BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 155. Het maximum is 1000 records. Aantal = 1000.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
92/53

/

1572-04-09
inzake de koop van land (5 morgen en 523 roeden veenland op de Hogeveen)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
91/53

/

1572-05-08
inzake de koop van een huis aan de Hogewoerd
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
96/53

/

1572-05-12
inzake de koop van een huis (02115)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
96/03

/

1572-05-12
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
101/53

/

1572-05-17
van inzake de koop van een huis
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Stadsvrijdom.006
110/03

/

1572-05-28
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
113/53

/

1572-06-02
inzake de koop van een huis aan de Oude Rijn
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Stadsvrijdom.006
123/03

/

1572-06-16
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
143/53

/

1572-09-15
inzake de koop van een huis aan de Haarlemmerstraat
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
166/03

/

1572-11-28
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Stadsvrijdom.006
238/03

/

1573-06-22
verkoop van een stuk erf buiten de Rijnsburgerpoort
Waarboek-67 E-1571 (koper)Stadsvrijdom.006
238/53

/

1573-06-22
Waarboek-67 E-1571 (koper)
240/53

/

1573-07-22
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
247/03

/

1573-09-17
de betreffende akte is blijkt echter bij het overlijden van de secretaris van de Weeskamer Pieter Adriaansz Storm zoek te zijn
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
255/03

/

1573-09-29
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
256/03

/

1573-10-05
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
290/03

/

1574-01-20
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
291/03

/

1574-01-21
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
304/53

/

1574-03-06
(met haar zoon Huych Claasz waard in 'De Kloveniersdoelen' als borg)
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
483/03

/

1574-04
geen pand genoemd
Waarboek-67 E-1571 (koper)
483/53

/

1574-04
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
367/03

/

1574-06-04
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
370/03

/

1574-06-10
Waarboek-67 E-1571 (koper)
391/53

/

1574-06-15
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
380/03

/

1574-06-25
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
381/03

/

1574-06-25
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
442/03

/

1575-01-23
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
439/03

/

1575-01-25
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
459/53

/

1575-02
akte met ongebruikelijke inhoud en deels niet ingevulde namen van comparanten geen melding van onroerend goed
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
459/03

/

1575-02
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
497/03

/

1575-04
belasting:
Waarboek-67 E-1571 (koper)
497/53

/

1575-04
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
495/03

/

1575-04-10
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
500/03

/

1575-05-10
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
505/03

/

1575-05-13
aan etc. (zie voorgaande)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
546/53

/

1575-05-20
nadere regeling betaling van voorgaande koop
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
546/03

/

1575-05-20
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
547/53

/

1575-05-20
nadere regeling betaling van voorgaande koop
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
547/03

/

1575-05-20
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
524/53

/

1575-05-23
akte identiek aan E-521; er wordt verwezen naar voorgaande rentebrief
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
524/03

/

1575-05-23
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
526/03

/

1575-05-23
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
555/03

/

1575-06-20
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
549/53

/

1575-06-26
overdracht
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
549/03

/

1575-06-26
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
620/53

/

1575-11-02
begin van akte (doorgehaald) waarbij Jan Cornelisz lijndraaier en Stoffel Cornelisz lijndraaier verklaren van huis te zijn geruild (verder geen aanwijzingen)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
620/03

/

1575-11-02
Waarboek-67 E-1571 (belending)Moriaansteeg.008
73/07

/
't Capittel van Sinte Pancraescollegie
1572-03-22
't Capittel van Sinte Pancraescollegie
Waarboek-67 E-1571 (belending)Kaiserstraat.015
363/08

/
't convent van de Cellebroederen
1574-05-21
't convent van de Cellebroederen
Waarboek-67 E-1571 (belending)Vliet.006-008
286/09
Dirck Allertsz {bouwman}
/
't erve van Dirck Allertsz boumanbouman
1574-01-16
't erve van Dirck Allertsz bouman
Waarboek-67 E-1571 (belending)Vliet.006-008
98/08
Dirck Allertsz {bouwman}
/
't erve van Dirck Allertszoon
1572-05-07
erve van Dirck Allertszoon
Waarboek-67 E-1571 (belending)Vrouwensteeg.018
3/08

/
't hoff ofte clooster van Jerusalem
1571-11-13
zeeckere huysinge toebehoirende 't hoff ofte clooster van Jerusalem
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelstegracht.018
472/07

/
't huys van Grietgen Jansdr genaempt 'Den Nel'
1575-03-29
't huys van Grietgen Jansdr genaempt 'Den Nel'
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
119/03

/
Aafgen Hendricksdr
1572-06-09
Aafgen Hendricksdr oud ca. 60 jaar en Maritgen Hendricksdr oud ca. 50 jaar
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
507/03

/
Aafgen Jacobsdr
1575-05-16
Aafgen Jacobsdr weduwe van Frans Pietersz
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
508/03

/
Aafgen Jacobsdr
1575-05-16
Aafgen Jacobsdr weduwe van Frans Pietersz met Cornelis Jansz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)NieuweRijn.018
258/03
Aefgen Pietersdr {vrouw van Claes Jansz}
/
Aafgen Pietersdr weduwe van Claas Jansz schuitvoerder
1573-10-05
Aafgen Pietersdr weduwe van Claas Jansz schuitvoerder
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Garenmarkt.002
276/05
Aechte Volckertsdr {Moyt}
/
Aage Volkertsdr
1573-12-16
Aagte en Ceeltgen Cornelisdr zijn onmondige dochters gewonnen bij Aage Volkertsdr
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Mandemakersteeg.002-004
597/08
Aechte Cornelisdr Paedts
/
Aagjen onmondig weeskind van Cornelis Pietersz Paedts alias Prins
1575-09-07
Jacob Pieter en Aagjen onmondige weeskinderen van Cornelis Pietersz Paedts alias Prins
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Garenmarkt.002
276/03
Aechte Cornelis Jansdr Moyt
/
Aagte Cornelisdr
1573-12-16
Aagte en Ceeltgen Cornelisdr zijn onmondige dochters gewonnen bij Aage Volkertsdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
318/03

/
Aagte Cornelisdr schoondochterschoondochter
1574-04-03
Aagte Cornelisdr zijn schoondochter
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Levendaal.035
300/14

/
Aagte Dircksdr
1574-02-26
Simon Cornelisz, als man en voogd van Aagte Dircksdr
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Garenmarkt.002
358/07
Aechte Fransdr Gool {vrouw van Mees Garbrantsz, Mast}
/
Aagte Fransdr Gool haar zuster (Adriana's moeder)
1574-05-13
Aagte Fransdr Gool haar zuster (Adriana's moeder)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Steenschuur.022.04
132/11
Aechte Fransdr van Dusseldorp {van de Velde}
/
Aagte Fransdr weduwe van Abraham Jacobsz
1572-08-20
Aagte Fransdr weduwe van Abraham Jacobsz met haar zwager Cornelis Adriaan Claasz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Breestraat.153
528/03
Aechte Jacobsdr Gorter {van der Mije}
/
Aagte Jacobsdr
1575-05-23
Aagte Jacobsdr vrouw van Gerrit Roelofsz met Gerrit Dircksz bode met de roede van Leiden als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
256/53

/
Aagte Pietersdr schipperschipper
1573-10-05
Aagte Pietersdr weduwe van Aalbrecht Janszoon schipper; Aafgen Pietersdr weduwe van Claas Jansz schuitvoerder en Margriete en Elisabeth Pietersdr zusters samen met Mathijs Dircksz als hun voogd in deze zaak als erfgenamen van hun zuster Christina Pietersd
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
337/03

/
Aagte Pietersdr schipperschipper
1574-04-30
Aagte Pietersdr weduwe van Aalbrecht Jansz schipper Margriete Pietersdr en Aafgen Pietersdr zusters elk met Mathijs Dircksz als hun voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
541/03

/
Aagte Pietersdr schipperschipper
1575-06-09
Aagte Pietersdr weduwe van Aalbrecht Jansz schipper
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
542/03

/
Aagte Pietersdr schipperschipper
1575-06-09
Aagte Pietersdr weduwe van Aalbrecht Jansz schipper met Dirck Jansz lakenbereider als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Vismarkt.010
540/03

/
Aagte Pietersdr wed van Aalbrecht Jansz schipper
1575-06-09
Aagte Pietersdr wed van Aalbrecht Jansz schipper
Waarboek-67 E-1571 (koper)Vismarkt.010
257/05

/
Aagte Pietersdr weduwe van Aalbrecht Jansz schipper
3/5 deel

1573-10-05
Aagte Pietersdr weduwe van Aalbrecht Jansz schipper
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Aalmarkt.027-028.1
75/04
Aechte Franckendr van Dorp
/
Aagte Vranckendr van Dorp zijn vrouw
1572-03-28
Aagte Vranckendr van Dorp zijn vrouw
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Middelstegracht.046
465/03

/
Aagte Willemsdr etc
1575-03-10
Aagte Willemsdr etc
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Middelstegracht.046
464/04
Aechte Willemsdr {vrouw van Aelbrecht Mattheusz, Cornelis Cornelisz}
/
Aagte Willemsdr weduwe van Aalbrecht Matheusz
1575-03-10
Aagte Willemsdr weduwe van Aalbrecht Matheusz
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Rapenburg.133
479/03
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aalbert Cornelisz slotenmakerslotenmaker
1575-04-16
Aalbert Cornelisz slotenmaker en Alijdt Cornelisdr mede optredend voor hun zuster Trijntgen en de meesters van het Armenhuis van Sion
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Rapenburg.133
480/03
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aalbert Cornelisz slotenmakerslotenmaker
1575-04-16
Aalbert Cornelisz slotenmaker en Alijdt Cornelisdr met Lenaart Lourisz als haar voogd in deze zaak mede namens hun zuster Trijntgen en de meesters van het Armenhuis van Sion
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Noordeinde.028-030
85/03

/
Aalbert Maartensz
1572-04-29
Aalbert Maartensz
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Noordeinde.028-030
84/03

/
Aalbert Maartensz timmermantimmerman
1572-04-29
Aalbert Maartensz timmerman wonende te Delft
Waarboek-67 E-1571 (koper)
282/53

/
Aalbrecht Cornelisz slotenmakerslotenmaker
1574-01-11
Aalbrecht Cornelisz slotenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
219/53

/
Aalbrecht Jaspersz metselaarmetselaar
1573-05-15
Aalbrecht Jaspersz metselaar
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
220/03

/
Aalbrecht Jaspersz metselaarmetselaar
1573-05-15
Aalbrecht Jaspersz metselaar
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Hogewoerd.036-038
104/10
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aalbrecht Pietersz als man van Belie Huygensdr
1572-05-19
Aalbrecht Pietersz als man van Belie Huygensdr
Waarboek-67 E-1571 (koper)Bouwelouwensteeg.000.5
6/04
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aalbrecht Pietersz Tromp schoenmakerschoenmaker
1571-11-23
Aalbrecht Pietersz Tromp schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Bouwelouwensteeg.000.1
586/08
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aalbrecht Pietersz Tromper schoenmakerschoenmaker
1575-08-17
Pieter Claasz, snijder en Aalbrecht Pietersz Tromper, schoenmaker als voogden over Stijntgen en Pietergen, onmondige weeskinderen van Simon Claasz
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Bouwelouwensteeg.000.1
587/08
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aalbrecht Pietersz Tromper schoenmakerschoenmaker
1575-08-17
Pieter Claasz, snijder en Aalbrecht Pietersz Tromper, schoenmaker als voogden over Stijntgen en Pietergen, onmondige weeskinderen van Simon Claasz
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Middelstegracht.046
464/09
Aeltgen Aelbrechtsdr {Middelstegracht}
/
Aaltgen Aalbrechtsdr
1575-03-10
Dirck Jansz als man en voogd van Marytgen Aalbrechtsdr en tevens voor Aaltgen Aalbrechtsdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hooigracht.027.2
506/05
Aeltgen Cornelisdr {van Zijl}
/
Aaltgen Cornelisdr
1575-05-14
Hendrick van Zijl als man en voogd van Aaltgen Cornelisdr en Adriaantgen Gerritsdr weduwe van Jan Harmansz schoenlapper met Daniel Jansz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
593/53

/
Aaltgen Jacobsdr schipperschipper
1575-08-13
Aaltgen Jacobsdr weduwe van Simon Anthonisz schipper met Katrijn Jacobsdr weduwe van Mouwerijn Claasz bouwman met Steven Dircksz als hun voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.138
352/09
Abraham Gerritsz {koperslager}
/
Abraham Gerritsz coperslagercoperslager
1574-05-12
Abraham Gerritsz coperslager
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Kloksteeg.021.2
153/05
Abraham Jansz Sarey
/
Abraham Jansz haar zoon
1572-10-26
Catharina Cornelisdr weduwe van mr Jan Sarey met haar zoon Abraham Jansz als haar voogd in deze zaak (met Simon Jansz snijder als borg)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.136
504/11

/
achtergelaten bij meester Huybrecht de Jonge doctoer in medicijnendoctoer in medicijnen
1575-05-13
achtergelaten bij meester Huybrecht de Jonge doctoer in medicijnen
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
71/03

/
Ada Adriaansdr
1572-03-01
Ada Adriaansdr weduwe van Claas Lambrechtsz met haar zoon Cornelis Claasz als borg
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
308/03

/
Adriaan Adriaansz Knotter
1574-03-15
Adriaan Adriaansz Knotter (met zijn zoon Gerrit Adriaansz snijder als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
309/03

/
Adriaan Adriaansz Knotter
1574-03-16
Adriaan Adriaansz Knotter
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
105/53

/
Adriaan Adriaansz poorterpoorter
1572-05-22
Adriaan Adriaansz poorter van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)
43/03

/
Adriaan Adriaansz vollervoller
1571-12-24
Adriaan Adriaansz voller als man en voogd van Baartgen Gijsbrechtsdr
Waarboek-67 E-1571 (borg)Hooigracht.094
164/06

/
Adriaan Andriesz drapierdrapier
1572-11-28
Ermgaart Andriesdr weduwe van Pieter Pietersz bakker met Foy van Brouchoven stadssecretaris van Leiden (met Adriaan Andriesz drapier als borg)
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Kaiserstraat.014
228/07

/
Adriaan Andriesz wolweverwolwever
1573-05-25
Claas Quyrijnsz en Adriaan Andriesz wolwevers als voogden van Crijntgen en Maritgen Cornelisdr onmondige weeskinderen van Cornelis Cornelisz en Maritgen Pietersdr
Waarboek-67 E-1571 (koper)Steenschuur.012
48/05
Adriaen Arentsz de Man
/
Adriaan Arentsz korenhandelaarkorenhandelaar
1572-02-20
Adriaan Arentsz korenhandelaar poorter van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Breestraat.075-077
251/04

/
Adriaan Claasz bode aldaar
1573-09-28
Gerrit Bouwensz schout te Boskoop en Adriaan Claasz bode aldaar als voogden van Bouwen Jansz ongehuwde zoon van Jan Bouwensz van Boskoop en Fijtgen Hendricksdr van Nieuwkoop
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
82/03

/
Adriaan Cornelisz
1572-04-21
Adriaan Cornelisz wonende te Monster
Waarboek-67 E-1571 (borg)Breestraat.107-109
585/07
Adriaen Cornelisz de Milde
/
Adriaan Cornelisz
1575-08-16
in aanwezigheid van Adriaan en Willem Cornelisz
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Breestraat.040.1
36/03
Adriaen Cornelisz van Werckhoven
/
Adriaan Cornelisz bakker in 'De Blaeuwe Henne'bakker
1572-01-28
Adriaan Cornelisz bakker in 'De Blaeuwe Henne'
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
147/04

/
Adriaan Cornelisz klapperman
1572-09-30
Adriaan Cornelisz klapperman
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
147/03
Adriaen Cornelisz van Werckhoven
/
Adriaan Cornelisz van Werchoven
1572-09-30
Adriaan Cornelisz van Werchoven
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Breestraat.040.1
117/03
Adriaen Cornelisz van Werckhoven
/
Adriaan Cornelisz van Werckhoven
1572-06-06
Adriaan Cornelisz van Werckhoven
Waarboek-67 E-1571 (koper)
590/53

/
Adriaan Cornelisz vollervoller
1575-08-26
Adriaan Cornelisz voller
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
591/53

/
Adriaan Cornelisz vollervoller
1575-08-26
Adriaan Cornelisz voller
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Nieuwsteeg.018.1
643/13
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/
Adriaan Dircksz scheepmakerscheepmaker
1576-02-06
onmondig weeskind van Ermpgen Bouwensdr en Adriaan Dircksz, scheepmaker
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Doezastraat.003.3
468/06

/
Adriaan Gerritszklompenmaker
1575-03-19
Griete Jacobsdr weduwe van Cornelis Jansz klompenmaker met Adriaan Gerritsz als haar voogd in deze zaak (met Cornelis Jansz den Deen als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Breestraat.084
90/04
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaan Gerritsz brouwerbrouwer
1572-05-01
Adriaan Gerritsz eertijds brouwer poorter van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
380/53

/
Adriaan Gerritsz lijmziederlijmzieder
1574-06-25
Adriaan Gerritsz lijmzieder mede-erfgenaam van Gerrit Cornelisz lijmzieder en Eemsgen Claasdr zijn ouders beiden overleden voor zichzelf maar ook als vertegenwoordiger van Vincent Pietersz als man en voogd van Elsgen Gerritsdr mede-erfgename
Waarboek-67 E-1571 (borg)WillemDanielsteeg.000.06
98/04
Adriaen Harmensz {metselaar}
/
Adriaan Harmansz metselaarmetselaar
1572-05-07
Jan Lucasz biertapper (met Adriaan Harmansz metselaar als borg)
Waarboek-67 E-1571 (borg)WillemDanielsteeg.000.08
286/04
Adriaen Harmensz {metselaar}
/
Adriaan Harmansz metselaarmetselaar
1574-01-16
Jan Lucasz biertapper (met Adriaan Harmansz metselaar als borg)
Waarboek-67 E-1571 (koper)Botermarkt.015.2
198/04
Adriaen Jacobsz van der Graft
/
Adriaan Jacobsz van der Graft
1573-04-10
Adriaan Jacobsz van der Graft
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
204/53

/
Adriaan Jacobsz van der Graft
1573-04-28
Adriaan Jacobsz van der Graft
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
205/53

/
Adriaan Jacobsz van der Graft
1573-04-28
Adriaan Jacobsz van der Graft
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Hooigracht.030
67/08

/
Adriaan Jansz
1572-03-15
Adriaan Jansz als voogd van Gerrit, Grietgen en Meynsgen, onmondige weeskinderen van Cornelis Fransz Gool
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Apothekersdijk.005-006
12/03

/
Adriaan Jansz scheepmakerscheepmaker
1571-12-01
Adriaan Jansz scheepmaker (met Jan Pietersz schrijnwerker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
537/17

/
Adriaan Jansz van Hazerswoude
1575-06-07
Adriaan Jansz van Hazerswoude
Waarboek-67 E-1571 (borg)Middelstegracht.051
35/07
Adriaen Jansz {biertapper}
/
Adriaan Jansz waard in 'De Vergulde Kogge'waard
1572-01-23
Simon Pietersz schoenmaker en Jannetgen Pietersdr onmondige weeskinderen van Pieter Meeus Garbrantsz volgens testament van 10 mei 1567 (met Adriaan Jansz waard in 'De Vergulde Kogge' als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
647/03

/
Adriaan Joostenz klompenmakerklompenmaker
1576-02-16
Adriaan Joostenz klompenmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
648/03

/
Adriaan Joostenz klompenmakerklompenmaker
1576-02-16
Adriaan Joostenz klompenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
188/53

/
Adriaan Maartensz wonende op de Morsch in het ambacht van Oegstgeest
1573-01-01
Adriaan Maartensz wonende op de Morsch in het ambacht van Oegstgeest (met Hendrick Barentsz timmerman als borg)
Waarboek-67 E-1571 (koper)Haarlemmerstraat.247
189/08

/
Adriaan Maartensz wonende op de Morsch in het ambacht van Oegstgeest
1573-03-11
Adriaan Maartensz wonende op de Morsch in het ambacht van Oegstgeest
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Groenesteeg.038
176/03
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaan Meesz bakkerbakker
1572-12-30
Adriaan Meesz bakker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Groenesteeg.038
197/03
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaan Meesz bakkerbakker
1573-03-30
Adriaan Meesz bakker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
606/03

/
Adriaan Meesz bakkerbakker
1575-10-10
Adriaan Meesz bakker (met Simon Arentsz bakker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
607/03

/
Adriaan Meesz bakkerbakker
1575-10-10
Adriaan Meesz bakker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Pieterskerkhof.024
435/03

/
Adriaan Pietersz
1575-01-21
Adriaan Pietersz Pieter Pietersz Pieter Anthonisz en tevens voor Jan Pietersz hun broer
Waarboek-67 E-1571 (borg)Hooigracht.047
438/06

/
Adriaan Pietersz mandenmakermandenmaker
1575-01-24
met Adriaan Pietersz mandenmaker en Jan Jacob Mathijsz als borgen
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Korevaarstraat.028.3
474/04

/
Adriaan Simonsz
1575-03-12
Adriaan Simonsz
Waarboek-67 E-1571 (koper)
278/53
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/
Adriaan Simonsz molenaarmolenaar
1574-01-04
Adriaan Simonsz molenaar
Waarboek-67 E-1571 (koper)
403/53
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/
Adriaan Simonsz molenaarmolenaar
1574-09-30
Adriaan Simonsz molenaar
Waarboek-67 E-1571 (koper)Molen.060
649/08
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/
Adriaan Simonsz waardwaard
1575-11-21
Adriaan Simonsz waard in 'De Meermin'
Waarboek-67 E-1571 (curator)OudeVest.043.2-045
19/04

/
Adriaan van der Does baljuw van Schielandbaljuw van Schieland
1571-11-00
Cornelis Jansz pastoor van de O.L.V.-kerk in opdracht van Adriaan van der Does baljuw van Schieland (procuratie voor not. Willem van Oudevliet op 17 november 1571)
Waarboek-67 E-1571 (borg)Vliet.032
413/06
Adriaen Willemsz {bakker}
/
Adriaan Willemsz bakkerbakker
1574-11-01
Maritgen Willemsdr weduwe van Dirck Hendricksz bakker met Steven Dircksz wantsnijder als haar voogd in deze zaak (met Adriaan Willemsz bakker als haar borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Krauwelsteeg.000.04
548/07
Ariaentgen Cornelisdr {Doezastraat}
/
Adriaantgen (15)
1575-06-10
de kinderen van Maritgen Joostendr en Conelis Jacobsz, te weten Frans (12), Dirck (5) en Adriaantgen (15)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.037-039
630/06
Adriaentgen Dominicusdr {vrouw van Roelof Jansz}
/
Adriaantgen Dominicusdr zijn zuster
1575-12-28
Adriaantgen Dominicusdr zijn zuster en Adriaantgen Pietersdr weduwe van Anthonis Dominicusz
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hooigracht.027.2
506/06
Adriaentgen Gerritsdr {vrouw van Jan Harmensz}
/
Adriaantgen Gerritsdr weduwe van Jan Harmansz schoenlapper
1575-05-14
Hendrick van Zijl als man en voogd van Aaltgen Cornelisdr en Adriaantgen Gerritsdr weduwe van Jan Harmansz schoenlapper met Daniel Jansz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.037-039
630/07
Adriaentgen Pietersdr {vrouw van Anthonis Dominicusz}
/
Adriaantgen Pietersdr weduwe van Anthonis Dominicusz
1575-12-28
Adriaantgen Pietersdr weduwe van Anthonis Dominicusz
Waarboek-67 E-1571 (belending)SintJorissteeg.029
362/05
Adriaen Adriaensz {mandenmaker-Sint Jorissteeg}
/
Adriaen Adriaenss poorter mandemaeckermandemaecker
1574-05-21
Adriaen Adriaenss poorter mandemaecker
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Aalmarkt.027-028.1
75/03
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/
Adriaen Dircksz scheepmakerscheepmaker
1572-03-28
Adriaen Dircksz scheepmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.023
512/09
Adriaen Dircksz Gool
/
Adriaen Dircxz Goel
1575-03-12
Adriaen Dircxz Goel
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Breestraat.031
447/08

/
Adriaen Gerritsz
1575-01-31
Adriaen Gerritsz
Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeRijn.057.1
566/07
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaen Gerritsz heur beyder broeder
1575-07-04
Adriaen Gerritsz, heur beyder broeder mitte huysinge hem aengecomen van za Gerit Cornelisz, haer vader
Waarboek-67 E-1571 (belending)Vliet.026.1
8/09
Adriaen Harmensz {metselaar}
/
Adriaen Harmansz metselaermetselaer
1571-11-25
een schuyrken toecomende Adriaen Harmansz metselaer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.253
440/11

