BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 152. Aantal = 900.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grote-Bewijzen-B (voogd)Garenmarkt.000.15
502/10
Abraham Jacobsz van Velde
/
Abraham Jacopsz oom
1538-12-04
Abraham Jacopsz oom
Grote-Bewijzen-B (belending)Hooigracht.044
909/08

/
Abraham Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1571-01-10
Abraham Pietersz schoemaecker
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
95/04
Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}
/
Adriaen
1521-04-20
Daniell, Adriaen, Jan, Quirijn, Katrijn en Aechte kinderen van Pieter Garbrantsz en wijlen Aefgen Kerstantsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)SintJacobsgracht.000.12
152/03
Adriaen Claes Garbrantsz
/
Adriaen
1526-10-09
Adriaen Cornelis Quirijn Haesgen en Katrijn kinderen van Claes Garbrantsz en wijlen Katrijn Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Middelstegracht.001.1
455/06
Adriaen Gerritsz {schrijnwerker}
/
Adriaen
1536-03-30
Willem, Florys, Dirck, Adriaen, Alijdt en Barbara, kinderen van Geryt Pietersz tymmerman en wijlen Cornelie Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)Haarlemmerstraat.085-087
867/07

/
Adriaen Adriaensz
1567-02-02
Joris Barentsz en Adriaen Adriaensz voogden
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.026-027
422/09
Adriaen Arentsz {NieuweRijn}
/
Adriaen Aerntsz oude vader
1534-11-09
Adriaen Aerntsz en Jan Reyersz brouwer oude vaders en Aernt Adriaensz oom
Grote-Bewijzen-B (voogd)Raamlanden.001
185/12
Adriaen Arentsz {NieuweRijn}
/
Adriaen Aertsz oude vader
1527-05-04
Adriaen Aertsz oude vader
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.045
552/07
Adriaen Andriesz {NieuweRijn}
/
Adriaen Andriesz oom
1541-01-18
Adriaen Andriesz oom
Grote-Bewijzen-B (borg)NieuweRijn.090
892/13

/
Adriaen Engelsz
1569-10-20
Anthonis Thonisz en Adriaen Engelsz borg
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.072
858/09
Adriaen Engelsz {bakker}
/
Adriaen Engelsz backer
1565-04-03
kinderen van Adriaen Engelsz backer en wijlen Alijt Jansdochter
Grote-Bewijzen-B (borg)Burgsteeg.009
871/13
Adriaen Engelsz {snijder}
/
Adriaen Engelsz snydersnyder
1567-09-03
Borgen Adriaen Engelsz snyder en Maerten Symonsz Dou
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.077-078
843/07
Adriaen Hendricksz van der Does
/
Adriaen Heyndrickszn hun vader
1564-06-27
Adriaen Heyndrickszn
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.093
784/06
Adriaen Jansz {schipper}
/
Adriaen Jansz schipperschipper
1558-02-09
kinderen van Adriaen Jansz schipper en wijlen Katrijn Cornelisdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Hogewoerd.076-078
1044/09
Adriaen Ponsz {schuitenmaker}
/
Adriaen Ponsse schuytmaeckerschuytmaecker
1575-04-01
kinderen van Adriaen Ponsse schuytmaecker en wijlen Jannetgen Henricksdr
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.041
1070/11
Adriaen Willemsz Prins
/
Adriaen Printen schuytvoerderschuitenvoerder
1578-01-31
Adriaen Printen schuytvoerder
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Breestraat.123
1066/05
Adriaen Reinoutsz van Sonnevelt
/
Adriaen van Zonnevelt 12 jaar
1577 circa
Adriaen van Zonnevelt 12 jaar
Grote-Bewijzen-B (testateur)Hogewoerd.035
231/16
Adriana Gerritsdr van Dam
/
Adriaena Gerytsdr
1527-07-23
Adriaena Gerytsdr
Grote-Bewijzen-B (borg)NieuweRijn.042
1070/09
Adriana Claesdr {vrouw van Warnaert Anthonisz}
/
Adriaene Claesdr wede Warnaer Antonisz
1578-01-31
Adriaene Claesdr. wede Warnaer Antonisz. moeder van Antonis voors
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.093
784/05
Adriaentgen Adriaensdr {NieuweRijn93}
/
Adriaentgen
1558-02-09
Cornelis, Jacop en Adriaentgen, kinderen van Adriaen Jansz schipper en wijlen Katrijn Cornelisdr
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.088-089
892/15
Adriaen Hendricksz van der Does
/
Adriana Fransdr Cornelis Havicxz wede
1569-10-20
Adriana Fransdr Cornelis Havicxz wede
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.077-078
843/08
Adriana Fransdr {van der Does}
/
Adriana Fransdr hun moeder
1564-06-27
Adriana Fransdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.086-087
803/11
Adriana Anthonisdr {NieuweRijn}
/
Adryaentgen
1559-04-06
Jacob Claes Govert Jan Pieter Lijsbet Stijntgen Aefgen Adryaentgen en Marytgen kinderen van Anthonis Jacopsz houtcoper en wijlen Cunera Govertsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Breestraat.033
906/07
Aechgen Govertsdr {Breestraat}
/
Aechgen
1570-11-01
Aechgen
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Hooigracht.049
914/05
Aechgen Ottendr {vrouw van Cornelis Gijsbrechtsz}
/
Aechgen Ottendr [moeder]
1571-05-01
Otto 18 jaar, Ariens 16 jaar, Ghijsbrecht 10 jaar, kinderen van wijlen Mr. Cornelis Ghijsbrechtsz chirurgijn en Aechgen Ottendr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Garenmarkt.000.15
189/04
Aechte Fransdr van Dusseldorp {van de Velde}
/
Aecht
1527-07-27
Frans, Aecht, Jannetgen, Machtelt en Marie, kinderen van wijlen Frans Jansz. en Ermgaert
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
95/08
Aechte Pieter Garbrantsdr
/
Aechte
1521-04-20
Daniell, Adriaen, Jan, Quirijn, Katrijn en Aechte kinderen van Pieter Garbrantsz en wijlen Aefgen Kerstantsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Garenmarkt.008
101/04
Aechte {Garenmarkt}
/
Aechte
1522-03-10
Cornelis en Aechte kinderen van Pieter Heynricxz Buys en wijlen Cornelie Adriaensdr van Adrichum
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hoogstraat.006
253/10
Aechte Jansdr de Wijs
/
Aechte
1529-04-09
Ewout, Dirck, Danel, Jacop, Cornelis, Willem, Jannetje, Aechte en Marye, kinderen van Jan Ewoutsz de Wijs en wijlen Ermgaert Pietersdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Aalmarkt.019-020
952/05
Aechte Cornelisdr {vrouw van Reyer Jansz}
/
Aechte Cornelisdr
1575-01-25
Cornelis 13 jaar kind van wijlen Meester Reyer Jansz waert in de meere minne en Aechte Cornelisdr
Grote-Bewijzen-B (belending)LangeMare.059
581/10

/
Aechte Cornelisdr gesusters
1542-06-16
Aechte Cornelisdr, Beatrix Cornelisdr en Marie Cornelisdr gesusters
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hogewoerd.033
428/10
Aechte Heymansdr {vrouw van Pieter Romboutsz}
/
Aechte Heymansdr Pieter Romboutsz wede oude moeder
1534-03-31
Aechte Hermansdr Pieter Romboutsz wede oude moeder
Grote-Bewijzen-B (borg)Maarsmansteeg.008.2
752/09
Aechte Heymansdr {vrouw van Pieter Romboutsz}
/
Aechte Heymansdr Pieter Romboutsz wede zyn moeder
1551-11-02
Aechte Heymansdr Pieter Romboutsz wede zyn moeder
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Breestraat.033
906/05
Aefgen Govertsdr {vrouw van Willem Cornelisz}
/
Aeffgen
1570-11-01
Aeffgen
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
279/03
Aefgen Daniëlsdr
/
Aefgen
1530-01-22
Aefgen kind van Danel Pietersz en wijlen Barbara Gerytsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Vismarkt.005
624/04
Aefgen Huigendr van Hoogstraten
/
Aefgen
1544-11-04
Geryt en Aefgen kinderen van Huych Willemsz joelierder en wijlen Geertruyt Gerytsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.086-087
803/10
Aechgen Anthonisdr {Hogewoerd}
/
Aefgen
1559-04-06
Jacob Claes Govert Jan Pieter Lijsbet Stijntgen Aefgen Adryaentgen en Marytgen kinderen van Anthonis Jacopsz houtcoper en wijlen Cunera Govertsdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)BuitenLeiden.000
36/08
Aefgen {Heye}
/
Aefgen Geryt Heyen wede
1515-04-26
Aefgen Geryt Heyen wede
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Hooigracht.113
414/09
Aefgen Woutersdr {van Campen}
/
Aefgen Woutersdr als moeye
1534-04-01
Zeger Huygen gehuwd met Aefgen Woutersdr als moeye
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Vismarkt.005
624/10
Aefgen Woutersdr {van Campen}
/
Aefgen Woutersdr oude moeye
1544-11-04
Zeger Huygenz als man ende voicht van Aefgen Woutersdochter zijn huysvrou wezende oude moeye
Grote-Bewijzen-B (overledene)BuitenLeiden.000
571/07
Aechte Willem Bouwensdr van Warmond
/
Aege Willem Bouwenszoendr
1541-10-08
kinderen van Pieter Paeds Pietersz en wijlen Aege Willem Bouwenszoendr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Steenschuur.023.10
275/04
Aelbrecht Dircksz van Quackenbosch
/
Aelbrecht Dircksz
1529-12-17
Machtelt kind van Aelbrecht Dircksz en wijlen Jaepgen Willemsdr Willem Bouwensz en Dirck Aelbrechtsz als oude vader
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Boomgaardsteeg.017
486/06
Aelwijn Aelwijnsz {de oude}
/
Aelwijn
1538-06-19
Jan, Mees, Isaack, Aelwijn, Ermgaert en Alijdt kinderen van wijlen Aelwijn Meesz en Hillegont Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.071
663/03
Arent Jacobsz Does
/
Aernt
1546-09-03
Aernt, Huybrecht, Jacop, Lijsbet, Machtelt, Marytge en Annetgen, kinderen van wijlen Jacop Aernt Doesz scheepmaecker en Ymmetgen Aerntsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Breestraat.066
819/04
Arent Hendricksz Cock
/
Aernt
1562-01-19
Claes, Aernt, Maritgen en Baertgen
Grote-Bewijzen-B (voogd)Raamlanden.001
185/13
Arent Adriaensz {NieuweRijn}
/
Aernt Adriaensz oom
1527-05-04
Aernt Adriaensz oom
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.026-027
422/11
Arent Adriaensz {NieuweRijn}
/
Aernt Adriaensz oom
1534-11-09
Adriaen Aerntsz en Jan Reyersz brouwer oude vaders en Aernt Adriaensz oom
Grote-Bewijzen-B (voogd)Haarlemmerstraat.085-087
963/07
Arent Ewoutsz {glasmaker}
/
Aernt Ewoutsz glaesmaecker van Noortwijckglaesmaecker
1575-06-29
Aernt Ewoutsz glaesmaecker van Noortwijck en Symon Aernts snyder zijn zoon voogden
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Hooigracht.113
414/04
Arent Jansz {kalkbrander}
/
Aernt Jansz calckbernercalckberner
1534-04-01
Marytgen kind van Aernt Jansz calckberner ende wijlen Lijsbet Gerytsdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.090
892/10
Adriaen Jansz {schipper}
/
Aernt Jansz schipper gebroedersschipper
1569-10-20
Aernt Jansz schipper en Jan Jansz smit gebroeders voogden
Grote-Bewijzen-B (overledene)OudeRijn.018-020
391/05
Arent van Griecken
/
Aernt van Griecken
1533-03-04
Ghijsbrecht en Jan, kinderen van wijlen Aernt van Griecken en Zanna Dircxdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)Breestraat.177.1
847/03
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Aernt Wollebrantsz backerbacker
1564-09-02
Aernt Wollebrantsz en Jasper Symonsz backers
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)BuitenLeiden.000
36/03
Alijd Claesdr van Zijl
/
Alijdt
1515-04-26
Alijdt kind van Claes van Zijl en van wijlen Margriete Geryt Heyendr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Middelstegracht.001.1
455/07
Alijd Gerritsdr {van Sonnevelt}
/
Alijdt
1536-03-30
Willem, Florys, Dirck, Adriaen, Alijdt en Barbara, kinderen van Geryt Pietersz tymmerman en wijlen Cornelie Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Boomgaardsteeg.017
486/08
Alijd Aelwijnsdr {van Swanenburg}
/
Alijdt
1538-06-19
Jan, Mees, Isaack, Aelwijn, Ermgaert en Alijdt kinderen van wijlen Aelwijn Meesz en Hillegont Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)Steenschuur.022.12
760/10

/
Alijdt Cornelisdr
1553-06-11
Pouwels Foeyensz gehuwd met Alijdt Cornelisdr
Grote-Bewijzen-B (belending)Zonneveldstraat.000.14
930/09
Aeltgen Daniëlsdr {uitdraagster}
/
Alijdt Danielsdr
1572-06-18
Alijdt Danielsdr
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.026-027
422/16

/
Alijdt Dirck van Oeyen wede
1534-11-09
Alijdt Dirck van Oeyen wede
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Hooigracht.087
632/11
Alijd Dircksdr Hoens {Cock}
/
Alijdt Dircksdr
1545-04-01
kinderen van wijlen Jan Cornelis Cock de brouwer en Alijdt Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.023
742/11
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Alijdt Huygendr Huygh Pietersz wede oude moeder
1550-04-10
Alijdt Huygendr Huygh Pietersz wede oude moeder
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Breestraat.061-063
566/05
Aeltgen Dircksdr van Weesp
/
Alijdtgen
1542-01-19
Mees, Geryt, Alijdtgen en Trijntgen, kinderen van wijlen Dirck Meesz en Dirckgen Claesdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.031
855/08
Aeltgen Adriaensdr {Hogewoerd}
/
Alijdtgen
1564-11-10
Claes, Huygh, Jan, Gobburch, Lijsbeth, Alijdtgen en Haesgen, kinderen van wijlen Adriaen Huygen scoemaker en Marie Jansdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hooigracht.067
368/08
Alijd Fransdr {vrouw van Jan Hendricksz Heynoom}
/
Alijdtgen Fransdr
1531-12-11
kinderen van Jan Heynricksz Heyn Oem en Alijdtgen Fransdr
Grote-Bewijzen-B (bewoner)NieuweRijn.034
737/20
Alijd Hendricksdr {van Swieten}
/
Alijdtgen Heynricksdr
1550-10-23
Een huys ende erve gelegen opte nyeuwen Ryn daer Alijdtgen Heynricksdr. nu ter tyt woent
Grote-Bewijzen-B (eigenaar)NieuweRijn.005-006
737/25
Alijd Hendricksdr {van Swieten}
/
Alijdtgen Heynricksdr
1550-10-23
Alijdtgen Heynricksdr
Grote-Bewijzen-B (belending)OudeRijn.018-020
391/10
Allert Blasiusz {stoeldraaier}
/
Allert Baselisz
1533-03-04
Allert Baselisz
Grote-Bewijzen-B (voogd)Burgsteeg.009
871/09
Allert Jacobsz {schilder}
/
Allert Jacobsz schilderschilder
1567-09-03
Allert Jacobsz schilder en Cornelis Ghijsbrechtsz Scaeck voogden
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Breestraat.066
819/09
Allert Willemsz van Sassenheim
/
Allert Willemsz van Zassenem
1562-01-19
Geertruyt Aerntsdr eertijts weduwe van wijlen Henrick Claesz Cock met Allert Willemsz van Zassenem haer jegenwoordige man
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.034
737/12
Alijd Hendricksdr {van Swieten}
/
Alydtgen Heynricksdr
1550-10-23
kinderen van wylen Jacop Claesz houtcoper ende Alydtgen Heynricksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Breestraat.033
906/09
Alijd Govertsdr {Breestraat}
/
Alytgen
1570-11-01
Alytgen
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Haarlemmerstraat.085-087
867/05
Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}
/
Ancomera Gommersdr
1567-02-02
kind van wijlen Heynrick Baerntsz en Ancomera Gommersdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooigracht.067
368/03
Andries Jansz Heynoom {bierdrager}
/
Andries
1531-12-11
Andries, Anna, Marie en Hillegont kinderen van Jan Heynricksz Heyn Oem en Alijdtgen Fransdr
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.001
253/20

/
Andries Lubbertsz
1529-04-09
Andries Lubbertsz
Grote-Bewijzen-B (belending)Houtstraat.001
308/13
Andries Michielsz {Houtstraat}
/
Andries Michielsz
1530-06-18
Andries Michielsz
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Rapenburg.030-032
308/07
Anna Anthonisdr {Rapenburg}
/
Anna
1530-06-18
Jacop, Cornelie, Jannetje, Katrijn, Anna, Marie en Barbara kinderen van wijlen Thonis Jansz die Steenhouder en Katrijn Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooigracht.067
368/04
Anna Jansdr Heynoom
/
Anna
1531-12-11
Andries, Anna, Marie en Hillegont kinderen van Jan Heynricksz Heyn Oem en Alijdtgen Fransdr
Grote-Bewijzen-B (belending)Haarlemmerstraat.085-087
867/09
Anna Cornelisdr {Vrouwensteeg}
/
Anna Cornelis Symonszdr
1567-02-02
Anna Cornelis Symonszdr huys ende erve
Grote-Bewijzen-B (mede-eigenaar)Haarlemmerstraat.142
1032/11
Anna Engelsdr {weesmoeder}
/
Anna Engelsdr de voors kinderen moeye
1577
een huys ende erve in Marendorp op te houc van Jan Vosstege daervan Anna Engelsdr. de voors kinderen moeye de reste toecomt (zoo zy vertelt)
Grote-Bewijzen-B (mede-eigenaar)Pieterskerkgracht.022
1032/14
Anna Engelsdr {weesmoeder}
/
Anna Engelsdr de voors kinderen moeye
1577
¼ van een huysken ofte camere opte Sinte Pieters kercgraft mede gemeen met haer voors moeye
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.071
663/09
Annetgen Jacobsdr Does
/
Annetgen
1546-09-03
Aernt, Huybrecht, Jacop, Lijsbet, Machtelt, Marytge en Annetgen, kinderen van wijlen Jacop Aernt Doesz scheepmaecker en Ymmetgen Aerntsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.034
737/10
Anna Jacobsdr van Swieten
/
Annetgen
1550-10-23
Mr Dirck Heynrick Reynier jonge Claes Katrijn Lysbeth Marytgen en Annetgen kinderen van wylen Jacop Claesz houtcoper ende Alydtgen Heynricksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Haarlemmerstraat.073.1
904/06
Anna IJsnoutsdr van der Nes
/
Annetgen
1566-05-08
Jan, Dirck, Claes en Annetgen kinderen van wijlen IJsnout Jansz brouwer en Cunera Dirck Duystendr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.090
892/09
Anna Meesdr {Vliet}
/
Annetgen
1569-10-20
Thymon, Mees, Katrijn, Maritgen, Jannetgen, Trijntgen en Annetgen kinderen van wijlen Mees Jansz sceepmaker en Catrijn Goosensdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)Garenmarkt.000.15
502/09
Anthonis Fransz van Dusseldorp
/
Anthonis Fransz oom
1538-12-04
Anthonis Fransz oom
Grote-Bewijzen-B (bewoner)NieuweRijn.086-087
803/17
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacopsz
1559-04-06
opte houck van de vuyterste graft daer Anthonis Jacopsz. nu ter tyt woent mitsgaders oock die houtthuyn
Grote-Bewijzen-B (eigenaar)Uiterstegracht.028-030
803/19
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacopsz
1559-04-06
Anthonis Jacopsz
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.086-087
803/13
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacopsz houtcoper
1559-04-06
kinderen van Anthonis Jacopsz houtcoper en wijlen Cunera Govertsdr
Grote-Bewijzen-B (belending)Hooigracht.042
909/09

/
Anthonis Pietersz
1571-01-10
Anthonis Pietersz
Grote-Bewijzen-B (borg)NieuweRijn.090
892/12

/
Anthonis Thonisz
1569-10-20
Anthonis Thonisz en Adriaen Engelsz borg
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.091
892/14
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Anthonis Thymansz cupercuper
1569-10-20
Anthonis Thymansz cuper
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.042
1070/06
Anthonis Warnaertsz {koekebakker}
/
Antonis Warnaertsz kouckebackerkouckebacker
1578-01-31
Antonis Warnaertsz kouckebacker
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooigracht.049
914/02
Adriaen Cornelisz {Hooigracht}
/
Ariens 16 jaar
1571-05-01
Otto 18 jaar, Ariens 16 jaar, Ghijsbrecht 10 jaar, kinderen van wijlen Mr. Cornelis Ghijsbrechtsz chirurgijn en Aechgen Ottendr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.042
1024/05
Cathalina Claesdr {Hogewoerd}
/
Athalia 11 jaar
1577-01-01
Frans 8 jaar Claes 6 jaar Athalia 11 jaar Maria 4 jaar en Katharina 1½ jaar kinderen van wijlen Claes Claesz cuyper en Katheryna Fransdr nu gehuwd met Pieter Michielsz glaesschrijver
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooigracht.006-008
1063/03
Augustijn Cornelisz {Hooigracht}
/
Augustijn (11)
1577-11-09
kinderen van wijlen Cornelis Augustijnsz van Stiemen en Christina Jacobsdr nu gehuwd met Cornelis Matthijsz warmoesman
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.076-078
1044/06
Baefgen Adriaensdr {Hogewoerd}
/
Baefgen 1½ jaar
1575-04-01
Baefgen 1½ jaar
Grote-Bewijzen-B (testateur)Hogewoerd.035
231/14
Baefgen Claesdr {vrouw van Cornelis Dircksz}
/
Baefgen Claesdr
1527-07-18
kinderen van Cornelis Dircksz en Baefgen Claesdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Haarlemmerstraat.085-087
867/03
Barent Hendricksz {Haarlemmerstraat}
/
Baernt
1567-02-02
Baernt kind van wijlen Heynrick Baerntsz en Ancomera Gommersdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Breestraat.066
819/06
Baertgen Hendricksdr Cock
/
Baertgen
1562-01-19
Claes, Aernt, Maritgen en Baertgen
Grote-Bewijzen-B (voogd)BuitenLeiden.000
571/08
Baertgen Jacobsdr {van Warmond}
/
Baertgen Jacopsdr Willem Bouwensz wede oude moeder
1541-10-08
Baertgen Jacopsdr Willem Bouwensz wede oude moeder
Grote-Bewijzen-B (voogd)Zonneveldstraat.000.16
930/06
Balten Meltensz {linnenwever}
/
Balten Meltensz
1572-06-18
Balten Meltensz
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Rapenburg.030-032
308/09
Barbara Anthonisdr {van Goten}
/
Barbara
1530-06-18
Jacop, Cornelie, Jannetje, Katrijn, Anna, Marie en Barbara kinderen van wijlen Thonis Jansz die Steenhouder en Katrijn Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Middelstegracht.001.1
455/08
Barbara Gerritsdr {vrouw van Volbrecht Bouwensz}
/
Barbara
1536-03-30
Willem, Florys, Dirck, Adriaen, Alijdt en Barbara, kinderen van Geryt Pietersz tymmerman en wijlen Cornelie Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.023
742/14
Barbara Huigendr Coedijck III
/
Barbara Huygendr moeye
1550-04-10
Mees Cornelisz gehuwd met Barbara Huygendr moeye
Grote-Bewijzen-B (vermelding)Middelstegracht.001.1
455/14
Barbara Willemsdr
/
Barbara Willemsdr
1536-03-30
Barbara Willemsdr en Lijsbet Willemsdr gesusters
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Breestraat.177.1
847/06
Barent Adriaensz {Breestraat}
/
Barent
1564-09-02
Dirck, Barent, Geertruyt, Dieuwertgen en Fijtgen, kinderen van wylen Adriaen Baerntsz beeldesnyder en Lijsbet Reyersdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)
180/12
Bartholomeus Jansz {metselaar}
/
Bartelmees Jansz metselaermetselaer
1527-01-13
Bartelmees Jansz metselaer en Pieter Willeboirtsz snijder naeste vrienden en magen
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)LangeMare.057
581/03
Beatrix Robrechtsdr {Vergeyl}
/
Beatrix
1542-06-16
Beatrix en Machtelt kinderen van wijlen Robbrecht Aerntsz en Russe Bouwendr
Grote-Bewijzen-B (belending)LangeMare.059
581/11

