BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 156. Aantal = 818.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.043-045
287/06
Symon Willemsz van Oyen
/
't Provenhuys van Symon van Ooyen
1553-02-17
't Provenhuys van Symon van Ooyen
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Donkersteeg.009.2
37/12

/
Adriaen Adriaensz backerbacker
1541-09-10
Adriaen Adriaensz backer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)OudeRijn.030-032
275/04
Arent Claesz {brouwer}
/
Adriaen Claesz broer van de verkoper
1552-10-02
Adriaen Claesz broer van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Middelstegracht.003
337/08
Adriaen Cornelisz Mijnheer {wolwever}
/
Adriaen Cornelisz wolleweverwollewever
1556-02-29
Adriaen Cornelisz wollewever
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.102
368/10
Adriaen Daniëlsz {koopman}
/
Adriaen Danielsz comankoopman
1558-01-19
Adriaen Danielsz coman
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Steenschuur.015
370/08

/
Adriaen Dircxz
1558-02-05
Gillis Dircxz ende Adriaen Dircxz voichden over Marijtgen, onmondige weeskint van Cornelis Willemsz ende Cornelia Dircxdr zijn huysvrouwe beyde zaliger gedachtenis
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Koppenhinksteeg.000.24
227/05
Adriaen Dircksz Cronkel {schuitenvoerder}
/
Adriaen Dircxz schuytvoerderschuytvoerder
1551-02-10
Adriaen Dircxz schuytvoerder
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Langebrug.063
302/03
Adriaen Dircksz {snijder}
/
Adriaen Dircxz snijdersnijder
1554-01-12
Adriaen Dircxz snijder in alle schijn als hij 'tselffde onlancx van den Burgermeesteren deser stede gecoft heeft
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.002
311/03
Adriaen Dircksz {snijder}
/
Adriaen Dircxz snijdersnijder
1554-04-19
Adriaen Dircxz snijder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.072
351/09
Adriaen Engelsz {bakker}
/
Adriaen Engelsz comancoman
1556-11-19
Adriaen Engelsz coman
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Koppenhinksteeg.000.24
227/04

/
Adriaen Engelsz kistemaickerkistemaicker
1551-02-10
Adriaen Engelsz kistemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.072
231/09
Adriaen Engelsz {bakker}
/
Adriaen Engelsz scrienwerckerscrienwercker
1551-03-09
Adriaen Engelsz scrienwercker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.126
242/11

/
Adriaen Fransz cuypercuyper
1551-07-10
Adriaen Fransz cuyper
Inbrengboek-1540-1559 (schuldeiser)Rapenburg.133
395/15
Adriaen Harmensz {metselaar}
/
Adriaen Harmansz metselairmetselair
1559
Adriaen Harmansz., metselair, wonende alhier binnen Leyden op de Vlyet
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Botermarkt.010
15/07
Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
Adriaen IJsbrantsz wantsnijderwantsnijder
1541-04-02
Adriaen IJsbrantsz wantsnijder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.053
369/12
Adriaen Jacobsz {voorspraak}
/
Adriaen Jacobsz
1558-02-01
Adriaen Jacobsz
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Middelstegracht.038-040
13/10

/
Adriaen Jacobsz Heynricx koemankoeman
1541-03-02
Adriaen Jacobsz Heynricx koemans schuyer mit haren erve
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Aalmarkt.015-016
260/04
Adriaen Jacobsz {scheepmaker}
/
Adriaen Jacopsz scheepmaickerscheepmaicker
1552-01-19
Adriaen Jacopsz scheepmaicker
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Aalmarkt.014
345/04
Adriaen Jacobsz {scheepmaker}
/
Adriaen Jacopsz scheepmaickers weduwescheepmaicker
1556-05-20
Alijdt Cornelisdochter Adriaen Jacopsz scheepmaickers weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Donkersteeg.007
37/08

/
Adriaen Jansz brouwerbrouwer
1541-09-10
Adriaen Jansz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Rapenburg.012.1
89/06
Adriaen Jansz van Barrevelt
/
Adriaen Jansz brouwerbrouwer
1544-04-11
Adriaen Jansz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Garenmarkt.002
103/04
Adriaen Jansz van Barrevelt
/
Adriaen Jansz brouwerbrouwer
1544-10-23
Adriaen Jansz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.070-072
345/17
Adriaen Jansz van Barrevelt
/
Adriaen Jansz erve
1556-05-20
after an Adriaen Jansz erve
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.070-072
260/05
Adriaen Jansz van Barrevelt
/
Adriaen Jansz wijlen brouwerwijlen brouwer
1552-01-19
Adriaen Jansz wijlen brouwer mit zijn poerte ende stege
Inbrengboek-1540-1559 (borg)NieuweRijn.052
346/04

/
Adriaen Pietersz glaescrijverglaescrijver
1556-08-12
Adriaen Pietersz glaescrijver
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hooigracht.048.1
387/04
Adriaen Thomasz {verwer, wever}
/
Adriaen Thomasz comankoopman
1558-12-07
Adriaen Thomasz coman
Inbrengboek-1540-1559 (borg)LangeMare.047
142/06

/
Adriaen Willemsz Wassenaer schuytvoerderschuitenvoerder
1547-01-08
Adriaen Willemsz Wassenaer schuytvoerder
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Koppenhinksteeg.000.06
214/06
Adriaentgen Cornelisdr Pot {Maarsmansteeg}
/
Adriane Cornelisdr Lucas Dircxz weduwe
1550-08-12
Adriane Cornelisdr Lucas Dircxz weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Maarsmansteeg.006
238/08
Adriaentgen Cornelisdr Pot {Maarsmansteeg}
/
Adriane Cornelisdr Lucas Dircxz's weduwe
1551-04-18
Adriane Cornelisdr Lucas Dircxz's weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.015.1
391/08
Adriana Pietersdr {vrouw van Cornelis Gerritsz}
/
Adriane Pietersdr
1558-12-30
de hooge camer van der voirn. Adriane Pietersdrs. huysinge ende erve
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.015.1
302/11
Cornelis Gerritsz {goudsmid}
/
Adriane Pietersdr Cornelis Gherrytsz goutsmidt weduwegoutsmidt
1554-01-12
Adriane Pietersdr Cornelis Gherrytsz goutsmidts weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.015.1
302/10
Adriana Pietersdr {vrouw van Cornelis Gerritsz}
/
Adriane Pietersdr Cornelis Gherrytsz goutsmidts weduwe
1554-01-12
Adriane Pietersdr Cornelis Gherrytsz goutsmidts weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Pieterskerkchoorsteeg.017
391/03
Adriana Pietersdr {vrouw van Cornelis Gerritsz}
/
Adriane Pietersdr weduwe van wijlen Cornelis Gerrytsz goutsmit
1558-12-30
Adriane Pietersdr weduwe van wijlen Cornelis Gerrytsz goutsmit
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.104
254/10
Aechte Jansdr {van Stolwijck}
/
Aechte Jansdr Ghijsbrecht van Stolcx weduwe
1551-11-28
Aechte Jansdr Ghijsbrecht van Stolcx weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Garenmarkt.008
339/03
Aechte Pouwelsdr {Buys}
/
Aechte Pouwelsdr Pieter Heynricxz Buys weduwe
een vierdeel en een zestiende deel

1556-03-17
Aechte Pouwelsdr Pieter Heynricxz Buys weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Houtstraat.007
40/03
Aechte Splintersdr {Swanenburg}
/
Aechte Splintersdr Ysaack Claesz weduwe
1541-09-23
Aechte Splintersdr Ysaack Claesz weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Rapenburg.016.2
373/15

/
Aelbaernt van Noorden weduwe
1558-02-28
erfgenamen van Agniese Willemsdr, Wijven Claesdr ende Machtelt Aelbaernt van Noorden weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hooigracht.069
245/03
Aelbrecht Dircksz Bral
/
Aelbrecht Dirck Pietersz drapierdrapier
1551-08-21
Aelbrecht Dirck Pietersz drapier
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Steenschuur.023.10
249/09
Aelbrecht Dircksz van Quackenbosch
/
Aelbrecht Dircxs weduwe
1551-10-06
Marie Jansdr Aelbrecht Dircxs weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Botermarkt.011
15/05

/
Aelbrecht Gerytsz den Hartoech schoemaickerschoenmaker
1541-04-02
Aelbrecht Gerytsz den Hartoech schoemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Boomgaardsteeg.017
146/04
Aelwijn Meesz {van Swanenburg, de oudste}
/
Aelwijn Meesz weduwe
1547-02-12
Hillegont Willemsdr Aelwijn Meesz weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.099
359/07

/
Aernt Adriaensz coperslaegercoperslaeger
1557-07-29
Aernt Adriaensz coperslaeger
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Hooigracht.067
13/04

/
Aernt Claesz
1541-03-02
Aernt Claesz
Inbrengboek-1540-1559 (koper)NieuweRijn.020-021
270/05
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Aernt Geryt Ewoutsz
1552-06-04
Aernt Geryt Ewoutsz
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.055
369/04
Arent Gillisz {slotenmaker}
/
Aernt Gielisz
1558-02-01
ende voirts vervangende Aernt Gielisz ende Katrijn Gielisdr zijn broeder ende zuster
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Kaiserstraat.004
394/18
Arent Harmensz {schoenlapper}
/
Aernt Harmansz scoelapperscoelapper
1559-02-06
Aernt Harmansz scoelappers cameren
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Kaiserstraat.031
131/09

/
Aernt Hedding
1546-04-14
Aernt Heddings camer mit hoeren erve
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Breestraat.102
254/08
Arent Jansz Broeder {Exalto}
/
Aernt Jansz Broeder kistemaickerkistemaicker
1551-11-28
Aernt Jansz Broeder kistemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Hooigracht.113
71/04
Arent Jansz {kalkbrander}
/
Aernt Jansz calckbarnercalckbarner
1543-01-03
Jan Jansz scheepmaicker in den name ende als voicht van Aernt Jansz calckbarners twee weeskinderen 't eene ghenaemt Geertruyt gewonnen bij Marijtgen Jan Pieterszoensdochter en 't ander genaemt Lijsbeth gewonnen bij Geertruyt Jansdochter
Inbrengboek-1540-1559 (gemachtigde)Noordeinde.052.2
222/03

/
Aernt Jansz scrienwerckerscrienwercker
1550-12-19
Aernt Jansz scrienwercker handelende voor Jan Pietersz metselaers kinderen
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)OudeRijn.030-032
197/03
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Aernt Wollebrantsz backerbacker
1550-01-31
Aernt Wollebrantsz backer
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Aalmarkt.014
345/08
Alijd Adriaensdr {Aalmarkt}
/
Alijdt
1556-05-20
Jacop Alijdt Joesgen ende Trijntgen gewonnen bij den voorn Adriaen Jacopsz haer man was zaliger gedachtenis
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Aalmarkt.014
345/03
Alijd Cornelisdr {vrouw van Adriaen Jacobsz}
/
Alijdt Cornelisdochter Adriaen Jacopsz scheepmaickers weduwe
1556-05-20
Alijdt Cornelisdochter Adriaen Jacopsz scheepmaickers weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.055-056
346/14
Alijd Dircksdr Hoens {Cock}
/
Alijdt Dircxdr Jan Cornelisz Cocken weduwe
1556-08-12
Alijdt Dircxdr Jan Cornelisz Cocken weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.055-056
300/05
Alijd Dircksdr Hoens {Cock}
/
Alijdt Dircxdr Jan Cornelisz Kocken weduwe
1553-11-27
Alijdt Dircxdr Jan Cornelisz Kocken weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Noordeinde.036-038
145/06
Allert Andriesz {appelkoper}
/
Allart Andriesz appelcoper zwager van de koper
1547-01-15
Allart Andriesz appelcoper zwager van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Vismarkt.002
200/05
Allert Andriesz {appelkoper}
/
Allert Andriesz
1550-02-10
Allert Andriesz
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.012
211/08
Allert Andriesz {appelkoper}
/
Allert Andriesz appelcoeperappelcoeper
1550-06-10
Allert Andriesz appelcoeper
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Maarsmansteeg.002
139/03
Allert Andriesz {appelkoper}
/
Allert Andriesz appelcoperappelcoper
1546-11-13
Allert Andriesz appelcoper
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Vismarkt.001
200/03
Allert Andriesz {appelkoper}
/
Allert Andriesz appelcoperappelcoper
1550-02-10
Allert Andriesz appelcoper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.012
289/07
Allert Andriesz {appelkoper}
/
Allert Andriesz appelcoperappelcoper
1553-02-11
Allert Andriesz appelcoper
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Vismarkt.002
201/03
Allert Andriesz {appelkoper}
/
Allert Andriesz voors
1550-02-10
Allert Andriesz voors
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Haarlemmerstraat.084
181/05
Allert Blasiusz {stoeldraaier}
/
Allert Blasiusz stoeldrayerstoeldrayer
1549-05-06
Allert Blasiusz stoeldrayer
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Maarsmansteeg.007
298/03
Allert Jacobsz de Haes
/
Allert Jacobsz de Haes
1553-10-10
Allert Jacobsz de Haes
Inbrengboek-1540-1559 (koper)NieuweRijn.053-054
300/04
Allert Quirijnsz {}
/
Allert Quyrijn Allertszz
1553-11-27
Allert Quyrijn Allertszz
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.053-054
346/13
Allert Quirijnsz {}
/
Allert Quyrijnsz
1556-08-12
Allert Quyrijnsz
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Papengracht.029.2
236/07

/
Amelis uuyten Enghe
1551-04-15
Amelis uuyten Enghe
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Papengracht.029.2
309/03

/
Amelis uuyten Enghe
1554-03-21
Amelis uuyten Enghe
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)LangeMare.047
142/03
Andries Allertsz {stoeldraaier}
/
Andries Allertsz stoeldrayerstoeldraaier
1547-01-08
Andries Allertsz stoeldrayer
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Noordeinde.036-038
145/05
Andries Allertsz {stoeldraaier}
/
Andries Allertsz stoeldrayerstoeldraaier
1547-01-15
Andries Allertsz stoeldrayer
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Haarlemmerstraat.084
235/03
Andries Allertsz {stoeldraaier}
/
Andries Allertsz waerdt in De Caetsbaenwaard
1551-04-14
Andries Allertsz waerdt in De Caetsbaen
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Steenschuur.023.11
249/03
Andries Jansz Heynoom {bierdrager}
/
Andries Jansz Heynoem scheepmaickerscheepmaicker
1551-10-06
Andries Jansz Heynoem scheepmaicker
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Vliet.023
321/05
Andries Mattheusz {Vliet}
/
Andryes Matheusz weduwe
1555-07-05
Marijtge Heynrick Jansz dr Andryes Matheusz weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Rapenburg.093
394/09
Annetgen Roelofsdr {vrouw van Cornelis Dircksz}
/
Annetgen Roelofsdr zijne huysvrouwe
1559-02-06
Annetgen Roelofsdr zijne huysvrouwe
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Noordeinde.036-038
57/04

/
Arent Pieter Claeszz in De Gulde Waegen
1542-04-01
Arent Pieter Claeszz in De Gulde Waegen
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Rapenburg.093
394/13
Barent Claesz {schilder}
/
Baernt Claesz schilders weduweschilder
1559-02-06
Geertruyt Jorysdr Baernt Claesz schilders weduwe maar wellicht is de koper Heynric Baerntsz
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Maarsmansteeg.005
298/06
Barent Huigenz {koopman}
/
Baernt Huygenz comancoman
1553-10-10
Baernt Huygenz coman
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.019
270/09
Baertgen Meesdr {Paedts}
/
Baerte Bertelmeesdr Jan Paeds Bouwensz weduwe
1552-06-04
Baerte Bertelmeesdr Jan Paeds Bouwensz weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.019
344/07
Baertgen Meesdr {Paedts}
/
Baerte Meesdr Jan Paeds Bouwensz weduwe
1556-05-06
Baerte Meesdr Jan Paeds Bouwensz weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (koper)OudeRijn.030-032
275/08
Balten Dircksz van Santen
/
Balthen Dircxz cuypercuyper
1552-10-02
Balthen Dircxz cuyper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Hooigracht.069
312/06
Barbara Maertensdr {Doesz}
/
Barbara Maertensdr Willem Doensz weduwe schoonmoeder van de koper
1554-06-22
Barbara Maertensdr Willem Doensz's weduwe schoonmoeder van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)NieuweRijn.071
351/05
Barthout Barthoutsz {timmerman}
/
Bartout Bairtoutsz tymmerman broertymmerman
1556-11-19
Oude Jan Jansz van Rossen scoonvader en Bartout Bairtoutsz tymmerman broer van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.004
138/07

/
Beatris Cornelis Engebrechtszsdr Claes Jansz van Schengen wedue
1546-10-16
Beatris Cornelis Engebrechtszsdr Claes Jansz van Schengen wedue
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Haarlemmerstraat.084
181/06
Blasius Allertsz {stoeldraaier}
/
Blasius Allerts stoeldrayer zoon van de koperstoeldrayer
1549-05-06
Blasius Allerts stoeldrayer zoon van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Maarsmansteeg.002
139/05
Blasius Allertsz {stoeldraaier}
/
Blasius Allertsz stoeldrayerstoeldrayer
1546-11-13
Blasius Allertsz stoeldrayer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)LangeMare.047
142/04
Blasius Allertsz {stoeldraaier}
/
Blasius Allertsz stoeldrayer broer van de verkoperstoeldraaier
1547-01-08
Blasius Allertsz stoeldrayer broer van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hooigracht.046
323/04
Bruin Willemsz {droogscheerder}
/
Bruyn Willemsz droichscherierdroichscherier
1555-08-14
Bruyn Willemsz droichscherier
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hooigracht.046
379/03
Bruin Willemsz {droogscheerder}
/
Bruyn Willemsz verwerverwer
1558-07-27
Bruyn Willemsz., verwer, zoo voir hemzelven ende als vader ende voicht van zijn drie weeskinderen als Willem, Pieter ende Lijsbet, gewonnen bij Ermtgen Heynricxdr., zijn huysvrouwe was zaliger gedachtenis
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Papengracht.013-017
373/03
Claes Adriaensz {brouwer}
/
Claes Adriaensz burgermeester
1558-02-28
Claes Adriaensz burgermeester
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Middelstegracht.005
337/04
Claes Adriaensz Mast
/
Claes Adriaensz Mast boeckprinter zwager van de verkoperboeckprinter
1556-02-29
Claes Adriaensz Mast boeckprinter zwager van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)SintJacobsgracht.000.08
218/10
Claes Adriaensz Mast
/
Claes Adryaensz Mast boeckeprinterboeckeprinter
1550
Claes Adryaensz Mast boeckeprinter
Inbrengboek-1540-1559 (schuldeiser)NieuweRijn.052
346/10
Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}
/
Claes Aelwijnsz
1556-08-12
Claes Aelwijnsz
Inbrengboek-1540-1559 (gemachtigde)Donkersteeg.007
37/03

/
Claes Claesz bailiu van Warmondt
1541-09-10
Claes Claesz., bailiu van Warmondt, in den name ende als procuratie hebbende van Jan Jansz. van Dordrecht alias den Coninck
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Vismarkt.004
238/03
Claes Cornelisz van Banchem
/
Claes Cornelisz van Bancken
1551-04-18
Claes Cornelisz van Bancken
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Hogewoerd.093-095
256/04
Claes Cornelisz van Banchem
/
Claes Cornelisz van Bancken
1552-01-02
Claes Cornelisz van Bancken
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.067
312/10
Claes Cornelisz van Banchem
/
Claes Cornelisz van Bancken
1554-06-22
Claes Cornelisz van Bancken
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Rapenburg.093
394/10
Claes Dircksz {wolwever}
/
Claes Dircxz wollewever heur oom zaliger gedachteniswollewever
1559-02-06
Claes Dircxz wollewever heur oom zaliger gedachtenis
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.045
274/08
Claes Gerrit Florisz {drapier}
/
Claes Geryt Floryszz
1552-09-22
Claes Geryt Floryszz
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Maarsmansteeg.011
258/04
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Claes Ghijsbrechtsz zijdelaickenvercoperzijdelaickenvercoper
1552-01-13
Claes Ghijsbrechtsz zijdelaickenvercoper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Papengracht.029.2
236/06
Claes Jan Claes Aelwijnsz Verhooch
/
Claes Jan Claes Aelwijnszz
1551-04-15
Claes Jan Claes Aelwijnszz
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.128
242/09
Claes Jansz de Goede
/
Claes Jansz brouwerbrouwer
1551-07-10
Claes Jansz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)NieuweRijn.052
346/09
Claes Jansz de Goede
/
Claes Jansz de Guede
1556-08-12
Claes Jansz de Guede
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)NieuweRijn.004
138/07

0/
Claes Jansz van Schengen wedue
1546-10-16
Beatris Cornelis Engebrechtszsdr Claes Jansz van Schengen wedue
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.021
388/05
Claes Jansz {warmoezenier-Middelstegracht}
/
Claes Jansz warmoesman
1558-12-07
Claes Jansz warmoesman
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Noordeinde.055
105/11

