BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 16. Aantal = 22.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grachtenboek-13 (eigenaar)Steenschuur.016
120/1

/
Adriaen Willemsz
1587-07-03
Adriaen Willemsz
Grachtenboek-13 (eigenaar)Steenschuur.007-009
30/1
Claes Jansz Knotter
/
Claes Knotters erfgenamen
1587-07-03
Claes Knotters erfgenamen
Grachtenboek-13 (eigenaar)Steenschuur.020.1
100/1
Cornelis Aelbrechtsz {lakenbereider}
/
Cornelis Aelbrechtsz
1587-07-03
Cornelis Aelbrechtsz
Grachtenboek-13 (eigenaar)Steenschuur.000.2
190/1
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/
Cornelis Anthonisz glasescriverglasescriver
1587-07-03
Cornelis Anthonisz glasescriver
Grachtenboek-13 (eigenaar)Breestraat.158
80/1
Cornelis Dircksz den Oosterling
/
Cornelis Dircxz den Oisterling
Foutief op kaart?

1587-07-03
Cornelis Dircxz den Oisterling
Grachtenboek-13 (eigenaar)Gangetje.010-012
210/1
Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Cornelis Geritszoons weduwe
1587-07-03
Cornelis Geritszoons weduwe
Grachtenboek-13 (eigenaar)Gangetje.004-008
210/1
Marytgen Adriaensdr {vrouw van Cornelis Gerrit Egbertsz}
/
Cornelis Geritszoons weduwe
1587-07-03
Cornelis Geritszoons weduwe
Grachtenboek-13 (overledene)Gangetje.004-008
210/1a
Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Cornelis Geritszoons weduwe
1587-07-03
Cornelis Geritszoons weduwe
Grachtenboek-13 (eigenaar)Steenschuur.001
60/1
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbrechtsz
1587-07-03
Cornelis Gijsbrechtsz
Grachtenboek-13 (eigenaar)Steenschuur.018
110/1
Cornelis Jansz Bontecraey
/
Cornelis Jansz
1587-07-03
Cornelis Jansz
Grachtenboek-13 (eigenaar)Steenschuur.002
180/1

/
Franchoys de Bloe
1587-07-03
Franchoys de Bloe
Grachtenboek-13 (eigenaar)Breestraat.177.2
70/1
Geertruid Adriaensdr {Tromper, Fool}
/
Geertruit Adriaensdr
1587-07-03
Geertruit Adriaensdr
Grachtenboek-13 (eigenaar)Steenschuur.006
160/1
Hendrick Adriaensz van Tetrode
/
Henrick Adriaenssoon
1587-07-03
Henrick Adriaenssoon
Grachtenboek-13 (eigenaar)Steenschuur.005
40/1
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Henrick Egbertszoon
1587-07-03
Henrick Egbertszoon
Grachtenboek-13 (eigenaar)Steenschuur.013
10/1
Jacob Willemsz van den Burch
/
Jacob Willemsz van den Burch
1587-07-03
Jacob Willemsz van den Burch
Grachtenboek-13 (eigenaar)Steenschuur.010-012
140/1
Jacobgen Claesdr {de Man}
/
Jacoba Claesdr
1587-07-03
Jacoba Claesdr
Grachtenboek-13 (eigenaar)Steenschuur.014
130/1
Jan Gillisz van Halewijn
/
Jan Gielisz
1587-07-03
Jan Gielisz
Grachtenboek-13 (eigenaar)Steenschuur.003
50/1
Jan Pietersz {schipper}
/
Jan Pietersz
1587-07-03
Jan Pietersz
Grachtenboek-13 (eigenaar)Steenschuur.011
20/1
Joost Sybrantsz Buyck
/
Joost Buyc
1587-07-03
Joost Buyc
Grachtenboek-13 (eigenaar)Gangetje.002
200/1
Joris Claesz Focker
/
Joris Claeszoon Fockers erfgenamen
1587-07-03
Joris Claeszoon Fockers erfgenamen
Grachtenboek-13 (eigenaar)Steenschuur.008
150/1
Steven Dircksz van Haarlem
/
Steven Dircxz
1587-07-03
Steven Dircxz
Grachtenboek-13 (eigenaar)Steenschuur.004
170/1
Frederick Symonsz {vellenkoper}
/
Vrederick Simonsz
1587-07-03
Vrederick Simonsz