/
Adriaen Janss zeemtouwerzeemtouwer
1575-01-27
Adriaen Janss zeemtouwer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Maarsmansteeg.005
76/09
Adriaen Jansz {viskoper}
/
Adriaen Jansz viscoperviscoper
1572-04-04
Adriaen Jansz viscoper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Maarsmansteeg.005
185/07
Adriaen Jansz {viskoper}
/
Adriaen Janszoon viscooperviscooper
1572-04-04
Adriaen Janszoon viscooper
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Groenesteeg.038
196/03
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backerbacker
1573-03-30
Adriaan Meesz bakker
Waarboek-67 E-1571 (borg)Vliet.032
418/07
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backer zwagersbacker
1574-11-20
Jan Jansz ende Adriaen Meesz backers geswagers
Waarboek-67 E-1571 (mede-eigenaar)Kaiserstraat.014
228/12
Adriaen Nicolaesz {Kaiserstraat}
/
Adriaen Niclaesz
1573-05-25
Adriaen Niclaesz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.033
154/06
Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}
/
Adriaen Pieter Garbrantss
1572-10-27
Adriaen Pieter Garbrantss
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.033
87/06
Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}
/
Adriaen Pieter Garbrantsz
1572-05-02
Adriaen Pieter Garbrantsz
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Breestraat.075-077
253/06

/
Adriaen Pietersz secretarys tot Nieucoopesecretarys
1573-09-28
Adriaen Pietersz secretarys tot Nieucoope
Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeRijn.180-182
77/05
Adriaen Pouwelsz {scheepmaker}
/
Adriaen Pouwelss scheepmakerscheepmaker
1572-04-05
Adriaen Pouwelss scheepmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeRijn.180-182
88/05
Adriaen Pouwelsz {scheepmaker}
/
Adriaen Pouwelszoon scheepmaeckerscheepmaecker
1572-05-03
Adriaen Pouwelszoon scheepmaecker
Waarboek-67 E-1571 (mede-eigenaar)Molen.060
649/07
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/
Adriaen Symons voorn
1575-11-21
Waervan de wederhelften de voorn. Adriaen Symonss zelfs toebehooren
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.048.1
56/15
Adriaen Thomasz {verwer, wever}
/
Adriaen Thomass wolleweverwollewever
1572-03-09
Adriaen Thomass wollewever
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.048.1
426/05
Adriaen Thomasz {verwer, wever}
/
Adriaen Thomasz
1575-01-07
Adriaen Thomasz
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Breestraat.031
447/05
Adriaen Willemsz van Warmond {jonge}
/
Adriaen Willemsz verwer Heilige Geestmeester
1575-01-31
de tegenwoordige heylige geestmeesters Claes Jansz Knotter Cornelis Gerrits de Haes Adriaen Willemsz verwer ende Allert Willemsz van Sassem
Waarboek-67 E-1571 (belending)Apothekersdijk.005-006
12/06

/
Adriaena Amendochter weduwe wijlen Reyer Cornelisz ijsercoper
1571-12-01
Adriaena Amendochter weduwe wijlen Reyer Cornelisz ijsercoper
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)NieuweRijn.023
349/03
Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}
/
Adriaene Adriaensdr weduwe van Claas Lambrechtsz brouwer
1574-05-10
Adriaene Adriaensdr weduwe van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Breestraat.075-077
250/05
Adriana Pietersdr {vrouw van Arent Jansz}
/
Adriaene Pietersdochter weduwe van Arent Jansz volre
1573-09-28
Adriana Pietersdr weduwe van Arent Jansz voller
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
298/03

/
Adriana Adriaansdr brouwerbrouwer
1574-02-19
Adriana Adriaansdr weduwe van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (koper)
449/53

/
Adriana Adriaansdr brouwerbrouwer
1574-12-28
Adriana Adriaansdr weduwe van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Kaiserstraat.013
363/03
Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}
/
Adriana Adriaansdr weduwe van Claas Lambrechtsz brouwer
1574-05-21
Adriana Adriaansdr weduwe van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooglandsekerkgracht.012
431/07
Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}
/
Adriana Adriaansdr weduwe van Claas Lambrechtsz brouwer
1575-01-17
Adriana Adriaansdr weduwe van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)NieuweRijn.003
640/03
Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}
/
Adriana Adriaansdr weduwe van Claas Lambrechtsz brouwer
1576-02-01
Adriana Adriaansdr weduwe van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
42/03

/
Adriana Annendr ijzerhandelaarijzerhandelaar
1572-02-10
Adriana Annendr weduwe van Veder Cornelisz ijzerhandelaar met Claas Pietersz timmerman als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
609/03

/
Adriana Cornelisdr
1575-10-19
Adriana Cornelisdr weduwe van Lucas Dircksz
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)NieuweRijn.088-089
18/03
Adriana Fransdr {van der Does}
/
Adriana Franssendr weduwe van Cornelis Havicksz
1571-12-15
Adriana Franssendr weduwe van Cornelis Havicksz met Claas Dircksz van Leeuwen als haar voogd in deze zaak (met Dirck Adriaansz koperslager en Claas Dircksz van Leeuwen als borgen)
Waarboek-67 E-1571 (belending)LangeMare.056-058
93/07
Adriana Pietersdr {vrouw van Reyer Gijsbrechtsz}
/
Adriana Pietersdochter weduwe wijlen Reyer Ghijsbrechtszoon
1572-05-09
Adriana Pietersdochter weduwe wijlen Reyer Ghijsbrechtszoon
Waarboek-67 E-1571 (borg)Breestraat.075-077
253/08
Adriana Pietersdr {vrouw van Arent Jansz}
/
Adriana Pietersdr wedue van Aernt Jansz volre
1573-09-28
Adriana Pietersdr wedue van Aernt Jansz volre met Jan van Hout heare gecoren voocht
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Breestraat.075-077
251/08
Adriana Pietersdr {vrouw van Arent Jansz}
/
Adriana Pietersdr weduwe van Arent Jansz voller
1573-09-28
Adriana Pietersdr weduwe van Arent Jansz voller met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak ende Gerrit Heynricxz in't Schaac haer neve als borge
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
316/03

/
Adriana Simonsdr
1574-03-22
Adriana Simonsdr
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Middelstegracht.127-135
315/03
Adriana Symonsdr {spinster}
/
Adriana Simonsdr weduwe van Pieter Werboutsz linnenwever
1574-03-22
Adriana Simonsdr weduwe van Pieter Werboutsz linnenwever met Mathijs Dircksz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Nieuwsteeg.018.4
311/07
Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}
/
Adriane Adriaansdr weduwe van Claas Lambrechtsz brouwer
1574-03-16
Adriane Adriaansdr weduwe van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Garenmarkt.002
358/03
Adriana Meesdr {miserabel persoon}
/
Adriane Jonge Mees Garbrantsdr miserabel persoon stom zijnde
1574-05-13
Adriane Jonge Mees Garbrantsdr miserabel persoon stom zijnde die hij geteelt heeft bij Aagte Fransdr Gool haar zuster
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Noordeinde.023-025
534/06
Aechte Vincentendr
/
Aechte (24) onmondige weeskinderen
1575-06-03
de drie onmondige weeskinderen van Vincent Jansz en Geertruyt Arentsdr (†), te weten Anna (17), Aagte (24) en Elisabeth (10)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Steenschuur.010
48/07
Aechte Cornelisdr {Steenschuur}
/
Aechte Cornelisdr
1572-02-20
Aechte Cornelisdr
Waarboek-67 E-1571 (belending)Uiterstegracht.143
319/09
Aefgen Jansdr {tinnegietster}
/
Aeffgen Jansdr Jacob Berwoutsz tinnegieters weduwe
1574-04-07
Aeffgen Jansdr Jacob Berwoutsz tinnegieters weduwe
Waarboek-67 E-1571 (belending)Aalmarkt.028.2
75/13
Aefgen Jansdr {tinnegietster}
/
Aeffgen Jansdr Jacob Bouwensz tinnegieters weduwe
1572-03-28
Aeffgen Jansdr Jacob Bouwensz tinnegieters weduwe
Waarboek-67 E-1571 (belending)Kaiserstraat.022
481/07
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Ael Codijcx
1575-04-16
Ael Codijcx
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelweg.033.1
642/11
Aelbrecht Jansz {brouwersknecht, de jonge}
/
Aelbert Janss brouwersknechtbrouwersknecht
1576-02-03
Aelbert Janss brouwersknecht
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Noordeinde.023-025
534/03

/
Aelberth Evertsz schoenmakerschoenmaker
1575-06-03
Aalbrecht Evertsz, schoenmaker en Fredrick Arentsz, wagenaar als voogden over de drie onmondige weeskinderen van Vincent Jansz en Geertruyt Arentsdr (†), te weten Anna (17), Aagte (24) en Elisabeth (10)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.005
14/05
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbrecht Corneliss slotemaeckerslotemaecker
1571-12-10
Aelbrecht Corneliss slotemaecker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Garenmarkt.000.05
600/08
Aelbrecht Dircksz Bral
/
Aelbrecht Dircxz Bral
1575-09-21
Aelbrecht Dircxz Bral
Waarboek-67 E-1571 (belending)Steenschuur.023.08
382/23
Aelbrecht Dircksz Bral
/
Aelbrecht Dircxzoon voors
1574-07-01
Aelbrecht Dircxzoon voors
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelweg.033.1
164/11
Aelbrecht Jansz {brouwersknecht, de jonge}
/
Aelbrecht Jansz brouwersknechtbrouwersknecht
1572-11-28
Aelbrecht Jansz brouwersknecht
Waarboek-67 E-1571 (belending)Bouwelouwensteeg.000.5
586/14
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aelbrecht Pietersz Tromper voors
1575-08-17
Aelbrecht Pietersz Tromper voors
Waarboek-67 E-1571 (belending)Bouwelouwensteeg.000.5
587/14
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aelbrecht Pietersz voors
1575-08-17
Aelbrecht Pietersz Tromper voors
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelstegracht.044.4
464/12
Aeltgen Jansdr {Middelstegracht}
/
Aeltgen Jansdochteren, gesusters
1575-03-10
Aeltgen ende Machtelt Jansdochteren, gesusters
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.245
189/10
Arent Fransz {kuiper}
/
Aerent Franss cuypercuyper
1573-03-11
Aerent Franss cuyper
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Breestraat.075-077
253/05

/
Aernt Henrycsz bouckedrucker mede aldaerbouckedrucker
1573-09-28
Aernt Henrycsz bouckedrucker mede aldaer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.116.1
485/08
Arent Tielmansz
/
Aernt Tielmansz mandemakermandemaker
1575-04-18
Aernt Tielmansz mandemaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.003.2
563/10

/
Aertgen Aerntsdochteren van Soeterwoude
1575-07-03
Neeltgen ende Aertgen Aerntsdochteren van Soeterwoude, met noch een gange
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Haarlemmerstraat.015
57/06
Aechte Sebastiaensdr {vrouw van Jan Cornelisz}
/
Agatha Sebastiaansdr
1572-03-10
Jan Cornelisz snijder als man van Agatha SebastiaansdrJacob Pietersz kuiper als man van Clemeynse Sebastiaansdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Uiterstegracht.034
611/06
Niesgen Jorisdr {Breetvelt}
/
Agniese Jorisdrbrouwersknecht
1575-10-18
Agniese Jorisdr weduwe van Dirck Hendricksz Breetveld brouwersknecht ter eenre zijde met Cornelis Meesz van Hout als voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
160/03

/
Agniese Willemsdr
1572-11-06
Agniese Willemsdr wonende te Oegstgeest
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Garenmarkt.000.07
600/07
Aelbrecht van Raephorst
/
Albrecht van Raaphorst schildknaap haar schoonzoonschildknaap
1575-09-21
Jkvr Maria Huybrechtsdr Sloot weduwe van Willem van Culemborg in zijn leven baljuw van Rijnland met haar schoonzoon Albrecht van Raaphorst schildknaap als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (belending)Nieuwsteeg.018.3
311/11
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Alijdt Codijcx
1574-03-16
Alijdt Codijcx
Waarboek-67 E-1571 (belending)Nieuwsteeg.018.3
347/05
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Alijdt Codijcx
1574-05-08
Alijdt Codijcx
Waarboek-67 E-1571 (belending)Nieuwsteeg.018.3
348/06
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Alijdt Codijcx
1574-05-08
Alijdt Codijcx
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Rapenburg.133
479/04

/
Alijdt Cornelisdrslotenmaker
1575-04-16
Aalbert Cornelisz slotenmaker en Alijdt Cornelisdr mede optredend voor hun zuster Trijntgen en de meesters van het Armenhuis van Sion
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Rapenburg.133
480/04

/
Alijdt Cornelisdr
1575-04-16
Aalbert Cornelisz slotenmaker en Alijdt Cornelisdr met Lenaart Lourisz als haar voogd in deze zaak mede namens hun zuster Trijntgen en de meesters van het Armenhuis van Sion
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Doezastraat.001.17
134/04
Alijd Gerritsdr {van Sonnevelt}
/
Alijdt Gerritsdr weduwe van Philips Jansz van Zonnevelt
1572-08-26
Jan Woutersz Steen en Alijdt Gerritsdr weduwe van Philips Jansz van Zonnevelt met de eerstgenoemde als voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Doezastraat.001.17
409/03
Alijd Gerritsdr {van Sonnevelt}
/
Alijdt Gerritsdr weduwe van Philips van Zonnevelt
1574-10-26
Alijdt Gerritsdr weduwe van Philips van Zonnevelt en Adriaan Gerritsz en Louris Cornelisz snijder als voogden van Floris Gerritsz timmerman
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Garenmarkt.008
383/05
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Alijdt Huygendochter weduwe van Huych Pietersz Codijck zijn schoonmoeder
1574-07-01
Alijdt Huygendochter weduwe van Huych Pietersz Codijck zijn schoonmoeder
Waarboek-67 E-1571 (borg)Nieuwsteeg.018.2a
382/14
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Alijdt Huygensdr weduwe van Huych Pietersz Codijck zijn schoonmoeder
1574-07-01
Alijdt Huygensdr weduwe van Huych Pietersz Codijck met Mathijs Dircksz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (borg)Nieuwsteeg.018.2b
382/15
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Alijdt Huygensdr weduwe van Huych Pietersz Codijck zijn schoonmoeder
1574-07-01
Alijdt Huygensdr weduwe van Huych Pietersz Codijck met Mathijs Dircksz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (borg)Nieuwsteeg.018.3
382/16
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Alijdt Huygensdr weduwe van Huych Pietersz Codijck zijn schoonmoeder
1574-07-01
Alijdt Huygensdr weduwe van Huych Pietersz Codijck met Mathijs Dircksz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Plaatsteeg.000.12
417/11
Alijd Cornelisdr {Plaatsteeg}
/
Alijdt onbejaarde dochter van za Cornelis Cornelisz
1574-11-22
Alijdt onbejaarde dochter van za Cornelis Cornelisz
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Haarlemmerstraat.122-126
469/09
Alijd Pietersdr {van der Maes}
/
Alijdt Pietersdr
1575-03-24
Huych van Alkemade en Joost Jacobsz eertijds wantsnijder voogden over Maartgen Lijsbeth en Neeltgen nagelaten weeskinderen van Cornelis Jacobsz van der Maes en Alijdt Pietersdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Kaiserstraat.013
363/05
Aeltgen Pietersdr {vrouw van Cornelis Lambrechtsz}
/
Alijdt Pietersdr weduwe van Cornelis Lambrechtsz speelman
1574-05-21
Alijdt Pietersdr weduwe van Cornelis Lambrechtsz speelman met Mathijs Dircxz haer voocht
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Breestraat.028
167/06
Aeltgen Andriesdr {Dulmanhorst}
/
Alijt Andriesdr
1572-06-19
Alijt Andriesdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)OudeRijn.128
208/05
Alijd Blasiusdr {OudeRijn}
/
Alijt Blasiusdr onmondig weeskind van Blasius Simonsz en Hillegont Jansdr
1573-05-04
Alijt Blasiusdr onmondig weeskind van Blasius Simonsz en Hillegont Jansdr
Waarboek-67 E-1571 (koper)Breestraat.028
167/08
Alijd Blasiusdr {OudeRijn}
/
Alijt Blasiusdr onmondige weeskind van Blasius Simonsz
1572-06-19
Alijt Blasiusdr onmondige weeskind van Blasius Simonsz
Waarboek-67 E-1571 (koper)
537/09
Aeltgen Cornelisdr den Oosterling
/
Alijt Cornelisdr weduwe van Pouwels Cornelisz
1575-06-07
Alijt Cornelisdr weduwe van Pouwels Foienz met Lenaart Lourisz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (belending)Nieuwsteeg.018.3
533/13
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Alijt Huygendochter Huch Pieterss Codijcx weduwe
1575-05-20
Alijt Huygendochter Huch Pieterss Codijcx weduwe
Waarboek-67 E-1571 (koper)Plaatsteeg.000.12
417/16
Aeltgen Franckendr Cock
/
Alijt Vranckendr
1574-11-22
Neeltgen en Alijt Vranckendr als erfgenamen van Vranck Jansz
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Breestraat.126
420/05
Aeltgen Franckendr Cock
/
Alijt Vranckendr
1574-11-24
Jan Korsz koperslager als man en voogd van Neeltgen Vranckendr; tevens optredend voor zijn schoonzuster Alijt Vranckendr
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
63/03

/
Alijtgen Meesdr
1572-03-15
Alijtgen Meesdr weduwe van Allert Jacobsz de Haas met Foy van Brouchoven als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Rapenburg.001
343/08
Adriana Lourisdr {vrouw van Pieter Claesz}
/
alle andere kinderen en erfgenamen van Adriana Louris
1574-05-08
alle andere kinderen en erfgenamen van Adriana Louris
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Rapenburg.001
344/08
Adriana Lourisdr {vrouw van Pieter Claesz}
0/
alle andere kinderen en erfgenamen van Adriana Louris
1574-05-08
alle andere kinderen en erfgenamen van Adriana Louris
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Breestraat.115
252/05
Allert Andriesz {appelkoper}
/
Allert Andriesz boomgaardman wijlen zijn vader
1573-09-28
Allert Andriesz boomgaardman wijlen zijn vader
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Breestraat.031
447/06
Allert Willemsz van Sassenheim
/
Allert Willemsz van Sassem Heilige Geestmeester
1575-01-31
de tegenwoordige heylige geestmeesters Claes Jansz Knotter Cornelis Gerrits de Haes Adriaen Willemsz verwer ende Allert Willemsz van Sassem
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Botermarkt.017
504/03
Allert Willemsz van Sassenheim
/
Allert Willemsz van Sassem veertigraad
1575-05-13
Allert Willemsz van Sassem veertigraad
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hooigracht.021.2
512/05
Matthijs Dircksz {schrijver}
/
als erfgenamen van Mathijs Dircksz schrijverschrijver
1575-03-12
Annetgen Matheusdr weduwe van Dirck Mathijsz als erfgenamen van Mathijs Dircksz schrijver met Lenaart Lourisz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Hooigracht.094
642/05
Andries Andriesz {Hooigracht}
/
Andries Adriaansz
1576-02-03
Ermpgen Andriesdr weduwe van Pieter Pietersz drapenier met Andries Adriaansz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (koper)Doezastraat.001.17
134/06
Andries Claesz {timmerman}
/
Andries Claasz timmermantimmerman
1572-08-26
Andries Claasz timmerman
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Weddesteeg.013-027
288/06
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacobsz drapierdrapier
1574-01-20
Cornelis Gerritsz de Haes Huybrecht Jacobsz tingieter en Andries Jacobsz drapier als voogden
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Mandemakersteeg.002-004
597/05
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacobsz trapiertrapier
1575-09-07
Andries Jacobsz trapier
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Botermarkt.012
516/03
Andries Jansz Heynoom {bierdrager}
/
Andries Jan Heyn Oom
1575-05-21
Andries Jan Heyn Oom als man en voogd van Volckgen Jorisdr weduwe van Jan van Rouanen
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Breestraat.028
167/03
Andries Jansz Heynoom {bierdrager}
/
Andries Jansz Heynoom
1572-06-19
Andries Jansz Heynoom
Waarboek-67 E-1571 (borg)Burgsteeg.014
141/07
Andries Jansz Heynoom {bierdrager}
/
Andries Jansz Heynoom
1572-09-13
Hillegont Jansdr, weduwe van Blasius Simonsz met Foy van Brouchoven als haar voogd in deze zaak (met Andries Jansz Heynoom als borg)
Waarboek-67 E-1571 (voogd)OudeRijn.128
208/03
Andries Jansz Heynoom {bierdrager}
/
Andries Jansz Heynoom
1573-05-04
Andries Jansz Heynoom en Gijsbrecht Hendricksz als voogden over Alijt Blasiusdr onmondig weeskind van Blasius Simonsz en Hillegont Jansdr
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Botermarkt.017
521/03
Andries Jansz Heynoom {bierdrager}
/
Andries Jansz Heynoom
1575-05-24
Andries Jansz Heynoom als man en voogd van Volckgen Jansdr weduwe van Jan Jansz van Rouanen goudsmid
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Breestraat.110
47/04
Andries Jansz Suyck
/
Andries Jansz Suyck droogscheerderdroogscheerder
1572-02-18
Andries Jansz Suyck droogscheerder
Waarboek-67 E-1571 (koper)Hooigracht.094
642/06
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz kramerkramer
1576-02-03
Andries Pietersz kramer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.023
140/05
Andries Reyersz {scheepmaker}
/
Andries Reyersz scheepmakerscheepmaker
1572-09-09
Andries Reyersz scheepmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Doezastraat.023
355/03
Andries Reyersz {scheepmaker}
/
Andries Reyersz scheepmakerscheepmaker
1574-05-14
Andries Reyersz scheepmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Doezastraat.023
356/03
Andries Reyersz {scheepmaker}
/
Andries Reyersz scheepmakerscheepmaker
1574-05-14
Andries Reyersz scheepmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.001.13
134/09
Andries Jansz Schot
/
Andries Schot
1572-08-26
Andries Schot
Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.001.13
409/08
Andries Jansz Schot
/
Andries Schot
1574-10-26
Andries Schot
Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.001.09
480/11
Andries Jansz Schot
/
Andries Schot rentenierderrentenierder
1575-04-16
't erff ende schuyr van Andries Schot, rentenierder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.001.09
328/05
Andries Jansz Schot
/
Andries Schot rentmeesterrentmeester
1574-04-26
Andries Schot, rentmeester van de geannoteerde goeden
Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.001.09
329/08
Andries Jansz Schot
/
Andries Schot rentmeester van de geannoteerde goedenrentmeester
1574-04-26
Andries Schot rentmeester van de geannoteerde goeden
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.048.1
426/08
Adriaen Thomasz {verwer, wever}
/
Andries Thomasz
1575-01-07
Andries Thomasz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.054.2
261/05
Niesgen Jansdr {Haarlemmerstraat}
/
Angniese Jansdr gesusters
1573-10-23
Angniese ende Trijntgen Jansdr gesusters
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Noordeinde.023-025
534/05
Anna Vincentendr
/
Anna (17) onmondige weeskinderen
1575-06-03
de drie onmondige weeskinderen van Vincent Jansz en Geertruyt Arentsdr (†), te weten Anna (17), Aagte (24) en Elisabeth (10)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hooigracht.012
334/06
Anna Adriaensdr {Hooigracht}
/
Anna Adriaansdr gezusters
1574-04-27
Eemsgen en Anna Adriaansdr gezusters met Mathijs Dircksz als hun voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (koper)Hooigracht.012
335/07
Anna Adriaensdr {Hooigracht}
/
Anna Adriaansdr gezusters
1574-04-27
Eemsgen en Anna Adriaansdr gezusters
Waarboek-67 E-1571 (koper)Pieterskerkhof.004
60/07
Anna Bruinendr {Kloksteeg}
/
Anna Brunendr
1572-03-10
Michiel ende Gideon Brunenz ende Maritgen Anna Cornelia Elysabeth en Hester Brunendren
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Uiterstegracht.141.1
319/03

/
Anna Claasdr weduwe van Jan Luytensz
1574-04-07
Anna Claasdr weduwe van Jan Luytensz met Lenaart Jorisz linnenwever als haar voogd in deze zaak (met Jacob Cornelisz de Zwart als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
580/03

/
Anna Gijsbrechtsdr lakenbereiderlakenbereider
1575-08-02
Anna Gijsbrechtsdr weduwe van Ewout Andriesz lakenbereider
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Rapenburg.113
366/03
Anna Jansdr Sarey
/
Anna Jansdr weduwe van Cornelis Willemsz kuiper
1574-06-03
Anna Jansdr weduwe van Cornelis Willemsz kuiper met Mathijs Dircksz als haar voogd in deze zaak (met haar schoonvader Willem Cornelisz kuiper als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Rapenburg.113
384/03
Anna Jansdr Sarey
/
Anna Jansdr weduwe van Cornelis Willemsz kuiper
1574-07-01
Anna Jansdr weduwe van Cornelis Willemsz kuiper
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Pieterskerkchoorsteeg.005.1
331/03