/
Beatrix Cornelisdr gesusters
1542-06-16
Aechte Cornelisdr, Beatrix Cornelisdr en Marie Cornelisdr gesusters
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
26/07
Belytgen Jansdr Paedts
/
Belie
1514-09-28
Dirck, Claes, Jacob, Pieter, Belie, Margriete en Cornelie kinderen van Jan Paedze Claesz en wijlen Erckenraet Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Burgsteeg.009
871/05
Belytgen Claesdr {Middelstegracht}
/
Belytgen
1567-09-03
Huych, Maerten, Belytgen en Claertgen, kinderen van Claes Hugensz bontwercker en wijlen Marytgen Maertijnsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooigracht.042
909/04
Bartholomeus Dircksz Vergeyl
/
Bertolomeus
1571-01-10
Pieter en Bertolomeus kinderen van Dirck Pietersz Vergheylen en wijlen Meynsgen Bertolomeusdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)OudeRijn.018-020
391/07
Berwout Arentsz van Griecken
/
Berwout Aernts van Griecken broeders
1533-03-04
Damas Aertsz van Griecken en Berwout Aernts van Griecken broeders
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.092
784/10
Bonifaes Gijsbrechtsz {smid}
/
Bonifaes Ghijsbrechtsz smitsmit
1558-02-09
Bonifaes Ghijsbrechtsz smit
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Breestraat.033
906/04
Bouwen Govertsz {Breestraat}
/
Bouwen
1570-11-01
Bouwen
Grote-Bewijzen-B (voogd)
450/07
Bouwen Doesz {Pieterskerkstraat}
/
Bouwen Doenzoen oude vader
1536-02-26
Bouwen Doenzoen oude vader
Grote-Bewijzen-B (voogd)Diefsteeg.021
417/08
Bouwen Gerritsz van Dorp
/
Bouwen Gerytsz van Dorp omen
1534-07-11
Bouwen Gerytsz van Dorp en coman Claes Gerytsz van Dorp omen
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.079
994/10
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz schrijnwerckerschrijnwercker
1576-03-16
Bouwen Jansz schrijnwercker
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.042
1070/07
Bouwen Jansz Paedts
/
Bouwen Jansz schrijnwerckerschrijnwerker
1578-01-31
Bouwen Jansz schrijnwercker
Grote-Bewijzen-B (voogd)Haarlemmerstraat.126
845/07
Bouwen Jansz Paedts
/
Bouwen Paedts Jansz
1564-07-20
Bouwen Paedts Jansz
Grote-Bewijzen-B (belending)Groenesteeg.004-008
914/09
Bouwen Quirijnsz {linnenwever}
/
Bouwen Quirijnsz lindeweverlindewever
1571-05-01
Bouwen Quirijnsz lindewever erfve
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.071
663/13
Brechte Arentsdr {vrouw van Roelof Willemsz}
/
Brechte Aerntsdr moeye
1546-09-03
Roelof Willemsz scheepmaecker gehuwd met Brechte Aerntsdr moeye
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Zonneveldstraat.000.16
930/03
Catharina Jaspersdr {Zonneveldstraat}
/
Catharina (11 jaar)
1572-06-18
Catharina 11 jaar, kind van wijlen Jasper Meltensz. backer en Marytgen Dominicusdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Aalmarkt.019-020
952/13
Trijntgen Olofsdr {vrouw van Pieter Claesz}
/
Catharina Olofsdr hun moeye
1575-01-25
Catharina Olofsdr gehuwd met Pieter Claesz snyder hun moeye
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.090
892/11
Catrijn Goossendr {vrouw van Mees Jansz}
/
Catrijn Goosensdr
1569-10-20
wijlen Mees Jansz sceepmaker en Catrijn Goosensdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Raamlanden.001
185/08

/
Celi
1527-05-04
Jan, Pieter, Cornelis, Wijburch, Maritgen, Celi en Fijtgen, kinderen van Cornelis Jansz van Schengen en wijlen Katrijn Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (begunstigde)Garenmarkt.008
101/14
Ceeltgen Pietersdr Buys {van Cortevelt, Cornelis Cornelisz}
/
Celie zijn dochter gewonnen bij zijn eerste huysvrouwe
1522-03-10
Celie zijn dochter gewonnen bij zijn eerste huysvrouwe
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
180/07
Christoffel Jansz Luck
/
Christoffel
1527-01-13
Nannick, Jan, Dirck, Jacob, Christoffel, Ermgaert en Maritgen, kinderen van Jan Nannenz Lock scipper en wijlen Katrijn Jansdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Burgsteeg.009
871/06
Claertgen Claesdr {Middelstegracht}
/
Claertgen
1567-09-03
Huych, Maerten, Belytgen en Claertgen, kinderen van Claes Hugensz bontwercker en wijlen Marytgen Maertijnsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
26/04
Claes Jansz Paedts {de jonge}
/
Claes
1514-09-28
Dirck, Claes, Jacob, Pieter, Belie, Margriete en Cornelie kinderen van Jan Paedze Claesz en wijlen Erckenraet Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.035
231/03
Claes Gerritsz Smaling
/
Claes
1526-12-04
Claes, Dirck, Pieter en Marytgen, kinderen van wijlen Geryt Jansz Smaling en Katrijn Dirckdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Diefsteeg.021
417/04
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Claes
1534-07-11
Cornelis Claes Pieter en Jannetje kinderen van wijlen Ghijsbrecht Gerytsz van Dorp en Claesgen Claesdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooigracht.087
632/06
Claes Jansz Cock
/
Claes
1545-04-01
Cornelis, Jan, Ghijsburcht, Claes, oude Marytge, Katrijn en jonge Marytge, kinderen van wijlen Jan Cornelis Cock de brouwer en Alijdt Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
705/03
Claes Symonsz van Heemskerck
/
Claes
1548-05-30
Claes, Symon, Willem en Elsgen, kinderen van Symon Jan Reyersz brouwer en wijlen Josyne Jacopsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.086-087
803/04
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes
1559-04-06
Jacob Claes Govert Jan Pieter Lijsbet Stijntgen Aefgen Adryaentgen en Marytgen kinderen van Anthonis Jacopsz houtcoper en wijlen Cunera Govertsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Breestraat.066
819/03
Claes Hendricksz Cock
/
Claes
1562-01-19
Claes, Aernt, Maritgen en Baertgen
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.031
855/03
Claes Adriaensz Paedts {schoenmaker}
/
Claes
1564-11-10
Claes, Huygh, Jan, Gobburch, Lijsbeth, Alijdtgen en Haesgen, kinderen van wijlen Adriaen Huygen scoemaker en Marie Jansdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Haarlemmerstraat.073.1
904/05
Claes IJsnoutsz van der Nes
/
Claes
1566-05-08
Jan, Dirck, Claes en Annetgen kinderen van wijlen IJsnout Jansz brouwer en Cunera Dirck Duystendr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.042
1024/04
Claes Claesz {Hogewoerd}
/
Claes 6 jaar
1577-01-01
Frans 8 jaar Claes 6 jaar Athalia 11 jaar Maria 4 jaar en Katharina 1½ jaar kinderen van wijlen Claes Claesz cuyper en Katheryna Fransdr nu gehuwd met Pieter Michielsz glaesschrijver
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.077-078
994/03
Claes Claesz van Leeuwen {NieuweRijn}
/
Claes 8 jaar
1576-03-16
Claes 8 jaar
Grote-Bewijzen-B (voogd)BuitenLeiden.000
571/11
Claes Cornelisz de Wilde
/
Claes Cornelisz de Wilde
1541-10-08
Claes Cornelisz de Wilde gehuwd met Haesgen Willem Bouwenszdr moeye
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.066-068
686/13
Claes Dircksz {voller}
/
Claes Dircsz volre oomvolre
1547-10-04
Pieter Dircksz bierdreger en Claes Dircsz volre omen
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)SintJacobsgracht.000.12
152/08
Claes Garbrantsz {Jacobsgracht}
/
Claes Garbrantsz
1526-10-09
kinderen van Claes Garbrantsz en wijlen Katrijn Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.045
552/06
Claes Gerrit Florisz {drapier}
/
Claes Geryt Floryszz oude vader
1541-01-18
Claes Geryt Floryszz oude vader
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.001
887/13
Claes Gerritsz van Dorp
/
Claes Gerytsz van Dorp
1569-05-15
Claes Gerytsz van Dorp
Grote-Bewijzen-B (overledene)
450/12

/
Claes Gerytsz wede
1536-02-26
Claes Gerytsz wede
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Burgsteeg.009
871/07
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Hugensz bontwerckerbontwercker
1567-09-03
kinderen van Claes Hugensz bontwercker en wijlen Marytgen Maertijnsdr
Grote-Bewijzen-B (belending)VanDerWerffstraat.002-004
923/11
Claes Jansz de Goede
/
Claes Jansz de Goede erffve
1572-01-17
Claes Jansz de Goede erffve
Grote-Bewijzen-B (borg)NieuweRijn.066-068
686/14
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1547-10-04
Claes Lambrechtsz brouwer
Grote-Bewijzen-B (belending)Breestraat.068
819/13
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1562-01-19
Claes Lambrechtsz brouwer
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.003
887/14
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1569-05-15
Claes Lambrechtsz brouwer
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hogewoerd.076-078
1044/07
Claes Meesz {schipper}
/
Claes Meesz schipper
1575-04-01
Claes Meesz schipper
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.050-051
59/08
Claes Reyer Claesz {veertig}
/
Claes Reyersz broer
1518-06-08
Claes Reyersz broer
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)BuitenLeiden.000
36/04
Claes Pietersz van Zijl
/
Claes van Zijl
1515-04-26
kind van Claes van Zijl en van wijlen Margriete Geryt Heyendr
Grote-Bewijzen-B (belending)Hogewoerd.033
428/16

/
Claes Willemsz schoemakerschoemaker
1534-03-31
Claes Willemsz schoemaker
Grote-Bewijzen-B (voogd)Haarlemmerstraat.073.1
904/10
Claes Willem Bouwensz van Warmond
/
Claes Willemsz verwerverwer
1566-05-08
Claes Willemsz verwer
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Diefsteeg.021
417/10
Claesgen Claesdr {van Dorp}
/
Claesgen Claesdr
1534-07-11
Cornelis Claes Pieter en Jannetje kinderen van wijlen Ghijsbrecht Gerytsz van Dorp en Claesgen Claesdr
Grote-Bewijzen-B (borg)Hogewoerd.035
231/10
Alijd {vrouw van Dirck Pietersz}
/
coman Alijdt Dirck Pietersz wedecoman
1527-07-18
coman Alijdt Dirck Pietersz wede
Grote-Bewijzen-B (borg)Diefsteeg.021
417/11
Claes Gerritsz van Dorp
/
coman Claes Gerytsz van Dorp
1534-07-11
coman Claes Gerytsz van Dorp
Grote-Bewijzen-B (voogd)Diefsteeg.021
417/09
Claes Gerritsz van Dorp
/
coman Claes Gerytsz van Dorp omen
1534-07-11
Bouwen Gerytsz van Dorp en coman Claes Gerytsz van Dorp omen
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hogewoerd.035
231/09
Dirck Pietersz {koopman, de oude}
0/
coman Dirck Pietersz wede
1527-07-18
coman Dirck Pietersz wede
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Hooglandsekerkgracht.001-003
648/07
Jan Jacobsz de Haes
/
coman Jan Jacopsz de Haescoman
1545-10-06
kinderen van coman Jan Jacopsz. de Haes en wijlen Geertruyt Gerytsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Haarlemmerstraat.085-087
963/06
Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}
/
Commertgen Ghommertsdrlandtmeter
1575-06-29
kinderen van wylen Mr Lucas Aerntsz landtmeter en Commertgen Ghommertsdr
Grote-Bewijzen-B (vorig-eigenaar)Maarsmansteeg.019
1014/10
Claes Gerritsz van Dorp
/
cooman Claes Gerytsz van Dorp
1576-09-09
wijlen cooman Claes Gerytsz van Dorp de voors weeskinderen zalr. oudt oom
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
26/09
Cornelia Jansdr Paedts
/
Cornelie
1514-09-28
Dirck, Claes, Jacob, Pieter, Belie, Margriete en Cornelie kinderen van Jan Paedze Claesz en wijlen Erckenraet Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Rapenburg.030-032
308/04
Neeltgen Anthonisdr {vrouw van Jan Hendricksz}
/
Cornelie
1530-06-18
Jacop, Cornelie, Jannetje, Katrijn, Anna, Marie en Barbara kinderen van wijlen Thonis Jansz die Steenhouder en Katrijn Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.026-027
50/04
Cornelis Jan Reyersz van Heemskerck
/
Cornelis
1517-12-11
Cornelis
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.050-051
59/03
Cornelis Reyersz {priester}
/
Cornelis
1518-06-08
Cornelis, Sophie en Marie, kinderen van wijlen Reyer Claesz en Margriete
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Garenmarkt.008
101/03
Cornelis Pietersz Buys
/
Cornelis
1522-03-10
Cornelis en Aechte kinderen van Pieter Heynricxz Buys en wijlen Cornelie Adriaensdr van Adrichum
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)SintJacobsgracht.000.12
152/04
Cornelis Claes Garbrantsz
/
Cornelis
1526-10-09
Adriaen Cornelis Quirijn Haesgen en Katrijn kinderen van Claes Garbrantsz en wijlen Katrijn Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Raamlanden.001
185/05

/
Cornelis
1527-05-04
Jan, Pieter, Cornelis, Wijburch, Maritgen, Celi en Fijtgen, kinderen van Cornelis Jansz van Schengen en wijlen Katrijn Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)BuitenLeiden.000
223/05
Cornelis Willemsz Ouwelant
/
Cornelis
1528-08-20
Jacop, Pieter, Cornelis, Marie en Griete kinderen van wijlen Willem Jacopsz Ouwelant en Marie Pieter Paedzendr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hoogstraat.006
253/07
Cornelis Jansz de Wijs
/
Cornelis
1529-04-09
Ewout, Dirck, Danel, Jacop, Cornelis, Willem, Jannetje, Aechte en Marye, kinderen van Jan Ewoutsz de Wijs en wijlen Ermgaert Pietersdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Diefsteeg.021
417/03
Cornelis Gijsbrechtsz van Dorp
/
Cornelis
1534-07-11
Cornelis Claes Pieter en Jannetje kinderen van wijlen Ghijsbrecht Gerytsz van Dorp en Claesgen Claesdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.026-027
422/04
Cornelis Cornelisz van Heemskerck
/
Cornelis
1534-11-09
Reyer, Cornelis, Weyburch en Marie, kinderen van Cornelis Jan Reyersz en wijlen Marytgen Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
450/03
Cornelis Jansz {Pieterskerkstraat}
/
Cornelis
1536-02-26
Cornelis en Heynrick kinderen van Jan Heynrickz rietdecker en wijlen Katrijn Bouwensdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hoogstraat.006
530/03
Cornelis Jansz de Wijs
/
Cornelis
1539-10-23
Cornelis, Willem en Marytge, kinderen van wijlen Jan Ewoutsz de Wijs en wijlen Ermgaert Pietersdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)BuitenLeiden.000
571/03
Cornelis Pietersz Paedts {de oude}
/
Cornelis
1541-10-08
Cornelis, Pieter en Jacop kinderen van Pieter Paeds Pietersz en wijlen Aege Willem Bouwenszoendr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooigracht.087
632/03
Cornelis Jansz Cock
/
Cornelis
1545-04-01
Cornelis, Jan, Ghijsburcht, Claes, oude Marytge, Katrijn en jonge Marytge, kinderen van wijlen Jan Cornelis Cock de brouwer en Alijdt Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.066-068
686/06
Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Cornelis
1547-10-04
Egbert, Jan, Dirck, Cornelis, Marytgen, Geertgen en Neeltgen kinderen van Geryt Egbertsz brouwer en wijlen Ermtgen Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.093
784/03
Cornelis Adriaensz {NieuweRijn93}
/
Cornelis
1558-02-09
Cornelis, Jacop en Adriaentgen, kinderen van Adriaen Jansz schipper en wijlen Katrijn Cornelisdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.072
858/04
Cornelis Adriaensz {NieuweRijn72}
/
Cornelis
1565-04-03
Engel, Cornelis, Govert, Neeltgen, Trijntgen ende Zyburch kinderen van Adriaen Engelsz backer en wijlen Alijt Jansdochter
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.002
887/05
Cornelis Jansz van der Graft
/
Cornelis
1569-05-15
Cornelis
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Maarsmansteeg.019
1014/04
Cornelis Adriaensz {Maarsmansteeg}
/
Cornelis 10 jaar
1576-09-09
Cornelis 10 jaar
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Aalmarkt.019-020
952/03
Cornelis Reyersz {Aalmarkt}
/
Cornelis 13 jaar
1575-01-25
Cornelis 13 jaar kind van wijlen Meester Reyer Jansz waert in de meere minne en Aechte Cornelisdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Rapenburg.109
1078/03
Cornelis Pietersz {Rapenburg}
/
Cornelis 13 jaar
1578-04-22
Cornelis 13 jaar
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hogewoerd.042
1024/11
Cornelis Aelbrechtsz {Hogewoerd}
/
Cornelis Aelbert oude Dircksz
1577-01-01
Cornelis Aelbert oude Dircksz en Geryt Willemsz wijnverlater deser stede
Grote-Bewijzen-B (voogd)
450/08
Cornelis Bouwensz {schipper}
/
Cornelis Bouwen zijn zoon als oem
1536-02-26
Cornelis Bouwen zijn zoon als oem
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.071
663/14
Cornelis Bouwensz {schipper}
/
Cornelis Bouwens schipperschipper
1546-09-03
Cornelis Bouwens schipper naeste maege
Grote-Bewijzen-B (belending)Middelstegracht.023
803/23
Cornelis Claesz {warmoezenier}
/
Cornelis Claesz warmoesmanwarmoesman
1559-04-06
Cornelis Claesz warmoesman ende Maria Jansdr van Alphen haer beyder schuyren en erven
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.093
784/08
Cornelis Cornelisz den Dubbelden
/
Cornelis Cornelisz den Dubbeldenmetselaer
1558-02-09
Cornelis Cornelisz den Dubbelden en Dirck Cornelisz metselaers voochden
Grote-Bewijzen-B (testateur)Hogewoerd.035
231/13
Cornelis Dircksz {Hogewoerd}
/
Cornelis Dircksz
1527-07-18
kinderen van Cornelis Dircksz en Baefgen Claesdr
Grote-Bewijzen-B (borg)Haarlemmerstraat.110
883/09
Cornelis Dircksz Gool
/
Cornelis Dircksz Gool haar broeder
1568-07-21
Cornelis Dircksz Gool haar broeder
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.050-051
59/09
Cornelis Dircksz {NieuweRijn}
/
Cornelis Dircxz als oom
1518-06-08
Cornelis Dircxz als oom
Grote-Bewijzen-B (borg)Middelstegracht.001.1
455/19

/
Cornelis Dircxz draepenierderdraepenierder
1536-03-30
Pieter Jansz van Rossen vleyshouder Matheus Gerytsz tymmerman en Cornelis Dircxz draepenierder
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Maarsmansteeg.019
1014/07
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerytsz Bol schoemaecker
1576-09-09
wijlen Adriaen Henricksz cooman en Machtelt Bouwensdr nu gehuwd met Cornelis Gerytsz Bol schoemaecker
Grote-Bewijzen-B (voogd)Breestraat.140
1032/07
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerytsz de Haes
1577
Cornelis Gerytsz de Haes en Leenaert Simonsz Dou voogden
Grote-Bewijzen-B (voogd)Burgsteeg.009
871/10
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Ghijsbrechtsz Scaeck
1567-09-03
Allert Jacobsz schilder en Cornelis Ghijsbrechtsz Scaeck voogden
Grote-Bewijzen-B (belending)Steenschuur.001
847/15
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Ghijsbrechtsz Schaeck
1564-09-02
Cornelis Ghijsbrechtsz Schaecks huys ende erve
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.088-089
892/16
Cornelis Havicksz {tinnegieter}
/
Cornelis Havicxz wede
1569-10-20
Adriana Fransdr Cornelis Havicxz wede
Grote-Bewijzen-B (voogd)Breestraat.033
906/13
Cornelis Jacobsz {timmerman}
/
Cornelis Jacobsz timmermantimmerman
1570-11-01
Cornelis Jacobsz timmerman
Grote-Bewijzen-B (voogd)Breestraat.066
819/11
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacobszoon olyslagerolyslager
1562-01-19
Cornelis Jacobszoon olyslager
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Raamlanden.001
185/21
Cornelis Jan Reyersz van Heemskerck
/
Cornelis Jan Reyersz
1527-05-04
de weeskinder van Cornelis Jan Reyersz gewonnen bij Maria Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.026-027
422/07
Cornelis Jan Reyersz van Heemskerck
/
Cornelis Jan Reyersz
1534-11-09
kinderen van Cornelis Jan Reyersz en wijlen Marytgen Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.077-078
994/09
Cornelis Jansz van Valkenburg
/
Cornelis Jansz houtcoperhoutcoper
1576-03-16
Cornelis Jansz houtcoper
Grote-Bewijzen-B (voogd)Middelstegracht.001.1
455/11

/
Cornelis Jansz mandemaeckermandemaecker
1536-03-30
Cornelis Jansz mandemaecker en Pieter Huygenz. van Cloetinge glaesmaecker als naeste magen
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)NieuweRijn.023
742/09
Cornelis Jansz {tinnegieter}
/
Cornelis Jansz tynnegietertynnegieter
1550-04-10
kinderen van wijlen Pieter Huygensz tynnegieter en Lijsbeth Mathijsdr nu gehuwd met Cornelis Jansz tynnegieter
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Raamlanden.001
185/10

/
Cornelis Jansz van Schengen
1527-05-04
kinderen van Cornelis Jansz van Schengen en wijlen Katrijn Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (eigenaar)Raamlanden.011
185/17

/
Cornelis Jansz van Schengen
1527-05-04
Cornelis Jansz van Schengen
Grote-Bewijzen-B (begunstigde)NieuweRijn.026-027
422/12

/
Cornelis Jansz van Schengen
1534-11-09
Cornelis Jansz van Schengen
Grote-Bewijzen-B (belending)Uiterstegracht.024-026
803/20
Cornelis Lourisz {schuitenvoerder}
/
Cornelis Lourisz
1559-04-06
Cornelis Lourisz
Grote-Bewijzen-B (getuige)Breestraat.061-063
566/11
Cornelis Meesz {van Weesp}
/
Cornelis Meesz oem
1542-01-19
Cornelis Meesz oem
Grote-Bewijzen-B (voogd)Boomgaardsteeg.017
486/10
Cornelis Meesz {verwer}
/
Cornelis Meesz omen
1538-06-19
Dirck Florysz Heermalen, Cornelis Meesz, Willem Willem Willemsz.z. en oude Jan Willemsz als omen
Grote-Bewijzen-B (borg)Boomgaardsteeg.017
486/16

/
Cornelis Paeds
1538-06-19
Cornelis Paeds
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.086-087
803/16
Cornelis Pietersz Paedts {de oude}
/
Cornelis Paeds Pietersz
1559-04-06
Dirck Gerytsz Smaling en Cornelis Paeds Pietersz voochden
Grote-Bewijzen-B (voogd)LangeMare.047
862/09

/
Cornelis Pietersz
1566-03-20
Pieter Jacopsz pannebacker en Pieter Pietersz en Cornelis Pietersz voogden
Grote-Bewijzen-B (voogd)Zonneveldstraat.000.16
930/07
Cornelis Quirijnsz Capiteyns {drapier}
/
Cornelis Quirijnsz Cappeteyn
1572-06-18
Cornelis Quirijnsz Cappeteyn
Grote-Bewijzen-B (belending)Rapenburg.111
1078/10
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Simonsz metselaermetselaar
1578-04-22
Cornelis Simonsz metselaer
Grote-Bewijzen-B (voogd)Rapenburg.109
1078/09
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Simonsz metselaer oommetselaar
1578-04-22
Cornelis Simonsz metselaer oom
Grote-Bewijzen-B (belending)LangeMare.106
923/08
Cornelis Symonsz Heerman {vleeshouwer, de jonge}
/
Cornelis Symonsz vleyshoudervleyshouder
1572-01-17
Cornelis Symonsz vleyshouder
Grote-Bewijzen-B (belending)Breestraat.086
1014/13
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis van Aecken Claesz in de Wissel
1576-09-09
Cornelis van Aecken Claesz in de Wissels erve
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.002
887/11
Cornelis Jacobsz van der Graft
/
Cornelis van der Graft
1569-05-15
Cornelis van der Graft
Grote-Bewijzen-B (overledene)Haarlemmerstraat.073.1
904/08
Cunera Dircksdr Duyst
/
Cunera Dirck Duystendrbrouwer
1566-05-08
kinderen van wijlen IJsnout Jansz brouwer en Cunera Dirck Duystendr
Grote-Bewijzen-B (begunstigde)Hogewoerd.035
231/18
Cunera Govertsdr {vrouw van Anthonis Jacobsz}
/
Cunera Govert Jacops weeskint
1527-07-23
Cunera Govert Jacops weeskint gewonnen bij Lisbeth haer beyder dochter
Grote-Bewijzen-B (belending)Breestraat.175
847/12

/
d'erfgenamen van Alijdt Pouwelsdr
1564-09-02
d'erfgenamen van Alijdt Pouwelsdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Breestraat.175
847/13
Alijd Pouwelsdr {vrouw van Willem Jacobsz}
/
d'erfgenamen van Alijdt Pouwelsdr
1564-09-02
d'erfgenamen van Alijdt Pouwelsdr
Grote-Bewijzen-B (belending)Rapenburg.107
1078/11

/
d'erfgenamen van cooman Pieter Pietersz Boitgen
1578-04-22
d'erfgenamen van cooman Pieter Pietersz Boitgen
Grote-Bewijzen-B (overledene)Rapenburg.107
1078/12
Pieter Pietersz Boeytgen
/
d'erfgenamen van cooman Pieter Pietersz Boitgencooman
1578-04-22
d'erfgenamen van cooman Pieter Pietersz Boitgen
Grote-Bewijzen-B (belending)Hogewoerd.074
1044/11

/
d'erfgenamen van Ghoosen Henricksz
1575-04-01
d'erfgenamen van Ghoosen Henricksz
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hogewoerd.074
1044/12
Goossen Hendricksz {smid}
/
d'erfgenamen van Ghoosen Henricksz
1575-04-01
d'erfgenamen van Ghoosen Henricksz
Grote-Bewijzen-B (belending)Haarlemmerstraat.089
963/09

