelis Pietersz schuytvoerderschuytvoerder
1585
Cornelis Pieterszoon schuytvoerders huys, es getacxeert op 7 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.049
306/1
Cornelis Pietersz Speck {timmerman}
/12
Cornelis Pieterszoon timmermantimmerman
1585
Cornelis Pieterszoon timmermans huys es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Barbarasteeg.007
249/1
Cornelis Robrechtsz {turfdrager}
/3
Cornelis Robbrechtss turfdrager alias Levy Oomturfdrager
1585
Cornelis Robbrechtss turfdrager alias Levy Ooms huys es getacxeert op 3 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.16
35/1
Cornelis Roelofsz {scheepmaker}
/12
Cornelis Roelen scheepmaeckerscheepmaecker
1585
Cornelis Roelen scheepmaeckers huys es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.010-012
62/1

/-
Cornelis Schouten cuyper
1585
Cornelis Schouten cuypers erff es hiernaer opte Maren getaxeert hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.066
42/1
Cornelis Symonsz {warmoezenier}
/18
Cornelis Symonss appelcooperappelcooper
1585
Cornelis Symonss appelcoopers huys es getacxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.069-075
259/1

/6
Cornelis Symonss snijder
1585
Cornelis Symonss snijders huys es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Burgsteeg.012
128/1
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/7
Cornelis Symonss Stam
1585
Cornelis Symonss Stams camerken, verhuyert, es getacxeert op 7 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.081
39/1
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/16
Cornelis Symonss Stams ende Louis Corneliss Schenaert
1585
Cornelis Symonss Stams ende Louis Corneliss Schenaerts huys, verhuyrt, es getaxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.081
39/2
Louris Cornelisz Schenaert
/16
Cornelis Symonss Stams ende Louis Corneliss Schenaert
1585
Cornelis Symonss Stams ende Louis Corneliss Schenaerts huys verhuyrt es getaxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.106
117/1
Cornelis Symonsz Heerman {vleeshouwer, de jonge}
/14
Cornelis Symonss vleyshoudervleyshouder
1585
Cornelis Symonss vleyshouders huys es getaxeert op 14 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Aalmarkt.027
149/1
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/6
Cornelis Symonsz Stam de kelder van 't huys genaemt Den Olyfant
1585
Cornelis Symonszoon Stam ende Lourys Cornelisz Schenaerts de kelder van 't huys genaemt Den Olyfant verhuyrt, es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.171
38/1
Louris Cornelisz Schenaert
/24
Cornelis Symonsz Stam ende Laurens Cornz Schenaert
1585
Cornelis Symonss Stam ende Louris Cornelisz Schenaerts huysinge genaemt Ruytenborch, es getacxeert op 24 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.048
29/1
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/36
Cornelis Symonsz Stam ende Louris Corn z Schenaert
1585
Cornelis Symons Stam ende Louris Cornelisz Schenaerts huys, getacxeert op 36 gulden
Vetus-1585 (mede-eigenaar)Breestraat.048
29/2
Louris Cornelisz Schenaert
/
Cornelis Symonsz Stam ende Louris Corn z Schenaert
1585
Cornelis Symonsz Stam ende Louris Corn z Schenaert
Vetus-1585 (eigenaar)Boommarkt.018
107/1
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz Stam ende Louris Cornelisz Schenaert
1585
Cornelis Symonsz Stam ende Louris Cornelisz Schenaert
Vetus-1585 (eigenaar)Boommarkt.018
107/2
Louris Cornelisz Schenaert
/
Cornelis Symonsz Stam ende Louris Cornelisz Schenaert
1585
Cornelis Symonsz Stam ende Louris Cornelisz Schenaert
Vetus-1585 (eigenaar)Aalmarkt.027
148/1
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/6
Cornelis Symonsz Stam huysken
1585
Cornelis Symonsz Stam ende Louris Cornelisz Schenaerts huysken verhuyrt, es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Diefsteeg.011
32/1
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/13
Cornelis Symonsz Stam metselaermetselaer
1585
Cornelis Symonszoon Stams metselaers huys verhuyert, es getacxeert op 13 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Ketelboetersteeg.023-025
133/1
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/6
Cornelis Symonsz Stam metselaermetselaer
1585
Cornelis Symonszoon Stam metselaers huysken, es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.088
186/1
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/10
Cornelis Symonsz Stam metselaermetselaer
1585
Cornelis Symonss Stam metselaers huys, verhuyert; es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.024.2
387/1
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/4
Cornelis Symonszoon Stam ende Louris Corneliszoon Schenaert
1585
Cornelis Symonszoon Stam ende Louris Corneliszoon Schenaerts camer die zij verhuyeren es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (mede-eigenaar)Noordeinde.024.2
387/2
Louris Cornelisz Schenaert
/
Cornelis Symonszoon Stam ende Louris Corneliszoon Schenaert
1585
Cornelis Symonszoon Stam ende Louris Corneliszoon Schenaerts camer die zij verhuyeren es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.115-117
31/1
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/10
Cornelis Symonszoon Stam metselaermetselaer
1585
Cornelis Symonszoon Stam metselaers huys verhuyert; es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Kaiserstraat.021
132/1
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/5
Cornelis Symonszoon Stam metselaermetselaer
1585
Cornelis Symonszoon Stam metselaers huys verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.111
33/1
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/18
Cornelis Symonszoon Stan
1585
Cornelis Symonszoon Stans huys verhuyert; es getacxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.000.2
274/1
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/30
Cornelis Thoniss glaesschrijverglaesschrijver
1585
Cornelis Thoniss glaesschrijvers huys opten houc es getacxeert op 30 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.023
42/1
Cornelis Anthonisz {witmaker}
/3
Cornelis Thoniss witmaeckerwitmaecker
1585
Cornelis Thoniss witmaeckers huys verhuyert es getaxeert op 3 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.006-008
177/1
Cornelis Matthijsz {warmoezenier}
/15
Cornelis Tijss warmoesmanwarmoesman
1585
Cornelis Tijss warmoesmans huys opten houck es getacxeert op 15 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.244-246
161/1
Cornelis Matthijsz {bouwman}
/18
Cornelis Tijssen boumans met 't ledige erff t'samen
Deputaten Pieterskerk: 3-15-0 pj
bouman
1585
Cornelis Tijssen boumans huys met 't ledige erff, es t'samen getaxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.096
14/1