/
Anna Jansdr weduwe van Jan van der Haech boekbinder
1574-04-26
Anna Jansdr weduwe van Jan van der Haech boekbinder
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Pieterskerkchoorsteeg.005.1
364/03

/
Anna Jansdr weduwe van Jan van der Haech boekbinder
1574-05-21
Anna Jansdr weduwe van Jan van der Haech boekbinder met Evert Jacobsz voorlakenreder als haar voogd in deze zaak (met Willem Pietersz zeemtouwer als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hooigracht.097
389/03
Anna Jorisdr {Middelweg}
/
Anna Jansdr weduwe van Mercelis Woutersz schoolmeester
1574-07-21
Anna Jansdr weduwe van Mercelis Woutersz schoolmeester
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
374/03

/
Anna Jansdr …
1574-06-01
Anna Jansdr …
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)OudeVarkenmarkt.019
373/03

/
Anna Jansdr …
1574-06-11
Anna Jansdr … met Mathijs Dircksz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Hooigracht.097
326/03
Anna Jorisdr {Middelweg}
/
Anna Jorisdr weduwe van Marcelis Woutersz schoolmeester
1574-04-22
Anna Jorisdr weduwe van Marcelis Woutersz schoolmeester
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
59/03

/
Anna Pietersdr linnenweverlinnenwever
1572-03-10
Anna Pietersdr weduwe van Huych Huygensz linnenwever met Floris Jansz bode met de roede van Leiden als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hogewoerd.097
415/05
Annetgen Pietersdr {bakster}
/
Anna Pietersdr weduwe van Lambrecht Barentsz
1574-11-08
Anna Pietersdr weduwe van Lambrecht Barentsz met Ysbrant Jacobsz van der Bouchorts als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hogewoerd.097
416/09
Annetgen Pietersdr {bakster}
/
Anna Pietersdr weduwe van Lambrecht Barentsz
1574-11-08
Anna Pietersdr weduwe van Lambrecht Barentsz met Ysbrant Jacobsz van der Bouchorst als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Middelstegracht.031
248/04
Anna Willemsdr {de Bruyn}
0/
Anna Willemsdochter zijne jegenwoordige huysvrouwe
1573-09-17
Anna Willemsdochter zijne jegenwoordige huysvrouwe
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
272/03

/
Anna Willemsdr
1573-11-22
Anna Willemsdr
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
398/03

/
Anna Ziericksdr
1574-07-01
Anna Ziericksdr weduwe van Cornelis Pietersz met haar zwager Adriaan Michielsz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
397/03

/
Anna Ziericksdr
1574-08-13
Anna Ziericksdr weduwe van Cornelis Pietersz
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Breestraat.107-109
585/04
Anna Adriaensdr {de Milde}
/
Annetgen Adriaansdr de Milde weduwe en boedelhoudster van Cornelis Willemsz
1575-08-16
Annetgen Adriaansdr de Milde weduwe en boedelhoudster van Cornelis Willemsz eertijds waard in 'Den Gulden Hoorn' met Lenaart Lourisz als haar voogd in deze zaak (in aanwezigheid van Adriaan en Willem Cornelisz)
Waarboek-67 E-1571 (koper)Kolfmakersteeg.008
390/06
Annetgen Harckendr {vrouw van Dirck Cornelisz}
/
Annetgen Harckendr
1574-07-22
Willem Harckenz Dirck Cornelisz smid als man en voogd van Annetgen Harckendr en Geertruyt Harckendr met Mathijs Dircksz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hooigracht.021.2
511/03
Annetgen Mattheusdr {spinster}
/
Annetgen Matheusdr kempster wedue van Dick Mathijsz coorenmeeter
1575-03-12
Annetgen Matheusdr kempster wedue van Dick Mathijsz coorenmeeter
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Hooigracht.021.2
512/03
Annetgen Mattheusdr {spinster}
/
Annetgen Matheusdr weduwe van Dirck Mathijsz
1575-03-12
Annetgen Matheusdr weduwe van Dirck Mathijsz als erfgenamen van Mathijs Dircksz schrijver met Lenaart Lourisz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.084.1
65/06
Annetgen Pietersdr {bakster}
/
Annetgen Pietersdr Lambert Barentss weduwe
1572-03-14
Annetgen Pietersdr Lambert Barentss weduwe
Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeRijn.180-182
530/09
Annetgen Pietersdr {vrouw van Adriaen Pouwelsz}
/
Annetgen Pietersdr, weduwe van Ariaen Pouwelsz scheepmaecker
1575-05-25
Annetgen Pietersdr, weduwe van Ariaen Pouwelsz scheepmaecker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Rapenburg.028.5
39/08
Anthonia Florisdr {van Oudewater}
/
Anthonia Florisdochter
1572-02-03
Anthonia Florisdochter
Waarboek-67 E-1571 (koper)Donkersteeg.001
46/04
Anthonis Adriaensz {tinnegieter}
/
Anthonis Adriaansz tingietertingieter
1572-02-01
Anthonis Adriaansz tingieter
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Breestraat.163
408/04
Anthonis Anthonisz {linnenwever}
/
Anthonis Anthonisz linnenweverlinnenwever
1574-10-26
Anthonis Anthonisz linnenwever
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Breestraat.163
412/04
Anthonis Anthonisz {linnenwever}
/
Anthonis Anthonisz linnenweverlinnenwever
1574-10-26
Anthonis Anthonisz linnenwever
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Apothekersdijk.028.1
430/04
Anthonis Bouwensz {schoenmaker}
/
Anthonis Bouwensz schoenmakerschoenmaker
1575-01-14
Anthonis Bouwensz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Papengracht.029.5
376/07
Anthonis Cornelisz {predikant}
/
Anthonis Corneliss
1574-06-12
Anthonis Corneliss
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
72/53

/
Anthonis Cornelisz
1572-03-18
Anthonis Cornelisz wonende in Vriesekoop
Waarboek-67 E-1571 (belending)Levendaal.037-039
202/06
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/
Anthonis Cornelisz timmermantimmerman
1573-04-14
Anthonis Cornelisz timmerman
Waarboek-67 E-1571 (belending)Levendaal.037-039
300/18
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/
Anthonis Cornelisz timmermantimmerman
1574-02-26
Anthonis Cornelisz timmerman
Waarboek-67 E-1571 (belending)Levendaal.037-039
457/09
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/
Anthonis Cornelisz timmerman erven
1575-02-17
Anthonis Cornelisz timmerman erven
Waarboek-67 E-1571 (gemachtigde)Hooigracht.048.2
56/03
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/
Anthonis Cornelisz timmerman vader van Pieter Anthonisztimmerman
1572-03-09
Anthonis Cornelisz timmerman vader van Pieter Anthonisz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Levendaal.041-045
212/07
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/
Anthonis Cornelisz tymmermantymmerman
1573-05-14
Anthonis Cornelisz tymmerman
Waarboek-67 E-1571 (belending)Vliet.002-004
168/07
Anthonis Meesz {bouwman}
/
Anthonis Meesz boumanbouman
1572-05-06
Anthonis Meesz bouman
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Breestraat.173
558/04
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Anthonis Thymansz kuiperkuiper
1575-06-30
Anthonis Thymansz kuiper
Waarboek-67 E-1571 (koper)Middelstegracht.066
155/06
Anthonis Willemsz {brouwersknecht}
/
Anthonis Willemsz brouwersknechtbrouwersknecht
1572-10-26
Anthonis Willemsz brouwersknecht
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
158/53

/
Anthonis Willemsz brouwersknechtbrouwersknecht
1572-10-29
Anthonis Willemsz brouwersknecht
Waarboek-67 E-1571 (belending)Levendaal.037-039
285/06
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/
Antonis Cornelisz thimmermanthimmerman
1574-01-18
Antonis Cornelisz thimmerman
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Levendaal.035
300/09

/
Appolonia Cornelisdr weduwe van Pieter Dircksz
1574-02-26
Appolonia Cornelisdr weduwe van Pieter Dircksz
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Breestraat.028
167/04
Arent Claesz van Leeuwen
/
Arent Claasz man van Luitgen Andriesdr
1572-06-19
Arent Claasz man van Luitgen Andriesdr
Waarboek-67 E-1571 (voogd)OudeRijn.128
208/09
Arent Claesz Tollenaer {metselaar}
/
Arent Claasz metselaarmetselaar
1573-05-04
Jacob Jacobsz en Arent Claasz metselaar als voogden over de onmondige weeskinderen van Joachim Hendricksz en Anna Jacobsdr
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)OudeRijn.128
440/03
Arent Claesz Tollenaer {metselaar}
/
Arent Claasz metselaarmetselaar
1575-01-27
Arent Claasz metselaar
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
565/03

/
Arent Dircksz kolonelkolonel
1575-07-04
Arent Dircksz kolonel van de burgerij Adriaan Willemsz bakker en Gillis Claasz vleeshouwer als curators van de boedel van Gillis Florisz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (borg)Vliet.033
509/07

/
Arent Dircksz koopman haar broerkoopman
1575-05-19
Griete Dircksdr weduwe van Pieter Jansz bakker met haar broer Arent Dircksz koopman als borg
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
636/53

/
Arent Gerritsz linnenweverlinnenwever
1576-01-23
Arent Gerritsz linnenwever
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Kaiserstraat.057.3
9/03
Arent Govertsz {scheepmaker}
/
Arent Govertsz scheepmakerscheepmaker
1571-12-01
Arent Govertsz scheepmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.049.2
572/07
Arent Jansz Coster
/
Arent Janss comancoman
1575-07-16
Arent Janss coman
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Krauwelsteeg.000.04
548/10
Arent Jansz Coster
/
Arent Jansz Coster haar tegenwoordige man
1575-06-10
Maritgen Joostendr, weduwe van Cornelis Jacobsz, raamwachter, vergezeld van Arent Jansz, koster, haar tegenwoordige man en voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
446/03

/
Arent Jansz rietdekkerrietdekker
1575-01-31
Arent Jansz rietdekker
Waarboek-67 E-1571 (koper)
448/53

/
Arent Jansz rietdekkerrietdekker
1575-02-01
Arent Jansz rietdekker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
450/53

/
Arent Jansz rietdekkerrietdekker
1575-02-01
Arent Jansz rietdekker
Waarboek-67 E-1571 (koper)
4/53

/
Arent Maartensz zoutmeterzoutmeter
1571-11-14
Arent Maartensz zoutmeter
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.014
431/05
Arent Reyersz {stoeldraaier}
/
Arent Reyersz stoeldraaierstoeldraaier
1575-01-17
Pieter Pietersz Zoutman als voogd van Arent Reyersz stoeldraaier en Jan Dircksz schipper
Waarboek-67 E-1571 (borg)Haarlemmerstraat.030
230/05

/
Arent Simonsz
1573-06-02
Arent Simonsz
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.054.3
261/04
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Arent Wollebrantsz bakkerbakker
1573-10-23
Arent Wollebrantsz bakker poorter van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (belending)Vliet.026.1
563/11

/
Arien Harmansz metselaer
1575-07-03
Arien Harmansz metselaers schuyr
Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeVarkenmarkt.000.3
599/06
Adriaen Joostenz {klompenmaker}
/
Arien Joestensz clommaeckerclommaecker
1575-05-30
Arien Joestensz clommaecker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
21/53

/
Arys Dircksz
1571-12-14
Arys Dircksz alias Gebraden ? Gebrande Arys? wonende te Vriezekoop
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Pieterskerkhof.004
60/03
Augustijn Jansz {kistenmaker}
/
Augustijn Jansz kistenmakerkistenmaker
1572-03-10
Augustijn Jansz kistenmaker wonende te Delft
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Levendaal.035
300/06

/
Baafgen Dircksdr
1574-02-26
Claas Claasz bakker als man en voogd van Baafgen Dircksdr
Waarboek-67 E-1571 (koper)
279/53

/
Baafgen Hendricksdr
1574-01-04
Baafgen Hendricksdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
281/53

/
Baafgen Hendricksdr
1574-01-08
Baafgen Hendricksdr
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
43/04

/
Baartgen Gijsbrechtsdr
1571-12-24
Adriaan Adriaansz voller als man en voogd van Baartgen Gijsbrechtsdr
Waarboek-67 E-1571 (belending)WillemDanielsteeg.000.12
286/07
Baertgen Godschalcksdr {vrouw van Job Arentsz}
/
Baertgen Joppendochter weduwe wijlen Job Aertsz
1574-01-16
Baertgen Joppendochter weduwe wijlen Job Aertsz
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Middelstegracht.048
64/03
Balten Symonsz {bakker}
/
Balten Simonsz bakker wonende te Rotterdambakker
1572-03-13
Balten Simonsz bakker wonende te Rotterdam als man en voogd van Pietertgen Jansdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.218
466/03

/
Barbara Anthonisdr weduwe van Cornelis Florisz vleeshouwer te Delft
1575-03-15
Barbara Anthonisdr weduwe van Cornelis Florisz vleeshouwer te Delft
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
492/53

/
Barbara Arentsdr dienstmaagddienstmaagd
1575-04-16
Barbara Arentsdr dienstmaagd
Waarboek-67 E-1571 (koper)SintJacobsgracht.000.18
493/05

/
Barbara Arentsdr hun zuster
1575-04-16
Barbara Arentsdr hun zuster
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Kaiserstraat.014
228/05
Barbara Cornelisdr {vrouw van Cornelis Jacobsz}
/
Barbara Cornelisdr
1573-05-25
Cornelis Jacobsz als man en voogd van Barbara Cornelisdr
Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.004
78/08
Barbara Harmensdr {landvrouw}
/
Barbara Harmansdochter
1572-04-09
Barbara Harmansdochter
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Noordeinde.004
543/03
Barbara Harmensdr {landvrouw}
/
Barbara Harmansdr
1575-03-14
Barbara Harmansdr
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Noordeinde.004
544/03
Barbara Harmensdr {landvrouw}
/
Barbara Harmansdr landvrouwlandvrouw
1575-03-14
Barbara Harmansdr landvrouw (boerin) met Jacob Willemsz olieslager als haar voogd in deze zaak met Evert Jansz brandewijnman aan de Hooigracht als borg
Waarboek-67 E-1571 (koper)Noordeinde.004
23/05
Barbara Harmensdr {landvrouw}
/
Barbara Harmansdr poorteres
1571-12-17
Barbara Harmansdr poorteres van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Noordeinde.006
78/03
Barbara Harmensdr {landvrouw}
/
Barbara Harmansdr poorteres
1572-04-09
Barbara Harmansdr poorteres van Leiden met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
150/03

/
Barbara Jansdr snijdersnijder
1572-10-15
Barbara Jansdr weduwe van Jan Jacobsz snijder en aan Maritgen Dircksdr (volgt betalingsregeling)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Bouwelouwensteeg.000.1
586/05
Barbara Pietersdr {vrouw van Symon Claesz}
/
Barbara Pietersdr weduwe van Simon Claasz schoenmaker die furieux is
1575-08-17
Job Hendricksz, warmoesman en Lenaart Willemsz, schoenmaker als voogden over Barbara Pietersdr, weduwe van Simon Claasz, schoenmaker (die furieux es)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Bouwelouwensteeg.000.1
587/05
Barbara Pietersdr {vrouw van Symon Claesz}
/
Barbara Pietersdr weduwe van Simon Claasz schoenmaker die furieux is
1575-08-17
Job Dircksz, warmoesman en Lenaart Willemsz, schoenmaker als voogden over Barbara Pietersdr, weduwe van Simon Claasz, schoenmaker (die furieux es)
Waarboek-67 E-1571 (koper)WillemDanielsteeg.000.04
443/07
Barent Aelbrechtsz {kramer}
/
Barent Aalbrechtsz kramerkramer
1575-01-31
Barent Aalbrechtsz kramer
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)WillemDanielsteeg.000.04
444/04
Barent Aelbrechtsz {kramer}
/
Barent Aalbrechtsz kramerkramer
1575-01-31
Barent Aalbrechtsz kramer
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
162/03

/
Barent Gijsbrechtsz
1572-11-20
Barent Gijsbrechtsz als man en voogd van Maritgen Quyrijnsdr (met Dirck Willeboortsz als borg)
Waarboek-67 E-1571 (curator)Molen.060
649/03
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/
Barent Lambrechtsz schrijnwerkerschrijnwerker
1575-11-21
Barent Lambrechtsz schrijnwerker als curator en Jacob Anthonisz en Cornelis Jansz houtkopers als toezienders van de nagelaten boedel van Dirck Claasz Gel
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
161/03

/
Bartholomeus Aalbrechtsz mandenmakermandenmaker
1572-11-10
Bartholomeus Aalbrechtsz mandenmaker poorter van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Haarlemmerstraat.247
189/04

/
Bartholomeus Jansz broeder
1573-03-11
als curateurs van de nagelaten boedel van Pieter Jansz houtcoper heurluider broeder en zwager
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Bakkersteeg.012
40/03

/
Beatris Dircksdr weduwe van Cornelis Jansz bierdrager
1572-02-05
Beatris Dircksdr weduwe van Cornelis Jansz bierdrager met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak (met Jan Quirijnsz bierdrager als borg)
Waarboek-67 E-1571 (belending)NieuweRijn.039-040
68/07
Beatrix Gerritsd van Steenevelt
/
Beatris Gerritsdochter Jonge Dirck Jan Reyersz weduwe
1572-03-16
Beatris Gerritsdochter Jonge Dirck Jan Reyersz weduwe
Waarboek-67 E-1571 (overledene)NieuweRijn.039-040
68/08
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de jonge}
/
Beatris Gerritsdochter Jonge Dirck Jan Reyersz weduwe
1572-03-16
Beatris Gerritsdochter Jonge Dirck Jan Reyersz weduwe
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hooigracht.036-038
644/05
Beatrix Cornelisdr {NieuweRijn}
/
Beatris nagelaten weeskinderen van Cornelis Vranckenz en Margriete Joostendr
1576-02-07
voogden van Beatris en Wijborch nagelaten weeskinderen van Cornelis Vranckenz en Margriete Joostendr
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Hogewoerd.036-038
104/11
Belytgen Huigendr {Tromper}
/
Belie Huygensdr
1572-05-19
Aalbrecht Pietersz als man van Belie Huygensdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Bouwelouwensteeg.000.1
586/12
Belytgen Symonsdr {van Hout}
/
Belije Simon Claesz dr
1575-08-17
Jacob van Hout Cornelisz als man en voogd van Belije, Simon Claesz.sdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Bouwelouwensteeg.000.1
587/12
Belytgen Symonsdr {van Hout}
/
Belije Simon Claesz dr
1575-08-17
Jacob Cornelisz van Hout als man en voogd van Belije, mede dochter van genoemde Simon Claasz
Waarboek-67 E-1571 (koper)Middelstegracht.031
322/06
Boeckel Fransz Mast
/
Beuckel Fransz Mast zijn broer
1574-04-09
Beuckel Fransz Mast zijn broer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.087
64/08
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
bij confiscatie aengecomen van Olivier Phillipss
1572-03-13
Co. Ma.t, dezelve Zijne Ma.t bij confiscatie aengecomen van Olivier Phillipss
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.084
187/03
Blasius Allertsz {stoeldraaier}
/
Blasius Allertsz stoeldraaierstoeldraaier
1573-03-10
Blasius Allertsz stoeldraaier
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Breestraat.173
558/03
Bonifaes Gijsbrechtsz {smid}
/
Bonifaas Gijsbrechtsz smidsmid
1575-06-30
Bonifaas Gijsbrechtsz smid
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Breestraat.173
559/03
Bonifaes Gijsbrechtsz {smid}
/
Bonifaas Gijsbrechtsz smidsmid
1575-06-30
Bonifaas Gijsbrechtsz smid en Anthonis Thymansz kuiper
Waarboek-67 E-1571 (koper)Nieuwsteeg.018.1
643/19
Bouwen Cornelisz van Dorp
/
Boudewijn Cornelisz timmermantimmerman
1576-02-06
Boudewijn Cornelisz timmerman
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
282/03

/
Bouwen Adriaansz lakenbereiderlakenbereider
1574-01-11
Bouwen Adriaansz lakenbereider (met zijn broer Willem Adriaansz drapier als borg)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.007-009
14/06
Bouwen Adriaensz {droogscheerder}
/
Bouwen Adriaenss droochschererdroochscherer
1571-12-10
Bouwen Adriaenss droochscherer
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Hooigracht.048.2
56/09

/
Bouwen Jansz
1572-03-09
Bouwen Jansz
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Hooigracht.030
67/14

/
Bouwen Jansz
1572-03-15
Cornelis Gijsbrechtsz snijder en Bouwen Jansz als voogden van Dirck, Cornelis en Maritgen, onmondige weeskinderen van Simon Jansz boomgaardman
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Breestraat.075-077
251/05

/
Bouwen Jansz
1573-09-28
Bouwen Jansz ongehuwde zoon van Jan Bouwensz van Boskoop en Fijtgen Hendricksdr van Nieuwkoop
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.121
469/15
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz kistemaickerkistemaicker
1575-03-24
Bouwen Jansz kistemaicker
Waarboek-67 E-1571 (belending)NieuweRijn.019
258/07
Bouwen Jansz Paedts
/
Bouwen Jansz Paedts
1573-10-05
Bouwen Jansz Paedts
Waarboek-67 E-1571 (koper)Molensteeg.008
45/05
Bouwen Joostenz van Dorp
/
Bouwen Joostenz van Dorp schoenmakerschoenmaker
1572-02-12
Bouwen Joostenz van Dorp schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Korevaarstraat.028.3
192/06
Bouwen Pietersz {schrijnwerker}
/
Bouwen Pieterss scrinwerckerscrinwercker
1573-03-20
Bouwen Pieterss scrinwercker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Korevaarstraat.028.3
474/03
Bouwen Pietersz {schrijnwerker}
/
Bouwen Pietersz schrijnwerkerschrijnwerker
1575-03-12
Bouwen Pietersz schrijnwerker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
21/03

/
brouwerbrouwer
1571-12-14
de weduwe en erfgenamen van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
386/03

/
brouwerbrouwer
1574-07-08
de nagelaten kinderen en erfgenamen van Egbert Gerritsz brouwer en Marie Dircksdr beiden †
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
419/03

/
Burchgen Cornelisdr chirurgijnchirurgijn
1574-11-20
Burchgen Cornelisdr weduwe van mr. Cornelis Evertsz chirurgijn met haar zoon Evert Cornelisz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (belending)StilleRijn.016.2
469/13
Gerburch Cornelisdr {vrouw van Cornelis Evertsz}
/
Burchgen, de weduwe van meester Cornelis Evertss
1575-03-24
Burchgen, de weduwe van meester Cornelis Evertss
Waarboek-67 E-1571 (belending)Kloksteeg.021.3
153/10
Catrijn Cornelisdr {Sarey}
/
Catarina Cornelisdochter voorscreven selver
1572-10-26
Catarina Cornelisdochter voorscreven selver
Waarboek-67 E-1571 (belending)NieuweRijn.090
18/08
Catrijn Goossendr {vrouw van Mees Jansz}
/
Catarina Goossensdochter weduwe wijlen Mees Janss scheepmaker
1571-12-15
Catarina Goossensdochter weduwe wijlen Mees Janss scheepmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Uiterstegracht.001
81/09
Catrijn Goossendr {vrouw van Mees Jansz}
/
Catarina Goossensdochter weduwe wijlen Mees Janszoon
1572-04-19
Catarina Goossensdochter weduwe wijlen Mees Janszoon
Waarboek-67 E-1571 (belending)WillemDanielsteeg.000.06
286/06
Catharina Huigendr {WillemDaniëlsteeg}
/
Cataryna Huygendochter
1574-01-16
Cataryna Huygendochter
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.028
67/20
Catrijn Garbrantsdr
/
Caterina Garbrantsdochter weduwe wijlen Dirck Stevenszoon
1572-03-15
Caterina Garbrantsdochter weduwe wijlen Dirck Stevenszoon
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Rapenburg.117.1
116/04
Trijntgen Adriaensdr {vrouw van Joris Lenaerts}
/
Catharina Arentsdr weduwe van Joris Lenaartsz brouwersknecht
1572-06-04
Catharina Arentsdr weduwe van Joris Lenaartsz brouwersknecht en haar dochter Jaapgen Jorisdr, beiden met Foy van Brouchoven als hun voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Kloksteeg.021.2
152/03
Catrijn Cornelisdr {Sarey}
/
Catharina Cornelisdr weduwe van mr Jan Sarey
1572-10-26
Catharina Cornelisdr weduwe van mr. Jan Sarey
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Kloksteeg.021.2
153/03
Catrijn Cornelisdr {Sarey}
/
Catharina Cornelisdr weduwe van mr Jan Sarey
1572-10-26
Catharina Cornelisdr weduwe van mr Jan Sarey met haar zoon Abraham Jansz als haar voogd in deze zaak (met Simon Jansz snijder als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
628/03

