BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 161. Het maximum is 1000 records. Aantal = 1000.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.001-007
120/1

0/
't Aelmoeshuys van Sion
1606-08
't Aelmoeshuys van Sion
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Breestraat.112
150/3

3/9-13/4-10
't wijff aengeven
wijf

1606-08
Christiaen van Straten huis eygen ende gebruickt wert bij (onbewoont), op 't wijff aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.112
150/1

3/9-13/4-10
(onbewoont)
1606-08
Christiaen van Straten huis eygen ende gebruickt wert bij (onbewoont), op 't wijff aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkstraat.006-010
20/1

0/
* noch een huis genoteerd op fol 90v *
1606-08
* noch een huis, genoteerd op fol. 90v *
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.080
6/2

8/19-4-0/12-0-0
abdie van Rheynsburchs
1606-08
d'abdie van Rheynsburchs huys 'twelck gebruyct wert bij mevrou Van Berchem, op 't aengeven van 't jongwijff
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.080
15/2

3/onder t voorhuys getaxeert/4-10-0
abdije van Rheynsburchs
1606-08
d'abdije van Rheynsburchs huys 'twelck in huyer gebruyct wert bij Margriet Jansdr, heeft op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Groenesteeg.026
79/1

2/9-8-0/3-0-0
Abel de Mey
1606-08
Foy Claesz., bewoont bij Abel de Mey opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Raamsteeg.004-006
110/1

1/1-6-0/1-0-0
Abel Druyve
1606-08
Jan de Lange dat hij verhuyrt aen Abel Druyve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Vollersgracht.020-030
9/1

2/2-4-0/2-10-0
Abel Lesse Valy
1606-08
Abel Lesse Valy
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Rapenburg.116
137/1

1/1-5-0/1-0-0
Abel Meeszoon
1606-08
Jan Gangloffsz cum sociis huys dat in huyer wert gebruyct bij Abel Meeszoon, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Garenmarkt.018-020
133/1

1/0-13-0/0-15-0
Abraham
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Abraham
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Langebrug.031-035
54/1

3/2-0-0/3-15-0
Abraham Arents
1606-08
Reyertgen Otten achterhuis eygen ende in huir wert gebruickt bij Abraham Arents, op 't wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.188
96/1

4/4-10-0/6-0-0
Abraham Arentsz thimmermanthimmerman
1606-08
Abraham Arentsz., thimmerman, eygen[aer] ende bruycker
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hoefstraat.081-087
154/1

3/4-0-0/4-10-0
Abraham Bullaert
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Abraham Bullaert
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Vollersgracht.025-037
237/1

1/1-5-0/1-0-0
Abraham Burchgraeff
1606-08
Dezelve, bewoont by Abraham Burchgraeff opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Rapenburg.025
118/1

1/7-4-0/1-10-0
Abraham Cassteel
1606-08
De weduwe van Maerten Claess dat bewoont wert bij Abraham Cassteel
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Bouwelouwensteeg.041-043
324/1

2/3-4-0/3-0-0
Abraham Caveel
1606-08
Abraham Caveel
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Ketelboetersteeg.008
144/1
Abraham Cornelisz van der Morsch
4/4-0-0/6-0-0
Abraham Cornelis
1606-08
Abraham Cornelis huis eygen ende selfs bewoont, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hoefstraat.046
151/2

3/2-10-0/3-15-0
Abraham Corneliss van der Mersch
1606-08
Abraham Corneliss van der Mersch dat bewoont wert bij Michiel Piere
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Plaatsteeg.000.03
134/2
Abraham Cornelisz van der Morsch
1/1-0-0/1-0-0
Abraham Cornelisz
1606-08
Abraham Cornelisz eygen huis ende in huir gebruickt wert bij Mailliart de Men, op 't wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.023
119/2

6/12-16-0/9-0-0
Abraham Davidt
1606-08
Abraham Davidt, bewoont bij Claes Tevel, opt aengeven van zijn wijff
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Uiterstegracht.021.3
274/1

3/6-9-0/4-10-0
Abraham de Bock
1606-08
Mees Willemsz., bewoont bij Abraham de Bock opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Vrouwenkerkkoorstraat.017
110/1

1/2-0-0/1-5-0
Abraham de Bouck
1606-08
Dezelve, bewoondt bij Abraham de Bouck opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)JanVossensteeg.055-059
183/1

1/1-0-0/1-0-0
Abraham de Clerck
1606-08
Dezelve, bewoondt by Abraham de Clerck opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Groenesteeg.010.3
158/1

3/4-0-0/4-10-0
Abraham de Droogen
1606-08
Meester Jan, bewoont bij Abraham de Droogen opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Middelstegracht.081.3
101/1

1/als voren-0-0/1-10-0
Abraham de Roe [verder geen vermelding]
1606-08
Dezelve, bewoont bij Abraham de Roe [verder geen vermelding]
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.101-103
175/1

4/4-10-0/6-0-0
Abraham Diamant
1606-08
Cors Laureyns huis eygen ende in huir gebruickt wert bij Abraham Diamant, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Middelweg.019.5
107/1

1/onder 't voorgaende /1-10-0
Abraham Dircxz
1606-08
Dezelve, bewoont bij Abraham Dircxz. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Clarensteeg.009
131/1

1/3-4-0/1-10-0
Abraham Dircxz
1606-08
De weduwe van Dirck Veth, bewoont by Abraham Dircxz. opt aengeven van de vrou die daer woont
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeRijn.030-032
133/1

2/2-0-0/2-10-0
Abraham Dury
1606-08
Dezelve, bewoont bij Abraham Dury opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkhof.004.4
236/1

10/10-0-0/15-0-0
Abraham Fackelis
1606-08
Abraham Fackelis huys eygen en selffs bewoondt, heeft op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vliet.013
27/1

7/4-16-0/10-10-0
Abraham Henricxzn
1606-08
Abraham Henricxzn door 't aengeven van zijn huysvrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Bouwelouwensteeg.007-009
307/1

1/1-6-0/1-0-0
Abraham Hoet
1606-08
Abraham Hoet
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.012
99/1

2/1-6-0/2-0-0
Abraham Janss metselaermetselaer
1606-08
Abraham Janss metselaer dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Sionsteeg.004
161/1
Abraham Jansz Sarey
1/0-15-0/0-15-0
Abraham Jansz
1606-08
De Huyssittenen, bewoont bij Abraham Jansz. opt aengeven van de buyeren
Schoorsteengeld-1606 (huurder)5eBinnenvestgracht.000.32
238/1

1/1-6-0/1-0-0
Abraham Maerten
1606-08
Deselve dat bewoont wert bij Abraham Maerten
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.108
90/2

3/5-13-0/4-10-0
Abraham Outerman
1606-08
Abraham Outerman, bewoont bij Jan Back opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeRijn.002-016
92/1

3/3-3-0/4-10-0
Abraham Pietersz backerbacker
1606-08
Dezelve, bewoont bij Abraham Pietersz., backer, opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)VanDerWerffstraat.070.2
282/1

1/2-0-0/1-5-0
Abraham Schuytvaerder
1606-08
Abraham Schuytvaerder
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Rapenburg.112
149/1

1/3-3-0/1-10-0
Abraham Tonisz
1606-08
Deselve zijn huys dat in huyer gebruyct wert bij Abraham Tonisz, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Gerecht.006
140/1

2/3-4-0/3-0-0
Abraham van de Kellenaer
1606-08
Aeltgen Jansdr.s huys eygen ende in huyr gebruyct wert bij Abraham van de Kellenaer, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)SintJacobsgracht.001.01
78/1

2/3-4-0/3-0-0
Abraham van der Buige
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Abraham van der Buige
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)JanVossensteeg.041-045
193/2
Abraham Cornelisz van der Morsch
3/3-4-0/4-10-0
Abraham van der Mersch
1606-08
Abraham van der Mersch, bewoont by Gerrit Rosen opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Herensteeg.018.4
161/1

3/4-0-0/4-10-0
Abraham van Dijcken
1606-08
Abraham van Dijcken huys eygen en zelffs bewoont, heeft op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.034
47/1

2/4-8-0/3-0-0
Abraham van Schuilenburchs
1606-08
Abraham van Schuilenburchs huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.083
16/1

6/8-3-0/9-0-0
Abraham van Voort
1606-08
Pieter Dammaszoon, bontwerckers eygen huis ende in huir gebruyckt wert bij Abraham van Voort, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Langebrug.113.09
52/1

4/5-0-0/6-0-0
Abraham Walckier
1606-08
Deselve Bruyns huys en in huyer gebruyct wert bij Abraham Walckier, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)LangeMare.064-066
16/1

3/6-9-0/4-10-0
Abraham Willemsz
1606-08
Jeroen Gerritsz., antycksnijder, bewoont by Abraham Willemsz. opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelstegracht.062-064
6/2
Abraham Cornelisz van der Morsch
2/2-0-0/2-10-0
Abram Cornelisz
1606-08
Abram Cornelisz., bewoont bij Anneken Blondet op haer aengeven zelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Schoolsteeg.001
77/1

2/2-0-0/2-10-0
Abram Philipsz
1606-08
deselve haer huis eygen ende in huir wert gebruickt bij Abram Philipsz, op 't wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Rapenburg.104.1
201/1

1/2-0-0/1-5-0
Achte Wouters
1606-08
Deselve zijn huys dat in huyere gebruyct wert bij Achte Wouters, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (plaats)JanVossensteeg.048-050
261/0a

/
Achtergraft Noortzijde Oostwaerts aen
1606-08
Achtergraft, Noortzijde Oostwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)OudeVest.161-171
216/0a

/
Achtergraft noortzijde westwaerts aen
1606-08
Achtergraft noortzijde, westwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)VanDerWerffstraat.098.3
178/0a

/
Achtergraft noortzijde westwaerts aen - Int Padtmoes
1606-08
Achtergraft noortzijde, westwaerts aen - Int Padtmoes
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Rapenburg.065-067
92/0a

/
Achtergraft oostzijde westwaerts aen
1606-08
Achtergraft oostzijde westwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Rapenburg.081-083
221/0a

/
Achtergraft oostzijde zuytwaerts aen
1606-08
Achtergraft oostzijde zuytwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)5eBinnenvestgracht.000.32
235/0a

/
Achtergraft westzijde noortwaerts aen
1606-08
Achtergraft westzijde noortwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Doelengracht.000.4
10/0a

2/2-10-/2-10-
Achtergraft westzijde oostwaerts aen
1606-08
Achtergraft westzijde oostwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Groenhazengracht.012-014
58/0a

/
Achterste Doelsteech noortzijde oostwaerts aen
1606-08
Achterste Doelsteech noortzijde oostwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Doelengracht.000.1
49/0a

/
Achterste Doelsteech zuytzijde westwaerts aen
1606-08
Achterste Doelsteech zuytzijde westwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Haarlemmerstraat.099
49/1

3/6-5-0/4-10-0
Adam Adriaensz
1606-08
Jan Verhage, bewoondt bij Adam Adriaensz. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Papengracht.029.5
154/2

2/2-10-0/2-10-0
Adam Henricxzs erffgenamen
1606-08
Adam Henricxz.s erffgenamen huys eygen ende in huyer wert gebruyct bij Gerit Janss, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Papengracht.029.5
154/2a

2/2-10-0/2-10-0
Adam Henricxzs erffgenamen
1606-08
Adam Henricxz.s erffgenamen huys eygen ende in huyer wert gebruyct bij Gerit Janss, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.151
124/1

1/3-15-0/1-10-0
Adam Thonis
1606-08
Jacob Gerritsz Vermijs huis eygen ende gebruickt wert bij Adam Thonis, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeRijn.152-156
201/1

1/als vooren--/1-10-0
Adam van Vianen
1606-08
Dezelve, bewoont bij Adam van Vianen opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Herensteeg.017-021
177/1

4/4-0-0/6-0-0
Adriaen Adriaensz
1606-08
Egbert Janszs huys dat in huyere wert gebruyct bij Adriaen Adriaensz, opt wijffs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)LangeMare.108
148/1

4/4-8-0/6-0-0
Adriaen Adriaensz backerbacker
1606-08
Adriaen Adriaensz., backer, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de vrou een oven ende twee schoorsteenen
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.097-099
339/2

1/2-16-0/1-5-0
Adriaen Adriaensz Erffgenamen
1606-08
Adriaen Adriaensz. erffgenamen, bewoont bij Jan Byllewech opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Uiterstegracht.097-099
339/2a
Adriaen Adriaensz {kalkbrander}
1/2-16-0/1-5-0
Adriaen Adriaensz Erffgenamen
1606-08
Adriaen Adriaensz. erffgenamen, bewoont bij Jan Byllewech opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.097-099
340/2

1/2-10-0/1-5-0
Adriaen Adriaensz Erffgenamen
1606-08
Dezelve, bewoont bij Maertgen Marcus opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Uiterstegracht.097-099
340/2a
Adriaen Adriaensz {kalkbrander}
1/2-10-0/1-5-0
Adriaen Adriaensz Erffgenamen
1606-08
Dezelve, bewoont bij Maertgen Marcus opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.097-099
341/2

1/1-6-0/1-0-0
Adriaen Adriaensz Erffgenamen
1606-08
Dezelve, bewoont bij Jan Boudewijn opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Uiterstegracht.097-099
341/2a
Adriaen Adriaensz {kalkbrander}
1/1-6-0/1-0-0
Adriaen Adriaensz Erffgenamen
1606-08
Dezelve, bewoont bij Jan Boudewijn opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.097-099
342/2

1/1-6-0/1-0-0
Adriaen Adriaensz Erffgenamen
1606-08
Dezelve, bewoont bij Lijsbeth [alleen voornaam] opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Uiterstegracht.097-099
342/2a
Adriaen Adriaensz {kalkbrander}
1/1-6-0/1-0-0
Adriaen Adriaensz Erffgenamen
1606-08
Dezelve, bewoont bij Lijsbeth [alleen voornaam] opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.097-099
343/2

1/1-6-0/1-0-0
Adriaen Adriaensz Erffgenamen
1606-08
Dezelve, bewoont bij Steeven Mathijsz. opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Uiterstegracht.097-099
343/2a
Adriaen Adriaensz {kalkbrander}
1/1-6-0/1-0-0
Adriaen Adriaensz Erffgenamen
1606-08
Dezelve, bewoont bij Steeven Mathijsz. opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.097-099
344/1

1/1-0-0/1-0-0
Adriaen Adriaensz Erffgenamen
1606-08
Dezelve, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Uiterstegracht.097-099
344/1a
Adriaen Adriaensz {kalkbrander}
1/1-0-0/1-0-0
Adriaen Adriaensz Erffgenamen
1606-08
Dezelve, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.097-099
345/2

1/1-0-0/1-0-0
Adriaen Adriaensz Erffgenamen
1606-08
Dezelve, bewoont bij Dirck Willemsz. opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Uiterstegracht.097-099
345/2a
Adriaen Adriaensz {kalkbrander}
1/1-0-0/1-0-0
Adriaen Adriaensz Erffgenamen
1606-08
Dezelve, bewoont bij Dirck Willemsz. opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.097-099
346/2

1/1-0-0/1-0-0
Adriaen Adriaensz Erffgenamen
1606-08
Dezelve, bewoont bij Davidt Moerkau opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Uiterstegracht.097-099
346/2a
Adriaen Adriaensz {kalkbrander}
1/1-0-0/1-0-0
Adriaen Adriaensz Erffgenamen
1606-08
Dezelve, bewoont bij Davidt Moerkau opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.097-099
347/2

1/1-0-0/1-0-0
Adriaen Adriaensz Erffgenamen
1606-08
Dezelve, bewoont bij Maerten Willemsz. opt aengeven van de zoon
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Uiterstegracht.097-099
347/2a
Adriaen Adriaensz {kalkbrander}
1/1-0-0/1-0-0
Adriaen Adriaensz Erffgenamen
1606-08
Dezelve, bewoont bij Maerten Willemsz. opt aengeven van de zoon
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.101
348/2

1/3-4-0/1-10-0
Adriaen Adriaensz Erffgenamen
1606-08
Dezelve, bewoont bij Arent Harmansz. opt aengeven van zijn knecht
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Uiterstegracht.101
348/2a
Adriaen Adriaensz {kalkbrander}
1/3-4-0/1-10-0
Adriaen Adriaensz Erffgenamen
1606-08
Dezelve, bewoont bij Arent Harmansz. opt aengeven van zijn knecht
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Groenesteeg.036
75/1
Adriaen Adriaensz {lijndraaiersknecht}
2/1-6-0/2-0-0
Adriaen Adriaensz lijndraeyerlijndraeyer
1606-08
Adriaen Adriaensz. , lijndraeyer, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Duizenddraadsteeg.019.3
200/1

2/2-0-0/2-10-0
Adriaen Adriaensz pannebackerpannebacker
1606-08
Adriaen Adriaensz., pannebacker, eygen[aer] ende bruycker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.090
4/2
Adriaen Adriaensz van Leeuwen {jonge}
2/3-3-0/3-0-0
Adriaen Adriaensz van Leeuwen
1606-08
Adriaen Adriaensz. van Leeuwen, bewoont bij Willem Jansz. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.090
5/1
Adriaen Adriaensz van Leeuwen {jonge}
3/5-0-0/4-10-0
Adriaen Adriaensz van Leeuwen
1606-08
Dezelve, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.029
121/1
Adriaen Adriaensz van Leeuwen {jonge}
11/14-5-0/16-10-0
Adriaen Adriaensz van Leeuwen
1606-08
Adriaen Adriaensz. van Leeuwen dat hij bewoont opt aengeven van zijn wijff
Schoorsteengeld-1606 (overledene)StilleRijn.008-011
58/1a

2/2-10-0/2-10-0
Adriaen Adriaensz Weduwe
1606-08
De weduwe van Adriaen Adriaensz. eygen[naeres] ende bruycster, op aengeven van de vrou die daer woondt
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Rapenburg.133
179/1

4/6-18-0/6-0-0
Adriaen Adriaenszn van Bleyswijck
1606-08
Adriaen Adriaenszn van Bleyswijck dat hij bewoondt
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Koppenhinksteeg.000.25
65/1

1/onder de voorgaende taxatie/1-5-0
Adriaen Aldertsz
1606-08
Dezelve, bewoont bij Adriaen Aldertsz. opt aengeven van zijn vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Noordeinde.054
254/1

1/1-6-0/1-0-0
Adriaen Angier
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Adriaen Angier
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Middelstegracht.057
61/1

2/6-0-0/3-0-0
Adriaen Claesz
1606-08
Dezelve, bewoont bij Adriaen Claesz. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Middelstegracht.022
63/1

3/4-0-0/4-10-0
Adriaen Claesz
1606-08
Claes Jacobsz., bewoont bij Adriaen Claesz. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.090-102
167/1

4/4-8-0/6-0-0
Adriaen Claesz cleermaeckercleermaecker
1606-08
Adriaen Claesz., cleermaecker, eygen ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.123
62/1

4/8-12-0/6-0-0
Adriaen Claesz van der Maes
1606-08
Adriaen Claesz. van der Maes, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Middelweg.036
78/1a
Adriaen Cornelisz Henneman
3/1-0-0/
Adriaen Cornelisz
1606-08
De wedue van Adriaen Cornelisz., eygen op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.049
15/1
Arent Cornelisz {mandenmaker}
4/8-0-0/6-0-0
Adriaen Cornelisz mandemaeckermandemaecker
1606-08
Adriaen Cornelisz., mandemaecker, dat hij bewoont opt aengeven van deselve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Gangetje.004-008
2/1

4/16-0-0/6-0-0
Adriaen Corneliszn
1606-08
Adriaen Corneliszn dat hij bewoont door 't aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Kaiserstraat.006.4
63/1

3/2-10-0/3-15-0
Adriaen Corneliszn
1606-08
Symon Woutersz dat bewoont wert bij Adriaen Corneliszn
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Noordeinde.007
213/1

1/2-0-0/1-5-0
Adriaen Cuel
1606-08
dezelve dat bewoont wert bij Adriaen Cuel
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.159
250/1

1/1-0-0/1-0-0
Adriaen de Block
1606-08
Adriaen de Block
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Middelstegracht.013-017
34/1

1/onder 't voorgaende-0-0/1-10-0
Adriaen de Coninck
1606-08
Cornelis Jacobsz. Broer, bewoont bij Adriaen de Coninck opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hooigracht.026
162/1

1/onder 't voorgaende getaxeert/1-10-0
Adriaen de Groot
1606-08
Dezelve, bewoont bij Adriaen de Groot opt aengeven van zijn vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Bouwelouwensteeg.033-039
316/1

3/3-4-0/4-10-0
Adriaen de Hondt
1606-08
Adriaen de Hondt
Schoorsteengeld-1606 (huurder)SintJacobsgracht.002
258/1

2/3-4-0/3-0-0
Adriaen de Key
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert bij Adriaen de Key
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Uiterstegracht.043
300/1

1/1-0-0/1-0-0
Adriaen de Meester
1606-08
Pyeter Gerritsz., clapperman, bewoont bij Adriaen de Meester opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Salomonsteeg.001
94/1