/
Claes Jansz wielmaeckerwielmaecker
1544
Claes Jansz wielmaecker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Noordeinde.055
26/10

/
Claes Janszoen de wielmaickers ervewielmaicker
1541-07-16
Claes Janszoen de wielmaickers erve
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Noordeinde.055
105/04

/
Claes Meesz warmoesmanwarmoesman
1544
Claes Meesz warmoesman
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Rapenburg.009
189/03

/
Claes Pietersz comancoman
1549-08-19
Claes Pietersz coman
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Warmoesmarkt.016
386/07
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pietersz jolierderjolierder
1558-12-05
Claes Pietersz jolierder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.050-051
346/12
Claes Reyer Claesz {veertig}
/
Claes Reyer Claeszz mit zijn consorten
1556-08-12
Claes Reyer Claeszz mit zijn consorten
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Donkersteeg.021
392/05
Claes Symonsz Oom {visser}
/
Claes Symonsz Oomsz schipperschipper
1559-01-03
Claes Symonsz Oomsz schipper
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Langebrug.063
302/08

/
Claes Symonsz weduwe
1554-01-12
Claes Symonsz weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Rapenburg.133
395/08
Claes Symonsz {wisselaar}
/
Claes Symonsz Wisselair
1559
vervangende in dese Claes Symonsz. Wisselair zijn medevoocht
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Breestraat.031
141/04
Claes Jansz van Berendrecht
/
Claes van Berendrecht schout van Leyden neef van de verkoperschout van Leyden
1547-01-05
Claes van Berendrecht schout van Leyden neef van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Boommarkt.002-002a
338/04
Coen Dircksz Buytewech {timmerman}
/
Coen Dircxz Buytenwech tymmermantymmerman
1556-03-09
Coen Dircxz Buytenwech tymmerman
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)SintJacobsgracht.000.08
218/12
Coenraad van Boschuysen VIIi
/
Coen van Bosshuyzen's weduwe
1550
Jonffrouw Aechte van Sonnevelt Coen van Bosshuyzen's weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Maarsmansteeg.011
258/03

/
Coman Baernt Huygensz
1552-01-13
Coman Baernt Huygensz
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Steenschuur.015
370/05
Neeltgen Cornelisdr Offgen {vrouw van Martijn Roelofsz}
/
Cornelia Cornelisdr Maertijn Roelofsz weduwe zijn suster
1558-02-05
vervangende Dirck Cornelisz zijn broeder ende Cornelia Cornelisdr Maertijn Roelofsz weduwe zijn suster
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Steenschuur.015
370/11
Cornelia Dircksdr {Offgen}
/
Cornelia Dircxdr
1558-02-05
Cornelis Willemsz ende Cornelia Dircxdr zijn huysvrouwe beyde zaliger gedachtenis
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.102
254/03
Cornelia Pietersdr {vogelkoper}
/
Cornelia Pietersdr Cornelis Dircxsz vogelcopers weduwe
1551-11-28
Cornelia Pietersdr Cornelis Dircxsz vogelcopers weduwe mit Symen Dircxz vogelcoper hair gecoren voicht in deze zaicke
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.001
105/05
Neeltgen Pietersdr van Noorde {vrouw van Louris Jansz}
/
Cornelia Pietersdr Louweris Jansz backers wedue
1544
Cornelia Pietersdr Louweris Jansz backers wedue
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Middelweg.019.1e
393/08
Neeltgen Jansdr {vrouw van Cornelis Lourisz}
/
Cornelie Cornelisdr Cornelis Lourysz weduwe
1559-01-09
Cornelie Cornelisdr Cornelis Lourysz weduwe scuyere
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Nieuwsteeg.018.8
249/11
Cornelia Gerritsdr {Quartelaer}
/
Cornelie Jan Heynricx Quartelaers weduwe
1551-10-06
Cornelie Jan Heynricx Quartelaers weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Noordeinde.045-047
189/08
Neeltgen Pietersdr van Noorde {vrouw van Louris Jansz}
/
Cornelie Pietersdr Louwerys Jansz backers wedue
1549-08-19
Cornelie Pietersdr Louwerys Jansz backers wedue erve
Inbrengboek-1540-1559 (borg)StilleRijn.012-013
390/07

/
Cornelis Adriaensz 't Graen steenplaetsersteenplaetser
1558-12-19
Cornelis Adriaensz 't Graen steenplaetser
Inbrengboek-1540-1559 (borg)OudeRijn.030-032
275/05
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz brouwerbrouwer
1552-10-02
Cornelis Adriaensz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.119
390/10
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz brouwerbrouwer
1558-12-19
Cornelis Adriaensz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)OudeRijn.030-032
275/07
Cornelis Adriaensz van Werckhoven
/
Cornelis Adriaensz wandtsnijderwandtsnijder
1552-10-02
Cornelis Adriaensz wandtsnijder
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Vismarkt.004
238/05
Cornelis Adriaensz van Werckhoven
/
Cornelis Adriaensz wantsnijderwantsnijder
1551-04-18
Jan Matheusz droechsceryer (deze coepe is na den inbreng gestelt op Cornelis Adriaensz wantsnijder waerdoer den wairbrief up hem gemaect is.)
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Nieuwsteeg.043.3
372/13
Cornelis Aelbrechtsz {slotenmaker}
/
Cornelis Aelbrechtsz den Hartooch slotemakerslotemaker
1558-02-26
Cornelis Aelbrechtsz den Hartooch slotemaker
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Vliet.023
321/06
Cornelis Andriesz {Vliet}
/
Cornelis Andriesz haar zoon
1555-07-05
Cornelis Andriesz hair zoon
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)NieuweRijn.071
351/03
Cornelis Barthoutsz {scheepmaker}
/
Cornelis Bairtoutsz sceepmaickersceepmaicker
1556-11-19
Cornelis Bairtoutsz sceepmaicker
Inbrengboek-1540-1559 (koper)NieuweRijn.071
231/07
Cornelis Barthoutsz {scheepmaker}
/
Cornelis Barthoutsz scheepmaickerscheepmaicker
1551-03-09
Cornelis Barthoutsz scheepmaicker
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Hooigracht.069
312/05
Cornelis Claesz {apotheker}
/
Cornelis Claesz apteeckers weduwe
1554-06-22
Marijtge Bertelmeesdr., Cornelis Claesz. apteeckers weduwe, moeder van de verkoper; Barbara Maertensdr., Willem Doensz.'s weduwe, schoonmoeder van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)NieuweRijn.018
344/04
Cornelis Claesz {apotheker}
/
Cornelis Claesz apteeckers weduweapteecker
1556-05-06
Marijtgen Bertelmeesdr Cornelis Claesz apteeckers weduwe mit Mees Cornelisz apteecker haer zoen ende gecoeren voicht in deze saicke
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Hooigracht.065
13/09

/
Cornelis Claesz Cocken weduwe
1541-03-02
Cornelis Claesz Cocken weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Rapenburg.009
189/05

/
Cornelis Claesz houcoper zwager van de verkoperhoucoper
1549-08-19
Cornelis Claesz houcoper zwager van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Noordeinde.052.2
222/07
Cornelis Claesz {houtkoper}
/
Cornelis Claesz houtcoper broershoutcoper
1550-12-19
Jan Claesz in den Houtuyn ende Cornelis Claesz houtcopers broers
Inbrengboek-1540-1559 (koper)NieuweRijn.013-015
289/04

/
Cornelis Claesz mandemaickermandemaicker
1553-02-11
Cornelis Claesz mandemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.044
379/10
Cornelis Claesz {metselaar}
/
Cornelis Claesz metselaermetselaar
1558-07-27
Cornelis Claesz metselaer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.044
323/05

/
Cornelis Claesz metselairmetselair
1555-08-14
Cornelis Claesz metselair
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Boomgaardsteeg.024
357/10
Cornelis Claesz {snijder}
/
Cornelis Claesz snijder alias Cuypertgen
1557-05-04
Cornelis Claesz snijder alias Cuypertgen
Inbrengboek-1540-1559 (borg)NieuweRijn.004
333/06
Cornelis Claesz {warmoezenier}
/
Cornelis Claesz warmoesman vader van de koperwarmoesman
1556-01-14
Cornelis Claesz warmoesman vader van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.048.1
379/12
Cornelis Cornelisz den Dubbelden
/
Cornelis Cornelisz den Dubbelden metselaermetselaar
1558-07-27
Cornelis Cornelisz den Dubbelden oick metselaer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.048.1
323/07
Cornelis Cornelisz den Dubbelden
/
Cornelis Cornelisz den Dubbelden metselairmetselair
1555-08-14
Cornelis Cornelisz den Dubbelden metselair
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.028.3
236/09
Cornelis Cornelisz {snijder, turfdrager}
/
Cornelis Cornelisz smidtsmidt
1551-04-15
Cornelis Cornelisz smidt
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.028.3
309/06
Cornelis Cornelisz {snijder, turfdrager}
/
Cornelis Cornelisz snijdersnijder
1554-03-21
Cornelis Cornelisz snijder
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Botermarkt.004
288/08
Cornelis Cornelisz {in de Bock, de oude}
/
Cornelis Cornelisz tynneghietertynneghieter
1553-02-06
Cornelis Cornelisz tynneghieter
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Breestraat.102
254/04
Cornelis Dircksz {vogelkoper}
/
Cornelis Dircxsz vogelcopers weduwevogelcopers
1551-11-28
Cornelia Pietersdr Cornelis Dircxsz vogelcopers weduwe mit Symen Dircxz vogelcoper hair gecoren voicht in deze zaicke
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hogewoerd.093-095
256/03

/
Cornelis Dircxsz wagenaerwagenaer
1552-01-02
Cornelis Dircxsz wagenaer
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Noordeinde.052.2
222/08

/
Cornelis Dircxz backerbacker
1550-12-19
Cornelis Dircxz backer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Korenbrugsteeg.002
383/05

/
Cornelis Dircxz broer van de koper
1558-10-07
Cornelis Dircxz broer van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Noordeinde.055
105/03

/
Cornelis Dircxz schoemaeckerschoemaecker
1544
Cornelis Dircxz schoemaecker
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Noordeinde.055
26/06

/
Cornelis Dircxz schoemaickerschoemaicker
1541-07-16
Cornelis Dircxz schoemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (vermelding)NieuweRijn.004
138/08

/
Cornelis Engebrechtszs
1546-10-16
Beatris Cornelis Engebrechtszsdr Claes Jansz van Schengen wedue
Inbrengboek-1540-1559 (belending)KortRapenburg.018
311/08
Neeltgen Pietersdr {vrouw van Cornelis Faesz}
/
Cornelis Faessen weduwe
1554-04-19
Cornelis Faessen weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)KortRapenburg.018
311/09
Cornelis Faesz {bostelman}
/
Cornelis Faessen weduwe
1554-04-19
Cornelis Faessen weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (koper)OudeRijn.030-032
197/06
Cornelis Fransz Gool
/
Cornelis Fransz Goel
1550-01-31
Cornelis Fransz Goel
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Hooglandsekerkgracht.002-004
152/04
Cornelis Fransz Gool
/
Cornelis Fransz Goel zwager van de verkoper
1547-10-18
Cornelis Fransz Goel zwager van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)NieuweRijn.071
351/06
Cornelis Gerritsz {verwer}
/
Cornelis Gerrytsz verwerverwer
1556-11-19
Cornelis Gerrytsz verwer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Maarsmansteeg.002
139/04

/
Cornelis Gerytsz appelcoper zwager van de verkoperappelcoper
1546-11-13
Cornelis Gerytsz appelcoper zwager van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.126
242/10
Cornelis Gerritsz van Poelgeest
/
Cornelis Gerytsz Poelgeest brouwerbrouwer
1551-07-10
Cornelis Gerytsz Poelgeest brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Middelstegracht.005
337/06

/
Cornelis Gerytsz verwerverwer
1556-02-29
Cornelis Gerytsz verwer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Breestraat.041
161/06
Cornelis Gijsbrechtsz {Schenaert}
/
Cornelis Gijsbrechtsz vader van de koper
1548-01-24
Cornelis Gijsbrechtsz vader van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Rapenburg.093
394/15
Cornelis Havicksz {tinnegieter}
/
Cornelis Havicxz zwager van de koper
1559-02-06
Cornelis Havicxz zwager van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.24
227/03
Cornelis Hendrick Wollebrantsz
/
Cornelis Heynrick Wollebrantszz
1551-02-10
Cornelis Heynrick Wollebrantszz
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Botermarkt.015.2
332/06
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Heynricxz scoemaickerscoemaicker
1555-12-23
Cornelis Heynricxz scoemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Breestraat.041
161/07
Cornelis Jacobsz {glasmaker}
/
Cornelis Jacobsz glaesmaickerglaesmaicker
1548-01-24
Cornelis Jacobsz glaesmaicker
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Haarlemmerstraat.122-126
242/07
Cornelis Jacobsz van der Maes
/
Cornelis Jacopsz vlascoopervlascooper
1551-07-10
Cornelis Jacopsz vlascooper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Kaiserstraat.033
131/08

/
Cornelis Jan Heynricxz blaeuverwers weduwe
1546-04-14
Cornelis Jan Heynricxz blaeuverwers weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.027
141/11

/
Cornelis Jansz de Zeer of Zeeuw
1547-01-05
Willem van Bosschuysen Jacobsz mit Cornelis Jansz de Zeer of Zeeuw
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Pieterskerkhof.002
210/05
Cornelis Lambrechtsz {speelman}
/
Cornelis Lambrechtsz Speelman haer zoon
1550-05-31
mit Cornelis Lambrechtsz Speelman haer zoon ende gecoeren voicht en borg
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hooigracht.057
299/08
Cornelis Lourisz {landman}
/
Cornelis Lourysz
1553-10-25
Cornelis Lourysz
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Haarlemmerstraat.260
299/04
Cornelis Lourisz {landman}
/
Cornelis Lourysz lantmanlantman
1553-10-25
Cornelis Lourysz lantman
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Middelweg.019.1e
393/09
Cornelis Lourisz {Middelweg}
/
Cornelis Lourysz weduwe
1559-01-09
Cornelie Cornelisdr Cornelis Lourysz weduwe scuyere
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Warmoesmarkt.018
159/06
Cornelis Matthijsz van Banchem
/
Cornelis Mathijsz van Bancken (schoonvader van de koper)
1548-01-18
Cornelis Mathijsz van Bancken (schoonvader van de koper)
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Warmoesmarkt.018
178/04
Cornelis Matthijsz van Banchem
/
Cornelis Mathijsz van Bancken (schoonvader van de verkoper)
1549-01-16
Cornelis Mathijsz van Bancken (schoonvader van de verkoper)
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Warmoesmarkt.018
159/05
Cornelis Jansz Vinck
/
Cornelis Meesz coerncopercoerncoper
1548-01-18
Cornelis Meesz coerncoper
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Warmoesmarkt.018
178/03
Cornelis Jansz Vinck
/
Cornelis Meesz coorncopercoorncoper
1549-01-16
Cornelis Meesz coorncoper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Langebrug.058.1
357/07
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Hout scrijverscrijver
1557-05-04
Cornelis Meesz van Hout scrijver
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Langebrug.058.2
357/09
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz voorn
1557-05-04
Cornelis Meesz voorn
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hooigracht.025.1
365/04
Cornelis Pietersz {bouwman}
/
Cornelis Pietersz bouman van Nucoopbouwman
1558-01-12
Cornelis Pietersz bouman van Nucoop
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Uiterstegracht.088-090
382/09
Cornelis Pietersz {landman}
/
Cornelis Pietersz lantmanlantman
1558-09-30
Cornelis Pietersz lantman's erve
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Botermarkt.011
15/06
Cornelis Pietersz {mandenmaker}
/
Cornelis Pietersz mandemaickermandenmaker
1541-04-02
Cornelis Pietersz mandemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Noordeinde.036-038
57/07
Cornelis Pietersz {molenaar}
/
Cornelis Pietersz molenaermolenaar
1542-04-01
Cornelis Pietersz molenaer
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Noordeinde.036-038
145/03
Cornelis Pietersz {molenaar}
/
Cornelis Pietersz molenaer alias Patermolenaar, pater
1547-01-15
Cornelis Pietersz molenaer alias Pater
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Houtstraat.000.1
68/04
Cornelis Rembrantsz {koopman}
/
Cornelis Rembrantsz schoemaeckerschoemaecker
1543-01-09
Cornelis Rembrantsz schoemaecker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.038-040
19/08

/
Cornelis van Dorp
1541-06-08
Cornelis van Dorp
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Rapenburg.012.1
89/03
Cornelis Jacobsz van Noorde
/
Cornelis van Noorde Jacobsz
1544-04-11
Cornelis van Noorde Jacobsz
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Noordeinde.027
118/03
Cornelis Franckenz {voorspraak}
/
Cornelis Vranckenz van Delft
1545-03-31
Cornelis Vranckenz van Delft
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.039
161/09
Cornelis Fredericksz {kistenmaker}
/
Cornelis Vredericxsz scrienwerckerscrienwercker
1548-01-24
Cornelis Vredericxsz scrienwercker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.039
287/05
Cornelis Fredericksz {kistenmaker}
/
Cornelis Vredericxz kistemaickerkistemaicker
1553-02-17
Cornelis Vredericxz kistemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Steenschuur.015
370/10
Cornelis Willemsz Offgen
/
Cornelis Willemsz beyde zaliger gedachtenis
1558-02-05
Cornelis Willemsz ende Cornelia Dircxdr zijn huysvrouwe beyde zaliger gedachtenis
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Garenmarkt.010.1
339/07
Cornelis Willemsz Offgen
/
Cornelis Willemsz eertijts drapenierderdrapenierder
1556-03-17
Cornelis Willemsz eertijts drapenierder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Garenmarkt.010.1
340/06
Cornelis Willemsz Offgen
/
Cornelis Willemsz eertijts drapenierderdrapenierder
1556-03-23
Cornelis Willemsz eertijts drapenierder
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Warmoesmarkt.018
178/05
Cornelis Willemsz {wantsnijder}
/
Cornelis Willemszoen wantsnijderwantsnijder
1549-01-16
Cornelis Willemszoen wantsnijder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Warmoesmarkt.018
386/08
Cornelis Willemsz {wantsnijder}
/
Cornelis Willemszoen wantsnijderwantsnijder
1558-12-05
Cornelis Willemszoen wantsnijder
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Haarlemmerstraat.122-126
242/04
Cornelis Woutersz van Santen
/
Cornelis Woutersz van Santen goutsmitgoutsmit
1551-07-10
Cornelis Woutersz van Santen goutsmit
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Hogewoerd.093-095
364/06
Cornelis Woutersz van Santen
/
Cornelis Woutersz van Santen oem van de koper
1557-12-30
Cornelis Woutersz van Santen oem van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)NieuweRijn.071
231/05
Cors Willemsz {droogscheerder}
/
Corstant Willemsz van Alphen droechsceryerdroechsceryer
1551-03-09
Ymmetgen Jacop Aernt Doensz scheepmaickers weduwe mit Corstant Willemsz van Alphen droechsceryer haer gecoeren voicht in deze saicke
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Breestraat.133
389/04
Costus Jacobsz Maljaert
/
Costus Jacobsz
1558-12-11
Costus Jacobsz
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Aalmarkt.015-016
260/03
Christoffel Jansz Luck
/
Cristoffel Jansz Lock schipperschipper
1552-01-19
Cristoffel Jansz Lock schipper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.012.2
89/07

/
d'erfgenaemen van mr Claes Paeds
1544-04-11
d'erfgenaemen van mr Claes Paeds
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Rapenburg.012.2
89/08
Claes Jansz Paedts {de oude}
/
d'erfgenaemen van mr Claes Paeds
1544-04-11
d'erfgenaemen van mr Claes Paeds
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Steenschuur.013
370/13

/
d'erfgenaemen van wijlen Frans Gerytszoen Goel
1558-02-05
d'erfgenaemen van wijlen Frans Gerytszoen Goel
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Steenschuur.013
370/14
Frans Gerritsz Gool {Goel}
/
d'erfgenaemen van wijlen Frans Gerytszoen Goel
1558-02-05
d'erfgenaemen van wijlen Frans Gerytszoen Goel
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.048.1
387/09

/
d'erfgenamen van wijlen Daniel Willemsz scrienwercker
1558-12-07
d'erfgenamen van wijlen Daniel Willemsz scrienwercker
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Hooigracht.048.1
387/10
Daniël Willemsz {schrijnwerker}
/
d'erfgenamen van wijlen Daniel Willemsz scrienwerckerscrienwercker
1558-12-07
d'erfgenamen van wijlen Daniel Willemsz scrienwercker
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Rapenburg.093
394/07