/8
Cornelis Tonisz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1585
Cornelis Thoniss laeckenbereyders huys es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Papengracht.011
139/1
Cornelis IJsbrantsz van der Bouchorst
/8
Cornelis van der Bouchorst
1585
Cornelis van der Bouchorst huys, es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.002
66/1
Cornelis Cornelisz van Duvenvoorde
/10
Cornelis van Duyvenvoorde
1585
Cornelis van Duyvenvoordens huys, es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.002
65/1
Cornelis Cornelisz van Duvenvoorde
/5
Cornelis van Duyvenvoorde achterhuysken
1585
Cornelis van Duyvenvoorde achterhuysken verhuyert, es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.081-083
173/1
Cornelis van Mierop
/-
Cornelis van Mierops achterhuys, dat hij selffs bewoont
1585
Cornelis van Mierops achterhuys, dat hij selffs bewoont, es getacxeert met het voorhuys, daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.081-083
168/1
Cornelis van Mierop
/80
Cornelis van Nierop
1585
Cornelis van Nierop
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.099
39/1
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/20
Cornelis van Noorden Pieterszoon
1585
Cornelis van Noorden Pieterszoons huys; es getacxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.020
13/1
Cornelis Cornelisz van Rouanen {de oude}
/16
Cornelis van Rowanen
1585
Cornelis van Rowanen huys es getacxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.010
376/1
Cornelis Vincentenz {wielmaker}
/12
Cornelis Vincentenzoon
1585
Cornelis Vincentenzoons huys es ghetacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Koddesteeg.005.2
31/1

/-
Cornelis Willeboorts
1585
Cornelis Willeboortss.s achterhuys es met 't voorhuys getaxeert daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.017
97/1
Cornelis Willeboortsz {schuitenvaarder}
/4
Cornelis Willeboortss schuytvoerderschuytvoerder
1585
Cornelis Willeboortss schuytvoerders huys verhuyert es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.091-095
267/2
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/4
Cornelis Willemss Rijcke lapper
1585
Cornelis Willemss Rijcke lappers huys es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.027
81/1
Cornelis Willemsz {schipper}
/12
Cornelis Willemss schipper
1585
Cornelis Willemss schippers huys, es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Groenesteeg.017.1
110/1
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/10
Cornelis Willemss schoenlapperschoenlapper
1585
Cornelis Willemss schoenlappers huys verhuyert es getaxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.132.3
145/1
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/6
Cornelis Willemss schoenlapperschoenlapper
1585
Cornelis Willemss schoenlappers huys es ghetaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.087-089
265/1

/4
Cornelis Willemss schoenlapper
1585
Cornelis Willemss schoenlappers huys es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.020.6
214/1
Cornelis Willemsz van Limmen
/
Cornelis Willemss van Limmen
1585
Cornelis Willemss van Limmen
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.065-067
31/1
Cornelis Willemsz {verwer}
/20
Cornelis Willemss verwerverwer
1585
Cornelis Willemss verwers huys, getaxeert zijnde op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.053.1
252/1
Cornelis Willemsz {linnenwever}
/9
Cornelis Willemss voerlaeckenreder
1585
Cornelis Willemss voerlaeckenreders huys es getaxeert op 9 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.003
57/1
Cornelis Willemsz Hasius {boterkoper}
/32
Cornelis Willemsz botercooperbotercooper
1585
Cornelis Willemss botercoopers huys, es getacxeert op 32 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.115
10/1
Cornelis Willemsz Buys
/36
Cornelis Willemsz Buys
1585
Cornelis Willemss Buys huysinge genaemt 't Moerjaenshooft, es getacxeert op 36 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.136
128/1
Cornelis Willemsz {tinnegieter}
/24
Cornelis Willemsz tinnegietertinnegieter
1585
Cornelis Willemsz tinnegieter
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.115
144/1
Cornelis Willemsz Buys
/8
Cornelis Willemszoon Buys achterhuys
1585
Cornelis Willemszoon Buys achterhuys, es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.136
124/1
Cornelis Willemsz {tinnegieter}
/
Cornelis Willemszoons tinnegieters achterhuystinnegieter
1585
Cornelis Willemszoons tinnegieters achterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Watersteeg.000.4
17/1