/
Catharina Garbrantsdr
1575-11-13
Catharina Garbrantsdr weduwe van Dirck Stevensz van Wijngaarden
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
246/03

/
Catharina Hendricksdr
1573-08-28
Catharina Hendricksdr weduwe van Pieter Bols als erfgename van haar zoon Jasper Pietersz Bols en Geertruyt Adriaansdr weduwe van genoemde Jasper Pietersz beiden met Claas Jacobsz als hun voogd in deze zaak (met Heer Adriaansz metselaar als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)WillemDanielsteeg.000.06
97/04
Catharina Huigendr {WillemDaniëlsteeg}
/
Catharina Huygendr
1572-05-09
Catharina Huygendr, poorteres van Leiden met Foy van Brouchoven als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (koper)WillemDanielsteeg.000.06
98/05
Catharina Huigendr {WillemDaniëlsteeg}
/
Catharina Huygensdr poorteres
1572-05-07
Catharina Huygensdr poorteres
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Weddesteeg.013-027
288/08
Catrijn Jacobsdr {Paedts}
/
Catharina Jacosbdr za
1574-01-20
van de onmondige weeskinderen van Cornelis Pietersz Paedts en Catharina Jacosbdr za
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Kloksteeg.021.2
152/05
Catharina Jansdr Lalaing
/
Catharina Jansdr Laleyn
1572-10-26
Catharina Jansdr Laleyn met Jan Reyersz van Gelre als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (koper)Kloksteeg.021.2
153/07
Catharina Jansdr Lalaing
/
Catharina Jansdr Laleyn
1572-10-26
Catharina Jansdr Laleyn wonende in Leiden
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hoogstraat.001
596/12
Catharina Franckendr van der Bouchorst
/
Catharina Vranckendochter van der Bouchorst wedue van Jacob Ysbrantsz wantsnijder
1575-09-03
Catharina Vranckendochter van der Bouchorst wedue van Jacob Ysbrantsz wantsnijder
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
653/03

/
Catharina Vranckendr
1576-01-31
Catharina Vranckendr
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
651/53

/
Catharina Vranckendr secretarissecretaris
1575-03-15
Catharina Vranckendr weduwe van Jacob Ysbrantsz met Jan van Hout secretaris als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
423/53

/
Catharina Vranckendr wantsnijderwantsnijder
1574-12-18
Catharina Vranckendr weduwe van Jacob Ysbrantsz wantsnijder met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Hoogstraat.001
652/03
Catharina Franckendr van der Bouchorst
/
Catharina Vranckendr weduwe van Jacob Ysbrantsz wantsnijder
1575-11-30
Catharina Vranckendr weduwe van Jacob Ysbrantsz wantsnijder
Waarboek-67 E-1571 (koper)Middelstegracht.083
369/07
Catrijn Cornelisdr {Sarey}
/
Catrijn Cornelisdr weduwe van mr Jan Sarey
1574-06-08
Catrijn Cornelisdr weduwe van mr. Jan Sarey
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
293/03

/
Catrijn Hendricksdr
1574-01-01
Catrijn Hendricksdr weduwe van Pieter Bols zijn moeder
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Doezastraat.001.19
310/03
Catrijn Matthijsdr {vrouw van Andries Claesz}
/
Catrijn Mathijsdr weduwe van Andries Claasz timmerman
1574-03-13
Catrijn Mathijsdr weduwe van Andries Claasz timmerman met haar broer Vranck Mathijsz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
392/03

/
Catrijn Oliviersdr
1574-08-04
Catrijn Oliviersdr
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Rapenburg.001
343/07
Catrijn Pietersdr {van Brandenburch}
/
Catrijn Pietersdr
1574-05-08
Govert Adriaansz zeepzieder als man en voogd van Catrijn Pietersdr en verder namens alle andere kinderen en erfgenamen van Adriana Louris
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Rapenburg.001
344/07
Catrijn Pietersdr {van Brandenburch}
0/
Catrijn Pietersdr
1574-05-08
Govert Adriaansz zeepzieder als man en voogd van Catrijn Pietersdr en verder namens alle andere kinderen en erfgenamen van Adriana Louris
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Breestraat.114
485/03
Catrijn Pietersdr Coedijck IV {de Boys/van Yperen}
/
Catrijn Pietersdr
1575-04-18
Catrijn Pietersdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
303/03

/
Catrijn Simonsdr
1574-03-01
Catrijn Simonsdr weduwe van Jeroen Allertsz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.004
354/14
Catrijn Adriaensdr van Crimpen {van der Bouchorst}
/
Catrijn van der Bouchorst
1574-05-13
Catrijn van der Bouchorst
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.004
357/11
Catrijn Adriaensdr van Crimpen {van der Bouchorst}
/
Catrijn van der Bouchorst
1574-05-13
Catrijn van der Bouchorst
Waarboek-67 E-1571 (mede-eigenaar)Haarlemmerstraat.264
371/07
Trijntgen Dircksdr {OudeVest}
/
Catrijne Dircxdochter haere suster
1574-05-10
Marytgen ende Catrijne Dircxdochteren haere susters
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Garenmarkt.002
276/04
Ceeltgen Cornelis Jansdr Moyt
/
Ceeltgen Cornelisdr
1573-12-16
Aagte en Ceeltgen Cornelisdr zijn onmondige dochters gewonnen bij Aage Volkertsdr
Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.023-025
599/07
Vincent Jansz {wagenaar}
/
Cent Jansz
1575-05-30
Cent Jansz
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
133/53

/
Christiaan Reymersz priesterpriester
1572-08-26
heer Christiaan Reymersz priester en kanunnik van St.-Pancraskapittel met Foy van Brouchoven als zijn voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.013
148/05
Stoffel Cornelisz {lijndraaier}
/
Christoffel Cornelisz lijndraeyerlijndraeyer
1572-10-01
Christoffel Cornelisz lijndraeyer
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hooigracht.012
334/03
Claertgen Claesdr {vrouw van Jacob Matthijsz}
/
Claartgen Claasdr weduwe van Jacob Mathijsz kuiper
1574-04-27
Claartgen Claasdr weduwe van Jacob Mathijsz kuiper
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Hooigracht.012
335/03
Claertgen Claesdr {vrouw van Jacob Matthijsz}
/
Claartgen Claasdr weduwe van Jacob Mathijsz kuiper
1574-04-27
Claartgen Claasdr weduwe van Jacob Mathijsz kuiper met Mathijs Dircksz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
303/53

/
Claas Allertsz van Noordwijk
1574-03-01
Claas Allertsz van Noordwijk tegenwoordig binnen Leiden wonend
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
332/03

/
Claas Anthonisz olieslagerolieslager
1574-04-27
Claas Anthonisz olieslager
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
79/03

/
Claas Anthonisz stoeldraaierstoeldraaier
1572-03-22
Claas Anthonisz stoeldraaier (met Zweer Vincentsz goudsmid als borg)
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Apothekersdijk.028.1
430/03
Claes Bouwensz {schoenlapper}
/
Claas Bouwensz schoenmakerschoenmaker
1575-01-14
Claas Bouwensz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Levendaal.035
300/05

/
Claas Claasz bakkerbakker
1574-02-26
Claas Claasz bakker als man en voogd van Baafgen Dircksdr
Waarboek-67 E-1571 (koper)Burgsteeg.005
550/06
Claes Cornelisz {apotheker}
/
Claas Cornelisz apothekerapotheker
1575-06-20
mr. Claas Cornelisz apotheker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Burgsteeg.005
551/05
Claes Cornelisz {apotheker}
/
Claas Cornelisz apothekerapotheker
1575-06-20
mr. Claas Cornelisz apotheker (met mr. Jan Jansz van Berendrecht stadssmid als borg)
Waarboek-67 E-1571 (koper)Korevaarstraat.028.4
192/04

/
Claas Cornelisz bakkerbakker
1573-03-20
mr. Claas Cornelisz bakker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Plaatsteeg.000.12
417/08
Claes Cornelisz {Plaatsteeg}
/
Claas Cornelisz hun 'onbejaarde' broer
1574-11-22
Claas Cornelisz hun 'onbejaarde' broer
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
190/53

/
Claas Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1573-03-18
Claas Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Breestraat.118
191/04

/
Claas Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1573-03-18
Claas Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)
428/53

/
Claas Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1575-01-07
Claas Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
429/53

/
Claas Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1575-01-08
Claas Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.122-126
469/10
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claas Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1575-03-24
Claas Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.123
469/12
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claas Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1575-03-24
Claas Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Middelstegracht.016.3
472/05
Claes Dircksz Roggenbrood {linnenwever}
/
Claas Dircksz linnenweverlinnenwever
1575-03-29
Claas Dircksz linnenwever
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
473/53

/
Claas Dircksz linnenweverlinnenwever
1575-03-29
Claas Dircksz linnenwever
Waarboek-67 E-1571 (voogd)NieuweRijn.088-089
18/05
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claas Dircksz van Leeuwen
1571-12-15
Adriana Franssendr weduwe van Cornelis Havicksz met Claas Dircksz van Leeuwen als haar voogd in deze zaak (met Dirck Adriaansz koperslager en Claas Dircksz van Leeuwen als borgen)
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Hooigracht.030
67/05
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claas Dircksz van Montfoort (hun beider neef)
1572-03-15
heer Cornelis Reymersz, priester; Maritgen Reymersdr met Claas Dircksz van Montfoort (hun beider neef) als voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (vermelding)Rapenburg.035-057
592/04
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claas Dircksz van Montfoort rentmeester van de universiteitrentmeester van de universiteit
1575-08-27
Claas Dircksz van Montfoort rentmeester van de universiteit
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
58/03

/
Claas en Jan Sebastiaansz
1572-03-09
Claas en Jan Sebastiaansz, elk voor zichzelf; Jan Cornelisz, snijder, als man van Agatha Sebas­ti­aansdr; Jacob Pietersz, kuiper, als man van Clemeynse Sebastiaansdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
575/53

/
Claas Florisz schipperschipper
1575-07-26
Claas Florisz schipper (met Willem Claas Buys als borg)
Waarboek-67 E-1571 (koper)
576/53

/
Claas Florisz schipperschipper
1575-07-26
Claas Florisz schipper
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Uiterstegracht.063
146/05
Claes Fransz {witmaker}
/
Claas Fransz perkamentmakerperkamentmaker
1572-09-22
Geertgen Cornelisdr weduwe van Jan Gerritsz perkamentmaker met Claas Fransz perkamentmaker als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Molensteeg.002.3
307/05
Claes Gerritsz {Molensteeg}
/
Claas Gerritsz
1574-03-10
Claas Gerritsz onmondig weeskind van Gerrit Arentsz scheepmaker en Lijsbeth Hendricksdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Burgsteeg.012
136/04
Claes Gerritsz Gool
/
Claas Gerritsz Gool
1572-09-02
Pieter en Claas Gerritsz Gool broers
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Burgsteeg.012
137/04
Claes Gerritsz Gool
/
Claas Gerritsz Gool
1572-09-02
Pieter en Claas Gerritsz Gool (met Jan Gerritsz Gool kuiper als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Pieterskerkchoorsteeg.003
421/04
Claes Gijsbrechtsz Copal {van Campen}
/
Claas Gijsbrechtsz goudsmidgoudsmid
1574-12-13
Claas Gijsbrechtsz goudsmid
Waarboek-67 E-1571 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.003
422/04
Claes Gijsbrechtsz Copal {van Campen}
/
Claas Gijsbrechtsz goudsmidgoudsmid
1574-12-13
Claas Gijsbrechtsz goudsmid
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hoogstraat.002
596/03
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Claas Gijsbrechtsz van Dorp
1575-09-03
Claas Gijsbrechtsz van Dorp
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hoogstraat.003
596/05
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Claas Gijsbrechtsz van Dorp
1575-09-03
Claas Gijsbrechtsz van Dorp
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hoogstraat.004
596/07
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Claas Gijsbrechtsz van Dorp
1575-09-03
Claas Gijsbrechtsz van Dorp
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hoogstraat.005
596/09
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Claas Gijsbrechtsz van Dorp
1575-09-03
Claas Gijsbrechtsz van Dorp
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)OudeRijn.126
172/05
Claes Hendricksz {van der Does}
/
Claas Hendricksz bakkerbakker
1572-12-16
Claas Hendricksz bakker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Middelstegracht.127-135
315/06
Claes Jansz Brandt
/
Claas Jansz Brand
1574-03-22
Claas Jansz Brand
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
316/53

/
Claas Jansz Brand
1574-03-22
Claas Jansz Brand
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
510/53

/
Claas Jansz Knotter
1575-05-18
Claas Jansz Knotter
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
525/03

/
Claas Jansz Knotter
1575-05-23
Claas Jansz Knotter
Waarboek-67 E-1571 (koper)
120/53

/
Claas Jansz Knotter poorterpoorter
1572-06-11
Claas Jansz Knotter poorter van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
486/53

/
Claas Jansz scheepmakerscheepmaker
1575-04-25
Claas Jansz scheepmaker
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)
112/04

/
Claas Jansz wonende te Wilsveen
1572-05-31
Dirck Jansz voor hemzelf; Claas Jansz als man en voogd van Maritgen Jansdr beide wonende te Wilsveen
Waarboek-67 E-1571 (koper)Raamlanden.000
406/53

/
Claas Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1574-10-23
Claas Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 E-1571 (borg)Botersteeg.004
352/06
Claes Joostenz {droogscheerder}
/
Claas Joostensz droogscheerder haar zoondroogscheerder
1574-05-12
Maritgen Jacobsdr weduwe van Maarten Jansz van Zonnevelt met Mathijs Dircksz als haar voogd in deze zaak (met haar zoon Claas Joostensz droogscheerder als borg)
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Krauwelsteeg.000.04
548/03
Claes Joostenz {droogscheerder}
/
Claas Joostenz
1575-06-10
Claas Joostenz en Jan Jacobsz als voogden van de kinderen van Maritgen Joostendr en Conelis Jacobsz, te weten Frans (12), Dirck (5) en Adriaantgen (15)
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Hogewoerd.077-079
610/04
Claes Joostenz {droogscheerder}
/
Claas Joostenz wantsnijderwantsnijder
1575-10-18
Claas Joostenz wantsnijder als voogden van Geertruyt nagelaten dochter van Balten Cornelisz bakker en Geertruyt Gerritsdr (beiden †)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)SintJorissteeg.031
361/04
Claes Lambrechtsz {ketelboeter}
/
Claas Lambrechtsz
1574-05-21
Claas Lambrechtsz (van) Gorcum
Waarboek-67 E-1571 (koper)SintJorissteeg.031
362/04
Claes Lambrechtsz {ketelboeter}
/
Claas Lambrechtsz van Gorcum
1574-05-21
Claas Lambrechtsz van Gorcum
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Bouwelouwensteeg.000.5
6/03

/
Claas Maartensz drapenierderdrapenierder
1571-11-23
Claas Maartensz drapenierder
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Garenmarkt.008
613/05
Claes Maertensz {van Endegeest}
/
Claas Maertensz
1575-11-08
de onmondige weeskinderen van Claes Maertensz ende Elysabeth van Endegeest als erffgenamen van Weyntgen van der Graft weduwe van Jan van Endegeest haer bestemoeder
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Rapenburg.028.6
39/03
Claes Mourijnsz
/
Claas Mouringsz
1572-02-03
Claas Mouringsz wonende te Katwijk a/d Rijn
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Apothekersdijk.022
223/06

/
Claas Pietersz bakker
1573-05-20
Gijsbrecht Hendricksz scheepmaker Claas van Leeuwen en Jan Huygensz houthandelaar als curateurs van de boedel van Claas Pietersz bakker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Haarlemmerstraat.022-026
31/06
Claes Pietersz Roos
/
Claas Pietersz Roos
1572-01-05
Claas Pietersz Roos
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
531/03

/
Claas Pietersz schipperschipper
1575-05-31
Claas Pietersz schipper
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Levendaal.035
299/53

/
Claas Pouwelsz biertapperbiertapper
1574-02-25
Claas Pouwelsz biertapper
Waarboek-67 E-1571 (koper)Levendaal.035
300/16
Claes Pouwelsz {biertapper, accijnsontvanger}
/
Claas Pouwelsz biertapperbiertapper
1574-02-26
Claas Pouwelsz biertapper
Waarboek-67 E-1571 (koper)Stadsvrijdom.006
122/53
Claes Quirijnsz {wantsnijder}
/
Claas Quyrijnsz wantsnijderwantsnijder
1572-06-16
Claas Quyrijnsz wantsnijder
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
518/03
Claes Quirijnsz {wantsnijder}
/
Claas Quyrijnsz wantsnijderwantsnijder
1575-05-21
Claas Quyrijnsz wantsnijder
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Kaiserstraat.014
228/06

/
Claas Quyrijnsz wolweverwolwever
1573-05-25
Claas Quyrijnsz en Adriaan Andriesz wolwevers als voogden van Crijntgen en Maritgen Cornelisdr onmondige weeskinderen van Cornelis Cornelisz en Maritgen Pietersdr
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Haarlemmerstraat.015
57/03
Claes Sebastiaensz {smid}
/
Claas Sebastiaansz
1572-03-10
Claas en Jan Sebastiaansz elk voor zichzelf
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
375/03

/
Claas Simonsz Wisselaer
1574-06-14
Claas Simonsz Wisselaer
Waarboek-67 E-1571 (curator)Apothekersdijk.022
223/04

/
Claas van Leeuwen
1573-05-20
Gijsbrecht Hendricksz scheepmaker Claas van Leeuwen en Jan Huygensz houthandelaar als curateurs van de boedel van Claas Pietersz bakker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Stadsvrijdom.006
108/53

/
Claas Willemsz baggermanbaggerman
1572-05-01
Claas Willemsz baggerman als man van Elisabeth Jansdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
181/03

/
Claas Willemsz verververver
1573-01
Claas Willemsz verver poorter van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
423/03

/
Claas Willemsz verververver
1574-12-18
Claas Willemsz verver
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Groenesteeg.042-046
218/04
Claesgen Claesdr {vrouw van Carel Jorisz}
/
Claasgen Claasdr weduwe van Carel Jorisz
1573-05-15
Claasgen Claasdr weduwe van Carel Jorisz met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.004-006
32/09
Claes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}
/
Claes Adriaensz brouwer
1572-01-15
Claes Adriaensz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Nieuwstraat.000.2
137/09
Claes Andriesz {goudsmid}
/
Claes Andriesz goutsmits weduwegoudsmid
1572-09-02
Jannetgen Claes Andriesz goutsmits weduwe
Waarboek-67 E-1571 (belending)Nieuwstraat.009
30/08
Claes Sebastiaensz {smid}
/
Claes Bastiaensz smitsmit
1572-01-09
Claes Bastiaensz smit
Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkhof.002
60/11
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/
Claes Bruness kistemakerkistemaker
1572-03-10
Claes Bruness kistemaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Levendaal.049
285/08
Claes Cornelisz {apotheker}
/
Claes Cornelisz apteecker
1574-01-18
Claes Cornelisz apteeckers erven
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.044
378/10

/
Claes Cornelisz schoemaeckers schuyerschoemaecker
1574-06-15
Claes Cornelisz schoemaeckers schuyer
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Stadsvrijdom.004
325/03
Claes Cornelisz Vergeyl
/
Claes Cornelisz Vergeyl
1574-04-21
Claas Cornelisz Vergeyl
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Hogewoerd.097
416/03
Claes Cornelisz Vergeyl
/
Claes Cornelisz Voughen (†)
in D453 staat Vergeyl

1570-12-20
Claas Cornelisz Voughen (†) en Jan Jacobsz Goetcoop als voogden van de kinderen van Duyfgen Lambrechtsdr als erfgenamen van Maritgen Barentsdr
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelstegracht.016.3
491/05
Claes Dircksz Roggenbrood {linnenwever}
/
Claes Dircksz Roggenbroot lindewever
1575-05-01
Claes Dircksz Roggenbroot lindewever
Waarboek-67 E-1571 (belending)Levendaal.027
283/05
Claes Florisz {voller, biertapper, lakenbereider}
/
Claes Floerisz comancoman
1574-01-09
Claes Floerisz coman
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.238
581/07
Claes Fransz {witmaker}
/
Claes Fransz wittmaeckerwittmaecker
1575-05-31
Claes Fransz wittmaecker
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Middelstegracht.014.4
462/06
Claes Govertsz {vuilnisvaarder}
/
Claes Goverts dochter vullensvoerders weduwevullensvoerders
1575-03-07
Griete Claes Govertsdochter vullensvoerders weduwe
Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeRijn.126
440/10
Claes Hendricksz {van der Does}
/
Claes Heynricxz backerbacker
1575-01-27
Claes Heynricxz backer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelstegracht.053
35/09
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygenss bontwerckerbontwerker
1572-01-23
Claes Huygenss bontwercker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Kloksteeg.008
60/14
Claes Jacobsz van Alckemade
/
Claes Jacobss linneweverlinnewever
1572-03-10
Claes Jacobss linnewever
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.099
389/09
Claes Jansz Brandt
/
Claes Janss Brant
1574-07-21
Claes Janss Brant
Waarboek-67 E-1571 (belending)Nieuwsteeg.018.5
311/12
Claes Jansz Bontecraey
/
Claes Janss lindeweverlindewever
1574-03-16
Claes Janss lindewever
Waarboek-67 E-1571 (belending)Boommarkt.009-010
167/12
Claes Jansz {schoenmaker}
/
Claes Janss scheepmakerscheepmaker
1572-06-19
Claes Janss scheepmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.099
326/10
Claes Jansz Brandt
/
Claes Jansz Brandt
1574-04-22
Claes Jansz Brandt
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelstegracht.127-135
315/08
Claes Jansz Brandt
/
Claes Jansz Brant voors
1574-03-22
Claes Jansz Brant voors
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
11/05
Claes Jansz de Goede
/
Claes Jansz de Goede, meesters van het OLV-Gasthuis
1571-12-01
meesters van het O.L.V.-Gasthuis (Claes Jansz de Goede Jacob Thomasz brouwer Gerrit Arentsz van Dam en Willem Willem Bouwensz)
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Breestraat.031
447/03
Claes Jansz Knotter
/
Claes Jansz Knotter Heilige Geestmeester
1575-01-31
de tegenwoordige heylige geestmeesters Claes Jansz Knotter Cornelis Gerrits de Haes Adriaen Willemsz verwer ende Allert Willemsz van Sassem
Waarboek-67 E-1571 (belending)Nieuwsteeg.018.5
149/06
Claes Jansz Bontecraey
/
Claes Jansz lindeweverlindewever
1572-10-08
Claes Jansz lindewever
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelstegracht.049
35/10
Claes Pietersz Kroon {linnenwever}
/
Claes Pieterss Croon lindeweverlinnenwever
1572-01-23
Claes Pieterss Croon lindewever
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Hoogstraat.006
517/03
Claes Quirijnsz {wantsnijder}
/
Claes Quirijnsz wantsnijderwantsnijder
1575-05-21
Claes Quirijnsz wantsnijder
Waarboek-67 E-1571 (belending)NieuweRijn.028
550/11
Claes Sebastiaensz {smid}
/
Claes Sebastiaensz smitsmid
1575-06-20
Claes Sebastiaensz smit
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.043
223/11
Claertgen Pietersdr {Haarlemmerstraat}
/
Clara Pietersdochteren
1573-05-20
Ermgaert ende Clara Pietersdochteren
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Vliet.005-007
216/03
Claertgen Ulricksdr {Speelman}
/
Clara Ulricksdr weduwe van Cornelis Jansz timmerman
1573-05-15
Clara Ulricksdr weduwe van Cornelis Jansz timmerman
Waarboek-67 E-1571 (koper)Vliet.005-007
222/04
Claertgen Ulricksdr {Speelman}
/
Clara Ulricxdr weduwe van Cornelis Jansz timmerman
1573-05-18
Clara Ulricxdr weduwe van Cornelis Jansz timmerman met haar oudste zoon Ulrick Cornelisz als haar voogd in deze zaak (met Mees Cornelisz timmerman als borg)
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Haarlemmerstraat.015
57/08
Clementia Sebastiaensdr {Sick}
/
Clemeynse Sebastiaansdr
1572-03-10
Jacob Pietersz kuiper als man van Clemeynse Sebastiaansdr
Waarboek-67 E-1571 (koper)Pieterskerkhof.004
60/08
Cornelia Bruinendr {Pieterskerkhof}
/
Cornelia Brunendr
1572-03-10
Michiel ende Gideon Brunenz ende Maritgen Anna Cornelia Elysabeth en Hester Brunendren
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Steenschuur.022.04
132/07
Neeltgen Cornelisdr {Haarlemmerstraat}
/
Cornelia Cornelisdr
1572-08-20
Maarten Cornelisz Elisabeth Cornelia en Maritgen Cornelisdr onmondige weeskinderen van Cornelis Jacobsz van der Maes en Aaltgen Pietersdr
Waarboek-67 E-1571 (borg)OudeRijn.130
81/11
Neeltgen Hendricksdr van der Does
/
Cornelia Hendricksdr weduwe van Cornelis Gijsbrechtsz scheepmaker
1572-04-19
Cornelia Hendricksdr weduwe van Cornelis Gijsbrechtsz scheepmaker
Waarboek-67 E-1571 (borg)Nieuwsteeg.018.4
311/10
Cornelis Aelbrechtsz {slotenmaker}
/
Cornelis Aalbertsz den Hartog slotenmakerslotenmaker
1574-03-16
Cornelis Aalbertsz den Hartog slotenmaker
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Steenschuur.022.04
132/13
Cornelis Adriaen Claesz {drapier}
/
Cornelis Adriaan Claasz haar zwager
1572-08-20
Aagte Fransdr weduwe van Abraham Jacobsz met haar zwager Cornelis Adriaan Claasz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
439/53