/
d'onmondige kinderen van wijlen Cornelis Dircxz verwersknecht
1559-02-06
d'onmondige kinderen van wijlen Cornelis Dircxz verwersknecht
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Rapenburg.093
394/08
Cornelis Dircksz {verwersknecht}
/
d'onmondige kinderen van wijlen Cornelis Dircxz verwersknechtverwersknecht
1559-02-06
d'onmondige kinderen van wijlen Cornelis Dircxz verwersknecht
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Kaiserstraat.031
131/06

/
Dammas Willemsz
1546-04-14
Dammas Willemsz
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hogewoerd.052
124/03

/
Dammas Willemsz coomancooman
1545-09-26
Dammas Willemsz cooman
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Rapenburg.023.1
388/04
Dammas Willemsz {rentmeester}
/
Dammas Willemsz eertijts snijdersnijder
1558-12-07
Dammas Willemsz eertijts snijder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Nieuwsteeg.043.2
372/14
Daniël Florisz {schoenmaker}
/
Daniel Florysz scoemakerscoemaker
1558-02-26
Daniel Florysz scoemaker
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)StilleRijn.012-013
390/03
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz scheepmaeckerscheepmaecker
1558-12-19
Daniel Jacobsz scheepmaecker
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Aalmarkt.014
345/05
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacopsz scheepmaickerscheepmaicker
1556-05-20
Daniel Jacopsz scheepmaicker ende Meester Otto Hack rector als voichden bij den burgermeesteren mitten weesmeesteren gecoren ende geordonneert over de vier weeskinderen van Alijdt Cornelisdr
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Apothekersdijk.026.4
203/07
Daniël Jansz Propheet {koopman}
/
Daniel Jansz snijdersnijder
1550-02-13
Daniel Jansz snijder
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Breestraat.102
254/07
Daniël Willemsz {schrijnwerker}
/
Daniel Willemsz kistemaickerkistemaicker
1551-11-28
Daniel Willemsz kistemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.046-048
274/09
Daniël Willemsz {schrijnwerker}
/
Daniel Willemsz kistemakerkistemaker
1552-09-22
Daniel Willemsz kistemaker
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Boomgaardsteeg.017
146/06
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraickvoorspraick
1547-02-12
David Egbertsz voorspraick
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.100
254/09
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraickevoorspraicke
1551-11-28
David Egbertsz voorspraicke
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.100
368/13
David Egbertsz {voorspraak}
/
Davidt Egbertsz voerspraeckevoerspraecke
1558-01-19
Davidt Egbertsz voerspraecke
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Breestraat.058
354/05
David Egbertsz {voorspraak}
/
Davidt Egbertsz voirspraickevoirspraicke
1557-02-25
Davidt Egbertsz voirspraicke
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Maarsmansteeg.004.1
238/06

/
de erfgenamen van Beatris Lambrechtsdr
1551-04-18
de erfgenamen van Beatris Lambrechtsdr
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Maarsmansteeg.004.1
238/07

/
de erfgenamen van Beatris Lambrechtsdr
1551-04-18
de erfgenamen van Beatris Lambrechtsdr
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.065
13/07

/
de erfgenamen van Katrijn Claesdr Cornelis Claesz Cocken weduwe
1541-03-02
de erfgenamen van Katrijn Claesdr Cornelis Claesz Cocken weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Hooigracht.065
13/08

/
de erfgenamen van Katrijn Claesdr Cornelis Claesz Cocken weduwe
1541-03-02
de erfgenamen van Katrijn Claesdr Cornelis Claesz Cocken weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (begunstigde)Warmoesmarkt.017
386/04

/
de erfgenamen van Kors Jacopsz schoemaker
1558-12-05
de erfgenamen van Kors Jacopsz schoemaker
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Warmoesmarkt.017
386/05
Cors Jacobsz {schoenmaker}
/
de erfgenamen van Kors Jacopsz schoemakerschoemaker
1558-12-05
de erfgenamen van Kors Jacopsz schoemaker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.033
141/08

/
de erfgenamen van meester Jacop van Veen
1547-01-05
de erfgenamen van meester Jacop van Veen
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Breestraat.033
141/09

/
de erfgenamen van meester Jacop van Veen
1547-01-05
de erfgenamen van meester Jacop van Veen
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.102
368/06

/
de twee naegelaten weeskinderen 1
1558-01-19
de twee naegelaten weeskinderen van wijlen Daniel Willemsz ende Anna Heynricxdr zijn huysvrouwe was zaliger gedachtenis
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.102
368/07

/
de twee naegelaten weeskinderen 2
1558-01-19
de twee naegelaten weeskinderen van wijlen Daniel Willemsz ende Anna Heynricxdr zijn huysvrouwe was zaliger gedachtenis
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Breestraat.102
368/08
Daniël Willemsz {schrijnwerker}
/
de twee naegelaten weeskinderen van wijlen Daniel Willemsz ende Anna Heynricxdr zijn huysvrouwe was zaliger gedachtenis
1558-01-19
de twee naegelaten weeskinderen van wijlen Daniel Willemsz ende Anna Heynricxdr zijn huysvrouwe was zaliger gedachtenis
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Aalmarkt.015-016
345/13
Alijd Cornelisdr {vrouw van Adriaen Jacobsz}
/
de voors weduwe ende weeskinderen van Adriaen Jacopsz
1556-05-20
de voors weduwe ende weeskinderen van Adriaen Jacopsz
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Aalmarkt.015-016
345/14
Adriaen Jacobsz {scheepmaker}
/
de voors weduwe ende weeskinderen van Adriaen Jacopsz
1556-05-20
de voors weduwe ende weeskinderen van Adriaen Jacopsz
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Doezastraat.001.11
395/13
Jannetgen {vrouw van Pieter Claesz}
/
de weduwe van Pieter Claes Meynen
1559
de weduwe van Pieter Claes Meynen
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Doezastraat.001.11
395/14
Pieter Claesz Meynen
/
de weduwe van Pieter Claes Meynen
1559
de weduwe van Pieter Claes Meynen
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.122
372/10
Marytgen Moeyten {Doe}
/
de weduwe van wijlen Mees Doenz zaliger gedachtenis
1558-02-26
de weduwe van wijlen Mees Doenz zaliger gedachtenis
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Rapenburg.122
372/11
Mees Doe {Rapenburg}
/
de weduwe van wijlen Mees Doenz zaliger gedachtenis
1558-02-26
de weduwe van wijlen Mees Doenz zaliger gedachtenis
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Breestraat.055
369/09
Gillis Gillisz {bode}
/
den onmondigen weeskinderen van wijlen Gyelis Gyelisz heemraetsbodeheemraetsbode
1558-02-01
Gerryt Jacobsz de Haes ende Gerryt Jansz Abbenbrouck als voochden over den onmondigen weeskinderen van wijlen Gyelis Gyelisz., heemraetsbode, ende Aerntgen Nanningsdr., zijn huysvrouwe, beyde zaliger gedachtenis
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.055
369/08

/
den onmondigen weeskinderen van wijlen Gyelis Gyelisz heemraetsbode ende Aerntgen Nanningsdr zijn huysvrouwe
1558-02-01
Gerryt Jacobsz de Haes ende Gerryt Jansz Abbenbrouck als voochden over den onmondigen weeskinderen van wijlen Gyelis Gyelisz., heemraetsbode, ende Aerntgen Nanningsdr., zijn huysvrouwe, beyde zaliger gedachtenis
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Rapenburg.028.6
68/06
Jacob Aelwijnsz Gool
/
den voors. Jacob Aelwijnszoon camer
1543-01-09
den voors. Jacob Aelwijnszoon camer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Gerecht.000.1
219/05

/
der stede vangenisse, genaamd "Schoenverdriet"
1550-10-31
der stede vangenisse, genaamd "Schoenverdriet"
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Breestraat.084
298/08
Coenraad van Boschuysen VIIi
/
die erffgenaemen van Coen van Busschuysen
1553-10-10
die erffgenaemen van Coen van Busschuysen
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Haarlemmerstraat.047-049
250/08

/
die tymmermans weduwe
achter
tymmerman
1551-10-22
Hillegondt Louwerys die tymmermans weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Aalmarkt.025
298/09
Ceeltgen {van Sonnevelt}
/
die weduwe van Jan van Zonnevelt
1553-10-10
die weduwe van Jan van Zonnevelt
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Aalmarkt.025
298/10
Jan van Sonnevelt
/
die weduwe van Jan van Zonnevelt
1553-10-10
die weduwe van Jan van Zonnevelt
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Hooigracht.048.1
387/05
Dirck Cornelisz den Dubbelden
/
Dirc Cornelisz den Dubbelen metselair broer van de verkopermetselaar
1558-12-07
Dirc Cornelisz den Dubbelen metselair broer van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)OudeRijn.019
353/03
Dirck Cornelisz den Dubbelden
/
Dirc Cornelisz metselaermetselaer
1557-02-08
Dirc Cornelisz metselaer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.042
393/07
Dirck Pietersz {Vergeyl}
/
Dirc Pietersz snijdersnijder
1559-01-09
Dirc Pietersz snijder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.054-056
354/08
Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck}
/
Dircgen Ulricxdr weduwe van wijlen Pieter Maertijnsz van Catwijck
1557-02-25
Dircgen Ulricxdr weduwe van wijlen Pieter Maertijnsz van Catwijck
Inbrengboek-1540-1559 (belending)LangeMare.043
142/09
Dirck Cornelisz (van Stopenburch) {schoenmaker}
/
Dirck Cornelisz schoemaker gebroedersschoenmaker
1547-01-08
Willeboert Cornelisz., Dirck Cornelisz. ende Pieter Cornelisz., gebroederen, schoemaker
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Steenschuur.015
370/04
Dirck Cornelisz de Graeff
/
Dirck Cornelisz zijn broeder
1558-02-05
vervangende Dirck Cornelisz zijn broeder ende Cornelia Cornelisdr Maertijn Roelofsz weduwe zijn suster
Inbrengboek-1540-1559 (belending)LangeMare.047
142/11

/
Dirck Dircxz Cordewagen cruyerkruier
1547-01-08
Dirck Dircxz Cordewagen cruyer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Hogewoerd.052
124/06

/
Dirck Dircxz vader van de koper warmoesmanwarmoesman
1545-09-26
Dirck Dircxz., vader van de koper, ende Thonis Pietersz., zijn huysvrouws vader, warmoesluyden
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Breestraat.002
311/04
Dirck Dircksz {Breestraat}
/
Dirck Dircxz vader van de verkoper
1554-04-19
Dirck Dircxz vader van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)NieuweRijn.046-048
274/04
Dirck Fransz Gool
/
Dirck Fransz Goelen weduwe
1552-09-22
Nelle Jansdr Dirck Fransz Goelen weduwe mit Jan Claes Corneliszoonszoon haer vader ende gecoeren voicht in deze saicke, tevens borg
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)NieuweRijn.052
346/08
Dirck Fransz Gool
/
Dirck Fransz Goelen weduwe
1556-08-12
Nelle Jansdr Dirck Fransz Goelen weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Middelstegracht.079
382/05

/
Dirck Gerytsz Keyser zaliger gedachtenis Marijtgens broeder
1558-09-30
Dirck Gerytsz Keyser zaliger gedachtenis Marijtgens broeder
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Botermarkt.004
288/05
Dirck Gerritsz Smaling
/
Dirck Gerytsz Smaling
1553-02-06
Marijtgen Jansdr Willem Aerntsz Thou's weduwe, mit Dirck Gerytsz. Smaling, haer gecoeren voicht in deze saicke.
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hooigracht.067
13/03

/
Dirck Gerytsz van de Werff
1541-03-02
Dirck Gerytsz van de Werff
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Breestraat.102
368/11

/
Dirck Heynricxz witmaeckerwitmaker
1558-01-19
Dirck Heynricxz witmaecker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Aalmarkt.003
230/07

/
Dirck IJsbrantsz schoemaickerschoemaicker
1551-02-12
Dirck IJsbrantsz schoemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.036-038
393/05
Dirck Jacobsz van Montfoort
/
Dirck Jacobsz van Montfoirt
1559-01-09
Dirck Jacobsz van Montfoirt
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.005-006
333/08
Dirck Jacobsz van Uitgeest
/
Dirck Jacopsz coorncoopercoorncooper
1556-01-14
Dirck Jacopsz coorncooper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hooigracht.057
299/09
Dirck Jansz {wantsnijder}
/
Dirck Jansz voorn
1553-10-25
Dirck Jansz voorn
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Haarlemmerstraat.260
299/03
Dirck Jansz {wantsnijder}
/
Dirck Jansz wantsnijder woenende tot Hairlemwantsnijder
1553-10-25
Dirck Jansz wantsnijder woenende tot Hairlem
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Breestraat.095
326/05
Dirck Cornelisz Mast
/
Dirck Mast
1555-10-22
Dirck Mast
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Noordeinde.055
26/04

/
Dirck Mouwerijnsz weduwe
1541-07-16
Marijtgen Dircxdr Dirck Mouwerijnsz weduwe mit Willem Claesz haer zoon ende gecoeren voicht in deze saicke
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Hooigracht.111
71/10
Dirck Nanningsz {Hooigracht}
/
Dirck Nannenz's weduwe
1543-01-03
Quyryna Jacobsdr Dirck Nannenz's weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.069
13/06
Dirck Pietersz Doe
/
Dirck Pietersz Doe
1541-03-02
Dirck Pietersz Doe
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Hooigracht.069
245/04
Dirck Pietersz Doe
/
Dirck Pietersz Doe zijn vader
1551-08-21
Dirck Pietersz Doe zijn vader
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Noordeinde.036-038
145/04
Dirck Pietersz {molenaar}
/
Dirck Pietersz molenaer broer van de verkopermolenaar
1547-01-15
Dirck Pietersz molenaer broer van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Warmoesmarkt.018
159/10
Dirck Rippertsz
/
Dirck Rippersz weduwe
1548-01-18
Dirck Rippersz weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.059
369/14
Dirck Hendricksz van der Does
/
Dirck van der Does
1558-02-01
Dirck van der Does
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Boomgaardsteeg.017
146/05
Dirck Jansz van Leeuwen {de oude}
/
Dirck van Leeuwen Jansz zwager van de verkoopster
1547-02-12
Dirck van Leeuwen Jansz zwager van de verkoopster
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hogewoerd.090
290/03

/
Dirck Willemsz van Homade olyslagerolyslager
1553-02-17
Dirck Willemsz van Homade olyslager
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.042
379/11

/
een huys ende erve toebehoerende Onse Liever Vrouwen Gasthuys binnen Leyden
1558-07-27
een huys ende erve toebehoerende Onse Liever Vrouwen Gasthuys binnen Leyden
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.046
323/06

/
een huys ende erve toebehoirende Onser Liever Vrouwengasthuys
1555-08-14
een huys ende erve toebehoirende Onser Liever Vrouwengasthuys binnen Leyden
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.060
354/07

/
een huys ende erve toebehoirende Sinte Kathrijne Gasthuys binnen Leyden
1557-02-25
een huys ende erve toebehoirende Sinte Kathrijne Gasthuys binnen Leyden
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Donkersteeg.019
392/06

/
een poort ende gange behoerende tot 't Huys ter Lucht
1559-01-03
een poort ende gange behoerende tot 't Huys ter Lucht
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Steenschuur.019
146/08
Egbert Adriaensz {voller}
/
Egbert Adriaensz volres weduevolre
1547-02-12
Lijsbet Dircxdr Egbert Adriaensz volres wedue
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Breestraat.055
369/10
Adriaentgen Nanningsdr {vrouw van Gillis Gillisz}
/
ende Aerntgen Nanningsdr zijn huysvrouwe
1558-02-01
Gerryt Jacobsz de Haes ende Gerryt Jansz Abbenbrouck als voochden over den onmondigen weeskinderen van wijlen Gyelis Gyelisz., heemraetsbode, ende Aerntgen Nanningsdr., zijn huysvrouwe, beyde zaliger gedachtenis
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Breestraat.102
368/09
Anna Hendricksdr {vrouw van Daniël Willemsz}
/
ende Anna Heynricxdr zijn huysvrouwe was zaliger gedachtenis
1558-01-19
de twee naegelaten weeskinderen van wijlen Daniel Willemsz ende Anna Heynricxdr zijn huysvrouwe was zaliger gedachtenis
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Papengracht.029.2
236/03
Erckenraad Claesdr van Lodensteyn
/
Erckenraet van Lodensteyn weduwe van Cornelis Dirck Domenszz
1551-04-15
Erckenraet van Lodensteyn weduwe ende boedelhoudster van Cornelis Dirck Domenszz mit Evert Cornelisz haer zoen ende gecoren voicht in deze saicke
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.137
316/11

/
erffgenamen van wijlen Bouwen Gerrytsz van Dorp
1555-01-17
erffgenamen van wijlen Bouwen Gerrytsz van Dorp
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Breestraat.137
316/12
Bouwen Gerritsz van Dorp
/
erffgenamen van wijlen Bouwen Gerrytsz van Dorp
1555-01-17
erffgenamen van wijlen Bouwen Gerrytsz van Dorp
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.014
373/11

/
erfgenamen van Agniese Willemsdr
1558-02-28
erfgenamen van Agniese Willemsdr, Wijven Claesdr ende Machtelt Aelbaernt van Noorden weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Rapenburg.014
373/12

/
erfgenamen van Agniese Willemsdr
1558-02-28
erfgenamen van Agniese Willemsdr, Wijven Claesdr ende Machtelt Aelbaernt van Noorden weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Rapenburg.026
120/06
Philips Philipsz Nachtegael IX
/
erfgenamen van Philips Nachtegael
1545-07-23
mede-erfgenamen van Philips Nachtegael, hoerluyder vader was, zaliger gedachtenis
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Papengracht.009
373/09

/
Ermgaert Pieter Paedzendr Jacop Gerytsz s weduwe
1558-02-28
Ermgaert Pieter Paedzendr Jacop Gerytsz s weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Hooigracht.046
379/07
Ermgaert Hendricksdr {Hooigracht}
/
Ermtgen Heynricxdr zijn huysvrouwe
1558-07-27
Ermtgen Heynricxdr zijn huysvrouwe
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Papengracht.029.2
236/05

/
Evert Cornelisz haer zoen
1551-04-15
Erckenraet van Lodensteyn weduwe ende boedelhoudster van Cornelis Dirck Domenszz mit Evert Cornelisz haer zoen ende gecoren voicht in deze saicke
Inbrengboek-1540-1559 (borg)NieuweRijn.020-021
270/07
Ewout Arent Gerritsz van Dam
/
Ewout Aerntsz zonen van de koper
1552-06-04
Willem Aerntsz ende Ewout Aerntsz zonen van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Rapenburg.093
394/05
Floortgen Cornelisdr {Rapenburg}
/
Floortgen Cornelisdr
1559-02-06
Jan Merchelisz tot Bergen schipper als man ende voocht van Floortgen Cornelisdr zijne huysvrouwe
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Haarlemmerstraat.053
203/05
Floris Hobbesz
/
Floris Hobbensz huysvrous vader van de koper
1550-02-13
Floris Hobbensz huysvrous vader van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Rapenburg.012.1
89/04
Floris Hobbesz
/
Floris Hobbenz
1544-04-11
Floris Hobbenz
Inbrengboek-1540-1559 (echtgenoot)Rapenburg.133
395/04
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
/
Florys Cornelisz stoeldrayerstoeldrayer
1559
Florys Cornelisz stoeldrayer als man ende voocht van Marijtgen Vincentendochter zijn huysvrouwe
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Rapenburg.009
189/04

/
Florys Dircxz soomansooman
1549-08-19
Florys Dircxz sooman
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Rapenburg.012.1
89/05
Floris Willemsz van Oyen
/
Florys van Oy zwager van de verkoper
1544-04-11
Florys van Oy zwager van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)SintJacobsgracht.000.08
218/07
Frans Jansz van Berendrecht
/
Frans
1550
ende hoere beyder jegenwoordige drie kinderen als Jan, Frans ende Machtelt, ende den kinderen die zij noch samen zullen moegen procreëeren
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Middelstegracht.010
365/07
Frans Claesz Mast
/
Frans Claesz Mast
1558-01-12
Frans Claesz Mast
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Middelstegracht.005
337/03
Frans Gerritsz Gool {Goel}
/
Frans Gherrytsz Goel
1556-02-29
Frans Gherrytsz Goel
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hooigracht.040
393/03

/
Frans Jacobsz Meyn
1559-01-09
Frans Jacobsz Meyn
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Koppenhinksteeg.000.04
214/09

/
Frans Jacopsz cuypercuyper
1550-08-12
Frans Jacopsz cuyper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Donkersteeg.007
37/07

/
Frans Jansz snijdersnijder
1541-09-10
Frans Jansz snijder
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Donkersteeg.009.1
37/11

/
Frans Jansz snijdersnijder
1541-09-10
Frans Jansz snijder
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Warmoesmarkt.017
386/06
Frans Corsz {schoenmaker}
/
Frans Korsz schoemaickerschoemaicker
1558-12-05
Frans Korsz schoemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.117
390/11
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1558-12-19
Frans Reyersz snijders erve
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Rapenburg.036
19/07