/-
Cornelis Wolpherts corfmaeckercorfmaecker
1585
Cornelis Wolpherts corfmaecker ?
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.164
172/1
Cornelis IJsbrantsz {boterkoopman}
/-
Cornelis Ysbrantss
1585
Cornelis Ysbrantss.s achterhuysken, es met 't voorhuys getaxeert, alhier niet
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.164
11/1
Cornelis IJsbrantsz {boterkoopman}
/20
Cornelis Ysbrantss botercoperbotercoper
1585
Cornelis Ysbrantss botercopers huys, getaxeert zijnde op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.040-044
191/1
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/7
Cornelis Ysbrantss rederreder
1585
Cornelis Ysbrantss reders huys verhuyrt es getaxeert op 7 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.059
127/1
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/16
Cornelis Ysbrantss voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1585
Cornelis Ysbrantss voerlaeckenreders huys verhuyert es getaxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.029
45/1
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/24
Cornelis Ysbrantsz drapierdrapier
1585
Cornelis Ysbrantsz drapier
Vetus-1585 (eigenaar)Diefsteeg.019
36/1
Cornelis IJsbrantsz {linnenwever}
/10
Cornelis Ysbrantsz lindeweverlindewever
1585
Cornelis IJsbrantszoon lindewevers huys, es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Groenesteeg.048
65/1
Cors Dircksz {voller, korfmaker}
/8
Cors Dircxss corffmaeckercorffmaecker
1585
Cors Dircxss corffmaecker huys es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Vliet.045.2
2/1
Cors Dircksz {schuitenvoerder}
/6
Cors Dircxz schuytvoerder off bleyckerschuytvoerder of bleycker
1585
Cors Dircxzoon schuytvoerders off bleyckers huys es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Kaiserstraat.055
100/1
Cors Dircksz {schuitenvoerder}
/6
Cors Dircxzoon bleyckerbleycker
1585
Cors Dircxzoon bleyckers huys es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.056.2
110/1
Cors Gerritsz {vleeshouwer}
/10
Cors Gerytsz vleyshoudervleyshouder
1585
Cors Gerytszoon vleyshouders, es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.005-007
79/1
Cors Govertsz van der Aer
/20
Cors Govertss van der Aer
1585
Cors Govertss van der Aers huys verhuyert es getaxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.015
98/1
Cors Govertsz van der Aer
/5
Cors Govertss van der Aer
1585
Cors Govertss van der Aers huys verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hoogstraat.004
62/1
Cors Govertsz van der Aer
/30
Cors Govertsz van der Aer
1585
Cors Govertss van der Aers huysinge, verhuyert, es getacxeert op 30 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.121
193/1
Cors Hendricksz {koopman}
/10
Cors Henricxsz comancoman
1585
Cors Henricxss comans huys verhuyert es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.159
33/1
Cors Hendricksz {koopman}
/14
Cors Henricxz comancoman
1585
Cors Henricxz comans huys, es getacxeert op 14 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwsteeg.041.2
108/1

/12
Cors Henricxz comancoman
1585
Cors Henricxzoon comans huys, verhuyrt; es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.129
188/1
Cors Hendricksz {koopman}
/12
Cors Henricxz comancoman
1585
Cors Henricxzoon comans huys es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelweg.040.5
62/1
Cors Hendricksz {koopman}
/5
Cors Henricxz coomancooman
1585
Cors Henricxz coomans huys verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (plaats)KortRapenburg.018
68/0a

/
Cort Rapenburch oostzijde noortwerts aen naer de Bostelbrugge toe
1585
Cort Rapenburch oostzijde noortwerts aen naer de Bostelbrugge toe
Vetus-1585 (plaats)Noordeinde.054
407/0a

/
Cort Rapenburch westsijde noortwerts aen
1585
Cort Rapenburch westsijde noortwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Breestraat.158
111/0a

/
Cort Steenschuyr
1585
Cort Steenschuyr
Vetus-1585 (plaats)Haarlemmerstraat.188
96/0a

/
Corte Bouwen Louwensteech westzijde noortwerts aen
1585
Corte Bouwen Louwensteech westzijde noortwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Korenbrugsteeg.004.1
44/0a

/
Corte Coorenbrugsteech noortwestzijde zuytwestwaerts aen
1585
Corte Coorenbrugsteech noortwestzijde zuytwestwaerts aen
Vetus-1585 (plaats)Korenbrugsteeg.003-005
79/0a

/
Corte Coornbrugsteech zuytoostzijde noortwestwaerts aen
1585
Corte Coornbrugsteech zuytoostzijde noortwestwaerts aen
Vetus-1585 (plaats)Hooigracht.108
22/0a

/
Corte Coppenhiecxsteech noortside westwaerts aen
1585
Corte Coppenhiecxsteech noortside westwaerts aen
Vetus-1585 (plaats)Koppenhinksteeg.001
125/0a

/
Corte Coppenhiecxstege zuytzijde oostwerts aen
1585
Corte Coppenhiecxstege zuytzijde oostwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Breestraat.075-077
21/0a

/
Corte Diefsteege noortwestzijde noortoostwaerts aen lopende naer de Bredestraete
1585
Corte Diefsteege noortwestzijde noortoostwaerts aen lopende naer de Bredestraete
Vetus-1585 (plaats)Breestraat.081.1
16/0a

/
Corte Diefstege zuytoostzijde zuytwestwaerts aen aner de Volresgraft
1585
Corte Diefstege zuytoostzijde zuytwestwaerts aen aner de Volresgraft
Vetus-1585 (plaats)Haarlemmerstraat.208
123/0a

/
Corte Duysent Raetsteech westzijde noortwerts aen
1585
Corte Duysent Raetsteech westzijde noortwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Duizenddraadsteeg.011-017
127/0a

/
Corte Duysentraetsteech oostzijde zuytwerts aen
1585
Corte Duysentraetsteech oostzijde zuytwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Middelstegracht.059
61/0a

/
Corte Groensteech zuytzijde oostwerts aen
1585
Corte Groensteech zuytzijde oostwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Groenesteeg.048
65/0a

/
Corte Groenstege noortzijde westwaerts aen
1585
Corte Groenstege noortzijde westwaerts aen
Vetus-1585 (plaats)Haarlemmerstraat.127
61/0a

/
Corte Maren westzijde zuytwerts aen
1585
Corte Maren westzijde zuytwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Nieuwstraat.000.4
125/0a

/
Corte Nieustraet westzijde zuytwerts aen
1585
Corte Nieustraet westzijde zuytwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Nieuwstraat.003
143/0a

/
Corte Nieustraet zuytzijde oostwerts aen
1585
Corte Nieustraet zuytzijde oostwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Hooglandsekerksteeg.008
134/0a

/
Corte Pancraeskercksteech oostzijde noortwerts aen
1585
Corte Pancraeskercksteech oostzijde noortwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Hooglandsekerksteeg.007
132/0a

/
Corte Pancraeskercsteech westzijde zuytwerts aen
1585
Corte Pancraeskercsteech westzijde zuytwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Pieterskerkchoorsteeg.010
148/0a