/
d'erfgenamen van Henrick Adamsz
1575-06-29
d'erfgenamen van Henrick Adamsz
Grote-Bewijzen-B (overledene)Haarlemmerstraat.089
963/10
Hendrick Adamsz {Haarlemmerstraat}
/
d'erfgenamen van Henrick Adamsz
1575-06-29
d'erfgenamen van Henrick Adamsz
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.075-076
994/11

/
d'erfgenamen van Henrick Spijckerboor
1576-03-16
d'erfgenamen van Henrick Spijckerboor
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.075-076
994/12
Hendrick Hendricksz Spijckerboor
/
d'erfgenamen van Henrick Spijckerboor
1576-03-16
d'erfgenamen van Henrick Spijckerboor
Grote-Bewijzen-B (belending)LangeMare.057
581/14

/
d'erfgenamen van Willem Bouwensz
1542-06-16
d'erfgenamen van Willem Bouwensz
Grote-Bewijzen-B (overledene)LangeMare.057
581/15

/
d'erfgenamen van Willem Bouwensz
1542-06-16
d'erfgenamen van Willem Bouwensz
Grote-Bewijzen-B (belending)Raamlanden.001
185/14

/
d'erfnamen van Meester Ewout Wel
1527-05-04
d'erfnamen van Meester Ewout Wel
Grote-Bewijzen-B (overledene)Raamlanden.001
185/15
Ewout Willemsz Wel
/
d'erfnamen van Meester Ewout Wel
1527-05-04
d'erfnamen van Meester Ewout Wel
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)OudeRijn.018-020
391/06
Dammas Arentsz van Griecken
/
Damas Aertsz van Griecken broeder
1533-03-04
Damas Aertsz van Griecken en Berwout Aernts van Griecken broeders
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooglandsekerkgracht.001-003
648/09
Dammas Claesz {verwer, schilder}
/
Dammes Claesz wantsnijderwantsnijder
1545-10-06
Dammes Claesz wantsnijder gehuwd met Marytgen Gerytsdr moeye
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hoogstraat.006
253/05
Daniël Jansz de Wijs
/
Danel
1529-04-09
Ewout, Dirck, Danel, Jacop, Cornelis, Willem, Jannetje, Aechte en Marye, kinderen van Jan Ewoutsz de Wijs en wijlen Ermgaert Pietersdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)BuitenLeiden.000
223/14
Daniël Arentsz van Tetrode
/
Danel Aerntsz van Arckel als oudtoem
1528-08-20
Danel Aerntsz van Arckel als oudtoem
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)
279/04
Daniël Pieter Garbrantsz {drapier}
/
Danel Pietersz
1530-01-22
kind van Danel Pietersz en wijlen Barbara Gerytsdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)Boomgaardsteeg.017
486/15

/
Daniel Jansz
1538-06-19
Daniel Jansz haer gecoren voogd
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Hogewoerd.033
428/07
Daniël Pieter Garbrantsz {drapier}
/
Daniel Pietersz drapenierder
1534-03-31
kinderen van Daniel Pietersz drapenierder en wijlen Maria Pietersdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
95/03
Daniël Pieter Garbrantsz {drapier}
/
Daniell
1521-04-20
Daniell, Adriaen, Jan, Quirijn, Katrijn en Aechte kinderen van Pieter Garbrantsz en wijlen Aefgen Kerstantsdr
Grote-Bewijzen-B (belending)LangeMare.102
923/09
Neeltgen Willemsdr {van Rossum}
/
de wede van jonge Jan van Rossen
1572-01-17
de wede van jonge Jan van Rossen
Grote-Bewijzen-B (overledene)LangeMare.102
923/10
Jan Jansz van Rossum {de jonge}
/
de wede van jonge Jan van Rossen
1572-01-17
de wede van jonge Jan van Rossen
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Raamlanden.001
185/20

/
de weeskinder van Cornelis Jan Reyersz gewonnen bij Maria Adriaensdr
1527-05-04
de weeskinder van Cornelis Jan Reyersz gewonnen bij Maria Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (belending)Langebrug.113.02
930/10

/
derfgenamen van Heynrick van Wyngaerden
1572-06-18
derfgenamen van Heynrick van Wyngaerden
Grote-Bewijzen-B (overledene)Langebrug.113.02
930/11
Hendrick van Wijngaarden
/
derfgenamen van Heynrick van Wyngaerden
1572-06-18
derfgenamen van Heynrick van Wyngaerden
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.052
59/14

/
derfnamen van Symon Pouwelsz
1518-06-08
derfnamen van Symon Pouwelsz
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.052
59/15
Symon Pouwelsz {NieuweRijn}
/
derfnamen van Symon Pouwelsz
1518-06-08
derfnamen van Symon Pouwelsz
Grote-Bewijzen-B (belending)Raamlanden.001
185/16

/
die Jacobinissen binnen Leyden op Rapenburch
1527-05-04
die Jacobinissen binnen Leyden op Rapenburch
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.035
737/23

/
die wede en erfgenamen van Jan van Thol
1550-10-23
die wede en erfgenamen van Jan van Thol
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Breestraat.177.1
847/08
Diewertgen Adriaensdr {Breestraat}
/
Dieuwertgen
1564-09-02
Dirck, Barent, Geertruyt, Dieuwertgen en Fijtgen, kinderen van wylen Adriaen Baerntsz beeldesnyder en Lijsbet Reyersdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.002
887/07
Diewertgen Jansdr van der Graft
/
Dieuwertgen
1569-05-15
Dieuwertgen
Grote-Bewijzen-B (belending)Rapenburg.135.3
1075/11
Dirck Jansz Uytenhage van Ruyven
/
Dirc Jansz. brouwer in de Claeu tot Delftbrouwer
1578-04-01
Dirc Jansz. brouwer in de Claeu tot Delft
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
26/03
Dirck Jansz Paedts
/
Dirck
1514-09-28
Dirck, Claes, Jacob, Pieter, Belie, Margriete en Cornelie kinderen van Jan Paedze Claesz en wijlen Erckenraet Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.035
231/04
Dirck Gerritsz Smaling
/
Dirck
1526-12-04
Claes, Dirck, Pieter en Marytgen, kinderen van wijlen Geryt Jansz Smaling en Katrijn Dirckdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
180/05
Dirck Jansz Luck
/
Dirck
1527-01-13
Nannick, Jan, Dirck, Jacob, Christoffel, Ermgaert en Maritgen, kinderen van Jan Nannenz Lock scipper en wijlen Katrijn Jansdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hoogstraat.006
253/04
Dirck Jansz de Wijs
/
Dirck
1529-04-09
Ewout, Dirck, Danel, Jacop, Cornelis, Willem, Jannetje, Aechte en Marye, kinderen van Jan Ewoutsz de Wijs en wijlen Ermgaert Pietersdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Middelstegracht.001.1
455/05
Dirck Gerritsz {Middelstegracht1.1}
/
Dirck
1536-03-30
Willem, Florys, Dirck, Adriaen, Alijdt en Barbara, kinderen van Geryt Pietersz tymmerman en wijlen Cornelie Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.066-068
686/05
Dirck Gerritsz {NieuweRijn}
/
Dirck
1547-10-04
Egbert, Jan, Dirck, Cornelis, Marytgen, Geertgen en Neeltgen kinderen van Geryt Egbertsz brouwer en wijlen Ermtgen Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.023
742/04
Dirck Pietersz Coedijck IV
/
Dirck
1550-04-10
Pieter, Dirck, oude Huygh, jonge Huygh en Katrijn, kinderen van wijlen Pieter Huygensz tynnegieter en Lijsbeth Mathijsdr nu gehuwd met Cornelis Jansz tynnegieter
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Breestraat.177.1
847/05
Dirck Adriaen Barentsz {Breestraat}
/
Dirck
1564-09-02
Dirck, Barent, Geertruyt, Dieuwertgen en Fijtgen, kinderen van wylen Adriaen Baerntsz beeldesnyder en Lijsbet Reyersdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Haarlemmerstraat.073.1
904/04
Dirck IJsnoutsz van der Nes
/
Dirck
1566-05-08
Jan, Dirck, Claes en Annetgen kinderen van wijlen IJsnout Jansz brouwer en Cunera Dirck Duystendr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.042
1070/03
Dirck Lambrechtsz
/
Dirck (7 jaar)
1578-01-31
Dirck (7 jaar)
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.077-078
994/05
Dirck Claesz van Leeuwen {van Neeltgen}
/
Dirck 4 jaar
1576-03-16
Dirck 4 jaar
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.077-078
843/03
Dirck Adriaensz van der Does
/
Dirck Adriaensz
1564-06-27
Dirck Adriaensz
Grote-Bewijzen-B (voogd)Steenschuur.023.10
275/07
Dirck Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Dirck Aelbrechtsz als oude vader
1529-12-17
Machtelt kind van Aelbrecht Dircksz en wijlen Jaepgen Willemsdr Willem Bouwensz en Dirck Aelbrechtsz als oude vader
Grote-Bewijzen-B (getuige)Hoogstraat.006
253/19

/
Dirck Aelbrechtsz oom
1529-04-09
Dirck Aelbrechtsz oom
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.093
784/09
Dirck Cornelisz den Dubbelden
/
Dirck Cornelisz metselaermetselaer
1558-02-09
Cornelis Cornelisz den Dubbelden en Dirck Cornelisz metselaers voochden
Grote-Bewijzen-B (voogd)Steenschuur.022.12
760/08

/
Dirck Cornelisz Oosterling gebroeders
1553-06-11
Dirck Cornelisz Oosterling gebroeders
Grote-Bewijzen-B (borg)NieuweRijn.072
858/13

/
Dirck Dircksz warmoesmanwarmoesman
1565-04-03
Dirck Dircksz warmoesman
Grote-Bewijzen-B (voogd)Boomgaardsteeg.017
486/09
Dirck Florisz Heermalen
/
Dirck Florysz Heermalen omen
1538-06-19
Dirck Florysz Heermalen, Cornelis Meesz, Willem Willem Willemsz.z. en oude Jan Willemsz als omen
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.086-087
803/15
Dirck Gerritsz Smaling
/
Dirck Gerytsz Smaling
1559-04-06
Dirck Gerytsz Smaling en Cornelis Paeds Pietersz voochden
Grote-Bewijzen-B (belending)Uiterstegracht.034
803/22
Dirck Hendricksz Breetvelt {brouwersknecht}
/
Dirck Heynricksz mede brouwersknechtbrouwersknecht
1559-04-06
Dirck Heynricksz mede brouwersknecht
Grote-Bewijzen-B (belending)Hogewoerd.033
428/15

/
Dirck IJsbrantsz droechscheerderdroechscheerder
1534-03-31
Dirck IJsbrantsz droechscheerder
Grote-Bewijzen-B (voogd)
705/10
Dirck Jacobsz van Montfoort
/
Dirck Jacopsz oom
1548-05-30
Dirck Jacopsz oom
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooigracht.087
632/12
Dirck Jansz Hoens
/
Dirck Jan Hoensz oude vader
1545-04-01
Dirck Jan Hoensz oude vader voogd en borg
Grote-Bewijzen-B (belending)Raamlanden.011
185/19

/
Dirck Jansz slotenmaker
1527-05-04
Dirck Jansz slotenmaker
Grote-Bewijzen-B (voogd)Garenmarkt.000.15
502/11
Dirck Meesz {van Weesp}
/
Dirck Meesz oom
1538-12-04
Dirck Meesz oom
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hoogstraat.006
530/12
Dirck Pietersz {koopman}
/
Dirck Pietersz coman oomcoman
1539-10-23
Dirck Pietersz coman oom
Grote-Bewijzen-B (getuige)Hoogstraat.006
253/17
Dirck Pietersz {koopman}
/
Dirck Pietersz oom
1529-04-09
Dirck Pietersz oom
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Hooigracht.042
909/05
Dirck Pietersz {Vergeyl}
/
Dirck Pietersz Vergheylen
1571-01-10
Pieter en Bertolomeus kinderen van Dirck Pietersz Vergheylen en wijlen Meynsgen Bertolomeusdr
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.039-040
1070/12
Dirck Gillisz van Heussen
/
Dirck van Heussen Gillisz
1578-01-31
Dirck van Heussen Gillisz
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.026-027
422/17

/
Dirck van Oeyen wede
1534-11-09
Dirck van Oeyen wede
Grote-Bewijzen-B (belending)Raamlanden.003
624/15
Dirck van Paenderen
/
Dirck van Paenden tot Haerlem
1544-11-04
Dirck van Paenden tot Haerlem
Grote-Bewijzen-B (voogd)SintJacobsgracht.000.12
152/11
Dirck Willemsz {Jacobsgracht}
/
Dirck Willemsz als oom
1526-10-09
Dirck Willemsz als oom
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Breestraat.061-063
566/08
Dirckgen Claesdr van Weesp
/
Dirckgen Claesdr
1542-01-19
kinderen van wijlen Dirck Meesz en Dirckgen Claesdr
Grote-Bewijzen-B (getuige)Aalmarkt.019-020
952/12
Dorothea Jansdr {vrouw van Jan Claesz}
/
Dorothea Jansdr
1575-01-25
Jan Claesz warmoesman gehuwd met Dorothea Jansdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Haarlemmerstraat.126
845/06
Duifgen Jansdr Paedts {van Poelgeest}
/
Duyfgen Paedts Jansdr
1564-07-20
wylen Cornelis Gerytsz van Poelgeest en Duyfgen Paedts Jansdr
Grote-Bewijzen-B (belending)
450/10

/
een huys ende erve toebehoerende onser lieven vrouwen Gasthuys
1536-02-26
een huys ende erve toebehoerende onser lieven vrouwen Gasthuys
Grote-Bewijzen-B (belending)Kuipersteeg.004
391/11

/
een huys ende erve toebehoerende tcovent van Schagen
1533-03-04
een huys ende erve toebehoerende tcovent van Schagen
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.066-068
686/03
Egbert Gerritsz {brouwer}
/
Egbert
1547-10-04
Egbert, Jan, Dirck, Cornelis, Marytgen, Geertgen en Neeltgen kinderen van Geryt Egbertsz brouwer en wijlen Ermtgen Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooigracht.006-008
1063/04
Elisabeth Cornelisdr {Hooigracht}
/
Elizabeth (15)
1577-11-09
kinderen van wijlen Cornelis Augustijnsz van Stiemen en Christina Jacobsdr nu gehuwd met Cornelis Matthijsz warmoesman
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
705/06
Elsgen Symonsdr van Heemskerck
/
Elsgen
1548-05-30
Claes, Symon, Willem en Elsgen, kinderen van Symon Jan Reyersz brouwer en wijlen Josyne Jacopsdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.026-027
50/10
Elsgen Symonsdr {Heemskerck}
/
Elsgen Symonsdr wijlen
1517-12-11
Elsgen Symonsdr wijlen
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Hooigracht.006-008
1063/09
Christina Jacobsdr {Hooigracht}
/
en Christina Jacobsdr nu gehuwd met Cornelis Matthijsz warmoesman
1577-11-09
kinderen van wijlen Cornelis Augustijnsz van Stiemen en Christina Jacobsdr nu gehuwd met Cornelis Matthijsz warmoesman
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.077-078
994/07
Neeltgen Claesdr {van Leeuwen}
/
en wijlen Neeltgen Claesdr
1576-03-16
en wijlen Neeltgen Claesdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.072
858/03
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Engel
1565-04-03
Engel, Cornelis, Govert, Neeltgen, Trijntgen ende Zyburch kinderen van Adriaen Engelsz backer en wijlen Alijt Jansdochter
Grote-Bewijzen-B (mede-eigenaar)Haarlemmerstraat.142
1032/09
Engel Cornelisz van Tol
/
Engel
1577
een huys ende erve in Marendorp op te houc van Jan Vosstege daervan Anna Engelsdr. de voors kinderen moeye de reste toecomt (zoo zy vertelt)
Grote-Bewijzen-B (mede-eigenaar)Pieterskerkgracht.022
1032/12
Engel Cornelisz van Tol
/
Engel
1577
¼ van een huysken ofte camere opte Sinte Pieters kercgraft mede gemeen met haer voors moeye
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Breestraat.140
1032/03
Engel Cornelisz van Tol
/
Engel 9 jaar
1577
Engel 9 jaar en Maria 15 jaar kinderen van wijlen Cornelis Jansz van Tol en Geertruyt Engelsdr beyde za ge
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.035
737/24

/
erfgenamen van Jan van Thol
1550-10-23
die wede en erfgenamen van Jan van Thol
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
180/08
Ermgaert Jansdr Luck {garenziedster}
/
Ermgaert
1527-01-13
Nannick, Jan, Dirck, Jacob, Christoffel, Ermgaert en Maritgen, kinderen van Jan Nannenz Lock scipper en wijlen Katrijn Jansdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Garenmarkt.000.15
189/09
Ermgaert Pietersdr Paedts {van Dusseldorp, vrouw van Jacob Gerritsz}
/
Ermgaert
1527-07-27
kinderen van wijlen Frans Jansz en Ermgaert
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Boomgaardsteeg.017
486/07
Ermgaert Aelwijnsdr {van Swanenburg, vrouw van Jan Gerritsz, van Leeuwen}
/
Ermgaert
1538-06-19
Jan, Mees, Isaack, Aelwijn, Ermgaert en Alijdt kinderen van wijlen Aelwijn Meesz en Hillegont Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hoogstraat.006
529/04
Ermgaert Jansdr de Wijs {van Cortevelt}
/
Ermgaert
1539-10-23
Gheryt en Ermgaert kinderen van wijlen Jan Ewoutsz de Wijs en Geertruyt Gerytsdr nu gehuwd met Quirijn Allertsz brouwer
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Garenmarkt.000.15
502/08
Ermgaert Pietersdr Paedts {van Dusseldorp, vrouw van Jacob Gerritsz}
/
Ermgaert Pietersdr oude moeder
1538-12-04
Jacop Gerytsz vuytreder gehuwd met Ermgaert Pietersdr oude moeder
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Haarlemmerstraat.110
883/05
Ermgaert Egbertsdr {Haarlemmerstraat}
/
Ermpgen
1568-07-21
Heynrick, Geryt, Ermpgen en Heyltgen kinderen van wylen Egbert Gerytsz brouwer en Marie Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hoogstraat.006
253/03
Ewout Jansz de Wijs
/
Ewout
1529-04-09
Ewout, Dirck, Danel, Jacop, Cornelis, Willem, Jannetje, Aechte en Marye, kinderen van Jan Ewoutsz de Wijs en wijlen Ermgaert Pietersdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooigracht.006-008
1063/12
Ewout Pietersz Hoflant
/
Ewout Pietersz Hoflandt
1577-11-09
Ewout Pietersz Hoflandt
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hoogstraat.006
253/15
Ewout Willemsz {Hoogstraat}
/
Ewout Willems wede
1529-04-09
Geertruyt Ewout Willems wede als oude moeder
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hoogstraat.006
529/12
Ewout Willemsz {Hoogstraat}
/
Ewout Willemsz wede
1539-10-23
Gheertruyt Ewout Willemsz wede oude moeder
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hoogstraat.006
530/15
Ewout Willemsz {Hoogstraat}
/
Ewout Willemsz wede
1539-10-23
hun oude moeder Geertruyt Ewout Willemsz wede
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Raamlanden.001
185/09
Fijtgen Cornelis Jansdr van Schengen
/
Fijtgen
1527-05-04
Jan, Pieter, Cornelis, Wijburch, Maritgen, Celi en Fijtgen, kinderen van Cornelis Jansz van Schengen en wijlen Katrijn Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Breestraat.177.1
847/09
Fijtgen Adriaensdr {vrouw van Pieter Dircksz}
/
Fijtgen
1564-09-02
Dirck, Barent, Geertruyt, Dieuwertgen en Fijtgen, kinderen van wylen Adriaen Baerntsz beeldesnyder en Lijsbet Reyersdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Middelstegracht.001.1
455/04
Floris Gerritsz {Middelstegracht}
/
Florys
1536-03-30
Willem, Florys, Dirck, Adriaen, Alijdt en Barbara, kinderen van Geryt Pietersz tymmerman en wijlen Cornelie Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)Garenmarkt.008
101/08
Floris Adriaensz van Adrichem
/
Florys van Adrichum als omen
1522-03-10
Florys van Adrichum als omen
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Garenmarkt.000.15
189/03
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans
1527-07-27
Frans, Aecht, Jannetgen, Machtelt en Marie, kinderen van wijlen Frans Jansz. en Ermgaert
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.042
1024/03
Frans Claesz {Hogewoerd}
/
Frans 8 jaar
1577-01-01
Frans 8 jaar Claes 6 jaar Athalia 11 jaar Maria 4 jaar en Katharina 1½ jaar kinderen van wijlen Claes Claesz cuyper en Katheryna Fransdr nu gehuwd met Pieter Michielsz glaesschrijver
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.077-078
843/04
Frans Adriaensz van der Does
/
Frans Adriaensz
1564-06-27
Frans Adriaensz
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hoogstraat.006
529/09
Frans Gerritsz Gool {Goel}
/
Frans Gerytsz Goel
1539-10-23
Vranck Ewoutsz oom en Frans Gerytsz Goel naeste mage
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hoogstraat.006
530/13
Frans Gerritsz Gool {Goel}
/
Frans Gerytsz Goel naeste mage
1539-10-23
Frans Gerytsz Goel naeste mage
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooigracht.067
368/09
Frans Hendricksz {Hooigracht}
/
Frans Heynricksz oude vader
1531-12-11
Frans Heynricksz oude vader
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.026-027
422/14

/
Frans Heynricx wede
1534-11-09
Frans Heynricx wede
Grote-Bewijzen-B (borg)NieuweRijn.077-078
843/12
Frans Corsz {schoenmaker}
/
Frans Kerstantsz scoemakerscoemaker
1564-06-27
Frans Kerstantsz scoemaker
Grote-Bewijzen-B (voogd)Garenmarkt.000.15
189/10
Frans Pietersz Paedts
/
Frans Paeds
1527-07-27
Frans Paeds haeren gecoren voocht
Grote-Bewijzen-B (borg)BuitenLeiden.000
223/15
Frans Pietersz Paedts
/
Frans Paeds haer broeder
1528-08-20
Frans Paeds haer broeder
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.033
428/06
Garbrant Daniëlsz {Hogewoerd}
/
Garbrant
1534-03-31
Kerstant, Heynrick, Pieter en Garbrant kinderen van Daniel Pietersz drapenierder en wijlen Maria Pietersdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.045
552/03
Garbrant Jacobsz {NieuweRijn}
/
Garbrant
1541-01-18
Garbrant kind van wijlen Jacop Andriesz en Marie Claesdr
Grote-Bewijzen-B (borg)
95/13
Garbrant Garbrantsz {de oude}
/
Garbrant Garbrantsz die oude zijn vader
1521-04-20
Garbrant Garbrantsz die oude zijn vader
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.066-068
686/08
Geertgen Gerritsdr {NieuweRijn}
/
Geertgen
1547-10-04
Egbert, Jan, Dirck, Cornelis, Marytgen, Geertgen en Neeltgen kinderen van Geryt Egbertsz brouwer en wijlen Ermtgen Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.077-078
843/06
Geertgen Adriaensdr van der Does
/
Geertgen Adriaensdr
1564-06-27
Geertgen Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)NieuweRijn.045
552/09
Geertruid Andriesdr {Tromper}
/
Geertruyd Andriesdr moeye
1541-01-18
Geertruyd Andriesdr moeye
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Steenschuur.022.12
760/04

/
Geertruyt
1553-06-11
Geertruyt
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Breestraat.177.1
847/07
Geertruid Adriaensdr {Tromper, Fool}
/
Geertruyt
1564-09-02
Dirck, Barent, Geertruyt, Dieuwertgen en Fijtgen, kinderen van wylen Adriaen Baerntsz beeldesnyder en Lijsbet Reyersdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Breestraat.066
819/07
Geertruid Arentsdr {Cock, van Sassenheim}
/
Geertruyt Aerntsdr
1562-01-19
Geertruyt Aerntsdr eertijts weduwe van wijlen Henrick Claesz Cock met Allert Willemsz van Zassenem haer jegenwoordige man
Grote-Bewijzen-B (overledene)Breestraat.140
1032/06
Geertgen Engelsdr {van Tol}
/
Geertruyt Engelsdr beyde za ge
1577
kinderen van wijlen Cornelis Jansz van Tol en Geertruyt Engelsdr beyde za ge
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hoogstraat.006
253/14
Geertruid {vrouw van Ewout Willemsz}
/
Geertruyt Ewout Willems wede als oude moeder
1529-04-09
Geertruyt Ewout Willems wede als oude moeder
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hoogstraat.006
530/14
Geertruid {vrouw van Ewout Willemsz}
/
Geertruyt Ewout Willemsz wede hun oude moeder
1539-10-23
hun oude moeder Geertruyt Ewout Willemsz wede
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hoogstraat.006
529/13
Geertruid {vrouw van Gerrit Kerstantsz}
/
Geertruyt Geryt Kerstants wede oude moeder
1539-10-23
Geertruyt Geryt Kerstants wede oude moeder
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Hoogstraat.006
529/06
Geertruid Gerritsdr {de Wijs, van der Aer}
/
Geertruyt Gerytsdr
1539-10-23
kinderen van wijlen Jan Ewoutsz de Wijs en Geertruyt Gerytsdr nu gehuwd met Quirijn Allertsz brouwer
Grote-Bewijzen-B (voogd)BuitenLeiden.000
223/11
Geertruid {Ouwelant}
/
Geertruyt Jacob Willemsz Ouwelants wede als oude moeder
1528-08-20
Geertruyt Jacob Willemsz Ouwelants wede als oude moeder
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)NieuweRijn.034
737/18