5/10-10-0/7-10-0
Adriaen de Neck
1606-08
Jan Ghijsbrechtsz huys in huyere gebruyct wert bij Adriaen de Neck, opte dochters aengeven
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Middelweg.009-013
209/2a
Adriaen Dircksz Gool
2/onder de voorgaende taxatie--/
Adriaen Dircxz Goel
1606-08
d' Erffgenamen van Adriaen Dircxz. Goel, bewoont bij Jan de Man opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)StilleRijn.008-011
83/1

6/4-9-0/9-0-0
Adriaen Embrechtsz
1606-08
Adriaen Embrechtsz., eygen[aer] dat hij bewoondt op aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.05
187/2

2/1-6-0/2-0-0
Adriaen Erasmuszn
1606-08
Adriaen Erasmuszn dat bewoont wert bij Tomas Huygen
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.03
188/2

3/1-6-0/3-0-0
Adriaen Erasmuszn
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Jacques Gryncoert
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)SintJorissteeg.014
203/1

3/3-15-0/4-10-0
Adriaen Erasmuszn
1606-08
Adriaen Erasmuszn dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Levendaal.068-072
375/2

1/2-10-0/1-5-0
Adriaen Erasmuszn
1606-08
Adriaen Erasmuszn dat bewoont wert bij Herman Jacobsz's weduwe
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Levendaal.068-072
376/2

1/onder t voorgaende begrepen/1-5-0
Adriaen Erasmuszn
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Romeyn Pekouse
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Levendaal.068-072
377/2

1/onder t voorgaende begrepen/1-5-0
Adriaen Erasmuszn
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Poulus de Quyno
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Garenmarkt.024
137/2

4/3-15-0/6-0-0
Adriaen Gerritss van Breda
1606-08
Adriaen Gerritss van Breda dat bewoont wert bij Joost Walkier
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kaiserstraat.003
177/1
Adriaen Gerritsz {snijder}
3/3-8-0/4-10-0
Adriaen Gerritss van Breda
1606-08
Adriaen Gerritss van Breda dat hij bewoont door zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Levendaal.026
270/2a
Adriaen Gerritsz Moyt
1/2-0-0/1-5-0
Adriaen Gerritszn Moeyts
1606-08
Adriaen Gerritszn Moeyts weduwe dat bewoont wert bij Carel Vermeule
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Levendaal.026
271/2a
Adriaen Gerritsz Moyt
2/2-0-0/2-10-0
Adriaen Gerritszn Moeyts
1606-08
Deselve dat bewoondt wert bij Mathijs Corneliszn
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Levendaal.026
272/2a
Adriaen Gerritsz Moyt
2/2-0-0/2-10-0
Adriaen Gerritszn Moeyts
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Cornelis Maljaert de Haen
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Levendaal.026
270/2
Marytgen Quirijnsdr {Moyt}
1/2-0-0/1-5-0
Adriaen Gerritszn Moeyts weduwe
1606-08
Adriaen Gerritszn Moeyts weduwe dat bewoont wert bij Carel Vermeule
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Levendaal.026
271/2
Marytgen Quirijnsdr {Moyt}
2/2-0-0/2-10-0
Adriaen Gerritszn Moeyts weduwe
1606-08
Deselve dat bewoondt wert bij Mathijs Corneliszn
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Levendaal.026
272/2
Marytgen Quirijnsdr {Moyt}
2/2-0-0/2-10-0
Adriaen Gerritszn Moeyts weduwe
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Cornelis Maljaert de Haen
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Levendaal.024
337/2a
Adriaen Gerritsz Moyt
3/3-4-0/4-10-0
Adriaen Gerritszn Moyts
1606-08
Adriaen Gerritszn Moyts weduwe dat bewoont wert bij Michiel Overtwater
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Levendaal.026
338/1a
Adriaen Gerritsz Moyt
2/5-0-0/3-0-0
Adriaen Gerritszn Moyts
1606-08
Deselve dat zij bewoont ofte verhuyrt
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Levendaal.024
337/2
Marytgen Quirijnsdr {Moyt}
3/3-4-0/4-10-0
Adriaen Gerritszn Moyts weduwe
1606-08
Adriaen Gerritszn Moyts weduwe dat bewoont wert bij Michiel Overtwater
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Levendaal.026
338/1
Marytgen Quirijnsdr {Moyt}
2/5-0-0/3-0-0
Adriaen Gerritszn Moyts weduwe
1606-08
Deselve dat zij bewoont ofte verhuyrt
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Aalmarkt.026.1
150/1
Adriaen Gerritsz in 't Hart
4/14-0-0/6-0-0
Adriaen Gerrytsz
1606-08
Adriaen Gerrytsz in 't Harts huys dat hij bewoont, heeft op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Aalmarkt.026.1
151/1
Adriaen Gerritsz in 't Hart
0/
Adriaen Gerrytsz
1606-08
dezelve Adriaen Gerrytszoons achterhuys, es met 't voorhuys gereeckent ergo nyet
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwsteeg.021-023
113/1
Adriaen Gerritsz {schuitenvoerder}
5/5-13-0/7-10-0
Adriaen Gerrytsz schuytvoerderschuytvoerder
1606-08
Adriaen Gerrytsz. schuytvoerders huys eygen en zellfs bewoondt, heeft opt wijffs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.081
15/1
Adriaen Gijsbrechtsz Schaeck {de oude}
3/7-4-0/3-10-0
Adriaen Gijsbrechtsz Schaeck
1606-08
Adriaen Gijsbrechtsz. Schaeck, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.064
72/2

1/3-4-0/1-10-0
Adriaen Harmansz
1606-08
Adriaen Harmansz., bewoont bij Tannetgen Jacobsdr. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.064
73/1

2/onder 't voorgaende getaxeert--/3-0-0
Adriaen Harmansz
1606-08
Deselve dat hij bewoont op sijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Kalvermarkt.009
222/1

2/1-7-0/2-0-0
Adriaen Harwijn
1606-08
Dezelve, bewoont bij Adriaen Harwijn opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.159
278/1

1/1-0-0/1-0-0
Adriaen Haryncx
1606-08
Adriaen Haryncx
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.240.2
162/1

4/5-13-0/6-0-0
Adriaen Heeren
1606-08
Adriaen Heeren, eygen[aer] ende bruycker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Boommarkt.007.4
99/1
Adriaen Hendricksz {timmerman}
4/2-10-0/5-0-0
Adriaen Heynricxzoon timmermantimmerman
1606-08
Adriaen Heynricxzoon timmerman dat hij zelfs bewoont, op zijn buyermans aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Haarlemmerstraat.150-154
279/1

1/1-6-0/1-0-0
Adriaen Huygen
1606-08
Dezelve, bewoont by Adriaen Huygen opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.252-256
166/1
Ariaentgen Gerritsdr {van Dam}
4/7-4-0/6-0-0
Adriaen Jacobsz bouman weduwe
1606-08
Adriaen Jacobsz., bouman weduwe
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Haarlemmerstraat.252-256
166/1a
Adriaen Jacobsz van Dam {bouwman}
4/7-4-0/6-0-0
Adriaen Jacobsz bouman weduwebouman
1606-08
Adriaen Jacobsz., bouman weduwe
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.256
167/2
Ariaentgen Gerritsdr {van Dam}
3/5-13-0/4-10-0
Adriaen Jacobsz bouman weduwe
1606-08
Adriaen Jacobsz., bouman weduwe
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Haarlemmerstraat.256
167/2a
Adriaen Jacobsz van Dam {bouwman}
3/5-13-0/4-10-0
Adriaen Jacobsz bouman weduwebouman
1606-08
Adriaen Jacobsz., bouman weduwe
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.011
261/1
Adriaen Jacobsz {warmoezenier}
4/3-13-0/6-0-0
Adriaen Jacobsz Rockeveen
1606-08
Adriaen Jacobsz. Rockeveen, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Rapenburg.035-057
78/2a
Adriaen Jansz Knotter
1/2-0-0/1-5-0
Adriaen Janss Knotter
1606-08
D' erffgenamen van Adriaen Janss Knotter dat bewoont wert bij Huybrecht Coermont
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Rapenburg.035-057
82/2a
Adriaen Jansz Knotter
1/2-0-0/1-5-0
Adriaen Janss Knotter
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Jacques
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Rapenburg.035-057
83/2a
Adriaen Jansz Knotter
1/2-0-0/1-5-0
Adriaen Janss Knotter
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Jaques Lancelle
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Rapenburg.035-057
84/2a
Adriaen Jansz Knotter
1/2-0-0/1-5-0
Adriaen Janss Knotter
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Missiel
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Rapenburg.035-057
85/2a
Adriaen Jansz Knotter
1/2-0-0/1-5-0
Adriaen Janss Knotter
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Malen Wangaerde
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Rapenburg.035-057
86/2a
Adriaen Jansz Knotter
1/2-0-0/1-5-0
Adriaen Janss Knotter
1606-08
Dezelve dat bewoont wert Janneken Piron
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Rapenburg.035-057
87/2a
Adriaen Jansz Knotter
1/2-0-0/1-5-0
Adriaen Janss Knotter
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Claes Maesman
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Rapenburg.035-057
88/2a
Adriaen Jansz Knotter
1/2-0-0/1-5-0
Adriaen Janss Knotter
1606-08
Dezelve dat bewoont wert by Maycken Conderly
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Rapenburg.035-057
89/2a
Adriaen Jansz Knotter
1/2-0-0/1-5-0
Adriaen Janss Knotter
1606-08
Dezelve dat bewoont wert by Cornelis van den Leyse
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Rapenburg.035-057
90/2a
Adriaen Jansz Knotter
2/3-4-0/3-0-0
Adriaen Janss Knotter
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Claertgen Celos
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Rapenburg.035-057
108/2a
Adriaen Jansz Knotter
2/2-16-0/2-10-0
Adriaen Janss Knotter
1606-08
D' erffgenamen van Adriaen Janss Knotter dat bewoont wert bij Claes Janss thimmerman
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Rapenburg.035-057
109/2a
Adriaen Jansz Knotter
4/12-0-0/6-0-0
Adriaen Janss Knotter
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Jan de Pla en Jacques Geckier
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Rapenburg.035-057
110/2a
Adriaen Jansz Knotter
2/begrepen onder t voorgaende/3-0-0
Adriaen Janss Knotter
1606-08
Dezelve dat bewoont Michiel Adriaenszn
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Rapenburg.035-057
111/1a
Adriaen Jansz Knotter
7/30-0-0/10-10-0
Adriaen Janss Knotter
1606-08
Dezelve dat zij bewonen door 't aengeven van D. Cornelis Knotter
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Rapenburg.035-057
112/2a
Adriaen Jansz Knotter
2/onder t voorgaende begrepen/3-0-0
Adriaen Janss Knotter
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Cornelis Claess
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Rapenburg.035-057
113/2a
Adriaen Jansz Knotter
1/onder t voorgaende begrepen/1-10-0
Adriaen Janss Knotter
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Mr. Philps
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Rapenburg.035-057
114/2a
Adriaen Jansz Knotter
1/onder t voorgaende begrepen/1-10-0
Adriaen Janss Knotter
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Jan Claess de Langen
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.063
157/1

2/2-10-0/2-10-0
Adriaen Janss schuytvoerderschuytvoerder
1606-08
Adriaen Janss schuytvoerder dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.102
87/2
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
2/4-10-0/3-0-0
Adriaen Jansz
1606-08
Adriaen Jansz., coperslagers huys, bewoont bij Mathijs Jacobszoon opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Herensteeg.008-010
166/1

4/4-0-0/6-0-0
Adriaen Jansz cleermaeckerscleermaecker
1606-08
Adriaen Jansz cleermaeckers huys eygen en zelffs bewoont, heeft opt wijffs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.149
128/1

3/4-8-0/4-10-0
Adriaen Jansz gortergorter
1606-08
Adriaen Jansz., gorter, eygen ende bruycker opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)5eBinnenvestgracht.000.32
237/1

2/1-6-0/2-0-0
Adriaen Joosten
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Adriaen Joosten
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.048
34/1

4/6-18-0/6-0-0
Adriaen Joosten van Egmont
1606-08
Adriaen Joosten van Egmont dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hooigracht.016-018
185/1

2/3-4-0/3-0-0
Adriaen Krusseme
1606-08
Dezelve, bewoont bij Adriaen Krusseme opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.10
174/2

2/1-6-0/2-0-0
Adriaen Louriszn
1606-08
Adriaen Louriszn dat bewoont wert bij Ryckaert Blandewyl
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Steenschuur.020.9
226/1
Adriaen Lourisz van Swaanswijck
4/15-0-0/6-0-0
Adriaen Louriszn
1606-08
De weduwe van Louris Andrieszn dat bewoont wert bij Adriaen Louriszn
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Levendaal.046
348/1

1/2-10-0/1-5-0
Adriaen Louriszn
1606-08
Adriaen Louriszn dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Levendaal.064
372/2

1/2-10-0/1-5-0
Adriaen Louriszn
1606-08
Adriaen Louriszn dat bewoont wert bij Pieter de Buy
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Levendaal.064
138/2

1/1-5-0/1-0-0
Adriaen Louwen
1606-08
Adriaen Louwen dat bewoont wert bij Heyman van Yseloo
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Barbarasteeg.013
237/2

1/2-10-0/1-5-0
Adriaen Louwen
1606-08
Adriaen Louwen dat bewoont wert bij Henrick Gilliszn
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Doelengracht.000.3
25/1

1/1-0-0/1-0-0
Adriaen Maerten
1606-08
Dezelve Rijckaert dat bewoondt wert bij Adriaen Maerten
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Warmoesmarkt.023
40/1
Adriaen Maertensz de Zwart
5/10-9-0/7-10-0
Adriaen Maertensz Sweert
1606-08
Adriaen Maertensz Sweerts huis eygen ende bruicker zelffs, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)SintJorissteeg.016
204/1
Adriaen Matthijsz {linnenwever}
3/3-4-0/4-10-0
Adriaen Mathijss
1606-08
Adriaen Mathijss dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Levendaal.040
345/2

2/1-6-0/2-0-0
Adriaen Mathijss
1606-08
Adriaen Mathijss dat bewoondt wert by Jannetgen Dunnebiers
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.053-054
10/1
Trijntgen Arentsdr {vrouw van Adriaen Meesz}
6/10-19-0/9-0-0
Adriaen Meessen backers wedue
1606-08
Adriaen Meessen, backers wedue dat zij bewoont opt aengeven van de meyssens
Schoorsteengeld-1606 (overledene)NieuweRijn.053-054
10/1a
Adriaen Meesz {bakker}
6/
Adriaen Meessen backers weduebacker
1606-08
Adriaen Meessen, backers wedue dat zij bewoont opt aengeven van de meyssens
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Uiterstegracht.134-136
159/1

1/1-0-0/1-0-0
Adriaen Meltes
1606-08
Dezelve, bewoont bij Adriaen Meltes opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Rapenburg.021
158/1

2/2-0-0/2-10-0
Adriaen Mormentijn
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Adriaen Mormentijn
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Papengracht.022
126/1
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
6/9-13-0/6-0-0
Adriaen Mourijnsz schepen
1606-08
Adriaen Mourijnsz, schepens huys eygen ende in huyere gebruyct wert bij …; staet ledich
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)SintJacobsgracht.009
3/2
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
3/4-0-0/4-10-0
Adriaen Pieterss van der Werff
1606-08
Adriaen Pieterss van der Werff dat bewoont wert bij Joris de Contre
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)SintJacobsgracht.009
115/2
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
2/2-10-0/2-10-0
Adriaen Pieterss van der Werff
1606-08
Adriaen Pieterss van der Werff dat bewoont wert bij Anthonis Luypaert
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)SintJacobsgracht.009
116/2
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
2/2-10-0/2-10-0
Adriaen Pieterss van der Werff
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Jan van Brugge
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)SintJacobsgracht.009
117/2
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
2/2-10-0/2-10-0
Adriaen Pieterss van der Werff
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Lodewijck Loten
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.059
5/1
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
10/19-14-0/15-0-0
Adriaen Pietersz van der Werff
1606-08
Adriaen Pietersz. van der Werff dat hij bewoont opt aengeven van zijn huysvrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Noordeinde.027
146/1

1/mitter volgende/1-10-0
Adriaen Pieterzn
1606-08
Arent Fredericxzn dat bewoont wert bij Adriaen Pieterzn thimmerman
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeRijn.174
208/1

3/3-4-0/4-10-0
Adriaen Pouwelsz
1606-08
Cornelis IJsbrantsz. weduwe, bewoont bij Adriaen Pouwelsz. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Uiterstegracht.072.2
195/1

2/2-5-0/2-10-0
Adriaen Pyetersz
1606-08
Mees Willemsz., bewoont bij Adriaen Pyetersz. opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)JanVossensteeg.055-059
188/1

3/3-15-0/4-10-0
Adriaen Rijckaert
1606-08
Dezelve, bewoondt by Adriaen Rijckaert opt aengeven van de dochter
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.147-157
293/1

1/2-0-0/1-5-0
Adriaen Rogier
1606-08
Adriaen Rogier
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Uiterstegracht.021.4
279/1

1/2-0-0/1-5-0
Adriaen Schudemaeten
1606-08
Dezelve, bewoont bij Adriaen Schudemaeten opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelweg.014
93/2

3/3-4-0/4-10-0
Adriaen Tielemans
1606-08
Adriaen Tielemans, bewoont bij Reyer van Buyere op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Middelstegracht.053
58/1

2/4-0-0/3-0-0
Adriaen van Aldewerelt
1606-08
Cornelis Adriaensz., calcbrander, bewoont bij Adriaen van Aldewerelt opt aengeven van zijn knecht
Schoorsteengeld-1606 (huurder)FaliedeBegijnhof.032
230/1

6/5-0-0/9-0-0
Adriaen van den Borre
1606-08
Des stadts huys dat in huyer gebruyct wert bij Adriaen van den Borre, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hoefstraat.004-010
110/1

4/2-10-0/5-0-0
Adriaen van der Camer
1606-08
Adriaen van der Camer dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Middelstegracht.042
41/1

1/6-9-0/1-10-0
Adriaen van IJberge
1606-08
Gijsbert Gijsbertsz., bewoont bij Adriaen van IJberge opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Nieuwsteeg.002-004
93/1

3/5-0-0/4-10-0
Adriaen van Zonnevelt
1606-08
Deselve haer huys in huyere gebruyct wert bij Adriaen van Zonnevelt, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Salomonsteeg.008.1
108/2
Adriaen Reinoutsz van Sonnevelt
3/5-4-0/4-10-0
Adriaen van Zonnevelts
1606-08
Adriaen van Zonnevelts huys en in huyere wert gebruyct bij joffrou Pijnss, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Uiterstegracht.058
206/1

2/8-0-0/3-0-0
Adriaen Vereecken
1606-08
Dezelve, bewoont bij Adriaen Vereecken opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeVest.095-097
216/1

16/7-16-0/24-0-0
Adriaen Volbrechtsz
1606-08
Adriaen Volbrechtsz., eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeRijn.083-087
394/1

2/3-4-0/3-0-0
Adriaen Waddenment
1606-08
Dezelve, bewoont bij Adriaen Waddenment opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Steenschuur.016
304/1a

5/12-0-0/7-10-0
Adriaen Willemss
1606-08
De weduwe van Adriaen Willemss dat zij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Levendaal.002
306/2a
Adriaen Willem Bouwensz van Warmond {oude}
3/2-10-0/3-15-0
Adriaen Willemss
1606-08
De voors. weduwe van Adriaen Willemss dat bewoondt wert bij Christiaen Bavaert
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooigracht.046
147/1
Adriaen Willemsz Prins
3/4-15-0/4-10-0
Adriaen Willemsz
1606-08
Adriaen Willemsz., eygen opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Groenhazengracht.005
161/1

3/2-16-0/3-15-0
Adriaen Willemszn
1606-08
Adriaen Willemszn dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Levendaal.032
232/2
Adriaen Woutersz {de jonge}
2/1-6-0/2-0-0
Adriaen Wouterss
1606-08
Adriaen Wouterss dat bewoont wert bij Pieter Eemaer
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hogewoerd.036-038
26/1

2/4-0-0/3-0-0
Adriaen Wouterszn
1606-08
Eeuwout van sGravensande dat bewoont wert bij Adriaen Wouterszn
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Levendaal.032
341/2
Adriaen Woutersz {de jonge}
2/3-4-0/3-0-0
Adriaen Wouterszn
1606-08
Adriaen Wouterszn dat bewoont wert bij Lourens van Torre
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Levendaal.025
45/1

2/3-15-0/3-0-0
Adriaen Yetsweeren
1606-08
Cornelis Arentss dat bewoont wert bij Adriaen Yetsweeren
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Haarlemmerstraat.188
98/1

1/2-0-0/1-5-0
Adriaentgen Haes [of Hones?]
1606-08
Adriaentgen Haes [of Hones?]
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Rapenburg.093
57/1

5/7-10-0/7-10-0
Adriaentgen van Schroeysteyn
1606-08
Adriaentgen van Schroeysteyn door haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hogewoerd.097
73/1