/
Corte Pieterskercsteege zuytoostzijde noortoostwaerts aen naer de Breedestraet toe
1585
Corte Pieterskercsteege zuytoostzijde noortoostwaerts aen naer de Breedestraet toe
Vetus-1585 (plaats)Pieterskerkchoorsteeg.005.1
1/0a

/
Corte Pieterskersteech noortwestzijde noortoostwaerts aen lopende naer de Bredestrate toe
1585
Corte Pieterskersteech noortwestzijde noortoostwaerts aen lopende naer de Bredestrate toe
Vetus-1585 (plaats)StilleRijn.001
83/0a

/
Corte Vrouwensteech oostzijde noortwerts aen
1585
Corte Vrouwensteech oostzijde noortwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Haarlemmerstraat.083
88/0a

/
Corte Vrouwensteech westzijde zuytwerts aen
1585
Corte Vrouwensteech westzijde zuytwerts aen
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.012.2
144/1
Cosmo de Pescarengis
/22
Cosmas Pescarengijs
1585
Cosman Pescarengys huys, es getacxeert op 22 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.000.2
142/1
Cosmo de Pescarengis
/-
Cosmas Pesquarengijs achterhuys
1585
Cosmas Pesquarengys axhterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, hier daeromme niet
Vetus-1585 (plaats)Krauwelsteeg.000.04
152/0a

/
Crauwelsteech oostzijde zuytwerts aen
1585
Crauwelsteech oostzijde zuytwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Krauwelsteeg.000.15
167/0a

/
Crauwelstege westzijde noortwerts aen
1585
Crauwelstege westzijde noortwerts aen
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.061
139/1
Quirijn Cornelisz {schoenlapper-Hogewoerd}
/4
Crijn Corneliss schoenlapperschoenlapper
1585
Crijn Corneliss schoenlappers huysken verhuyert es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeVarkenmarkt.019
346/1
Quirijn Cornelisz Cluft {landman}
/7
Crijn Corneliszoon Cluft
1585
Crijn Corneliszoon Clufts huys es getacxeert op 7 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.08
257/1
Quirijn Jacobsz {opperman}
/5
Crijn Jacops
1585
Crijn Jacopss huys dat hij bewoont es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.020
42/1
Quirijntgen Jansdr {Middelstegracht}
/6
Crijn Jandr
1585
Crijn Jandr.s huys es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.009-013
92/1
Quirijntgen Joostendr
/6
Crijn Joosten wed v Adriaen Wouters volre
1585
Crijn Joosten weduwe van Adriaen Wouterszoon volres huys es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.061
143/1
Quirijn Cornelisz {schoenlapper-Hogewoerd}
/5
Crijn schoelapperschoelapper
1585
Crijn schoelappers huys dat hij bewoont es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.071-073
111/1
Quirijntgen Cornelisdr {appelkoopster}
/5
Crijntgen Cornelisdochter Anthonis Clementss weduwen
1585
Crijntgen Cornelisdochter Anthonis Clementss weduwen huys verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.071-073
123/1
Quirijntgen Cornelisdr {appelkoopster}
/5
Crijntgen Cornelisdr
1585
Crijntgen Cornelisdr voorn. huys verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.071-073
104/1
Quirijntgen Cornelisdr {appelkoopster}
/16
Crijntgen Cornelisdr appelcoopster Anthonis Clementszs weduwenappelcoopster
1585
Crijntgen Cornelisdr appelcoopster Anthonis Clementsz.s weduwen huys es getacxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.071-073
113/1
Quirijntgen Cornelisdr {appelkoopster}
/-
Crijntgen Cornelisdr voornomts tuyn
1585
Crijntgen Cornelisdr voornomts tuyn met 't voorhuys getacxeert zijnde daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Barbarasteeg.014
254/1
Quirijntgen Gijsbrechtsdr {vrouw van Hendrick Jansz}
/5
Crijntgen Ghijsbrechtsdr Henric Janss Brederoedens wedue
1585
Crijntgen Ghijsbrechtsdr Henric Janss Brederoedens weduen huys es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.081-083
84/1
Trijntgen Adriaens/Pietersdr {vrouw van Jan Adriaensz}
/11
Crijntgen Pieterdr wedue van Jan Adriaenss houffsmit
1585
Crijntgen Pieterdr wedue van Jan Adriaenss houffsmit
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.050
110/1
Christoffel Plantijn
/9
Cristoffel Plantijn
1585
Cristoffel Plantijns huys verhuyert, es getacxeert op 9 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwsteeg.043.2
110/1
Christoffel van Langerak
/15
Cristoffel v Langerac goudtsmitgoudtsmit
1585
Cristoffel van Langerac, goudtsmits huys; es getacxeert op 15 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.050
112/1
Christoffel Plantijn
/8
Cristofle Plantijns huysken verhuyrt
1585
Cristofle Plantijns huysken verhuyrt, es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.098
78/1
Cunera Claesdr {Haarlemmerstraat}
/8
Cunera Claesdr Claes Blasius wedue
1585
Cunera Claesdr Claes Blasius weduen huys es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwstraat.038
180/1

/16
Cunera Claesdrs wedue wijlen Aernt Janss in 't Hulcgen
1585
Cunera Claesdr.s wedue wijlen Aernt Janss in 't Hulcgens huys es ghetacxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (overledene)Nieuwstraat.038
180/1a
Adriaen Jansz {biertapper}
/0
Cunera Claesdrs wedue wijlen Aernt Janss in 't Hulcgen
1585
Cunera Claesdr.s wedue wijlen Aernt Janss in 't Hulcgens huys es ghetacxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkstraat.006-010
19/1

/6
D Antonij Trutij Lirani achterhuys
1585
D. Antony Truty Liram achterhuis, es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.051-057
58/1
Antonius Trutius
/42
D Antonij Trutij Lirani ledige erve met huys
1585
D. Antony Truty Lirani ledige erve mit zijn huys, es getacxeert op 42 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Garenmarkt.000.03
207/1