/
gehuwd met Aechte Meester Heynrick Dircksz
1550-10-23
Oude Claes Jacopsz is gehuwd met Aechte Meester Heynrick Dircksz
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)NieuweRijn.034
737/16
Baertgen Dircksdr {van Torenvliet}
/
gehuwd met Baerte Dircksdr
1550-10-23
Jan Huygh Andriesz.z. gehuwd met Baerte Dircksdr nichte van svaders zyde
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)NieuweRijn.034
737/14
Marytgen Claesdr {Heemskerck}
/
gehuwd met Marie Claesdr moeye
1550-10-23
Oude Dirck Jan Reyersz gehuwd met Marie Claesdr moeye
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.005-006
347/07
Gerberch Jansdr Heye {Ouwelant}
/
Gerburch
1531-08-09
Geryt Heyndrick Wit Machtelt en Gerburch kinderen van Jan Heye Gerytsz en wijlen Marytgen Wittendr
Grote-Bewijzen-B (voogd)Rapenburg.135.4
1075/07
Gerrit Splintersz {schrijnwerker}
/
Gerit Splintersz over oudt oom
1578-04-01
Gerit Splintersz over oudt oom
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.005-006
347/03
Gerrit Jansz Heye
/
Geryt
1531-08-09
Geryt Heyndrick Wit Machtelt en Gerburch kinderen van Jan Heye Gerytsz en wijlen Marytgen Wittendr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Breestraat.061-063
566/04
Gerrit Dircksz van Weesp {tinnegieter}
/
Geryt
1542-01-19
Mees, Geryt, Alijdtgen en Trijntgen, kinderen van wijlen Dirck Meesz en Dirckgen Claesdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Vismarkt.005
624/03
Gerrit Huigenz van Hoogstraten
/
Geryt
1544-11-04
Geryt en Aefgen kinderen van Huych Willemsz joelierder en wijlen Geertruyt Gerytsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooglandsekerkgracht.001-003
648/03
Gerrit Jansz de Haes {de oude}
/
Geryt
1545-10-06
Geryt, Jacop, Pieter en Lijsbet, kinderen van coman Jan Jacopsz. de Haes en wijlen Geertruyt Gerytsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Maarsmansteeg.008.2
752/04
Gerrit Romboutsz {Maarsmansteeg}
/
Geryt
1551-11-02
Pieter, Geryt, oude Marie en jonge Marie, kinderen van Rombout Pietersz wantsnyder en wijlen Anna Jacopsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Haarlemmerstraat.126
845/04
Gerrit Cornelisz Paedts van Poelgeest
/
Geryt
1564-07-20
Jan en Geryt, kinderen van wylen Cornelis Gerytsz van Poelgeest en Duyfgen Paedts Jansdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Haarlemmerstraat.110
883/04
Gerrit Egbertsz {brouwer, de jonge}
/
Geryt
1568-07-21
Heynrick, Geryt, Ermpgen en Heyltgen kinderen van wylen Egbert Gerytsz brouwer en Marie Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.066-068
686/10
Gerrit Egbertsz {brouwer, de oude}
/
Geryt Egbertsz brouwer
1547-10-04
kinderen van Geryt Egbertsz brouwer en wijlen Ermtgen Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)BuitenLeiden.000
36/09
Gerrit Heye {de oude}
/
Geryt Heyen wede
1515-04-26
Geryt Heyen wede
Grote-Bewijzen-B (belending)Raamlanden.012
101/11
Gerrit Jacobsz van der Mije
/
Geryt Jacobsz
1522-03-10
Geryt Jacobsz
Grote-Bewijzen-B (voogd)Haarlemmerstraat.126
845/08
Gerrit Jacobsz van der Mije
/
Geryt Jacopsz
1564-07-20
Geryt Jacopsz
Grote-Bewijzen-B (meester)SintJacobsgracht.000.12
152/14
Gerrit Jan Gerritsz Ackersloot
/
Geryt Jan Gerytsz
1526-10-09
Geryt Jan Gerytsz
Grote-Bewijzen-B (belending)
450/09
Gerrit Jan Gerritsz Ackersloot
/
Geryt Jan Gerytsz
1536-02-26
Geryt Jan Gerytsz
Grote-Bewijzen-B (voogd)BuitenLeiden.000
348/09
Gerrit Jan Gerritsz Ackersloot
/
Geryt Jan Gerytsz als naeste mage
1531-08-11
Geryt Jan Gerytsz als naeste mage
Grote-Bewijzen-B (voogd)Garenmarkt.000.15
189/14
Gerrit Jan Gerritsz Ackersloot
/
Geryt Jan Gerytszz als naeste vrunden en magen
1527-07-27
Geryt Jan Gerytszz als naeste vrunden en magen
Grote-Bewijzen-B (belending)Aalmarkt.017-018
952/08
Gerrit Jansz de Man
/
Geryt Jansz waerdt In den boomwaerdt
1575-01-25
Geryt Jansz waerdt In den boom
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hoogstraat.006
529/14
Gerrit Kerstantsz {Hoogstraat}
/
Geryt Kerstants wede
1539-10-23
Geryt Kerstants wede
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Middelstegracht.001.1
455/09
Gerrit Pietersz {timmerman-Middelstegracht}
/
Geryt Pietersz tymmermantymmerman
1536-03-30
kinderen van Geryt Pietersz tymmerman en wijlen Cornelie Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Raamlanden.003
624/17
Gerrit Roelofsz {Raamlanden}
/
Geryt Roelofsz wede
1544-11-04
Geryt Roelofsz wede
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hogewoerd.042
1024/12
Gerrit Willemsz {kuiper, wijnverlater}
/
Geryt Willemsz wijnverlaterwijnverlater
1577-01-01
Cornelis Aelbert oude Dircksz en Geryt Willemsz wijnverlater deser stede
Grote-Bewijzen-B (belending)Hogewoerd.040
1024/13
Gerrit Willemsz {kuiper, wijnverlater}
/
Geryt Willemsz wijnverlaterwijnverlater
1577-01-01
Geryt Willemsz wijnverlater
Grote-Bewijzen-B (overledene)Vismarkt.005
624/08
Gerrit Woutersz {man van Lysbeth Willemsz}
/
Geryt Woutersz wede
1544-11-04
Lijsbet Geryt Woutersz wede oude moeder
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hooigracht.113
414/07
Gerrit Woutersz {man van Lysbeth Willemsz}
/
Geryt Woutersz wede oude moeder
1534-04-01
Lijsbet Willemsdr Geryt Woutersz wede oude moeder
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hoogstraat.006
529/11
Geertruid {vrouw van Ewout Willemsz}
/
Gheertruyt Ewout Willemsz wede oude moeder
1539-10-23
Gheertruyt Ewout Willemsz wede oude moeder
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Hoogstraat.006
530/08
Geertruid Gerritsdr {de Wijs, van der Aer}
/
Gheertruyt Gerytsdochter Jan Ewoutsz de Wijs weduwe met Quirijn Allertsz brouwer haer man
1539-10-23
Gheertruyt Gerytsdochter Jan Ewoutsz de Wijs weduwe met Quirijn Allertsz brouwer haer man
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hoogstraat.006
529/03
Gerrit Jansz de Wijs
/
Gheryt
1539-10-23
Gheryt en Ermgaert kinderen van wijlen Jan Ewoutsz de Wijs en Geertruyt Gerytsdr nu gehuwd met Quirijn Allertsz brouwer
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)OudeRijn.018-020
391/03
Gijsbrecht Arentsz van Griecken
/
Ghijsbrecht
1533-03-04
Ghijsbrecht en Jan, kinderen van wijlen Aernt van Griecken en Zanna Dircxdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooigracht.087
632/05
Gijsbrecht Jansz Cock
/
Ghijsbrecht
1545-04-01
Cornelis, Jan, Ghijsburcht, Claes, oude Marytge, Katrijn en jonge Marytge, kinderen van wijlen Jan Cornelis Cock de brouwer en Alijdt Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Steenschuur.022.12
760/03

/
Ghijsbrecht
1553-06-11
Ghijsbrecht
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooigracht.049
914/03
Gijsbrecht Cornelisz {Hooigracht}
/
Ghijsbrecht 10 jaar
1571-05-01
Otto 18 jaar, Ariens 16 jaar, Ghijsbrecht 10 jaar, kinderen van wijlen Mr. Cornelis Ghijsbrechtsz chirurgijn en Aechgen Ottendr
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.026-027
50/14

/
Ghijsbrecht Gerytsz Goel
1517-12-11
Ghijsbrecht Gerytsz Goel
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.077-078
843/09
Gijsbrecht Hendricksz van der Does
/
Ghijsbrecht Henrickszn scheepmakerscheepmaker
1564-06-27
Ghijsbrecht Henrickszn scheepmaker
Grote-Bewijzen-B (voogd)Maarsmansteeg.019
1014/09
Govert Hendricksz {koopman}
/
Ghovert Heynricksz coomancooman
1576-09-09
Jan Moyt Adriaensz metselaer en Ghovert Heynricksz cooman voogden
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.031
855/06
Gerburch Adriaensdr {Hogewoerd}
/
Gobburch
1564-11-10
Claes, Huygh, Jan, Gobburch, Lijsbeth, Alijdtgen en Haesgen, kinderen van wijlen Adriaen Huygen scoemaker en Marie Jansdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)BuitenLeiden.000
348/04
Goolte Claesdr van Zijl {van Berckenrode, van Sonnevelt}
/
Goelte
1531-08-11
Margriete en Goelte kinderen van wijlen Claes Pietersz en Josyne Jacop van Montfoort Floryszdr
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.052
59/11
Goolte {vrouw van Jan Jansz}
/
Goelte Jan Jansz wede
1518-06-08
Goelte Jan Jansz wede
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.052
59/12
Jan Jansz {NieuweRijn}
/
Goelte Jan Jansz wede
1518-06-08
Goelte Jan Jansz wede
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
705/12
Goolte Claesdr van Zijl {van Berckenrode, van Sonnevelt}
/
Goeltgen
1548-05-30
Margriete en Goeltgen kinderen van wijlen Claes Pietersz en wijlen Josyne Jacopsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.086-087
803/05
Govert Anthonisz {NieuweRijn}
/
Govert
1559-04-06
Jacob Claes Govert Jan Pieter Lijsbet Stijntgen Aefgen Adryaentgen en Marytgen kinderen van Anthonis Jacopsz houtcoper en wijlen Cunera Govertsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.072
858/05
Govert Adriaensz {NieuweRijn}
/
Govert
1565-04-03
Engel, Cornelis, Govert, Neeltgen, Trijntgen ende Zyburch kinderen van Adriaen Engelsz backer en wijlen Alijt Jansdochter
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Breestraat.033
906/10
Govert Hendricksz {koopman}
/
Govert Heynricksz comancoman
1570-11-01
Govert Heynricksz coman
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hogewoerd.035
231/19
Govert Jacobsz {Hogewoerd}
/
Govert Jacops weeskint
1527-07-23
Cunera Govert Jacops weeskint gewonnen bij Lisbeth haer beyder dochter
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)BuitenLeiden.000
223/07
Griete Willemsdr Ouwelant
/
Griete
1528-08-20
Jacop, Pieter, Cornelis, Marie en Griete kinderen van wijlen Willem Jacopsz Ouwelant en Marie Pieter Paedzendr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)SintJacobsgracht.000.12
152/06
Haesgen Claes Garbrantsdr {Jacobsgracht}
/
Haesgen
1526-10-09
Adriaen Cornelis Quirijn Haesgen en Katrijn kinderen van Claes Garbrantsz en wijlen Katrijn Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.031
855/09
Haesgen Adriaensdr {Hogewoerd}
/
Haesgen
1564-11-10
Claes, Huygh, Jan, Gobburch, Lijsbeth, Alijdtgen en Haesgen, kinderen van wijlen Adriaen Huygen scoemaker en Marie Jansdr
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)BuitenLeiden.000
571/11
Haesgen Willem Bouwensdr van Warmond {de Wilde}
0/
Haesgen Willem Bouwenszdr moeye
1541-10-08
Claes Cornelisz de Wilde gehuwd met Haesgen Willem Bouwenszdr moeye
Grote-Bewijzen-B (belending)Middelweg.019.1d
422/15
Dirck Jansz den Blauwen {priester}
/
heer Dirck Jansz priester
1534-11-09
heer Dirck Jansz priester
Grote-Bewijzen-B (voogd)
95/11
Pieter Goossenz {priester}
/
Heer Pieter Goessensz priester naeste magepriester
1521-04-20
Heer Pieter Goessensz priester en Willem Andriesz volre als naeste magen
Grote-Bewijzen-B (voogd)BuitenLeiden.000
36/07
Willem Pietersz van Zijl {priester}
/
heer Willem van Zijl priesterpriester
1515-04-26
heer Willem van Zijl priester
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.086-087
803/25
Arent Willemsz Thou
/
heeren Aernt Thouw priesterpriester
1559-04-06
heeren Aernt Thouw priester en Marie Jansdr zyn moeder
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.076-078
1044/05
Hendrick Adriaensz {Hogewoerd}
/
Henric 6 jaar
1575-04-01
Henric 6 jaar
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Haarlemmerstraat.110
883/06
Heyltgen Egbertsdr {Haarlemmerstraat}
/
Heyltgen
1568-07-21
Heynrick, Geryt, Ermpgen en Heyltgen kinderen van wylen Egbert Gerytsz brouwer en Marie Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.002
887/09
Heyltgen Joostendr de Bije
/
Heyltgen Joostendr
1569-05-15
kinderen van wylen Jan Jacobsz van der Graft en Heyltgen Joostendr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.033
428/04
Heyman Daniëlsz {Hogewoerd}
/
Heyman
1534-03-31
Kerstant, Heynrick, Pieter en Garbrant kinderen van Daniel Pietersz drapenierder en wijlen Maria Pietersdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.005-006
347/04
Hendrick Sas Jansz Heye
/
Heyndrick
1531-08-09
Geryt Heyndrick Wit Machtelt en Gerburch kinderen van Jan Heye Gerytsz en wijlen Marytgen Wittendr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
450/04
Hendrick Jansz {Pieterskerkstraat}
/
Heynrick
1536-02-26
Cornelis en Heynrick kinderen van Jan Heynrickz rietdecker en wijlen Katrijn Bouwensdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.034
737/04
Hendrick Jacobsz van Swieten
/
Heynrick
1550-10-23
Mr Dirck Heynrick Reynier jonge Claes Katrijn Lysbeth Marytgen en Annetgen kinderen van wylen Jacop Claesz houtcoper ende Alydtgen Heynricksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Haarlemmerstraat.110
883/03
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Heynrick
1568-07-21
Heynrick, Geryt, Ermpgen en Heyltgen kinderen van wylen Egbert Gerytsz brouwer en Marie Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Breestraat.033
906/03
Hendrick Govertsz {schrijnwerker}
/
Heynrick
1570-11-01
Heynrick
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Haarlemmerstraat.085-087
963/03
Hendrick Lucasz {Haarlemmerstraat}
/
Heynrick 5 jaar
1575-06-29
Heynrick 5 jaar en Margriet 7 jaar kinderen van wylen Mr Lucas Aerntsz landtmeter en Commertgen Ghommertsdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Uiterstegracht.003
784/12
Hendrick Hendricksz {smid}
/
Heynrick Heynricksz smit wedesmit
1558-02-09
Lijsbeth Heynrick Heynricksz smit wede
Grote-Bewijzen-B (voogd)Rapenburg.030-032
308/12
Hendrick Jansz van Gorcum {Rapenburg}
/
Heynrick Jansz van Gorchum oom
1530-06-18
Heynrick Jansz van Gorchum oom
Grote-Bewijzen-B (belending)Diefsteeg.019
417/12
Hendrick Lambrechtsz {bakker}
/
Heynrick Lambrechtsz backer
1534-07-11
Heynrick Lambrechtsz backer
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooigracht.067
368/06
Hillegond Jansdr Heynoom
/
Hillegont
1531-12-11
Andries, Anna, Marie en Hillegont kinderen van Jan Heynricksz Heyn Oem en Alijdtgen Fransdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Boomgaardsteeg.017
486/14
Hillegond Willemsdr {vrouw van Aelwijn Meesz}
/
Hillegont Willemsdr
1538-06-19
kinderen van wijlen Aelwijn Meesz en Hillegont Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (belending)Vliet.009
1078/13
Job Huigenz {schoenmaker}
/
Hiob Hugenz schoemakerschoenmaker
1578-04-22
Hiob Hugenz schoemaker
Grote-Bewijzen-B (belending)Doezastraat.001.01
1075/12
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/
Hubert Janszsnyder
1578-04-01
Hubert Jansz
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.071
663/04
Huibrecht Jacobsz Does {vishandelaar}
/
Huybrecht
1546-09-03
Aernt, Huybrecht, Jacop, Lijsbet, Machtelt, Marytge en Annetgen, kinderen van wijlen Jacop Aernt Doesz scheepmaecker en Ymmetgen Aerntsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Burgsteeg.009
871/03
Huig Claesz {schoenmaker}
/
Huych
1567-09-03
Huych, Maerten, Belytgen en Claertgen, kinderen van Claes Hugensz bontwercker en wijlen Marytgen Maertijnsdr
Grote-Bewijzen-B (belending)Hoogstraat.005
253/21
Huig Andriesz van Torenvliet
/
Huych Andriesz ganghe ende poerte
1529-04-09
Huych Andriesz ganghe ende poerte
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Vismarkt.005
624/05
Huig Willemsz van Hoogstraten
/
Huych Willemsz joelierder
1544-11-04
Geryt en Aefgen kinderen van Huych Willemsz joelierder en wijlen Geertruyt Gerytsdr
Grote-Bewijzen-B (eigenaar)Raamlanden.003
624/13
Huig Willemsz van Hoogstraten
/
Huych Willemsz joelierder
1544-11-04
Huych Willemsz joelierder
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.031
855/04
Huig Adriaensz {Hogewoerd}
/
Huygh
1564-11-10
Claes, Huygh, Jan, Gobburch, Lijsbeth, Alijdtgen en Haesgen, kinderen van wijlen Adriaen Huygen scoemaker en Marie Jansdr
Grote-Bewijzen-B (getuige)Hoogstraat.006
253/16
Huig Pietersz {Hoogstraat}
/
Huygh Pieters oom
1529-04-09
Huygh Pieters oom
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.023
742/12
Huig Pietersz Coedijck II
/
Huygh Pietersz wede
1550-04-10
Alijdt Huygendr Huygh Pietersz wede oude moeder
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Boomgaardsteeg.017
486/05
Isaac Aelwijnsz {van Swanenburg}
/
Isaack
1538-06-19
Jan, Mees, Isaack, Aelwijn, Ermgaert en Alijdt kinderen van wijlen Aelwijn Meesz en Hillegont Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
26/05
Jacob Jansz Paedts
/
Jacob
1514-09-28
Dirck, Claes, Jacob, Pieter, Belie, Margriete en Cornelie kinderen van Jan Paedze Claesz en wijlen Erckenraet Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
180/06
Jacob Jansz Luck
/
Jacob
1527-01-13
Nannick, Jan, Dirck, Jacob, Christoffel, Ermgaert en Maritgen, kinderen van Jan Nannenz Lock scipper en wijlen Katrijn Jansdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.086-087
803/03
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob
1559-04-06
Jacob Claes Govert Jan Pieter Lijsbet Stijntgen Aefgen Adryaentgen en Marytgen kinderen van Anthonis Jacopsz houtcoper en wijlen Cunera Govertsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.002
887/03
Jacob Jansz van der Graft III
/
Jacob
1569-05-15
Jacob
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.026-027
50/13

/
Jacob Deyman
1517-12-11
Jacob Deyman haer voicht
Grote-Bewijzen-B (overledene)Nieuwstraat.003
871/19
Jacob Engelbrechtsz {tinnegieter}
/
Jacob Engbrechtsz thinnegieters wedethinnegieter
1567-09-03
Neeltgen Jacob Engbrechtsz thinnegieters wede erve
Grote-Bewijzen-B (borg)SintJacobsgracht.000.12
152/12
Jacob Garbrantsz
/
Jacob Garbrantsz broer
1526-10-09
Jacob Garbrantsz broer
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooigracht.049
914/06
Jacob Hendricksz {bezemmaker}
/
Jacob Heynricksz bostemaecker
1571-05-01
Jacob Heynricksz bostemaecker
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Rapenburg.135.4
1075/06
Jacob Jacobsz {Rapenburg}
/
Jacob Jacobsz
1578-04-01
Jacob Jacobsz
Grote-Bewijzen-B (voogd)Aalmarkt.019-020
952/06
Jacob Jansz {apotheker}
/
Jacob Jansz apteecker van Delftapteecker
1575-01-25
Jacob Jansz apteecker van Delft en Oloff Reyersz verwer voogden
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hogewoerd.076-078
1044/08

/
Jacob Meesz
1575-04-01
Jacob Meesz
Grote-Bewijzen-B (belending)Burgsteeg.011
871/17
Jacob Ottenz de Man
/
Jacob Ottensz scoemakerscoemaker
1567-09-03
Jacob Ottensz scoemaker
Grote-Bewijzen-B (overledene)BuitenLeiden.000
223/12
Jacob Willemsz Ouwelant {de oude}
/
Jacob Willemsz Ouwelants wede
1528-08-20
Geertruyt Jacob Willemsz Ouwelants wede als oude moeder
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)BuitenLeiden.000
223/03
Jacob Willemsz Ouwelant
/
Jacop
1528-08-20
Jacop, Pieter, Cornelis, Marie en Griete kinderen van wijlen Willem Jacopsz Ouwelant en Marie Pieter Paedzendr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hoogstraat.006
253/06
Jacob Jansz de Wijs
/
Jacop
1529-04-09
Ewout, Dirck, Danel, Jacop, Cornelis, Willem, Jannetje, Aechte en Marye, kinderen van Jan Ewoutsz de Wijs en wijlen Ermgaert Pietersdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Rapenburg.030-032
308/03
Jacob Anthonisz {bakker}
/
Jacop
1530-06-18
Jacop, Cornelie, Jannetje, Katrijn, Anna, Marie en Barbara kinderen van wijlen Thonis Jansz die Steenhouder en Katrijn Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)BuitenLeiden.000
571/05
Jacob Pietersz Paedts
/
Jacop
1541-10-08
Cornelis, Pieter en Jacop kinderen van Pieter Paeds Pietersz en wijlen Aege Willem Bouwenszoendr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooglandsekerkgracht.001-003
648/04
Jacob Jansz de Haes
/
Jacop
1545-10-06
Geryt, Jacop, Pieter en Lijsbet, kinderen van coman Jan Jacopsz. de Haes en wijlen Geertruyt Gerytsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.071
663/05
Jacob Jacobsz Does
/
Jacop
1546-09-03
Aernt, Huybrecht, Jacop, Lijsbet, Machtelt, Marytge en Annetgen, kinderen van wijlen Jacop Aernt Doesz scheepmaecker en Ymmetgen Aerntsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Pieterskerkchoorsteeg.018-020
757/04
Jacob Jacobsz {Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jacop
1553-02-25
Willem en Jacop kinderen van Jacop Willemsz bontwercker en wylen Magdalena Jacopsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.093
784/04
Jacob Adriaensz {Raamsteeg}
/
Jacop
1558-02-09
Cornelis, Jacop en Adriaentgen, kinderen van Adriaen Jansz schipper en wijlen Katrijn Cornelisdr
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.005-006
347/15
Jacob Claesz van Swieten
/
Jacop Claesz houtcoper
1531-08-09
Jacop Claesz houtcoper
Grote-Bewijzen-B (borg)
180/15
Jacob Claesz {wever}
/
Jacop Claesz weverwever
1527-01-13
Reyer Gerytsz verwer en Jacop Claesz wever
Grote-Bewijzen-B (voogd)
705/09
Jacob Florisz van Montfoort
/
Jacop Florysz van Montfoert oude vader
1548-05-30
Jacop Florysz van Montfoert oude vader
Grote-Bewijzen-B (voogd)BuitenLeiden.000
348/07
Jacob Florisz van Montfoort
/
Jacop Florysz van Montfoort oude vader
1531-08-11
Jacop Florysz van Montfoort oude vader
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hooigracht.067
368/13
Jacob Fransz {Hooigracht}
/
Jacop Fransz wede
1531-12-11
Quirijne Heynricxdr Jacop Fransz wede
Grote-Bewijzen-B (borg)BuitenLeiden.000
571/12

/
Jacop Gerytsz
1541-10-08
Jacop Gerytsz
Grote-Bewijzen-B (voogd)Garenmarkt.000.15
502/07
Jacob Gerritsz {uitreder}
/
Jacop Gerytsz vuytredervuytreder
1538-12-04
Jacop Gerytsz vuytreder gehuwd met Ermgaert Pietersdr oude moeder
Grote-Bewijzen-B (voogd)Vismarkt.005
624/11
Jacob Gerritsz {uitreder}
/
Jacop Gerytsz. vuytreder naeste mage
1544-11-04
Jacop Gerytsz. vuytreder naeste mage
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Maarsmansteeg.008.2
752/12
Jacob Huigenz {brouwer}
/
Jacop Huygensz brouwerbrouwer
1551-11-02
Jacop Huygensz brouwer
Grote-Bewijzen-B (belending)LangeMare.055
581/13
Jacob Jacobsz {wolwever}
/
Jacop Jacopsz koemankoeman
1542-06-16
Jacop Jacopsz koeman
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Pieterskerkchoorsteeg.018-020
757/05
Jacob Willemsz {bontwerker}
/
Jacop Willemsz bontwerckerbontwercker
1553-02-25
Willem en Jacop kinderen van Jacop Willemsz bontwercker en wylen Magdalena Jacopsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
95/05
Jan Pieter Garbrantsz
/
Jan
1521-04-20
Daniell, Adriaen, Jan, Quirijn, Katrijn en Aechte kinderen van Pieter Garbrantsz en wijlen Aefgen Kerstantsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
180/04
Jan Jansz Luck
/
Jan
1527-01-13
Nannick, Jan, Dirck, Jacob, Christoffel, Ermgaert en Maritgen, kinderen van Jan Nannenz Lock scipper en wijlen Katrijn Jansdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Raamlanden.001
185/03