/
Frans Wiggersz aptekerapteker
1541-06-08
Hillegont Jansdr met Frans Wiggersz apteker hoer voicht
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Donkersteeg.021
392/04
Garbrant Wolphertsz {schipper}
/
Garbrant Wolffertsz schipperschipper
1559-01-03
Garbrant Wolffertsz schipper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)StilleRijn.012-013
390/06
Garbrant Wolphertsz {schipper}
/
Garbrant Wolphertsz schipperschipper
1558-12-19
Garbrant Wolphertsz schipper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.022
270/11
Gerlof Pietersz {pottenbakker}
/
Geerlof Pietersz pottebackerpottebacker
1552-06-04
Geerlof Pietersz pottebacker
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hooigracht.113
71/05
Geertruid Arentsdr {Cock, van Sassenheim}
/
Geertruyt
1543-01-03
Jan Jansz scheepmaicker in den name ende als voicht van Aernt Jansz calckbarners twee weeskinderen 't eene ghenaemt Geertruyt gewonnen bij Marijtgen Jan Pieterszoensdochter en 't ander genaemt Lijsbeth gewonnen bij Geertruyt Jansdochter
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Steenschuur.020.2-3
381/04

/
Geertruyt Aerntsdr
1558-09-30
Geryt Adriaensz de Vrije als man ende voicht van Geertruyt Aerntsdr zijn huysvrouwe
Inbrengboek-1540-1559 (echtgenoot)Hooigracht.113
71/08
Geertruid Jansdr {vrouw van Arent Jansz}
/
Geertruyt Jansdochter
1543-01-03
Jan Jansz scheepmaicker in den name ende als voicht van Aernt Jansz calckbarners twee weeskinderen 't eene ghenaemt Geertruyt gewonnen bij Marijtgen Jan Pieterszoensdochter en 't ander genaemt Lijsbeth gewonnen bij Geertruyt Jansdochter
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Rapenburg.093
394/12
Geertruid Jorisdr {vrouw van Barent Claesz}
/
Geertruyt Jorysdr Baernt Claesz schilders weduwe
1559-02-06
Geertruyt Jorysdr Baernt Claesz schilders weduwe maar wellicht is de koper Heynric Baerntsz
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hooigracht.097
359/03
Geertruid Jorisdr {vrouw van Barent Claesz}
/
Geertruyt Jorysdr weduwe van wijlen Baernt Claesz schilder
1557-07-29
Geertruyt Jorysdr weduwe van wijlen Baernt Claesz schilder
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.019
385/04
Gerrit Adriaensz de Vrije
/
Gerryt Adriaensz de Vrije
1558-11-25
Gerryt Adriaensz de Vrije
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.001
326/08
Gerrit Cornelisz {goudsmid}
/
Gerryt Cornelisz goutsmidtgoutsmidt
1555-10-22
Gerryt Cornelisz goutsmidt
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Breestraat.055
369/06
Gerrit Jacobsz de Haes
/
Gerryt Jacobsz de Haes
1558-02-01
Gerryt Jacobsz de Haes ende Gerryt Jansz Abbenbrouck als voochden over den onmondigen weeskinderen van wijlen Gyelis Gyelisz., heemraetsbode, ende Aerntgen Nanningsdr., zijn huysvrouwe, beyde zaliger gedachtenis
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Breestraat.055
369/07
Gerrit Jansz Abbenbrouck
/
Gerryt Jansz Abbenbrouck
1558-02-01
Gerryt Jacobsz de Haes ende Gerryt Jansz Abbenbrouck als voochden over den onmondigen weeskinderen van wijlen Gyelis Gyelisz., heemraetsbode, ende Aerntgen Nanningsdr., zijn huysvrouwe, beyde zaliger gedachtenis
Inbrengboek-1540-1559 (echtgenoot)Steenschuur.020.2-3
381/03
Gerrit Adriaensz de Vrije
/
Geryt Adriaensz de Vrije
1558-09-30
Geryt Adriaensz de Vrije als man ende voicht van Geertruyt Aerntsdr zijn huysvrouwe
Inbrengboek-1540-1559 (gemachtigde)Steenschuur.020.2-3
381/07

/
Geryt Aelbrechtsz
1558-09-30
Geryt Aelbrechtsz als gemachtigd van Pieter Aerntsz wezende uuytlandich
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Houtstraat.007
40/08
Gerrit Aelbrechtsz {priester}
/
Geryt Aelbrechtsz priesterpriester
1541-09-23
meester Dirck Symonsz. ende heeren Geryt Aelbrechtsz. uuyt Tessel priesteren
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)NieuweRijn.053-054
300/03
Gerrit Boeckelsz Buytewech
/
Geryt Boeckelsz Buytewech
1553-11-27
Geryt Boeckelsz Buytewech
Inbrengboek-1540-1559 (borg)NieuweRijn.020-021
270/08
Gerrit Boeckelsz Buytewech
/
Geryt Boekelsz Buytenwech
1552-06-04
Geryt Boekelsz Buytenwech
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Haarlemmerstraat.122-126
242/05
Gerrit Cornelisz Pot {bakker}
/
Geryt Cornelisz backer in De Potbacker in De Pot
1551-07-10
Geryt Cornelisz backer in De Pot
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Maarsmansteeg.009
258/05
Gerrit Cornelisz Pot {bakker}
/
Geryt Cornelisz backer in De Potbacker
1552-01-13
Geryt Cornelisz backer in De Pot
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Aalmarkt.001-002
230/05
Gerrit Egbertsz {brouwer, de oude}
/
Geryt Egbertsz vader van de koper
1551-02-12
Geryt Egbertsz vader van de koper; Symon Andriesz schuytvoerder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Donkersteeg.003-005
37/09
Gerrit IJsbrantsz {kalkbrander}
/
Geryt IJsbrantsz calckbrandercalckbrander
1541-09-10
Geryt IJsbrantsz calckbrander
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hogewoerd.091
364/07
Gerrit Joostenz {timmerman}
/
Geryt Joestenz tymmermantymmerman
1557-12-30
Geryt Joestenz tymmerman
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Burgsteeg.006
270/13
Gerrit Pietersz Lam
/
Geryt Lammen weduwe
1552-06-04
Hillegont Ghijsbrechtdr Geryt Lammen weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.148.1
53/08
Gerrit Lourisz {huikenmaker}
/
Geryt Louwersz hoeyckemaeckers ervehoeyckemaecker
1542-02-14
Geryt Louwersz hoeyckemaeckers erve
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Warmoesmarkt.019
178/07
Gerrit Pellenz {koperslager}
/
Geryt Pelgrimsz coperslagercoperslager
1549-01-16
Geryt Pelgrimsz coperslager
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Warmoesmarkt.019
159/07
Gerrit Pellenz {koperslager}
/
Geryt Pelgrumsz coperslagercoperslager
1548-01-18
Geryt Pelgrumsz coperslager
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Botermarkt.005
288/10
Gerrit Pietersz Boeytgen
/
Geryt Pietersz Boeytgen
1553-02-06
Geryt Pietersz Boeytgen
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Langebrug.063.1
302/05
Geertruid Gijsbrechtsdr {Langebrug}
/
Gheertruyt Ghijsbrechtsdr Jorys Willeboirtsz bontwerckers weduwe
1554-01-12
Gheertruyt Ghijsbrechtsdr Jorys Willeboirtsz bontwerckers weduwe mit hair poirte ende gange daironder gaende
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Langebrug.063
302/04
Gerrit Cornelisz Vinck {schilder, bakker}
/
Gherryt Cornelisz Vinck schilderschilder
1554-01-12
Gherryt Cornelisz Vinck schilder
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Boommarkt.002-002a
338/05
Gerrit Dircksz Buytewech {snijder}
/
Gherryt Dircxz snijder sijn broedersnijder
1556-03-09
Gherryt Dircxz snijder sijn broeder
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Breestraat.002
311/07
Gerrit Foysz van Tetrode
/
Gherryt Foeyensz scryenwerckerscryenwercker
1554-04-19
Gherryt Foeyensz scryenwercker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Ketelboetersteeg.008
316/10

/
Gherryt Gyelisz (schuyer / camer)
1555-01-17
d'ene schuyer eertijts geweest heeft een camer ende is affgetrocken van Gherryt Gyelisz huys daer hij nu ter tijt in woont
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Ketelboetersteeg.008
316/15

/
Gherryt Gyelisz voors
1555-01-17
Gherryt Gyelisz voors
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.095
326/03
Gerrit Splintersz {schrijnwerker}
/
Gherryt Splintersz scryenwerckerscryenwercker
1555-10-22
Gherryt Splintersz scryenwercker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Maarsmansteeg.009
298/05
Gerrit Cornelisz Pot {bakker}
/
Gheryt Cornelisz backer in De Gulden Potbacker
1553-10-10
Gheryt Cornelisz backer in De Gulden Pot
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Maarsmansteeg.002
200/06
Gijsbrecht Cornelisz van Campen
/
Ghijsbrecht Cornelisz Campen
1550-02-10
Ghijsbrecht Cornelisz Campen
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hogewoerd.092-096
290/05
Gijsbrecht Cornelisz van Campen
/
Ghijsbrecht Cornelisz Campen
1553-02-17
Ghijsbrecht Cornelisz Campen
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Maarsmansteeg.008.1
267/04
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierdercruyenierder
1552-04-27
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Maarsmansteeg.007
298/04
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierdercruyenierder
1553-10-10
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Botermarkt.023
53/03
Gijsbrecht Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/
Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz schoemakerschoemaker
1542-02-14
Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz schoemaker
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Rapenburg.124.1
372/03
Gijsbrecht Hendricksz van der Does
/
Ghijsbrecht Heynricxz scheepmakerscheepmaker
1558-02-26
Ghijsbrecht Heynricxz scheepmaker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.124.2
372/12
Gijsbrecht Jansz van Haerlem {Rapenburg}
/
Ghijsbrecht Jansz van Haerlem wonende tot Dordrecht
1558-02-26
Ghijsbrecht Jansz van Haerlem wonende tot Dordrecht met een huysken ende erve
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Botermarkt.016
332/07
Gijsbrecht Joostenz {bakker}
/
Ghijsbrecht Joostenz backerbacker
1555-12-23
Ghijsbrecht Joostenz backer
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Breestraat.104
254/11
Gijsbrecht van Stolwijck
/
Ghijsbrecht van Stolcx weduwe
1551-11-28
Ghijsbrecht van Stolcx weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Steenschuur.015
370/07

/
Gillis Dircxz
1558-02-05
Gillis Dircxz ende Adriaen Dircxz voichden over Marijtgen, onmondige weeskint van Cornelis Willemsz ende Cornelia Dircxdr zijn huysvrouwe beyde zaliger gedachtenis
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.029
141/07

/
Gillis Gellesz boede van de Hoogen Heemraedt van Rijnlandtboede van de Hoogen Heemraedt van Rijnlandt
1547-01-05
Gillis Gellesz boede van de Hoogen Heemraedt van Rijnlandt
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Kaiserstraat.031
131/04

/
Govert Jansz volre haer zoenvolre
1546-04-14
Lijsbeth Huygendochter mit Govert Jansz volre haer zoen ende gecoeren voicht in deze saicke
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Rapenburg.093
394/06
Grietgen Cornelisdr {Rapenburg}
/
Grietgen Cornelisdr
1559-02-06
Grietgen Cornelisdr
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Noordeinde.053
26/09

/
Harman die snijders weduwesnijder
1541-07-16
Margriete Harman die snijders weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Noordeinde.053
105/08

/
Harman Dircxz snijders weduesnijder
1544
Harman Dircxz snijders wedue
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Middelweg.019.1d
393/06
Dirck Jansz den Blauwen {priester}
/
Heer Dirck Jansz priesterpriester
1559-01-09
Heer Dirck Jansz priester
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Papengracht.017-021
373/05
Jan Jansz {priester}
/
heer Jan Jansz priesterpriester
1558-02-28
heer Jan Jansz priester
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Pieterskerkhof.002
210/06
Philips Ambrosiusz {priester}
/
Heer Phillips Ambrosiusz priesterpriester
1550-05-31
Heer Phillips Ambrosiusz priester
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Vrouwenkerkkoorstraat.005-011
352/09

/
Heer Pieter Jansz van Zoeterwouden
1557-01-02
Heer Pieter Jansz van Zoeterwouden erve ende oick in de graft
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkstraat.020
385/10
Quirijn Claesz {priester}
/
Heer Quyrijn Claesz priesterpriester
1558-11-25
Heer Quyrijn Claesz priester's ledich erve, gange ende poirte
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkhof.010
219/06

/
heer Reyer Jansz priesterpriester
1550-10-31
heer Reyer Jansz priester
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hooigracht.025.1
365/03
Willem Jansz {priester}
/
Heer Willem Jansz priester, canonick van Sinte Pancraescollegiepriester, canonick van Sinte Pancraescollegie, kanunnik
1558-01-12
Heer Willem Jansz priester, canonick van Sinte Pancraescollegie
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.041
161/03
Foy Pietersz van Zijl {priester}
/
Heeren Foeye van Zijl, priester, pater van den cloesterconvente van Sinte Ursulen binnen Leyenpriester
1548-01-24
Heeren Foeye van Zijl, priester, pater van den cloesterconvente van Sinte Ursulen binnen Leyen, in den name ende als gemachtigde van denzelven convente
Inbrengboek-1540-1559 (vermelding)Rapenburg.093
394/14
Hendrick Barentsz {kuiper}
/
Heynric Baerntsz
1559-02-06
Geertruyt Jorysdr Baernt Claesz schilders weduwe maar wellicht is de koper Heynric Baerntsz
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Botermarkt.015.2
332/07
Hendrick Adriaensz {van der Does}
/
Heynrick Adriaensz backer vader van de koperbacker
1555-12-23
Heynrick Adriaensz backer vader van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.066
345/15
Hendrick Claesz Cock {vleeshouwer}
/
Heynrick Claesz Cock
1556-05-20
Heynrick Claesz Cock ende Symon IJsbrantsz houtcooper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.066
260/06
Hendrick Claesz Cock {vleeshouwer}
/
Heynrick Claesz Cock vleyshoudervleyshouder
1552-01-19
Heynrick Claesz Cock vleyshouder mit zijn stege
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Garenmarkt.002
103/03

/
Heynrick Cornelis Cornelisz de Consten zoon
1544-10-23
Heynrick Cornelis Cornelisz de Consten zoon
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hooigracht.069
312/03
Hendrick Cornelisz {apotheker}
/
Heynrick Cornelisz apteecker wijntapperapteecker, wijntapper
1554-06-22
Heynrick Cornelisz apteecker wijntapper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hooigracht.069
245/06
Hendrick Cornelisz {apotheker}
/
Heynrick Cornelisz apteker zijn zwagerapteker
1551-08-21
Heynrick Cornelisz apteker zijn zwager
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.011-017
189/06

/
Heynrick die lindeweverlindewever
1549-08-19
Heynrick die lindewever
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Langebrug.059-061
302/09
Hendrick Dircksz {konijnenkoopman}
/
Heynrick Dircxz conijncoperconijncoper
1554-01-12
Heynrick Dircxz conijncoper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Korenbrugsteeg.002
383/06
Hendrick Dircksz {schoenmaker}
/
Heynrick Dircxz scoemakerschoenmaker
1558-10-07
Heynrick Dircxz scoemaker
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Hogewoerd.093-095
364/04
Hendrick Engelsz {drapier}
/
Heynrick Engelsz vader van de verkoper
1557-12-30
Heynrick Engelsz vader van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Hogewoerd.093-095
256/06
Hendrick Engelsz {drapier}
/
Heynrick Engelsz zijn vader
1552-01-02
Heynrick Engelsz zijn vader
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hogewoerd.050
124/08

/
Heynrick Eyngelsz schuytvoerderschuytvoerder
1545-09-26
Heynrick Eyngelsz schuytvoerder
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Rapenburg.131
395/11
Hendrick Jansz {wolwever}
/
Heynrick Jansz prenters weduwe
1559
Nelletgen Heynrick Jansz prenters weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Middelstegracht.077
382/08
Hendrick Jansz {raamwachter}
/
Heynrick Jansz raemwachterraemwachter
1558-09-30
Heynrick Jansz raemwachter
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.059
299/10
Hendrick Corsz {drapier}
/
Heynrick Korstantz drapenyerderdrapenyerder
1553-10-25
Heynrick Korstantz drapenyerder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.047-049
250/07

/
Hillegondt Louwerys die tymmermans weduwe
achter

1551-10-22
Hillegondt Louwerys die tymmermans weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Burgsteeg.006
270/12
Hillegond Gijsbrechtsdr {Lam}
/
Hillegont Ghijsbrechtdr Geryt Lammen weduwe
1552-06-04
Hillegont Ghijsbrechtdr Geryt Lammen weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Breestraat.058
354/06
Hillegond Gijsbrechtsdr {Breestraat}
/
Hillegont Ghijsbrechtsdr moeder van de koper
1557-02-25
Hillegont Ghijsbrechtsdr moeder van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Rapenburg.036
19/03

/
Hillegont IJsbrantsdr
1541-06-08
Hillegont IJsbrantsdr mit Pieter Colijn Eliasz hoeren gecooren voicht
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Rapenburg.036
19/06

/
Hillegont Jansdr
1541-06-08
Hillegont Jansdr met Frans Wiggersz apteker hoer voicht
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Donkersteeg.007
37/06

/
Hillegont Jansdr zijn huysvrouwe
1541-09-10
Thyman Gerytsz smit en Hillegont Jansdr zijn huysvrouwe
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Boomgaardsteeg.017
146/03
Hillegond Willemsdr {vrouw van Aelwijn Meesz}
/
Hillegont Willemsdr Aelwijn Meesz weduwe
1547-02-12
Hillegont Willemsdr Aelwijn Meesz weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.017
344/09
Huibrecht Jacobsz {tinnegieter}
/
Huybrecht Jacopsz tynneghietertynneghieter
1556-05-06
Huybrecht Jacopsz tynneghieter
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Donkersteeg.021
392/03

/
Huybrecht Pietersz schipperschipper
1559-01-03
Huybrecht Pietersz schipper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.262
299/06
Huig Dircksz van Banchem {witmaker}
/
Huych Dircxz franchijnmaickerfranchijnmaicker
1553-10-25
Huych Dircxz franchijnmaicker
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Hooigracht.048.1
387/06
Huig Dircksz van Banchem {witmaker}
/
Huych Dircxz van Bancken witmaeckerwitmaker
1558-12-07
Huych Dircxz van Bancken witmaecker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Papengracht.011
373/06

/
Huych Pietersz
1558-02-28
Huych Pietersz
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Hooigracht.069
245/05

/
Huych Pietersz droochscheryer oom van de verkoperdroochscheryer
1551-08-21
Huych Pietersz droochscheryer oom van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Vismarkt.005
267/06
Huig Willemsz van Hoogstraten
/
Huych Willemsz wantsnijderwantsnijder
1552-04-27
Huych Willemsz wantsnijder
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Warmoesmarkt.018
178/06
Huig Willemsz {wantsnijder}
/
Huych Willemsz wantsnijder (broer van de koper)wantsnijder
1549-01-16
Huych Willemsz wantsnijder (broer van de koper)
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Kaiserstraat.031
131/05

/
Huych Zegersz neve van de verkoopster
1546-04-14
Huych Zegersz neve van de verkoopster
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Vliet.023
321/03
IJsbrant Claesz {Vliet}
/
IJsbrant Claesz byerdragerbyerdrager
1555-07-05
IJsbrant Claesz byerdrager
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Botermarkt.023
53/04

/
IJsbrant Dircxz van Delf schoemakerschoemaker
1542-02-14
IJsbrant Dircxz van Delf schoemaker
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Haarlemmerstraat.084
235/04
IJsbrant Pietersz Pannekoek {stoeldraaier}
/
IJsbrant Pietersz stoeldrayerstoeldraaier
1551-04-14
IJsbrant Pietersz stoeldrayer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Botermarkt.025
53/07

/
IJsbrant Woutersz laeckencoperlaeckencoper
1542-02-14
IJsbrant Woutersz laeckencoper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)OudeRijn.030-032
275/06
IJsnout Jansz van der Nes
/
IJsnout Jansz brouwerbrouwer
1552-10-02
IJsnout Jansz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Pieterskerkchoorsteeg.019
385/03
Jacob Adriaensz de Vrije
/
Jacob Adriaensz de Vrije
1558-11-25
Jacob Adriaensz de Vrije
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.017
391/05
Jacob Adriaensz de Vrije
/
Jacob Adriaensz de Vrije waslichterwaslichter
1558-12-30
Jacob Adriaensz de Vrije waslichter
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Garenmarkt.004
103/05
Jacob Aelwijnsz Gool
/
Jacob Aelwijnsz Cool
1544-10-23
Jacob Aelwijnsz Cool
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Houtstraat.000.1
68/03
Jacob Aelwijnsz Gool
/
Jacob Aelwijnsz rootsiederrootsieder
1543-01-09
Jacob Aelwijnsz rootsieder
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Pieterskerkhof.008
219/03