/
D Johannes Hollman
1585
D. Johannes Hollman
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.055
32/1
Justus Lipsius
/
D Justus Lipsius
1585
D Justus Lipsius
Vetus-1585 (eigenaar)Kloksteeg.021.4
241/1
Petrus Tiara (Petreius)
/18
D Petrey Tiare
1585
D. Petrey Tiare huys; es getacxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Kaiserstraat.039-043
104/1

/-
d' aelmoeshuysinge van Betanien die zij selfs bewonen sijn 14 huyskens
1585
d' aelmoeshuysinge van Betanien die zij selfs bewonen sijn 14 huyskens en sijn niet getacxeert daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.090-102
144/1

/-
d' erffgenamen van Claes Lambertss brouwerijebrouwerije
1585
d' erffgenamen van Claes Lambertss brouwerije, es getaxeert met 't voorhuys, daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.071.2
107/1

/24
d' erffgenamen van Cornelis Schouten cuyper
1585
d' erffgenamen van Cornelis Schouten cuypers huys es getaxeert op 24 gulden
Vetus-1585 (overledene)LangeMare.071.2
107/1a
Cornelis Schouten {kuiper}
/
d' erffgenamen van Cornelis Schouten cuypercuyper
1585
d' erffgenamen van Cornelis Schouten cuypers huys es getaxeert op 24 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)KortRapenburg.007
410/1

/5
d' erffgenamen van de schout van Catwijc
1585
d' erffgenamen van de schout van Catwijcxs huys verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.022.01
36/1

/8
d' erffgenamen van Geertgen van Oyen
1585
d' erffgenamen van Geertgen van Oyens huys verhuyert es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (overledene)Steenschuur.022.01
36/1a
Geertruid Jansdr van Oyen
/8
d' erffgenamen van Geertgen van Oyen
1585
d' erffgenamen van Geertgen van Oyens huys verhuyert es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.040
328/1

/4
d' erffgenamen van Harman Pieters
1585
d' erffgenamen van Harman Pieterss.s huys verhuyert es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (overledene)Levendaal.040
328/1a
Harmen Pietersz {Levendaal}
/4
d' erffgenamen van Harman Pieters
1585
d' erffgenamen van Harman Pieterss.s huys verhuyert es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Clarensteeg.019-037
95/1

/8
d' erffgenamen van Huych Claess Gael
1585
d' erffgenamen van Huych Claess Gaels tuyn die sij gebruyken getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (overledene)Clarensteeg.019-037
95/1a
Huig Claesz Gael
/8
d' erffgenamen van Huych Claess Gael
1585
d' erffgenamen van Huych Claess Gaels tuyn die sij gebruyken getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.016-018
168/1

/24
d' erffgenamen van Jacob de Vries
1585
d' erffgenamen van Jacob de Vries huys verhuyert es getacxeert op 24 gulden
Vetus-1585 (overledene)Hooigracht.016-018
168/1a
Jacob Pietersz de Vries {verwer}
/24
d' erffgenamen van Jacob de Vries
1585
d' erffgenamen van Jacob de Vries huys verhuyert es getacxeert op 24 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Doezastraat.001.15
167/1

/6
d' erffgenamen van Jacop Cocken
1585
d' erffgenamen van Jacop Cocken huys dat zij verhuyeren es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (overledene)Doezastraat.001.15
167/1a
Jacob Cornelisz Cock
/6
d' erffgenamen van Jacop Cocken
1585
d' erffgenamen van Jacop Cocken huys dat zij verhuyeren es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Doezastraat.001.11
169/1

/6
d' erffgenamen van Jacop Cocken
1585
d' erffgenamen van Jacop Cocken huys dat zij verhuyeren es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (overledene)Doezastraat.001.11
169/1a
Jacob Cornelisz Cock
/
d' erffgenamen van Jacop Cocken
1585
d' erffgenamen van Jacop Cocken huys dat zij verhuyeren es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.061
166/1

/20
d' erffgenamen van Machtelt Gerrits mr Jeronimus wedue
1585
d' erffgenamen van Machtelt Gerrits mr. Jeronimus weduen huys verhuyrt es getaxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (overledene)OudeRijn.061
166/1a
Machteld Gerritsdr in 't Hart
/
d' erffgenamen van Machtelt Gerrits mr Jeronimus wedue
1585
d' erffgenamen van Machtelt Gerrits mr. Jeronimus weduen huys verhuyrt es getaxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.143
108/1

/7
d' erffgenamen van Machtelt in 't Hart
1585
d' erffgenamen van Machtelt in 't Harts huys verhuyert es getaxeert op 7 gulden
Vetus-1585 (overledene)Middelstegracht.143
108/1a
Machteld Gerritsdr in 't Hart
/7
d' erffgenamen van Machtelt in 't Hart
1585
d' erffgenamen van Machtelt in 't Harts huys verhuyert es getaxeert op 7 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)JanVossensteeg.058-060
187/1

/6
d' erffgenamen van Maritgen wedue wijlen Pieter Henricxss bontwercker
1585
d' erffgenamen van Maritgen wedue wijlen Pieter Henricxss bontwerckers huys, verhuyrt, es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (overledene)JanVossensteeg.058-060
187/1a
Marytgen Jansdr {spinster}
/6
d' erffgenamen van Maritgen wedue wijlen Pieter Henricxss bontwercker
1585
d' erffgenamen van Maritgen wedue wijlen Pieter Henricxss bontwerckers huys, verhuyrt, es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (overledene)JanVossensteeg.058-060
187/1b
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/6
d' erffgenamen van Maritgen wedue wijlen Pieter Henricxss bontwercker
1585
d' erffgenamen van Maritgen wedue wijlen Pieter Henricxss bontwerckers huys, verhuyrt, es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Raamsteeg.000.18
69/1