/
Jan
1527-05-04
Jan, Pieter, Cornelis, Wijburch, Maritgen, Celi en Fijtgen, kinderen van Cornelis Jansz van Schengen en wijlen Katrijn Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)OudeRijn.018-020
391/04
Jan Arentsz van Griecken
/
Jan
1533-03-04
Ghijsbrecht en Jan, kinderen van wijlen Aernt van Griecken en Zanna Dircxdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Boomgaardsteeg.017
486/03
Jan Aelwijnsz van Swanenburg
/
Jan
1538-06-19
Jan, Mees, Isaack, Aelwijn, Ermgaert en Alijdt kinderen van wijlen Aelwijn Meesz en Hillegont Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Garenmarkt.000.15
502/03
Jan Gerritsz van Weesp
/
Jan
1538-12-04
Jan, kind van wijlen Geryt Claesz van Weesp en Jannetgen Frans Janszdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooigracht.087
632/04
Jan Jansz Cock
/
Jan
1545-04-01
Cornelis, Jan, Ghijsburcht, Claes, oude Marytge, Katrijn en jonge Marytge, kinderen van wijlen Jan Cornelis Cock de brouwer en Alijdt Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.066-068
686/04
Jan Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Jan
1547-10-04
Egbert, Jan, Dirck, Cornelis, Marytgen, Geertgen en Neeltgen kinderen van Geryt Egbertsz brouwer en wijlen Ermtgen Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.086-087
803/06
Jan Anthonisz {NieuweRijn}
/
Jan
1559-04-06
Jacob Claes Govert Jan Pieter Lijsbet Stijntgen Aefgen Adryaentgen en Marytgen kinderen van Anthonis Jacopsz houtcoper en wijlen Cunera Govertsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Haarlemmerstraat.126
845/03
Jan Cornelisz Paedts van Poelgeest
/
Jan
1564-07-20
Jan en Geryt, kinderen van wylen Cornelis Gerytsz van Poelgeest en Duyfgen Paedts Jansdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.031
855/05
Jan Adriaensz {Hogewoerd}
/
Jan
1564-11-10
Claes, Huygh, Jan, Gobburch, Lijsbeth, Alijdtgen en Haesgen, kinderen van wijlen Adriaen Huygen scoemaker en Marie Jansdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Haarlemmerstraat.073.1
904/03
Jan IJsnoutsz van der Nes
/
Jan
1566-05-08
Jan, Dirck, Claes en Annetgen kinderen van wijlen IJsnout Jansz brouwer en Cunera Dirck Duystendr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.002
887/06
Johan Jansz van der Graft
/
Jan
1569-05-15
Jan
Grote-Bewijzen-B (voogd)Garenmarkt.000.15
189/15

/
Jan Claes Corneliszz als naeste vrunden en magen
1527-07-27
Jan Claes Corneliszz als naeste vrunden en magen
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Aalmarkt.019-020
952/11
Jan Claesz {warmoezenier}
/
Jan Claesz warmoesman
1575-01-25
Jan Claesz warmoesman gehuwd met Dorothea Jansdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooigracht.087
632/13
Jan Dircksz Hoens
/
Jan Dirck Hoensz oom
1545-04-01
Jan Dirck Hoensz oom
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Hoogstraat.006
253/12
Jan Ewoutsz de Wijs
/
Jan Ewoutsz de Wijs
1529-04-09
kinderen van Jan Ewoutsz de Wijs en wijlen Ermgaert Pietersdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)Garenmarkt.000.15
189/12
Jan Fransz van Dusseldorp
/
Jan Fransz als naeste vrunden en magen
1527-07-27
Jan Fransz als naeste vrunden en magen
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)LangeMare.104
923/04
Jan Garbrantsz {vleeshouwer}
/
Jan Garbrantsz vleyshoudervleyshouder
1572-01-17
Robbrecht 7 jaar kind van Jan Garbrantsz vleyshouder en wijlen Machtelt Robbrechtsdr
Grote-Bewijzen-B (bewoner)Burgsteeg.009
871/15
Jan Gerritsz {huikenmaker}
/
Jan Gerytsz huyckmakerhuyckmaker
1567-09-03
Jan Gerytsz huyckmaker
Grote-Bewijzen-B (testateur)Hogewoerd.035
231/15
Jan Gerritsz Smaling
/
Jan Gerytsz Smaling
1527-07-23
Jan Gerytsz Smaling
Grote-Bewijzen-B (belending)
450/13

/
Jan Govertsz lindeweverlindewever
1536-02-26
Jan Govertsz lindewevers erve
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.071
858/15
Jan Govertsz {verwer}
/
Jan Govertsz verwerverwer
1565-04-03
Jan Govertsz verwer
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.005-006
347/08
Jan Gerritsz Heye
/
Jan Heye Gerytsz
1531-08-09
kinderen van Jan Heye Gerytsz en wijlen Marytgen Wittendr
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooigracht.087
632/14
Jan Gerritsz Heye
/
Jan Heye Gerytsz naeste mage
1545-04-01
Jan Heye Gerytsz naeste mage
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.032-033
737/22
Jan Gerritsz Heye
/
Jan Heye Grytsz wede
1550-10-23
Wijve Jan Heye Grytsz wede
Grote-Bewijzen-B (belending)Hooglandsekerkgracht.005
648/14

/
Jan Heye Warnaertsz
1545-10-06
Jan Heye Warnaertsz
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Hooigracht.067
368/07
Jan Hendricksz Heynoom
/
Jan Heynricksz Heyn Oem
1531-12-11
kinderen van Jan Heynricksz Heyn Oem en Alijdtgen Fransdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooigracht.087
632/15
Jan Hendricksz Heynoom
/
Jan Heynricksz Heynoem naeste mage
1545-04-01
Jan Heynricksz Heynoem naeste mage
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooigracht.049
914/07

/
Jan Heynricksz wolleweverwollewever
1571-05-01
Jan Heynricksz wollewever
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.077-078
843/10
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Heynrickszn bakkerbakker
1564-06-27
Jan Heynrickszn bakker
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)
450/05
Jan Hendricksz {rietdekker}
/
Jan Heynrickz rietdecker
1536-02-26
kinderen van Jan Heynrickz rietdecker en wijlen Katrijn Bouwensdr
Grote-Bewijzen-B (belending)OudeRijn.022
391/09

/
Jan Heynricxz scipperscipper
1533-03-04
Jan Heynricxz scipper
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooigracht.006-008
1063/11
Jan Huigenz van Leeuwen
/
Jan Huygensz van Leeuwen
1577-11-09
Jan Huygensz van Leeuwen
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.034
737/15
Jan Huig Andriesz van Torenvliet
/
Jan Huygh Andriesz
1550-10-23
Jan Huygh Andriesz.z. gehuwd met Baerte Dircksdr nichte van svaders zyde
Grote-Bewijzen-B (belending)Uiterstegracht.032
803/21
Jan Jansz {brouwersknecht-Uiterstegracht}
/
Jan Jansz brouwersknechtebrouwersknechte
1559-04-06
Jan Jansz brouwersknechte
Grote-Bewijzen-B (belending)Nieuwsteeg.029
1078/15
Jan Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
/
Jan Jansz cleermakercleermaker
1578-04-22
Jan Jansz cleermaker
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.042
1070/08

/
Jan Jansz hoedemaecker te Delfthoedenmaker
1578-01-31
Jan Jansz hoedemaecker te Delft
Grote-Bewijzen-B (voogd)Breestraat.066
819/12
Jan Jansz {scheepmaker}
/
Jan Jansz sceepmaickersceepmaicker
1562-01-19
Jan Jansz sceepmaicker
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.090
892/10

0/
Jan Jansz smit gebroederssmit
1569-10-20
Aernt Jansz schipper en Jan Jansz smit gebroeders voogden
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.084-085
803/18
Jan Jansz van Banchem {de oude}
/
Jan Jansz van Bancken
1559-04-06
Jan Jansz van Bancken
Grote-Bewijzen-B (belending)Breestraat.177.2
847/14
Jan Jaspersz {metselaar}
/
Jan Jaspersz metselaermetselaer
1564-09-02
Jan Jaspersz metselaer
Grote-Bewijzen-B (borg)NieuweRijn.077-078
843/13
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Kerstantsz coperslagercoperslager
1564-06-27
Jan Kerstantsz coperslager
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.077-078
994/08
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Kerstensz coperslagercoperslager
1576-03-16
Jan Kerstensz coperslager
Grote-Bewijzen-B (borg)NieuweRijn.072
858/14
Jan Lambrechtsz {metselaar}
/
Jan Lambrechtsz metselaermetselaer
1565-04-03
Jan Lambrechtsz metselaer
Grote-Bewijzen-B (voogd)Maarsmansteeg.019
1014/08
Jan Adriaensz Moyt
/
Jan Moyt Adriaensz metselaermetselaer
1576-09-09
Jan Moyt Adriaensz metselaer en Ghovert Heynricksz cooman voogden
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)
180/10
Jan Nanningsz Luck
/
Jan Nannenz Lock scipperscipper
1527-01-13
kinderen van Jan Nannenz Lock scipper en wijlen Katrijn Jansdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)
26/10
Jan Claesz Paedts
/
Jan Paedze Claesz
1514-09-28
kinderen van Jan Paedze Claesz en wijlen Erckenraet Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (borg)
26/15
Jan Pietersz Paedts
/
Jan Paedze Pietersz
1514-09-28
Volpert Roelofsz en Jan Paedze Pietersz
Grote-Bewijzen-B (meester)SintJacobsgracht.000.12
152/13
Jan Reyer Dircksz van Heemskerck
/
Jan Reyersz
1526-10-09
Jan Reyersz
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.026-027
50/09
Jan Reyer Dircksz van Heemskerck
/
Jan Reyersz brouwer
1517-12-11
Jan Reyersz brouwer
Grote-Bewijzen-B (borg)NieuweRijn.050-051
59/10
Jan Reyer Dircksz van Heemskerck
/
Jan Reyersz brouwerbrouwer
1518-06-08
Jan Reyersz brouwer
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.026-027
422/10
Jan Reyer Dircksz van Heemskerck
/
Jan Reyersz brouwer oude vader
1534-11-09
Adriaen Aerntsz en Jan Reyersz brouwer oude vaders en Aernt Adriaensz oom
Grote-Bewijzen-B (overledene)Rapenburg.135.4
1075/09
Jan Splintersz {bakker}
/
Jan Splintersz backer haer overleden oudt oombakker
1578-04-01
Jan Splintersz backer haer overleden oudt oom
Grote-Bewijzen-B (belending)Kuipersteeg.004
391/12

/
Jan van Dorst brouwersknechtbrouwersknecht
1533-03-04
Jan van Dorst brouwersknecht
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Garenmarkt.000.15
189/05
Jannetgen Fransdr van Dusseldorp {van Weesp, den Oosterling}
/
Jannetgen
1527-07-27
Frans, Aecht, Jannetgen, Machtelt en Marie, kinderen van wijlen Frans Jansz. en Ermgaert
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.090
892/07
Jannetgen Meesdr {NieuweRijn}
/
Jannetgen
1569-10-20
Thymon, Mees, Katrijn, Maritgen, Jannetgen, Trijntgen en Annetgen kinderen van wijlen Mees Jansz sceepmaker en Catrijn Goosensdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Garenmarkt.000.15
502/05
Jannetgen Fransdr van Dusseldorp {van Weesp, den Oosterling}
/
Jannetgen Frans Janszdr
1538-12-04
Jan, kind van wijlen Geryt Claesz van Weesp en Jannetgen Frans Janszdr
Grote-Bewijzen-B (getuige)NieuweRijn.005-006
347/10
Jannetgen Jacobsdr {vrouw van Witte Govertsz}
/
Jannetgen Jacopsdr Witte Govertsz wede oude moeder
1531-08-09
Jannetgen Jacopsdr Witte Govertsz wede oude moeder
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hoogstraat.006
253/09
Jannetgen Jansdr de Wijs
/
Jannetje
1529-04-09
Ewout, Dirck, Danel, Jacop, Cornelis, Willem, Jannetje, Aechte en Marye, kinderen van Jan Ewoutsz de Wijs en wijlen Ermgaert Pietersdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Rapenburg.030-032
308/05
Jannetgen Anthonisdr {Rapenburg}
/
Jannetje
1530-06-18
Jacop, Cornelie, Jannetje, Katrijn, Anna, Marie en Barbara kinderen van wijlen Thonis Jansz die Steenhouder en Katrijn Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Diefsteeg.021
417/06
Jannetgen Gijsbrechtsdr van Dorp {van Sassenheim}
/
Jannetje
1534-07-11
Cornelis Claes Pieter en Jannetje kinderen van wijlen Ghijsbrecht Gerytsz van Dorp en Claesgen Claesdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)Breestraat.177.1
847/04
Jasper Symonsz {kammaker, bakker}
/
Jasper Symonsz backerbacker
1564-09-02
Aernt Wollebrantsz en Jasper Symonsz backers
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooigracht.067
368/10
Joosgen Jansdr {vrouw van Ewout Willemsz}
/
Joesgen Jansdr meester Ewout Wellen wede als oude moeder
1531-12-11
Joesgen Jansdr meester Ewout Wellen wede als oude moeder
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.070
663/15
Joost Pietersz {brouwer, bakker}
/
Joest Pietersz backerbacker
1546-09-03
Joest Pietersz backer
Grote-Bewijzen-B (belending)Maarsmansteeg.017
1014/11
Jan van Hout
/
Johan van Hout Cornelisz secretaris deser stedesecretaris deser stede
1576-09-09
Johan van Hout Cornelisz secretaris deser stede met een huys genaemt het Lam
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Breestraat.123
1066/03
Hendrick van Berckenrode
/
Joncheere Henric van Berckenrode heere tot Sparwoude 23 jaar
1577 circa
Joncheere Henric van Berckenrode heere tot Sparwoude 23 jaar
Grote-Bewijzen-B (overledene)Breestraat.123
1066/07
Goolte Claesdr van Zijl {van Berckenrode, van Sonnevelt}
/
jonckvr Ghoolte Claesdr
1577 circa
Beyde voors weeskinderen gewonnen bij jonckvr Ghoolte Claesdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.034
737/06
Claes Jacobsz van Swieten
/
jonge Claes
1550-10-23
Mr Dirck Heynrick Reynier jonge Claes Katrijn Lysbeth Marytgen en Annetgen kinderen van wylen Jacop Claesz houtcoper ende Alydtgen Heynricksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.026-027
50/05
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de jonge}
/
Jonge Dirck
1517-12-11
Jonge Dirck
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.023
742/06
Huig Pietersz Coedijck IV {de jonge}
/
jonge Huygh
1550-04-10
Pieter, Dirck, oude Huygh, jonge Huygh en Katrijn, kinderen van wijlen Pieter Huygensz tynnegieter en Lijsbeth Mathijsdr nu gehuwd met Cornelis Jansz tynnegieter
Grote-Bewijzen-B (borg)Middelstegracht.001.1
455/13

/
Jonge Jacop Gerytsz schout van Benthuysen oom van Geryt Pieterszschout van Benthuysen
1536-03-30
Jonge Jacop Gerytsz schout van Benthuysen oom van Geryt Pietersz
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Maarsmansteeg.008.2
752/06
Marie Romboutsdr {de jonge}
/
jonge Marie
1551-11-02
Pieter, Geryt, oude Marie en jonge Marie, kinderen van Rombout Pietersz wantsnyder en wijlen Anna Jacopsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooigracht.087
632/09
Marytgen Jansdr Cock {de jonge}
/
jonge Marytgen
1545-04-01
Cornelis, Jan, Ghijsburcht, Claes, oude Marytge, Katrijn en jonge Marytge, kinderen van wijlen Jan Cornelis Cock de brouwer en Alijdt Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooigracht.006-008
1063/07
Neeltgen Cornelisdr {Hooigracht, de jonge}
/
Jonge Neeltgen (4)
1577-11-09
kinderen van wijlen Cornelis Augustijnsz van Stiemen en Christina Jacobsdr nu gehuwd met Cornelis Matthijsz warmoesman
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.002
887/10
Joost Jacobsz de Bije
/
Joost Jacobsz haer vader
1569-05-15
Joost Jacobsz haer vader
Grote-Bewijzen-B (voogd)Haarlemmerstraat.073.1
904/09
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/
Joost van Sonnevelt brouwerbrouwer
1566-05-08
Joost van Sonnevelt brouwer
Grote-Bewijzen-B (belending)Hogewoerd.033
428/14

/
Jordijn Claesz snijdersnijder
1534-03-31
Jordijn Claesz snijder
Grote-Bewijzen-B (voogd)Haarlemmerstraat.085-087
867/06
Joris Barentsz {Haarlemmerstraat}
/
Joris Barentsz
1567-02-02
Joris Barentsz en Adriaen Adriaensz voogden
Grote-Bewijzen-B (belending)Zonneveldstraat.000.18
930/08
Joris Jansz van Bremen
/
Joris van Bremen
1572-06-18
Joris van Bremen
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)BuitenLeiden.000
348/06
Josina Jacobsdr van Montfoort {van der Graft, van Heemskerck, van Zijl}
/
Josyne Jacop van Montfoort Floryszdr
1531-08-11
kinderen van wijlen Claes Pietersz en Josyne Jacop van Montfoort Floryszdr
Grote-Bewijzen-B (belending)Nieuwsteeg.025
1078/16
Carel Dominicusz
/
Kaerl Dominicusz glaesmaeckerglaesmaecker
1578-04-22
Kaerl Dominicusz glaesmaecker
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.042
1024/07
Trijntgen Claesdr {Hogewoerd}
/
Katharina 1½ jaar
1577-01-01
Frans 8 jaar Claes 6 jaar Athalia 11 jaar Maria 4 jaar en Katharina 1½ jaar kinderen van wijlen Claes Claesz cuyper en Katheryna Fransdr nu gehuwd met Pieter Michielsz glaesschrijver
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Hogewoerd.042
1024/09
Trijntgen Fransdr {vrouw van Claes Claesz, Pieter Michielsz}
/
Katheryna Fransdr
1577-01-01
kinderen van wijlen Claes Claesz cuyper en Katheryna Fransdr nu gehuwd met Pieter Michielsz glaesschrijver
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
95/07
Catrijn Pieter Garbrantsdr
/
Katrijn
1521-04-20
Daniell, Adriaen, Jan, Quirijn, Katrijn en Aechte kinderen van Pieter Garbrantsz en wijlen Aefgen Kerstantsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)SintJacobsgracht.000.12
152/07
Catrijn Claes Garbrantszdr {van Warmond}
/
Katrijn
1526-10-09
Adriaen Cornelis Quirijn Haesgen en Katrijn kinderen van Claes Garbrantsz en wijlen Katrijn Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Rapenburg.030-032
308/06
Catrijn Anthonisdr {vrouw van Cornelis Jacobsz}
/
Katrijn
1530-06-18
Jacop, Cornelie, Jannetje, Katrijn, Anna, Marie en Barbara kinderen van wijlen Thonis Jansz die Steenhouder en Katrijn Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooigracht.087
632/08
Catrijn Jansdr Cock
/
Katrijn
1545-04-01
Cornelis, Jan, Ghijsburcht, Claes, oude Marytge, Katrijn en jonge Marytge, kinderen van wijlen Jan Cornelis Cock de brouwer en Alijdt Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.023
742/06
Catrijn Pietersdr Coedijck IV {de Boys/van Yperen}
0/
Katrijn
1550-04-10
Pieter, Dirck, oude Huygh, jonge Huygh en Katrijn, kinderen van wijlen Pieter Huygensz tynnegieter en Lijsbeth Mathijsdr nu gehuwd met Cornelis Jansz tynnegieter
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.034
737/07
Catrijn Jacobsdr van Swieten
/
Katrijn
1550-10-23
Mr Dirck Heynrick Reynier jonge Claes Katrijn Lysbeth Marytgen en Annetgen kinderen van wylen Jacop Claesz houtcoper ende Alydtgen Heynricksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.090
892/05
Catrijn Meesdr {de oude, vrouw van Hendrick Reyersz}
/
Katrijn
1569-10-20
Thymon, Mees, Katrijn, Maritgen, Jannetgen, Trijntgen en Annetgen kinderen van wijlen Mees Jansz sceepmaker en Catrijn Goosensdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Hogewoerd.035
231/08
Catrijn Dircksdr {Smaling}
/
Katrijn Dirckdr
1526-12-04
kinderen van wijlen Geryt Jansz Smaling en Katrijn Dirckdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Steenschuur.022.12
760/06
Catrijn Dircksdr {Oosterling}
/
Katrijn Dircksdr
Er zijn curators aangesteld over Katrijn die geheel buiten “mercke ende zinne is”.

1553-06-11
kinderen van wijlen Cornelis Pietersz. den Oesterling en Katrijn
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.026-027
422/13