/
Jacob Aelwijnsz verwerverwer
1550-10-31
Jacob Aelwijnsz verwer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.113
71/11
Jacob Claesz van Swieten
/
Jacob Claesz houtcoper
1543-01-03
Jacob Claesz houtcopers erve
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hooigracht.097
359/05
Jacob van Wijngaarden
/
Jacob heer tot Wijngairden
1557-07-29
Jacob heer tot Wijngairden
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.007
105/10
Jacob Huigenz {brouwer}
/
Jacob Huygenz brouwerbrouwer
1544
Jacob Huygenz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.007
189/07
Jacob Huigenz {brouwer}
/
Jacob Huygenz brouwerbrouwer
1549-08-19
Jacob Huygenz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Botermarkt.015.2
332/05
Jacob Huigenz {brouwer}
/
Jacob Huygenz brouwerbrouwer
1555-12-23
Jacob Huygenz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)OudeRijn.019
353/06
Jacob Jacob Roelenz {nettenbreier}
/
Jacob Jacob Roelofsz
1557-02-08
Jacob Jacob Roelofsz
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.133
389/03
Jacob Jacobsz {bode-met-de-roede}
/
Jacob Jacobsz bode mitter roedebode mitter roede
1558-12-11
Jacob Jacobsz bode mitter roede
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Boomgaardsteeg.017
146/10
Jacob Jansz Paedts
/
Jacob Jansz Paeds wedue
1547-02-12
Maria Jacob Jansz Paeds wedue erve
Inbrengboek-1540-1559 (koper)OudeRijn.019
353/04
Jacob Matthijsz {kuiper}
/
Jacob Mathijsz cuypercuyper
1557-02-08
Jacob Mathijsz cuyper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hooglandsekerkgracht.002-004
152/05
Jacob Pietersz {schipper}
/
Jacob Pietersz schipperschipper
1547-10-18
Jacob Pietersz schipper
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Garenmarkt.008
340/03

/
Jacob Vermij Willemsz wairt in den Burch in Den Haegewairt
1556-03-23
Jacob Vermij Willemsz wairt in den Burch in Den Haege
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.017
391/06
Jacob Willemsz {bontwerker}
/
Jacob Willemsz bontwerkerbontwerker
1558-12-30
Jacob Willemsz bontwerker
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Hogewoerd.088.1
28/05

/
Jacob Willemsz zeylmakerzeylmaker
1541-07-17
Jacob Willemsz zeylmaker
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Aalmarkt.014
345/07
Jacob Adriaensz {Aalmarkt}
/
Jacop
1556-05-20
Jacop Alijdt Joesgen ende Trijntgen gewonnen bij den voorn Adriaen Jacopsz haer man was zaliger gedachtenis
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)SintJacobsgracht.000.08
218/03
Jacob Aelwijnsz Gool
/
Jacop Aelwijnsz verwerverwer
1550
Jacop Aelwijnsz verwer
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)NieuweRijn.071
231/04
Jacob Arentsz Does
/
Jacop Aernt Doensz scheepmaickers weduwescheepmaicker
1551-03-09
Ymmetgen Jacop Aernt Doensz scheepmaickers weduwe mit Corstant Willemsz van Alphen droechsceryer haer gecoeren voicht in deze saicke
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Botermarkt.004
288/06
Jacob Berwoutsz
/
Jacop Berwoutszoen thynneghieterthynneghieter
1553-02-06
Jacop Berwoutszoen, thynneghieter; Jan Claesz., houtcoper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Papengracht.013-017
373/04

/
Jacop Coppier heer van Calslagen
1558-02-28
Jacop Coppier heer van Calslagen
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Kloksteeg.010-014
210/07
Jacob Cornelisz {steenhouwer}
/
Jacop Cornelisz stienhouderstienhouder
1550-05-31
Jacop Cornelisz stienhouder
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Rapenburg.036
19/05

/
Jacop Dircxz Turck bierdragerbierdrager
1541-06-08
Jacop Dircxz Turck bierdrager
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hogewoerd.052
124/05
Jacob Dircksz {warmoezenier}
/
Jacop Dircxz warmoesmanwarmoesman
1545-09-26
Jacop Dircxz warmoesman
Inbrengboek-1540-1559 (eigenaar)Rapenburg.026
120/07
Jacob Garbrantsz
/
Jacop Garbrantsz
1545-07-23
Jacop Garbrantsz
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Papengracht.009
373/10

/
Jacop Gerytsz s weduwe
1558-02-28
Ermgaert Pieter Paedzendr Jacop Gerytsz s weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Haarlemmerstraat.122-126
242/06
Jacob Jansz {lantaarnmaker}
/
Jacop Jansz lantaernmaicker vader van de koperlantaernmaicker
1551-07-10
Jacop Jansz lantaernmaicker vader van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Noordeinde.036-038
57/06

/
Jacop Jansz tymmermantimmerman
1542-04-01
Jacop Jansz tymmerman
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Garenmarkt.008
339/05
Jacob Jansz van der Graft
/
Jacop Jansz van der Graft
een vierdeel en een zestiende deel

1556-03-17
Jacop Jansz van der Graft
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Garenmarkt.000.07
381/12
Jacob Jansz van der Graft
/
Jacop Jansz van der Graften erve
1558-09-30
Jacop Jansz van der Graften erve
Inbrengboek-1540-1559 (echtgenoot)Rapenburg.026
120/04
Jacob Joostenz Houcquesloot
/
Jacop Joostenz Hoycquesloot
1545-07-23
Jacop Joostenz. Hoycquesloot als man ende voocht van Johanna Nachtegaels Philipsdr
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.073
312/09
Jacob Pieter Arentsz {drapier}
/
Jacop Pieter Aerntsz drapenierderdrapier
1554-06-22
Jacop Pieter Aerntsz drapenierder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.073
245/07
Jacob Pieter Arentsz {drapier}
/
Jacop Pieter Aertsz
1551-08-21
Jacop Pieter Aertsz
Inbrengboek-1540-1559 (borg)SintJacobsgracht.000.08
218/09
Jacob Pietersz {schipper}
/
Jacop Pietersz schipperschipper
1550
Jacop Pietersz schipper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)LangeMare.047
142/07
Jacob Pietersz {waard}
/
Jacop Pietersz schoemaickerschoenmaker
1547-01-08
Jacop Pietersz schoemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Steenschuur.020.4-5
381/11
Jacob Pietersz de Vries {verwer}
/
Jacop Pietersz verwerverwer
1558-09-30
Jacop Pietersz verwer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.053.1
203/08

/
Jacop Rijckensz lindeweverlindewever
1550-02-13
Jacop Rijckensz lindewever
Inbrengboek-1540-1559 (koper)NieuweRijn.005-006
138/05
Jacob Willemsz Ouwelant
/
Jacop Willemsz Ouwelandt
1546-10-16
Jacop Willemsz Ouwelandt
Inbrengboek-1540-1559 (koper)SintJacobsgracht.000.08
218/06
Jan Jansz van Berendrecht VII {de jonge}
/
Jan
1550
ende hoere beyder jegenwoordige drie kinderen als Jan, Frans ende Machtelt, ende den kinderen die zij noch samen zullen moegen procreëeren
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Boommarkt.002-002a
338/03
Jan Aelbrechtsz {runmolenaar}
/
Jan Aelbrechtsz rintmolenaerrintmolenaer
1556-03-09
Jan Aelbrechtsz rintmolenaer
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)NieuweRijn.046-048
274/05
Jan Claes Cornelisz de Goede
/
Jan Claes Corneliszoonszoon haer vader
1552-09-22
Nelle Jansdr Dirck Fransz Goelen weduwe mit Jan Claes Corneliszoonszoon haer vader ende gecoeren voicht in deze saicke, tevens borg
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Steenschuur.023.12
249/07
Jan Claes Woutersz {Steenschuur}
/
Jan Claes Woutersz weduwe
1551-10-06
Marijtgen Jan Claes Woutersz weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Steenschuur.020.1
381/10
Jan Claesz {koster}
/
Jan Claesz costerkoster
1558-09-30
Jan Claesz coster
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Steenschuur.023.11
249/04
Jan Claesz van Egmont
/
Jan Claesz Egmondt
1551-10-06
Jan Claesz Egmondt
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Haarlemmerstraat.260
299/05
Jan Claesz {perkamentmaker}
/
Jan Claesz franchijnmaicker in Marendorp omtrent die Zijlpoortfranchijnmaicker
1553-10-25
Jan Claesz franchijnmaicker in Marendorp omtrent die Zijlpoort
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Botermarkt.004
288/07
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1553-02-06
Jacop Berwoutszoen, thynneghieter; Jan Claesz., houtcoper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Noordeinde.052.2
222/06
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claesz in den Houtuyn houtcoper broershoutcoper
1550-12-19
Jan Claesz in den Houtuyn ende Cornelis Claesz houtcopers broers
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Steenschuur.015
370/03
Jan Cornelisz Offgen
/
Jan Cornelis Willemsz
1558-02-05
Jan Cornelis Willemsz voor hemzelven
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.048.2
387/07
Jan Cornelisz {appelkoopman}
/
Jan Cornelisz appelcoperappelkoopman
1558-12-07
deurgaende Jan Cornelisz appelcoper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.135.1
395/12
Jan Cornelisz Bont
/
Jan Cornelisz Bont (of Bout) scrienwerckerscrienwercker
1559
Jan Cornelisz Bont (of Bout) scrienwercker
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)NieuweRijn.055-056
346/15
Jan Cornelisz Cock {brouwer}
/
Jan Cornelisz Cocken weduwe
1556-08-12
Jan Cornelisz Cocken weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)NieuweRijn.055-056
300/06
Jan Cornelisz Cock {brouwer}
/
Jan Cornelisz Kocken weduwe
1553-11-27
Alijdt Dircxdr Jan Cornelisz Kocken weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (koper)NieuweRijn.004
333/05
Jan Cornelisz {warmoezenier}
/
Jan Cornelisz warmoesmanwarmoesman
1556-01-14
Jan Cornelisz warmoesman
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.045
250/09
Jan Claesz van Emden {snijder}
/
Jan die snijder uyt Eemderlandtsnijder
1551-10-22
Jan die snijder uyt Eemderlandt
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Apothekersdijk.023
334/06
Jan Dircksz {timmerman}
/
Jan Dircxz thymmermanthymmerman
1556-01-27
Jan Dircxz thymmerman
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Warmoesmarkt.018
159/04
Jan Dircksz van Oyen {bakker}
/
Jan Dircxz van Oeyen backer (schoonvader van de verkoper)
1548-01-18
Jan Dircxz van Oeyen backer (schoonvader van de verkoper)
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.149
197/09
Jan Florisz {linnenwever}
/
Jan Florisz lindeweverlindewever
1550-01-31
Jan Florisz lindewever
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.149
275/10
Jan Florisz {linnenwever}
/
Jan Florysz lyndeweverlyndewever
1552-10-02
Jan Florysz lyndewever
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.126
242/08
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Jan Frans Fransz brouwerbrouwer
1551-07-10
Jan Frans Fransz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Aalmarkt.001-002
230/04
Jan Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Jan Geryt Egbert Brouwersz
1551-02-12
Jan Geryt Egbert Brouwersz
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.034.2
19/09

/
Jan Govertsz soutmetersoutmeter
1541-06-08
Jan Govertsz soutmeter
Inbrengboek-1540-1559 (belending)StilleRijn.014.1
390/09
Jan Harmensz {brouwersknecht}
/
Jan Harmansz brouwersknechtbrouwersknecht
1558-12-19
Jan Harmansz brouwersknecht
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Breestraat.139
316/07
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz snijdersnijder
1555-01-17
Jan Harmansz snijder
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.058
354/03
Jan Harpersz {snijder}
/
Jan Harpersz snijdersnijder
1557-02-25
Jan Harpersz snijder
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)NieuweRijn.005-006
138/03
Jan Gerritsz Heye
/
Jan Heye Gerytsz
1546-10-16
Jan Heye Gerytsz
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Noordeinde.052.1
222/10
Jan Hendricksz Magerheyn
/
Jan Heyndericxz thymmermanthymmerman
1550-12-19
Jan Heyndericxz thymmerman
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.067
245/08
Jan Hendricksz Heynoom
/
Jan Heynricksz Heynoom
1551-08-21
Jan Heynricksz Heynoom
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Nieuwsteeg.018.8
249/12
Jan Hendricksz Quartelaer
/
Jan Heynricx Quartelaers weduwe
1551-10-06
Jan Heynricx Quartelaers weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hooigracht.067
13/05
Jan Hendricksz Heynoom
/
Jan Heynricxz Heyn Oem
1541-03-02
Jan Heynricxz Heyn Oem
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Haarlemmerstraat.047-049
250/03

/
Jan Heynricxz van Warmondt bijmanbijman
1551-10-22
Jan Heynricxz van Warmondt bijman
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Hooigracht.046
379/08

/
Jan Huygenz schipper opte Vlietschipper
1558-07-27
Jan Huygenz schipper opte Vliet
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Haarlemmerstraat.053
203/03

/
Jan Jansz backer bij de Reynsburger poertebacker
1550-02-13
Jan Jansz backer bij de Reynsburger poerte
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Korenbrugsteeg.002
383/04
Jan Jansz {bakker}
/
Jan Jansz backer op de Vlyetbakker
1558-10-07
Jan Jansz backer op de Vlyet
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Hogewoerd.088.1
28/06
Jan Jansz Coster {bakker}
/
Jan Jansz backer opte Hogewoertbacker
1541-07-17
Jan Jansz backer opte Hogewoert
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Hogewoerd.052
124/04

/
Jan Jansz backer opte Hogewoert stiefvader van de verkoperbacker
1545-09-26
Jan Jansz backer opte Hogewoert stiefvader van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Rapenburg.133
395/09
Jan Jansz {kuiper-Rapenburg}
/
Jan Jansz cuypercuyper
1559
Jan Jansz cuyper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.008
338/06
Jan Jansz {houtkoper}
/
Jan Jansz osseweyerosseweyer
1556-03-09
Jan Jansz osseweyer
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Hooigracht.113
71/03
Jan Jansz {scheepmaker}
/
Jan Jansz scheepmaickerscheepmaicker
1543-01-03
Jan Jansz scheepmaicker in den name ende als voicht van Aernt Jansz calckbarners twee weeskinderen 't eene ghenaemt Geertruyt gewonnen bij Marijtgen Jan Pieterszoensdochter en 't ander genaemt Lijsbeth gewonnen bij Geertruyt Jansdochter
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Breestraat.041
287/04
Jan Jansz van Berendrecht VIbis {smid}
/
Jan Jansz smitsmit
1553-02-17
Jan Jansz smit
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Koppenhinksteeg.000.06
214/04
Jan Jansz {Spiegel}
/
Jan Jansz snijder op de nuwe Vischmarctsnijder
1550-08-12
Jan Jansz snijder op de nuwe Vischmarct
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Ketelboetersteeg.010
316/16

/
Jan Jansz snijders schuyere
1555-01-17
Jan Jansz snijders schuyere
Inbrengboek-1540-1559 (borg)StilleRijn.012-013
390/08
Jan Jansz van Schagen {de oude}
/
Jan Jansz van Scagen molenaermolenaer
1558-12-19
Jan Jansz van Scagen molenaer
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Noordeinde.036-038
57/03

/
Jan Jansz wagenaer in de Kaetsbaen bij de Haechpoertwagenaar
1542-04-01
Jan Jansz wagenaer in de Kaetsbaen bij de Haechpoert
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Donkersteeg.007
37/04

/
Jan Jansz. van Dordrecht alias den Coninck
1541-09-10
Claes Claesz., bailiu van Warmondt, in den name ende als procuratie hebbende van Jan Jansz. van Dordrecht alias den Coninck
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Donkersteeg.009.1
37/10

/
Jan Jansz. van Dordrecht alias den Coninck
1541-09-10
Claes Claesz., bailiu van Warmondt, in den name ende als procuratie hebbende van Jan Jansz. van Dordrecht alias den Coninck
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.005
326/10
Jan Hendricksz Knijf
/
Jan Knijff Heynricxz goutsmidtgoutsmidt
1555-10-22
Jan Knijff Heynricxz goutsmidt
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.086
181/07
Jan Lenaertsz {stoeldraaier}
/
Jan Leenertsz stoeldrayerstoeldrayer
1549-05-06
Jan Leenertsz stoeldrayer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.086
352/08
Jan Lenaertsz {stoeldraaier}
/
Jan Lenaertsz stoeldraeyerstoeldraeyer
1557-01-02
Jan Lenaertsz stoeldraeyer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.086
235/05
Jan Lenaertsz {stoeldraaier}
/
Jan Lenaertsz stoeldrayerstoeldraaier
1551-04-14
Jan Lenaertsz stoeldrayer
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Rapenburg.023.1
388/03
Jan Lourisz {bakker}
/
Jan Lourisz eertijts backerbacker
1558-12-07
Jan Lourisz eertijts backer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.082
298/11
Jan Maertensz Meesters
/
Jan Maertsz cramercramer
1553-10-10
Jan Maertsz cramer
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Vismarkt.004
238/04

/
Jan Matheusz droechsceryerdroechsceryer
1551-04-18
Jan Matheusz droechsceryer (deze coepe is na den inbreng gestelt op Cornelis Adriaensz wantsnijder waerdoer den wairbrief up hem gemaect is.)
Inbrengboek-1540-1559 (echtgenoot)Rapenburg.093
394/04
Jan Marcelisz {schipper}
/
Jan Merchelisz tot Bergen schipperschipper
1559-02-06
Jan Merchelisz tot Bergen schipper als man ende voocht van Floortgen Cornelisdr zijne huysvrouwe
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)NieuweRijn.019
270/10
Jan Bouwensz Paedts
/
Jan Paeds Bouwensz weduwe
1552-06-04
Baerte Bertelmeesdr Jan Paeds Bouwensz weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)NieuweRijn.019
344/08
Jan Bouwensz Paedts
/
Jan Paeds Bouwensz weduwe
1556-05-06
Baerte Meesdr Jan Paeds Bouwensz weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Haarlemmerstraat.088-090
352/05
Jan Pietersz {kuiper}
/
Jan Pietersz cuypercuyper
1557-01-02
Jan Pietersz cuyper
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Noordeinde.052.2
222/04

/
Jan Pietersz metselaers kinderen
1550-12-19
Jan Pietersz metselaers kinderen
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Noordeinde.052.2
222/05

/
Jan Pietersz metselaers kinderen
1550-12-19
Jan Pietersz metselaers kinderen
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.051
250/06
Jan Pietersz van Dam
/
Jan Pietersz van Dam glaesmakerglaesmaker
1551-10-22
Jan Pietersz. van Dam glaesmaker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.051
203/06
Jan Pietersz van Dam
/
Jan Pietersz van Dam glaesscriverglaesscriver
1550-02-13
Jan Pietersz van Dam glaesscriver
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.095
359/06
Jan Pietersz van Delft
/
Jan Pietersz van Delft
1557-07-29
Jan Pietersz van Delft
Inbrengboek-1540-1559 (borg)NieuweRijn.071
231/08
Jan Pietersz van Rossum
/
Jan Pietersz van Rossen zijn schoenvader
1551-03-09
Jan Pietersz van Rossen zijn schoenvader
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.016
211/07
Jan Reyer Dircksz van Heemskerck
/
Jan Reyersz wijlen brouwerbrouwer
1550-06-10
Jan Reyersz wijlen brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.013-015
289/05

/
Jan Reyersz wijlen brouwer
1553-02-11
Jan Reyersz wijlen brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)NieuweRijn.013-015
289/06
Jan Reyer Dircksz van Heemskerck
/
Jan Reyersz wijlen brouwerbrouwer
1553-02-11
Jan Reyersz wijlen brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)NieuweRijn.046-048
274/07
Jan Reyer Dircksz van Heemskerck
/
Jan Reyersz wijlen brouwer vaderwijlen brouwer
1552-09-22
Jan Reyersz wijlen brouwer vader van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Haarlemmerstraat.084
181/04