/6
d' erffgenamen van Marytgen Jacop Lambrechtszoon
1585
d' erffgenamen van Marytgen Jacop Lambrechtszoons huys verhuyert es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (overledene)Raamsteeg.000.18
69/1a
Marytgen Dircksdr {vrouw van Jacob Lambrechtsz}
/6
d' erffgenamen van Marytgen Jacop Lambrechtszoon
1585
d' erffgenamen van Marytgen Jacop Lambrechtszoons huys verhuyert es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.068.1
2/1
Machteld Gerritsdr in 't Hart
/12
d' erffgenamen van Matgen in 't Hart
1585
d' erffgenamen van Matgen in 't Harts huys verhuyrt es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Maarsmansteeg.010
13/1

/28
D' erffgenamen van Meester Pieter Jansz
1585
D' erffgenamen van Meester Pieter Jansz
Vetus-1585 (overledene)Maarsmansteeg.010
13/1a
Pieter Jansz {chirurgijn}
/
D' erffgenamen van Meester Pieter Jansz
1585
D' erffgenamen van Meester Pieter Jansz
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.067-069
105/1

/10
d' erffgenamen van Michiel Gerritss glaesmaecker
1585
d' erffgenamen van Michiel Gerritss glaesmaeckers huys dat zij verhuyren es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (overledene)Hogewoerd.067-069
105/1a
Michiel Gerritsz {glasmaker}
/10
d' erffgenamen van Michiel Gerritss glaesmaeckerglaesmaecker
1585
d' erffgenamen van Michiel Gerritss glaesmaeckers huys dat zij verhuyren es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.064.2
76/1

/38
d' erffgenamen van Neeltgen coman Goverden
1585
d' erffgenamen van Neeltgen coman Goverdens huys es getaxeert op 38 gulden
Vetus-1585 (overledene)NieuweRijn.064.2
76/1a
Neeltgen Jansdr {van der Aer}
/38
d' erffgenamen van Neeltgen coman Goverdencoman
1585
d' erffgenamen van Neeltgen coman Goverdens huys es getaxeert op 38 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.09
31/1

/22
d' erffgenamen van Tonis Franss
1585
d' erffgenamen van Tonis Franss.s huys verhuyert es getacxeert op 22 gulden
Vetus-1585 (plaats)Rapenburg.110
123/0a

/
D'eerste Commanduyrssteech oostzijde noortwaerts aen
1585
D'eerste Commanduyrssteech oostzijde noortwaerts aen
Vetus-1585 (plaats)Herensteeg.035-039
127/0a

/
D'eerste Commanduyrsteech westzijde zuytwerts aen
1585
D'eerste Commanduyrsteech westzijde zuytwerts aen
Vetus-1585 (eigenaar)Garenmarkt.000.19
197/1
Gerrit Roelofsz van der Mije
/
D'erffgen v Claesgen van Leeuwen
1585
D'erffgen v Claesgen van Leeuwen
Vetus-1585 (overledene)Garenmarkt.000.19
197/1a
Claesgen Florisdr van Leeuwen
/
D'erffgen v Claesgen van Leeuwen
1585
D'erffgen v Claesgen van Leeuwen
Vetus-1585 (eigenaar)Boomgaardsteeg.012
91/1

/8
D'erffgen v Cornelis Mercheliszoon
1585
d'erfgenamen van Cornelis Mercheliszoons huysken, es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (overledene)Boomgaardsteeg.012
91/1a
Cornelis Marcelisz {schrijnwerker}
/
D'erffgen v Cornelis Mercheliszoon
1585
D'erffgen v Cornelis Mercheliszoon
Vetus-1585 (eigenaar)Boomgaardsteeg.012
93/1

/5
D'erffgen v Cornelis Mercheliszoon een camerken
1585
d'erffgenamen van Cornelis Merceliszoon voornomt, een camerken dat zij verhuyren, getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (overledene)Boomgaardsteeg.012
110/1a
Cornelis Marcelisz {schrijnwerker}
/5
D'erffgen v Cornelis Mercheliszoon een camerken
1585
d'erffgenamen van Cornelis Merceliszoon voornomt, een camerken dat zij verhuyren, getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.009
5/1

/
D'erffgen v Daniel Jansz comancoman
1585
D'erffgen v Daniel Jansz coman
Vetus-1585 (overledene)Haarlemmerstraat.009
5/1a
Daniël Jansz Propheet {koopman}
/
D'erffgen v Daniel Jansz comancoman
1585
D'erffgen v Daniel Jansz coman
Vetus-1585 (overledene)Diefsteeg.008
28/1a
Dominicus Fredericksz {glasmaker}
/
D'erffgen v Dominicus Vrederixz glaesmaeckerglaasmaker
1585
D'erffgen v Dominicus Vrederixz glaesmaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Raamsteeg.000.36
234/1
Gerrit Roelofsz van der Mije
/
D'erffgenamen v Claesgen van Leeuwen achterhuys
1585
D'erffgenamen v Claesgen van Leeuwen achterhuys
Vetus-1585 (overledene)Raamsteeg.000.36
234/1a
Claesgen Florisdr van Leeuwen
/
D'erffgenamen v Claesgen van Leeuwen achterhuys
1585
D'erffgenamen v Claesgen van Leeuwen achterhuys
Vetus-1585 (eigenaar)KortRapenburg.012.1
62/1

/5
D'erffgenamen van Ceel Aerentsdr Dirck Claesz tollenaers wed
1585
d'erffgenamen van Ceel Aerentsdochter, Dirck Claeszoon Tollenaers weduwen achterhuysken, es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)KortRapenburg.012.1
80/1

/10
d'erffgenamen van Ceel Claesdochter, Dirc Claeszoon tollenaers weduwen
1585
d'erffgenamen van Ceel Claesdochter, Dirc Claeszoon tollenaers weduwen huysken, es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Raamsteeg.071
116/1

/
D'erffgenamen van Dirck Jansz Koster twee ramen
1585
D'erffgenamen van Dirck Jansz Koster twee ramen
Vetus-1585 (eigenaar)Diefsteeg.008
28/1