/
Katrijn Frans Heynricx wede
1534-11-09
Katrijn Frans Heynricx wede
Grote-Bewijzen-B (belending)Raamlanden.003
624/16
Catrijn {vrouw van Gerrit Roelofsz}
/
Katrijn Geryt Roelofsz wede
1544-11-04
Katrijn Geryt Roelofsz wede
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Rapenburg.030-032
308/11
Catrijn Willemsdr {vrouw van Anthonis Jansz}
/
Katrijn Willemsdr
1530-06-18
kinderen van wijlen Thonis Jansz die Steenhouder en Katrijn Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.033
428/03
Kerstant Daniëlsz {Hogewoerd}
/
Kerstant
1534-03-31
Kerstant, Heynrick, Pieter en Garbrant kinderen van Daniel Pietersz drapenierder en wijlen Maria Pietersdr
Grote-Bewijzen-B (belending)OudeRijn.043
648/13
Cors Michielsz van Leeuwen
/
Kerstant Michielsz lijndraeyerlijndraeyer
1545-10-06
Kerstant Michielsz lijndraeyer
Grote-Bewijzen-B (begunstigde)Hogewoerd.035
231/11
Kerstant Cornelisz {Hogewoerd}
/
Kerstijn
1527-07-18
Kerstijn en Reyertgen kinderen van Cornelis Dircksz en Baefgen Claesdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Breestraat.123
1066/04
Dirck van Berckenrode
/
kind van Dirck van Berckenrode
1577 circa
kind van Dirck van Berckenrode
Grote-Bewijzen-B (overledene)Zonneveldstraat.000.16
930/04
Jasper Meltensz {bakker}
/
kind van wijlen Jasper Meltensz backer en Marytgen Dominicusdrbacker
1572-06-18
kind van wijlen Jasper Meltensz. backer en Marytgen Dominicusdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.077-078
994/06
Claes Dircksz van Leeuwen
/
kinderen van Claes van Leeuwen Dircksz
1576-03-16
kinderen van Claes van Leeuwen Dircksz en wijlen Neeltgen Claesdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)
705/13
Claes Pietersz van Zijl
/
kinderen van wijlen Claes Pietersz en wijlen Josyne Jacopsdr
1548-05-30
kinderen van wijlen Claes Pietersz en wijlen Josyne Jacopsdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hooigracht.006-008
1063/08
Cornelis Augustijnsz van Strienen {glasschilder}
/
kinderen van wijlen Cornelis Augustijnsz van Stiemen en Christina Jacobsdr nu gehuwd met Cornelis Matthijsz warmoesman
1577-11-09
kinderen van wijlen Cornelis Augustijnsz van Stiemen en Christina Jacobsdr nu gehuwd met Cornelis Matthijsz warmoesman
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hooigracht.049
914/04
Cornelis Gijsbrechtsz {chirurgijn}
/
kinderen van wijlen Mr. Cornelis Ghijsbrechtsz chirurgijnchirurgijn
1571-05-01
Otto 18 jaar, Ariens 16 jaar, Ghijsbrecht 10 jaar, kinderen van wijlen Mr. Cornelis Ghijsbrechtsz chirurgijn en Aechgen Ottendr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Breestraat.177.1
847/10
Adriaen Barentsz {beeldsnijder}
/
kinderen van wylen Adriaen Baerntsz beeldesnyder
1564-09-02
kinderen van wylen Adriaen Baerntsz beeldesnyder en Lijsbet Reyersdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Haarlemmerstraat.110
883/07
Egbert Gerritsz {brouwer}
/
kinderen van wylen Egbert Gerytsz brouwer
1568-07-21
kinderen van wylen Egbert Gerytsz brouwer en Marie Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.002
887/08
Jan Jacobsz van der Graft II
/
kinderen van wylen Jan Jacobsz van der Graft
1569-05-15
kinderen van wylen Jan Jacobsz van der Graft en Heyltgen Joostendr
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.042
1070/04
Lambrecht Dircksz {koekebakker}
/
Lambert Dircksz kouckebackerkouckebacker
1578-01-31
Lambert Dircksz kouckebacker
Grote-Bewijzen-B (voogd)Breestraat.140
1032/08
Lenaert Symonsz Dou
/
Leenaert Simonsz Dou
1577
Cornelis Gerytsz de Haes en Leenaert Simonsz Dou voogden
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooglandsekerkgracht.001-003
648/06
Lysbeth Jansdr de Haes
/
Lijsbet
1545-10-06
Geryt, Jacop, Pieter en Lijsbet, kinderen van coman Jan Jacopsz. de Haes en wijlen Geertruyt Gerytsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.071
663/06
Lysbeth Jacobsdr Does {vrouw van Jan Woutersz}
/
Lijsbet
1546-09-03
Aernt, Huybrecht, Jacop, Lijsbet, Machtelt, Marytge en Annetgen, kinderen van wijlen Jacop Aernt Doesz scheepmaecker en Ymmetgen Aerntsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.086-087
803/08
Lysbeth Anthonisdr {vrouw van Jan Jorisz}
/
Lijsbet
1559-04-06
Jacob Claes Govert Jan Pieter Lijsbet Stijntgen Aefgen Adryaentgen en Marytgen kinderen van Anthonis Jacopsz houtcoper en wijlen Cunera Govertsdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)Vismarkt.005
624/07
Lysbeth Willemsdr {vrouw van Gerrit Woutersz}
/
Lijsbet Geryt Woutersz wede oude moeder
1544-11-04
Lijsbet Geryt Woutersz wede oude moeder
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Breestraat.177.1
847/11
Lysbeth Reyersdr {vrouw van Adriaen Barentsz, Jacob Maertensz Rijck}
/
Lijsbet Reyersdr
1564-09-02
kinderen van wylen Adriaen Baerntsz beeldesnyder en Lijsbet Reyersdr
Grote-Bewijzen-B (vermelding)Middelstegracht.001.1
455/15
Lysbeth Willemsdr
/
Lijsbet Willemsdr
1536-03-30
Barbara Willemsdr en Lijsbet Willemsdr gesusters
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooigracht.113
414/06
Lysbeth Willemsdr {vrouw van Gerrit Woutersz}
/
Lijsbet Willemsdr Geryt Woutersz wede oude moeder
1534-04-01
Lijsbet Willemsdr Geryt Woutersz wede oude moeder
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.031
855/07
Lysbeth Adriaensdr {Hogewoerd}
/
Lijsbeth
1564-11-10
Claes, Huygh, Jan, Gobburch, Lijsbeth, Alijdtgen en Haesgen, kinderen van wijlen Adriaen Huygen scoemaker en Marie Jansdr
Grote-Bewijzen-B (belending)Uiterstegracht.003
784/11
Lysbeth {vrouw van Hendrick Hendricksz}
/
Lijsbeth Heynrick Heynricksz smit wede
1558-02-09
Lijsbeth Heynrick Heynricksz smit wede
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.023
742/08
Lysbeth Matthijsdr {vrouw van Pieter Huigenz, Cornelis Jansz}
/
Lijsbeth Mathijsdr
1550-04-10
kinderen van wijlen Pieter Huygensz tynnegieter en Lijsbeth Mathijsdr nu gehuwd met Cornelis Jansz tynnegieter
Grote-Bewijzen-B (ouder)Hogewoerd.035
231/17
Lysbeth Jansdr Smaling {vrouw van Govert Jacobsz}
/
Lisbeth haer beyder dochter
1527-07-23
Cunera Govert Jacops weeskint gewonnen bij Lisbeth haer beyder dochter
Grote-Bewijzen-B (voogd)Rapenburg.109
1078/08
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz cleermaecker oomkleermaker
1578-04-22
Louris Cornelisz cleermaecker oom
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.034
737/08
Elisabeth Jacobsdr van Swieten
/
Lysbeth
1550-10-23
Mr Dirck Heynrick Reynier jonge Claes Katrijn Lysbeth Marytgen en Annetgen kinderen van wylen Jacop Claesz houtcoper ende Alydtgen Heynricksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Garenmarkt.000.15
189/06
Machteld Fransdr van Dusseldorp
/
Machtelt
1527-07-27
Frans, Aecht, Jannetgen, Machtelt en Marie, kinderen van wijlen Frans Jansz. en Ermgaert
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Steenschuur.023.10
275/03
Machteld Aelbrechtsdr van Quackenbosch
/
Machtelt
1529-12-17
Machtelt kind van Aelbrecht Dircksz en wijlen Jaepgen Willemsdr Willem Bouwensz en Dirck Aelbrechtsz als oude vader
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.005-006
347/06
Machteld Jansdr Heye {Buys}
/
Machtelt
1531-08-09
Geryt Heyndrick Wit Machtelt en Gerburch kinderen van Jan Heye Gerytsz en wijlen Marytgen Wittendr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)LangeMare.057
581/04
Machteld Robrechtsdr {vrouw van Jan Garbrantsz}
/
Machtelt
1542-06-16
Beatrix en Machtelt kinderen van wijlen Robbrecht Aerntsz en Russe Bouwendr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.071
663/07
Machteld Jacobsdr Does
/
Machtelt
1546-09-03
Aernt, Huybrecht, Jacop, Lijsbet, Machtelt, Marytge en Annetgen, kinderen van wijlen Jacop Aernt Doesz scheepmaecker en Ymmetgen Aerntsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Breestraat.033
906/06
Machteld Govertsdr {Breestraat}
/
Machtelt
1570-11-01
Machtelt
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.077-078
994/04
Machteld Claesdr van Leeuwen
/
Machtelt 6 jaar
1576-03-16
Machtelt 6 jaar
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Rapenburg.135.4
1075/03
Machteld Florisdr
/
Machtelt 6 jaar
1578-04-01
Machtelt
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)LangeMare.047
862/06
Machteld Adriaensdr {vrouw van Jacob Pietersz, Cornelis Symonsz}
/
Machtelt Adriaensdr
1566-03-20
Twee ongenoemde kinderen van wijlen Jacop Pietersz. waert in de Caetsbaen opte Maern en Machtelt Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Maarsmansteeg.019
1014/06
Machteld Bouwensdr van Dorp
/
Machtelt Bouwensdr
1576-09-09
wijlen Adriaen Henricksz cooman en Machtelt Bouwensdr nu gehuwd met Cornelis Gerytsz Bol schoemaecker
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Burgsteeg.009
871/04
Maerten Claesz {Middelstegracht}
/
Maerten
1567-09-03
Huych, Maerten, Belytgen en Claertgen, kinderen van Claes Hugensz bontwercker en wijlen Marytgen Maertijnsdr
Grote-Bewijzen-B (borg)Burgsteeg.009
871/14
Maerten Symonsz Dou
/
Maerten Symonsz Dou
1567-09-03
Maerten Symonsz Dou
Grote-Bewijzen-B (borg)BuitenLeiden.000
571/13

/
Maertijn Jansz
1541-10-08
Maertijn Jansz
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Haarlemmerstraat.085-087
963/04
Grietgen Lucasdr {Haarlemmerstraat}
/
Margriet 7 jaar
1575-06-29
Heynrick 5 jaar en Margriet 7 jaar kinderen van wylen Mr Lucas Aerntsz landtmeter en Commertgen Ghommertsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
26/08
Grietgen Jansdr Paedts
/
Margriete
1514-09-28
Dirck, Claes, Jacob, Pieter, Belie, Margriete en Cornelie kinderen van Jan Paedze Claesz en wijlen Erckenraet Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.050-051
59/07
Margriete Dircksdr {vrouw van Reyer Claesz}
/
Margriete
1518-06-08
kinderen van wijlen Reyer Claesz en Margriete
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)BuitenLeiden.000
348/03
Margriete Claesdr van Zijl {van Josina}
/
Margriete
1531-08-11
Margriete en Goelte kinderen van wijlen Claes Pietersz en Josyne Jacop van Montfoort Floryszdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
705/11
Margriete Claesdr van Zijl {van Josina}
/
Margriete
1548-05-30
Margriete en Goeltgen kinderen van wijlen Claes Pietersz en wijlen Josyne Jacopsdr
Grote-Bewijzen-B (belending)LangeMare.047
862/11

/
Margriete Jansdr
1566-03-20
Margriete Jansdr
Grote-Bewijzen-B (borg)NieuweRijn.026-027
50/11

/
Margriete Reijer Claesz wede
1517-12-11
Margriete Reijer Claesz wede
Grote-Bewijzen-B (mede-eigenaar)Haarlemmerstraat.142
1032/10
Marytgen Cornelisdr van Tol
/
Maria
1577
een huys ende erve in Marendorp op te houc van Jan Vosstege daervan Anna Engelsdr. de voors kinderen moeye de reste toecomt (zoo zy vertelt)
Grote-Bewijzen-B (mede-eigenaar)Pieterskerkgracht.022
1032/13
Marytgen Cornelisdr van Tol
/
Maria
1577
¼ van een huysken ofte camere opte Sinte Pieters kercgraft mede gemeen met haer voors moeye
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooigracht.006-008
1063/06
Maria Cornelisdr {Hooigracht6}
/
Maria (6)
1577-11-09
kinderen van wijlen Cornelis Augustijnsz van Stiemen en Christina Jacobsdr nu gehuwd met Cornelis Matthijsz warmoesman
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Breestraat.140
1032/04
Marytgen Cornelisdr van Tol
/
Maria 15 jaar
1577
Engel 9 jaar en Maria 15 jaar kinderen van wijlen Cornelis Jansz van Tol en Geertruyt Engelsdr beyde za ge
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Rapenburg.109
1078/04
Maria Pietersdr {Rapenburg}
/
Maria 23 jaar
1578-04-22
Maria 23 jaar
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.042
1024/06
Marytgen Claesdr {Hogewoerd}
/
Maria 4 jaar
1577-01-01
Frans 8 jaar Claes 6 jaar Athalia 11 jaar Maria 4 jaar en Katharina 1½ jaar kinderen van wijlen Claes Claesz cuyper en Katheryna Fransdr nu gehuwd met Pieter Michielsz glaesschrijver
Grote-Bewijzen-B (belending)Middelstegracht.023
803/24

/
Maria Jansdr van Alphen
1559-04-06
Cornelis Claesz warmoesman ende Maria Jansdr van Alphen haer beyder schuyren en erven
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.050-051
59/05
Marie Reyersdr {NieuweRijn}
/
Marie
1518-06-08
Cornelis, Sophie en Marie, kinderen van wijlen Reyer Claesz en Margriete
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Garenmarkt.000.15
189/07
Marie Fransdr van Dusseldorp
/
Marie
1527-07-27
Frans, Aecht, Jannetgen, Machtelt en Marie, kinderen van wijlen Frans Jansz. en Ermgaert
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)BuitenLeiden.000
223/06
Marie Willemsdr Ouwelant
/
Marie
1528-08-20
Jacop, Pieter, Cornelis, Marie en Griete kinderen van wijlen Willem Jacopsz Ouwelant en Marie Pieter Paedzendr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Rapenburg.030-032
308/08
Marytgen Anthonisdr {vrouw van Frederick Jacobsz}
/
Marie
1530-06-18
Jacop, Cornelie, Jannetje, Katrijn, Anna, Marie en Barbara kinderen van wijlen Thonis Jansz die Steenhouder en Katrijn Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooigracht.067
368/05
Marie Jansdr Heynoom {van der Does}
/
Marie
1531-12-11
Andries, Anna, Marie en Hillegont kinderen van Jan Heynricksz Heyn Oem en Alijdtgen Fransdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.026-027
422/06
Marytgen Cornelisdr van Heemskerck {Paedts}
/
Marie
1534-11-09
Reyer, Cornelis, Weyburch en Marie, kinderen van Cornelis Jan Reyersz en wijlen Marytgen Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.045
552/05
Marie Claesdr {vrouw van Jacob Andriesz}
/
Marie Claesdr
1541-01-18
kind van wijlen Jacop Andriesz en Marie Claesdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)Steenschuur.022.12
760/11

/
Marie Cornelisdr
1553-06-11
Marie Cornelisdr
Grote-Bewijzen-B (belending)LangeMare.059
581/12

/
Marie Cornelisdr gesusters
1542-06-16
Aechte Cornelisdr, Beatrix Cornelisdr en Marie Cornelisdr gesusters
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Haarlemmerstraat.110
883/08
Marie Dircksdr Gool
/
Marie Dircksdr
1568-07-21
kinderen van wylen Egbert Gerytsz brouwer en Marie Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.031
855/11
Marytgen Jansdr Paedts {vrouw van Adriaen Huigenz}
/
Marie Jansdr
1564-11-10
kinderen van wijlen Adriaen Huygen scoemaker en Marie Jansdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.086-087
803/26
Marytgen Jansdr Smaling {Thou, vrouw van Cornelis Cornelisz}
/
Marie Jansdr zyn moeder
1559-04-06
heeren Aernt Thouw priester en Marie Jansdr zyn moeder
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)BuitenLeiden.000
223/09
Marie Pietersdr Paedts {Ouwelant}
/
Marie Pieter Paedzendr
1528-08-20
kinderen van wijlen Willem Jacopsz Ouwelant en Marie Pieter Paedzendr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
180/09
Marytgen Jansdr Luck
/
Maritgen
1527-01-13
Nannick, Jan, Dirck, Jacob, Christoffel, Ermgaert en Maritgen, kinderen van Jan Nannenz Lock scipper en wijlen Katrijn Jansdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Raamlanden.001
185/07

/
Maritgen
1527-05-04
Jan, Pieter, Cornelis, Wijburch, Maritgen, Celi en Fijtgen, kinderen van Cornelis Jansz van Schengen en wijlen Katrijn Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Breestraat.066
819/05
Marytgen Hendricksdr Cock
/
Maritgen
1562-01-19
Claes, Aernt, Maritgen en Baertgen
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.090
892/06
Marytgen Meesdr {vrouw van Jan Warnaertsz}
/
Maritgen
1569-10-20
Thymon, Mees, Katrijn, Maritgen, Jannetgen, Trijntgen en Annetgen kinderen van wijlen Mees Jansz sceepmaker en Catrijn Goosensdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Rapenburg.135.4
1075/05
Marytgen Jacobsdr {vrouw van Pieter Cornelisz, Floris Pouwelsz, Jacob Jacobsz}
/
Maritgen Jacobsdr haar moeder
wed v. Floris Pouwelsz, vr. v. Jacob Jacobsz

1578-04-01
Maritgen Jacobsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hoogstraat.006
253/11
Marie Jansdr de Wijs
/
Marye
1529-04-09
Ewout, Dirck, Danel, Jacop, Cornelis, Willem, Jannetje, Aechte en Marye, kinderen van Jan Ewoutsz de Wijs en wijlen Ermgaert Pietersdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hoogstraat.006
530/05
Marie Jansdr de Wijs
/
Marytge
1539-10-23
Cornelis, Willem en Marytge, kinderen van wijlen Jan Ewoutsz de Wijs en wijlen Ermgaert Pietersdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.071
663/08
Marytgen Jacobsdr Does {ongehuwd}
/
Marytge
1546-09-03
Aernt, Huybrecht, Jacop, Lijsbet, Machtelt, Marytge en Annetgen, kinderen van wijlen Jacop Aernt Doesz scheepmaecker en Ymmetgen Aerntsdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.018-020
757/07

/
Marytge Dircksdr
1553-02-25
Marytge Dircksdr en meester Symon Jansz chirurgyn naeste vrunden ende magen
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.026-027
50/08
Marytgen Jan Reyersznsdr van Heemskerck
/
Marytgen
1517-12-11
Marytgen
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.035
231/06
Marytgen Jansdr Smaling {Thou, vrouw van Cornelis Cornelisz}
/
Marytgen
1526-12-04
Claes, Dirck, Pieter en Marytgen, kinderen van wijlen Geryt Jansz Smaling en Katrijn Dirckdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooigracht.113
414/03
Marytgen Arentsdr {Hooigracht}
/
Marytgen
1534-04-01
Marytgen kind van Aernt Jansz calckberner ende wijlen Lijsbet Gerytsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.066-068
686/07
Marytgen Gerrit Egbertsdr
/
Marytgen
1547-10-04
Egbert, Jan, Dirck, Cornelis, Marytgen, Geertgen en Neeltgen kinderen van Geryt Egbertsz brouwer en wijlen Ermtgen Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.034
737/09
Marytgen Jacobsdr Houtkoper (van Swieten)
/
Marytgen
1550-10-23
Mr Dirck Heynrick Reynier jonge Claes Katrijn Lysbeth Marytgen en Annetgen kinderen van wylen Jacop Claesz houtcoper ende Alydtgen Heynricksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.086-087
803/12
Marytgen Anthonisdr {vrouw van Cornelis Arentsz}
/
Marytgen
1559-04-06
Jacob Claes Govert Jan Pieter Lijsbet Stijntgen Aefgen Adryaentgen en Marytgen kinderen van Anthonis Jacopsz houtcoper en wijlen Cunera Govertsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Breestraat.033
906/08
Marytgen Govertsdr {Breestraat}
/
Marytgen
1570-11-01
Marytgen
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.077-078
843/05
Marytgen Adriaensdr van der Does
/
Marytgen Adriaensdr
1564-06-27
Marytgen Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Raamlanden.001
185/22
Cornelis Jan Reyersz van Heemskerck
/
Marytgen Adriaensdr {van Heemskerck}
1527-05-04
de weeskinder van Cornelis Jan Reyersz gewonnen bij Maria Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (belending)
450/11

/
Marytgen Claes Gerytsz wede
1536-02-26
Marytgen Claes Gerytsz wede
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Zonneveldstraat.000.16
930/05
Marytgen Dominicusdr {uitdraagster}
/
Marytgen Dominicusdr haar moeder
1572-06-18
kind van wijlen Jasper Meltensz. backer en Marytgen Dominicusdr
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Hooglandsekerkgracht.001-003
648/10

/
Marytgen Gerytsdr moeye
1545-10-06
Dammes Claesz wantsnijder gehuwd met Marytgen Gerytsdr moeye
Grote-Bewijzen-B (borg)Middelstegracht.001.1
455/18

/
Matheus Gerytsz tymmermantymmerman
1536-03-30
Pieter Jansz van Rossen vleyshouder Matheus Gerytsz tymmerman en Cornelis Dircxz draepenierder
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.023
742/10
Matthijs Engelbrechtsz {tinnegieter}
/
Mathijs Engebrechtsz tynnegieter oude vadertynnegieter
1550-04-10
Mathijs Engebrechtsz tynnegieter oude vader
Grote-Bewijzen-B (voogd)Breestraat.061-063
566/12
Matthijs Gerritsz {Breestraat}
/
Mathijs Gerytsz haer oem
1542-01-19
Mathijs Gerytsz haer oem
Grote-Bewijzen-B (voogd)Garenmarkt.000.15
502/12

/
Mathijs Gerytsz oudt-oom
1538-12-04
Mathijs Gerytsz oudt-oom
Grote-Bewijzen-B (belending)Hooigracht.010
1063/14
Matthijs Matthijsz {warmoezenier}
/
Mathijs Mathijszn warmoesman vader van Cornelis Matthijsz
1577-11-09
Mathijs Mathijszn warmoesman vader van Cornelis Matthijsz
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Boomgaardsteeg.017
486/04
Mees Aelwijnsz van Swanenburg
/
Mees
1538-06-19
Jan, Mees, Isaack, Aelwijn, Ermgaert en Alijdt kinderen van wijlen Aelwijn Meesz en Hillegont Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Breestraat.061-063
566/03
Mees Dircksz van Weesp
/
Mees
1542-01-19
Mees, Geryt, Alijdtgen en Trijntgen, kinderen van wijlen Dirck Meesz en Dirckgen Claesdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.090
892/04
Mees Meesz {NieuweRijn}
/
Mees
1569-10-20
Thymon, Mees, Katrijn, Maritgen, Jannetgen, Trijntgen en Annetgen kinderen van wijlen Mees Jansz sceepmaker en Catrijn Goosensdr
Grote-Bewijzen-B (belending)Raamlanden.012
101/12

/
Mees Aelwijnsz erfnamen
1522-03-10
Mees Aelwijnsz erfnamen
Grote-Bewijzen-B (overledene)Raamlanden.012
101/13
Mees Aelwijnsz {van Swanenburg, de oude}
/
Mees Aelwijnsz erfnamen
1522-03-10
Mees Aelwijnsz erfnamen
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)NieuweRijn.023
742/13
Mees Cornelisz {drapier, apotheker}
/
Mees Cornelisz
1550-04-10
Mees Cornelisz gehuwd met Barbara Huygendr moeye
Grote-Bewijzen-B (getuige)Breestraat.061-063
566/10
Adriaen Meesz {priester}
/
meester Adriaen Meesz priester oempriester
1542-01-19
meester Adriaen Meesz priester oem
Grote-Bewijzen-B (borg)Hoogstraat.006
529/10
Claes Cornelisz de Wilde
/
Meester Claes de Wilde
1539-10-23
Meester Claes de Wilde
Grote-Bewijzen-B (meester)Burgsteeg.009
871/11
Claes Cornelisz de Wilde
/
Meester Claes de Wilde
1567-09-03
Meester Claes de Wilde
Grote-Bewijzen-B (voogd)BuitenLeiden.000
223/13
Claes Pietersz Paedts {priester}
/
meester Claes Paeds priesterpriester
1528-08-20
meester Claes Paeds priester
Grote-Bewijzen-B (voogd)Garenmarkt.000.15
189/11
Claes Pietersz Paedts {priester}
/
Meester Claes Paeds priester als naeste vrunden en magenpriester
1527-07-27
Meester Claes Paeds priester als naeste vrunden en magen
Grote-Bewijzen-B (voogd)Garenmarkt.000.15
502/06
Claes Jansz van Weesp
/
Meester Claes van Weesp oude vader
1538-12-04
Meester Claes van Weesp oude vader
Grote-Bewijzen-B (getuige)Breestraat.061-063
566/09
Claes Jansz van Weesp
/
Meester Claes van Weesp oude vader
1542-01-19
Meester Claes van Weesp oude vader tevens borg
Grote-Bewijzen-B (executeur)Maarsmansteeg.008.2
752/11
Cornelis Jan Lenaertsz {priester}
/
meester Cornelis Jan Lenaertsz priester notaryspriester, notaris
1551-11-02
meester Cornelis Jan Lenaertsz priester notarys
Grote-Bewijzen-B (voogd)BuitenLeiden.000
348/08
Cornelis Pietersz van Zijl
/
meester Cornelis Pietersz oom
1531-08-11
meester Cornelis Pietersz oom
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hooigracht.067
368/11
Ewout Willemsz Wel
/
meester Ewout Wellen wede
1531-12-11
Joesgen Jansdr meester Ewout Wellen wede als oude moeder
Grote-Bewijzen-B (belending)Barbarasteeg.001
428/13
Gerrit Hendricksz {chirurgijn}
/
meester Geryt Heyndricxz chirurgijnchirurgijn
1534-03-31
meester Geryt Heyndricxz chirurgijn
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.034
737/19
Gerrit Hendricksz {broer van Alijd Hendricksdr}
/
meester Geryt Heynricksz voirs oom van smoeders zyde
1550-10-23
meester Geryt Heynricksz voirs oom van smoeders zyde
Grote-Bewijzen-B (getuige)NieuweRijn.005-006
347/13
Hendrick Wittenz {priester}
/
meester Heynrick Wittensz ome
1531-08-09
meester Pieter Heye priester canoniek van Sinte Pancras collegium binen Leyden ende meester Heynrick Wittensz als omen
Grote-Bewijzen-B (voogd)Garenmarkt.008
101/07
Jan Adriaensz van Adrichem
/
Meester Jan van Adrichum priester licentaet canoniek als omenpriester licentaet canoniek
1522-03-10
Meester Jan van Adrichum priester licentaet in den Rechten canoniek van Sinte Pancras collegium binnen Leyden
Grote-Bewijzen-B (voogd)
26/12
Pieter Dircksz {priester}
/
Meester Pieter Dircxz priester als naeste magenpriester
1514-09-28
Meester Pieter Dircxz priester en Willem Willemsz als naeste magen
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.007-008
347/14
Pieter Gerritsz Heye {priester}
/
meester Pieter Hey voirs
1531-08-09
meester Pieter Hey voirs
Grote-Bewijzen-B (getuige)NieuweRijn.005-006
347/12
Pieter Gerritsz Heye {priester}
/
meester Pieter Heye priester canoniek van Sinte Pancras collegium binen Leyden omepriester, canoniek
1531-08-09
meester Pieter Heye priester canoniek van Sinte Pancras collegium binen Leyden ende meester Heynrick Wittensz als omen
Grote-Bewijzen-B (getuige)BuitenLeiden.000
36/10
Pieter Gerritsz Heye {priester}
/
meester Pieter Heyen
1515-04-26
meester Pieter Heyen
Grote-Bewijzen-B (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.018-020
757/08
Symon Jansz van der Mije
/
meester Symon Jansz chirurgynchirurgyn
1553-02-25
Marytge Dircksdr en meester Symon Jansz chirurgyn naeste vrunden ende magen
Grote-Bewijzen-B (belending)Middelstegracht.002.2
663/16
Willem Schuyt
/
meester Willem Schaphanus inden Gulden Aernt
1546-09-03
meester Willem Schaphanus inden Gulden Aernt
Grote-Bewijzen-B (belending)Hogewoerd.080-082
1044/13
Mees Claesz {olieslager}
/
Meeus Claesz
1575-04-01
Meeus Claesz
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hooigracht.042
909/06
Mijnsgen Meesdr {Vergeyl}
/
Meynsgen Bertolomeusdr
1571-01-10
Pieter en Bertolomeus kinderen van Dirck Pietersz Vergheylen en wijlen Meynsgen Bertolomeusdr
Grote-Bewijzen-B (belending)Breestraat.066
819/14
Mijnsgen Rutgersdr {vrouw van Cornelis Jansz}
/
Meynsgen Ruttendochter weduwe van wijlen Cornelis Jansz
1562-01-19
Meynsgen Ruttendochter weduwe van wijlen Cornelis Jansz met haer kinderen
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.034
737/03
Dirck Jacobsz van Swieten
/
Mr Dirck
1550-10-23
Mr Dirck Heynrick Reynier jonge Claes Katrijn Lysbeth Marytgen en Annetgen kinderen van wylen Jacop Claesz houtcoper ende Alydtgen Heynricksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
180/03
Nanning Jansz Luck
/
Nannick
1527-01-13
Nannick, Jan, Dirck, Jacob, Christoffel, Ermgaert en Maritgen, kinderen van Jan Nannenz Lock scipper en wijlen Katrijn Jansdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.066-068
686/09
Neeltgen Gerrit Egbertsdr
/
Neeltgen
1547-10-04
Egbert, Jan, Dirck, Cornelis, Marytgen, Geertgen en Neeltgen kinderen van Geryt Egbertsz brouwer en wijlen Ermtgen Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.072
858/06
Neeltgen Adriaensdr {NieuweRijn}
/
Neeltgen
1565-04-03
Engel, Cornelis, Govert, Neeltgen, Trijntgen ende Zyburch kinderen van Adriaen Engelsz backer en wijlen Alijt Jansdochter
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooigracht.006-008
1063/05
Neeltgen Cornelisdr {Hooigracht}
/
Neeltgen (13)
1577-11-09
kinderen van wijlen Cornelis Augustijnsz van Stiemen en Christina Jacobsdr nu gehuwd met Cornelis Matthijsz warmoesman
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Rapenburg.109
1078/05
Neeltgen Pietersdr {Rapenburg}
/
Neeltgen 15 jaar
1578-04-22
Neeltgen 15 jaar
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.042
1070/05
Neeltgen Adriaensdr {vrouw van Lambrecht Dircksz, Anthonis Warnaertsz}
/
Neeltgen Adriaensdr
1578-01-31
Neeltgen Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (belending)Nieuwstraat.003
871/18
Neeltgen Thimansdr {waslichter}
/
Neeltgen Jacob Engbrechtsz thinnegieters wede
1567-09-03
Neeltgen Jacob Engbrechtsz thinnegieters wede erve
Grote-Bewijzen-B (belending)Burgsteeg.007
871/16
Niesgen Lucasdr {oude vrijster}
/
Niesgen Lucasdr
1567-09-03
Niesgen Lucasdr
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Hooigracht.006-008
1063/10
Cornelis Matthijsz {warmoezenier}
/
nu gehuwd met Cornelis Matthijsz warmoesmanwarmoesman
1577-11-09
kinderen van wijlen Cornelis Augustijnsz van Stiemen en Christina Jacobsdr nu gehuwd met Cornelis Matthijsz warmoesman
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.072
858/12
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
Olivier Phillipsz drapierdrapier
1565-04-03
Olivier Phillipsz drapier
Grote-Bewijzen-B (voogd)Aalmarkt.019-020
952/07
Olof Reyersz {verwer}
/
Oloff Reyersz verwerverwer
1575-01-25
Jacob Jansz apteecker van Delft en Oloff Reyersz verwer voogden
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooigracht.049
914/01
Otto Cornelisz {Hooigracht}
/
Otto 18 jaar
1571-05-01
Otto 18 jaar, Ariens 16 jaar, Ghijsbrecht 10 jaar, kinderen van wijlen Mr. Cornelis Ghijsbrechtsz chirurgijn en Aechgen Ottendr
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.026-027
422/18
Oth Gerritsz {goudsmid}
/
Otto Gerytsz
1534-11-09
Otto Gerytsz
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.034
737/17
Claes Jacobsz {NieuweRijn}
/
oude Claes Jacopsz broeder
1550-10-23
oude Claes Jacopsz broeder
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.026-027
50/03
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}
/
Oude Dirck
1517-12-11
Oude Dirck
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.034
737/13
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}
/
Oude Dirck Jan Reyersz
1550-10-23
Oude Dirck Jan Reyersz gehuwd met Marie Claesdr moeye
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.023
742/05
Huig Pietersz Coedijck IV {de oude}
/
oude Huygh
1550-04-10
Pieter, Dirck, oude Huygh, jonge Huygh en Katrijn, kinderen van wijlen Pieter Huygensz tynnegieter en Lijsbeth Mathijsdr nu gehuwd met Cornelis Jansz tynnegieter
Grote-Bewijzen-B (voogd)Boomgaardsteeg.017
486/12
Jan Willemsz {witmaker}
/
oude Jan Willemsz omen
1538-06-19
Dirck Florysz Heermalen, Cornelis Meesz, Willem Willem Willemsz.z. en oude Jan Willemsz als omen
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Maarsmansteeg.008.2
752/05
Marie Romboutsdr {de oude}
/
oude Marie
1551-11-02
Pieter, Geryt, oude Marie en jonge Marie, kinderen van Rombout Pietersz wantsnyder en wijlen Anna Jacopsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooigracht.087
632/07
Marytgen Jansdr Cock {de oude}
/
oude Marytgen
1545-04-01
Cornelis, Jan, Ghijsburcht, Claes, oude Marytge, Katrijn en jonge Marytge, kinderen van wijlen Jan Cornelis Cock de brouwer en Alijdt Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)Breestraat.066
819/10
Ozier Claesz {vleeshouwer}
/
Oudtzier Claesz Cock
1562-01-19
Oudtzier Claesz Cock
Grote-Bewijzen-B (belending)Uiterstegracht.003
892/17
Philips Hendricksz {schoenmakersknecht}
/
Phillips Heynricksz erve
1569-10-20
Phillips Heynricksz erve
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
26/06
Pieter Jansz Paedts {de oude}
/
Pieter
1514-09-28
Dirck, Claes, Jacob, Pieter, Belie, Margriete en Cornelie kinderen van Jan Paedze Claesz en wijlen Erckenraet Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.035
231/05
Pieter Gerritsz Smaling
/
Pieter
1526-12-04
Claes, Dirck, Pieter en Marytgen, kinderen van wijlen Geryt Jansz Smaling en Katrijn Dirckdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Raamlanden.001
185/04