1/1-6-0/1-0-0
Adrian de Puyck
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Adrian de Puyck
Schoorsteengeld-1606 (bouwer)Zonneveldstraat.007-018
17/1a
Adriana Dircksdr van Wijngaarden
0/
Adriana Dircxdr
1606-08
De huysinge van Adriana Dircxdr., aen zeven percheelen verkoft zijnde, zijn affgebroocken ende werden verthimmert
Schoorsteengeld-1606 (bouwer)Zonneveldstraat.007-018
17/1b
Adriana Dircksdr van Wijngaarden
0/
Adriana Dircxdr
1606-08
De huysinge van Adriana Dircxdr., aen zeven percheelen verkoft zijnde, zijn affgebroocken ende werden verthimmert
Schoorsteengeld-1606 (bouwer)Zonneveldstraat.007-018
17/1c
Adriana Dircksdr van Wijngaarden
0/
Adriana Dircxdr
1606-08
De huysinge van Adriana Dircxdr., aen zeven percheelen verkoft zijnde, zijn affgebroocken ende werden verthimmert
Schoorsteengeld-1606 (bouwer)Zonneveldstraat.007-018
17/1d
Adriana Dircksdr van Wijngaarden
0/
Adriana Dircxdr
1606-08
De huysinge van Adriana Dircxdr., aen zeven percheelen verkoft zijnde, zijn affgebroocken ende werden verthimmert
Schoorsteengeld-1606 (bouwer)Zonneveldstraat.007-018
17/1e
Adriana Dircksdr van Wijngaarden
0/
Adriana Dircxdr
1606-08
De huysinge van Adriana Dircxdr., aen zeven percheelen verkoft zijnde, zijn affgebroocken ende werden verthimmert
Schoorsteengeld-1606 (bouwer)Zonneveldstraat.007-018
17/1f
Adriana Dircksdr van Wijngaarden
0/
Adriana Dircxdr
1606-08
De huysinge van Adriana Dircxdr., aen zeven percheelen verkoft zijnde, zijn affgebroocken ende werden verthimmert
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Zonneveldstraat.007-018
17/1
Adriana Dircksdr van Wijngaarden
0/
Adriana Dircxdr
1606-08
De huysinge van Adriana Dircxdr., aen zeven percheelen verkoft zijnde, zijn affgebroocken ende werden verthimmert
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.023
41/1
Adriana Jansdr {Coedijck}
3/13-5-0/4-10-0
Adriana Jansdr
1606-08
Adriana Jansdr. dat zij bewoont opt aengeven van deselffde
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Papengracht.029.2
184/1

1/2-10-0/1-5-0
Adriana Pietersdr
1606-08
deselve haer huysken en in huyre gebruyct wert bij Adriana Pietersdr., op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Rapenburg.080
219/1

4/4-0-0/6-0-0
Adriana van Brouchoven
1606-08
Des stadts huys dat in huyere gebruyct wert bij Adriana van Brouchoven, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Diefsteeg.015
35/1
Adriaen Hendricksz {messenmaker}
4/4-8-0/6-0-0
Adryaen Henricxz messemakermessemaker
1606-08
Adryaen Henricxz messemaker huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Warmoesmarkt.023
46/1
Adriaen Maertensz de Zwart
0/0-0-0/0-0-0
Adryaen Maertensz Swart achterhuis
1606-08
Adryaen Maertensz Swart achterhuis eygen
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Wolsteeg.001
165/1

3/3-4-0/4-10-0
Adryaen Mantelt
1606-08
Willem Pietersz Tromper huis eygen ende gebruickt wert bij Adryaen Mantelt, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vismarkt.005
22/1
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
4/16-5-0/6-0-0
Adryaen Mouringsz schepen
1606-08
Adryaen Mouringsz schepen huis eygen ende bruicker zelfs, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Botermarkt.018
101/1
Adriaen Pietersz van Polanen
3/16/4-10
Adryaen Pieters van Polanen
1606-08
Adryaen Pieters van Polanen huis eygen ende bruicker zelfs, op 't wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Pieterskerkgracht.007
82/1
Adriaen van Lanscroon
0/6-9-0/
Adryaen van Lantscroon
1606-08
d'erfgenamen van Jonckvrouwe van Nievelts huis eygen, nu bij Adryaen van Lantscroon; en leyt terneer
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Botermarkt.002
83/1

4/16-18/6-0-0
Adryaen Willemsz haer swager
1606-08
Cristyna Joosten huis eygen ende gebruyckt wert bij Adryaen Willemsz haer swager, op Cristyaes aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Botermarkt.005
76/2
Adriana Cornelisdr {Botermarkt}
2/3-3-0/3-0-0
Adryaena Cornelisdochter
1606-08
Adryaene Cornelisdochters huis eygen ende gebruickt wert bij Henrick Jansz, op 't wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.105
174/1

0/
Adryaentgen de Vrij
1606-08
Adryaentgen de Vrij huis achter, gerekent onder 't voorhuis
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Doelengracht.000.1
51/1

1/2-0-0/1-5-0
Aechgen Adriaensdr
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Aechgen Adriaensdr
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Mirakelsteeg.039-041
59/1

3/3-4-0/4-10-0
Aechgen Cornelisdr
1606-08
Cors Dircxz., bewoont by Aechgen Cornelisdr. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)FaliedeBegijnhof.005
255/1

3/3-4-0/4-10-0
Aechgen Cornelisdr
1606-08
Des stadts huys dat Aechgen Cornelisdr gebruyct, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.159
218/1

1/1-0-0/1-0-0
Aechgen Dircxdr
1606-08
Aechgen Dircxdr.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.016.3
250/1

1/0-15-0/0-15-0
Aechgen Pyetersdr
1606-08
Aechgen Pyetersdr. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwsteeg.006
89/1
Aechte Claesdr {van Merenburg}
4/8-0-0/6-0-0
Aechte Claes
1606-08
Aechte Claes huys eygen en zelffs bewoondt, heeft opte meyts aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwsteeg.002-004
90/2
Aechte Claesdr {van Merenburg}
3/8-0-0/4-10-0
Aechte Claes
1606-08
Dezelve haer huys en in huyer gebruyct wert bij jouffrou Treslong
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Rapenburg.078
220/1

2/4-0-0/3-0-0
Aechte Cornelisdr
1606-08
Dezelve haer huys dat in huyere gebruyct wert bij Aechte Cornelisdr, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.060.2
69/2
Aechte Jansdr {Langebrug}
1/2-0-0/1-5-0
Aechte Jansdochter Cornelis Huigensz weduen
1606-08
Aechte Jansdochter, Cornelis Huigensz weduen huis eygen ende gebruickt wert bij Valentijn Harmans, op zijn wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Langebrug.060.2
69/2a
Cornelis Huigenz {bode}
1/2-0-0/1-5-0
Aechte Jansdochter Cornelis Huigensz weduen
1606-08
Aechte Jansdochter, Cornelis Huigensz weduen huis eygen ende gebruickt wert bij Valentijn Harmans, op zijn wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.060.2
70/2
Aechte Jansdr {Langebrug}
1/2-0-0/1-5-0
Aechte Jansdochter Cornelis Huigensz weduen
1606-08
deselve haer huis ende gebruict wert bij Jaecques Stemp [=Steur?], op 't wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Langebrug.060.2
70/2a
Cornelis Huigenz {bode}
1/2-0-0/1-5-0
Aechte Jansdochter Cornelis Huigensz weduen
1606-08
deselve haer huis ende gebruict wert bij Jaecques Stemp [=Steur?], op 't wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.060.2
71/1
Aechte Jansdr {Langebrug}
1/5-13-0/1-10-0
Aechte Jansdochter Cornelis Huigensz weduen
1606-08
deselve haer huis eygen ende zelfs bewoont, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Langebrug.060.2
71/1a
Cornelis Huigenz {bode}
1/5-13-0/1-10-0
Aechte Jansdochter Cornelis Huigensz weduen
1606-08
deselve haer huis eygen ende zelfs bewoont, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.060.2
81/2
Aechte Jansdr {Langebrug}
1/is mit t voorhuis getacxeert/1-5-0
Aechte Jansdr Cornelis Huigensz weduen
1606-08
Aechte Jansdr, Cornelis Huigensz weduen huis eygen ende gebruickt wert Cristiaen Draet, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Langebrug.060.2
81/2a
Cornelis Huigenz {bode}
1/1-5-0
Aechte Jansdr Cornelis Huigensz weduen
1606-08
Aechte Jansdr, Cornelis Huigensz weduen huis eygen ende gebruickt wert Cristiaen Draet, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.060.2
82/1
Aechte Jansdr {Langebrug}
0/1-0-0/
Aechte Jansdr Cornelis Huigensz weduen
1606-08
deselve haer eygen tuyn ende erve
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Langebrug.060.2
82/1a
Cornelis Huigenz {bode}
0/1-0-0/
Aechte Jansdr Cornelis Huigensz weduen
1606-08
deselve haer eygen tuyn ende erve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Botermarkt.022
107/2

3/12/4-10
Aechte Wouters erfgenamen
1606-08
Aechte Wouters erfgenamen huis ende gebruickt wert bij de dochter, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Botermarkt.022
107/2a
Aechte Woutersdr {vrouw van Joost Adriaensz}
3/
Aechte Wouters erfgenamen
1606-08
Aechte Wouters erfgenamen huis ende gebruickt wert bij de dochter, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Uiterstegracht.104
184/1

1/2-10-0/1-5-0
Aechte Woutersdr
1606-08
Mr. Jan van Velsen, bewoont bij Aechte Woutersdr. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vismarkt.002
19/1
Aefgen Adriaensdr {van Catwijck}
3/16-18-0/4-10-0
Aeff Adriaenss
1606-08
Aeff Adriaens huis eygen ende bruycker selfs, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kaiserstraat.022
82/2

1/1-0-0/1-0-0
Aeff Govertsdr
1606-08
Aeff Govertsdr dat bewoont wert bij Mees Henrickszoon
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kaiserstraat.022
83/1

1/1-0-0/1-0-0
Aeff Govertsdr
1606-08
Dezelve dat ledich staet
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vliet.034
251/1
Aefgen Govertsdr {vrouw van Willem Cornelisz}
4/8-9-0/6-0-0
Aeff Govertsdr
1606-08
Aeff Govertsdr dat zij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.081-083
92/2

1/4-10-0/1-10-0
Aeff Jansdr
1606-08
Aeff Jansdr dat bewoont wert bij Jan Wollens weduwe
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.002
93/2

1/onder t voorgaende begrepen/1-10-0
Aeff Jansdr
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Jan Piere
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooigracht.021.1
117/1

7/13-15-0/10-10-0
Aeff Jansdr
1606-08
Aeff Jansdr. dat zij bewoont ende eygen is opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.053.2-061
317/1

1/3-4-0/1-10-0
Aeff Jansdr
1606-08
Aeff Jansdr., eygen[aeres] ende bruycster opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.049
61/1

2/3-15-0/3-0-0
Aeff van Dams
1606-08
Aeff van Dams huis eygen ende zelfs bewoont, heeft opte swagers aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwstraat.000.2
140/2

1/3-4-0/1-10-0
Aeffge Jans
1606-08
In de poort Aeffge Jans, bewoont bij Geryt Willemsz. opt aengeven van zijn wijff
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwstraat.000.2
141/2

2/2-16-0/2-10-0
Aeffge Jans
1606-08
Deselffde, bewoont bij Louweris Joosten opt aengeven van deselffde
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Steenschuur.022.03
31/2
Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch
2/3-15-0/3-0-0
Aeffgen Aelbrechtsdr
1606-08
Aeffgen Aelbrechtsdr dat bewoont wert bij Gillis van Maskel
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Steenschuur.022.03
32/2
Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch
1/onder t voorhuys begrepen/1-10-0
Aeffgen Aelbrechtsdr
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Zeger Pieterszn
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Steenschuur.022.03
33/2
Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch
1/onder t voorhuys begrepen/1-10-0
Aeffgen Aelbrechtsdr
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Jacobmijntgen Bossaert
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Rapenburg.069
93/2
Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch
3/4-0-0/4-10-0
Aeffgen Aelbrechtsdr
1606-08
Aeffgen Aelbrechtsdr dat bewoont wert by Ghijsbrecht Adriaenszn bouman
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Steenschuur.022.03
39/1
Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch
7/16-18-0/10-10-0
Aeffgen Albrechtsdr
1606-08
Aeffgen Albrechtsdr dat zij bewoont door 't aengeven van haer meyt
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Doezastraat.027-029
144/1

2/2-0-0/2-10-0
Aeffgen Gerritsdr
1606-08
Aeffgen Gerritsdr dat zij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.032-033
31/1
Aefgen Jansdr Heye {vrouw van Dirck Barentsz}
3/4-0-0/4-10-0
Aeffgen Jans
1606-08
Aeffgen Jans huys dat zij bewoont opt aengeven van Claes Dircxz.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.032-033
32/2
Aefgen Jansdr Heye {vrouw van Dirck Barentsz}
3/8-0-0/4-10-0
Aeffgen Jans
1606-08
Dezelve, bewoont bij Claes Dircxz. Lijn opt aengeven van deselve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelstegracht.004.4
91/2

1/4-0-0/1-10-0
Aeffgen Jans
1606-08
Int poortgen, Aeffgen Jans, bewoont bij Pieter Jansz. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelstegracht.004.4
92/2

2/onder 't voorgaende begrepen-0-0/3-0-0
Aeffgen Jans
1606-08
Dezelve, bewoont bij Fictoor van Daelen opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelstegracht.004.4
93/2

1/als vooren-0-0/1-10-0
Aeffgen Jans
1606-08
Dezelve, bewoont bij Frans Telloen opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.020
44/2

9/37-10-0/13-10-0
Aeffgen Jansdr
1606-08
Aeffgen Jansdr., is brouwerij, die gebruyct wert bij Frans Duyst op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Donkersteeg.013-017
110/2

2/6-18-0/3-0-0
Aeffgen Steffensdr
1606-08
Aeffgen Steffensdr., bewoont bij Balthasar Maertens weduwe, opt aengeven van de weduwe
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Maarsmansteeg.005
167/2
Aefgen Adriaensdr {van Catwijck}
3/12-0-0/4-10-0
Aefgen Adryaens
1606-08
Aefgen Adryaens huis eygen ende in huir gebruickt wert bij haer soon, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Boomgaardsteeg.005
102/1

1/1-6-0/1-0-0
Aefgen Pieters
1606-08
Aefgen Pieters huis eygen ende zelfs bewoont, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.095-097
219/1

0/0/0
Aehgen Cornelisdr bewoont altemael in aelmis
1606-08
Dezelve, bewoont by Aehgen Cornelisdr., bewoont altemael in aelmis
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Langebrug.113.10
56/1

2/3-15-0/3-0-0
Aelbert cammercammer
1606-08
Deselve zijn huys en in huyere gebruyct wert bij Aelbert cammer, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Maarsmansteeg.002
18/1
Aelbrecht Cornelisz van Leeuwen
6/15-4-0/9-0-0
Aelbert Cornelisz van Leewen
1606-08
Aelbert Cornelisz van Leewen eygen ende bruicker zelfs, op 't wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Koppenhinksteeg.000.25
64/1

1/2-10-0/1-5-0
Aelbert Dircxz
1606-08
d' Erffgenamen van Thones Daniels, bewoont bij Aelbert Dircxz. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.041
58/1
Aelbrecht Florisz {linnenwever}
4/6-9-0/6-0-0
Aelbert Florisz
1606-08
Aelbert Florisz huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (overledene)NieuweRijn.053-054
11/1a

2/6-2-0/3-0-0
Aelbert Gerytsz
1606-08
De wedue van Aelbert Gerytsz. dat zij bewoont opt aengeven van haer meyt
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Rapenburg.106.1
196/1

7/8-3-0/10-10-0
Aelbert Jacobs
1606-08
Aelbert Jacobs huys eygen en zelffs bewoondt, heeft op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Pieterskerkgracht.009
80/1

3/5-0-0/4-10-0
Aelbert Lenaerts
1606-08
t weeskindt van Pieter Philips Nans huis eygen ende in huir gebruickt wert bij Aelbert Lenaerts, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.182-184
143/1

2/3-3-0/3-0-0
Aelbert Zymonsz
1606-08
Aelbert Zymonsz., eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.146-148
151/1
Aelbrecht Adriaensz {schuitenvoerder}
2/2-0-0/2-10-0
Aelbrecht Adriaensz
1606-08
Aelbrecht Adriaensz., eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)JanVossensteeg.041-045
192/1

3/2-10-0/3-15-0
Aelbrecht Adriaensz backerbacker
1606-08
Aelbrecht Adriaensz., backer, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vliet.004
189/1

3/4-16-0/4-10-0
Aelbrecht Aelbrechtszn
1606-08
Aelbrecht Aelbrechtszn dat hij bewoont door zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)LangeMare.078
23/1

2/4-0-0/3-0-0
Aelbrecht Bartelmeesz
1606-08
Aelbrecht Bartelmeesz., eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Barbarasteeg.008
276/2
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
1/1-0-0/1-0-0
Aelbrecht Corneliszn Slot
1606-08
Aelbrecht Corneliszn Slot dat bewoont wert bij Pieter Joosten metselaer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Barbarasteeg.008
277/2
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
1/1-6-0/1-0-0
Aelbrecht Corneliszn Slot
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Pieter Vergeel
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Barbarasteeg.008
278/2
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
2/1-6-0/2-0-0
Aelbrecht Corneliszn Slot
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert bij Elias Slotemaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Barbarasteeg.008
279/2
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
1/1-6-0/1-0-0
Aelbrecht Corneliszn Slot
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert bij Carel van Vlissingen
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Barbarasteeg.008
321/2
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
1/4-0-0/1-10-0
Aelbrecht Corneliszn van Berckendael
1606-08
Aelbrecht Corneliszn van Berckendael dat Maycken Dircxdr bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Barbarasteeg.008
322/2
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
1/1-0-0/1-0-0
Aelbrecht Corneliszn van Berckendael
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert bij Katelijn du Puy
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Barbarasteeg.008
323/2
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
1/1-0-0/1-0-0
Aelbrecht Corneliszn van Berckendael
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert bij Carel de Meester
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Barbarasteeg.008
324/2
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
1/1-0-0/1-0-0
Aelbrecht Corneliszn van Berckendael
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Philps de Staert
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Barbarasteeg.008
325/2
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
1/1-0-0/1-0-0
Aelbrecht Corneliszn van Berckendael
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert bij Pieter Malaer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Barbarasteeg.008
326/1
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
2/1-0-0/2-0-0
Aelbrecht Corneliszn van Berckendael
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert ende ledich staet
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Barbarasteeg.008
327/2
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
1/1-0-0/1-0-0
Aelbrecht Corneliszn van Berckendael
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert Annette Malaer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Barbarasteeg.008
328/2
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
1/1-0-0/1-0-0
Aelbrecht Corneliszn van Berckendael
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert bij Nicola Lanfan [=l'Enfant?]
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Barbarasteeg.008
329/2
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
1/1-0-0/1-0-0
Aelbrecht Corneliszn van Berckendael
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Jan de Haes
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Barbarasteeg.008
330/2
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
1/1-0-0/1-0-0
Aelbrecht Corneliszn van Berckendael
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Mary Toseyn
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Hoogstraat.004
67/1a
Aelbrecht Gerritsz van Hoogeveen
5/13-15-0/7-10-0
Aelbrecht Gerytsz van Hogeveen
1606-08
De wedue van Aelbrecht Gerytsz. van Hogeveen opt aengeven van deselffde
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Rapenburg.081-083
214/1

9/36-0-0/13-10-0
Aelbrecht Hageman
1606-08
De Heer van Calslagen dat bewoont wert bij Aelbrecht Hageman door 't aengeven van zijn huysvrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelstegracht.027
43/1

5/4-16-0/7-10-0
Aelbrecht Jansz
1606-08
Aelbrecht Jansz., eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Sterrenwachtlaan.000.12
124/1

1/1-6-0/1-0-0
Aelbrecht Maertszn
1606-08
Huych Corneliszn dat bewoont wert bij Aelbrecht Maertszn
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.001-007
121/1

0/
Aelmoeshuys van Sion
1606-08
't voors. Aelmoeshuys
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.001-007
122/1

0/
Aelmoeshuys van Sion
1606-08
d'voors. Aelmoeshuysinge
Schoorsteengeld-1606 (overledene)NieuweRijn.036
27/1a
Aeltgen Meesdr {de Haes}
4/12-0-0/6-0-0
Aeltge Meessen
1606-08
D'erfgenaemen van Aeltge Meessen, bewoont bij dezelve opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.133-135
101/1

3/6-0-0/4-10-0
Aeltgen Adriaensdr
1606-08
Aeltgen Adriaensdr., eygen ende bruyckster opt aengeven van de dochter
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkgracht.001-003
86/2
Aeltgen Andriesdr {Dulmanhorst}
1/3-4-0/1-10-0
Aeltgen Andriesdrs
1606-08
Aeltgen Andriesdr.s huys eygen ende in huyre gebruict wert bij Jan Dutie, op 't wijff aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkgracht.001-003
87/2
Aeltgen Andriesdr {Dulmanhorst}
2/4-0-0/3-0-0
Aeltgen Andriesdrs
1606-08
dezelve haer huys eygen ende in huyere gebruyct wert bij Louwerens Neeskens, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)FaliedeBegijnhof.034
229/1