/
Cornelis Adriaansz brouwerbrouwer
1575-01-25
Cornelis Adriaansz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
554/03

/
Cornelis Adriaansz scheepmakerscheepmaker
1575-06-01
Cornelis Adriaansz scheepmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)
162/53

/
Cornelis Adriaansz wantsnijderwantsnijder
1572-11-20
Cornelis Adriaansz wantsnijder
Waarboek-67 E-1571 (koper)
82/53

/
Cornelis Adriaansz zoonzoon
1572-04-21
Cornelis Adriaansz zijn zoon wonende in Den Haag
Waarboek-67 E-1571 (belending)Aalmarkt.011
562/08
Cornelis Allertsz den Hagenaar
/
Cornelis Allertsz den Haegenaer (voorheen)
1575-06-28
Cornelis Allertsz den Haegenaer (voorheen)
Waarboek-67 E-1571 (koper)Steenschuur.000.2
14/53
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/
Cornelis Anthonisz glazenierglazenier
1571-12-10
Cornelis Anthonisz glazenier
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hogewoerd.051
570/03

/
Cornelis Arentsz pottenbakkerpottenbakker
1575-07-16
Cornelis Arentsz pottenbakker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hogewoerd.051
571/03

/
Cornelis Arentsz pottenbakkerpottenbakker
1575-07-16
Cornelis Arentsz pottenbakker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Kaiserstraat.006.1
405/04
Cornelis Barentsz {linnenwever}
/
Cornelis Barentsz linnenweverlinnenwever
1574-10-10
Cornelis Barentsz linnenwever (met Jan Adriaansz voller als borg)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Mirakelsteeg.025-031
129/14
Cornelis Boenensz {timmerman, appelkoper}
/
Cornelis Boniszs thuyn
1572-08-06
Cornelis Bonisz.s thuyn
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Apothekersdijk.028.1
430/06

/
Cornelis Bouwensz perkamentmakerperkamentmaker
1575-01-14
Gerrit Bouwensz schrijnwerker voor zichzelf maar tevens voor hun broer Cornelis Bouwensz perkamentmaker die dient in het vendel van kapitein Maljaert
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Molen.130
626/04
Cornelis Claesz van Berckel
/
Cornelis Claasz als man van Lijsbeth Harmansdr
1575-11-30
Cornelis Claasz als man van Lijsbeth Harmansdr
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Middelstegracht.031
248/03
Cornelis Claesz de Bruyn
/
Cornelis Claasz de Bruyn wolweverwolwever
1573-09-17
Cornelis Claasz de Bruyn wolwever
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Middelstegracht.031
249/03
Cornelis Claesz de Bruyn
/
Cornelis Claasz de Bruyn wolweverwolwever
1573-09-17
Cornelis Claasz de Bruyn wolwever
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Molen.130
594/03
Cornelis Claesz van Berckel
/
Cornelis Claasz molenaarmolenaar
1575-09-03
Cornelis Claasz molenaar als man en voogd van Lijsbeth Harmansdr weduwe van Gerrit Roelofsz molenaar
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Molen.130
595/03
Cornelis Claesz van Berckel
/
Cornelis Claasz molenaarmolenaar
1575-09-03
Cornelis Claasz molenaar
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Molen.130
625/04
Cornelis Claesz van Berckel
/
Cornelis Claasz molenaar gehuwd metmolenaar
1575-11-30
Cornelis Claasz molenaar gehuwd met
Waarboek-67 E-1571 (koper)
22/53

/
Cornelis Claasz schuitvoerderschuitvoerder
1571-12-17
Cornelis Claasz schuitvoerder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Steenschuur.002
14/07
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claes Adriaens
1571-12-10
Cornelis Claes Adriaens
Waarboek-67 E-1571 (belending)Levendaal.031-033
300/17

/
Cornelis Claes Adriaenss
1574-02-26
Cornelis Claes Adriaenss
Waarboek-67 E-1571 (belending)Barbarasteeg.006
382/13
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claes Adriaenszvoerlaeckenreeder
1574-07-01
Cornelis Claes Adriaensz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Barbarasteeg.006
613/14
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claess brouwerbrouwer
1575-11-08
Cornelis Claess brouwer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Uiterstegracht.038
433/09
Cornelis Claesz de Bruyn
/
Cornelis Claesz de Bruyn
1575-01-17
Cornelis Claesz de Bruyn
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.086
90/06
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claesz van Aecken
1572-05-01
Cornelis Claesz van Aecken
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.086
584/11
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claesz van Aeckens achterhuys
1575-08-16
Cornelis Claesz van Aeckens achterhuys
Waarboek-67 E-1571 (belending)Levendaal.038
362/07
Cornelis Claesz {voller}
/
Cornelis Claesz volrevolre
1574-05-21
Cornelis Claesz volres schuyer ende erve
Waarboek-67 E-1571 (koper)
63/53

/
Cornelis Cornelisz
1572-03-15
Cornelis Cornelisz (kleinzoon van Allert Jacobsz)
Waarboek-67 E-1571 (voogd)
445/05
Cornelis Cornelisz {korenkoper}
/
Cornelis Cornelisz corenkopercorenkoper
1575-01-31
Geertruyt en Trijn Dircksdr gezusters met Cornelis Cornelisz corenkoper
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)LangeMare.054
93/03

/
Cornelis Cornelisz korenhandelaarkorenkoper
1572-05-09
Cornelis Cornelisz korenhandelaar
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Doezastraat.019-021
140/03
Cornelis Cornelisz {korenkoper}
/
Cornelis Cornelisz korenhandelaarkorenhandelaar
1572-09-09
Cornelis Cornelisz korenhandelaar
Waarboek-67 E-1571 (koper)Doezastraat.001.19
310/06
Cornelis Cornelisz {bouwman-Nieuwland}
/
Cornelis Cornelisz landmanlandman
1574-03-13
Cornelis Cornelisz landman
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Kaiserstraat.014
228/03
Cornelis Cornelisz {linnenwever}
/
Cornelis Cornelisz linnenweverlinnenwever
1573-05-25
Cornelis Cornelisz linnenwever voor zichzelf
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Botermarkt.017
504/05
Cornelis Cornelisz van Rouanen {de oude}
/
Cornelis Cornelisz van Rouanen
1575-05-13
Cornelis Cornelisz van Rouanen
Waarboek-67 E-1571 (koper)Doezastraat.003.1
563/06
Cornelis Cornelisz {bouwman-Nieuwland}
/
Cornelis Cornelisz van Zoeterwoude
1575-07-03
Cornelis Cornelisz van Zoeterwoude
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Maarsmansteeg.015
584/08
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis de Haes
1575-08-16
Cornelis de Haes
Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.008
543/07
Cornelis Jansz {smid-Noordeinde}
/
Cornelis de smithsmith
1575-03-14
Cornelis de smith
Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.008
544/09
Cornelis Jansz {smid-Noordeinde}
/
Cornelis de smits erve
1575-03-14
Cornelis de smits erve
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Langebrug.113.04
533/03
Cornelis Dircksz {kruidenier}
0/
Cornelis Dirck Rippertsz
1575-05-20
Cornelis Dirck Rippertsz Dirck Dircksz glasmaker en Jan Jansz van Berendrecht smid voogden van drie onmondige weeskinderen van Hendrick Dircksz lakenscheerder en Neeltgen Jan Robbendr (beiden †)
Waarboek-67 E-1571 (koper)
537/13
Cornelis Dircksz den Oosterling
/
Cornelis Dircksz
1575-06-07
Gerrit Dircksz den Oosterling, die tevens optreedt namens Cornelis Dircksz, Gooltgen Dircksdr en Lijsbeth Dircksdr
Waarboek-67 E-1571 (borg)Haarlemmerstraat.092
27/04

/
Cornelis Dircksz kleermakerkleermaker
1572-01-05
Willem Govertsz hoedenmaker (met Cornelis Dircksz kleermaker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Haarlemmerstraat.037-039
630/11
Cornelis Dircksz {snijder}
/
Cornelis Dircksz snijdersnijder
1575-12-28
de boedel van Cornelis Dircksz snijder en Dieuwer Claasdr
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.080-082
65/08
Cornelis Fransz {bierdrager}
/
Cornelis Franss bierdragerbierdrager
1572-03-14
Cornelis Franss bierdrager
Waarboek-67 E-1571 (belending)Uiterstegracht.060.1
35/11
Cornelis Fransz {witmaker}
/
Cornelis Franss franchijnmakerfranchijnmaker
1572-01-23
Cornelis Franss franchijnmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Uiterstegracht.060.1
262/07
Cornelis Fransz {witmaker}
/
Cornelis Fransz
1573-10-27
Cornelis Fransz.s schuyre
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.099
416/12
Cornelis Fransz {bierdrager}
/
Cornelis Fransz bierdragerbierdrager
1574-11-08
Cornelis Fransz bierdrager
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
151/03

/
Cornelis Fransz bouwmanbouwman
1572-10-16
Cornelis Fransz bouwman wonende te Rotterdam
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Middelstegracht.047
217/04
Cornelis Fransz {witmaker}
/
Cornelis Fransz perkamentmakerperkamentmaker
1573-05-15
Cornelis Fransz perkamentmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Middelstegracht.047
262/03
Cornelis Fransz {witmaker}
/
Cornelis Fransz van Quicken perkamentmakerperkamentmaker
1573-10-27
Cornelis Fransz van Quicken perkamentmaker poorter van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
263/03
Cornelis Fransz {witmaker}
/
Cornelis Fransz van Quicken perkamentmakerperkamentmaker
1573-10-27
Cornelis Fransz van Quicken perkamentmaker poorter van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (belending)Uiterstegracht.065
146/08
Cornelis Garbrantsz {brouwersknecht, bierdrager}
/
Cornelis Garbrantszoon bierdragerbierdrager
1572-09-22
Cornelis Garbrantszoon bierdrager
Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeRijn.059
566/08
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Geritsz zelver
1575-07-04
Cornelis Geritsz zelver
Waarboek-67 E-1571 (borg)Molen.130
625/07
Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Cornelis Gerrit Egbertsz
1575-11-30
Cornelis Gerrit Egbertsz
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Breestraat.031
447/04
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerrits de Haes Heilige Geestmeester
1575-01-31
de tegenwoordige heylige geestmeesters Claes Jansz Knotter Cornelis Gerrits de Haes Adriaen Willemsz verwer ende Allert Willemsz van Sassem
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Gangetje.004-008
32/04
Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Cornelis Gerritsz
1572-01-15
Cornelis Gerritsz en Jozyne Fransendr weduwe van Adriaan Dirck Ottenz brouwer met Foy van Brouchoven als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Hooigracht.030
67/06

/
Cornelis Gerritsz
1572-03-15
Maritgen Jansdr met haar man Cornelis Gerritsz
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Weddesteeg.013-027
288/04
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes
1574-01-20
Cornelis Gerritsz de Haes Huybrecht Jacobsz tingieter en Andries Jacobsz drapier als voogden
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Mandemakersteeg.002-004
597/03
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes
1575-09-07
Cornelis Gerritsz de Haes
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hooigracht.027.1
583/03
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes zijn neef
1575-08-16
Cornelis Gerritsz de Haes zijn neef
Waarboek-67 E-1571 (koper)
33/53

/
Cornelis Gerritsz drapierdrapier
1572-01-15
Cornelis Gerritsz drapier
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
381/53

/
Cornelis Gerritsz lijmziederlijmzieder
1574-06-25
Cornelis Gerritsz lijmzieder mede-erfgenaam van Gerrit Cornelisz lijmzieder en Eemsgen Claasdr
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)OudeRijn.059
566/03
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerritsz lijmziederlijmzieder
1575-07-04
Cornelis Gerritsz lijmzieder
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
294/03

/
Cornelis Gerritsz schoenmakerschoenmaker
1574-02-06
Cornelis Gerritsz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
295/03

/
Cornelis Gerritsz schoenmakerschoenmaker
1574-02-06
Cornelis Gerritsz schoenmaker (met Gijsbrecht Gijsbrechtsz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
590/03

/
Cornelis Gerritsz schoenmakerschoenmaker
1575-08-26
Cornelis Gerritsz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
591/03

/
Cornelis Gerritsz schoenmakerschoenmaker
1575-08-26
Cornelis Gerritsz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (voogd)
537/04
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbrechtsz bode met de roedebode met de roede
1575-06-07
Jan Gerritsz de Haes en Cornelis Gijsbrechtsz bode met de roede van Leiden, als voogden van Pietertgen
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Maarsmansteeg.015
584/04
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbrechtsz bode met de roedebode met de roede
1575-08-16
Cornelis Gijsbrechtsz de Haes bode met de roede
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Hooigracht.030
67/13
Cornelis Gijsbrechtsz Gool
/
Cornelis Gijsbrechtsz snijdersnijder
1572-03-15
Cornelis Gijsbrechtsz snijder en Bouwen Jansz als voogden van Dirck, Cornelis en Maritgen, onmondige weeskinderen van Simon Jansz boomgaardman
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Aalmarkt.027-028.1
75/07
Cornelis Gijsbrechtsz van Dorp
/
Cornelis Gijsbrechtsz van Dorp
1572-03-28
Cornelis Gijsbrechtsz van Dorp
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
302/03

/
Cornelis Hendricksz
1574-03-01
Cornelis Hendricksz
Waarboek-67 E-1571 (koper)
327/53

/
Cornelis Hendricksz korenkoperkorenkoper
1574-04-26
Cornelis Hendricksz korenkoper
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
333/53

/
Cornelis Hendricksz korenkoperkorenkoper
1574-04-27
Cornelis Hendricksz korenkoper
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Botermarkt.015.2
198/03
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1573-04-10
Cornelis Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Botermarkt.018
199/04
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1573-04-10
Cornelis Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
204/03

/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1573-04-28
Cornelis Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
205/03

/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1573-04-28
Cornelis Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Botermarkt.018
215/03
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1573-05-15
Cornelis Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Botermarkt.018
221/03
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1573-05-16
Cornelis Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
240/03

/
Cornelis Hendricksz schrijnwerkerschrijnwerker
1573-07-22
Cornelis Hendricksz schrijnwerker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Rapenburg.121
301/03
Cornelis Hendricksz {stoeldraaier}
/
Cornelis Hendricksz stoeldraaierstoeldraaier
1574-03-01
Cornelis Hendricksz stoeldraaier
Waarboek-67 E-1571 (borg)WillemDanielsteeg.000.04
443/06
Cornelis Hendricksz {timmerman}
/
Cornelis Hendricksz timmermantimmerman
1575-01-31
Gerritgen Claasdr weduwe van Willem Ponssen metselaar met Gerrit Jacobsz als haar voogd in deze zaak (met Cornelis Hendricksz timmerman als borg)
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Diefsteeg.017
569/04
Cornelis Hendricksz {timmerman}
/
Cornelis Hendricksz timmermantimmerman
1575-07-12
Cornelis Hendricksz timmerman
Waarboek-67 E-1571 (belending)Rapenburg.121
168/06
Cornelis Hendricksz {stoeldraaier}
/
Cornelis Heyndricxz stoeldrayerstoeldrayer
1572-05-06
Cornelis Heyndricxz stoeldrayer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Botermarkt.018
504/10
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Heynricxz
1575-05-13
Cornelis Heynricxz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Botermarkt.018
521/09
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Heynricxz
1575-05-24
Cornelis Heynricxz
Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeRijn.001
640/12
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/
Cornelis Huygenss erve
1576-02-01
Cornelis Huygenss erve
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hoogstraat.005
517/05
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/
Cornelis Huygenss schepen
1575-05-21
Cornelis Huygenss schepen
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
627/53

/
Cornelis Huygensz
1575-12-10
Cornelis Huygensz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hoogstraat.002
652/06
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/
Cornelis Huygensz onsen medebroeder in raede
1575-11-30
Cornelis Huygensz onsen medebroeder in raede
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
392/53

/
Cornelis Huygensz schepenschepen
1574-08-04
Cornelis Huygensz schepen van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
393/53

/
Cornelis Huygensz schepenschepen
1574-08-04
Cornelis Huygensz schepen van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
394/53

/
Cornelis Huygensz schepenschepen
1574-08-04
Cornelis Huygensz schepen van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hoogstraat.002
596/04
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/
Cornelis Huygensz van Torenvliet
1575-09-03
Cornelis Huygensz van Torenvliet
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hoogstraat.003
596/06
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/
Cornelis Huygensz van Torenvliet
1575-09-03
Cornelis Huygensz van Torenvliet
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hoogstraat.004
596/08
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/
Cornelis Huygensz van Torenvliet
1575-09-03
Cornelis Huygensz van Torenvliet
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hoogstraat.005
596/10
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/
Cornelis Huygensz van Torenvliet
1575-09-03
Cornelis Huygensz van Torenvliet
Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeRijn.001
652/07
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/
Cornelis Huygenszs poorte ende gange
1575-11-30
Cornelis Huygensz.s poorte ende gange
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Kaiserstraat.014
228/04

/
Cornelis Jacobsz
1573-05-25
Cornelis Jacobsz als man en voogd van Barbara Cornelisdr
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
470/03

/
Cornelis Jacobsz Bien en Claas Pouwelsz biertapperbiertapper
1575-03-28
Cornelis Jacobsz Bien en Claas Pouwelsz biertapper als voogden over Willem Cornelisz onmondig weeskind van Cornelis Garbrantsz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Molensteeg.016
203/05
Cornelis Jacobsz {linnenwever}
/
Cornelis Jacobsz lindewever
1573-04-20
Cornelis Jacobsz lindewever
Waarboek-67 E-1571 (belending)Rapenburg.135.1
328/08
Cornelis Jacobsz Bien {linnenwever}
/
Cornelis Jacobsz lindewever
1574-04-26
Cornelis Jacobsz lindewevers schuere
Waarboek-67 E-1571 (belending)Rapenburg.135.1
329/11
Cornelis Jacobsz Bien {linnenwever}
/
Cornelis Jacobsz lindeweverlindewever
1574-04-26
Cornelis Jacobsz lindewevers schuyere
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)OudeRijn.176-178
88/04
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacobsz olieslagerolieslager
1572-05-03
Cornelis Jacobsz olieslager
Waarboek-67 E-1571 (koper)Raamlanden.000
38/04
Cornelis Jacobsz {raamwachter}
/
Cornelis Jacobsz raamwachterraamwachter
1572-01-31
Cornelis Jacobsz raamwachter
Waarboek-67 E-1571 (koper)
606/53

/
Cornelis Jacobsz van der Does
1575-10-10
Cornelis Jacobsz van der Does
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
607/53

/
Cornelis Jacobsz van der Does
1575-10-10
Cornelis Jacobsz van der Does
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Haarlemmerstraat.122-126
469/08
Cornelis Jacobsz van der Maes
/
Cornelis Jacobsz van der Maes
1575-03-24
Huych van Alkemade en Joost Jacobsz eertijds wantsnijder voogden over Maartgen Lijsbeth en Neeltgen nagelaten weeskinderen van Cornelis Jacobsz van der Maes en Alijdt Pietersdr
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Vliet.032
418/08

/
Cornelis Jacobsz Verbeeck
1574-11-20
Simon Arentsz en Dieuwertgen Arentsdr met Cornelis Jacobsz Verbeeck als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hooigracht.046
426/03
Cornelis Jacobsz {verwer}
/
Cornelis Jacobsz verververwer
1575-01-07
Cornelis Jacobsz verver
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Hooigracht.046
427/03
Cornelis Jacobsz {verwer}
/
Cornelis Jacobsz verververver
1575-01-07
Cornelis Jacobsz verver
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
211/03

/
Cornelis Jacobsz weverwever
1573-05-12
Cornelis Jacobsz wever (met Floris Cornelisz bierdrager als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
239/03

/
Cornelis Jacobsz weverwever
1573-06-22
Cornelis Jacobsz wever
Waarboek-67 E-1571 (belending)Molensteeg.016
213/05
Cornelis Jacobsz {linnenwever}
/
Cornelis Jacobszoon lindeweverlindewever
1573-05-14
Cornelis Jacobszoon lindewever
Waarboek-67 E-1571 (belending)SintJorissteeg.022-026
29/06

/
Cornelis Jans
1572-01-07
Cornelis Janss die mede doer deselffde gange in Sinte Jorisstege uuytgaet
Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.003.3
8/05
Cornelis Jansz {klompenmaker}
/
Cornelis Janss clompmakerclompmaker
1571-11-25
Cornelis Janss clompmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Korevaarstraat.030.1
436/05
Cornelis Jorisz {voller}
/
Cornelis Janss volrevolre
1575-01-22
Cornelis Janss volre
Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.032-034
477/07

/
Cornelis Janss wielmackerwielmacker
1575-04-13
Cornelis Janss wielmacker
Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeVarkenmarkt.015
560/05
Cornelis Jansz Cluft {baggerman, slager}
/
Cornelis Jansz baggermanbaggerman
1575-07-01
Cornelis Jansz baggerman
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)OudeRijn.176-178
77/04
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jansz bouwmanbouwman
1572-04-05
Cornelis Jansz bouwman in Leiden
Waarboek-67 E-1571 (belending)Botermarkt.013
420/11
Cornelis Jansz den Deen
/
Cornelis Jansz den Deen
1574-11-24
Cornelis Jansz den Deen
Waarboek-67 E-1571 (borg)Doezastraat.003.3
468/07
Cornelis Jansz den Deen
/
Cornelis Jansz den Deen
1575-03-19
Griete Jacobsdr weduwe van Cornelis Jansz klompenmaker met Adriaan Gerritsz als haar voogd in deze zaak (met Cornelis Jansz den Deen als borg)
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Molen.060
649/05
Cornelis Jansz van Valkenburg
/
Cornelis Jansz houtkoperhoutkoper
1575-11-21
Barent Lambrechtsz schrijnwerker als curator en Jacob Anthonisz en Cornelis Jansz houtkopers als toezienders van de nagelaten boedel van Dirck Claasz Gel
Waarboek-67 E-1571 (belending)Uiterstegracht.086
578/05
Cornelis Jansz Bontecraey
/
Cornelis Jansz lindeweverlindewever
1575-07-31
Cornelis Jansz lindewever
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Garenmarkt.002
276/06
Cornelis Jansz Moyt {bierdrager}
/
Cornelis Jansz Moyt hun vader
1573-12-16
Cornelis Jansz Moyt als vader ende voocht van Aechte ende Ceeltgen Cornelisdr
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
94/03

/
Cornelis Jansz oppermanopperman
1572-05
Cornelis Jansz opperman
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
95/03

/
Cornelis Jansz oppermanopperman
1572-05-12
Cornelis Jansz opperman (met Pieter Adriaansz lijndraaier als borg)
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)OudeVest.043.2-045
19/03
Cornelis Jansz {pastoor}
/
Cornelis Jansz pastoorpastoor
1571-11-00
Cornelis Jansz pastoor van de O.L.V.-kerk in opdracht van Adriaan van der Does baljuw van Schieland (procuratie voor not. Willem van Oudevliet op 17 november 1571)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Vliet.021
481/05
Cornelis Jansz {schrijnwerker}
/
Cornelis Jansz schrienwerckerschrienwercker
1575-04-16
Cornelis Jansz schrienwercker
Waarboek-67 E-1571 (borg)Hooigracht.065
62/04

/
Cornelis Jansz smid zijn vadersmid
1572-03-13
Hendrick Cornelisz smid (met zijn vader Cornelis Jansz smid als borg)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.008
13/05
Cornelis Jansz {smid-Noordeinde}
/
Cornelis Jansz smit
1571-11-23
Cornelis Jansz smit
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
160/53