/
Pieter
1527-05-04
Jan, Pieter, Cornelis, Wijburch, Maritgen, Celi en Fijtgen, kinderen van Cornelis Jansz van Schengen en wijlen Katrijn Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)BuitenLeiden.000
223/04
Pieter Willemsz Ouwelant
/
Pieter
1528-08-20
Jacop, Pieter, Cornelis, Marie en Griete kinderen van wijlen Willem Jacopsz Ouwelant en Marie Pieter Paedzendr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.033
428/05
Pieter Daniëlsz {Hogewoerd}
/
Pieter
1534-03-31
Kerstant, Heynrick, Pieter en Garbrant kinderen van Daniel Pietersz drapenierder en wijlen Maria Pietersdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Diefsteeg.021
417/05
Pieter Gijsbrechtsz van Dorp
/
Pieter
1534-07-11
Cornelis Claes Pieter en Jannetje kinderen van wijlen Ghijsbrecht Gerytsz van Dorp en Claesgen Claesdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)BuitenLeiden.000
571/04
Pieter Pietersz Paedts {de jonge}
/
Pieter
1541-10-08
Cornelis, Pieter en Jacop kinderen van Pieter Paeds Pietersz en wijlen Aege Willem Bouwenszoendr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooglandsekerkgracht.001-003
648/05
Pieter Jansz de Haes {de oude}
/
Pieter
1545-10-06
Geryt, Jacop, Pieter en Lijsbet, kinderen van coman Jan Jacopsz. de Haes en wijlen Geertruyt Gerytsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.023
742/03
Pieter Pietersz Coedijck IV
/
Pieter
1550-04-10
Pieter, Dirck, oude Huygh, jonge Huygh en Katrijn, kinderen van wijlen Pieter Huygensz tynnegieter en Lijsbeth Mathijsdr nu gehuwd met Cornelis Jansz tynnegieter
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Maarsmansteeg.008.2
752/03
Pieter Romboutsz {de jonge}
/
Pieter
1551-11-02
Pieter, Geryt, oude Marie en jonge Marie, kinderen van Rombout Pietersz wantsnyder en wijlen Anna Jacopsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.086-087
803/07
Pieter Anthonisz {NieuweRijn}
/
Pieter
1559-04-06
Jacob Claes Govert Jan Pieter Lijsbet Stijntgen Aefgen Adryaentgen en Marytgen kinderen van Anthonis Jacopsz houtcoper en wijlen Cunera Govertsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hooigracht.042
909/03
Pieter Dircksz Vergeyl
/
Pieter
1571-01-10
Pieter en Bertolomeus kinderen van Dirck Pietersz Vergheylen en wijlen Meynsgen Bertolomeusdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Maarsmansteeg.019
1014/03
Pieter Adriaensz {van Dorp}
/
Pieter 13 jaar
1576-09-09
Pieter 13 jaar
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.076-078
1044/04
Pieter Adriaensz {Hogewoerd}
/
Pieter 9 jaar
1575-04-01
Pieter 9 jaar
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.077-078
843/11
Pieter Adriaensz van der Werff
/
Pieter Adriaenszn zeemtouwerzeemtouwer
1564-06-27
Pieter Adriaenszn zeemtouwer
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.045
552/08
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/
Pieter Aelbrechtsz Tromper schoemakerschoemaker
1541-01-18
Pieter Aelbrechtsz Tromper schoemaker
Grote-Bewijzen-B (eigenaar)Nieuwstraat.040-044
1063/13
Pieter Anthonisz {stadstimmerman}
/
Pieter Anthonisz timmermantimmerman
1577-11-09
Pieter Anthonisz timmerman
Grote-Bewijzen-B (voogd)Breestraat.033
906/12
Pieter Bouwensz van Dorp
/
Pieter Bouwensz comancoman
1570-11-01
Pieter Bouwensz coman
Grote-Bewijzen-B (curator)Steenschuur.022.12
760/13

/
Pieter Claesz brouwerbrouwer
1553-06-11
Pieter Claesz brouwer
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Aalmarkt.019-020
952/14
Pieter Claesz {snijder-Haarlemmerstraat}
/
Pieter Claesz snydersnyder
1575-01-25
Catharina Olofsdr gehuwd met Pieter Claesz snyder hun moeye
Grote-Bewijzen-B (belending)Vrouwensteeg.006
963/11
Pieter Cornelisz {goudsmid}
/
Pieter Cornelisz ghoutsmitghoutsmit
1575-06-29
Pieter Cornelisz ghoutsmit
Grote-Bewijzen-B (voogd)Steenschuur.022.12
760/07

/
Pieter Cornelisz Oosterling gebroeders
1553-06-11
Pieter Cornelisz Oosterling gebroeders
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.026-027
50/15

/
Pieter Cornelisz schilderschilder
1517-12-11
Pieter Cornelisz schilder
Grote-Bewijzen-B (belending)LangeMare.043
862/12
Pieter Cornelisz {schoenmaker}
/
Pieter Cornelisz scoemaker loywerffscoemaker
1566-03-20
Pieter Cornelisz scoemaker loywerff
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.066-068
686/12
Pieter Dircksz {bierdrager}
/
Pieter Dircksz bierdreger oombierdreger
1547-10-04
Pieter Dircksz bierdreger en Claes Dircsz volre omen
Grote-Bewijzen-B (eigenaar)Nieuwsteeg.027
1078/14
Pieter Florisz {schoenmaker}
/
Pieter Florisz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-22
Pieter Florisz schoemaecker
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Rapenburg.109
1078/06
Pieter Florisz {schoenmaker}
/
Pieter Florisz schoemaecker hun vaderschoenmaker
1578-04-22
Pieter Florisz schoemaecker hun vader
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)
95/09
Pieter Garbrantsz
/
Pieter Garbrantsz
1521-04-20
kinderen van Pieter Garbrantsz en wijlen Aefgen Kerstantsdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hogewoerd.033
428/09
Pieter Garbrantsz
/
Pieter Garbrantsz oude vader
1534-03-31
Pieter Garbrantsz oude vader
Grote-Bewijzen-B (borg)
279/06
Pieter Garbrantsz
/
Pieter Garbrantsz zijn vader
1530-01-22
Pieter Garbrantsz zijn vader
Grote-Bewijzen-B (belending)Hooigracht.040
909/07
Pieter Gerritsz Doe
/
Pieter Gerytsz Dou
1571-01-10
Pieter Gerytsz Dou
Grote-Bewijzen-B (belending)Garenmarkt.008
101/10
Pieter Hendricksz Buys
/
Pieter Heynricxz
1522-03-10
Pieter Heynricxz ende Florys van Adrichum voirsz
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Garenmarkt.008
101/05
Pieter Hendricksz Buys
/
Pieter Heynricxz Buys
1522-03-10
kinderen van Pieter Heynricxz Buys en wijlen Cornelie Adriaensdr van Adrichum
Grote-Bewijzen-B (voogd)Middelstegracht.001.1
455/12

/
Pieter Huygenz van Cloetinge glaesmaeckerglaesmaecker
1536-03-30
Cornelis Jansz mandemaecker en Pieter Huygenz. van Cloetinge glaesmaecker als naeste magen
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooglandsekerkgracht.001-003
648/12
Pieter Jacobsz de Haes
/
Pieter Jacopsz de Haes broeder
1545-10-06
Pieter Jacopsz de Haes broeder
Grote-Bewijzen-B (voogd)LangeMare.047
862/07
Pieter Jacobsz {pannenbakker}
/
Pieter Jacopsz pannebackerpannebacker
1566-03-20
Pieter Jacopsz pannebacker en Pieter Pietersz en Cornelis Pietersz voogden
Grote-Bewijzen-B (begunstigde)
26/16
Pieter Jansz Paedts {de oude}
/
Pieter Jan Paedze Claesz
1514-09-28
toebehoerende Pieter Jan Paedze Claesz voirsz weeskint
Grote-Bewijzen-B (borg)Middelstegracht.001.1
455/17

/
Pieter Jansz van Rossen vleyshoudervleyshouder
1536-03-30
Pieter Jansz van Rossen vleyshouder Matheus Gerytsz tymmerman en Cornelis Dircxz draepenierder
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.002
887/12
Pieter Joostenz de Bije
/
Pieter Joosten
1569-05-15
Pieter Joosten
Grote-Bewijzen-B (belending)Maarsmansteeg.021
1014/12
Pieter Maertensz de Zwart
/
Pieter Martijnsz de Zwart ghoutsmit
1576-09-09
Pieter Martijnsz de Zwart ghoutsmit
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Hogewoerd.042
1024/10
Pieter Michielsz {glasmaker, de jonge}
/
Pieter Michielsz glaesschrijverglaesschrijver
1577-01-01
kinderen van wijlen Claes Claesz cuyper en Katheryna Fransdr nu gehuwd met Pieter Michielsz glaesschrijver
Grote-Bewijzen-B (voogd)BuitenLeiden.000
223/10
Pieter Pietersz Paedts {de oude}
/
Pieter Paeds haere broeder
1528-08-20
Pieter Paeds haere broeder
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)BuitenLeiden.000
571/06
Pieter Pietersz Paedts {de oude}
/
Pieter Paeds Pietersz
1541-10-08
kinderen van Pieter Paeds Pietersz en wijlen Aege Willem Bouwenszoendr
Grote-Bewijzen-B (borg)Aalmarkt.019-020
952/10
Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Pieter Pieter Jorisz haer broeder
1575-01-25
Pieter Pieter Jorisz haer broeder
Grote-Bewijzen-B (voogd)LangeMare.047
862/08

/
Pieter Pietersz
1566-03-20
Pieter Jacopsz pannebacker en Pieter Pietersz en Cornelis Pietersz voogden
Grote-Bewijzen-B (belending)Raamlanden.003
624/14
Pieter Pietersz {bakker, drapier}
/
Pieter Pietersz backer
1544-11-04
Pieter Pietersz backer
Grote-Bewijzen-B (voogd)LangeMare.104
923/07
Pieter Pietersz Vergeyl
/
Pieter Pietersz franchijnmakerfranchijnmaker
1572-01-17
Pouwel Jansz warmoesman en Pieter Pietersz franchijnmaker
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hogewoerd.033
428/11
Pieter Romboutsz {Maarsmansteeg}
/
Pieter Romboutsz wede
1534-03-31
Aechte Hermansdr Pieter Romboutsz wede oude moeder
Grote-Bewijzen-B (overledene)Maarsmansteeg.008.2
752/10
Pieter Romboutsz {Maarsmansteeg}
/
Pieter Romboutsz wede
1551-11-02
Aechte Heymansdr Pieter Romboutsz wede zyn moeder
Grote-Bewijzen-B (voogd)BuitenLeiden.000
36/06
Pieter Willem Foysz van Zijl
/
Pieter van Zijl
1515-04-26
Pieter van Zijl
Grote-Bewijzen-B (voogd)
180/13
Pieter Willeboortsz {droogscheerder}
/
Pieter Willeboirtsz snijdersnijder
1527-01-13
Bartelmees Jansz metselaer en Pieter Willeboirtsz snijder naeste vrienden en magen
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hogewoerd.076-078
1044/03
Pons Adriaensz {Hogewoerd}
/
Pons 11 jaar
1575-04-01
Pons 11 jaar
Grote-Bewijzen-B (voogd)LangeMare.104
923/06
Pouwels Jansz {warmoezenier}
/
Pouwel Jansz warmoesmanwarmoesman
1572-01-17
Pouwel Jansz warmoesman en Pieter Pietersz franchijnmaker
Grote-Bewijzen-B (overledene)Rapenburg.135.4
1075/10
Pouwels Florisz {Rapenburg}
/
Pouwels Florisz haer overleden halve broeder
1578-04-01
Pouwels Florisz haer overleden halve broeder
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Steenschuur.022.12
760/09

/
Pouwels Foeyensz gehuwd met Alijdt Cornelisdr
1553-06-11
Pouwels Foeyensz gehuwd met Alijdt Cornelisdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
95/06
Quirijn Pieter Garbrantsz
/
Quirijn
1521-04-20
Daniell, Adriaen, Jan, Quirijn, Katrijn en Aechte kinderen van Pieter Garbrantsz en wijlen Aefgen Kerstantsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)SintJacobsgracht.000.12
152/05
Quirijn Claes Garbrantsz {van Strijen}
/
Quirijn
1526-10-09
Adriaen Cornelis Quirijn Haesgen en Katrijn kinderen van Claes Garbrantsz en wijlen Katrijn Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (getuige)LangeMare.057
581/07
Quirijn Arentsz {warmoezenier}
/
Quirijn Aerntsz warmoesman oomwarmoesman
1542-06-16
Quirijn Aerntsz warmoesman oom en Symon Thonisz scipper als naeste magen
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Hoogstraat.006
529/07
Quirijn Allertsz van der Aer
/
Quirijn Allertsz brouwerbrouwer
1539-10-23
kinderen van wijlen Jan Ewoutsz de Wijs en Geertruyt Gerytsdr nu gehuwd met Quirijn Allertsz brouwer
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Hoogstraat.006
530/09
Quirijn Allertsz van der Aer
/
Quirijn Allertsz brouwerbrouwer
1539-10-23
Quirijn Allertsz brouwer
Grote-Bewijzen-B (curator)Steenschuur.022.12
760/12

/
Quirijn Pietersz verwerverwer
1553-06-11
Quirijn Pietersz verwer
Grote-Bewijzen-B (borg)Hooigracht.067
368/12
Quirijntgen Hendricksdr Heynoom
/
Quirijne Heynricxdr Jacop Fransz wede
1531-12-11
Quirijne Heynricxdr Jacop Fransz wede
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.026-027
50/12

/
Reijer Claesz wede
1517-12-11
Reijer Claesz wede
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.026-027
422/03
Reyer Cornelisz van Heemskerck
/
Reyer
1534-11-09
Reyer, Cornelis, Weyburch en Marie, kinderen van Cornelis Jan Reyersz en wijlen Marytgen Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (belending)Haarlemmerstraat.085-087
867/08
Reyer Adamsz {schoenmaker}
/
Reyer Adamsz schoemaecker
1567-02-02
Reyer Adamsz schoemaecker
Grote-Bewijzen-B (borg)
180/14
Reyer Gerritsz {verwer}
/
Reyer Gerytsz verwerverwer
1527-01-13
Reyer Gerytsz verwer en Jacop Claesz wever
Grote-Bewijzen-B (begunstigde)Hogewoerd.035
231/12
Reyertgen Cornelisdr {Hogewoerd}
/
Reyertgen
1527-07-18
Kerstijn en Reyertgen kinderen van Cornelis Dircksz en Baefgen Claesdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.034
737/05
Reinier Jacobsz van Swieten
/
Reynier
1550-10-23
Mr Dirck Heynrick Reynier jonge Claes Katrijn Lysbeth Marytgen en Annetgen kinderen van wylen Jacop Claesz houtcoper ende Alydtgen Heynricksdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Breestraat.123
1066/06
Reinout Adriaensz van Sonnevelt
/
Reynout van Zonnevelt
1577 circa
kind van Reynout van Zonnevelt
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)LangeMare.104
923/03
Robrecht Jansz {LangeMare}
/
Robbrecht (7 jaar)
1572-01-17
Robbrecht 7 jaar kind van Jan Garbrantsz vleyshouder en wijlen Machtelt Robbrechtsdr
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)NieuweRijn.071
663/12
Roelof Willemsz {scheepmaker}
/
Roelof Willemsz scheepmaeckerscheepmaecker
1546-09-03
Roelof Willemsz scheepmaecker gehuwd met Brechte Aerntsdr moeye
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hogewoerd.033
428/12

/
Rombout Adriaensz oom
1534-03-31
Rombout Adriaensz oom
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Maarsmansteeg.008.2
752/07
Rombout Pietersz {wantsnijder}
/
Rombout Pietersz wantsnyderwantsnyder
1551-11-02
kinderen van Rombout Pietersz wantsnyder en wijlen Anna Jacopsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)LangeMare.057
581/06
Rusgen Bouwensdr {vrouw van Robrecht Arentsz}
/
Russe Bouwendr
1542-06-16
kinderen van wijlen Robbrecht Aerntsz en Russe Bouwendr
Grote-Bewijzen-B (voogd)Rapenburg.135.4
1075/08
Symon Pietersz Bom {bouwman}
/
Simon Pietersz bouman oomebouwman
1578-04-01
Simon Pietersz bouman oome
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.050-051
59/04
Fijtgen Reyersdr {NieuweRijn}
/
Sophie
1518-06-08
Cornelis, Sophie en Marie, kinderen van wijlen Reyer Claesz en Margriete
Grote-Bewijzen-B (belending)LangeMare.047
862/10

/
Steven Jansz
1566-03-20
Steven Jansz
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.086-087
803/09
Stijntgen Anthonisdr {vlaskoper}
/
Stijntgen
1559-04-06
Jacob Claes Govert Jan Pieter Lijsbet Stijntgen Aefgen Adryaentgen en Marytgen kinderen van Anthonis Jacopsz houtcoper en wijlen Cunera Govertsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.026-027
50/07
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
/
Symon
1517-12-11
Symon
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
705/04
Symon Symonsz van Heemskerck
/
Symon
1548-05-30
Claes, Symon, Willem en Elsgen, kinderen van Symon Jan Reyersz brouwer en wijlen Josyne Jacopsdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)Haarlemmerstraat.085-087
963/08
Symon Arentsz {snijder}
/
Symon Aernts snyder zijn zoonsnyder
1575-06-29
Aernt Ewoutsz glaesmaecker van Noortwijck en Symon Aernts snyder zijn zoon voogden
Grote-Bewijzen-B (belending)Raamlanden.011
185/18

/
Symon Aerntsz
1527-05-04
Symon Aerntsz
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)
705/07
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
/
Symon Jan Reyersz brouwerbrouwer
1548-05-30
kinderen van Symon Jan Reyersz brouwer en wijlen Josyne Jacopsdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.072
858/11
Symon Jansz {appelkoopman}
/
Symon Jansz bogaertmanbogaertman
1565-04-03
Symon Jansz bogaertman
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hoogstraat.006
530/11
Symon Pietersz {koopman}
/
Symon Pietersz coman oomcoman
1539-10-23
Symon Pietersz coman oom
Grote-Bewijzen-B (getuige)Hoogstraat.006
253/18
Symon Pietersz {koopman}
/
Symon Pietersz oom
1529-04-09
Symon Pietersz oom
Grote-Bewijzen-B (getuige)LangeMare.057
581/08
Symon Anthonisz {schipper}
/
Symon Thonisz scipperscipper
1542-06-16
Quirijn Aerntsz warmoesman oom en Symon Thonisz scipper als naeste magen
Grote-Bewijzen-B (executeur)Middelstegracht.001.1
455/16

/
Symon van Assendelft notarisnotaris
1536-03-30
Symon van Assendelft notaris
Grote-Bewijzen-B (voogd)Breestraat.123
1066/08
Symon Symonsz van Heemskerck
/
Symon van Heemskerck Symonsz gebroeders
1577 circa
Symon en Willem van Heemskerck Symonsz. gebroeders
Grote-Bewijzen-B (voogd)Garenmarkt.000.15
189/13
Anthonis Fransz van Dusseldorp
/
Thonis Fransz als naeste vrunden en magen
1527-07-27
Thonis Fransz als naeste vrunden en magen
Grote-Bewijzen-B (borg)LangeMare.057
581/09
Anthonis Pietersz Buys
/
Thonis Pietersz warmoesmanwarmoesman
1542-06-16
Thonis Pietersz warmoesman
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.002
887/04
Thiman Jansz van der Graft
/
Thyman
1569-05-15
Thyman
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.090
892/03
Thiman Meesz van der Linden
/
Thymon
1569-10-20
Thymon, Mees, Katrijn, Maritgen, Jannetgen, Trijntgen en Annetgen kinderen van wijlen Mees Jansz sceepmaker en Catrijn Goosensdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Breestraat.061-063
566/06
Trijntgen Dircksdr van Weesp
/
Trijntgen
1542-01-19
Mees, Geryt, Alijdtgen en Trijntgen, kinderen van wijlen Dirck Meesz en Dirckgen Claesdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.072
858/07
Trijntgen Adriaensdr {NieuweRijn}
/
Trijntgen
1565-04-03
Engel, Cornelis, Govert, Neeltgen, Trijntgen ende Zyburch kinderen van Adriaen Engelsz backer en wijlen Alijt Jansdochter
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.090
892/08
Catrijn Meesdr {de jonge}
/
Trijntgen
1569-10-20
Thymon, Mees, Katrijn, Maritgen, Jannetgen, Trijntgen en Annetgen kinderen van wijlen Mees Jansz sceepmaker en Catrijn Goosensdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)LangeMare.047
862/03
Marytgen Jacobsdr {LangeMare47,106}
/
twee kinderen van Jacop Pietersz en Machtelt Adriaensdr
1566-03-20
Twee ongenoemde kinderen van wijlen Jacop Pietersz. waert in de Caetsbaen opte Maern en Machtelt Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)LangeMare.047
862/04