/10
d'erffgenamen van Dominicus Vredericxzoon glaesmaecker
1585
d'erffgenamen van Dominicus Vredericxzoon glaesmaeckers huys, es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkgracht.001-003
80/1

/16
D'erfgen v Arent Claesz van Leeuwen
1585
d'erffgenamen van Arent Claeszoon van Leeuwen huys dat zij verhuyren, es getacxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (overledene)Pieterskerkgracht.001-003
80/1a
Arent Claesz van Leeuwen
/
D'erfgen v Arent Claesz van Leeuwen
1585
D'erfgen v Arent Claesz van Leeuwen
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.055
86/1
Justus Lipsius
/-
D. Justii Lipsii achterhuys
1585
D. Justii Lipsii achterhuys, es getacxeert mit het voorhuys, hier daeromme niet
Vetus-1585 (eigenaar)Middelweg.019.8
104/1
Daem Reyersz {brouwersknecht}
/6
Daen Reynoutss brouwersknechtbrouwersknecht
1585
Daen Reynoutss brouwersknechts huys es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.054.1
181/1

/5
Daentgen Jansdr
1585
Daentgen Jansdr.s huys dat zij bewoont es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Diefsteeg.004
17/2
Aechte Bruinendr {van Sonnevelt}
/
daerboven comptortgen Aechte Bruinendr Maerten v Zonnelvelt s wed
1585
Jeroen Gerritsz antycksnyder daerboven comptortgen Aechte Bruinendr Maerten v Zonnelvelt s wed
Vetus-1585 (eigenaar)Diefsteeg.004
18/1
Aechte Bruinendr {van Sonnevelt}
/12
daerboven comptortgen Aechte Bruinendr Maerten v Zonnelvelt s wed
1585
Aechte Bruynendochter, Maerten van Zonnevelts weduwen huys, es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)StilleRijn.015
67/1
Dammas Pietersz {schipper}
/5
Dammas Pieters
1585
Dammas Pieterss huys, verhuyert, es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.023.1
292/1
Dammas Willemsz {rentmeester}
/16
Dammas Willemsz
1585
Dammas Willemsz
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.016
48/1

/11
Daniel Aelbertss tafelaeckenververtafelaeckenverver
1585
Daniel Aelbertss tafelaeckenververs huys verhuyert es getaxeert op 11 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.084
188/1
Daniël Barentsz {metselaar}
/12
Daniel Barentsz metselaermetselaer
1585
Daniel Barentszoon metselaers huys; es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Kaiserstraat.029
126/1
Daniël Barentsz {metselaar}
/5
Daniel Barentszoon metselaermetselaer
1585
Daniel Barentszoon metselaers huysken verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Kaiserstraat.029
127/1
Daniël Barentsz {metselaar}
/5
Daniel Barentszoon metselaermetselaer
1585
Daniel Barentszoon metselaers huys verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.016.3
44/1
Daniël Gleeser {Hooigracht}
/8
Daniel de Gleeser
1585
Daniel de Gleesers huys es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Groenesteeg.005.2
104/1

/5
Daniel de Gleeser
1585
Daniel de Gleesers huys verhuyrt es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Molensteeg.013
231/1
Daniël Heymansz {linnenwever}
/10
Daniel Heymanss lindeweverlindewever
1585
Daniel Heymanss lindewevers huys es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.117
100/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/12
Daniel Jacobss van Leeuwen
1585
Daniel Jacobss van Leeuwens huys verhuyrt es getaxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.134-136
133/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/8
Daniel Jacobss van Leeuwen ende Marytgen Pouwels van Toornvliets weduen
1585
Daniel Jacobss van Leeuwen ende Marytgen Pouwels van Toornvliets weduen huys dat zij verhuyeren es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Aalmarkt.015-016
123/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/30
Daniel Jacobsz v Leeuwen houtcoperhoutcoper
1585
Danel Jacobszoon van Leeuwen houtcopers huys, es getacxeert op 30 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.037
98/1
Daniël Gleeser {Hooigracht}
/12
Daniel van Gleeser
1585
Daniel van Gleesers huys verhuyert es getaxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (overledene)Donkersteeg.008
80/1a
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/25
Daniel Ysbrantss weduen
1585
Niesgen Willemsdr Daniel Ysbrantss weduen huys es getaxeert op 25 gulden
Vetus-1585 (overledene)Kuipersteeg.004
106/1a
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/6
Daniel Ysbrantss weduen
1585
Niesgen Willemsdr Daniel Ysbrantss weduen huys es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.056
179/1
Daniël Aelbrechtsz {linnenwever}
/8
Danyel Aelbertss lindeweverlindewever
1585
Danyel Aelbertss lindewevers huys es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (vorig-eigenaar)KortRapenburg.018
68/2
Geertgen Cornelisdr {vrouw van Jan Gerritsz}
/
dat Geertgen Jan Geertenz.s weduwen was
1585
Jan Janss hoemaker, dat Geertgen Jan Geertenz.s weduwen was
Vetus-1585 (vermelding)KortRapenburg.014-016
69/2a
Gerrit Gerritsz {kalkvoerder}
/
dat v Gerrit Gerritsz calcvoerders wascalcvoerder
1585
Adriaene Goossensdr en Huych Oziersz dat v Gerrit Gerritsz calcvoerders was
Vetus-1585 (overledene)Breestraat.100
55/1a
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertszoons weduen huys
Deels doorgehaald!