/
Jan Roeten de Gortergorter
1549-05-06
Jan Roeten de Gorter
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.045
334/08
Jan Claesz van Emden {snijder}
/
Jan Snijder uuyt Westvalen
1556-01-27
an een scheytmuyr den voors Pieter Pietersz ende Jan Snijder uuyt Westvalen
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Breestraat.095
326/04
Jan Splintersz {bakker}
/
Jan Splintersz backer broer van de verkoperbakker
1555-10-22
Jan Splintersz backer broer van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Aalmarkt.014
345/11
Jan Symonsz Oom {schipper}
/
Jan Symonsz schipperschipper
1556-05-20
Jan Symonsz schipper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)SintJacobsgracht.000.08
218/04
Jan Jansz van Berendrecht VI {de oude}
/
Jan van Berendrecht
1550
Jan van Berendrecht
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Pieterskerkhof.008
219/04
Jan Jansz van Berendrecht VI {de oude}
/
Jan van Berendrecht
1550-10-31
Jan van Berendrecht
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Breestraat.002
311/06
Jan Dircksz van Brouchoven
/
Jan van Broechoven zwager van de koper
1554-04-19
Jan van Broechoven zwager van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.003
326/09
Jan van der Hage {boekbinder}
/
Jan van der Haege bouckebinderbouckebinder
1555-10-22
Jan van der Haege bouckebinder
Inbrengboek-1540-1559 (borg)NieuweRijn.013-015
211/06
Jan Dircksz van Oyen {bakker}
/
Jan van Oyen backer vader van de koperbacker
1550-06-10
Jan van Oyen backer vader van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)OudeRijn.015-017
353/07
Jan van Rijswijck {de oude}
/
Jan van Rijswijc
1557-02-08
Jan van Rijswijc
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.005.1
326/11
Jan Fredericksz {droogscheerder}
/
Jan Vredericxz droochscherierdroochscherier
1555-10-22
Jan Vredericxz droochscherier
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Breestraat.102
368/04
Jan Willemsz Munt {de oude}
/
Jan Willemsz Munt verwerverwer
1558-01-19
Jan Willemsz Munt verwer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.057
369/13
Jannetgen Jansdr {Breestraat}
/
Jannetgen Jansdr
1558-02-01
Jannetgen Jansdr
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Middelstegracht.079
382/06
Jeroen Maertensz {OudeRijn}
/
Jheronimus Maertijnsz
1558-09-30
Jheronimus Maertijnsz
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Haarlemmerstraat.084
181/03
Jeroen Maertensz {OudeRijn}
/
Jheronimus Martijnsz
1549-05-06
Jheronimus Martijnsz
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Aalmarkt.014
345/09
Joosgen Adriaensdr {Aalmarkt}
/
Joesgen
1556-05-20
Jacop Alijdt Joesgen ende Trijntgen gewonnen bij den voorn Adriaen Jacopsz haer man was zaliger gedachtenis
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Botermarkt.022
53/05
Joost Adriaensz {lepelmaker}
/
Joest Adriaensz lepelmakerlepelmaker
1542-02-14
Joest Adriaensz lepelmaker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Vrouwensteeg.018
230/10

/
Joest Janszoen houtsagerhoutsager
1551-02-12
mr Geryt Heynricxz chirurgijn's huys ende erve ende an Joest Janszoen houtsagers.
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.070
231/11
Joost Pietersz {brouwer, bakker}
/
Joest Pietersz brouwerbrouwer
1551-03-09
Joest Pietersz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.003
333/07
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/
Joest van Sonnevelt
1556-01-14
Joest van Sonnevelt
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Rapenburg.026
120/03
Jan Philipsz Nachtegael X
/
Johan Nachtegael Phlipsz
1545-07-23
Johan Nachtegael Phlipsz
Inbrengboek-1540-1559 (echtgenoot)Rapenburg.026
120/05
Johanna Philipsdr Nachtegael
/
Johanna Nachtegaels Philipsdr
1545-07-23
Jacop Joostenz. Hoycquesloot als man ende voocht van Johanna Nachtegaels Philipsdr
Inbrengboek-1540-1559 (borg)SintJacobsgracht.000.08
218/11
Aechte van Sonnevelt
/
Jonffrouw Aechte van Sonnevelt Coen van Bosshuyzen's weduwe
1550
Jonffrouw Aechte van Sonnevelt Coen van Bosshuyzen's weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.028.1
236/11

/
jonge Geryt Cornelis goutsmitgoutsmit
1551-04-15
jonge Geryt Cornelis goutsmit
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.028.1
309/08

/
Jonge Geryt Cornelisz goutsmit zijn broedergoutsmit
1554-03-21
Jonge Geryt Cornelisz goutsmit zijn broeder
Inbrengboek-1540-1559 (borg)NieuweRijn.052
346/05
Jan Jansz van Rossum {de jonge}
/
jonge Jan Jansz van Rossen vleyshouwer zwager van de verkopervleyshouwer
1556-08-12
jonge Jan Jansz van Rossen vleyshouwer zwager van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)NieuweRijn.004
333/04
Jan Jansz van Rossum {de jonge}
/
Jonge Jan Jansz van Rossum vleyshouwervleyshouwer
1556-01-14
Jonge Jan Jansz van Rossum vleyshouwer
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.002-004
152/03
Mees Garbrantsz {jonge}
/
Jonge Mees Garbrantsz
1547-10-18
Jonge Mees Garbrantsz
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Vliet.021
321/09

/
Joost Claesz van Egmonts weduwe
1555-07-05
Meynsgen Dircxdr Joost Claesz van Egmonts weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.070
351/08
Joost Pietersz {brouwer, bakker}
/
Joost Pietersz backerbacker
1556-11-19
Joost Pietersz backer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Haarlemmerstraat.047-049
250/04
Joris Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Jorys Pietersz zijdelaickenvercooper broer van de koperzijdelaickenvercooper
1551-10-22
Jorys Pietersz zijdelaickenvercooper broer van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Langebrug.063.1
302/06
Joris Willeboortsz {bontwerker}
/
Jorys Willeboirtsz bontwerckers weduwebontwercker
1554-01-12
Gheertruyt Ghijsbrechtsdr Jorys Willeboirtsz bontwerckers weduwe mit hair poirte ende gange daironder gaende
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.019
385/06
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Jorys Willemsz van Dobben zwager van de koper
1558-11-25
Jorys Willemsz van Dobben zwager van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Steenschuur.017
370/12
Joris Willemsz Veen
/
Jorys Willemsz Veen rootsiederrootsieder
1558-02-05
Jorys Willemsz Veen rootsieder
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.055
369/03
Carel Gillisz {timmerman}
/
Kaerl Gielisz
1558-02-01
Kaerl Gielisz
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Rapenburg.124.1
372/04
Catrijn Jansdr {vrouw van Pieter Michielsz, Gool}
/
Kathrijn Jansdr weduwe van wijlen Frans Gherytsz Gool
1558-02-26
Kathrijn Jansdr weduwe van wijlen Frans Gherytsz Gool
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Steenschuur.020.2-3
381/06

/
Katrijn Aerntsdr falyde baghijnen gesusterenfalyde baghijn
1558-09-30
Wyburch Aerntsdr ende Katrijn Aerntsdr falyde baghijnen gesusteren
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Pieterskerkhof.002
210/03
Catrijn Cornelisdr {vrouw van Lambrecht Jansz}
/
Katrijn Cornelisdr Lambrecht Jansz Speelmans weduwe
1550-05-31
Katrijn Cornelisdr Lambrecht Jansz Speelmans weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.055
369/05
Catrijn Gillisdr {van Balen}
/
Katrijn Gielisdr
1558-02-01
ende voirts vervangende Aernt Gielisz ende Katrijn Gielisdr zijn broeder ende zuster
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Warmoesmarkt.017
159/08
Cors Jacobsz {schoenmaker}
/
Kerstant Jacopsz schoemaickerschoemaicker
1548-01-18
Kerstant Jacopsz schoemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Warmoesmarkt.017
178/08
Cors Jacobsz {schoenmaker}
/
Kerstant Jacopsz schoemaickerschoemaicker
1549-01-16
Kerstant Jacopsz schoemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hogewoerd.093-095
256/09
Lambrecht Barentsz {molenaar, bakker}
/
Lambrecht Baerentsz
1552-01-02
Lambrecht Baerentszs huys ende erve
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hogewoerd.086
28/08
Lambrecht Barentsz {molenaar, bakker}
/
Lambrecht Baerntsz backerbacker
1541-07-17
Lambrecht Baerntsz backer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hogewoerd.093-095
364/08
Lambrecht Barentsz {molenaar, bakker}
/
Lambrecht Baerntsz backerbacker
1557-12-30
Lambrecht Baerntsz. backer's huys ende erve
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Pieterskerkhof.002
210/04
Lambrecht Jansz Speelman
/
Lambrecht Jansz Speelmans weduwe
1550-05-31
Katrijn Cornelisdr Lambrecht Jansz Speelmans weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Maarsmansteeg.008.1
267/03

/
Lambrecht Jansz van ts-Hertogenbossch comancoman
1552-04-27
Lambrecht Jansz. van ts-Hertogenbossch coman
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Middelstegracht.079
382/04

/
Lenaert Louwerysz haer dienderdiender
1558-09-30
Marijtgen Gerytsdr alias Marijtgen Keysers woenende tot Benthuysen mit Lenaert Louwerysz haer diender ende gecoeren voicht in deze saicke
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hooigracht.046
379/06
Lysbeth Bruinendr {vrouw van Adriaen Cornelisz}
/
Lijsbet
1558-07-27
Lijsbet
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.031
141/06
Lysbeth Dircksdr Stedehouders
/
Lijsbet Dircxdochter
1547-01-05
Lijsbet Dircxdochter
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Steenschuur.019
146/07
Lysbeth Dircksdr {vrouw van Egbert Adriaensz}
/
Lijsbet Dircxdr Egbert Adriaensz volres wedue
1547-02-12
Lijsbet Dircxdr Egbert Adriaensz volres wedue
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Vrouwenkerkkoorstraat.005-011
235/07

/
Lijsbet Vermors
1551-04-14
Lijsbet Vermors
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hooigracht.113
71/07
Lysbeth Arentsdr {Brandt, Cornelis Jan Fransz}
/
Lijsbeth
1543-01-03
Jan Jansz scheepmaicker in den name ende als voicht van Aernt Jansz calckbarners twee weeskinderen 't eene ghenaemt Geertruyt gewonnen bij Marijtgen Jan Pieterszoensdochter en 't ander genaemt Lijsbeth gewonnen bij Geertruyt Jansdochter
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Kaiserstraat.031
131/03

/
Lijsbeth Huygendochter
1546-04-14
Lijsbeth Huygendochter mit Govert Jansz volre haer zoen ende gecoeren voicht in deze saicke
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Vrouwenkerkkoorstraat.005-011
181/09

/
Lijsbeth Vermorssen erve
1549-05-06
Lijsbeth Vermorssen erve
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Rapenburg.001
105/06
Louris Jansz {bakker}
/
Louweris Jansz backers weduebacker
1544
Cornelia Pietersdr Louweris Jansz backers wedue
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.001
26/07
Louris Jansz {bakker}
/
Louwerys Jansz backerbacker
1541-07-16
Louwerys Jansz backer
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Noordeinde.045-047
189/09
Louris Jansz {bakker}
/
Louwerys Jansz backers weduebacker
1549-08-19
Cornelie Pietersdr Louwerys Jansz backers wedue erve
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Koppenhinksteeg.000.06
214/07
Lucas Dircksz {goudsmid}
/
Lucas Dircxz weduwe
1550-08-12
Lucas Dircxz weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Maarsmansteeg.006
238/09
Lucas Dircksz {goudsmid}
/
Lucas Dircxz's weduwe
1551-04-18
Adriane Cornelisdr Lucas Dircxz's weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (koper)SintJacobsgracht.000.08
218/08
Machteld Jansdr van Berendrecht
/
Machtelt
1550
ende hoere beyder jegenwoordige drie kinderen als Jan, Frans ende Machtelt, ende den kinderen die zij noch samen zullen moegen procreëeren
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.016.2
373/14

/
Machtelt Aelbaernt van Noorden weduwe
1558-02-28
erfgenamen van Agniese Willemsdr, Wijven Claesdr ende Machtelt Aelbaernt van Noorden weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hooigracht.069
312/08
Maerten Huigenz {verwer}
/
Maertijn Huygenz uuyter Haeghe
1554-06-22
Maertijn Huygenz uuyter Haeghe
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Steenschuur.015
370/06
Martijn Roelofsz {van der Mije}
/
Maertijn Roelofsz weduwe
1558-02-05
vervangende Dirck Cornelisz zijn broeder ende Cornelia Cornelisdr Maertijn Roelofsz weduwe zijn suster
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.021
385/07
Magdalena Cornelisdr {buidelmaker}
/
Magdalena Cornelisdr buydelmaecksterbuydelmaeckster
1558-11-25
Magdalena Cornelisdr buydelmaeckster
Inbrengboek-1540-1559 (belending)OudeVest.217
299/07
Martijn Allertsz {witmaker}
/
Mairtijn Allertsz witmaickerwitmaicker
1553-10-25
Mairtijn Allertsz witmaicker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.004
338/07
Maerten Jansz {snijder}
/
Mairtijn Jansz snijder
1556-03-09
Mairtijn Jansz snijder's huys ende erve
Inbrengboek-1540-1559 (koper)StilleRijn.012-013
390/05
Marcus Marcusz {scheepmaker}
/
Marcus Marcusz mede scheepmaeckerscheepmaecker
1558-12-19
Marcus Marcusz mede scheepmaecker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hogewoerd.091
256/07

/
Margriete Dircxsdr Walich Gerytszs weduwe
1552-01-02
Margriete Dircxsdr Walich Gerytszs weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Noordeinde.053
26/08

/
Margriete Harman die snijders weduwe
1541-07-16
Margriete Harman die snijders weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (vorig-eigenaar)Warmoesmarkt.018
159/09
Grietgen Hendricksdr Ripperts
/
Margriete Heynricxdr Dirck Rippersz weduwe
1548-01-18
Margriete Heynricxdr Dirck Rippersz weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Noordeinde.053
105/07

/
Margriete Heynricxdr Harman Dircxz snijders wedue
1544
Margriete Heynricxdr Harman Dircxz snijders wedue
Inbrengboek-1540-1559 (koper)SintJacobsgracht.000.08
218/05
Margriete Coenendr van Boschuysen
/
Margriete van Bosschuyzen
1550
Margriete van Bosschuyzen, zijn geëchte huysvrou
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Aalmarkt.014
345/12

/
Margryete Jansdr zijn moeder
1556-05-20
Margryete Jansdr zijn moeder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Boomgaardsteeg.017
146/09
Marytgen Claesdr {Paedts}
/
Maria Jacob Jansz Paeds wedue
1547-02-12
Maria Jacob Jansz Paeds wedue erve
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.047-049
250/10

/
Marie Florys Sickendr
achter

1551-10-22
Marie Florys Sickendr
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Steenschuur.023.10
249/08
Marytgen Jansdr Quartelaer {Quackenbosch, vrouw van Cornelis Claes Adriaensz}
/
Marie Jansdr Aelbrecht Dircxs weduwe
1551-10-06
Marie Jansdr Aelbrecht Dircxs weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Hooigracht.069
312/04
Marytgen Bartholomeusdr {vrouw van Cornelis Claesz}
/
Marijtge Bertelmeesdr Cornelis Claesz apteeckers weduwe moeder van de verkoper
1554-06-22
Marijtge Bertelmeesdr., Cornelis Claesz. apteeckers weduwe, moeder van de verkoper; Barbara Maertensdr., Willem Doensz.'s weduwe, schoonmoeder van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Vliet.023
321/04
Marytgen Hendricksdr {vrouw van Andries Mattheusz}
/
Marijtge Heynrick Jansz dr Andryes Matheusz weduwe
1555-07-05
Marijtge Heynrick Jansz dr Andryes Matheusz weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)NieuweRijn.018
344/03
Marytgen Bartholomeusdr {vrouw van Cornelis Claesz}
/
Marijtgen Bertelmeesdr Cornelis Claesz apteeckers weduwe
1556-05-06
Marijtgen Bertelmeesdr Cornelis Claesz apteeckers weduwe mit Mees Cornelisz apteecker haer zoen ende gecoeren voicht in deze saicke
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Langebrug.063
302/07

/
Marijtgen Claes Symonsz weduwe
1554-01-12
Marijtgen Claes Symonsz weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Noordeinde.055
26/03

/
Marijtgen Dircxdr Dirck Mouwerijnsz weduwe
1541-07-16
Marijtgen Dircxdr Dirck Mouwerijnsz weduwe mit Willem Claesz haer zoon ende gecoeren voicht in deze saicke
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Apothekersdijk.024
334/03
Marytgen Florisdr Sick
/
Marijtgen Florys Sickendr
1556-01-27
Marijtgen Florys Sickendr
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Middelstegracht.079
382/03

/
Marijtgen Gerytsdr alias Marijtgen Keysers woenende tot Benthuysen
1558-09-30
Marijtgen Gerytsdr alias Marijtgen Keysers woenende tot Benthuysen mit Lenaert Louwerysz haer diender ende gecoeren voicht in deze saicke
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Steenschuur.023.12
249/06
Marytgen {vrouw van Jan Claes Woutersz}
/
Marijtgen Jan Claes Woutersz weduwe
1551-10-06
Marijtgen Jan Claes Woutersz weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Hooigracht.113
71/06
Marytgen Jansdr {vrouw van Arent Jansz}
/
Marijtgen Jan Pieterszoensdochter
1543-01-03
Jan Jansz scheepmaicker in den name ende als voicht van Aernt Jansz calckbarners twee weeskinderen 't eene ghenaemt Geertruyt gewonnen bij Marijtgen Jan Pieterszoensdochter en 't ander genaemt Lijsbeth gewonnen bij Geertruyt Jansdochter
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Botermarkt.015.2
332/03

/
Marijtgen Jansdr van Dam weduwe van wijlen Willem Aerntsz Tou
1555-12-23
Marijtgen Jansdr van Dam weduwe van wijlen Willem Aerntsz Tou
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Botermarkt.004
288/03
Marytgen Jansdr Smaling {Thou, vrouw van Cornelis Cornelisz}
/
Marijtgen Jansdr Willem Aerntsz Thou's weduwe
1553-02-06
Marijtgen Jansdr Willem Aerntsz Thou's weduwe, mit Dirck Gerytsz. Smaling, haer gecoeren voicht in deze saicke.
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Steenschuur.015
370/09
Marytgen Cornelisdr Offgen {van Leeuwen}
/
Marijtgen onmondige weeskint
1558-02-05
Gillis Dircxz ende Adriaen Dircxz voichden over Marijtgen onmondige weeskint van Cornelis Willemsz ende Cornelia Dircxdr zijn huysvrouwe beyde zaliger gedachtenis
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Langebrug.058.1
357/03
Marytgen Rippertsdr {vrouw van Jacob Jansz}
/
Marijtgen Rippertsdr weduwe van wijlen Jacop Jansz
1557-05-04
Marijtgen Rippertsdr weduwe van wijlen Jacop Jansz met Willem Claesz Egmondt haer zwager ende gecoeren voicht
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Rapenburg.133
395/05
Marytgen Vincentendr {Steenschuur}
/
Marijtgen Vincentendochter zijn huysvrouwe
1559
Marijtgen Vincentendochter zijn huysvrouwe
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.139
316/03

/
Maritgen Gherrytsdr weduwe van wijlen Daem Dircxz
1555-01-17
Maritgen Gherrytsdr weduwe van wijlen Daem Dircxz met Pouwels Willemsz scryenwercker in 't Gulden Cantoir haer gecoren voocht in deze zaicke
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Kaiserstraat.057.3
321/10
Marie Jansdr {Sick}
/
Marye Pieter Sicken weduwe
NB. deze belending is verdacht

1555-07-05
Marye Pieter Sicken weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.031
141/03
Mattheus Jansz van Berendrecht III
/
Matheus van Berendrecht
1547-01-05
Matheus van Berendrecht
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hogewoerd.088.1
28/04
Matthijs Symonsz {kuiper}
/
Mathijs Symonsz cuypercuyper
1541-07-17
Mathijs Symonsz cuyper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Garenmarkt.006
339/08
Mees Aelwijnsz van Swanenburg
/
Mees Aelwijnsz drapenierderdrapenierder
1556-03-17
Mees Aelwijnsz drapenierder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Garenmarkt.006
340/05
Mees Aelwijnsz van Swanenburg
/
Mees Aelwijnsz drapyerdrapyer
1556-03-23
Mees Aelwijnsz drapyer
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)NieuweRijn.018
344/05
Mees Cornelisz {drapier, apotheker}
/
Mees Cornelisz apteecker haer zoenapteecker
1556-05-06
Marijtgen Bertelmeesdr Cornelis Claesz apteeckers weduwe mit Mees Cornelisz apteecker haer zoen ende gecoeren voicht in deze saicke
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Garenmarkt.008
339/06
Mees Cornelisz {drapier, apotheker}
/
Mees Cornelisz drapenierder
een vierdeel en een zestiende deel
drapenierder
1556-03-17
Mees Cornelisz drapenierder
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Garenmarkt.008
340/04
Mees Cornelisz {drapier, apotheker}
/
Mees Cornelisz drapenierderdrapenierder
1556-03-23
Mees Cornelisz drapenierder
Inbrengboek-1540-1559 (borg)StilleRijn.012-013
390/04
Mees Cornelisz {timmerman}
/
Mees Cornelisz tymmerman zwager van de verkopertymmerman
1558-12-19
Mees Cornelisz tymmerman zwager van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)NieuweRijn.018
344/06
Mees Havicksz {tinnegieter/kapitein}
/
Mees Havicxz tynnegietertynnegieter
1556-05-06
Mees Havicxz tynnegieter
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Warmoesmarkt.017
386/03