/
twee kinderen van Jacop Pietersz en Machtelt Adriaensdr
1566-03-20
Twee ongenoemde kinderen van wijlen Jacop Pietersz. waert in de Caetsbaen opte Maern en Machtelt Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.049
59/13
Goolte {vrouw van Jan Jansz}
/
voirs Goelte
1518-06-08
voirs Goelte dair an die stege die daer onder gaet
Grote-Bewijzen-B (borg)
26/14
Wolphert Roelofsz {veertig}
/
Volpert Roelofsz
1514-09-28
Volpert Roelofsz en Jan Paedze Pietersz
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hoogstraat.006
529/08
Franck Ewoutsz {Hoogstraat}
/
Vranck Ewoutsz oom
1539-10-23
Vranck Ewoutsz oom en Frans Gerytsz Goel naeste mage
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hoogstraat.006
530/10
Franck Ewoutsz {Hoogstraat}
/
Vranck Ewoutsz oom
1539-10-23
Vranck Ewoutsz oom
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.042
1070/10
Warnaert Anthonisz {lantaarnmaker, koppendraaier}
/
wede Warnaer Antonisz
1578-01-31
Adriaene Claesdr. wede Warnaer Antonisz. moeder van Antonis voors
Grote-Bewijzen-B (overledene)Breestraat.066
819/15
Cornelis Jansz {lakenkoopman}
/
weduwe van wijlen Cornelis Jansz
1562-01-19
Meynsgen Ruttendochter weduwe van wijlen Cornelis Jansz met haer kinderen
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.026-027
422/05
Wyburch Cornelisdr van Heemskerck
/
Weyburch
1534-11-09
Reyer, Cornelis, Weyburch en Marie, kinderen van Cornelis Jan Reyersz en wijlen Marytgen Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Raamlanden.001
185/06

/
Wijburch
1527-05-04
Jan, Pieter, Cornelis, Wijburch, Maritgen, Celi en Fijtgen, kinderen van Cornelis Jansz van Schengen en wijlen Katrijn Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Maarsmansteeg.019
1014/05
Adriaen Hendricksz {koopman}
/
wijlen Adriaen Henricksz coomancooman
1576-09-09
wijlen Adriaen Henricksz cooman en Machtelt Bouwensdr nu gehuwd met Cornelis Gerytsz Bol schoemaecker
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hogewoerd.031
855/10
Adriaen Huigenz {schoenmaker}
/
wijlen Adriaen Huygen scoemakerscoemaker
1564-11-10
kinderen van wijlen Adriaen Huygen scoemaker en Marie Jansdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)
95/10
Aefgen Kerstantsdr {vrouw van Pieter Garbrantsz}
/
wijlen Aefgen Kerstantsdr
1521-04-20
kinderen van Pieter Garbrantsz en wijlen Aefgen Kerstantsdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Boomgaardsteeg.017
486/13
Aelwijn Meesz {van Swanenburg, de oudste}
/
wijlen Aelwijn Meesz
1538-06-19
kinderen van wijlen Aelwijn Meesz en Hillegont Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.072
858/10
Alijd Jansdr {vrouw van Adriaen Engelsz}
/
wijlen Alijt Jansdochter
1565-04-03
kinderen van Adriaen Engelsz backer en wijlen Alijt Jansdochter
Grote-Bewijzen-B (overledene)Maarsmansteeg.008.2
752/08
Anna Jacobsdr {vrouw van Rombout Pietersz}
/
wijlen Anna Jacopsdr
1551-11-02
kinderen van Rombout Pietersz wantsnyder en wijlen Anna Jacopsdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)
279/05
Barbara Gerritsdr {vrouw van Daniël Pietersz}
/
wijlen Barbara Gerytsdr
1530-01-22
kind van Danel Pietersz en wijlen Barbara Gerytsdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hogewoerd.042
1024/08
Claes Claesz {kuiper}
/
wijlen Claes Claesz cuypercuyper
1577-01-01
kinderen van wijlen Claes Claesz cuyper en Katheryna Fransdr nu gehuwd met Pieter Michielsz glaesschrijver
Grote-Bewijzen-B (overledene)BuitenLeiden.000
348/05
Claes Pietersz van Zijl
/
wijlen Claes Pietersz
1531-08-11
kinderen van wijlen Claes Pietersz en Josyne Jacop van Montfoort Floryszdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Garenmarkt.008
101/06
Cornelia Adriaensdr van Adrichem {Buys}
/
wijlen Cornelie Adriaensdr van Adrichum
1522-03-10
kinderen van Pieter Heynricxz Buys en wijlen Cornelie Adriaensdr van Adrichum
Grote-Bewijzen-B (overledene)Middelstegracht.001.1
455/10
Cornelia Willemsdr {vrouw van Gerrit Pietersz}
/
wijlen Cornelie Willemsdr
1536-03-30
kinderen van Geryt Pietersz tymmerman en wijlen Cornelie Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Breestraat.140
1032/05
Cornelis Jansz van Tol
/
wijlen Cornelis Jansz van Tol
1577
kinderen van wijlen Cornelis Jansz van Tol en Geertruyt Engelsdr beyde za ge
Grote-Bewijzen-B (overledene)Steenschuur.022.12
760/05
Cornelis Pietersz den Oosterling
/
wijlen Cornelis Pietersz den Oesterling
1553-06-11
kinderen van wijlen Cornelis Pietersz. den Oesterling en Katrijn
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.086-087
803/14
Cunera Govertsdr {vrouw van Anthonis Jacobsz}
/
wijlen Cunera Govertsdr
1559-04-06
kinderen van Anthonis Jacopsz houtcoper en wijlen Cunera Govertsdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Breestraat.061-063
566/07
Dirck Meesz {van Weesp}
/
wijlen Dirck Meesz
1542-01-19
kinderen van wijlen Dirck Meesz en Dirckgen Claesdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)
26/11
Erckenraad Dircksdr {Paedts}
/
wijlen Erckenraet Dircksdr
1514-09-28
kinderen van Jan Paedze Claesz en wijlen Erckenraet Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hoogstraat.006
253/13
Ermgaert Pietersdr {de Wijs}
/
wijlen Ermgaert Pietersdr
1529-04-09
kinderen van Jan Ewoutsz de Wijs en wijlen Ermgaert Pietersdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hoogstraat.006
530/07
Ermgaert Pietersdr {de Wijs}
/
wijlen Ermgaert Pietersdr
1539-10-23
kinderen van wijlen Jan Ewoutsz de Wijs en wijlen Ermgaert Pietersdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.066-068
686/11
Ermgaert Dircksdr {vrouw van Gerrit Egbertsz}
/
wijlen Ermtgen Dircksdr
1547-10-04
kinderen van Geryt Egbertsz brouwer en wijlen Ermtgen Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Rapenburg.135.4
1075/04
Floris Pouwelsz {bakker}
/
wijlen Floris Pouwelsz backer
1578-04-01
wijlen Floris Pouwelsz backer
Grote-Bewijzen-B (overledene)Garenmarkt.000.15
189/08
Frans Jansz van Dusseldorp I
/
wijlen Frans Jansz
1527-07-27
kinderen van wijlen Frans Jansz en Ermgaert
Grote-Bewijzen-B (overledene)Vismarkt.005
624/06
Geertruid Gerritsdr {vrouw van Huig Willemsz}
/
wijlen Geertruyt Gerytsdr
1544-11-04
Geryt en Aefgen kinderen van Huych Willemsz joelierder en wijlen Geertruyt Gerytsdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hooglandsekerkgracht.001-003
648/08
Geertgen Gerritsdr {de Haes}
/
wijlen Geertruyt Gerytsdr
1545-10-06
kinderen van coman Jan Jacopsz. de Haes en wijlen Geertruyt Gerytsdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Garenmarkt.000.15
502/04
Gerrit Claes Jansz van Weesp
/
wijlen Geryt Claesz van Weesp
1538-12-04
Jan, kind van wijlen Geryt Claesz van Weesp en Jannetgen Frans Janszdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hogewoerd.035
231/07
Gerrit Jansz Smaling
/
wijlen Geryt Jansz Smaling
1526-12-04
kinderen van wijlen Geryt Jansz Smaling en Katrijn Dirckdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Diefsteeg.021
417/07
Gijsbrecht Gerritsz van Dorp
/
wijlen Ghijsbrecht Gerytsz van Dorp
1534-07-11
Cornelis Claes Pieter en Jannetje kinderen van wijlen Ghijsbrecht Gerytsz van Dorp en Claesgen Claesdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Haarlemmerstraat.085-087
867/04
Hendrick Barentsz {Haarlemmerstraat}
/
wijlen Heynrick Baerntsz
1567-02-02
kind van wijlen Heynrick Baerntsz en Ancomera Gommersdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Haarlemmerstraat.073.1
904/07
IJsnout Jansz van der Nes
/
wijlen IJsnout Jansz brouwerbrouwer
1566-05-08
kinderen van wijlen IJsnout Jansz brouwer en Cunera Dirck Duystendr
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.071
663/10
Jacob Arentsz Does
/
wijlen Jacop Aernt Doesz scheepmaeckerscheepmaecker
1546-09-03
kinderen van wijlen Jacop Aernt Doesz scheepmaecker en Ymmetgen Aerntsdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.045
552/04
Jacob Andriesz {NieuweRijn}
/
wijlen Jacop Andriesz
1541-01-18
kind van wijlen Jacop Andriesz en Marie Claesdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)LangeMare.047
862/05
Jacob Pietersz {waard}
/
wijlen Jacop Pietersz waert in de Caetsbaen opte Maernwaert in de Caetsbaen
1566-03-20
Twee ongenoemde kinderen van wijlen Jacop Pietersz. waert in de Caetsbaen opte Maern en Machtelt Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Steenschuur.023.10
275/05
Jaepgen Willemsdr van Warmond {van Quackenbosch}
/
wijlen Jaepgen Willemsdr
1529-12-17
Machtelt kind van Aelbrecht Dircksz en wijlen Jaepgen Willemsdr Willem Bouwensz en Dirck Aelbrechtsz als oude vader
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hooigracht.087
632/10
Jan Cornelisz Cock {brouwer}
/
wijlen Jan Cornelis Cock de brouwer
1545-04-01
kinderen van wijlen Jan Cornelis Cock de brouwer en Alijdt Dircksdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hoogstraat.006
529/05
Jan Ewoutsz de Wijs
/
wijlen Jan Ewoutsz de Wijs
1539-10-23
kinderen van wijlen Jan Ewoutsz de Wijs en Geertruyt Gerytsdr nu gehuwd met Quirijn Allertsz brouwer
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hoogstraat.006
530/06
Jan Ewoutsz de Wijs
/
wijlen Jan Ewoutsz de Wijs
1539-10-23
kinderen van wijlen Jan Ewoutsz de Wijs en wijlen Ermgaert Pietersdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hogewoerd.076-078
1044/10
Jannetgen Hendricksdr {vrouw van Adriaen Ponsz}
/
wijlen Jannetgen Henricksdr
1575-04-01
wijlen Jannetgen Henricksdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)
705/08
Josina Jacobsdr van Montfoort {van der Graft, van Heemskerck, van Zijl}
/
wijlen Josyne Jacopsdr
1548-05-30
kinderen van Symon Jan Reyersz brouwer en wijlen Josyne Jacopsdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Raamlanden.001
185/11

/
wijlen Katrijn Adriaensdr
1527-05-04
kinderen van Cornelis Jansz van Schengen en wijlen Katrijn Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)
450/06
Catrijn Bouwensdr {vrouw van Jan Hendricksz}
/
wijlen Katrijn Bouwensdr
1536-02-26
kinderen van Jan Heynrickz rietdecker en wijlen Katrijn Bouwensdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.093
784/07
Trijntgen Cornelisdr den Dubbelden {vrouw van Adriaen Jansz}
/
wijlen Katrijn Cornelisdr
1558-02-09
kinderen van Adriaen Jansz schipper en wijlen Katrijn Cornelisdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)
180/11
Catrijn Jansdr {Luck}
/
wijlen Katrijn Jansdr
1527-01-13
kinderen van Jan Nannenz Lock scipper en wijlen Katrijn Jansdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)SintJacobsgracht.000.12
152/09
Catrijn Willemsdr {Jacobsgracht}
/
wijlen Katrijn Willemsdr
1526-10-09
kinderen van Claes Garbrantsz en wijlen Katrijn Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hooigracht.113
414/05
Lysbeth Gerritsdr {vrouw van Arent Jansz}
/
wijlen Lijsbet Gerytsdr
1534-04-01
Marytgen kind van Aernt Jansz calckberner ende wijlen Lijsbet Gerytsdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)LangeMare.104
923/05
Machteld Robrechtsdr {vrouw van Jan Garbrantsz}
/
wijlen Machtelt Robbrechtsdr
1572-01-17
Robbrecht 7 jaar kind van Jan Garbrantsz vleyshouder en wijlen Machtelt Robbrechtsdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)BuitenLeiden.000
36/05
Margriete Gerritsdr Heye
/
wijlen Margriete Geryt Heyendr
1515-04-26
kind van Claes van Zijl en van wijlen Margriete Geryt Heyendr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Hogewoerd.033
428/08
Maria Pietersdr {vrouw van Daniël Pietersz}
/
wijlen Maria Pietersdr
1534-03-31
kinderen van Daniel Pietersz drapenierder en wijlen Maria Pietersdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Rapenburg.109
1078/07
Marytgen Cornelisdr {vroedvrouw}
/
wijlen Maritgen Cornelisdr vroevrouwe hun moedervroedvrouw
1578-04-22
wijlen Maritgen Cornelisdr vroevrouwe hun moeder
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.026-027
422/08
Marytgen Adriaensdr {van Heemskerck}
/
wijlen Marytgen Adriaensdr
1534-11-09
kinderen van Cornelis Jan Reyersz en wijlen Marytgen Adriaensdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Burgsteeg.009
871/08
Marytgen Martijnsdr {vrouw van Claes Huigenz}
/
wijlen Marytgen Maertijnsdr
1567-09-03
kinderen van Claes Hugensz bontwercker en wijlen Marytgen Maertijnsdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.005-006
347/09
Marytgen Wittendr {Heye}
/
wijlen Marytgen Wittendr
1531-08-09
kinderen van Jan Heye Gerytsz en wijlen Marytgen Wittendr
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.090
892/10
Mees Jansz {scheepmaker}
/
wijlen Mees Jansz sceepmakersceepmaker
1569-10-20
wijlen Mees Jansz sceepmaker en Catrijn Goosensdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Aalmarkt.019-020
952/04
Reyer Jansz {chirurgijn, waard}
/
wijlen Meester Reyer Jansz waert in de meere minnewaert
1575-01-25
Cornelis 13 jaar kind van wijlen Meester Reyer Jansz waert in de meere minne en Aechte Cornelisdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.023
742/07
Pieter Huigenz Coedijck III
/
wijlen Pieter Huygensz tynnegietertynnegieter
1550-04-10
kinderen van wijlen Pieter Huygensz tynnegieter en Lijsbeth Mathijsdr nu gehuwd met Cornelis Jansz tynnegieter
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.050-051
59/06
Reyer Claesz {veertig}
/
wijlen Reyer Claesz
1518-06-08
kinderen van wijlen Reyer Claesz en Margriete
Grote-Bewijzen-B (overledene)LangeMare.057
581/05
Robrecht Arentsz {LangeMare}
/
wijlen Robbrecht Aerntsz
1542-06-16
kinderen van wijlen Robbrecht Aerntsz en Russe Bouwendr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Rapenburg.030-032
308/10
Anthonis Jansz {steenhouwer}
/
wijlen Thonis Jansz die Steenhouder
1530-06-18
kinderen van wijlen Thonis Jansz die Steenhouder en Katrijn Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)BuitenLeiden.000
223/08
Willem Jacobsz Ouwelant
/
wijlen Willem Jacopsz Ouwelant
1528-08-20
kinderen van wijlen Willem Jacopsz Ouwelant en Marie Pieter Paedzendr
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.032-033
737/21
Wijntgen Aelwijnsdr {Heye}
/
Wijve Jan Heye Grytsz wede
1550-10-23
Wijve Jan Heye Grytsz wede
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.026-027
50/06
Willem Jan Reyersz van Heemskerck {priester}
/
Willem
1517-12-11
Willem
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hoogstraat.006
253/08
Willem Jansz de Wijs
/
Willem
1529-04-09
Ewout, Dirck, Danel, Jacop, Cornelis, Willem, Jannetje, Aechte en Marye, kinderen van Jan Ewoutsz de Wijs en wijlen Ermgaert Pietersdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Middelstegracht.001.1
455/03
Willem Gerritsz {Middelstegracht}
/
Willem
1536-03-30
Willem, Florys, Dirck, Adriaen, Alijdt en Barbara, kinderen van Geryt Pietersz tymmerman en wijlen Cornelie Willemsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hoogstraat.006
530/04
Willem Jansz de Wijs
/
Willem
1539-10-23
Cornelis, Willem en Marytge, kinderen van wijlen Jan Ewoutsz de Wijs en wijlen Ermgaert Pietersdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)
705/05
Willem Symonsz van Heemskerck
/
Willem
1548-05-30
Claes, Symon, Willem en Elsgen, kinderen van Symon Jan Reyersz brouwer en wijlen Josyne Jacopsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Pieterskerkchoorsteeg.018-020
757/03
Willem Jacobsz de Bont
/
Willem
1553-02-25
Willem en Jacop kinderen van Jacop Willemsz bontwercker en wylen Magdalena Jacopsdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)
95/12
Willem Andriesz {voller}
/
Willem Andriesz volre naeste magevolre
1521-04-20
Heer Pieter Goessensz priester en Willem Andriesz volre als naeste magen
Grote-Bewijzen-B (voogd)Steenschuur.023.10
275/06
Willem Bouwensz van Warmond
/
Willem Bouwensz als oude vader
1529-12-17
Machtelt kind van Aelbrecht Dircksz en wijlen Jaepgen Willemsdr Willem Bouwensz en Dirck Aelbrechtsz als oude vader
Grote-Bewijzen-B (overledene)BuitenLeiden.000
571/09
Willem Bouwensz van Warmond
/
Willem Bouwensz wede
1541-10-08
Baertgen Jacopsdr Willem Bouwensz wede oude moeder
Grote-Bewijzen-B (voogd)SintJacobsgracht.000.12
152/10
Willem Claes Hendricksz {Jacobsgracht}
/
Willem Claes Heynricxz als oude vader
1526-10-09
Willem Claes Heynricxz als oude vader
Grote-Bewijzen-B (borg)Vismarkt.005
624/12
Willem Gerrit Huigenz {lakenkoopman}
/
Willem Geryt Huygensz zijn vader
1544-11-04
Willem Geryt Huygensz zijn vader
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.043
1070/13
Willem Govertsz van der Aer
/
Willem Govertsz
1578-01-31
Willem Govertsz
Grote-Bewijzen-B (meester)Burgsteeg.009
871/12
Willem Jan Reyersz van Heemskerck
/
Willem Jan Reyersz
1567-09-03
Willem Jan Reyersz
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooglandsekerkgracht.001-003
648/11

/
Willem Symonsz lijmsieder naeste magelijmsieder
1545-10-06
Willem Symonsz lijmsieder naeste mage
Grote-Bewijzen-B (voogd)Breestraat.123
1066/09
Willem Symonsz van Heemskerck
/
Willem van Heemskerck Symonsz gebroeders
1577 circa
Willem van Heemskerck Symonsz gebroeders
Grote-Bewijzen-B (voogd)BuitenLeiden.000
571/10
Willem Willem Bouwensz van Warmond {de oude}
/
Willem Willem Bouwenszzoen oom
1541-10-08
Willem Willem Bouwenszzoen oom
Grote-Bewijzen-B (voogd)Boomgaardsteeg.017
486/11
Willem Willem Willemsz {Boomgaardsteeg}
/
Willem Willem Willemsz.z omen
1538-06-19
Dirck Florysz Heermalen, Cornelis Meesz, Willem Willem Willemsz.z. en oude Jan Willemsz als omen
Grote-Bewijzen-B (voogd)
26/13

/
Willem Willemsz als naeste magen
1514-09-28
Meester Pieter Dircxz priester en Willem Willemsz als naeste magen
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.003
887/15
Willem Willem Bouwensz van Warmond {de jonge}
/
Willem Willemsz brouwerbrouwer
1569-05-15
Willem Willemsz brouwer
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.005-006
347/05
Witte Jansz Heye
/
Wit
1531-08-09
Geryt Heyndrick Wit Machtelt en Gerburch kinderen van Jan Heye Gerytsz en wijlen Marytgen Wittendr
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.005-006
347/11
Witte Govertsz {de oude}
/
Witte Govertsz wede
1531-08-09
Jannetgen Jacopsdr Witte Govertsz wede oude moeder
Grote-Bewijzen-B (belending)Hooigracht.051-053
914/08
Werbout Allertsz {witmaker}
/
Worbout Allertsz
1571-05-01
Worbout Allertsz
Grote-Bewijzen-B (overledene)Haarlemmerstraat.126
845/05
Cornelis Gerritsz van Poelgeest
/
wylen Cornelis Gerytsz van Poelgeest
1564-07-20
wylen Cornelis Gerytsz van Poelgeest en Duyfgen Paedts Jansdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Breestraat.066
819/08
Hendrick Claesz Cock {vleeshouwer}
/
wylen Heynrick Claesz Cock
1562-01-19
Geertruyt Aerntsdr eertijts weduwe van wijlen Henrick Claesz Cock met Allert Willemsz van Zassenem haer jegenwoordige man
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.034
737/11
Jacob Claesz van Swieten
/
wylen Jacop Claesz houtcoper
1550-10-23
kinderen van wylen Jacop Claesz houtcoper ende Alydtgen Heynricksdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.018-020
757/06
Magdalena Jacobsdr {vrouw van Jacob Willemsz}
/
wylen Magdalena Jacopsdr
1553-02-25
Willem en Jacop kinderen van Jacop Willemsz bontwercker en wylen Magdalena Jacopsdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Haarlemmerstraat.085-087
963/05
Lucas Arentsz {landmeter, koopman}
/
wylen Mr Lucas Aerntsz landtmeterlandtmeter
1575-06-29
kinderen van wylen Mr Lucas Aerntsz landtmeter en Commertgen Ghommertsdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)Breestraat.033
906/11
Truitgen Bouwensdr van Dorp
/
wylen Truytgen Bouwensdr
1570-11-01
wylen Truytgen Bouwensdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.071
663/11
Immetgen Arentsdr {Does}
/
Ymmetgen Aerntsdr
1546-09-03
kinderen van wijlen Jacop Aernt Doesz scheepmaecker en Ymmetgen Aerntsdr
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)OudeRijn.018-020
391/08
Susanna Dircksdr {van Griecken}
/
Zanna Dircxdr
1533-03-04
Ghijsbrecht en Jan, kinderen van wijlen Aernt van Griecken en Zanna Dircxdr
Grote-Bewijzen-B (borg)Hooigracht.067
368/14
Susanna Hendricksdr Heynoom
/
Zanna Heynricxdr sijn zusteren
1531-12-11
Zanna Heynricxdr sijn zusteren
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooigracht.113
414/08
Zeger Huigenz van Campen {de oude}
/
Zeger Huygen gehuwd met Aefgen Woutersdr als moeye
1534-04-01
Zeger Huygen gehuwd met Aefgen Woutersdr als moeye
Grote-Bewijzen-B (belending)Garenmarkt.008
101/09
Zeger Huigenz van Campen {de oude}
/
Zeger Huygensz
1522-03-10
Zeger Huygensz
Grote-Bewijzen-B (voogd)Vismarkt.005
624/09
Zeger Huigenz van Campen {de oude}
/
Zeger Huygenz
1544-11-04
Zeger Huygenz als man ende voicht van Aefgen Woutersdochter zijn huysvrou wezende oude moeye
Grote-Bewijzen-B (belending)Mandemakersteeg.005
952/09
Gerrit Jansz de Man
/
zekere huysken toecomende Geryt Jansz voors
1575-01-25
zekere huysken toecomende Geryt Jansz voors
Grote-Bewijzen-B (belending)Middelstegracht.001.3
994/13

/
zekeren cameren ende erven genaemt Sonnelshove
1576-03-16
zekeren cameren ende erven genaemt Sonnelshove
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)NieuweRijn.072
858/08
Syburch Adriaensdr {NieuweRijn}
/
Zyburch
1565-04-03
Engel, Cornelis, Govert, Neeltgen, Trijntgen ende Zyburch kinderen van Adriaen Engelsz backer en wijlen Alijt Jansdochter