/
Cornelis Jansz tassenmakertassenmaker
1572-11-06
Cornelis Jansz tassenmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.140
352/07
Cornelis Jansz van Tol
/
Cornelis Jansz van Tol
1574-05-12
Cornelis Jansz van Tol
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
278/03

/
Cornelis Jansz vollervoller
1574-01-04
Cornelis Jansz voller (met zijn vader Jan Adriaansz voller als borg)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.008
78/07
Cornelis Jansz {smid-Noordeinde}
/
Cornelis Janszoon smitsmit
1572-04-09
Cornelis Janszoon smit
Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.032-034
84/07

0/
Cornelis Janszoon wielmakerwielmaker
1572-04-29
Cornelis Janszoon wielmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.032-034
85/07

/
Cornelis Janszoon wielmakerwielmaker
1572-04-29
Cornelis Janszoon wielmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
641/03

/
Cornelis Jaspersz timmermantimmerman
1576-01-31
Cornelis Jaspersz timmerman
Waarboek-67 E-1571 (belending)Korevaarstraat.030.1
192/05
Cornelis Jorisz {voller}
/
Cornelis Joriss
1573-03-20
Cornelis Joriss
Waarboek-67 E-1571 (koper)Haarlemmerstraat.244-246
182/04
Cornelis Matthijsz {bouwman}
/
Cornelis Mathijsz bouwmanbouwman
1573-02-16
Cornelis Mathijsz bouwman zijn zoon
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Uiterstegracht.072.2
20/03
Cornelis Matthijsz {linnenwever}
/
Cornelis Mathijsz linnenweverlinnenwever
1571-12-16
Cornelis Mathijsz linnenwever
Waarboek-67 E-1571 (belending)Langebrug.058.2
494/07
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meess van Hout
1575-05-04
Cornelis Meess van Hout
Waarboek-67 E-1571 (belending)Langebrug.058.2
417/22
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Hout
1574-11-22
Cornelis Meesz van Hout
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Uiterstegracht.034
611/08

/
Cornelis Meesz van Hout
1575-10-18
Cornelis Meesz van Hout
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Hooigracht.022
639/07
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Hout klerk ter secretarieklerk
1576-01-27
Cornelis Meesz van Hout klerk ter secretarie als haar voogd in deze zaak (met Jan Gerritsz warmoesman als borg)
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Hooigracht.030
67/16
Cornelis Symonsz {Hooigracht}
/
Cornelis onmondige weeskinderen van Simon Jansz boomgaardman
1572-03-15
Cornelis Gijsbrechtsz snijder en Bouwen Jansz als voogden van Dirck, Cornelis en Maritgen, onmondige weeskinderen van Simon Jansz boomgaardman
Waarboek-67 E-1571 (belending)Clarensteeg.039
520/06
Cornelis Ottenz {boterkruier}
/
Cornelis Ottensz boetercruyderboetercruyder
1575-05-20
Cornelis Ottensz boetercruyder
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
495/53

/
Cornelis Ottensz boterkruierboterkruier
1575-04-10
Cornelis Ottensz boterkruier
Waarboek-67 E-1571 (koper)Clarensteeg.039
496/04
Cornelis Ottenz {boterkruier}
/
Cornelis Ottensz boterkruierboterkruier
1575-04-10
Waarboek-67 E-1571 (koper)Rapenburg.007
336/11
Cornelis Pietersz {bakker}
/
Cornelis Pietersz bakkerbakker
1574-04-28
Cornelis Pietersz bakker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Rapenburg.001
343/10
Cornelis Pietersz {bakker}
/
Cornelis Pietersz bakkerbakker
1574-05-08
Cornelis Pietersz bakker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Rapenburg.001
344/10
Cornelis Pietersz {bakker}
/
Cornelis Pietersz bakkerbakker
1574-05-08
Cornelis Pietersz bakker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.039-041
491/07

/
Cornelis Pietersz erffgenamen
1575-05-01
Cornelis Pietersz erffgenamen
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hooigracht.039-041
491/08
Cornelis Pietersz {chirurgijn}
/
Cornelis Pietersz erffgenamen
1575-05-01
Cornelis Pietersz erffgenamen
Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.017
178/06
Cornelis Pietersz {glasmaker}
/
Cornelis Pietersz glaesmaeckerglaesmaecker
1573-01-30
Cornelis Pietersz glaesmaecker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
169/53

/
Cornelis Pietersz glasmakerglasmaker
1572-12-06
Cornelis Pietersz glasmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
532/53

/
Cornelis Pietersz glasmakerglasmaker
1575-05-30
Cornelis Pietersz glasmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Hogewoerd.035
87/05
Cornelis Pietersz Tromper
/
Cornelis Pietersz linnenweverlinnenwever
1572-05-02
Cornelis Pietersz linnenwever
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hogewoerd.035
154/04
Cornelis Pietersz Tromper
/
Cornelis Pietersz linnenwever
1572-10-27
Cornelis Pietersz, linnenwever (met Pieter Aalbrechtsz Tromper als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
99/03

/
Cornelis Pietersz Paedts
1572-05-10
Cornelis Pietersz Paedts
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Weddesteeg.013-027
288/03
Cornelis Pietersz Paedts {de oude}
/
Cornelis Pietersz Paedts
1574-01-20
Cornelis Pietersz Paedts voor zichzelf
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
289/03

/
Cornelis Pietersz Paets en Cornelis Gerrytsz de Haes
1574-01-21
Cornelis Pietersz Paets en Cornelis Gerrytsz de Haes Huybrecht Jacobsz tinnegieter en Andries Jacobsz drapier (voogden van weeskinderen van Cornelis Paets en Catrijn Jacobsdochter)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.080
187/12
Cornelis Pietersz {mandenmaker}
/
Cornelis Pieterszoon erve
1573-03-10
Cornelis Pieterszoon erve
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
552/53
Cornelis Quirijnsz {scheepmaker}
/
Cornelis Quyrijnsz scheepmakerscheepmaker
1575-06-01
Cornelis Quyrijnsz scheepmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)
553/53
Cornelis Quirijnsz {scheepmaker}
/
Cornelis Quyrijnsz scheepmakerscheepmaker
1575-06-18
Cornelis Quyrijnsz scheepmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Nieuwsteeg.018.4
311/09
Cornelis Reyersz {garenzieder, snijder}
/
Cornelis Reyersz garenziedergarenzieder
1574-03-16
sprekende op Cornelis Reyersz garenzieder
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Hooigracht.030
67/03

/
Cornelis Reymersz priesterpriester
1572-03-15
heer Cornelis Reymersz, priester; Maritgen Reymersdr met Claas Dircksz van Montfoort (hun beider neef) als voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (belending)Rapenburg.111
366/08
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Simonss metselaermetselaer
1574-06-03
Cornelis Simonss metselaer
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
532/03

/
Cornelis Simonsz grafmakergrafmaker
1575-05-30
Cornelis Simonsz grafmaker en Dirck Pietersz als voogden van Gijsbrecht (ca. 14 jaar) Jan (13) Pieter (9) en Gerrit (5) weeskinderen van de voorgenoemde Cornelis Pietersz en Neeltgen Pietersdr.
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Vliet.026.2
424/05
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Simonsz metselaarmetselaar
1575-01-05
Cornelis Simonsz metselaar als man en voogd van Immetgen Cornelisdr
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Rapenburg.109
425/05
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Simonsz metselaarmetselaar
1575-01-05
Cornelis Simonsz metselaar als man en voogd van Immetgen Cornelisdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
484/03

/
Cornelis Simonsz oud-schipperoud-schipper
1575-04-19
Cornelis Simonsz oud-schipper
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
552/03
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Simonsz schipperschipper
1575-06-01
Cornelis Simonsz schipper
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
553/03
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Simonsz schipperschipper
1575-06-18
Cornelis Simonsz schipper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Mirakelsteeg.001
129/11

/
Cornelis Suircxz
1572-08-06
Cornelis Suircxz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Rapenburg.111
425/15
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonss voors
1575-01-05
Cornelis Symonss voors
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Hooigracht.048.2
56/12
Cornelis Symonsz {Hooigracht}
/
Cornelis Symonsz (onmondige kinderen van Symon Jansz)
1572-03-09
Cornelis Symonsz (onmondige kinderen van Symon Jansz)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Langebrug.058.1
494/04
Cornelis Thimansz Stoter
/
Cornelis Thymansz Stoter notarisnotaris
1575-05-04
Cornelis Thymansz Stoter notaris (met Oude Dirck Dircksz en Jan Mathijsz warmoeslieden als borg
Waarboek-67 E-1571 (koper)Langebrug.058.1
501/04
Cornelis Thimansz Stoter
/
Cornelis Thymansz Stoter notarisnotaris
1575-05-10
Cornelis Thymansz Stoter notaris
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
177/53

/
Cornelis van Noorde
1573-01-22
Cornelis van Noorde vroedschap
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
290/53

/
Cornelis van Noorden burgemeesterburgemeester
1574-01-20
Cornelis van Noorden burgemeester van Leiden als erfgenaam van zijn schoonmoeder Floris van Oyen (sic)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
580/53

/
Cornelis Willebortsz schoenmakerschoenmaker
1575-08-02
Cornelis Willebortsz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelstegracht.048.1
64/06

/
Cornelis Willemss rietdeckerrietdecker
1572-03-13
Cornelis Willemss rietdecker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Garenmarkt.010.1
613/10
Cornelis Willemsz {tinnegieter}
/
Cornelis Willemsz
1575-11-08
Cornelis Willemsz
Waarboek-67 E-1571 (belending)NieuweRijn.003
596/16
Cornelis Willemsz Hasius {boterkoper}
/
Cornelis Willemsz botercoperbotercoper
1575-09-03
Cornelis Willemsz botercoper
Waarboek-67 E-1571 (belending)NieuweRijn.003
612/06
Cornelis Willemsz Hasius {boterkoper}
/
Cornelis Willemsz botercoperbotercoper
1575-10-21
Cornelis Willemsz botercoper
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)NieuweRijn.003
640/05
Cornelis Willemsz Hasius {boterkoper}
/
Cornelis Willemsz boterkoperboterkoper
1576-02-01
Cornelis Willemsz boterkoper (met zijn broer Jan Willemsz kramer als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Doezastraat.023
355/04
Cornelis Willemsz {bouwman}
/
Cornelis Willemsz bouwmanbouwman
1574-05-14
Cornelis Willemsz bouwman van Zoeterwoude
Waarboek-67 E-1571 (koper)Doezastraat.023
356/04
Cornelis Willemsz {bouwman}
/
Cornelis Willemsz bouwmanbouwman
1574-05-14
Cornelis Willemsz bouwman van Zoeterwoude
Waarboek-67 E-1571 (belending)Rapenburg.113
222/10
Cornelis Willemsz {kuiper}
/
Cornelis Willemsz cuypercuyper
1573-05-18
Cornelis Willemsz cuyper
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
372/03

/
Cornelis Willemsz in 'Den Gouden Hoorn'
1574-06-10
Cornelis Willemsz in 'Den Gouden Hoorn'
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
617/53

/
Cornelis Willemsz lakenscheerderlakenscheerder
1575-11-17
Cornelis Willemsz lakenscheerder en Bouwen Cornelisz linnenwever als voogden over Elisabeth (oud ca. 3 jaar) nagelaten weeskind van Pieter Quyrijnsz linnenwever en Anna Gommersdr (beiden †)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.015
148/03
Cornelis Willemsz {leidekker}
/
Cornelis Willemsz leidekkerleidekker
1572-10-01
Cornelis Willemsz leidekker zijn schoonvader
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Doezastraat.023
629/05
Cornelis Willemsz {bouwman}
/
Cornelis Willemsz van Zoeterwoude
1575-12-20
Cornelis Willemsz van Zoeterwoude
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.011
148/06
Cornelis Willemsz {leidekker}
/
Cornelis Willemsz voorn
1572-10-01
Cornelis Willemsz voorn
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelstegracht.029
433/08
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis Ysbrantss voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1575-01-17
Cornelis Ysbrantss voerlaeckenreder
Waarboek-67 E-1571 (koper)Middelstegracht.049
171/07
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis Ysbrantsz scheepmakerscheepmaker
1572-12-16
Cornelis Ysbrantsz scheepmaker
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)
237/03

/
Cornelis Ysbrantsz scheepmakerscheepmaker
1573-06-22
Cornelis Ysbrantsz scheepmaker als man en voogd van Elisabeth Jansdr
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelstegracht.029
248/07
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis Ysbrantsz voerlaeckenrederlakenbereider
1573-09-17
Cornelis Ysbrantsz voerlaeckenreder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelstegracht.049
262/06
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis Ysbrantsz voerlaeckenreedervoerlaeckenreeder
1573-10-27
Cornelis Ysbrantsz voerlaeckenreeder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelstegracht.029
322/08
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis Ysbrantsz voerlaeckenreederlakenbereider
1574-04-09
Cornelis Ysbrantsz voerlaeckenreeder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Groenesteeg.048
20/05
Cors Dircksz {voller, korfmaker}
/
Cors Dircxss corfbreyercorfbreyer
1571-12-16
Cors Dircxss corfbreyer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Groenesteeg.048
20/07
Cors Dircksz {voller, korfmaker}
/
Cors Dircxss.s erve
1571-12-16
Cors Dircxss.s erve
Waarboek-67 E-1571 (belending)Groenesteeg.036
176/07
Cors Dircksz {voller, korfmaker}
/
Cors Dircxz corfmaeckercorfmaecker
1572-12-30
Cors Dircxz corfmaecker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Groenesteeg.048
218/07
Cors Dircksz {voller, korfmaker}
/
Cors Dircxzoon corffmakercorffmaker
1573-05-15
Cors Dircxzoon corffmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Rapenburg.121
301/04
Cors Hendricksz {koopman}
/
Cors Hendricksz
1574-03-01
Cors Hendricksz zijn broer
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
302/53

/
Cors Hendricksz
1574-03-01
Cors Hendricksz
Waarboek-67 E-1571 (koper)Kaiserstraat.014
228/08
Quirijntgen Cornelisdr {Kaiserstraat}
/
Crijntgen Cornelisdr
1573-05-25
Claas Quyrijnsz en Adriaan Andriesz wolwevers als voogden van Crijntgen en Maritgen Cornelisdr onmondige weeskinderen van Cornelis Cornelisz en Maritgen Pietersdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hooglandsekerkgracht.026
245/06
Cunera Cornelis Hillebrantsdr {Hooigracht}
/
Cunera Cornelisdr
1573-08-00
Dirck Hillebrantsz voorlakenreder en Willem Hillebrantsz timmerman als voogden van Jan Cornelisz en Cunera Cornelisdr de nagelaten weeskinderen van hun broer Cornelis Hillebrantsz
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Mirakelsteeg.000.3
129/04
Cunera Davidsdr {Mirakelsteeg}
/
Cunera Davidsdr
1572-08-06
Cunera Davidsdr zijn vrouw
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
142/03

/
Cunera Duystendr brouwerbrouwer
1572-09-15
Cunera Duystendr weduwe van Ysnout Jansz brouwer met haar zoon Jan Ysnoutsz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
143/03

/
Cunera Duystendr brouwerbrouwer
1572-09-15
Cunera Duystendr weduwe van Ysnout Jansz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Garenmarkt.000.07
600/03
Cunera Dircksdr Duyst
/
Cunera Duystendr weduwe van Ysenout Jansz brouwer
1575-09-21
Cunera Duystendr weduwe van Ysenout Jansz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Molensteeg.027.1
418/12

/
d' erffgenamen van Wijnaert Jansz camslager
1574-11-20
d' erffgenamen van Wijnaert Jansz camslager
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Molensteeg.027.1
418/13
Wijnaert Jansz {drapier}
/
d' erffgenamen van Wijnaert Jansz camslagerdrapier
1574-11-20
d' erffgenamen van Wijnaert Jansz camslager
Waarboek-67 E-1571 (belending)Vliet.030
418/09

/
d' erfgenamen van Pieter Bouwensz
1574-11-20
d' erfgenamen van Pieter Bouwensz
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Vliet.030
418/10
Pieter Bouwensz van Dorp
/
d' erfgenamen van Pieter Bouwensz
1574-11-20
d' erfgenamen van Pieter Bouwensz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.110
476/05

/
d'erffgenamen van Andries Jansz Suyck
1575-02-09
d'erffgenamen van Andries Jansz Suyck
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Breestraat.110
476/06
Andries Jansz Suyck
/
d'erffgenamen van Andries Jansz Suyck
1575-02-09
d'erffgenamen van Andries Jansz Suyck
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.043
456/08

/
d'erffgenamen van Clara ende Ermgaert Pietersdochteren
1575-02-16
d'erffgenamen van Clara ende Ermgaert Pietersdochteren
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Haarlemmerstraat.043
456/09
Claertgen Pietersdr {Haarlemmerstraat}
/
d'erffgenamen van Clara Pietersdochteren
1575-02-16
d'erffgenamen van Clara ende Ermgaert Pietersdochteren
Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeRijn.188
530/11

/
d'erffgenamen van Cornelis Jansz smi
1575-05-25
d'erffgenamen van Cornelis Jansz smi
Waarboek-67 E-1571 (overledene)OudeRijn.188
530/12
Cornelis Jansz {smid-OudeRijn}
/
d'erffgenamen van Cornelis Jansz smitsmit
1575-05-25
d'erffgenamen van Cornelis Jansz smit
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.175
558/12
Pouwels Cornelisz {}
/
d'erffgenamen van Cornelis Meess
1575-06-30
d'erffgenamen van Cornelis Meess
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Breestraat.175
558/13
Cornelis Meesz {verwer}
/
d'erffgenamen van Cornelis Meess
1575-06-30
d'erffgenamen van Cornelis Meess
Waarboek-67 E-1571 (belending)Rapenburg.123
301/06

/
d'erffgenamen van Cornelis Willemsz
1574-03-01
d'erffgenamen van Cornelis Willemsz
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Rapenburg.123
301/07
Cornelis Willemsz Offgen
/
d'erffgenamen van Cornelis Willemsz
1574-03-01
d'erffgenamen van Cornelis Willemsz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Uiterstegracht.072.2
573/08

/
d'erffgenamen van Dirck Janss scheepmaecker
1575-07-22
d'erffgenamen van Dirck Janss scheepmaeckers huysinge ende erve
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Uiterstegracht.072.2
573/09
Dirck Jansz {scheepmaker}
/
d'erffgenamen van Dirck Janss scheepmaeckerscheepmaecker
1575-07-22
d'erffgenamen van Dirck Janss scheepmaeckers huysinge ende erve
Waarboek-67 E-1571 (belending)Weddesteeg.013-027
288/13

/
d'erffgenamen van Dirck van der Doessen thuyn
1574-01-20
d'erffgenamen van Dirck van der Doessen thuyn
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Weddesteeg.013-027
288/14
Dirck Hendricksz van der Does
/
d'erffgenamen van Dirck van der Doessen thuyn
1574-01-20
d'erffgenamen van Dirck van der Doessen thuyn
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Haarlemmerstraat.043
456/10
Ermgaert Pietersdr {Haarlemmerstraat}
/
d'erffgenamen van Ermgaert Pietersdochteren
1575-02-16
d'erffgenamen van Clara ende Ermgaert Pietersdochteren
Waarboek-67 E-1571 (belending)Apothekersdijk.027
430/10

/
d'erffgenamen van Floris Hobbensz
1575-01-14
d'erffgenamen van Floris Hobbensz
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Apothekersdijk.027
430/11
Floris Hobbesz
/
d'erffgenamen van Floris Hobbensz
1575-01-14
d'erffgenamen van Floris Hobbensz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Langebrug.113.02
382/26

/
d'erffgenamen van Heyndrick van Wijngaerden
1574-07-01
d'erffgenamen van Heyndrick van Wijngaerden
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Langebrug.113.02
382/27
Hendrick van Wijngaarden
/
d'erffgenamen van Heyndrick van Wijngaerden
1574-07-01
d'erffgenamen van Heyndrick van Wijngaerden
Waarboek-67 E-1571 (belending)Raamsteeg.014
16/06

/
d'erffgenamen van Hillegont Willemsdr
1571-12-15
d'erffgenamen van Hillegont Willemsdr
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Raamsteeg.014
16/07
Hillegond Willem Bouwensdr van Warmond {Knotter}
/
d'erffgenamen van Hillegont Willemsdr
1571-12-15
d'erffgenamen van Hillegont Willemsdr
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelstegracht.073-075
578/06

/
d'erffgenamen van Jacob de Vrij brandewijnman
1575-07-31
d'erffgenamen van Jacob de Vrij, brandewijnman in sijn leven
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Middelstegracht.073-075
578/07
Jacob Adriaensz de Vrije
/
d'erffgenamen van Jacob de Vrij brandewijnman
1575-07-31
d'erffgenamen van Jacob de Vrij, brandewijnman in sijn leven
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.043-045
438/09

/
d'erffgenamen van Jacob in 't Swannetgen
1575-01-24
d'erffgenamen van Jacob in 't Swannetgen
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hooigracht.043-045
438/10
Jacob Jacobsz {Zwaentgen}
/
d'erffgenamen van Jacob in 't Swannetgen
1575-01-24
d'erffgenamen van Jacob in 't Swannetgen
Waarboek-67 E-1571 (belending)NieuweRijn.004
640/08

/
d'erffgenamen van Jan Corneliss warmoesman
1576-02-01
d'erffgenamen van Jan Corneliss warmoesman
Waarboek-67 E-1571 (overledene)NieuweRijn.004
640/09
Jan Cornelisz {warmoezenier}
/
d'erffgenamen van Jan Corneliss warmoesman
1576-02-01
d'erffgenamen van Jan Corneliss warmoesman
Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeVarkenmarkt.019
560/06
Machteld Arentsdr {vrouw van Jan Ewoutsz}
/
d'erffgenamen van Jan Eeuwoutsz boumanbouman
1575-07-01
d'erffgenamen van Jan Eeuwoutsz bouman
Waarboek-67 E-1571 (overledene)OudeVarkenmarkt.019
560/07
Jan Ewoutsz {bouwman}
/
d'erffgenamen van Jan Eeuwoutsz boumanbouman
1575-07-01
d'erffgenamen van Jan Eeuwoutsz bouman
Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeRijn.003-007
640/10

/
d'erffgenamen van Jan Frans Ghijsbrechtsz
1576-02-01
d'erffgenamen van Jan Frans Ghijsbrechtsz
Waarboek-67 E-1571 (overledene)OudeRijn.003-007
640/11
Jan Frans Gijsbrechtsz
/
d'erffgenamen van Jan Frans Ghijsbrechtsz
1576-02-01
d'erffgenamen van Jan Frans Ghijsbrechtsz
Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeRijn.128
172/07

/
d'erffgenamen van Joachim Heynricxzoon pottebacker
1572-12-16
d'erffgenamen van Joachim Heynricxzoon pottebacker
Waarboek-67 E-1571 (overledene)OudeRijn.128
172/08
Joachim Hendricksz {pottenbakker}
/
d'erffgenamen van Joachim Heynricxzoon pottebackerpottebacker
1572-12-16
d'erffgenamen van Joachim Heynricxzoon pottebacker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.089
589/06
Marytgen Fransdr {de Vrije}
/
d'erffgenamen van Maritgen Franssendr de Vrije
1575-08-25
d'erffgenamen van Maritgen Franssendr de Vrije
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.037
154/08

/
d'erffgenamen van Marritgen Wittendochter
1572-10-27
d'erffgenamen van Marritgen Wittendochter
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hogewoerd.037
154/09
Marytgen Wittendr {Hogewoerd}
/
d'erffgenamen van Marritgen Wittendochter
1572-10-27
d'erffgenamen van Marritgen Wittendochter
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.136
352/10

/
d'erffgenamen van mr. Huybrecht de Jonge
1574-05-12
d'erffgenamen van mr. Huybrecht de Jonge
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Breestraat.136
352/11
Huibrecht de Jonge {doctor}
/
d'erffgenamen van mr. Huybrecht de Jonge
1574-05-12
d'erffgenamen van mr. Huybrecht de Jonge
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelweg.019.1e
378/06

/
d'erffgenamen van Neel de weduwe
1574-06-15
d'erffgenamen van Neel de weduwe
Waarboek-67 E-1571 (belending)Vliet.030
413/09

/
d'erffgenamen van Pieter Bouwens
1574-11-01
d'erffgenamen van Pieter Bouwens
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Vliet.030
413/10
Pieter Bouwensz van Dorp
/
d'erffgenamen van Pieter Bouwens
1574-11-01
d'erffgenamen van Pieter Bouwens
Waarboek-67 E-1571 (belending)Nieuwsteeg.018.1
382/19