1/3-0-0/1-5-0
Aeltgen Cornelisdr
1606-08
Des stadts huys dat in huyer gebruyct wert bij Aeltgen Cornelisdr, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)FaliedeBegijnhof.013
247/1

3/3-4-0/4-10-0
Aeltgen Cornelisdr
1606-08
Des stadts huysken dat in huyr gebruyct wert bij Aeltgen Cornelisdr, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Haarlemmerstraat.234
156/1

3/3-4-0/4-10-0
Aeltgen Dircxdr
1606-08
Aeltgen Dircxdr.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Prinsessekade.000.05-07
160/1
Aeltgen Gijsbrechtsdr {vrouw van Joris Andriesz}
2/1-5-0/2-0-0
Aeltgen Ghijsbrechtsdr
1606-08
Aeltgen Ghijsbrechtsdr. dat zij bewoondt opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Groenesteeg.007.2
144/1

1/2-4-0/1-5-0
Aeltgen Jacobs
1606-08
Aeltgen Jacobs, eygen ende bruycster opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelstegracht.044.4
35/1
Aeltgen Jansdr {Middelstegracht}
3/3-4-0/4-10-0
Aeltgen Jans
1606-08
Aeltgen Jans, eygen bruycker op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Haarlemmerstraat.131
100/1

7/10-0-0/10-10-0
Aeltgen Jans
1606-08
Dirck Jansz. van der Beeck, bewoont bij Aeltgen Jans opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vliet.045.1
3/1
Aeltgen Cornelisdr {Slobbe}
3/5-0-0/4-10-0
Aeltgen Jansdr
1606-08
Aeltgen Jansdr dat sij bewoont door 't aengeven van haer dochter
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Gerecht.006
140/2

2/3-4-0/3-0-0
Aeltgen Jansdr
1606-08
Aeltgen Jansdr.s huys eygen ende in huyr gebruyct wert bij Abraham van de Kellenaer, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.058.1
117/1
Aeltgen Lambrechtsdr {vrouw van Jan Pietersz, Jacob Gerritsz}
3/4-0-0/4-10-0
Aeltgen Lambrechtsdrs
1606-08
Aeltgen Lambrechtsdr.s huis eygen ende zelfs bewoont, op haer zoons aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.025
13/1

3/5-0-0/4-10-0
Aeltgen Pieters erfgenamen
1606-08
Aeltgen Pieters erfgenamen huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op swagers aengeven
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.025
13/1a
Aeltgen Woutersdr {uitdraagster}
3/5-0-0/4-10-0
Aeltgen Pieters erfgenamen
1606-08
Aeltgen Pieters erfgenamen huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op swagers aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.152-156
19/1

3/2-0-0/3-15-0
Aeltgen Pietersdr
1606-08
Aeltgen Pietersdr., eygen ende bruykster opt aengeven van de huyrluyden
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.085-087
84/1

2/2-0-0/2-10-0
Aeltgen Pietersdr
1606-08
Aeltgen Pietersdr dat zij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.053
211/2
Aeltgen Symonsdr {vrouw van Jacob Symonsz}
1/onder 't volgende-0-0/1-10-0
Aeltgen Symonsdr
1606-08
Aeltgen Symonsdr., bewoont bij Kalletgen Willems opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.053
212/1
Aeltgen Symonsdr {vrouw van Jacob Symonsz}
5/7-10-0/7-10-0
Aeltgen Symonsdr
1606-08
Dezelve, eygen ende bruycster opt aengeven van de dochter
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Doezastraat.001.03
171/1

2/1-6-0/2-0-0
Aeltgen Woutersdr
1606-08
Dictus Janss dat bewoont wert bij Aeltgen Woutersdr
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Sterrenwachtlaan.000.08
121/1

1/1-0-0/1-0-0
Aelwijn Corneliszn
1606-08
Aelwijn Corneliszn dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Hogewoerd.092-096
60/2a

5/14-9-0/7-10-0
Aelwijn Meess olyslagerolyslager
1606-08
D'erffgenamen van Aelwijn Meess olyslager dat bewoont wert bij de zoon ende dochter
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Vismarkt.005
22/0a

/
Aen de Vismarct zuytoostwaerts aen
1606-08
Aen de Vismarct zuytoostwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Waardstraat.000.2
219/0a

/
Aen de zuytzijde van de Rhijn ende Waerstraet
1606-08
Aen de zuytzijde van de Rhijn ende Waerstraet
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Warmoesmarkt.011
28/0a

/
Aende Warmoesmarct en wert hier overgesprongen de Stadthuispoort
1606-08
Aende Warmoesmarct en wert hier overgesprongen de Stadthuispoort
Schoorsteengeld-1606 (aangever)OudeVest.067-071
38/3

2/2-0-0/2-10-0
aengeven van de vrou
vrouw

1606-08
Dezelve. Bewoont by Pieter Schrier opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Legewerfsteeg.012-014
148/3

2/1-5-0/2-0-0
aengeven van de vrou
vrouw

1606-08
aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Rapenburg.001
130/1

1/2-10-0/1-5-0
Aenwyt [=Yewit?] Franss
1606-08
Jacob Heynricxzn Coppe dat bewoont wert Aenwyt [=Yewit?] Franss
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.015.2
7/2
Arent Cornelisz {bakker}
4/8-3-0/6-0-0
Aerent Cornelisz backersbacker
1606-08
Aerent Cornelisz backers huis eygen ende in huir gebruyckt wert bij Appelman
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.017
8/1
Arent Cornelisz {bakker}
6/11-18-0/9-0-0
Aerent Cornelisz backersbacker
1606-08
deselve zijn huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Botermarkt.021
104/1
Arent Dircksz {bakker}
5/13-15/7-10
Aerent Dircxz backerbacker
1606-08
Aerent Dircxz backers huis eygen ende bruicker zelfs
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Botermarkt.021
105/1
Arent Dircksz {bakker}
0/-/-
Aerent Dircxz backerbacker
1606-08
Aerent Dircxz backers huis eygen ende es onder 't voorgaende gestelt
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Botermarkt.021
106/2
Arent Dircksz {bakker}
1/-/0-30
Aerent Dircxz backerbacker
1606-08
Aerent Dircxz backers huis eygen ende gebruickt wert bij Cornelis Cornelisz, op Aerent Dircxz aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.116.2
67/2
Arent Gerritsz {goudsmid}
1/0-0-0/1-10-0
Aerent Gerritsz goutsmit achterhuisgoutsmit
1606-08
Aerent Gerritsz goutsmits achterhuis eygen ende gebruyckt wert bij Helena Hendricxz die op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.116.2
147/2
Arent Gerritsz {goudsmid}
4/5/6
Aerent Gerritsz goutsmithgoutsmit
1606-08
Aerent Gerritsz goutsmiths huis eygen ende gebruickt wert bij Lambert Pieters, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.126
140/1

1/7-7/0-30
Aerent Goossens
1606-08
Jan Corstens van [der] Mersch huis eygen ende gebruickt wert bij Arent Goossens, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Noordeinde.021
206/1

4/4-0-0/6-0-0
Aerent Janss smithsmith
1606-08
Aerent Janss smith dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.159
37/1

3/4-8-0/4-10-0
Aerent Jansz van Boldersoms wedue
1606-08
Aerent Jansz van Boldersoms wedue huis eygen ende zelfs bewoont op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Breestraat.159
37/1a

3/4-8-0/4-10-0
Aerent Jansz van Boldersoms wedue
1606-08
Aerent Jansz van Boldersoms wedue huis eygen ende zelfs bewoont op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.019
9/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
4/9-8-0/6-0-0
Aerent Pietersz Graeff schoemaeckersschoemaecker
1606-08
Aerent Pietersz Graeff schoemaeckers huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.019
66/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
0/
Aerent Pietersz Graefs
1606-08
Aerent Pietersz Graefs achterhuis es begrepen onder 't voorhuis
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Langebrug.051-057
63/0a

/
Aerent Roelantsstege Noortzijde Westwaerts aen
1606-08
Aerent Roelantsstege Noortzijde Westwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.116.1
148/1
Arent Tielmansz
4/8-3/6
Aerent Tielmans
1606-08
Aerent Tielmans huis eygen ende bruicker selfs, op 't wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.116.1
66/1
Arent Tielmansz
0/0-0-0/0-0-0
Aerent Tielmans achterhuis
1606-08
Aerent Tielmans achterhuis eygen
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.119
16/1
Arent Dircksz Cortenbosch
7/12-0-0/10-10-0
Aerent van Cortenbosch
1606-08
Barbar Cornelis huis eygen dat Aerent van Cortenbosch gebruict, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Noordeinde.028-030
241/1
Arent Vredericxzn {Noordeinde}
4/14-9-0/6-0-0
Aerent Vredericxzn
1606-08
Aerent Vredericxzn dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Legewerfsteeg.012-014
147/2

2/1-5-0/2-0-0
Aernout Adam
1606-08
Aernout Adam
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.172
207/1

3/4-0-0/4-10-0
Aernout Claesz hantschoenmaeckerhantschoenmaecker
1606-08
Aernout Claesz., hantschoenmaecker, eygen ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Middelweg.023
114/1

1/2-10-0/1-5-0
Aernout Daey
1606-08
Willem Claesz., bewoont bij Aernout Daey opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)ZuidRundersteeg.013-015
253/1

3/4-0-0/4-10-0
Aernout de Cammer
1606-08
Dezelve, bewoont by Aernout de Cammer opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Sterrenwachtlaan.000.09
134/1

1/1-6-0/1-0-0
Aernout de Dupa
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Aernout de Dupa
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Rapenburg.027
66/1

1/1-6-0/1-0-0
Aernout Tyberge
1606-08
Jan van Baersdorp dat bewoont wert bij Aernout Tyberge
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nonnensteeg.016-020
220/1

7/13-9-0/10-10-0
Aernout van der Brugge
1606-08
Aernout van der Brugge dat hij bewoont door 't aengeven van zijn huysvrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooigracht.081
30/2

2/3-15-0/3-0-0
Aernt Cornelisz
1606-08
Aernt Cornelisz., bewoont bij Modaert Hullaer opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooigracht.081
31/2

1/3-15-0/1-10-0
Aernt Cornelisz
1606-08
Dezelve, bewoont bij Joris de Loe opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelstegracht.044.4
32/2

1/onder 't voorgaende begrepen-0-0/1-10-0
Aernt Cornelisz
1606-08
Dezelve, bewoont bij Jan Henrycxz. opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelstegracht.044.4
33/2

1/als vooren-0-0/1-10-0
Aernt Cornelisz
1606-08
Dezelve, bewoont bij Huybrecht Vermin opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Middelstegracht.038-040
45/1

2/begrepen als vooren -0-0/3-0-0
Aernt Cornelisz
1606-08
Dezelve, bewoont bij Aernt Cornelisz. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)VanDerWerffstraat.062-064
325/2
Arent Cornelisz {witmaker}
2/2-0-0/2-10-0
Aernt Cornelisz
1606-08
Aernt Cornelisz.
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Ketelboetersteeg.012-014
141/1

3/3-15-0/4-10-0
Aernt cousemakercousemaker
1606-08
deselve haer huis eygen ende gebruickt wert bij Aernt cousemaker, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.039-040
23/1

5/12-0-0/7-10-0
Aernt Gerytsz
1606-08
Aernt Gerytsz. dat hij bewoont op zijn aengeven dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kaiserstraat.021
167/1

11/7-16-0/16-10-0
Aernt Janss speelmanspeelman
1606-08
Aernt Janss speelman dat hij bewoont ofte verhuyrt door 't aengeven van zijn huysvrouwe
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Burchtgracht.000.02
100/1

4/4-0-0/6-0-0
Aernt Joppen
1606-08
Deselffde meesters, bewoont bij Aernt Joppen opt aengeven van zijn dochter
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hooglandsekerkgracht.006
49/1

1/4-16-0/1-10-0
Aernt Kanner
1606-08
Dezelve, bewoont bij Aernt Kanner op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kaiserstraat.011
173/1

3/2-0-0/3-15-0
Aernt Symonszn
1606-08
Aernt Symonszn dat hij bewoont opt aengeven van sijn huysvrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kolfmakersteeg.017-019
198/2

1/2-0-0/1-5-0
Aernt Symonszn
1606-08
Aernt Symonszn dat bewoont wert bij Pieter Priem
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kloksteeg.010-014
228/1

1/1-5-0/1-0-0
Aernt van Madere
1606-08
Aernt van Madere eygen en zelffs bewoont op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Botermarkt.010
71/1

1/es getaxeerd met het voorhuys/1-10-0
Aerondt Daniels wedue
1606-08
Jacob Cornelis d'Hasen achterhuis eygen ende gebruickt wert bij Aerondt Daniels wedue, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Botermarkt.010
71/1a

1/es getaxeerd met het voorhuys/1-10-0
Aerondt Daniels wedue
1606-08
Jacob Cornelis d'Hasen achterhuis eygen ende gebruickt wert bij Aerondt Daniels wedue, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Aalmarkt.014
137/1

1/1-0-0/1-0-0
Aert Cruys
1606-08
Dirck van Zonnevelts huysgen dat Aert Cruys bewoont, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)LangeMare.051-053
135/1

1/3-4-0/1-10-0
Aert Jansz
1606-08
Deselve, bij Aert Jansz. bewoondt opt aengeven van de vrouw
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.043-045
50/1

2/10-0-0/3-0-0
Aert pestmeesterpestmeester
1606-08
dezelve zijn huis eygen ende in huir wert gebruyckt bij meester Aert pestmeester, heeft op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Noordeinde.045-047
137/3

7/6-9-0/10-10-0
Aert Sybrantss
naam

1606-08
Cornelis Adriaenszn wielmaecker off schipper door 't aengeven van Aert Sybrantss
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.173-181
204/1

1/2-0-0/1-5-0
Aert Willemsz Muts
1606-08
Aert Willemsz. Muts
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Kaardesteeg.005
235/1

1/1-6-0/1-0-0
Aertgen de voldervolder
1606-08
Aertgen de volder dat Dirck Gerritss linnewever toecomt
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)SintJorissteeg.008-010
201/1

2/1-6-0/2-0-0
Aertgen Jansdr
1606-08
Aertgen Jansdr dat zij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Groenhazengracht.000.3
167/1
Agnietgen Cornelisdr {Rapenburg}
1/2-0-0/1-5-0
Agnietgen Cornelisdr
1606-08
Agnietgen Cornelisdr dat zij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Vliet.045.2
2/3

4/2-10-0/5-0-0
Agnietgen Henricxdr
naam

1606-08
Haes Jaspersdr dat zij bewoont door 't aengeven van Agnietgen Henricxdr
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Garenmarkt.000.05
212/2a

5/6-9-0/7-10-0
Albrecht Gerritszn
1606-08
De wedue van Albrecht Gerritszn dat bewoont wert bij Jacques Walkier
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kijfgracht.007
254/1

3/1-15-0/3-0-0
Alecxsander de Foree
1606-08
Alecxsander de Foree, eygen ende bruycker opt aengeven van de knecht
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kaiserstraat.035-037
150/1

2/3-3-0/3-0-0
Alewijn Huybrechtszn
1606-08
Alewijn Huybrechtszn dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Uiterstegracht.103-111
351/1

1/als voren-0-0/1-10-0
Alexander Everdijn
1606-08
Dezelve, bewoont bij Alexander Everdijn opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Clarensteeg.012-014
56/1

2/4-0-0/3-0-0
Alexsander
1606-08
Willem ende Symon Willemszoonen, bewoont by Alexsander opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Dolhuissteeg.018
50/2

1/1-0-0/1-0-0
Alijdt Gerrytsdr
1606-08
Alijdt Gerrytsdr., bewoont bij haer dochter opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.091
11/1

4/8-15-0/6-0-0
Alijtgen Harsingelis
1606-08
deselve zijn derde huis eygen ende in huir gebruickt wert bij Alijtgen Harsingelis, heeft op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)SintJacobsgracht.001.05
9/1

3/4-0-0/4-10-0
Alla Honori
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Alla Honori door zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hooglandsekerkgracht.046-048
213/1

2/2-0-0/2-10-0
Allaert van de Freste
1606-08
Dezelve, bewoont bij Allaert van de Freste op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Apothekersdijk.036
104/2

3/5-10-0/4-10-0
Allert Claesz weduwe
1606-08
Allert Claesz. weduwe, bewoondt bij Isbrant Corneliszoon van Cuylenburch opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Apothekersdijk.036
104/2a
Allert Claesz {veerschipper}
3/5-10-0/4-10-0
Allert Claesz weduwe
1606-08
Allert Claesz. weduwe, bewoondt bij Isbrant Corneliszoon van Cuylenburch opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Vestsloot.014
21/1

1/1-0-0/1-0-0
Allert Corneliss
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Allert Corneliss
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.065
74/1
Aelwijn Aelwijnsz {de jonge}
3/7-10-0/4-10-0
Allewijn Aellewijns
1606-08
Allewijn Aellewijns huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op zijn wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Boomgaardsteeg.010
107/1

1/3-4-0/1-10-0
ambocht van de droochscheerders slijphuyslieden
1606-08
''t ambocht van de droochscheerders slijphuyslieden heeft
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.138
134/1
Ambrosius Pietersz {schoenmaker}
5/8/7-10
Ambrosius Brunsdoorp
1606-08
Ambrosius Brunsdoorps huis eygen ende gebruickt zelfs, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Clarensteeg.003
135/1

1/2-0-0/1-5-0
Ambrosius Gems
1606-08
Geertgen Aelbrechtsdr., bewoont by Ambrosius Gems opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Middelstegracht.071
90/1

1/2-10-0/1-5-0
Ambrosius Proventyer
1606-08
De erffgen[amen] van Hillegont Dircx, bewoont bij Ambrosius Proventyer opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.138
132/2
Ambrosius Pietersz {schoenmaker}
1/3-15/0-30
Ambrosius van Bruinsdorp achterhuis
1606-08
Ambrosius van Bruinsdorp achterhuis dat Evert droochscheerders, op Ambrosius aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.139
27/1

4/5-5-0/6-0-0
Ambrosius van Gerwen
1606-08
deselve zijn huis eygen ende gebruickt wert bij Ambrosius van Gerwen, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Papengracht.013-017
165/2
Amelis Gerritsz van Hoogeveen
6/12-10-0/9-0-0
Amelis van Hogeveens
1606-08
Amelis van Hogeveens huys eygen ende staet ledich
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Garenmarkt.007-011
196/2

4/6-0-0/6-0-0
Andries Appelmanappelman
1606-08
Andries Appelman dat bewoont wert bij Anthonis Vos
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Garenmarkt.007-011
197/2

4/6-0-0/6-0-0
Andries Appelmanappelman
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Jacques van Dale
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeVest.043.2-045
203/2
Andries Appelman
1/6-5-0/1-10-0
Andries Appelmanappelman
1606-08
Andries Appelman, bewoondt bij Jacques Feret opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeVest.043.2-045
204/2
Andries Appelman
2/es onder de voorgaende taxatie--/3-0-0
Andries Appelmanappelman
1606-08
Dezelve, bewoont bij Caerle Caerle opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)LangeMare.055
131/1

2/6-9-0/3-0-0
Andries Billet
1606-08
Cornelis Cornelisz. Breugom dat hij verhuyrt aen Andries Billet opt aengeven de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.057
43/1
Andries Claesz Mareschal
7/8-16-0/10-10-0
Andries Claes Maerschals
1606-08
Andries Claes Maerschals huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op 't wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Haarlemmerstraat.145
126/1

4/7-0-0/6-0-0
Andries Claesz
1606-08
Cornelis Pouwelsz., schipper, bewoont bij Andries Claesz. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.024
276/2

2/4-16-0/3-0-0
Andries Claesz
1606-08
Andries Claesz huys eygen en in huyere wert gebruyct bij Eduwaert Dircxz, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.057
112/1
Andries Claesz Mareschal
0/
Andries Claeszoons
1606-08
Andries Claeszoons achterhuys dat hij zelffs gebruyct onder 't voorhuys aengegeven, ergo
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)VanDerWerffstraat.009-017
267/2

2/1-12-0/2-0-0
Andries Clarisse
1606-08
Andries Clarisse, bewoont by Jan Jansz. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Houtstraat.004-005
203/1

4/5-0-0/6-0-0
Andries Cloucx
1606-08
Andries Cloucx huys eygen ende zelffs bewoont, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Lokhorststraat.016-024
146/1

8/5-0-0/12-0-0
Andries d'Vries
1606-08
Esdron uuyt Vlaenderen huys eygen ende in huyer gebruyct wert bij Andries d'Vries, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)VanDerWerffstraat.090
186/1

3/6-5-0/4-10-0
Andries de Gotter
1606-08
Andries de Gotter
Schoorsteengeld-1606 (huurder)NieuweRijn.075-076
24/1

1/8-0-0/1-10-0
Andries de Souvry
1606-08
De weduwe van Jacob Quyrijnsz., bewoont bij Andries de Souvry opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Clarensteeg.043
114/1

1/1-0-0/1-0-0
Andries de Vogelaer
1606-08
Andries de Vogelaer, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de vrouw
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Garenmarkt.023
190/1

5/6-0-0/7-10-0
Andries Getter
1606-08
Carel de Meestere dat bewoont wert bij Andries Getter
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Vliet.005-007
40/1