1585
Anna Henricxdochter, David Egbertszoons weduen huys, getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Korevaarstraat.001-003
112/1
David Joostenz {boterkruier}
/5
David Joostenz bottercruyerbottercruyer
1585
Davit de botercruyders huysken es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.002.4
68/1

/-
de achterplaets ende twee gevels
1585
de achterplaets ende twee gevels van Sinte Annenpoortgen, met 't voorhuys getaxeert, daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Sterrenwachtlaan.000.17
110/1

/-
de aelmoeshuysinge van (Joest) Wiggers
1585
de aelmoeshuysinge van (Joest) Wiggerss zijn 13 huyskens niet getacxeert daeromme alhier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Kaiserstraat.045-049
103/1

/-
de aelmoeshuysinge van Jerusalem zijn 13 huyskens die zij bewonen
1585
de aelmoeshuysinge van Jerusalem zijn 13 huyskens die zij bewonen en zijn niet getacxeert daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Burchtgracht.000.02
87/1

/-
de arme weesen huysen met 't volhuys
1585
de arme weesen huysen met 't volhuys, niet getacxeert zijnde, daeromme hier niets
Vetus-1585 (eigenaar)Kolfmakersteeg.022
153/1

/4
de arme weesken
1585
de arme weeskens huysken dat zij bewonen es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (plaats)Kaiserstraat.026-030
67/0a

/5
De Backersteech noortsijde oostwerts aen
1585
De Backersteech noortsijde oostwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Vliet.035
70/0a

/
De Backersteech zuytzijde westwerts aen
1585
De Backersteech zuytzijde westwerts aen
Vetus-1585 (plaats)Breestraat.004
58/0a

/
De Borresteech oostzijde noortwaerts aen lopende naer den Rijn
1585
De Borresteech oostzijde noortwaerts aen lopende naer den Rijn
Vetus-1585 (plaats)KortRapenburg.010.1
60/0a

/
De Borresteech westzijde zuydtwaerts aen naer de Bredestrate toe
Marytgen Jans huys es van wege de stadt gedmolieerd ende de plaetse van dien tot een straet ende deurgang gemaeckt

1585
De Borresteech westzijde zuydtwaerts aen naer de Bredestrate toe
Vetus-1585 (eigenaar)Groenhazengracht.012-014
290/1

/-
de Cloeversdoelen
1585
de Cloeversdoelen niet getacxeert sijnde daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Kloksteeg.023-029
141/1

/
de Commanderie mit 't erff
1585
de Commanderie mit 't erff
Vetus-1585 (eigenaar)Kloksteeg.023-029
242/1

/80
de Commandurie mit den boomgaert
1585
de Commandurie, die verhuyert wert mit den boomgaert; es getacxeert op 80 gulden
Vetus-1585 (plaats)Kuipersteeg.000.3
101/0a

/
De Cuyperssteech westzijde zuytwerts aen
1585
De Cuyperssteech westzijde zuytwerts aen
Vetus-1585 (plaats)OudeRijn.018-020
105/0a

/
De Cuypersteech oostzijde noortwerts aen
1585
De Cuypersteech oostzijde noortwerts aen
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.022
253/1
Aefgen Woutersdr Steen
/12
De dochteren van Wouter Steen
1585
de dochteren van Wouter Steens huys; es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.022
253/2a
Wouter Dircksz Steen
/12
De dochteren van Wouter Steen
1585
de dochteren van Wouter Steens huys; es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.022
253/2
Marytgen Woutersdr Steen
/12
De dochteren van Wouter Steen
1585
de dochteren van Wouter Steens huys; es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeVest.043.2-045
177/1

/-
de drie aelmoeshuyskens van Warnaer van der Does
1585
de drie aelmoeshuyskens van Warnaer van der Does die om Godtswille bewoont sijn nyet getaxeert daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Boomgaardsteeg.010
90/1

/8
De droochscheriers huysken ende tuyn
1585
de droochscheriers huysken ende tuyn t'samen getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.005-011
65/1

/4
de eygenaer van de Vrouwenkerc
1585
de eygenaer van de Vrouwenkercxs huysken verhuyert es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.054
8/1

/5
de flueele Willem turffdragerturffdrager
1585
de flueele Willem turffdragers huys es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Gerecht.000.1
202/1

/-
de Gevanckenisse genaempt 's Gravensteen
1585
de Gevanckenisse genaempt 's Gravensteen en es niet getacxeert, daeromme alhier ooc niet
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.047
80/1
Jacob van Wijngaarden
/-
de heer van Wijngaerden achterhuys
1585
de heer van Wijngaerden achterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, hier niet
Vetus-1585 (plaats)Rapenburg.118-120
119/0a

/
De Heerenstrate oostzijde noortwaerts aen
1585
De Heerenstrate oostzijde noortwaerts aen
Vetus-1585 (eigenaar)Sionsteeg.004
143/1

/-
de huysarmen met 't convent van St Michiel
1585
de huysarmen met 't convent van St. Michiels doorgaende es nyet getaxeert oversulcx hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Sionsteeg.000.4
141/1

/-
de huysarmen met 't convent van St Michiels
1585
de huysarmen met 't convent van St. Michiels doorgaende es nyet getaxeert oversulcx hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Sionsteeg.004
144/1

/-
de huysarmen met 't convent van St Michiels paters huys
1585
de huysarmen met 't convent van St. Michiels paters huys 'twelc bij zeven onderscheydene woonplaetsen bewoont wert es nyet getaxeert hier niet
Vetus-1585 (plaats)Havenkade.006.6
900/0b

/
De huysen van de noortzijde an den Rhijn
1601 voor
De huysen van de noortzijde an den Rhijn
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.059
30/1

/75
De huysinge van 't gemeenlandt van Rynlant
1585
de huysinge van 't Gemeenlant van Rijnlant, es getacxeert op 75 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.019
52/1
Frans Reyersz {snijder}
/-
De huysinge van de Stadt 't welck de Vlaemsche vercoophalle es/Frans Reyers
1585
de huysinge van de stadt 'twelck de Vlaemsche vercoophalle es, en es niet gepriseert, hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Groenhazengracht.000.3
328/1
Pouwels Aertsz Buys
/5
de huysinge van meester Pouwels Buys
1585
de huysinge van meester Pouwels Buys verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Salomonsteeg.001
244/2

/15
de huysinge van Salomons Tempel
1585
de huysinge van Salomons Tempel, die verhuyert; es getacxeert op 15 gulden