/
Meester Anthonis Gillisz scrijverscrijver
1558-12-05
Meester Anthonis Gillisz scrijver
Inbrengboek-1540-1559 (schuldeiser)NieuweRijn.052
346/11

/
meester Cornelis Pietersz
1556-08-12
meester Cornelis Pietersz
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Houtstraat.007
40/07
Dirck Symonsz van Houdt {priester}
/
meester Dirck Symonsz priesterpriester
1541-09-23
meester Dirck Symonsz. ende heeren Geryt Aelbrechtsz. uuyt Tessel priesteren
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Breestraat.031
141/05
Jacob de Milde
/
Meester Jacob de Milde licenciaet in de rechtenlicenciaet in de rechten
1547-01-05
Meester Jacob de Milde licenciaet in de rechten pensionaris der voors. stede
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Aalmarkt.014
345/06
Oth Hack
/
Meester Otto Hack rectorrector
1556-05-20
Meester Otto Hack rector
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Vliet.021
321/08

/
Meynsgen Dircxdr Joost Claesz van Egmonts weduwe
1555-07-05
Meynsgen Dircxdr Joost Claesz van Egmonts weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Houtstraat.007
40/06
Michiel Jansz Uytreder
/
Michiel Jansz zwager van Aechte Splintersdr
Michiel is schoonzoon van Aechte Splintersd

1541-09-23
Michiel Jansz. zwager van Aechte Splintersdr
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.023.2
388/06
Michiel Jansz Roos
/
Michyel Jansz boumanbouman
1558-12-07
Michyel Jansz bouman
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.135
316/13
Michiel Jansz {wijntapper}
/
Michyel Jansz wijntapperwijntapper
1555-01-17
Michyel Jansz wijntapper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.139
316/09

/
mit twee schuyeren ende heuren erven uuytgaende in de Zackstege
1555-01-17
mit twee schuyeren ende heuren erven uuytgaende in de Zackstege
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkhof.010
219/07
Aelbrecht Symonsz van Assendelft
/
mr Aelbrecht Symonsz van Assendelft
1550-10-31
mr Aelbrecht Symonsz van Assendelft
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Haarlemmerstraat.122-126
242/03
Cornelis Evertsz {barbier}
/
Mr Cornelis Evertsz cyrurgijncyrurgijn
1551-07-10
Mr Cornelis Evertsz cyrurgijn
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.093
326/12
Cornelis Jansz van Veen
/
Mr Cornelis van Veen Jansz
1555-10-22
Mr Cornelis van Veen Jansz
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Hooglandsekerkgracht.002-004
152/06
Frans Adriaensz {steenbakker}
/
mr Frans Adriaensz
1547-10-18
mr Frans Adriaensz
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Noordeinde.027
118/04
Gerrit Gerritsz {hoefsmid}
/
mr Geryt Gerytsz houfslager
1545-03-31
mr Geryt Gerytsz houfslager
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Noordeinde.029
118/05
Gerrit Gerritsz {hoefsmid}
/
mr Geryt Gerytsz voors zelver
1545-03-31
mr Geryt Gerytsz voors zelver
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Noordeinde.036-038
57/05

/
mr Geryt Gerytszoon hoefslagerhoefsmid
1542-04-01
mr Geryt Gerytszoon hoefslager
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Vrouwensteeg.016
230/09
Gerrit van der Laen {IVe}
/
mr Geryt Heynricxz chirurgijn's huys ende erve
1551-02-12
mr Geryt Heynricxz chirurgijn's huys ende erve ende an Joest Janszoen houtsagers.
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Botermarkt.011
15/03
Gerrit van der Laen {IVe}
/
Mr Geryt van der Laen licentiaet in den rechtenlicentiaet in den rechten, licentiaat
1541-04-02
Mr. Geryt van der Laen licentiaet in den rechten
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.017
391/07
Harmen Florisz {chirurgijn}
/
Mr Harman Florysz chirurgijn
hebben we nog geen perceel voor
chirurgijn
1558-12-30
Mr Harman Florysz chirurgijn
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkhof.024
385/09
Hendrick Jansz Eenhoorn
/
Mr Heynrick Jansz Eenhoorn priester
1558-11-25
Mr Heynrick Jansz Eenhoorn priester
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Noordeinde.040
145/07
Jan Lambrechtsz {hoefsmid}
/
mr Jan Lambrechtsz houfslagerhoefsmid
1547-01-15
mr Jan Lambrechtsz houfslager
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Noordeinde.040
57/08
Jan Lambrechtsz {hoefsmid}
/
mr Jan Lambrechtszoon hoefslagerhoefsmid
1542-04-01
mr Jan Lambrechtszoon hoefslager
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Nieuwsteeg.018.7
249/13

/
Mr Mathijs Vranckensz berbier
1551-10-06
Mr Mathijs Vranckensz berbier
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.023
385/08
Oth Hack
/
Mr Oth Hack van Oppijnen rectoirrectoir
1558-11-25
Mr Oth Hack van Oppijnen rectoir binnen deser stede
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Breestraat.102
368/12
Pieter Dircksz {chirurgijn}
/
Mr Pieter Dircxz churgijn opte Hoegewoertchurgijn
1558-01-19
Mr. Pieter Dircxz churgijn opte Hoegewoert
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.102
383/08
Pieter Dircksz {chirurgijn}
/
Mr Pieter Dircxz churgijns huys ende erve genaemt Den Helmchurgijn
1558-10-07
Mr. Pieter Dircxz. churgijns huys ende erve, genaemt Den Helm
Inbrengboek-1540-1559 (borg)NieuweRijn.005-006
138/04
Pieter Gerritsz Heye {priester}
/
mr Pieter Heye priester canonick van Sinte Pancraes collegye broeder van de verkoperpriester canonick
1546-10-16
mr Pieter Heye priester canonick van Sinte Pancraes collegye binnen Leyen broeder van de verkoper mit N.N. zijn gecoren voocht in dese zaecke
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Middelstegracht.002.2
231/10
Willem Schuyt
/
mr Willem Schuyten in Den Gulden Aernt
1551-03-09
mr Willem Schuyten in Den Gulden Aernt
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Middelstegracht.002.2
351/10
Willem Schuyt
/
Mr Willem Scuyten in Den Aernt
1556-11-19
Mr Willem Scuyten in Den Aernt
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.097
326/07
Symon Jansz van der Mije
/
Mr. Symon Jansz churgijnchurgijn
1555-10-22
Mr. Symon Jansz churgijn
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Haarlemmerstraat.053
203/04

/
Nanninck Gijsbrechtsz tymmermantymmerman
1550-02-13
Nanninck Gijsbrechtsz tymmerman
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Papengracht.029.2
309/04
Nanning Franckenz Paedts
/
Nanninck Paeds
1554-03-21
Nanninck Paeds
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Middelstegracht.005
337/05
Nanning Gerritsz {linnenwever}
/
Nanning Gherrytsz lindeweverlindewever
1556-02-29
Nanning Gherrytsz lindewever
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkhof.004
210/08
Neeltgen Cornelisdr {bidster}
/
Neeltgen die bidsterbidster
1550-05-31
Neeltgen die bidster
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Apothekersdijk.026.5
203/09

/
Neeltgen Louwerensz weduwe
1550-02-13
Neeltgen Louwerensz weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Apothekersdijk.026.5
203/10

/
Neeltgen Louwerensz weduwe
1550-02-13
Neeltgen Louwerensz weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Rapenburg.133
395/07
Neeltgen Vincentendr {Rapenburg}
/
Neeltgen Vincentendr onmondige weeskint
1559
Pieter Cornelisz goutsmit als voocht gecoren ende geordineert over Neeltgen Vincentendr onmondige weeskint
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)NieuweRijn.046-048
274/03
Neeltgen Jansdr de Goede
/
Nelle Jansdr Dirck Fransz Goelen weduwe
1552-09-22
Nelle Jansdr Dirck Fransz Goelen weduwe mit Jan Claes Corneliszoonszoon haer vader ende gecoeren voicht in deze saicke, tevens borg
Inbrengboek-1540-1559 (koper)NieuweRijn.052
346/07
Neeltgen Jansdr de Goede
/
Nelle Jansdr Dirck Fransz Goelen weduwe
1556-08-12
Nelle Jansdr Dirck Fransz Goelen weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.131
395/10
Petronella {vrouw van Hendrick Jansz}
/
Nelletgen Heynrick Jansz prenters weduwe
1559
Nelletgen Heynrick Jansz prenters weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.028.3
309/05

/
Nyesgen Dircxdr
1554-03-21
Nyesgen Dircxdr
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.095
394/16
Niesgen {vrouw van Pieter Gerritsz}
/
Nyesgen Pieter Gherrytsz weduwe
1559-02-06
Nyesgen Pieter Gherrytsz weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.028.3
236/08

/
Nyssgen Dircksdr
1551-04-15
Nyssgen Dircksdr
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.141
316/08
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}
/
Oude Dirck Jan Reyerszz
1555-01-17
Oude Dirck Jan Reyerszz
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.028.1
309/07

/
Oude Geryt Cornelisz goutsmitgoutsmit
1554-03-21
Oude Geryt Cornelisz goutsmit
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.028.1
236/10

/
Oude Geryt Cornelisz goutsmit wonende ter Goudegoutsmit
1551-04-15
Oude Geryt Cornelisz goutsmit wonende ter Goude
Inbrengboek-1540-1559 (borg)NieuweRijn.071
351/04
Jan Jansz van Rossum {de oude}
/
Oude Jan Jansz van Rossen scoonvader
1556-11-19
Oude Jan Jansz van Rossen scoonvader en Bartout Bairtoutsz tymmerman broer van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)NieuweRijn.013-015
211/04
Jan Willemsz {witmaker}
/
oude Jan Willemsz witmaicker oom van de verkoper
1550-06-10
oude Jan Willemsz witmaicker, oom van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hogewoerd.054
124/09
Pel Dircksz Slingeland {metselaar}
/
Pelgrem Dircxz metselaermetselaer
1545-09-26
Pelgrem Dircxz metselaer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Botermarkt.003
288/09
Pel Fransz {koperslager}
/
Pelgrom Franszoen coperslagercoperslager
1553-02-06
Pelgrom Franszoen coperslager
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hooigracht.046
379/05
Pieter Bruinenz {Hooigracht}
/
Pieter
1558-07-27
Pieter
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Breestraat.055
369/11
Pieter Adriaensz Storm
/
Pieter Adriaensz Storm
1558-02-01
Pieter Adriaensz Storm
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Botermarkt.015.1
332/06
Pieter Aelbrechtsz {tinnegieter}
/
Pieter Aelbrechtsz thynneghyeterthynneghyeter
1555-12-23
Pieter Aelbrechtsz thynneghyeter
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Steenschuur.020.2-3
381/08

/
Pieter Aerntsz
1558-09-30
Geryt Aelbrechtsz als gemachtigd van Pieter Aerntsz wezende uuytlandich
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.019
385/05
Pieter Arentsz {grafmaker}
/
Pieter Aerntsz graeffmaicker van Sint Pieterskerckegraeffmaicker
1558-11-25
Pieter Aerntsz graeffmaicker van Sint Pieterskercke alhier binnen Leyden
Inbrengboek-1540-1559 (borg)OudeRijn.030-032
197/07
Pieter Claesz {brouwer}
/
Pieter Claesz brouwerbrouwer
1550-01-31
Pieter Claesz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)OudeRijn.030-032
275/03
Pieter Claesz {brouwer}
/
Pieter Claesz brouwerbrouwer
1552-10-02
Pieter Claesz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Rapenburg.036
19/04
Pieter Eliasz Colijn
/
Pieter Colijn Eliasz
1541-06-08
Hillegont IJsbrantsdr mit Pieter Colijn Eliasz hoeren gecooren voicht
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Houtstraat.007
40/05
Pieter Eliasz Colijn
/
Pieter Colijn Eliasz
1541-09-23
Pieter Colijn Eliasz
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Breestraat.041
161/04
Pieter Eliasz Colijn
/
Pieter Colijn Eliasz
1548-01-24
Pieter Colijn Eliasz zijn gecoren voicht in deze saicke
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Breestraat.102
254/06
Pieter Cornelisz {bierdrager}
/
Pieter Cornelisz bierdrager hair zwager (?)bierdrager
1551-11-28
Pieter Cornelisz bierdrager hair zwager (?)
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Rapenburg.133
395/06
Pieter Cornelisz {goudsmid}
/
Pieter Cornelisz goutsmit als voocht gecoren ende geordineert over Neeltgen Vincentendr onmondige weeskintgoutsmit
1559
Pieter Cornelisz goutsmit als voocht gecoren ende geordineert over Neeltgen Vincentendr onmondige weeskint
Inbrengboek-1540-1559 (belending)LangeMare.043
142/10
Pieter Cornelisz {schoenmaker}
/
Pieter Cornelisz schoemaker gebroedersschoenmaker
1547-01-08
Willeboert Cornelisz., Dirck Cornelisz. ende Pieter Cornelisz., gebroederen, schoemaker
Inbrengboek-1540-1559 (koper)NieuweRijn.052
346/06
Pieter Dircksz Gool
/
Pieter Dircxz Goel
1556-08-12
Pieter Dircxz Goel
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hogewoerd.093-095
364/05
Pieter Fransz {bouwman}
/
Pieter Fransz boumanbouman
1557-12-30
Pieter Fransz bouman
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hooigracht.040
393/04
Pieter Gerritsz Doe
/
Pieter Gerrytsz Doe
1559-01-09
Pieter Gerrytsz Doe
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Rapenburg.095
394/17
Pieter Gerritsz {Rapenburg, de oude}
/
Pieter Gherrytsz weduwe
1559-02-06
Pieter Gherrytsz weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Breestraat.058
354/04
Pieter Gerritsz {koopman}
/
Pieter Gherytsz comankoopman
1557-02-25
Pieter Gherytsz coman
Inbrengboek-1540-1559 (gemachtigde)Haarlemmerstraat.088-090
352/03
Pieter Gerritsz van Eyck
/
Pieter Gherytsz glaesscrijverglaesscrijver
1557-01-02
Pieter Gherytsz glaesscrijver als gemachtigde van Reyer Broersz poirter ende wonachtich tot Alcmaer
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Breestraat.102
368/03
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
Pieter Heynrickz bontwerckerbontwerker
1558-01-19
Pieter Heynrickz bontwercker
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hogewoerd.093-095
256/05
Pieter Hendricksz {schuitenvoerder, waard}
/
Pieter Heynricxsz schuytvoerderschuytvoerder
1552-01-02
Pieter Heynricxsz schuytvoerder
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Garenmarkt.008
339/04
Pieter Hendricksz Buys
/
Pieter Heynricxz Buys weduwe
een vierdeel en een zestiende deel

1556-03-17
Pieter Heynricxz Buys weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hogewoerd.093-095
364/03
Pieter Hendricksz {schuitenvoerder, waard}
/
Pieter Heynricxz eertijts schuytvoerdereertijts schuytvoerder
1557-12-30
Pieter Heynricxz eertijts schuytvoerder
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Apothekersdijk.024
334/04
Pieter Jacobsz Sick
/
Pieter Jacobsz snijder hair nevesnijder
1556-01-27
Pieter Jacobsz snijder hair neve
Inbrengboek-1540-1559 (borg)LangeMare.047
142/05

/
Pieter Jacopsz zuyvelcoperzuivelverkoper
1547-01-08
Pieter Jacopsz zuyvelcoper
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Warmoesmarkt.018
159/03

/
Pieter Jansz schoemaickerschoemaicker
1548-01-18
Pieter Jansz schoemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.054-056
230/08
Pieter Maertensz van Catwijck
/
Pieter Maertijnsz van Catwijck drapier
1551-02-12
Pieter Maertijnsz van Catwijck drapier
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Houtstraat.000.2
68/05
Pieter Michielsz {glasmaker, de oude}
/
Pieter Michielsz glaesschrijverglaesschrijver
1543-01-09
Pieter Michielsz glaesschrijver
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Steenschuur.020.2-3
381/09
Pieter Jansz Paedts {de jonge}
/
Pieter Paeds Jansz
1558-09-30
Pieter Paeds Jansz
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Haarlemmerstraat.088-090
352/06

/
Pieter Philipsz cuyper vader van Jan Pieterszcuyper
1557-01-02
Pieter Philipsz cuyper vader van Jan Pietersz voirsz
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Haarlemmerstraat.047-049
250/05
Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Pieter Pieter Jorysz
1551-10-22
Pieter Pieter Jorysz
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Rapenburg.124.1
372/09
Pieter Pietersz {koopman}
/
Pieter Pietersz coman haer nevecoman
1558-02-26
Pieter Pietersz coman haer neve
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Rapenburg.124.1
372/06
Pieter Pietersz {koopman}
/
Pieter Pietersz haer neve
1558-02-26
Pieter Pietersz haer neve ende gecoren voocht in dese zaicke
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Langebrug.058.1
357/08
Pieter Pietersz van Edam
/
Pieter Pietersz heemraedtsboede van Rijnlantheemraedtsboede van Rijnlant
1557-05-04
Pieter Pietersz heemraedtsboede van Rijnlant
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Apothekersdijk.024
334/05
Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Pieter Pietersz houtcoeperhoutcoeper
1556-01-27
Pieter Pietersz houtcoeper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Koppenhinksteeg.000.06
214/05

/
Pieter Pietersz schipperschipper
1550-08-12
Pieter Pietersz schipper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Apothekersdijk.026.1
334/07
Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Pieter Pietersz voors zelver
1556-01-27
Pieter Pietersz voors zelver
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Kaiserstraat.057.3
321/11
Pieter Sicken
/
Pieter Sicken weduwe
NB. deze belending is verdacht

1555-07-05
Pieter Sicken weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Kloksteeg.008
210/09
Pieter Willemsz Sluyter
/
Pieter Sluyter die lantmeterlantmeter
1550-05-31
Pieter Sluyter die lantmeters huys ende erve
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Houtstraat.004-005
40/09

/
Pieter Symonszs baghijnhoff
1541-09-23
Pieter Symonszs baghijnhoff
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Houtstraat.004-005
19/10

/
Pieter Symonszs baghijnhofs huys ende erve
1541-06-08
Pieter Symonsz baghijnhofs huys ende erve
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Vismarkt.001
200/04
Pieter Willemsz van Goten
/
Pieter Willemsz backerbacker
1550-02-10
Pieter Willemsz backer
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Vismarkt.002
201/04
Pieter Willemsz van Goten
/
Pieter Willemsz voors
1550-02-10
Pieter Willemsz voors
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Vismarkt.001
201/05
Pieter Willemsz van Goten
/
Pieter Willemsz voors selver mit zijn voorn huys ende erve
1550-02-10
Pieter Willemsz voors selver mit zijn voorn huys ende erve (Vismarkt 1)
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Koppenhinksteeg.000.10
214/08

/
Pieter Willemszoon verwersknechtverwersknecht
1550-08-12
Pieter Willemszoon verwersknecht
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Ketelboetersteeg.004-006
316/14
Pouwels Harmensz {schoenmaker}
/
Pouwels Harmansz schoemaickerschoemaicker
1555-01-17
Pouwels Harmansz schoemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Breestraat.139
316/06
Pouwels Willemsz van Torenvliet
/
Pouwels Willemsz in 't Gulden Cantoer scrienwerckerscrienwercker
1555-01-17
Pouwels Willemsz in 't Gulden Cantoer scrienwercker
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)NieuweRijn.052
346/03
Pouwels Willemsz van Torenvliet
/
Pouwels Willemsz in 't Gulden Cantoer scrienwerckerscrienwercker
1556-08-12
Pouwels Willemsz in 't Gulden Cantoer scrienwercker
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)NieuweRijn.013-015
211/03
Pouwels Willemsz van Torenvliet
/
Pouwels Willemsz scrienwercker (van Thorenvliet)
1550-06-10
Pouwels Willemsz scrienwercker (van Thorenvliet)
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)NieuweRijn.004
333/03
Pouwels Willemsz van Torenvliet
/
Pouwels Willemsz scrienwercker in 't Gulden Cantoerscrienwercker
1556-01-14
Pouwels Willemsz scrienwercker in 't Gulden Cantoer
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Breestraat.139
316/05
Pouwels Willemsz van Torenvliet
/
Pouwels Willemsz scryenwercker in 't Gulden Cantoirscryenwercker
1555-01-17
Maritgen Gherrytsdr weduwe van wijlen Daem Dircxz met Pouwels Willemsz scryenwercker in 't Gulden Cantoir haer gecoren voocht in deze zaicke
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.052
300/07
Pouwels Willemsz van Torenvliet
/
Pouwels Willemszoen in 't Gulden Cantoer
1553-11-27
Pouwels Willemszoen in 't Gulden Cantoer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)OudeRijn.028
197/08
Quirijn Jansz {bezemmaker}
/
Quirijn Jansz besemmackerbesemmacker
1550-01-31
Quirijn Jansz besemmacker
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.06
214/03