/
d'erffgenamen van Pieter Bouwensz
1574-07-01
d'erffgenamen van Pieter Bouwensz
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Nieuwsteeg.018.1
382/20
Pieter Bouwensz van Dorp
/
d'erffgenamen van Pieter Bouwensz
1574-07-01
d'erffgenamen van Pieter Bouwensz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.040
644/11

/
d'erffgenamen van Pieter Gerritsz Doe
1576-02-07
d'erffgenamen van Pieter Gerritsz Doe
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hooigracht.040
644/12
Pieter Gerritsz Doe
/
d'erffgenamen van Pieter Gerritsz Doe
1576-02-07
d'erffgenamen van Pieter Gerritsz Doe
Waarboek-67 E-1571 (belending)Rapenburg.107
425/13

/
d'erffgenamen van Pieter Pieterss
1575-01-05
d'erffgenamen van Pieter Pieterss
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Rapenburg.107
425/14
Pieter Pietersz Boeytgen
/
d'erffgenamen van Pieter Pieterss
1575-01-05
d'erffgenamen van Pieter Pieterss
Waarboek-67 E-1571 (belending)Weddesteeg.013-027
288/11

/
d'erffgenamen van Reynout de saelmaecker
1574-01-20
d'erffgenamen van Reynout de saelmaecker
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Weddesteeg.013-027
288/12
Reinout Hendricksz {zadelmaker}
/
d'erffgenamen van Reynout de saelmaecker
1574-01-20
d'erffgenamen van Reynout de saelmaecker
Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeRijn.003-007
596/17
Petronella Jan Fransdr {OudeRijn}
/
d'erffgenamen van Rijcklant Jan Frans Ghijsbrechtsz.s wedue
1575-09-03
d'erffgenamen van Rijcklant Jan Frans Ghijsbrechtsz.s wedue
Waarboek-67 E-1571 (overledene)OudeRijn.003-007
596/18
Rijcklant Jorisdr {vrouw van Jan Frans Gijsbrechtsz}
/
d'erffgenamen van Rijcklant Jan Frans Ghijsbrechtsz.s wedue
1575-09-03
d'erffgenamen van Rijcklant Jan Frans Ghijsbrechtsz.s wedue
Waarboek-67 E-1571 (belending)LangeMare.047
214/06

/
d'erffgenamen van Steven Janss wolleweverwollewever
1573-05-14
d'erffgenamen van Steven Janss wollewever
Waarboek-67 E-1571 (belending)LangeMare.047
227/06

/
d'erffgenamen van Steven Janszoon wollewever
1573-05-23
d'erffgenamen van Steven Janszoon wollewever
Waarboek-67 E-1571 (overledene)LangeMare.047
227/07

/
d'erffgenamen van Steven Janszoon wolleweverwollewever
1573-05-23
d'erffgenamen van Steven Janszoon wollewever
Waarboek-67 E-1571 (belending)Plaatsteeg.000.10
417/18
Neeltgen Franckendr Cock
/
d'erffgenamen van Vranck Janss voors
1574-11-22
d'erffgenamen van Vranck Janss voors
Waarboek-67 E-1571 (belending)Plaatsteeg.000.10
417/19
Aeltgen Franckendr Cock
/
d'erffgenamen van Vranck Janss voors
1574-11-22
d'erffgenamen van Vranck Janss voors
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Plaatsteeg.000.10
417/20
Franck Jansz Cock
/
d'erffgenamen van Vranck Janss voors
1574-11-22
d'erffgenamen van Vranck Janss voors
Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkhof.004.1
60/12

/
d'erffgenamen van wijlen heer Adriaen van Dam priester
1572-03-10
d'erffgenamen van wijlen heer Adriaen van Dam priester
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Pieterskerkhof.004.1
60/13
Adriaen van Dam {priester}
/
d'erffgenamen van wijlen heer Adriaen van Dam priester
1572-03-10
d'erffgenamen van wijlen heer Adriaen van Dam priester
Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkgracht.000.1
135/06

/
d'erffgenamen van wijlen Heer Claess cuyper
1572-09-01
d'erffgenamen van wijlen Heer Claess cuyper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkgracht.000.1
135/07
Heer Claesz {kuiper}
/
d'erffgenamen van wijlen Heer Claess cuypercuyper
1572-09-01
d'erffgenamen van wijlen Heer Claess cuyper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Kloksteeg.021.1
153/08

/
d'erffgenamen van wijlen Maerten Maertenss
1572-10-26
d'erffgenamen van wijlen Maerten Maertenss
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Kloksteeg.021.1
153/09
Maerten Maertensz {Kloksteeg}
/
d'erffgenamen van wijlen Maerten Maertenss
1572-10-26
d'erffgenamen van wijlen Maerten Maertenss
Waarboek-67 E-1571 (belending)Kloksteeg.021.1
152/07

/
d'erffgenamen van wijlen Maerten Maertynsz
1572-10-26
d'erffgenamen van wijlen Maerten Maertynsz
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Kloksteeg.021.1
152/08
Maerten Maertensz {Kloksteeg}
/
d'erffgenamen van wijlen Maerten Maertynsz
1572-10-26
d'erffgenamen van wijlen Maerten Maertynsz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Kloksteeg.017-019
152/09

/
d'erffgenamen van wijlen mr Gerrit Willemsz presbyter
1572-10-26
d'erffgenamen van wijlen mr Gerrit Willemsz presbyter
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Kloksteeg.017-019
152/10
Gerrit Willemsz {priester}
/
d'erffgenamen van wijlen mr Gerrit Willemsz presbyterpresbyter
1572-10-26
d'erffgenamen van wijlen mr Gerrit Willemsz presbyter
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.136
199/07

/
d'erffgenamen van wijlen mr Huybrecht de Jonge
1573-04-10
d'erffgenamen van wijlen mr. Huybrecht de Jonge
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Breestraat.136
199/08
Huibrecht de Jonge {doctor}
/
d'erffgenamen van wijlen mr Huybrecht de Jonge
1573-04-10
d'erffgenamen van wijlen mr. Huybrecht de Jonge
Waarboek-67 E-1571 (belending)Molensteeg.027.1
413/12

/
d'erffgenamen van Wijnert Janss camslager
1574-11-01
d'erffgenamen van Wijnert Janss camslager
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Molensteeg.027.1
413/13
Wijnaert Jansz {drapier}
/
d'erffgenamen van Wijnert Janss camslagercamslager
1574-11-01
d'erffgenamen van Wijnert Janss camslager
Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkstraat.004
453/07

/
d'erffgenamen van Willem Adriaenss Ruychvoet
1575-02-04
d'erffgenamen van Willem Adriaenss Ruychvoet
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Pieterskerkstraat.004
453/08
Willem Adriaensz Ruychrock {bierdrager}
/
d'erffgenamen van Willem Adriaenss Ruychvoet
1575-02-04
d'erffgenamen van Willem Adriaenss Ruychvoet
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.122
420/07
Willem Jansz Suyck
/
d'erffgenamen van Willem Jansz Zuyck
1574-11-24
d'erffgenamen van Willem Jansz Zuyck
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.010
514/08

/
d'erfgenaemen van Claes Willemsz Buis
1575-05-20
d'erfgenaemen van Claes Willemsz Buis
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hogewoerd.010
514/09
Claes Willemsz {vuilnisvaarder}
/
d'erfgenaemen van Claes Willemsz Buis
1575-05-20
d'erfgenaemen van Claes Willemsz Buis
Waarboek-67 E-1571 (belending)NieuweRijn.023
633/08
Adriana Jansdr {Coedijck}
/
d'erfgenaemen van Pieter Codijck
1576-01-18
d'erfgenaemen van Pieter Codijck
Waarboek-67 E-1571 (belending)NieuweRijn.023
633/09
Pieter Pietersz Coedijck IV
/
d'erfgenaemen van Pieter Codijck
1576-01-18
d'erfgenaemen van Pieter Codijck
Waarboek-67 E-1571 (belending)Uiterstegracht.032
611/11
Jan Jansz {brouwersknecht-Uiterstegracht}
/
d'erfgenamen van Jan Jansz brouwersknechtbrouwersknecht
1575-10-18
d'erfgenamen van Jan Jansz brouwersknecht
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.049.1
548/12

/
d'erfgenamen van Jan Willemsz van der Burch
1575-06-10
d'erfgenamen van Jan Willemsz van der Burch
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hogewoerd.049.1
548/13
Jan Willemsz van den Burch
/
d'erfgenamen van Jan Willemsz van der Burch
1575-06-10
d'erfgenamen van Jan Willemsz van der Burch
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Breestraat.022
536/04
Mees Havicksz {tinnegieter/kapitein}
/
d'erven van Mees Havicksz
1575-05-31
d'erven van Mees Havicksz
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Raamlanden.002
195/03

/
Dammas Willemsz
1573-03-28
Dammas Willemsz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Aalmarkt.014
562/06
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtcoperhoutcoper
1575-06-28
Daniel Jacobsz houtcoper
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Hooigracht.027.2
506/08
Daniël Jansz Propheet {koopman}
/
Daniel Jansz
1575-05-14
Daniel Jansz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Groenesteeg.040
574/03

/
David Egbertsz
1575-08-01
David Egbertsz voorspraak
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Groenesteeg.040
573/03
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1575-07-22
David Egbertsz voorspraak (met zijn zoon Salomon Davidsz als borg)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.128
420/08
David Egbertsz {voorspraak}
/
Davidt Egbertsz voorspraeckvoorspraeck
1574-11-24
Davidt Egbertsz voorspraeck
Waarboek-67 E-1571 (belending)Kloksteeg.023-029
152/13
Arent Dircksz Bockenberg
/
de Commanduyer van Sinte PieterskerckCommanduyer
1572-10-26
de Commanduyer van Sinte Pieterskerck
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Breestraat.084
90/03

/
de deken en hoofdlieden van de St-Stevensbroeder- en zusterschap in de OLV kerk
1572-05-01
de deken en hoofdlieden van de St.-Stevensbroeder- en zusterschap in de O.L.V. kerk
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
15/03

/
de deken en hoofdlieden van het OLV-gilde in de St-Pancraskerk
1571-12-13
de deken en hoofdlieden van het O.L.V.-gilde in de St.-Pancraskerk
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.049.1
572/08

/
de erffgenamen van Jan van der Burch
1575-07-16
de erffgenamen van Jan van der Burch
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hogewoerd.049.1
572/09
Jan Willemsz van den Burch
/
de erffgenamen van Jan van der Burch
1575-07-16
de erffgenamen van Jan van der Burch
Waarboek-67 E-1571 (belending)Apothekersdijk.028.2
430/13

/
de erffgenamen van ….. Roemijn
1575-01-14
de erffgenamen van ….. Roemijn
Waarboek-67 E-1571 (belending)Warmoesmarkt.010.2
540/07

/
de gang van 't stadhuys deser stede
1575-06-09
de gang van 't stadhuys deser stede
Waarboek-67 E-1571 (belending)Apothekersdijk.028.2
430/12

/
de gang van Meynert Fransz
1575-01-14
beneden de gang van Meynert Fransz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.009
2/07

/
de gange 't voors convent off clooster
1571-11-13
de gange 't voors. convent off clooster
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.009
10/07

/
de gange ’t voors convent often clooster
1571-12-01
de gange ’t voors. convent often clooster
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
272/53

/
de gasthuismeesters van het St-Catharinagasthuis
1573-11-22
de gasthuismeesters van het St.-Catharinagasthuis
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
273/53

/
de gasthuismeesters van het St-Catharinagasthuis
1573-11-22
de gasthuismeesters van het St.-Catharinagasthuis
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Pieterskerkchoorsteeg.012
523/03

/
de gasthuismeesters van het St-Catharinagasthuis
1575-05-23
de gasthuismeesters van het St.-Catharinagasthuis
Waarboek-67 E-1571 (koper)
527/53

/
de gasthuismeesters van St-Catharinagasthuis
1575-05-23
de gasthuismeesters van St.-Catharinagasthuis
Waarboek-67 E-1571 (koper)Breestraat.153
528/06

/
de gasthuismeesters van St-Catharinagasthuis
1575-05-23
de gasthuismeesters van St.-Catharinagasthuis
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
529/03

/
de gasthuismeesters van St-Catharinagasthuis
1575-05-23
de gasthuismeesters van St.-Catharinagasthuis
Waarboek-67 E-1571 (koper)
470/53

/
de Heilige Geestmeesters
1575-03-28
de Heilige Geestmeesters
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
608/53

/
de Heilige Geestmeesters
1575-10-12
de Heilige Geestmeesters
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
634/03

/
de Heilige Geestmeesters
1576-01-23
de Heilige Geestmeesters
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Kaiserstraat.006.1
405/03

/
de Heilige Geestmeesters van Leiden
1574-10-10
de Heilige Geestmeesters van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
260/03

/
de Huiszittenmeesters van de St-Pancrasparochie
1573-10-22
de Huiszittenmeesters van de St.-Pancrasparochie
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
306/03

/
de Huiszittenmeesters van de St-Pancrasparochie
1574-03-10
die zijn vader Mees Jansz aan de Huiszittenmeesters van de St.-Pancrasparochie had geschonken
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
244/53

/
de Huiszittenmeesters van de St-Pietersparochie
1573-08-11
de Huiszittenmeesters van de St.-Pietersparochie
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Groenesteeg.042-046
218/03

/
de Huiszittenmeesters van St-Pancrasparochie
1573-05-15
de Huiszittenmeesters van St.-Pancrasparochie
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.255-257
81/14
Frans Hendricksz Moerendael
/
de huysinge toecomende de Co Mat deselve zijne Mat aengecomen bij confiscatie van Frans Heynricxzoon backer
1572-04-19
de huysinge toecomende de Co. Ma.t deselve zijne Ma.t aengecomen bij con¬fis¬catie van Frans Heynricxzoon backer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Korevaarstraat.032-036
339/06

/
de kinderen ende erffgenamen van Pieter Pietersz Hofflandt volre
1574-05-05
de kinderen ende erffgenamen van Pieter Pietersz Hofflandt volre
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Korevaarstraat.032-036
339/07
Pieter Pietersz Hoflant {voller}
/
de kinderen ende erffgenamen van Pieter Pietersz Hofflandt volrevolre
1574-05-05
de kinderen ende erffgenamen van Pieter Pietersz Hofflandt volre
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.082
187/09

/
de kinderen ende erffgenamen van wijlen Dirck Lambrechtszoon
1573-03-10
de kinderen ende erffgenamen van wijlen Dirck Lambrechtszoon
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Haarlemmerstraat.082
187/10

/
de kinderen ende erffgenamen van wijlen Dirck Lambrechtszoon
1573-03-10
de kinderen ende erffgenamen van wijlen Dirck Lambrechtszoon
Waarboek-67 E-1571 (belending)Burgsteeg.006
144/06

/
de kinderen ende erffgenamen van wijlen Hillegont Ghijsbrechtsdochter weduwe wijlen Gerrit Pieterss Lam
1572-09-13
de kinderen ende erffgenamen van wijlen Hillegont Ghijsbrechtsdochter weduwe wijlen Gerrit Pieterss Lam
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Burgsteeg.006
144/07
Hillegond Gijsbrechtsdr {Lam}
/
de kinderen ende erffgenamen van wijlen Hillegont Ghijsbrechtsdochter weduwe wijlen Gerrit Pieterss Lam
1572-09-13
de kinderen ende erffgenamen van wijlen Hillegont Ghijsbrechtsdochter weduwe wijlen Gerrit Pieterss Lam
Waarboek-67 E-1571 (belending)Vliet.012
443/11

/
de kinderen van Cornelis Jacobss timmermans schuyre
1575-01-31
de kinderen van Cornelis Jacobss timmermans schuyre
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Vliet.012
443/12
Cornelis Jacobsz {timmerman}
/
de kinderen van Cornelis Jacobss timmermans schuyre
1575-01-31
de kinderen van Cornelis Jacobss timmermans schuyre
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.189-193
564/07

/
de kinderen van Dammas Dircxs Riet
1575-07-03
de kinderen van Dammas Dircxs Riet
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Haarlemmerstraat.189-193
564/08
Dammas Dircksz {rietdekker}
/
de kinderen van Dammas Dircxs Riet
1575-07-03
de kinderen van Dammas Dircxs Riet
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hogewoerd.097
416/05
Claes Meesz {schipper}
/
de kinderen van Duyfgen Lambrechtsdr
1570-12-20
de kinderen van Duyfgen Lambrechtsdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hogewoerd.097
415/03
Claes Meesz {schipper}
/
de kinderen van Duyfgen Lambrechtsdr
1574-11-08
de kinderen van Duyfgen Lambrechtsdr als erfgenamen van Maritgen Barentsdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hogewoerd.097
415/04
Marytgen Meesdr {Hogewoerd}
/
de kinderen van Duyfgen Lambrechtsdr
1574-11-08
de kinderen van Duyfgen Lambrechtsdr als erfgenamen van Maritgen Barentsdr
Waarboek-67 E-1571 (ouder)Hogewoerd.097
416/07
Duifgen Lambrechtsdr {vrouw van Mees Claesz}
/
de kinderen van Duyfgen Lambrechtsdr
1574-11-08
de kinderen van Duyfgen Lambrechtsdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hogewoerd.097
416/06
Marytgen Meesdr {Hogewoerd}
/
de kinderen van Duyfgen Lambrechtsdr
1574-11-08
de kinderen van Duyfgen Lambrechtsdr
Waarboek-67 E-1571 (ouder)Nieuwsteeg.018.1
643/18
Govert Hendricksz {koopman}
/
de kinderen van Govert Hendricksz koopman
1576-02-06
de kinderen van Govert Hendricksz koopman
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Nieuwsteeg.018.1
643/07
Pieter Adriaensz {van Dorp}
/
de kinderen van Machtelt Bouwensdr
1576-02-06
de kinderen van Machtelt Bouwensdr
Waarboek-67 E-1571 (ouder)Nieuwsteeg.018.1
643/08
Machteld Bouwensdr van Dorp
/
de kinderen van Machtelt Bouwensdr
1576-02-06
de kinderen van Machtelt Bouwensdr
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelweg.010-012
73/08

/
de kinderen van wijlen Jan Symonss scoemaker
1572-03-22
de kinderen van wijlen Jan Symonss scoemaker
Waarboek-67 E-1571 (eigenaar)Middelweg.010-012
73/09

/
de kinderen van wijlen Jan Symonss scoemakerscoemaker
1572-03-22
de kinderen van wijlen Jan Symonss scoemaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Rapenburg.133
479/06

/
de meesters van het Armenhuis van Sionslotenmaker
1575-04-16
Aalbert Cornelisz slotenmaker en Alijdt Cornelisdr mede optredend voor hun zuster Trijntgen en de meesters van het Armenhuis van Sion
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Rapenburg.133
480/07

/
de meesters van het Armenhuis van Sion
1575-04-16
Aalbert Cornelisz slotenmaker en Alijdt Cornelisdr met Lenaart Lourisz als haar voogd in deze zaak mede namens hun zuster Trijntgen en de meesters van het Armenhuis van Sion
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
448/03

/
de meesters van het Jeruzalemshofje
1575-02-01
de meesters van het Jeruzalemshofje
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
454/03

/
de meesters van het Jeruzalemshofje
1575-02-12
de meesters van het Jeruzalemshofje
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
460/03

/
de meesters van het Jeruzalemshofje
1575-02-19
de meesters van het Jeruzalemshofje
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Stadsvrijdom.006
108/03

/
de meesters van het Leprooshuis
1572-05-01
de meesters van het Leprooshuis
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
175/53

/
de meesters van het Leprosenhuis
1572-12-23
de meesters van het Leprosenhuis
Waarboek-67 E-1571 (koper)Levendaal.041-045
202/04

/
de meesters van het OLVrouwegasthuis
1573-04-14
de meesters van het O.L.Vrouwegasthuis
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Levendaal.041-045
212/03

/
de meesters van het OLVrouwegasthuis
1573-05-14
de meesters van het O.L.Vrouwegasthuis
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
281/03

/
de meesters van het OLVrouwegasthuis
1574-01-08
de meesters van het O.L.Vrouwegasthuis
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
297/03

/
de meesters van het OLVrouwegasthuis
1574-02-18
de meesters van het O.L.Vrouwegasthuis
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
264/53

/
de meesters van het St-Catharinagasthuis
1573-10-29
de meesters van het St.-Catharinagasthuis
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
522/03

/
de meesters van het St-Catharinagasthuis
1575-05-24
de meesters van het St.-Catharinagasthuis
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Breestraat.085-087
589/03

/
de meesters van het St-Catharinagasthuis
1575-08-25
een losrente van 6 gulden 11 stuivers en 5 penningen
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
131/53

/
de meesters van het St-Elisabethsgasthuis
1572-08-07
de meesters van het St.-Elisabethsgasthuis
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
305/03

/
de meesters van het St-Stevensklooster
1574-03-06
de meesters van het St.-Stevensklooster
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
593/03

/
de meesters van St-Catharinagasthuis
1575-08-13
de meesters van St.-Catharinagasthuis
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Haarlemmerstraat.022-026
31/05
Pieter Aelbrechtsz Roos {waard}
/
de nagelaten boedel van Pieter Aalbrechtsz Rooscurator
1572-01-05
Simon Dirck Hobbenz curator door de stad aangesteld in plaats van Pieter Adriaansz Storm over de nagelaten boedel van Pieter Aalbrechtsz Roos verklaart dat genoemde Storm op 25 april 1570 heeft verkocht
Waarboek-67 E-1571 (overledene)NieuweRijn.018
258/06
Christina Pietersdr {vrouw van Mees Havicksz}
/
de nalatenschap van zijn vrouw Christina Pietersdr
1573-10-05
inzake de afwikkeling van de nalatenschap van zijn vrouw Christina Pietersdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Garenmarkt.008
613/04
Maerten Claesz van Endegeest
/
de onmondige weeskinderen van Claas Maartensz en Elisabeth van Endegeest
1575-11-08
de onmondige weeskinderen van Claes Maertensz ende Elysabeth van Endegeest als erffgenamen van Weyntgen van der Graft weduwe van Jan van Endegeest haer bestemoeder
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Barbarasteeg.008
613/12
Maerten Claesz van Endegeest
/
de onmondige weeskinderen van Claas Maartensz en Elisabeth van Endegeest
1575-11-08
de onmondige weeskinderen van Claes Maertensz ende Elysabeth van Endegeest als erffgenamen van Weyntgen van der Graft weduwe van Jan van Endegeest haer bestemoeder
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Weddesteeg.013-027
288/07

/
de onmondige weeskinderen van Cornelis Pietersz Paedts en Catharina Jacosbdr za
1574-01-20
van de onmondige weeskinderen van Cornelis Pietersz Paedts en Catharina Jacosbdr za
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)OudeRijn.128
208/10

/
de onmondige weeskinderen van Joachim Hendricksz en Anna Jacobsdr
1573-05-04
de onmondige weeskinderen van Joachim Hendricksz en Anna Jacobsdr
Waarboek-67 E-1571 (overledene)OudeRijn.128
208/11
Joachim Hendricksz {pottenbakker}
/
de onmondige weeskinderen van Joachim Hendricksz en Anna Jacobsdr
1573-05-04
de onmondige weeskinderen van Joachim Hendricksz en Anna Jacobsdr
Waarboek-67 E-1571 (belending)Kloksteeg.021.3
152/11

/
de poorte van de voorn huysinge
1572-10-26
de poorte van de voorn huysinge ende besijden de voorn Catryna Cornelisdr selver
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Botermarkt.018
7/04

/
de regenten van het Bethanienhofje
1571-11-23
de regenten van het Bethanienhofje
Waarboek-67 E-1571 (koper)
100/53

/
de regenten van het Jeruzalemshofje
1572-05-11
de regenten van het Jeruzalemshofje
Waarboek-67 E-1571 (koper)
445/06

/
de regenten van het Jeruzalemshofje
1575-01-31
de regenten van het Jeruzalemshofje op de Cellebroedersgracht
Waarboek-67 E-1571 (belending)Rapenburg.113
216/09
Cornelis Willemsz {kuiper}
/
de schuyre van Cornelis Willemss cuypercuyper
1573-05-15
de schuyre van Cornelis Willemss cuyper
Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeVest.183-195
359/08
Pieter Adriaensz van der Werff
/
de seemtouwerie van Pieter Adriaenssburgemeester
1574-05-17
de seemtouwerie van Pieter Adriaenss jegen¬woordich burgermeester deser stede
Waarboek-67 E-1571 (vorig-eigenaar)Vliet.026.2
424/14