4/7-4-0/6-0-0
Andries Gilliszn
1606-08
Maerten Willeboortszn [van Stopenburg] dat bewoont wert bij Andries Gilliszn door zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)ZuidSingel.014
286/1

1/0-18-0/0-15-0
Andries Haest
1606-08
Dezelve, bewoont bij Andries Haest opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.023
282/1
Andries Huibrechtsz {wever}
2/4-9-0/3-0-0
Andries Huybrechtsz
1606-08
Andries Huybrechtsz., eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Schoolsteeg.010
100/1

1/1-0-0/1-0-0
Andries Janss
1606-08
dezelve zijn huys eygen ende in huyere gebruyct wert bij Andries Janss, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Doezastraat.001.11
165/2a
Andries Jansz Schot
1/2-10-0/1-5-0
Andries Janss Schots
1606-08
Andries Janss Schots weduwe dat bewoont wert bij Proontgen
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Doezastraat.001.11
166/2a
Andries Jansz Schot
1/2-10-0/1-5-0
Andries Janss Schots
1606-08
dezelve dat bewoont wert bij Cornelis Werboutszn
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Doezastraat.001.11
167/2a
Andries Jansz Schot
1/2-10-0/1-5-0
Andries Janss Schots
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Jan Brevaert
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Doezastraat.001.09
168/2a
Andries Jansz Schot
4/14-15-0/6-10-0
Andries Janss Schots
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij [oud-klooster]zusteren van [Mariën]Poel
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Doezastraat.001.11
165/2
Marytgen Pietersdr {Schot}
1/2-10-0/1-5-0
Andries Janss Schots weduwe
1606-08
Andries Janss Schots weduwe dat bewoont wert bij Proontgen
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Doezastraat.001.11
166/2
Marytgen Pietersdr {Schot}
1/2-10-0/1-5-0
Andries Janss Schots weduwe
1606-08
dezelve dat bewoont wert bij Cornelis Werboutszn
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Doezastraat.001.11
167/2
Marytgen Pietersdr {Schot}
1/2-10-0/1-5-0
Andries Janss Schots weduwe
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Jan Brevaert
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Doezastraat.001.09
168/2
Marytgen Pietersdr {Schot}
4/14-15-0/6-10-0
Andries Janss Schots weduwe
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij [oud-klooster]zusteren van [Mariën]Poel
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hooglandsekerkchoorsteeg.011-013
177/1

1/onder 't volgende huys getaxeert/1-0-0
Andries Jansz
1606-08
Willem Evertsz., bewoont bij Andries Jansz. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.159
239/1

1/1-0-0/1-0-0
Andries Jansz
1606-08
Andries Jansz.
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Doezastraat.001.13
162/2a
Andries Jansz Schot
4/5-16-0/6-0-0
Andries Janszn Schot
1606-08
De weduwe van Andries Janszn Schot dat bewoont wert bij Werbout Pieterszn lindewever
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Rapenburg.089
210/1

4/2-10-0/5-0-0
Andries Janszn weduwe
1606-08
Andries Janszn weduwe dat zij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Rapenburg.089
210/1a

4/2-10-0/5-0-0
Andries Janszn weduwe
1606-08
Andries Janszn weduwe dat zij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)LangeMare.048.1
5/2
Andries Jaspersz van Vesanevelt
2/3-15-0/3-0-0
Andries Jaspersz
1606-08
Andries Jaspersz. Bewoont by Jeronemus Dinderman opt aengeven van dezelven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Maarsmansteeg.012
11/1
Andries Jaspersz van Vesanevelt
7/6-17-0/10-10-0
Andries Jaspersz
1606-08
Andries Jaspersz eygen ende bruycker zelfs, op de dochters aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)LangeMare.051-053
134/2
Andries Jaspersz van Vesanevelt
1/1-6-0/1-0-0
Andries Jaspersz
1606-08
Andries Jaspersz., bewoont bij Maerten Govertsz. opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)LangeMare.051-053
135/2
Andries Jaspersz van Vesanevelt
1/3-4-0/1-10-0
Andries Jaspersz
1606-08
Deselve, bij Aert Jansz. bewoondt opt aengeven van de vrouw
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kaiserstraat.031
152/2
Andries Jaspersz van Vesanevelt
1/3-15-0/1-10-0
Andries Jasperszn
1606-08
Andries Jasperszn dat hij verhuyrt aen Jan Henricxz
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kaiserstraat.031
153/2
Andries Jaspersz van Vesanevelt
1/2-0-0/1-5-0
Andries Jasperszn
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Maljaert Pippijn
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kaiserstraat.031
154/2
Andries Jaspersz van Vesanevelt
1/1-6-0/1-0-0
Andries Jasperszn
1606-08
Deselve dat bewoondt wert bij Martyn Crypyn
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kaiserstraat.031
155/2
Andries Jaspersz van Vesanevelt
1/1-6-0/1-0-0
Andries Jasperszn
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Pieter Serte
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hogewoerd.091-095
78/1

1/2-10-0/1-5-0
Andries Kocheljaen
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Andries Kocheljaen
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Clarensteeg.019-037
124/1

1/alsvooren/1-10-0
Andries Maertijn
1606-08
Deselve, bewoont by Andries Maertijn
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Raamsteeg.073-075
117/1

5/3-4-0/7-10-0
Andries Mannen
1606-08
Andries Mannen dat hij bewoondt
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.04
304/2

2/2-0-0/2-10-0
Andries Michielszs kinderen
1606-08
Andries Michielszs kinderen dat Andries bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.04
305/2

2/2-0-0/2-10-0
Andries Michielszs kinderen
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Jan de Buil
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Kaiserstraat.015
171/1

1/1-6-0/1-0-0
Andries Moerman
1606-08
Deselve dat bewoont wert bij Andries Moerman
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.126
31/1

4/7-10-0/6-0-0
Andries Mourisz cooperslagercooperslager
1606-08
Andries Mourisz., cooperslager, eygen ende bruycker opt aengeven van zijn persoon
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Vliet.031
17/1

4/4-8-0/6-0-0
Andries Passevant
1606-08
Symon Dircxzn dat bewoont wert bij Andries Passevant
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.111-121
53/1

2/7-4-0/3-0-0
Andries Pietersz
1606-08
Andries Pietersz.
Schoorsteengeld-1606 (huurder)NieuweRijn.013-015
49/1

4/9-4-0/6-0-0
Andries Reyers
1606-08
De wedue van Geryt Symonsz. Suyck, bewoont bij Andries Reyers op zijn aengeven, dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Haarlemmerstraat.047-049
23/1

2/11-5-0/3-0-0
Andries Ruych
1606-08
Gillis Barnaert, bewoondt bij Andries Ruych opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Vollersgracht.055
284/1

3/0/3-0-0
Andries Stameraer
1606-08
Dezelve, bewoont by Andries Stameraer opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)VanDerWerffstraat.032-034
251/1

1/is onder 't voorgaende begrepen/1-0-0
Andries van Aerwegen
1606-08
Dezelve, bewoondt by Andries van Aerwegen opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hooglandsekerkchoorsteeg.009
174/1

1/1-6-0/1-0-0
Andries van Hecken
1606-08
De wedue van Cornelis Gerytsz., schipper, bewoont bij Andries van Hecken opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Paradijssteeg.058
83/1

1/3-4-0/1-10-0
Andries van Ortigem
1606-08
Andries van Ortigem
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hogewoerd.076-078
49/1

2/4-9-0/3-0-0
Andries van Stanen
1606-08
Rom Pieterszn dat bewoont wert by Andries van Stanen
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Korevaarstraat.022
52/1

1/1-6-0/1-0-0
Andries Yetsweeren
1606-08
Andries Yetsweeren dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (huurder)5eBinnenvestgracht.000.04
304/1

2/2-0-0/2-10-0
Andries [Michielsz?]
1606-08
Andries Michielszs kinderen dat Andries bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Burchtgracht.000.02
101/2

4/4-0-0/6-0-0
Andries [verder niet vermeld]
1606-08
Deselffde meesters, bewoont bij Andries [verder niet vermeld] op aengeven van zijn dochter
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.065-067
40/1
Andries Appelman
2/5-0-0/3-0-0
Andryes Appelmanappelman
1606-08
Pieter Terjeans huis eygen ende in huir wert gebruickt bij Andryes Appelman, heeft op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.045
30/2
Andries Claesz Mareschal
3/5-0-0/4-10-0
Andryes Claesz
1606-08
Andryes Claesz huis eygen ende in huir wert gebruyckt bij Gillis Jans, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Ketelboetersteeg.017.5
156/2

3/4-0-0/4-10-0
Andryes Michiels
1606-08
Andryes Michiels huis eygen ende in huir gebruickt wert bij Stoffel Haerwijn, op 't wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vliet.021
21/1
Anna Claesdr {vrouw van Pieter Adriaensz}
4/6-9-0/6-0-0
Anna Claesdr
1606-08
Anna Claesdr door haer aengeven dat zij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Groenesteeg.031
67/1

1/1-5-0/1-0-0
Anna Cornelis
1606-08
Anna Cornelis, eygen[aer] ende bruyckster opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.113.06
44/1
Anna Jansdr Cortenbosch
1/2-10-0/1-5-0
Anna Jandrs
1606-08
Anna Jandrs huys eygen en zelver bewoondt, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.113.06
45/2
Anna Jansdr Cortenbosch
9/8-0-0/13-10-0
Anna Jandrs
1606-08
Deselve haer huys en in huyere gebruyct wert bij verscheyden luyden, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.008
97/1

2/3-4-0/3-0-0
Anna Jansdr
1606-08
Anna Jansdr dat zij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Haarlemmerstraat.042-044
31/1a
Annetgen Jansdr {Oliekruik}
3/12-0-0/4-10-0
Anna Jansdr van der Goes
1606-08
D'erffgenamen van Anna Jansdr. van der Goes dat zij bewoonen opt aengeven van de zoon
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Haarlemmerstraat.042-044
32/2a
Annetgen Jansdr {Oliekruik}
2/4-0-0/3-0-0
Anna Jansdr van der Goes
1606-08
Deselve, bewoondt [bij] Philps Verborre opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Haarlemmerstraat.042-044
33/2a
Annetgen Jansdr {Oliekruik}
1/zij getaxeert--/1-10-0
Anna Jansdr van der Goes
1606-08
Deselve, bewoondt bij Esias de Burgerman opt aengeven van deselve
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Haarlemmerstraat.042-044
34/2a
Annetgen Jansdr {Oliekruik}
1/onder 't voorgaende getaxeert--/1-10-0
Anna Jansdr van der Goes
1606-08
Deselve, bewoondt bij Jan Hidde opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Haarlemmerstraat.042-044
35/2a
Annetgen Jansdr {Oliekruik}
2/5-0-0/3-0-0
Anna Jansdr van der Goes
1606-08
Deselve, bewoondt bij Roelandt Sluys opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Rapenburg.028.1
182/1
Anna Jansdr {vrouw van Louris Symonsz}
3/5-0-0/4-10-0
Anna Jansdrs
1606-08
Anna Jansdr.s huys eygen ende zelver bewoont, heeft op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Mandemakersteeg.009
22/2

1/3-15-0/1-10-0
Anna Jansdrs erffgenamen
1606-08
Anna Jansdr.s erffgenamen huys 'twelc Willem Claesz in huyer bewoont, op 't wijffs aengeven heeft
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Mandemakersteeg.009
22/2a
Anna Jansdr {uitdraagster}
1/3-15-0/1-10-0
Anna Jansdrs erffgenamen
1606-08
Anna Jansdr.s erffgenamen huys 'twelc Willem Claesz in huyer bewoont, op 't wijffs aengeven heeft
Schoorsteengeld-1606 (huurder)FaliedeBegijnhof.027
233/1

1/3-4-0/1-10-0
Anna Jorisdr
1606-08
Des stadts huys dat in huyer gebruyct wert bij Anna Jorisdr, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Steenschuur.015
97/1

1/Ut supra/1-10-0
Anna Moroy
1606-08
deselve zijn huis eygen ende in huir gebruickt wert bij Anna Moroy, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Boommarkt.002-002a
86/1
Anna Pietersdr {vrouw van Coen Dircksz}
3/6-0-0/4-10-0
Anna Pietersdochters
1606-08
Anna Pietersdochters huys dat zij zelfs bewoont, op 't aengeven van de dochter
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.008
87/2
Anna Pietersdr {vrouw van Coen Dircksz}
4/2-10-0/5-0-0
Anna Pietersdochters
1606-08
dezelve haer huys 'twelc in huyr gebruyct wert bij Maritgen Vechtersdr, op 't aengeven van dezelven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.117
15/1

7/23-4-0/10-10-0
Anna Schuermans
1606-08
d'erfgenamen van Claes Gijsbrechsz van Dircx [=Dorp] huis eygen ende gebruickt wert bij Anna Schuermans, op 't wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Middelstegracht.062-064
6/1

2/2-0-0/2-10-0
Anneken Blondet
1606-08
Abram Cornelisz., bewoont bij Anneken Blondet op haer aengeven zelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.019
88/1

2/6-9-0/3-0-0
Annetgen Anckers
1606-08
Annetgen Anckers huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op 't wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Gerecht.002-004
138/1

2/2-16-0/2-10-0
Annetgen Claes
1606-08
de voors. weduwen huys eygen ende in huyere gebruyct wert bij Annetgen Claes, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kaiserstraat.008.3
67/1

2/4-0-0/3-0-0
Annetgen Claesdrs erffgenamen
1606-08
Annetgen Claesdrs erffgenamen
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Kaiserstraat.008.3
67/1a
Anna Claesdr {Kaiserstraat}
2/4-0-0/3-0-0
Annetgen Claesdrs erffgenamen
1606-08
Annetgen Claesdrs erffgenamen
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Steenschuur.020.7
223/1

2/6-5-0/3-0-0
Annetgen Ewouts
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Annetgen Ewouts
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Steenschuur.022.10
51/1

2/in t voorgaende/3-0-0
Annetgen Jacobsdr
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Annetgen Jacobsdr.
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Steenschuur.007-009
51/1

3/10-0-0/4-10-0
Annetgen Jans
1606-08
Willem Jacobsz huis eygen ende gebruickt wert bij Annetgen Jans, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.076
58/1

3/4-8-0/4-10-0
Annetgen Jansdr
1606-08
Annetgen Jansdr., eygen ende bruyckster opt aengeven van de huysvrou van Pieter Cornelisz. Cuyper
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Duizenddraadsteeg.019.5
202/1

1/1-6-0/1-0-0
Annetgen Jansdr
1606-08
Annetgen Jansdr.
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.159
279/1

1/1-0-0/1-0-0
Annetgen Jansdr
1606-08
Annetgen Jansdr.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)FaliedeBegijnhof.028
232/1
Anna Lucasdr {bagijn}
1/2-10-0/1-5-0
Annetgen Lucas
1606-08
Annetgen Lucas huys eygen en zelffs bewoont op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Vrouwenkerkkoorstraat.005-011
67/1

1/1-6-0/1-0-0
Annetgen Pietersdr
1606-08
Dezelve, bewoondt bij Annetgen Pietersdr. opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Salomonsteeg.001
98/1

4/6-9-0/6-0-0
Annetgen Robbrechtsdrs
1606-08
Annetgen Robbrechtsdr.s huys eygen en zelffs bewoondt, heeft op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.095-097
213/1

1/1-0-0/1-0-0
Annetgen Thijsdr
1606-08
Dezelve, bewoondt by Annetgen Thijsdr. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Barbarasteeg.008
327/1

1/1-0-0/1-0-0
Annette Malaer
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert Annette Malaer
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Steenschuur.011
101/1

1/is mit t voorhuis getacxeert/1-10-0
Anthonet Tyery
1606-08
deselve zijn huis eygen ende in huir gebruickt wert bij Anthonet Tyery, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)WillemDanielsteeg.000.24
208/1

1/1-0-0/1-0-0
Anthoni Cerpij
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Anthoni Cerpij
Schoorsteengeld-1606 (huurder)SintJorissteeg.022-026
184/1

1/0-15-0/0-15-0
Anthoni Cortequys
1606-08
Niclaes Rijckaert dat bewoont wert bij Anthoni Cortequys
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Kolfmakerveststeeg.000.2
266/1

2/1-12-0/2-0-0
Anthoni de Beamon
1606-08
Pieter Plocque dat bewoont wert bij Anthoni de Beamon
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hoefstraat.040
185/1

1/3-4-0/1-10-0
Anthoni de Revier
1606-08
Anthoni de Revier dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Hoefstraat.075-079
158/2a

3/4-0-0/4-10-0
Anthoni de Reviere
1606-08
De weduwe van Anthoni de Reviere dat bewoont wert bij Anthonis Thoniss
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Hoefstraat.069-073
160/2a

2/2-10-0/2-10-0
Anthoni de Reviere
1606-08
De weduwe van Anthoni de Reviere dat bewoont wert bij Elias de Reviere
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Rapenburg.025
65/1

1/1-0-0/1-0-0
Anthoni de Ruyter
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Anthoni de Ruyter
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Zonneveldstraat.001-006
20/1

4/5-0-0/6-0-0
Anthoni du Gardyns
1606-08
Anthoni du Gardyns huys, opt wijffs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Doezastraat.001.07
169/1

4/4-9-0/6-0-0
Anthoni Lansheer
1606-08
Willem Joppenss dat bewoont wert bij Anthoni Lansheer
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Noordeinde.028-030
238/1

1/1-6-0/1-0-0
Anthoni Maeyn
1606-08
Machtelt Gerritsdr dat bewoont wert bij Anthoni Maeyn
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Apothekersdijk.001-003
158/1

3/4-0-0/4-10-0
Anthoni Morel
1606-08
Anthoni Morel dat hij bewoondt opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Rapenburg.123
185/1

2/4-0-0/3-0-0
Anthoni Valeyn
1606-08
Heynrick Heynricxzn dat bewoont wert bij Anthoni Valeyn
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Molensteeg.011
233/1

1/1-0-0/1-0-0
Anthonis
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Anthonis
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hogewoerd.036-038
27/1

2/4-0-0/3-0-0
Anthonis Claess
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Anthonis Claess
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Vollersgracht.055
283/1

3/0/3-0-0
Anthonis Cnockaert
1606-08
Stadtsvolderie, bewoont by Anthonis Cnockaert opt aengeven van de knechts
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.033
63/2

1/is mit t voorhuis getaxeerd/1-10-0
Anthonis Cornelisz
1606-08
Anthonis Cornelisz eygen ende in huir wert gebruyckt bij Phillips Mortay, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.033
64/1

3/9-13-0/4-10-0
Anthonis Cornelisz
1606-08
Anthonis Cornelisz huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.307
214/2

4/3-4-0/6-0-0
Anthonis Cornelisz
1606-08
Anthonis Cornelisz., bewoont bij Maljaert Cloet opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.186
94/1
Anthonis Cornelisz {bouwman}
2/6-5-0/3-0-0
Anthonis Cornelisz bouman[aer]bouman
1606-08
Anthonis Cornelisz., bouman, eygen[aer] ende bruycker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.021-023
49/1

2/2-0-0/2-10-0
Anthonis de Breuger
1606-08
Anthonis de Breuger huis eygen ende zelfs bewoont, op 't wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeRijn.083-087
386/1

1/2-10-0/1-5-0
Anthonis de Bruyn
1606-08
Dezelve, bewoont bij Anthonis de Bruyn opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Korevaarstraat.005-011
86/1

4/3-4-0/6-0-0
Anthonis de Coning
1606-08
De weduwe van Passchier Begram dat bewoont wert bij Anthonis de Coning
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hooigracht.089
186/1

1/1-6-0/1-0-0
Anthonis de Hont
1606-08
De weduwe van Pyeter Cornelisz. Schaeck, bewoont bij Anthonis de Hont opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Vestsloot.011
37/1

1/1-0-0/1-0-0
Anthonis de Marant
1606-08
Dezelve dat Anthonis de Marant bewoont
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Vliet.011.2
37/1

1/als voren/1-10-0
Anthonis de Roy
1606-08
Deselve dat bewoont wert bij Anthonis de Roy
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.040
28/1

3/6-9-0/4-10-0
Anthonis Dircxzn boomgaertmanboomgaertman
1606-08
Anthonis Dircxzn boomgaertman dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.067-071
36/1

2/2-0-0/2-10-0
Anthonis du Piere
1606-08
Dezelve Van der Beeck. Bewoont by Anthonis du Piere opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kaiserstraat.026-030
96/1

1/1-4-0/1-0-0
Anthonis Henricxzn
1606-08
Anthonis Henricxzn dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.090-102
168/1

2/4-8-0/3-0-0
Anthonis Heyndricxz schipperschipper
1606-08
Anthonis Heyndricxz., schipper, eygen ende bruycker opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Apothekersdijk.004
151/1

3/5-0-0/4-10-0
Anthonis Heynricxz
1606-08
Anthonis Heynricxz. eygen[aer] dat hij gebruyct opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Apothekersdijk.004
152/1

0/
Anthonis Heynricxz
1606-08
Dezelve, bewoondt bij hem met 't voorhuys alwaert aengegeven es
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Paradijssteeg.038-044
75/1