/
Quirijn Pietersz comancoman
1550-08-12
Quirijn Pietersz coman
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Hooglandsekerkgracht.002-004
152/07
Quirijn Allertsz van der Aer
/
Quyrijn Allertsz
1547-10-18
Quyrijn Allertsz
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Breestraat.002
311/05
Quirijn Allertsz van der Aer
/
Quyrijn Allertsz brouwerbrouwer
1554-04-19
Quyrijn Allertsz brouwer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Rapenburg.093
394/11
Quirijn Claes Garbrantsz {van Strijen}
/
Quyrijn Claes Garbrantsz verwerverwer
1559-02-06
Quyrijn Claes Garbrantsz verwer
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hooigracht.048.1
387/03
Quirijn Cornelisz den Dubbelden
/
Quyrijn Cornelisz den Dubbelen metselairmetselaar
1558-12-07
Quyrijn Cornelisz den Dubbelen metselair
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.041
287/03
Quirijn Cornelisz {slotenmaker}
/
Quyrijn Cornelisz Doe
1553-02-17
Quyrijn Cornelisz Doe
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Breestraat.041
161/05
Quirijn Cornelisz {slotenmaker}
/
Quyrijn Cornelisz slotemaickerslotemaicker
1548-01-24
Quyrijn Cornelisz slotemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Middelstegracht.081.1
382/07
Quirijn Dircksz Gorter {}
/
Quyrijn Dircxz gortergorter
1558-09-30
Quyrijn Dircxz gorter
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Groenhazengracht.000.3
388/07
Quirijn Dircksz {pottenbakker}
/
Quyrijn Dircxz pottebackerpottebacker
1558-12-07
Quyrijn Dircxz pottebackers cameren ende erven
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hooigracht.046
379/09
Quirijn Jansz Moyweer {Hooigracht}
/
Quyrijn Jansz alias Moyweer
1558-07-27
Quyrijn Jansz alias Moyweer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.046
387/08
Quirijn Jansz Moyweer {Hooigracht}
/
Quyrijn Jansz alias Moyweer
1558-12-07
Quyrijn Jansz alias Moyweer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)OudeRijn.028
275/09
Quirijn Jansz {bezemmaker}
/
Quyrijn Jansz besemmaickerbesemmaicker
1552-10-02
Quyrijn Jansz besemmaicker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Maarsmansteeg.013
258/06
Quirijn Jansz {goudsmid}
/
Quyrijn Jansz jolierderjolierder
1552-01-13
Quyrijn Jansz jolierder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.075
245/09
Quirijn Jansz van Banchem
/
Quyrijn Jansz van Bancken
1551-08-21
Quyrijn Jansz van Bancken
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.075
312/11
Quirijn Jansz van Banchem
/
Quyrijn Jansz van Banckens erve
1554-06-22
Quyrijn Jansz van Banckens erve
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.111
71/09
Quirijntgen Jacobsdr {vrouw van Dirck Nanningsz}
/
Quyryna Jacobsdr Dirck Nannenz's weduwe
1543-01-03
Quyryna Jacobsdr Dirck Nannenz's weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Haarlemmerstraat.088-090
352/04

/
Reyer Broersz poirter ende wonachtich tot Alcmaer
1557-01-02
Pieter Gherytsz glaesscrijver als gemachtigde van Reyer Broersz poirter ende wonachtich tot Alcmaer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.104
368/14
Reyer Gijsbrechtsz van Stolwijck
/
Reyer Ghijsbrechtsz van Stolck scoemaeckerschoenmaker
1558-01-19
Reyer Ghijsbrechtsz van Stolck scoemaecker
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Korenbrugsteeg.002
383/03
Reyer Gijsbrechtsz van Stolwijck
/
Reyer Ghijsbrechtsz van Stolck scoemakerschoenmaker
1558-10-07
Reyer Ghijsbrechtsz van Stolck scoemaker
Inbrengboek-1540-1559 (borg)OudeRijn.019
353/05
Reyer Matthijsz {stoeldraaier}
/
Reyer Mathijsz stoeldraeyerstoeldraeyer
1557-02-08
Reyer Mathijsz stoeldraeyer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.104
383/07
Reyer Gijsbrechtsz van Stolwijck
/
Reyer voors
1558-10-07
Reyer voors
Inbrengboek-1540-1559 (borg)OudeRijn.030-032
197/05
Reyer Wollebrantsz {OudeRijn}
/
Reyer Wollebrantsz broer van de verkoper
1550-01-31
Sijmen Dirckxz Tay backer schoenvader ende Reyer Wollebrantsz broer van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)NieuweRijn.020-021
270/03
Reyertgen Cornelisdr
/
Reyertgen Cornelisdochter Symon Willemsz brouwers weduwe
1552-06-04
Reyertgen Cornelisdochter Symon Willemsz brouwers weduwe als boelhoudster van den gemeen boel van haer ende Symon Willemsz voors
Inbrengboek-1540-1559 (borg)NieuweRijn.071
351/07
Rippert Dircksz {garenzieder}
/
Rippert Dircxz gaerensiedergaerensieder
1556-11-19
Rippert Dircxz gaerensieder
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Rapenburg.093
394/03
Roelof Cornelisz {verwersknecht}
/
Roelof Cornelisz verwersknegtverwersknegt
1559-02-06
Roelof Cornelisz., verwersknegt, voir hemzelven ende mede uuyt de name en vervangende Jan Merchelisz. tot Bergen, schipper
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Aalmarkt.001-002
230/03

/
Roelof Huygensz tymmermantymmerman
1551-02-12
Roelof Huygensz tymmerman
Inbrengboek-1540-1559 (borg)NieuweRijn.071
231/06
Roelof Willemsz {scheepmaker}
/
Roelof Willemsz scheepmaker haer zwagerscheepmaker
1551-03-09
Roelof Willemsz scheepmaker haer zwager
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Maarsmansteeg.008.2
267/05
Rombout Pietersz {wantsnijder}
/
Rombout Pietersz wantsnijderwantsnijder
1552-04-27
Rombout Pietersz wantsnijder
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hooigracht.046
323/03

/
Servaes Jansz slotemaickerslotemaicker
1555-08-14
Servaes Jansz slotemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (borg)OudeRijn.030-032
197/04
Symon Dircksz Tay {bakker}
/
Sijmen Dirckxz Tay backer schoenvader
1550-01-31
Sijmen Dirckxz Tay backer schoenvader ende Reyer Wollebrantsz broer van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.009
231/12

/
Sinte Annencloester
1551-03-09
Sinte Annencloester
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Breestraat.102
254/05
Symon Dircksz {vogelkoper}
/
Symen Dircxz vogelcopervogelcopers
1551-11-28
Cornelia Pietersdr Cornelis Dircxsz vogelcopers weduwe mit Symen Dircxz vogelcoper hair gecoren voicht in deze zaicke
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Aalmarkt.001-002
230/06
Gerrit Egbertsz {brouwer, de oude}
/
Symon Andriesz schuytvoerderschuytvoerder
1551-02-12
Geryt Egbertsz vader van de koper; Symon Andriesz schuytvoerder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.023
365/06
Symon Claesz van Lindenburgh
/
Symon Claesz van Lindenburch
1558-01-12
Symon Claesz van Lindenburch
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hogewoerd.090
290/04
Symon Florisz van Tol
/
Symon Florysz van Thol
1553-02-17
Symon Florysz van Thol
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Aalmarkt.012
345/16
Symon IJsbrantsz {houtkoper}
/
Symon IJsbrantsz houtcooperhoutcooper
1556-05-20
Heynrick Claesz Cock ende Symon IJsbrantsz houtcooper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Steenschuur.011
370/15
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
/
Symon Jan Reyersz
1558-02-05
Symon Jan Reyersz
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Middelstegracht.005.1
337/07
Symon Symonsz {kuiper, de oude}
/
Symon Jansz cuypercuyper
1556-02-29
Symon Jansz cuyper
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)NieuweRijn.013-015
289/03
Symon Jansz van Oyen
/
Symon Jansz van Oeyen wijlen backerbacker
1553-02-11
Symon Jansz van Oeyen wijlen backer
Inbrengboek-1540-1559 (koper)NieuweRijn.013-015
211/05
Symon Jansz van Oyen
/
Symon Jansz van Oyen coerncoepercoerncoeper
1550-06-10
Symon Jansz van Oyen coerncoeper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.043-045
161/08
Symon Willemsz van Oyen
/
Symon van Oye mit zijn provenhuys ende erve
1548-01-24
Symon van Oye mit zijn provenhuys ende erve
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)NieuweRijn.020-021
270/04
Symon Willemsz {brouwer}
/
Symon Willemsz brouwers weduwebrouwer
1552-06-04
Reyertgen Cornelisdochter Symon Willemsz brouwers weduwe als boelhoudster van den gemeen boel van haer ende Symon Willemsz voors
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Kaiserstraat.031
131/07

/
Symon Willemsz Cooman wollewever broer van de koperwollewever
1546-04-14
Symon Willemsz Cooman wollewever broer van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Maarsmansteeg.004.1
201/06

/
Thijmen Lambrechtsz comencomen
1550-02-10
Thijmen Lambrechtsz comen
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Hogewoerd.052
124/07
Anthonis Pietersz Buys
/
Thonis Pietersz zijn huysvrouws vader warmoesmanwarmoesman
1545-09-26
Dirck Dircxz., vader van de koper, ende Thonis Pietersz., zijn huysvrouws vader, warmoesluyden
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Donkersteeg.007
37/05

/
Thyman Gerytsz smitsmit
1541-09-10
Thyman Gerytsz smit en Hillegont Jansdr zijn huysvrouwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Maarsmansteeg.004.1
139/06

/
Thyman Lambrechtsz comancoman
1546-11-13
Thyman Lambrechtsz coman
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Aalmarkt.014
345/10
Trijntgen Adriaensdr {Aalmarkt}
/
Trijntgen
1556-05-20
Jacop Alijdt Joesgen ende Trijntgen gewonnen bij den voorn Adriaen Jacopsz haer man was zaliger gedachtenis
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hogewoerd.088.2
28/07
Franck Gerritsz van Dorp
/
Vranck Gerytsz schoemaeckerschoemaecker
1541-07-17
Vranck Gerytsz schoemaecker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hogewoerd.088.2
290/06
Franck Gerritsz van Dorp
/
Vranck Gerytsz van Dorp schoemakerschoemaker
1553-02-17
Vranck Gerytsz van Dorp schoemaker
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Breestraat.102
368/05
Franck Willemsz {appelkoopman, verwer}
/
Vranck Willemsz
1558-01-19
Vranck Willemsz
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.118-120
242/12
Franck Willemsz {appelkoopman, verwer}
/
Vranck Willemsz appelcooperappelcooper
1551-07-10
Vranck Willemsz appelcooper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Noordeinde.055
26/11

/
Vrederick de rietdeckerrietdecker
1541-07-16
Vrederick de rietdeckers huys ende erve
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Papengracht.009
373/07
Johanna van Lockhorst
/
vrouwe Johanna van Lochorst weduwe wijlen heere Aernt van Duvenvoirde
1558-02-28
vrouwe Johanna van Lochorst, weduwe wijlen heere Aernt van Duvenvoirde, mit hair stallaedgie ende ledich erve
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Hogewoerd.091
256/08

/
Walich Gerytszs weduwe
1552-01-02
Walich Gerytszs weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.084
298/07
Aechte van Sonnevelt
/
weduwe ende die erffgenaemen van Coen van Busschuysen
1553-10-10
weduwe ende die erffgenaemen van Coen van Busschuysen
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Papengracht.029.2
236/04

/
weduwe van Cornelis Dirck Domenszz
1551-04-15
Erckenraet van Lodensteyn weduwe ende boedelhoudster van Cornelis Dirck Domenszz mit Evert Cornelisz haer zoen ende gecoren voicht in deze saicke
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Hooigracht.097
359/04
Barent Claesz {schilder}
/
weduwe van wijlen Baernt Claesz schilder
1557-07-29
Geertruyt Jorysdr weduwe van wijlen Baernt Claesz schilder
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.017
391/04
Cornelis Gerritsz {goudsmid}
/
weduwe van wijlen Cornelis Gerrytsz goutsmitgoutsmit
1558-12-30
Adriane Pietersdr weduwe van wijlen Cornelis Gerrytsz goutsmit
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Breestraat.139
316/04

/
weduwe van wijlen Daem Dircxz
1555-01-17
Maritgen Gherrytsdr weduwe van wijlen Daem Dircxz met Pouwels Willemsz scryenwercker in 't Gulden Cantoir haer gecoren voocht in deze zaicke
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Rapenburg.124.1
372/05
Frans Gerritsz Gool {Goel}
/
weduwe van wijlen Frans Gherytsz Gool
1558-02-26
Kathrijn Jansdr weduwe van wijlen Frans Gherytsz Gool
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Rapenburg.124.1
372/08
Hendrick Adriaensz {van der Does}
/
weduwe van wijlen Heynrick Adriaensz backerbacker
1558-02-26
Ymmetgen Ghijsbrechtsdr weduwe van wijlen Heynrick Adriaensz backer moeder van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Langebrug.058.1
357/04
Jacob Jansz {Langebrug}
/
weduwe van wijlen Jacop Jansz
1557-05-04
Marijtgen Rippertsdr weduwe van wijlen Jacop Jansz met Willem Claesz Egmondt haer zwager ende gecoeren voicht
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Breestraat.054-056
354/09
Pieter Maertensz van Catwijck
/
weduwe van wijlen Pieter Maertijnsz van Catwijck
1557-02-25
Dircgen Ulricxdr weduwe van wijlen Pieter Maertijnsz van Catwijck
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Botermarkt.015.2
332/04

/
weduwe van wijlen Willem Aerntsz Tou
1555-12-23
Marijtgen Jansdr van Dam weduwe van wijlen Willem Aerntsz Tou
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Papengracht.009
373/08
Arent Jansz van Duvenvoorde VI
/
weduwe wijlen heere Aernt van Duvenvoirde
1558-02-28
vrouwe Johanna van Lochorst, weduwe wijlen heere Aernt van Duvenvoirde, mit hair stallaedgie ende ledich erve
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.051-053
299/12
Werbout Allertsz {witmaker}
/
Werbout Allertsz witmaickerwitmaicker
1553-10-25
Werbout Allertsz witmaickers erve
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.055
299/11
Wijnaert Jansz {drapier}
/
Wijnairt Jansz mede drapenyerderdrapenyerder
1553-10-25
Wijnairt Jansz mede drapenyerder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.025.2
365/05
Wijnaert Jansz {drapier}
/
Wijnart Jansz drapenierderdrapenierder
1558-01-12
Wijnart Jansz drapenierder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.016.1
373/13
Wijntgen Claesdr van Delft
/
Wijven Claesdr
1558-02-28
erfgenamen van Agniese Willemsdr, Wijven Claesdr ende Machtelt Aelbaernt van Noorden weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)LangeMare.043
142/08
Willeboort Cornelisz (van Stopenburch)
/
Willeboert Cornelisz schoemaker gebroedersschoenmaker
1547-01-08
Willeboert Cornelisz., Dirck Cornelisz. ende Pieter Cornelisz., gebroederen, schoemaker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.007-008
138/08
Willeboort Pietersz {droogscheerder}
/
Willeboert Pietersz droechsceryerdroechsceryer
1546-10-16
Willeboert Pietersz droechsceryer
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hooigracht.046
379/04
Willem Bruinenz {Hooigracht}
/
Willem
1558-07-27
Willem
Inbrengboek-1540-1559 (borg)NieuweRijn.005-006
138/06

/
Willem Aernt Gerytsz drapier zwager van de koper
1546-10-16
Willem Aernt Gerytsz drapier zwager van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Botermarkt.004
288/04
Willem Arentsz Thou
/
Willem Aerntsz Thou's weduwe
1553-02-06
Marijtgen Jansdr Willem Aerntsz Thou's weduwe, mit Dirck Gerytsz. Smaling, haer gecoeren voicht in deze saicke.
Inbrengboek-1540-1559 (borg)NieuweRijn.020-021
270/06
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
Willem Aerntsz zonen van de koper
1552-06-04
Willem Aerntsz ende Ewout Aerntsz zonen van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Langebrug.058.1
357/05
Willem Claesz van Egmont
/
Willem Claesz Egmondt haer zwager
1557-05-04
Marijtgen Rippertsdr weduwe van wijlen Jacop Jansz met Willem Claesz Egmondt haer zwager ende gecoeren voicht
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Noordeinde.055
26/05

/
Willem Claesz haer zoon
1541-07-16
Marijtgen Dircxdr Dirck Mouwerijnsz weduwe mit Willem Claesz haer zoon ende gecoeren voicht in deze saicke
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Langebrug.058.1
357/06
Willem Claesz van Egmont
/
Willem Claesz voors haer zwager
1557-05-04
Willem Claesz voors haer zwager
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Vliet.025
321/07

/
Willem Cornelisz schipperschipper
1555-07-05
Willem Cornelisz schipper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Botermarkt.011
15/04
Willem Jacobsz de Milde
/
Willem Cornelisz wijntapperwijntapper
1541-04-02
Willem Cornelisz wijntapper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Noordeinde.054
222/09
Willem Dircksz Bort {waard}
/
Willem Dircxz Bort waert in de Drie Haeringenwaert
1550-12-19
Willem Dircxz Bort waert in de Drie Haeringen
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Hooigracht.069
312/07
Willem Doesz
/
Willem Doensz's weduwe
1554-06-22
Barbara Maertensdr Willem Doensz's weduwe schoonmoeder van de koper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.092
352/07
Willem Govertsz {hoedenmaker}
/
Willem Govertsz hoemaeckerhoemaecker
1557-01-02
Willem Govertsz hoemaecker
Inbrengboek-1540-1559 (koper)NieuweRijn.046-048
274/06
Willem Jan Reyersz van Heemskerck
/
Willem Jan Reyerszz
1552-09-22
Willem Jan Reyerszz
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Breestraat.095
326/06
Willem Nicasiusz van Flory
/
Willem Nicasiusz van Flory
1555-10-22
Willem Nicasiusz van Flory
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Steenschuur.023.11
249/05

/
Willem Pietersz tymmerman zwager van de verkopertymmerman
1551-10-06
Willem Pietersz tymmerman zwager van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.027
141/10
Willem Jacobsz van Boschuysen
/
Willem van Bosschuysen Jacobsz
1547-01-05
Willem van Bosschuysen Jacobsz mit Cornelis Jansz de Zeer of Zeeuw
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Nieuwsteeg.018.4
249/10
Willem van Vliet
/
Willem van Vlieten erve
1551-10-06
Willem van Vlieten erve
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hogewoerd.088.1
28/03

/
Willem Wermboutsz schuytvoerderschuytvoerder
1541-07-17
Willem Wermboutsz schuytvoerder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Noordeinde.051
105/09

/
Willem Willemsz cooperslager wonende tot Delftcooperslager
1544
Willem Willemsz cooperslager wonende tot Delft
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.082
181/08

/
Willempgen Huygendochter
1549-05-06
Willempgen Huygendochter
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.082
235/06

/
Willempgen Huygendochter
1551-04-14
Willempgen Huygendochter
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Botermarkt.024
53/06

/
Wouter Thymensz Stien tinnegietertinnegieter
1542-02-14
Wouter Thymensz Stien tinnegieter
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Steenschuur.020.2-3
381/05

/
Wyburch Aerntsdr falyde baghijnen gesusterenfalyde baghijn
1558-09-30
Wyburch Aerntsdr ende Katrijn Aerntsdr falyde baghijnen gesusteren
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Rapenburg.124.1
372/07
Immetgen Gijsbrechtsdr {van der Does}
/
Ymmetgen Ghijsbrechtsdr weduwe van wijlen Heynrick Adriaensz backer moeder van de verkoper
1558-02-26
Ymmetgen Ghijsbrechtsdr weduwe van wijlen Heynrick Adriaensz backer moeder van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)NieuweRijn.071
231/03
Immetgen Arentsdr {Does}
/
Ymmetgen Jacop Aernt Doensz scheepmaickers weduwe
1551-03-09
Ymmetgen Jacop Aernt Doensz scheepmaickers weduwe mit Corstant Willemsz van Alphen droechsceryer haer gecoeren voicht in deze saicke
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Houtstraat.007
40/04
Isaac Claesz van Swanenburg {de oude}
/
Ysaack Claesz weduwe
1541-09-23
Ysaack Claesz weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Rapenburg.133
395/03
Zweer Vincentenz {goudsmid}
/
Zweer Vincentenz goutsmitgoutsmit
1559
Zweer Vincentenz goutsmit