/
de stad
1575-01-05
de stad
Waarboek-67 E-1571 (belending)Aalmarkt.021
597/13

/
de stads groote wage met 't nieu boterhuys
1575-09-07
de stads groote wage met 't nieu boterhuys
Waarboek-67 E-1571 (belending)Weddesteeg.013-027
594/11
Cornelis Claesz van Berckel
/
de voors. Cornelis Claeszmolenaar
1575-09-03
de huysinge van de voors. Cornelis Claesz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Langebrug.113.03
533/11
Marytgen Jansdr {vrouw van Pieter Quirijnsz}
/
de wedue ende erffgenamen van za Pieter Quyrijnsz Post, schrijnwercker
1575-05-20
de wedue ende erffgenamen van za. Pieter Quyrijnsz Post, schrijnwercker
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Langebrug.113.03
533/12
Pieter Quirijnsz {schrijnwerker}
/
de wedue ende erffgenamen van za Pieter Quyrijnsz Post, schrijnwerckerschrijnwercker
1575-05-20
de wedue ende erffgenamen van za. Pieter Quyrijnsz Post, schrijnwercker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.006
544/07
Diewertgen Claesdr {coman}
/
de wedue van Claes Pietersz coomencoomen
1575-03-14
de wedue van Claes Pietersz coomen
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Noordeinde.006
544/08
Claes Pietersz {coman}
/
de wedue van Claes Pietersz coomen
1575-03-14
de wedue van Claes Pietersz coomen
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.199-201
564/09
Catharina Jacobsdr {vrouw van Mourijn Cornelisz}
/
de wedue van Mouringe Cornelisz boumanbouman
1575-07-03
de wedue van Mouringe Cornelisz bouman
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Haarlemmerstraat.199-201
564/10
Mourijn Cornelisz {bouwman}
/
de wedue van Mouringe Cornelisz boumanbouman
1575-07-03
de wedue van Mouringe Cornelisz bouman
Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.052.1
534/15

/
de wedue van Reyer Reyer Sanders
1575-06-03
de wedue van Reyer Reyer Sanders
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Noordeinde.052.1
534/16
Reyer Sandersz {bakker}
/
de wedue van Reyer Reyer Sanders
1575-06-03
de wedue van Reyer Reyer Sanders
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.040
644/10
Dirckgen Wijnaertsdr {Doe}
/
de weduwe Dircgen Wijnaertsdr
1576-02-07
de weduwe Dircgen Wijnaertsdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
44/03

/
de weduwe en erfgenamen van Claas Lambrechtsz
1572-02-12
de weduwe en erfgenamen van Claas Lambrechtsz
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Rapenburg.119
168/03
Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}
/
de weduwe en erfgenamen van Claas Lambrechtsz brouwer
1572-05-06
de weduwe en erfgenamen van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Rapenburg.119
168/04
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
de weduwe en erfgenamen van Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1572-05-06
de weduwe en erfgenamen van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 E-1571 (belending)LangeMare.047
214/07

/
de weduwe ende erffgenamen van Aelbrecht Janss brouwersknecht
1573-05-14
de weduwe ende erffgenamen van Aelbrecht Janss brouwersknecht
Waarboek-67 E-1571 (overledene)LangeMare.047
214/08
Aelbrecht Jansz {brouwersknecht, de oude}
/
de weduwe ende erffgenamen van Aelbrecht Janss brouwersknecht
1573-05-14
de weduwe ende erffgenamen van Aelbrecht Janss brouwersknecht
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.020
639/09

/
de weduwe ende erffgenamen van Jonge Jan Willemss
1576-01-27
de weduwe ende erffgenamen van Jonge Jan Willemss
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hooigracht.020
639/10
Jan Willemsz {bierdrager}
/
de weduwe ende erffgenamen van Jonge Jan Willemss
1576-01-27
de weduwe ende erffgenamen van Jonge Jan Willemss
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Doezastraat.001.07
329/05

/
de weduwe van Barent Jansz verversknechtbrouwer
1574-04-26
Huych Claasz Gael en Jacob Thomasz brouwer als curators over de boedel achtergelaten door de weduwe van Barent Jansz verversknecht
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Doezastraat.001.07
329/06
Barent Jansz {verwersknecht}
/
de weduwe van Barent Jansz verversknechtverversknecht
1574-04-26
Huych Claasz Gael en Jacob Thomasz brouwer als curators over de boedel achtergelaten door de weduwe van Barent Jansz verversknecht
Waarboek-67 E-1571 (belending)Nieuwstraat.000.2
141/10
Jannetgen {vrouw van Claes Andriesz}
/
de weduwe van Claes Andriess goutsmit
1572-09-13
de weduwe van Claes Andriess goutsmit
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Nieuwstraat.000.2
141/11
Claes Andriesz {goudsmid}
/
de weduwe van Claes Andriess goutsmitgoutsmit
1572-09-13
de weduwe van Claes Andriess goutsmit
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Noordeinde.006
543/06
Claes Pietersz {coman}
/
de weduwe van Claes Pietersz coman
1575-03-14
de weduwe van Claes Pietersz coman
Waarboek-67 E-1571 (belending)Molensteeg.012
399/09

/
de weduwe van Erasmus de volre
1574-08-21
de weduwe van Erasmus de volre
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Molensteeg.012
399/10
Erasmus Dircksz {voller}
/
de weduwe van Erasmus de volre
1574-08-21
de weduwe van Erasmus de volre
Waarboek-67 E-1571 (belending)Levendaal.049
339/09
Hillegond Meesdr {Zas}
/
de weduwe van Heyndrick Zas Janszoons tuyn
1574-05-05
de weduwe van Heyndrick Zas Janszoons tuyn
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Levendaal.049
339/10
Hendrick Jansz Zas
/
de weduwe van Heyndrick Zas Janszoons tuyn
1574-05-05
de weduwe van Heyndrick Zas Janszoons tuyn
Waarboek-67 E-1571 (belending)Garenmarkt.004
276/10
Trijntgen Franckendr {Gool}
/
de weduwe van Jacob Alewijnsz Gool
1573-12-16
de weduwe van Jacob Alewijnsz Gool
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Garenmarkt.004
276/11
Jacob Aelwijnsz Gool
/
de weduwe van Jacob Alewijnsz Gool
1573-12-16
de weduwe van Jacob Alewijnsz Gool
Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.001.19
563/07
Catrijn Meesdr {vrouw van Jacob Gerritsz}
/
de weduwe van Jacop Gerritsz luytspelre
1575-07-03
de weduwe van Jacop Gerritsz luytspelre
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Doezastraat.001.19
563/08
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
de weduwe van Jacop Gerritsz luytspelreluytspelre
1575-07-03
de weduwe van Jacop Gerritsz luytspelre
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.120
191/05

/
de weduwe van Koerlammen messemakermessemaker
1573-03-18
de weduwe van Koerlammen messemaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Steenschuur.023.07
382/24
Grietgen Willemsdr {Doesz}
/
de weduwe van Maerten Huygensz verwer
1574-07-01
de weduwe van Maerten Huygensz verwer
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Steenschuur.023.07
382/25
Maerten Huigenz {verwer}
/
de weduwe van Maerten Huygensz verwerverwer
1574-07-01
de weduwe van Maerten Huygensz verwer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Garenmarkt.000.09
600/09
Haesgen Willem Bouwensdr van Warmond {de Wilde}
/
de weduwe van meester Claes de Wilde
1575-09-21
de weduwe van meester Claes de Wilde
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Garenmarkt.000.09
600/10
Claes Cornelisz de Wilde
/
de weduwe van meester Claes de Wilde
1575-09-21
de weduwe van meester Claes de Wilde
Waarboek-67 E-1571 (belending)Aalmarkt.026.1
345/08
Alijd Gerritsdr {van Sonnevelt}
/
de weduwe van Philips van Sonnevelt
1574-05-08
de weduwe van Philips van Sonnevelt
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Aalmarkt.026.1
345/09
Philips Jansz van Sonnevelt
/
de weduwe van Philips van Sonnevelt
1574-05-08
de weduwe van Philips van Sonnevelt
Waarboek-67 E-1571 (belending)Nieuwstraat.000.2
144/09
Jannetgen {vrouw van Claes Andriesz}
/
de weduwe van wijlen Claes Andriesz goutsmit
1572-09-13
de weduwe van wijlen Claes Andriesz goutsmit
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Nieuwstraat.000.2
144/10
Claes Andriesz {goudsmid}
/
de weduwe van wijlen Claes Andriesz goutsmit
1572-09-13
de weduwe van wijlen Claes Andriesz goutsmit
Waarboek-67 E-1571 (belending)Houtstraat.000.1
39/06
Stijntgen Gijsbrechtsdr {koopman}
/
de weduwe van wijlen Cornelis Rembrantszoon coman
1572-02-03
de weduwe van wijlen Cornelis Rembrantszoon coman
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Houtstraat.000.1
39/07
Cornelis Rembrantsz {koopman}
/
de weduwe van wijlen Cornelis Rembrantszoon coman
1572-02-03
de weduwe van wijlen Cornelis Rembrantszoon coman
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.094
106/05
Ermgaert Andriesdr {vrouw van Pieter Pietersz}
/
de weduwe van wijlen Pieter Pieterszoon Tay
1572-05-23
de weduwe van wijlen Pieter Pieterszoon Tay
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hooigracht.094
106/06
Pieter Pietersz {bakker, drapier}
/
de weduwe van wijlen Pieter Pieterszoon Tay
1572-05-23
de weduwe van wijlen Pieter Pieterszoon Tay
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hooigracht.022
639/03

/
de weeskinderen van Huych Cornelisz warmoesman
1576-01-27
de weeskinderen van Huych Cornelisz warmoesman
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hooigracht.022
639/04
Huig Cornelisz {warmoezenier}
/
de weeskinderen van Huych Cornelisz warmoesmanwarmoesman
1576-01-27
de weeskinderen van Huych Cornelisz warmoesman
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.024-026
536/07

/
den desolaten boedel van Jan Woutersz Steen
1575-05-31
den desolaten boedel van Jan Woutersz Steen
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Breestraat.024-026
536/08
Jan Woutersz Steen
/
den desolaten boedel van Jan Woutersz Steen
1575-05-31
den desolaten boedel van Jan Woutersz Steen
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.037-039
630/12
Diewertgen Claesdr {bleker, vrouw van Jan Broersz, Cornelis Dircksz}
/
Dieuwer Claasdr
1575-12-28
de boedel van Cornelis Dircksz snijder en Dieuwer Claasdr
Waarboek-67 E-1571 (koper)Noordeinde.006
78/05
Diewertgen Claesdr {coman}
/
Dieuwer Claasdr weduwe van Claas Pietersz
1572-04-09
Dieuwer Claasdr weduwe van Claas Pietersz
Waarboek-67 E-1571 (borg)Middelstegracht.031
322/04
Diewertgen Fransdr Mast
/
Dieuwer Fransdr zijn zuster
1574-04-09
Gerrit Fransz Mast linnenwever (met zijn zuster Dieuwer Fransdr als borg; zij met Gerrit Lourisz hoedenmaker als haar voogd in deze zaak)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Apothekersdijk.021.1
223/07
Diewertgen Claesdr {bleker, vrouw van Jan Broersz, Cornelis Dircksz}
/
Dieuwer Jan Broerss
1573-05-20
Dieuwer Jan Broerss
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
206/03

/
Dieuwertgen Arentsdr
1573-04-27
Dieuwertgen Arentsdr
Waarboek-67 E-1571 (koper)Vliet.032
413/08
Diewertgen Arentsdr {vrouw van Dirck Cornelisz}
/
Dieuwertgen Arentsdr
1574-11-01
Simon Arentsz en Dieuwertgen Arentsdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Vliet.032
418/05
Diewertgen Arentsdr {vrouw van Dirck Cornelisz}
/
Dieuwertgen Arentsdr
1574-11-20
Simon Arentsz en Dieuwertgen Arentsdr met Cornelis Jacobsz Verbeeck als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.264
371/03

/
Dieuwertgen Arentsdr van Tienden
1574-05-10
Dieuwertgen Arentsdr van Tienden
Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.006
543/05
Diewertgen Claesdr {coman}
/
Dieuwertgen Claes de weduwe van Claes Pietersz coman
1575-03-14
Dieuwertgen Claes de weduwe van Claes Pietersz coman
Waarboek-67 E-1571 (koper)Apothekersdijk.005-006
12/05
Dignaer Jansz {scheepmaker}
/
Dignaar Jansz scheepmakerscheepmaker
1571-12-01
Dignaar Jansz scheepmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)LangeMare.078
623/11
Dignum Dircksdr {spinster}
/
Dingnum Dircxdr
1575-11-22
Dingnum Dircxdr
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Donkersteeg.001
46/03
Dionys Jansz de Goede
/
Dionisius Jansz koopman (of Cornelis Jansz?)
moet dit niet Cornelis Jansz zijn?
koopman
1572-02-01
Dionisius Jansz koopman
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelstegracht.046.3
64/07
Dionys Hendricksz {linnenwever}
/
Dionys Heyndricxz lindeweverlindewever
1572-03-13
Dionys Heyndricxz lindewever
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Krauwelsteeg.000.04
548/06
Dirck Cornelisz {Doezastraat}
/
Dirck (5)
1575-06-10
de kinderen van Maritgen Joostendr en Conelis Jacobsz, te weten Frans (12), Dirck (5) en Adriaantgen (15)
Waarboek-67 E-1571 (borg)NieuweRijn.088-089
18/06
Dirck Adriaensz van der Does
/
Dirck Adriaansz koperslagerkoperslager
1571-12-15
Adriana Franssendr weduwe van Cornelis Havicksz met Claas Dircksz van Leeuwen als haar voogd in deze zaak (met Dirck Adriaansz koperslager en Claas Dircksz van Leeuwen als borgen)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.034
104/16
Dirck Anthonisz {boomgaardman}
/
Dirck Anthoniss appelcoperappelcoper
1572-05-19
Dirck Anthoniss appelcoper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.034
130/06
Dirck Anthonisz {boomgaardman}
/
Dirck Anthonisz appelcoperappelcoper
1572-08-06
Dirck Anthonisz appelcoper
Waarboek-67 E-1571 (borg)Aalmarkt.025
345/06

/
Dirck Anthonisz boomgaardman zijn schoonvader
1574-05-08
Dirck Anthonisz boomgaardman zijn schoonvader
Waarboek-67 E-1571 (borg)Aalmarkt.025
346/06
Dirck Anthonisz {boomgaardman}
/
Dirck Anthonisz boomgaardman zijn schoonvaderbakker
1574-05-08
Willem Pietersz bakker (met zijn vader Pieter Willemsz bakker en zijn schoonvader Dirck Anthonisz boomgaardman als borgen)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Groenesteeg.042-046
573/07
Dirck Anthonisz {linnenwever}
/
Dirck Anthonisz lindeweverlindewever
1575-07-22
Dirck Anthonisz lindewever
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.133-135
46/06
Dirck Anthonisz {warmoezenier}
/
Dirck Anthoniszoon warmoesmanwarmoesman
1572-02-01
Dirck Anthoniszoon warmoesman
Waarboek-67 E-1571 (koper)Molensteeg.014
213/04
Dirck Arentsz {chirurgijn}
/
Dirck Arentsz
1573-05-14
mr. Dirck Arentsz
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Molensteeg.014
203/04
Dirck Arentsz {chirurgijn}
/
Dirck Arentsz chirurgijnchirurgijn
1573-04-20
mr. Dirck Arentsz chirurgijn
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Aalmarkt.027-028.1
75/08
Dirck Arentsz Cortenbosch
/
Dirck Arentsz Cortenbosch
1572-03-28
Dirck Arentsz Cortenbosch
Waarboek-67 E-1571 (belending)
112/10

/
Dirck Arentsz timmermantimmerman
1572-05-31
Dirck Arentsz timmerman
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Molen.060
649/06
Dirck Claesz Gel {molenaar}
/
Dirck Claasz Gel
1575-11-21
Barent Lambrechtsz schrijnwerker als curator en Jacob Anthonisz en Cornelis Jansz houtkopers als toezienders van de nagelaten boedel van Dirck Claasz Gel
Waarboek-67 E-1571 (belending)Rapenburg.131
480/09
Dirck Claesz Gel {glasmaker}
/
Dirck Claesz Tellen
1575-04-16
Dirck Claesz Tellen
Waarboek-67 E-1571 (koper)Pieterskerkgracht.001-003
135/04
Dirck Coebel van der Loo
/
Dirck Cobel van der Loo
1572-09-01
Dirck Cobel van der Loo
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Pieterskerkgracht.001-003
145/53
Dirck Coebel van der Loo
/
Dirck Cobel van der Loo
1572-09-17
Dirck Cobel van der Loo
Waarboek-67 E-1571 (koper)Pieterskerkgracht.003
353/05
Dirck Coebel van der Loo
/
Dirck Cobel van der Loo
1574-05-12
Dirck Cobel van der Loo
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
118/03

/
Dirck Cobel van der Loo wonende op het huis Waddinxvliet buiten Leiden
1572-06-09
Dirck Cobel van der Loo wonende op het huis Waddinxvliet buiten Leiden
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Garenmarkt.002
358/06
Dirck Cornelisz Mast
/
Dirck Cornelis zoon haer zoen
1574-05-13
Dirck Cornelis zoon haer zoen
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Kolfmakersteeg.008
390/05
Dirck Cornelisz {smid}
/
Dirck Cornelisz smidsmid
1574-07-22
Willem Harckenz Dirck Cornelisz smid als man en voogd van Annetgen Harckendr en Geertruyt Harckendr met Mathijs Dircksz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Burgsteeg.012
136/05
Dirck Cornelisz den Dubbelden
/
Dirck Cornelisz stadsmetselaarmetselaar
1572-09-02
Dirck Cornelisz stadsmetselaar
Waarboek-67 E-1571 (koper)Burgsteeg.012
137/06
Dirck Cornelisz den Dubbelden
/
Dirck Cornelisz stadsmetselaarmetselaar
1572-09-02
Dirck Cornelisz stadsmetselaar
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Burgsteeg.014
141/03
Dirck Cornelisz den Dubbelden
/
Dirck Cornelisz stadsmetselaarmetselaar
1572-09-13
Dirck Cornelisz stadsmetselaar
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Burgsteeg.014
144/03
Dirck Cornelisz den Dubbelden
/
Dirck Cornelisz stadsmetselaarstadsmetselaar
1572-09-13
Dirck Cornelisz stadsmetselaar (met Frans Willems timmerman als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
297/53

/
Dirck Dammasz van Hillegom
1574-02-18
Dirck Dammasz van Hillegom
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Langebrug.113.04
533/04
Dirck Dircksz Grijp
/
Dirck Dircksz glasmakerglasmaker
1575-05-20
Cornelis Dirck Rippertsz Dirck Dircksz glasmaker en Jan Jansz van Berendrecht smid voogden van drie onmondige weeskinderen van Hendrick Dircksz lakenscheerder en Neeltgen Jan Robbendr (beiden †)
Waarboek-67 E-1571 (koper)
529/53

/
Dirck Dircksz Steen
1575-05-23
Dirck Dircksz Steen
Waarboek-67 E-1571 (koper)
522/53

/
Dirck Dircksz Steen
1575-05-24
Dirck Dircksz Steen
Waarboek-67 E-1571 (koper)Breestraat.022
536/05
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircksz Steen
1575-05-31
Dirck Dircksz Steen
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Breestraat.024-026
619/03
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircksz Steen de Oude
1575-11-01
curator over de achtergelaten onbeheerde boedel van Jan Woutersz Steen en Geertruyt Jansdr
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.022
619/06
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircksz Steen de Oude
1575-11-01
Dirck Dircksz Steen de Oude
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Breestraat.024-026
618/03
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircksz Steen de Oude
1575-11-18
Dirck Dircksz Steen de Oude als curateur van de onbeheerde boedel van Jan Woutersz Steen en Geertruyt Jansdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)NieuweRijn.022
633/03
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircksz Steen de Oude
1576-01-18
Dirck Dircksz Steen de Oude
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
163/03

/
Dirck Dircksz Steen olieslagerolieslager
1572-11-20
Dirck Dircksz Steen olieslager
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Breestraat.022
461/03
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircksz Steen olieslagerolieslager
1575-02-25
Dirck Dircksz Steen olieslager
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Hooigracht.062
207/04

/
Dirck Dircksz warmoesliedenwarmoeslieden
1573-04-28
Jacob Dircksz en Dirck Dircksz warmoeslieden voogden over Maritgen Mouringsdr onmondig weeskind van Mouring Dircksz en Volckgen Pietersdr
Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.055
343/11
Dirck Dircksz Grijp
/
Dirck Dircxz glaesemaeckerglaesemaecker
1574-05-08
Dirck Dircxz glaesemaecker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.077-079
610/11
Dirck Willemsz van den Burch
/
Dirck ende Floris zijne broeders voorn
1575-10-18
Dirck ende Floris zijne broeders voorn
Waarboek-67 E-1571 (koper)
142/53

/
Dirck Garbrantsz kuiperkuiper
1572-09-15
Dirck Garbrantsz kuiper
Waarboek-67 E-1571 (borg)Molen.030
602/06
Dirck Gerritsz {molenaar}
/
Dirck Gerritsz molenaarmolenaar
1575-09-20
Pieter Gerritsz molenaar (met Mees Dircksz en Dirck Gerritsz molenaars als borgen)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Diefsteeg.017
569/11
Dirck Gerritsz Smaling
/
Dirck Gerritsz Smaeling
1575-07-12
Dirck Gerritsz Smaeling jegenwoordelicke burgermeester
Waarboek-67 E-1571 (borg)Hogewoerd.035
87/04
Dirck Gerritsz Smaling
/
Dirck Gerritsz Smaling schepen
1572-05-02
Pieter Gerritsz Smaling poorter van Leiden (met zijn broer Dirck Gerritsz Smaling schepen als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
615/03

/
Dirck Gerritsz zoonzoon
1575-11-16
Dirck Gerritsz zijn zoon
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
121/03

/
Dirck Hendricksz bakkerbakker
1572-06-16
Dirck Hendricksz bakker
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Uiterstegracht.034
611/07
Dirck Hendricksz Breetvelt {brouwersknecht}
/
Dirck Hendricksz Breetveld brouwersknechtbrouwersknecht
1575-10-18
Agniese Jorisdr weduwe van Dirck Hendricksz Breetveld brouwersknecht ter eenre zijde met Cornelis Meesz van Hout als voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Garenmarkt.008
382/03
Dirck Hendricksz {Garenmarkt}
/
Dirck Hendricksz onmondig weeskind van Hendrick Cornelisz apotheker en Neeltgen Dircksdr
1574-07-01
Dirck Hendricksz onmondig weeskind van Hendrick Cornelisz apotheker en Neeltgen Dircksdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Barbarasteeg.008
382/10
Dirck Hendricksz {Garenmarkt}
/
Dirck Hendricksz onmondig weeskind van Hendrick Cornelisz apotheker en Neeltgen Dircksdr
1574-07-01
Dirck Hendricksz onmondig weeskind van Hendrick Cornelisz apotheker en Neeltgen Dircksdr
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Garenmarkt.008
383/03
Dirck Hendricksz {Garenmarkt}
/
Dirck Heyndricxz onmondig weeskind van Hendrick Cornelisz apotheker
1574-07-01
Dirck Heyndricxz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.216
466/06
Dirck Hendricksz {perkamentmaker}
/
Dirck Heynricxzoon franchinmaeckerfranchinmaecker
1575-03-15
Dirck Heynricxzoon franchinmaecker
Waarboek-67 E-1571 (borg)Middelstegracht.049
171/06
Dirck Hillebrantsz {lakenbereider}
/
Dirck Hillebrantsz
1572-12-16
Stijntgen Dircksdr weduwe van Pieter Jansz linnenwever met Foy van Brouchoven als haar voogd in deze zaak (met Dirck Hillebrantsz als borg)
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Hooglandsekerkgracht.026
245/03
Dirck Hillebrantsz {lakenbereider}
/
Dirck Hillebrantsz voorlakenredervoorlakenreder
1573-08-00
Dirck Hillebrantsz voorlakenreder en Willem Hillebrantsz timmerman als voogden van Jan Cornelisz en Cunera Cornelisdr de nagelaten weeskinderen van hun broer Cornelis Hillebrantsz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Vliet.046-054
399/06
Dirck Jacobsz {scheepmaker}
/
Dirck Jacobss voors selver
1574-08-21
Dirck Jacobss voors selver
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Vliet.042-044
399/03
Dirck Jacobsz {scheepmaker}
/
Dirck Jacobsz scheepmakerscheepmaker
1574-08-21
Dirck Jacobsz scheepmaker (met zijn schoonvader mr. Dirck Arentsz als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Vliet.026.2
424/15
Dirck Jacobsz {scheepmaker}
/
Dirck Jacobsz scheepmakerscheepmaker
1575-01-05
Dirck Jacobsz scheepmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Vliet.042-044
203/07
Dirck Jacobsz {scheepmaker}
/
Dirck Jacobsz scheepmakers ervescheepmaker
1573-04-20
Dirck Jacobsz scheepmakers erve