1/2-0-0/1-5-0
Anthonis Jacobsz
1606-08
Anthonis Jacobsz.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)JanVossensteeg.073-075
166/1

2/2-10-0/2-10-0
Anthonis Jacobsz thinnegieterthinnegieter
1606-08
Anthonis Jacobsz., thinnegieter, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)JanVossensteeg.015-017
207/1

1/1-0-0/1-0-0
Anthonis Jansz
1606-08
De Huyssittenen, bewoondt by Anthonis Jansz. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)SintJacobsgracht.009
115/1

2/2-10-0/2-10-0
Anthonis Luypaert
1606-08
Adriaen Pieterss van der Werff dat bewoont wert bij Anthonis Luypaert
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Haarlemmerstraat.158-162
28/1

2/2-10-0/2-10-0
Anthonis Meesz
1606-08
Anthonis Meesz.
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Sliksteeg.002-004
185/1

1/2-0-0/1-5-0
Anthonis Moyaert
1606-08
Floor Joppen dat bewoont wert bij Anthonis Moyaert
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelstegracht.083
102/2

1/4-1-0/1-10-0
Anthonis Pietersz
1606-08
Anthonis Pietersz., bewoont bij Jan Monseur opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelstegracht.083
103/2

1/onder 't voorgaende-0-0/1-10-0
Anthonis Pietersz
1606-08
Dezelve, bewoont bij Maeyken Nampes opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelstegracht.083
104/2

1/als voren-0-0/1-10-0
Anthonis Pietersz
1606-08
Dezelve, bewoont bij Neeltgen [verder geen vermelding]
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelstegracht.083
105/1

1/als voren-0-0/1-10-0
Anthonis Pietersz
1606-08
Dezelve, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de buyren
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Dolhuissteeg.018
150/1

1/1-0-0/1-0-0
Anthonis Pietersz
1606-08
Deselve, bewoondt bij Anthonis Pietersz. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)JanVossensteeg.073-075
167/1

1/2-10-0/1-5-0
Anthonis Pietersz
1606-08
Anthonis Pietersz., eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de buyeren
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)SintJacobsgracht.018
275/1

4/2-0-0/5-0-0
Anthonis Pieterszn
1606-08
Anthonis Pieterszn dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)StilleRijn.008-011
82/1

4/6-0-0/6-0-0
Anthonis Quyrijns
1606-08
Anthonis Quyrijns, eygen[aer] dat hij bewoondt opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)SintJacobsgracht.001.01
70/1

2/3-4-0/3-0-0
Anthonis Rengere
1606-08
Christina Gerritsdr dat bewoont wert bij Anthonis Rengere
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Sliksteeg.002-004
186/1

1/2-0-0/1-5-0
Anthonis Schaeck
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij weduwe van Anthonis Schaeck
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Rapenburg.116
145/1

1/1-5-0/1-0-0
Anthonis Terlong
1606-08
Deselve zijn 9e huys dat in huyere gebruyct wert by Anthonis Terlong, opt wijffs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hoefstraat.075-079
158/1

3/4-0-0/4-10-0
Anthonis Thoniss
1606-08
De weduwe van Anthoni de Reviere dat bewoont wert bij Anthonis Thoniss
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Barbarasteeg.011
269/2a
Anthonis Thimansz {kuiper}
1/2-0-0/1-5-0
Anthonis Thymanss
1606-08
Anthonis Thymanss weduwe dat bewoondt wert bij Pieter Claeszn cramer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Barbarasteeg.011
269/2
Wijntgen Dircksdr {vrouw van Anthonis Thimansz}
1/2-0-0/1-5-0
Anthonis Thymanss weduwe
1606-08
Anthonis Thymanss weduwe dat bewoondt wert bij Pieter Claeszn cramer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.203-205
165/1

3/4-8-0/4-10-0
Anthonis Tonisz weduwe
1606-08
Anthonis Tonisz. weduwe ende bruyckster opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Haarlemmerstraat.203-205
165/1a

3/4-8-0/4-10-0
Anthonis Tonisz weduwe
1606-08
Anthonis Tonisz. weduwe ende bruyckster opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Noordeindeplein.002-008
267/1

2//3-0-0
Anthonis Valckenaer
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Anthonis Valckenaer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.130-132
159/1
Anthonis van den Bosch
7/8-0-0/10-10-0
Anthonis van den Bosch
1606-08
Anthonis van den Bosch, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Korevaarstraat.005-011
84/1

2/0-15-0/1-10-0
Anthonis van der Hage
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Anthonis van der Hage
Schoorsteengeld-1606 (huurder)SintJorissteeg.017
246/1

1/2-0-0/1-5-0
Anthonis van der Hoet
1606-08
Jacob Bancraeszn dat bewoondt wert bij Anthonis van der Hoet
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Paradijssteeg.008
59/1

1/2-0-0/1-5-0
Anthonis van der Plaetse
1606-08
Anthonis van der Plaetse
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hoefstraat.013-017
126/1

4/2-10-0/5-0-0
Anthonis van der Walle
1606-08
Anthonis van der Walle dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Steenschuur.020.9
227/1

2/4-0-0/3-0-0
Anthonis van der Walle
1606-08
Pieter Verschuyre dat bewoont wert bij Anthonis van der Walle
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Zonneveldstraat.000.08
28/1

2/3-4-0/3-0-0
Anthonis van Heulen
1606-08
Caerl Dominicuszs huys en in huyere wert gebruyct bij Anthonis van Heulen, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Donkersteeg.001
103/1

2/4-0-0/3-0-0
Anthonis van Stapaen
1606-08
Anthonis van Stapaen, eygen ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Garenmarkt.007-011
196/1

4/6-0-0/6-0-0
Anthonis Vos
1606-08
Andries Appelman dat bewoont wert bij Anthonis Vos
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeRijn.090-102
46/1

3/4-8-0/4-10-0
Anthonis Willemsz
1606-08
De erffgenamen van Marijtgen Gelderen, bewoont [bij] Anthonis Willemsz. opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vliet.033
101/2

3/2-0-0/3-15-0
Anthonis Willemszn
1606-08
Anthonis Willemszn dat bewoont wert bij Jacob Coolsen
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Kolfmakerveststeeg.000.7
276/1

1/0-16-0/0-15-0
Anthony Boulan
1606-08
Deselve dat bewoont wert bij Anthony Boulan
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)ZuidSingel.030-038
282/1

1/1-3-0/1-0-0
Anthony Buerman
1606-08
Anthony Buerman, eygen ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kolfmakerveststeeg.000.2
261/1

3/3-13-0/4-10-0
Anthony Dammeryn
1606-08
Anthony Dammeryn dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (huurder)LangeMare.047
213/1

1/onder 't voorgaende begrepen--/1-10-0
Anthony Germy
1606-08
Deselve, bewoondt bij Anthony Germy
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.073
35/1
Anthonis Lamaire {Breestraat}
4/10-19-0/6-0-0
Anthony la Mare
1606-08
Anthony la Mare huis eygen ende zelfs bewoont, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Clarensteeg.019-037
119/1

1/onder de voorgaende taxatie begrepen/1-10-0
Anthony Lagaci
1606-08
Dezelve, bewoont by Anthony Lagaci opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.073
117/2
Anthonis Lamaire {Breestraat}
1/2-0-0/1-5-0
Anthony le Mairen
1606-08
Anthony le Mairen achterhuys 'twelck in huyr gebruyct wert bij Trijntgen Willems, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Kolfmakerveststeeg.000.2
251/1

1/2-13-0/1-5-0
Anthony Rosier
1606-08
Fabiaen Fremaut dat bewoont wert bij Anthony Rosier
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Kolfmakerveststeeg.000.7
270/1

1/0-16-0/0-15-0
Anthony van Dael
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Anthony van Dael
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Haarlemmerstraat.307
213/1

3/2-0-0/3-15-0
Anthony van Ootygum
1606-08
Arent Jansz., lijndrayer, bewoont bij Anthony van Ootygum opt aengeven van een vrou die daer woont
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Steenschuur.011
98/1

1/3-4-0/1-10-0
Antonet Tyry
1606-08
Pieter Adryaensz Deymans eygen ende in huir gebruickt wert bij Antonet Tyry, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)NoordRundersteeg.008-010
243/1

2/5-0-0/3-0-0
Antonette Annowetten
1606-08
Cornelis Huybrechtsz., bewoont by Antonette Annowetten opt aengeven van de dochter
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.079-083
81/1

1/1-0-0/1-0-0
Antonetten
1606-08
Nelletgen Pietersdr., bewoont bij Antonetten opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Uiterstegracht.020-022
241/1

1/als voren-0-0/1-10-0
Antony [alleen voornaam]
1606-08
Dezelve, bewoont bij Antony [alleen voornaam] opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.026-027
38/1

5/9-5-0/7-10-0
Aper Zegerssen [van Campen]
1606-08
Aper Zegerssen [van Campen] dat hij bewoont opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Pieterskerkchoorsteeg.015.2
7/1
Andries Appelman
4/8-3-0/6-0-0
Appelman
1606-08
Aerent Cornelisz backers huis eygen ende in huir gebruyckt wert bij Appelman
Schoorsteengeld-1606 (mede-huurder)Pieterskerkhof.036-038
272/1b

2/3-4-0/3-0-0
Appelonia Cornelisdr
1606-08
Lenaert Stoters huys dat in huyere gebruyct wert bij Mahieu .. ende Appelonia Cornelisdr, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kaiserstraat.023-027
166/2

1/4-0-0/1-10-0
Appolonia Jansdr
1606-08
Appolonia Jansdr dat bewoont wert bij Marthijn van Herf
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vliet.024
216/1

7/6-0-0/10-10-0
Arent Arentszn
1606-08
Arent Arentszn dat hij bewoont ofte verhuyrt
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.041
195/1

5/6-10-0/7-10-0
Arent Claess smith
1606-08
Arent Claess smith dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Mirakelsteeg.034-040
106/1

1/2-0-0/1-5-0
Arent Claesz Bollemaeckerbollemaecker
1606-08
Arent Claesz. Bollemaecker, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van denzelven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.248-250
165/1
Arent Cornelisz {witmaker}
4/8-0-0/6-0-0
Arent Cornelisz witmaeckerwitmaecker
1606-08
Arent Cornelisz., witmaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)WillemDanielsteeg.000.14
205/2
Adriaen Cornelisz {schuitenvoerder}
2/1-0-0/2-0-0
Arent Corneliszn
1606-08
Arent Corneliszn dat bewoont wert bij Carel Pieterss
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Wolsteeg.003
166/2
Arent Dircksz van Gruythuysen
2/3-4-0/3-0-0
Arent Dircxz van Gruythuisen
1606-08
Arent Dircxz van Gruythuisen eygen ende gebruickt wert bij Jan Spoor
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Rapenburg.026
159/1
Arent Dircksz van Gruythuysen
2/4-0-0/3-0-0
Arent Dircxz van Gruythuysens
1606-08
Arent Dircxz van Gruythuysens huys eygen ende zelffs bewoont, heeft op zijn wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hogewoerd.022
15/1

2/3-10-0/3-0-0
Arent Dircxzn
1606-08
Arent Gerritss boomgaertman dat bewoont wert bij Arent Dircxzn
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Kaiserstraat.017
170/1

1/1-6-0/1-0-0
Arent Franss
1606-08
De stadt dat bewoont wert bij Arent Franss
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Noordeinde.027
146/2
Arent Vredericxzn {Noordeinde}
1/mitter volgende/1-10-0
Arent Fredericxzn
1606-08
Arent Fredericxzn dat bewoont wert bij Adriaen Pieterzn thimmerman
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Noordeinde.027
147/2
Arent Vredericxzn {Noordeinde}
5/8-19-0/7-10-0
Arent Fredericxzn
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Jan Adriaenzn
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Noordeinde.027
148/2
Arent Vredericxzn {Noordeinde}
1/2-0-0/1-5-0
Arent Fredericxzn
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Pieter de Burchgraeff
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Noordeinde.029
150/2

2/mitter voorgaende/2-10-0
Arent Fredericxzn
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Gordyn Cogoer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.089
7/2

1/1-4-0/1-0-0
Arent Fredericxzs
1606-08
Arent Fredericxzs huys eygen en in huyere gebruyct wert bij Orm Bollen, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)LangeMare.116
151/1
Arent Garbrantsz {LangeMare}
2/9-8-0/3-0-0
Arent Garbrantsz
1606-08
Arent Garbrantsz., eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)LangeMare.076.2
22/1
Arent Garbrantsz {LangeMare}
0/0/0
Arent Garrebrants stal
1606-08
Arent Garrebrants stal
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.022
15/2

2/3-10-0/3-0-0
Arent Gerritss boomgaertmanboomgaardenier
1606-08
Arent Gerritss boomgaertman dat bewoont wert bij Arent Dircxzn
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Levendaal.050
350/1
Arent Gerritsz {linnenwever}
4/5-0-0/6-0-0
Arent Gerritss boomgaertmanboomgaertman
1606-08
Arent Gerritss boomgaertman dat hij bewoondt door zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.070
45/1

4/4-0-0/6-0-0
Arent Gerritss verckenslagerverckenslager
1606-08
Arent Gerritss verckenslager dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)LangeMare.106
147/1
Arent Gerritsz {vleeshouwer}
3/7-5-0/4-10-0
Arent Gerryt Fransz
1606-08
Arent Gerryt Fransz., eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Uiterstegracht.101
348/1

1/3-4-0/1-10-0
Arent Harmansz
1606-08
Dezelve, bewoont bij Arent Harmansz. opt aengeven van zijn knecht
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.022
83/1

3/6-5-0/4-10-0
Arent Heyndricxz
1606-08
Arent Heyndricxz., eygen ende bruycker opt aengeven de vrou die mit hem inwoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.018-020
120/2

3/2-10-0/3-15-0
Arent Heyndricxz
1606-08
Arent Heyndricxz., bewoont bij Cornelis van der Leysen opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.124
32/2

2/3-15-0/3-0-0
Arent Jacobsz Boom
1606-08
Arent Jacobsz. Boom, bewoont bij Barent Jansz., cleermaecker, opt aengeven van zijn persoon
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.307
213/2

3/2-0-0/3-15-0
Arent Jansz lijndrayerlijndraeyer
1606-08
Arent Jansz., lijndrayer, bewoont bij Anthony van Ootygum opt aengeven van een vrou die daer woont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.095
47/1

4/4-16-0/6-0-0
Arent Jansz spinwielmakerspinwielmaker
1606-08
Arent Jansz., spinwielmaker, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de knecht
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Noordeinde.011
182/1

1/2-0-0/1-5-0
Arent Joosten
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Arent Joosten
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Apothekersdijk.026.3
120/1

4/8-0-0/6-0-0
Arent Longespee
1606-08
Dezelve, bewoondt bij Arent Longespee opt aengeven van de buyeren
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Noordeinde.006
221/1

2/2-0-0/2-10-0
Arent Maertszn Deun
1606-08
Arent Maertszn Deun dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.005-011
69/2

1/1-6-0/1-0-0
Arent Pietersz
1606-08
Arent Pietersz., bewoondt bij Jacob Maerten opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.078
76/1
Arent Pietersz {schrijnwerker}
2/3-13-0/3-0-0
Arent Pietersz
1606-08
Arent Pietersz. dat hij bewoondt opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Scheepmakersteeg.002.2
204/2
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
1/2-10-0/1-5-0
Arent Pietersz Graeffs
1606-08
Arent Pietersz Graeffs huys eygen ende in huyere gebruyct wert bij Elias Dingels, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Scheepmakersteeg.002.2
205/2
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
1/2-10-0/1-5-0
Arent Pietersz Graeffs
1606-08
Dezelve zijn huys dat in huyere gebruyct wert bij Tennetgen, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)NieuweRijn.083
12/1

3/als voren-0-0/4-10-0
Arent Pyetersz
1606-08
Pyeter Jacobsz., cuyper, bewoont bij Arent Pyetersz. opt aengeven van de knecht
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Haarlemmerstraat.001
2/1a

2/7-4-0/3-0-0
Arent Rintman weduwerintman
1606-08
Arien Gerritsz. In 't Hert, bewoondt bij de weduwe van Arent Rintman opt aengeven van de vrou van Gerrit Lenertsz.
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Pieterskerkstraat.020
65/0a

/
Arent Roelantsstege suytzijde es onbewoont [=Dwarssteeg]
1606-08
Arent Roelantsstege suytzijde es onbewoont [=Dwarssteeg]
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.2
43/2

2/3-15-0/3-0-0
Arent Symonsz
1606-08
Arent Symonsz., bewoont bij Gerryt Pietersz. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooglandsekerksteeg.005
149/1

3/3-15-0/4-10-0
Arent Symonsz schipperschipper
1606-08
Arent Symonsz., schipper, eygen ende bruycker opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.128
158/1
Arent Symonsz {schrijnwerker}
3/7-10-0/4-10-0
Arent Symonsz schrijnwerckerschrijnwercker
1606-08
Arent Symonsz., schrijnwercker, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Kolfmakerveststeeg.000.2
259/1

1/1-6-0/1-0-0
Arent van Luyck
1606-08
Deselve dat bewoont wert bij Arent van Luyck
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)LangeMare.056-058
11/2

2/2-10-0/2-10-0
Arent Willemsz
1606-08
Arent Willemsz. Bewoont by Gilliame de Bij opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Koddesteeg.005
34/2

1/2-0-0/1-5-0
Arent Willemsz
1606-08
Arent Willemsz. Bewoont by Maeljaer de Vlier opt aengeven van dezelven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Burgsteeg.002
147/2
Adriaen Reinoutsz van Sonnevelt
3/6-9-0/4-10-0
Ariaen van Sonnevelt
1606-08
Ariaen van Sonnevelt, bewoont bij Pauwels Tomesz. opt aengeven van selffde
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Mirakelsteeg.025-031
67/2

1/1-6-0/1-0-0
Ariaentgen
1606-08
Ariaentgen, bewoont bij Louris Thonisz. opt aengeven van de dochter
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeVest.041
193/2

1/1-6-0/1-0-0
Arien Boeren
1606-08
Arien Boeren, bewoondt bij Barbera Anthonisdr. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeVest.043.1
199/1

1/1-0-0/1-0-0
Arien Bouwensz
1606-08
Arien Bouwensz., bewoont bij hem zelffs opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)LangeMare.086
136/2

2/1-6-0/2-0-0
Arien Claesz van der Mersch
1606-08
Arien Claesz. van der Mersch, bewoont by Maertijn Delbier opt aengeven van derzelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Paradijssteeg.004-006
57/1

1/onder 't voorgaende getaxeert--/1-10-0
Arien Cornelisz
1606-08
Arien Cornelisz.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.146-150
197/1

1/3-4-0/1-10-0
Arien Cornelisz
1606-08
Arien Cornelisz., eygen ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeVest.043.1
196/1

2/4-0-0/3-0-0
Arien Euwoutsz
1606-08
Arien Euwoutsz. dat hij bewoont opt aengeven van de dochter
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Minnebroedersgracht.004
265/1
Adriaen Florisz {schout}
1/0-15-0/0-15-0
Arien Florisz
1606-08
Arien Florisz., eygen ende bruycker opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kennewegsteeg.000.5
131/2
Adriaen Gerritsz in 't Hart
1/1-6-0/1-0-0
Arien Gerritsz In 't Hardt
1606-08
Arien Gerritsz. In 't Hardt, bewoondt bij Damiaen Jansz. opt aengeven van de vrou.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kennewegsteeg.000.5
132/2
Adriaen Gerritsz in 't Hart
1/1-6-0/1-0-0
Arien Gerritsz In 't Hardt
1606-08
Dezelve, bewoondt bij Vincent Gillaert opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.001
2/2
Adriaen Gerritsz in 't Hart
2/7-4-0/3-0-0
Arien Gerritsz In 't Hert
1606-08
Arien Gerritsz. In 't Hert, bewoondt bij de weduwe van Arent Rintman opt aengeven van de vrou van Gerrit Lenertsz.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)LangeMare.102
145/1

2/5-13-0/3-0-0
Arien Jacobsz besemmakerbesemmaker
1606-08
Arien Jacobsz., besemmaker, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)LangeMare.057
130/1

2/4-8-0/3-0-0
Arien Jacobsz cuypercuyper
1606-08
Arien Jacobsz., cuyper, dat hij bewoondt opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Koddesteeg.024-030
50/1

1/2-10-0/1-5-0
Arien Jansz Gortergorter
1606-08
Arien Jansz. Gorter, bewoont by Arien Ariensz. opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Vrouwensteeg.003
101/1

7/6-0-0/9-0-0
Arien Maertensz
1606-08
Gillis Haesevelt, bewoont bij Arien Maertensz. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Paradijssteeg.020-036
67/2
Adriaen Maertensz de Zwart
1/4-0-0/1-10-0
Arien Maertsz de Zwart
1606-08
Arien Maertsz. de Zwart
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Paradijssteeg.020-036
68/2
Adriaen Maertensz de Zwart
2/onder de voorgaende taxatie--/3-0-0
Arien Maertsz de Zwart
1606-08
Arien Maertsz. de Zwart
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Paradijssteeg.020-036
70/1
Adriaen Maertensz de Zwart
1/es begrepen onder de 4 gulden van 't 3e voorgaende parthije--/1-10-0
Arien Maertsz de Zwart in de stal ofte somerhuys
1606-08
Arien Maertsz. de Zwart, in de stal ofte somerhuys
Schoorsteengeld-1606 (huurder)VanDerWerffstraat.025.3
39/1

1/2-0-0/1-5-0
Arien Pietersz
1606-08
Arien Pietersz.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)ZuidSingel.012
288/1

1/1-5-0/1-0-0
Arien Pietersz ballemaeckerballemaecker
1606-08
Arien Pietersz., ballemaecker, eygen ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.059
192/2
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
2/5-14-0/3-0-0
Arien Pietersz van der Werff
1606-08
Arien Pietersz. van der Werff, bruycker Jan de Hanselaer op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)LangeMare.064-066
15/1

2/3-4-0/3-0-0
Arien Quyerinsz
1606-08
Arien Quyerinsz., eygen[aer] ende bruycker, was van huys ende van outs
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Haarlemmerstraat.208
125/1

1/2-0-0/1-5-0
Arien Sweersz
1606-08
Arien Sweersz.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)LangeMare.040-044
3/1

1/2-6-0/2-0-0
Arien van Velsen
1606-08
Arien van Velsen eyge[naer] ende bruycker opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)LangeMare.040-044
1/1
Adriaen Willemsz {korendrager}
1/2-6-0/2-0-0
Arien Willemsz corendragerkorendrager
1606-08
Arien Willemsz. corendrager eyge[naer] ende bruycker opt aengeven van zijn persoon
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.016-018
91/2

4/5-0-0/6-0-0
arme wezen huys
1606-08
d'arme wezen huys 'twelck in huyre gebruyct wert bij Lieven Corsteman, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.016-018
92/2

1/7-4-0/1-10-0
arme wezen huys
1606-08
dezelve arme weesen noch een huys 'twelck in huyre gebruyct wert bij Jan Mortier, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.016-018
93/2

4/6-0-0/6-0-0
arme wezen huys
1606-08
dezelve arme wezen noch een huys 't welck in huyr gebruyct wert bij Loys de Bonet, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Rapenburg.116
143/1

2/1-5-0/2-0-0
Arnoudt Tusman
1606-08
Deselve zijn 7e huys dat in huyere gebruyct wert bij Arnoudt Tusman, opt wijffs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Uiterstegracht.028-030
228/1

1/1-6-0/1-0-0
Arnoult [alleen voornaam]
1606-08
Jacob Joosten, bewoont bij Arnoult [alleen voornaam] op aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.079-083
83/1

1/1-6-0/1-0-0
Arnout Jacobsz
1606-08
Dezelve, bewoont by Arnout Jacobsz. opt aengeven van zijn vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Botermarkt.029
116/1

3/5/4-10
Ary van Crupen
1606-08
Willem Willems zeepzieder eygen huis ende gebruickt wert bij Ary van Crupen, op zijn wijffs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelstegracht.030-032
59/1
Adriaen Cornelisz {linnenwever-Middelstegracht}
4/2-16-0/5-0-0
Aryen Cornelisz
1606-08
Aryen Cornelisz., eygen ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (overledene)OudeRijn.041
104/2a

5/6-15-0/7-10-0
Aryen Fransz
1606-08
De wedue van Aryen Fransz. dat bewoont wert bij Jan Jansz. opt aengeven van zijn huysvrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.005
291/2

3/8-15-0/4-10-0
Augusthijn Valckier
1606-08
Augusthijn Valckier dat bewoont wert bij de weduwe van Colaert de Cuyper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelstegracht.036
56/1

3/5-0-0/4-10-0
Augustijn Cornelis
1606-08
Augustijn Cornelis, eygen ende bruycker opt aengeven van de dochter
Schoorsteengeld-1606 (huurder)FaliedeBegijnhof.001
259/1
Augustijn de Waersegger
3/3-4-0/4-10-0
Augustijn de Waersegger pedelpedel
1606-08
Des stadts huys dat in huyer gebruyct wert bij Augustijn de Waersegger, pedel, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooigracht.031
132/1
Augustijn de Winter {lakenbereider}
4/4-16-0/6-0-0
Augustijn de Winter
1606-08
Augustijn de Winter, eygen ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.159
240/1

1/1-0-0/1-0-0
Augustijn van der Munte
1606-08
Augustijn van der Munte
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeRijn.018-020
119/1

1/is onder 't voors. huys getaxeert--/1-5-0
Augustijn Verhagen
1606-08
Jan Danielsz., bewoont bij Augustijn Verhagen opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwstraat.057
195/1
Augustijn Valkier
4/4-0-0/6-0-0
Augustijn Walckier
1606-08
Augustijn Walckier, eygen opt aengeven van zijn vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Schoolsteeg.001
76/1

1/2-0-0/1-5-0
Augusty Zuster
1606-08
Cornelis Egbertsz wedue huis eygen ende in huir wert gebruickt bij Augusty Zuster, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Kaiserstraat.026-030
93/0a

/
Backersteech
1606-08
Backersteech
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Haarlemmerstraat.255-257
185/0a

/
Backersteech westzijde zuytwaerts aen
1606-08
Backersteech westzijde, zuytwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)OudeRijn.132
187/0a

/
Backersteege oostzijde
1606-08
Backersteege oostzijde
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.166-168
11/2
Baen Cornelisz {scheepmaker}
1/4-0-0/1-10-0
Baen Cornelisz
1606-08
Baen Cornelisz., bewoont bij Jan Jansz. opt aengeven van zijn huysvrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.166-168
12/1
Baen Cornelisz {scheepmaker}
5/12-10-0/7-10-0
Baen Cornelisz
1606-08
Baen Cornelisz. voornoemt, eygen ende bruycker opt aengeven van zijn persoon
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haven.013-019
216/2
Baen Cornelisz {scheepmaker}
1/2-19-0/1-5-0
Baen Cornelisz
1606-08
Baen Cornelisz., bewoont bij Pieter de Raet opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.166-168
204/1
Baen Cornelisz {scheepmaker}
0/
Baen Cornelisz scheepmaeckerscheepmaecker
1606-08
Baen Cornelisz., scheepmaecker, eygen ende bruycker, is voor aengegeven, hier
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.092-094
4/1

3/6-19-0/4-10-0
Baerent Hendrickxz, cleermakerkleermaker
1606-08
Baerent Hendrickxz, cleermaker, selfs gebruickt; heeft op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Vestsloot.012
34/1

1/1-0-0/1-0-0
Baernout Verbeke
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Baernout Verbeke
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Koenesteeg.026-032
136/1

1/2-0-0/1-5-0
Baernt Corneliss mosselmanmosselman
1606-08
Baernt Corneliss mosselman dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)WillemDanielsteeg.000.12
204/2
Baertgen Godschalcksdr {vrouw van Job Arentsz}
1/1-0-0/1-0-0
Baertgen Schallicken
1606-08
Baertgen Schallicken dat bewoondt wert bij haer kinderen
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Nieuwsteeg.018.4
80/1
Barthout van Assendelft
7/14-0-0/10-10-0
Baerthout van Assendelfts
1606-08
Deselve zijn huys eygen en in huyer wert gebruyct bij Baerthout van Assendelfts aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Sterrenwachtlaan.000.10
123/1
Balten Cornelisz {Cellebroedersgracht}
1/1-0-0/1-0-0
Balten Cornelis
1606-08
Pieter Willemsz dat bewoont wert bij Balten Cornelis
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Koddesteeg.005
35/1

1/2-0-0/1-5-0
Balten de Wolff
1606-08
Dirck Jansz. Verbeek, bewoont by Balten de Wolff opt aengeven van dezelven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Steenschuur.013
54/1

5/10-0-0/7-10-0
Baltesar de Baen
1606-08
Geerebrecht Florisdr huis eygen ende gebruickt wert bij Baltesar de Baen, opte dochters aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Donkersteeg.013-017
110/1

2/6-18-0/3-0-0
Balthasar Maertens weduwe
1606-08
Aeffgen Steffensdr., bewoont bij Balthasar Maertens weduwe, opt aengeven van de weduwe
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Donkersteeg.013-017
110/1a

2/6-18-0/3-0-0
Balthasar Maertens weduwe
1606-08
Aeffgen Steffensdr., bewoont bij Balthasar Maertens weduwe, opt aengeven van de weduwe
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Bakkersteeg.022.2
114/1

1/2-10-0/1-5-0
Balthazar Stevenszoon
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Balthazar Stevenszoon
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Zonneveldstraat.001-006
19/1

3/5-0-0/4-10-0
Balthen Barentsz
1606-08
Balthen Barentsz huys eygen en zelff bewoondt, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)JanVossensteeg.055-059
184/1

1/1-5-0/1-0-0
Balthen DeurwaerderDeurwaerder
1606-08
Dezelve, bewoondt by Balthen Deurwaerder opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Haarlemmerstraat.025-027
14/1

2/1-6-0/2-0-0
Balthen Henricks
1606-08
Deselve, bewoondt bij Balthen Henricks, eygen[aer] opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)LangeMare.043
207/2

1/1-6-0/1-0-0
Balthen Jansz
1606-08
Balthen Jansz., bewoont bij Gerryt Dircxz. opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Boommarkt.021-022
116/1
Balten Jansz van der Beeck
6/15-10-0/9-0-0
Balthen Jansz van der Beecx
1606-08
Balthen Jansz van der Beecx huys, 'twelc hij bewoont, op 't aengeven van den vrou heeft schoorstenen
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.224
140/1
Balten Meltensz {linnenwever}
4/1-6-0/4-0-0
Balthen Meltensz
1606-08
Balthen Meltensz.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Korevaarstraat.030.3
68/1

10/6-9-0/15-0-0
Balthen Pieterss pottebackerpottebacker
1606-08
Balthen Pieterss pottebacker dat hij bewoont door zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Salomonsteeg.002
110/1

6/6-9-0/9-0-0
Balthen Pietersz
1606-08
D'erffgenamen van Pietertgen Jans huys eygen en in huyere gebruyct wert bij Balthen Pietersz, opt wijffs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Rapenburg.111
47/1
Pancraes Jacobsz {Boommarkt}
5/7-4-0/7-10-0
Bankraes Jacobsz
1606-08
Bankraes Jacobsz dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.119
16/2
Barbara Cornelisdr {Cortenbosch}
7/12-0-0/10-10-0
Barbar Cornelis
1606-08
Barbar Cornelis huis eygen dat Aerent van Cortenbosch gebruict, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.046
40/1

2/2-16-0/2-10-0
Barbar van Beeck
1606-08
dezelve zijn huis eygen ende in huir gebruickt wert bij Barbar van Beeck, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Hogewoerd.021-023
262/0a

/
Barbarensteech oostzijde zuytwaerts aen
1606-08
Barbarensteech oostzijde zuytwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Sterrenwachtlaan.000.09
133/2

1/1-6-0/1-0-0
Barber Jansdr
1606-08
Barber Jansdr dat bewoont wert bij Cathalijn Prie
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Sterrenwachtlaan.000.09
134/2

1/1-6-0/1-0-0
Barber Jansdr
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Aernout de Dupa
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Sterrenwachtlaan.000.09
135/2

1/1-6-0/1-0-0
Barber Jansdr
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Joost du Pan
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.041
193/1

1/1-6-0/1-0-0
Barbera Anthonisdr
1606-08
Arien Boeren, bewoondt bij Barbera Anthonisdr. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Apothekersdijk.024
123/1
Barbara Jacobsdr {vrouw van Gerrit Maertensz}
6/3-10-0/9-0-0
Barbera Jacobsdr
1606-08
Barbera Jacobsdr. dat zij bewoondt opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwstraat.023
180/2

2/3-4-0/3-0-0
Barbertgen Ariens
1606-08
Barbertgen Ariens, bruycker Hendryck Gerytsz. opt aengeven van dezelffde
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.081.2
118/1

2/2-10-0/2-10-0
Barbertgen Gillisdr
1606-08
Jeroen Gerrytszoons achterhuys dat in huyr gebruyct wert bij Barbertgen Gillisdr, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Schoolsteeg.001
78/1
Barbaratgen Hendricksdr {}
1/1-6-0/1-0-0
Barbertgen Henrickxdochter
1606-08
Barbertgen Henrickxdochter ende zelfs bewoont, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Schoolsteeg.001
79/1
Barbaratgen Hendricksdr {}
1/1-6-0/1-0-0
Barbertgen Henrickxdochter
1606-08
deselve haer huis eygen ende in huir gebruyckt wert bij haer zelfs, opt Barbertgens aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Schoolsteeg.001
80/2
Barbaratgen Hendricksdr {}
1/1-6-0/1-0-0
Barbertgen Henrickxdochter
1606-08
deselve haer camer ende in huir wert gebruickt bij Jaentgen Jacobs, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Doezastraat.034
134/1

3/3-4-0/4-10-0
Barendt Jacobss
1606-08
dezelve dat bewoondt wert bij Barendt Jacobss
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hogewoerd.084.1
54/1

1/1-0-0/1-0-0
Barent Adamss
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Barent Adamss
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.056
45/1

0/
Barent Adolffsz es nyet volthimmert
1606-08
Barent Adolffsz., es nyet volthimmert
Schoorsteengeld-1606 (overledene)WillemDanielsteeg.000.06
201/1a
Barent Aelbrechtsz {kramer}
1/1-0-0/1-0-0
Barent Aelbrechtss
1606-08
Barent Aelbrechtss's weduwe dat zij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)WillemDanielsteeg.000.06
201/1
Marytgen Evertsdr {vrouw van Jacob Jacobsz, Barent Aelbrechtsz}
1/1-0-0/1-0-0
Barent Aelbrechtss's weduwe
1606-08
Barent Aelbrechtss's weduwe dat zij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Apothekersdijk.031.1
109/1

3/onder de voorgaende taxatie van 8-3-0 begrepen/4-10-0
Barent Aertsz
1606-08
Dezelve, bewoondt bij Barent Aertsz. opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Rapenburg.085-087.1
212/1

4/4-8-0/6-0-0
Barent Henricxzn
1606-08
D' erffgenamen van Adriana Rijckaerts dat bewoont wert bij Barent Henricxzn
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Korenbrugsteeg.003-005
80/1

1/4-16-0/0-30-0
Barent isercramer
1606-08
Grietgen Huigen huis eygen ende gebruyckt wert bij Barent isercramer op Huich van Nes aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Haarlemmerstraat.140
165/1

2/2-10-0/2-10-0
Barent Jacobsz knecht vant gildeknecht vant gilde
1606-08
De Cleermaeckershuys, bewoondt by Barent Jacobsz., knecht vant gilde opt aengeven van deselve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeRijn.124
32/1

2/3-15-0/3-0-0
Barent Jansz cleermaeckercleermaecker
1606-08
Arent Jacobsz. Boom, bewoont bij Barent Jansz., cleermaecker, opt aengeven van zijn persoon
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Haarlemmerstraat.106
96/1
Barent Joppenz {schuitenvoerder}
1/2-0-0/1-5-0
Barent Joppen
1606-08
Deselve, bewoondt bij Barent Joppen opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hoefstraat.027
1/1

1/1-0-0/1-0-0
Barent Lucaszn
1606-08
Neeltgen Jacobsdr dat bewoont wert bij Barent Lucaszn
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.081
142/1
Barent Willemsz van Bijlevelt
4/6-1-0/6-0-0
Barent Willemsz Bijlevelt
1606-08
Barent Willemsz. Bijlevelt, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vliet.043
4/1
Barent Willemsz van Bijlevelt
6/8-3-0/9-0-0
Barent Willemszoonen schoenmaeckersschoenmaecker
1606-08
Barent ende Cornelis Willemszoonen, schoenmaeckers, door 't aengeven van Cornelis Willemszoon
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Vollersgracht.007-015
227/1

4/3-4-0/6-0-0
Bartelmees Florisz [Steenstraten] ende by meer diverssche pertiën
1606-08
Lybrant Jacobsz., bewoont by Bartelmees Florisz. [Steenstraten] ende by meer diverssche pertiën opt aengeven van de voorn[oemde] Barthelmees
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Middelweg.040.1
73/1

1/3-4-0/1-5-0
Bartermy Cornelis
1606-08
Jan Adriaensz., zeemtouwer, bewoont bij Bartermy Cornelis opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Haarlemmerstraat.170
36/1

2/2-0-0/2-10-0
Barthelmees Bert
1606-08
Barthelmees Bert
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kaiserstraat.024.1
84/1

3/2-10-0/3-15-0
Bartholomees Carlier
1606-08
Bartholomees Carlier dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (huurder)NieuweRijn.037
170/1

5/6-5-0/7-10-0
Bartholomees Catoor
1606-08
Deselffde, bruycker Bartholomees Catoor opt aen geven van zijn vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Nieuwebrugsteeg.006
96/1

3/4-0-0/4-10-0
Bartholomees Jacobss
1606-08
Willem Willemss brouwer dat bewoont wert bij Bartholomees Jacobss
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Sterrenwachtlaan.000.05
139/1

1/1-8-0/1-0-0
Bartholomees Maertyn
1606-08
Vranck Jansz speelman dat bewoont wert bij Bartholomees Maertyn
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Middelstegracht.044.1
38/1

1/3-13-0/1-10-0
Bartholomees Mesman
1606-08
Dezelve, bewoont bij Bartholomees Mesman op aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Rapenburg.026
160/1

0/
Bartholomees Panhuysen
1606-08
Bartholomees Panhuysen huys eygen, getelt onder 't voorhuys
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Rapenburg.026
181/1

8/24-0-0/12-0-0
Bartholomees Panhuysen
1606-08
Bartholomees Panhuysen eygen ende zelffs bewoont, heeft op sijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Raamsteeg.000.10
63/1

1/2-0-0/1-5-0
Bartholomees van Wijn
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Bartholomees van Wijn
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Haarlemmerstraat.101-105
50/1

1/2-0-0/1-5-0
Bartholomeeu Etteley
1606-08
Symon Jansz., bewoont bij Bartholomeeu Etteley opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kijfgracht.001
251/2

1/3-15-0/1-10-0
Bartholomeeus Corsz
1606-08
Bartholomeeus Corsz., bewoont bij Jan Boogaert opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.139
26/1

7/11-0-0/10-10-0
Bartholomeeus van Borst
1606-08
Bartholomeeus van Borst huis eygen ende zelfs gebruickt, op 't wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.139
27/2

4/5-5-0/6-0-0
Bartholomeeus van Borst
1606-08
deselve zijn huis eygen ende gebruickt wert bij Ambrosius van Gerwen, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.056.1
133/2

1/1-6-0/1-0-0
Bartholomeeus van Borst
1606-08
Bartholomeeus van Borst huis eygen ende gebruickt wert bij Franchoys de Plecker, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Diefsteeg.006.1
25/1

4/2-10-0/5-0-0
Bartholomeeus Wouters
1606-08
Bartholomeeus Wouters eygen ende zelfs bewoont, heeft op 't wijffs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelstegracht.081.2
96/1
Bartholomeus Jorisz {linnenwever}
2/2-10-0/2-10-0
Bartolomees Jorysz
1606-08
Bartolomees Jorysz., eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Uiterstegracht.087-089
330/1

1/2-0-0/1-5-0
Bastiaen Adriaensz
1606-08
Dezelve, bewoont bij Bastiaen Adriaensz. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Clarensteeg.006
28/1
Bastiaen Cortyl
3/2-9-0/4-10-0
Bastiaen Cortiel
1606-08
Bastiaen Cortiel, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeVest.043.2-045
205/1
Sebastiaen de Roy
7/18-10-0/10-10-0
Bastiaen de Roy
1606-08
Bastiaen de Roy dat hij bewoondt opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.014
61/1
Sebastiaen Jansz {mandemaker}
3/8-0-0/4-10-0
Bastyaen Janszoon mandemaeckermandemaecker
1606-08
Bastyaen Janszoon mandemaeckers huis eygen ende zelfs bewoont, op 't wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Lobbesteeg.000.7
116/1

1/1-0-0/1-0-0
Bawijntgen Wewers
1606-08
Bawijntgen Wewers
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kaiserstraat.004
58/1
Beatrix Symonsdr {Kaiserstraat}
1/2-0-0/1-5-0
Beatricx Symonsdr
1606-08
Beatricx Symonsdr dat sij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Rapenburg.038-040
211/2

5/5-0-0/7-10-0
Beatricx van Dorps erffgenamen
1606-08
Beatricx van Dorps erffgenamen huys eygen en in huyre wert gebruict by Frans van Leeuwen weduwe, op haar aengeven
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Rapenburg.038-040
211/2a
Beatrix Pietersdr van Dorp
5/5-0-0/7-10-0
Beatricx van Dorps erffgenamen
1606-08
Beatricx van Dorps erffgenamen huys eygen en in huyre wert gebruict by Frans van Leeuwen weduwe, op haar aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelstegracht.055
59/1
Beatrix Corsdr {Middelstegracht}
3/6-9-0/4-10-0
Beatris Corssen
1606-08
Beatris Corssen, eygen[aeres] ende bruyckster opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (plaats)NoordRundersteeg.004-006
241/0a

/
Beestemarct Noortzijde Oostwaerts aen
1606-08
Beestemarct, Noortzijde Oostwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Koenesteeg.000.15
143/1

1/1-0-0/1-0-0
Befermijne Basijn
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Befermijne Basijn
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Breestraat.099
1/0a

/
Beginnende aen de Blauwe Steen Breedestrate suytwestzijde zuijtoostwaerts aen
1606-08
Beginnende aen de Blauwe Steen Breedestrate suytwestzijde zuijtoostwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Gangetje.002
1/0a

/
Beginnende aen de Hogewoertsche brugge noortzijde oostwaerts aen
1606-08
Beginnende aen de Hogewoertsche brugge noortzijde oostwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Haarlemmerstraat.001
1/0a

/
Beginnende aen de Reynsburgerpoort oostwaerts aen
1606-08
Beginnende aen de Reynsburgerpoort, oostwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Haarlemmerstraat.000.2
1/0a

/
Beginnende aen de Rhijnsburgerpoort oostwaerts aen
1606-08
Beginnende aen de Rhijnsburgerpoort, oostwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Vestsloot.014
1/0a

/
Beginnende aen de vest noortzijde van de Cathalijnenveststeech oostwaerts aen
1606-08
Beginnende aen de vest noortzijde van de Cathalijnenveststeech oostwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Levendaal.079
1/0a

/
Beginnende aen de Vest op Levendael zuytzijde westwaerts aen
1606-08
Beginnende aen de Vest op Levendael zuytzijde westwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Hoefstraat.027
1/0a

/
Beginnende aen de vest opte Nyeuwe St. Jacobsgraft westzijde noortwaerts aen
1606-08
Beginnende aen de vest opte Nyeuwe St. Jacobsgraft westzijde noortwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Vliet.045.3
1/0a

/
beginnende aen de Vliet westzijde noortwaerts aen
1606-08
beginnende aen de Vliet westzijde noortwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Levendaal.049
21/1

1/1-0-0/1-0-0
Belijtgen Goodtschalck
1606-08
Dezelve dat Belijtgen Goodtschalck bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kaiserstraat.024.3
91/1
Belytgen Jansdr {vrouw van Pieter IJsbrantsz}
1/1-0-0/1-0-0
Belijtgen Jansdr
1606-08
Belijtgen Jansdr dat zij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Krauwelsteeg.000.10
173/1

1/1-6-0/1-0-0
Berber
1606-08
Heynrick Janss Colenaer dat bewoont wert bij Berber
Schoorsteengeld-1606 (huurder)5eBinnenvestgracht.012
158/1

2/2-4-0/2-10-0
Berber Briljaer
1606-08
Deselve dat bewoont wert bij Berber Briljaer
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Levendaal.056.1
359/1

1/1-6-0/1-0-0
Berber Pieters
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert bij Berber Pieters
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Paradijssteeg.014-016
61/1

1/2-10-0/1-5-0
Berbera Fromont
1606-08
Berbera Fromont
Schoorsteengeld-1606 (huurder)SintJacobsgracht.000.15
22/1

1/2-0-0/1-5-0
Berbertgen
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Berbertgen
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Raamsteeg.008
111/1

2/3-4-0/3-0-0
Berbertgen Cornelis
1606-08
Huych Adriaenszn dat bewoont wert bij Berbertgen Cornelis
Schoorsteengeld-1606 (plaats)StilleRijn.008-011
75/0a

/
Berreveltsteech westzijde
1606-08
Berreveltsteech westzijde
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Garenmarkt.025-027
187/1

1/1-0-0/1-0-0
Bertbertgen Jansdochter
1606-08
Maritgen Joosten dat bewoont wert bij Bertbertgen Jansdochter
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.066-070
199/2

1/2-0-0/1-5-0
Bertelmees Cornelisz
1606-08
Bertelmees Cornelisz., bewoont bij Lucas Cornelisz. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Middelstegracht.016.4
75/1

1/2-0-0/1-5-0
Berterme Bleu
1606-08
Dezelve, bewoont bij Berterme Bleu opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Korevaarstraat.030.1
65/1

3/3-10-0/4-10-0
Bertholomees Maerten
1606-08
Guilliaem dat bewoont wert bij Bertholomees Maerten
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Haarlemmerstraat.184
93/1
Gillis Claesz {vleeshouwer}
3/8-0-0/4-10-0
bewoondt bij een meyt van Gillis Claesz
1606-08
bewoondt bij een meyt van Gillis Claesz.
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Haarlemmerstraat.018
9/1

0/
bewoondt bij [niet vermeld]
1606-08
Dezelve, bewoondt bij [niet vermeld], es onder 't voorhuys op Marendorp aengegeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Kennewegsteeg.000.7
133/1

0/
bewoondt bij [wordt niet vermeld]
1606-08
Broer Jansz., bewoondt bij [wordt niet vermeld], es mit 't voorhuys aengegeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.095-097
211/1

1/1-0-0/1-0-0
bewoont als vooren (de zusteren)
1606-08
Dezelve, bewoont als vooren
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.021
84/1

1/1-0-0/1-0-0
Biertram van Nuffel
1606-08
Jan de Blockx huis ende in huir gebruickt wert bij Biertram van Nuffel, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Papengracht.018-020
125/3

4/9-13-0/6-0-0
bij zijne dienstmaecht wert bewoondt heeft op haer aengeven
dienstmaagd

1606-08
Lucas Wouterss.s erffgenamen huys eygen ende bij zijne dienstmaecht wert bewoondt, heeft op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)LangeMare.048.1
7/1

6/onder de taxatie als boven/9-0-0
Bijmis Fransz
1606-08
Dezelve opt aengeven van Bijmis Fransz. twie pannen ende twie casten
Schoorsteengeld-1606 (huurder)LangeMare.050-052
8/1

1/4-0-0/1-10-0
Bijmis Fransz
1606-08
Dezelve by Bijmis Fransz. opt aengeven van dezelven
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Sterrenwachtlaan.000.17
129/0a

/
Blaeuwesteech noortzijde oostwaerts aen
1606-08
Blaeuwesteech noortzijde oostwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Sterrenwachtlaan.000.04
117/0a

/
Blaeuwesteech zuytzijde westwaerts aen
1606-08
Blaeuwesteech zuytzijde westwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Langebrug.058.3
115/0a

/
Blick opten Aessackxbrugge Oostzijde Noortwaerts aen
1606-08
Blick opten Aessackxbrugge Oostzijde Noortwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (huurder)SintJorissteeg.023
224/1

3/2-10-0/3-15-0
Bonaventuyr van der Graft
1606-08
Mr. Jacob Roeloffszn dat bewoondt wert bij Bonaventuyr van der Graft
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Breestraat.161
104/0a

/
Boomgaardstege Noortzijde Westwaerts aen
1606-08
Boomgaardstege Noortzijde Westwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Boomgaardsteeg.017
89/0a

/
Boomgaertstege suytzijde Oostwaerts aen
1606-08
Boomgaertstege suytzijde Oostwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Breestraat.004
68/0a

/
Borresteech Oostzijde Noortwaerts aen loopende
1606-08
Borresteech Oostzijde Noortwaerts aen loopende
Schoorsteengeld-1606 (plaats)KortRapenburg.010.2
70/0a

/
Borresteech Westzijde suytwestwaerts aen
1606-08
Borresteech Westzijde suytwestwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Steenschuur.019.2
87/0a

/
Borresteeg Oostzijde Noortwaerts aen
1606-08
Borresteeg Oostzijde Noortwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Langebrug.060.1
74/0a

/
Borresteeg Oostzijde Oostwaerts aen [moet zijn: zuidzijde Oostwaarts en dan Westzijde zuidwaarts]
1606-08
Borresteeg Oostzijde Oostwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Botermarkt.019
130/0a

/
Botersteech noortwestzijde suijtwestwaerts aen
1606-08
Botersteech noortwestzijde suijtwestwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Breestraat.142
127/0a

/
Boterstege suytoostzijde noortoostwaerts aen
1606-08
Boterstege suytoostzijde noortoostwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Herensteeg.035-039
187/1

2/3-4-0/3-0-0
Boudewijn Bael
1606-08
Heer Adriaenszs huys dat in huyere gebruyct wert bij Boudewijn Bael, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Uiterstegracht.020-022
243/1

1/4-16-0/1-10-0
Boudewijn de Hertooch
1606-08
Dezelve, bewoont bij Boudewijn de Hertooch opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Zonneveldstraat.000.18
33/1

2/3-4-0/3-0-0
Boudewijn Proost
1606-08
Willemtgen, Lenert Symon Douwen huys en in huyer gebruyct wert bij Boudewijn Proost, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.159
237/1

1/1-0-0/1-0-0
Boudewijn Vermaes
1606-08
Boudewijn Vermaes
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Middelstegracht.081.3
100/1

1/als voren-0-0/1-10-0
Boudewijn [verder geen vermelding]
1606-08
Dezelve, bewoont bij Boudewijn [verder geen vermelding]
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vliet.035
15/1
Bouwen Cornelisz van Dorp
2/5-0-0/3-0-0
Bouwen Corneliszn
1606-08
Bouwen Corneliszn dat hij bewoont door zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vliet.035
102/2
Bouwen Cornelisz van Dorp
1/1-6-0/1-0-0
Bouwen Corneliszn thimmermanthimmerman
1606-08
Bouwen Corneliszn thimmerman dat bewoont wert bij Jaques Spitte
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwsteeg.041.1
123/1

1/3-4-0/1-10-0
Bouwen Corneliszs
1606-08
Bouwen Corneliszs huys eygen en zelffs bewoondt, heeft op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Havenkade.025
281/1

3/10-0-0/4-10-0
Bouwen Docxsem
1606-08
Pieter Joosten, int Joopenvat, bewoont bij Bouwen Docxsem opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelstegracht.034
58/1
Bouwen Gijsbrechtsz {schrijnwerker}
1/2-0-0/1-5-0
Bouwen Gijsbertsz
1606-08
Bouwen Gijsbertsz., eygen ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Uiterstegracht.087-089
332/1

1/2-0-0/1-5-0
Bouwen Jansz
1606-08
Dezelve, bewoont bij Bouwen Jansz. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkhof.022
14/1
Bouwen Pietersz Vergeyl
6/8-15-0/9-0-0
Bouwen Pieters Vergijls
1606-08
Bouwen Pieters Vergijls huis eygen ende zelfs bewoont, op 't wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Molensteeg.005
237/2
Brechte Dircksdr de Vries
1/1-6-0/1-0-0
Brechte Dircxdr
1606-08
Brechte Dircxdr dat bewoont wert bij Jacob Meeszn
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Ketelboetersteeg.021
157/1

1/2-10-0/1-5-0
Brechtgen Gerrits
1606-08
Brechtgen Gerrits huis eygen ende zelfs bewoont, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Breestraat.120
143/0a

/
Bredestraet ende wert hier Ceurlammenstege overgesprongen
1606-08
Bredestraet ende wert hier Ceurlammenstege overgesprongen
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Langebrug.095-099
11/1

7/1-0-0/10-10-0
Bredius
1606-08
Christoffel van Niehoffs huys eygen en in huyere gebruyct wert bij Bredius, opt zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Breestraat.098.1
1/0a

/
Breedestraet Noortoostzijde noorwestwaerts aenloopende
1606-08
Breedestraet noortoostzijde noortwestwaert aen loopende
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Maarsmansteeg.025
1/0a

/
Breedestraet Oostzijde beginnende aen de blaeuwe steen Westwaerts aen lopende
1606-08
Breedestraet Oostzijde beginnende aen de blaeuwe steen Westwaerts aen lopende
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Breestraat.097
7/0a

/
Breedestraet Zuytwestzijde Noortwestwaerts aen
1606-08
Breedestraet Zuytwestzijde Noortwestwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Spijkerboorsteeg.008-012
100/2
Broer Jansz {smid}
1/1-6-0/1-0-0
Broer Jansz
1606-08
Broer Jansz., bewoondt bij Louris de Meyer opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Spijkerboorsteeg.008-012
101/2
Broer Jansz {smid}
2/2-10-0/2-10-0
Broer Jansz
1606-08
Deselve, bewoondt bij Gerryt Gillisz. opt aengeven van de zoon
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Donkersteeg.011
109/1

4/12-0-0/6-0-0
Broer Jansz
1606-08
Broer Jansz., eygen ende bruycker opt aengeven van de huysvrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Duizenddraadsteeg.001
132/2
Broer Jansz {smid}
1/2-0-0/1-5-0
Broer Jansz
1606-08
Broer Jansz.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kennewegsteeg.000.7
133/2
Broer Jansz {boomgaardenier}
0/
Broer Jansz
1606-08
Broer Jansz., bewoondt bij [wordt niet vermeld], es mit 't voorhuys aengegeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.212
134/2
Broer Jansz {smid}
2/3-9-0/3-0-0
Broer Jansz
1606-08
Broer Jansz.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Apothekersdijk.017
135/1

2/4-9-0/3-0-0
Broer Jansz
1606-08
Broer Jansz., eygen[aer] dat hij bewoondt opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwstraat.030
201/1
Bruin Adriaensz {kuiper}
4/4-0-0/6-0-0
Bruyn Adriaensz
1606-08
Bruyn Adriaensz., eygen bruycker opt aengeven van zijn dochter
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vliet.003
41/2
Bruin Cornelisz Couhoorn
6/7-4-0/9-0-0
Bruyn Corneliszn
1606-08
Bruyn Corneliszn dat bewoont wert bij Jan Pieterszoon Onderwater
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.113.08
47/2
Bruin Cornelisz Couhoorn
7/10-0-0/10-10-0
Bruyn Corneliszs
1606-08
Bruyn Corneliszs huys eygen en gebruyct wert bij Franchoys Verslae, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.113.08
48/2
Bruin Cornelisz Couhoorn
2/2-10-0/2-10-0
Bruyn Corneliszs
1606-08
D'zelve Bruyns huys en in huyer gebruyct wert bij Commer besemmaker, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.113.08
49/2
Bruin Cornelisz Couhoorn
2/2-10-0/2-10-0
Bruyn Corneliszs
1606-08
D'zelve zijn huys en in huyere gebruyct wert bij Lambert Goralier, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.113.08
50/2
Bruin Cornelisz Couhoorn
1/1-10-0/1-0-0
Bruyn Corneliszs
1606-08
Dezelve zijn huys en in huyere gebruyct wert bij Joost Jansszs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.113.08
51/2
Bruin Cornelisz Couhoorn
1/2-10-0/1-5-0
Bruyn Corneliszs
1606-08
D'zelve zijn huys en in huyer gebruyct wert bij Dirck Visscher, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.113.09
52/2
Bruin Cornelisz Couhoorn
4/5-0-0/6-0-0
Bruyn Corneliszs
1606-08
Deselve Bruyns huys en in huyer gebruyct wert bij Abraham Walckier, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Steenschuur.023.08
68/1
Bruin Cornelisz Couhoorn
10/22-10-0/15-0-0
Bruyn Corneliszs
1606-08
Bruyn Corneliszs huys eygen en zelff bewoondt, heeft opte dochters aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.016
48/2
Bruin Huibrechtsz {schipper}
9/17-10-0/13-10-0
Bruyn Huybertz
1606-08
Bruyn Huybertz. dat bewoont wert bij Jacob Pietersz. opt aengeven van zijn dochter
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.054-056
34/1

4/10-0-0/6-0-0
Burchgen van Heussen
1606-08
Niesgen Pietersdochters huys dat gebruyct wert bij Burchgen van Heussen op haer aengeven schoorsteenen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Noordeindeplein.002-008
260/0a

/
Buyten de Witte Poort
1606-08
Buyten de Witte Poort
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Haven.013-019
216/0a

/
Buyten de Zijlepoort in de Vrijdom deser stede aen de noortsijde van den Rhijn beginnende aen de buytenhaven, westwaerts naer de stadt toe loopende
1606-08
Buyten de Zijlepoort in de Vrijdom deser stede aen de noortsijde van den Rhijn beginnende aen de buytenhaven, westwaerts naer de stadt toe loopende
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hooigracht.060
139/1

3/5-13-0/4-10-0
Caerel Blanckaert
1606-08
Jan Otten, bewoont bij Caerel Blanckaert opt aengeven van zijn vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Middelstegracht.014.2
83/1

3/3-15-0/4-10-0
Caerel Cosijn
1606-08
Dezelve, bewoont bij Caerel Cosijn opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hooglandsekerkgracht.017
115/1

2/onder 't voorgaende gereeckent--/3-0-0
Caerel Musot
1606-08
Deselffde, bewoont bij Caerel Musot op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Herensteeg.002
170/2

5/6-9-0/7-10-0
Caerl Blanckaerts
1606-08
Caerl Blanckaerts huys dat in huyre gebruyct wert bij Gabriel van [H]olebeecke, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Garenmarkt.046-048
147/1

4/4-0-0/6-0-0
Caerl Boerhave
1606-08
Caerl Boerhave dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Herensteeg.018.4
159/1

2/4-0-0/3-0-0
Caerl d' Vroe
1606-08
Thomas van Ondermarcx huys dat in huyere gebruyct wert bij Caerl d' Vroe, opt wijffs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Maarsmansteeg.004.1
17/1

3/12-0-0/4-10-0
Caerl Daniels
1606-08
Hendrick Pietersz van Goten eygen; ende gebruyckt wert bij Caerl Daniels, op 't wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Maarsmansteeg.004.2
16/1

3/11-5-0/4-10-0
Caerl Davidt
1606-08
d'erfgenaemen van Aefgen Pieters eygen; ende gebruyckt wert bij Caerl Davidt, op 't wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hooigracht.036-038
153/1

2/2-10-0/2-10-0
Caerl de Hoorn
1606-08
Dezelve, bewoont bij Caerl de Hoorn opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.1
25/1
Carel Dominicusz
0/
Caerl Dominicuszs
1606-08
Caerl Dominicuszs nieut huys, noch nyet volthimmert zijnde
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.1
26/1
Carel Dominicusz
0/
Caerl Dominicuszs
1606-08
Deselve zijn huys, noch onvolthimmert zijnde
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Zonneveldstraat.000.08
28/2
Carel Dominicusz
2/3-4-0/3-0-0
Caerl Dominicuszs
1606-08
Caerl Dominicuszs huys en in huyere wert gebruyct bij Anthonis van Heulen, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwsteeg.025
114/1
Carel Dominicusz
4/6-5-0/6-0-0
Caerl Dominicuszs
1606-08
Caerl Dominicusz.s huys eygen en zelffs bewoondt, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwsteeg.027
115/2
Carel Dominicusz
4/6-5-0/6-0-0
Caerl Dominicuszs
1606-08
Deselve zijn huys eygen dat in huyere wert gebruyct bij Dirckgen Jansdr., op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Minnebroedersgracht.023
276/2
Carel Dominicusz
2/1-5-0/2-0-0
Caerl Domminicus
1606-08
Caerl Domminicus, bewoont bij Jacob Verhage opt aengeven dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Havenkade.019
277/2
Carel Dominicusz
2/1-18-0/2-0-0
Caerl Domminicus
1606-08
Dezelve, bewoont bij Symon Dobbelaer opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Havenkade.020
278/2
Carel Dominicusz
2/2-3-0/2-10-0
Caerl Domminicus
1606-08
Dezelve, bewoont bij Pieter Poperschoft opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Diefsteeg.008
29/2
Carel Dominicusz
2/5-0-0/3-0-0
Caerl Dommynicus
1606-08
Caerl Dommynicus huis eygen ende in huir wert gebruickt bij Jacob van Royen, heeft op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelweg.036.1
76/2

3/5-0-0/4-10-0
Caerl Fasseur
1606-08
Caerl Fasseur, bewoont bij Pieter Pouet op zijn aengeven, dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hooglandsekerkchoorsteeg.006-008
167/1

4/3-4-0/6-0-0
Caerl Lambrecht
1606-08
De wedue van Willem Claesz., lindewever, bewoont bij Caerl Lambrecht opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwsteeg.037
121/2

3/5-6-0/4-10-0
Caerl le Paerts
1606-08
Caerl le Paerts huys eygen en in huyere wert gebruyct by Phillips Lemydael, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Rapenburg.090
214/1

3/3-15-0/4-10-0
Caerl Lieffrinck
1606-08
Joosgen Cornelisdrs erffgenamen huys dat in huyere wert gebruyct bij Caerl Lieffrinck, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Middelweg.019.8
111/1

3/4-0-0/4-10-0
Caerl Robbrecht
1606-08
Sweer Jansz., bewoont bij Caerl Robbrecht opt aengeven van zijn vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.093
126/1

2/4-0-0/3-0-0
Caerl Tryon
1606-08
dezelve zijn tweede achterhuys 'twelc in huyer gebruyct wert bij Caerl Tryon, op zijn selffs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.068
30/1

5/9-13-0/7-10-0
Caerl van Zeven huys
1606-08
Caerl van Zeven huys dat hij zelffs bewoont, heeft op 't aengeven van hemzelven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.043.2-045
204/1

2/es onder de voorgaende taxatie--/3-0-0
Caerle Caerle
1606-08
Dezelve, bewoont bij Caerle Caerle opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Middelstegracht.065-069
88/1

1/onder 't voorgaende-0-0/0-15-0
Capelijn van Doornick
1606-08
Dezelve, bewoont bij Capelijn van Doornick opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Clarensteeg.019-037
121/1

1/alsvooren/1-10-0
Carel
1606-08
Dezelve, bewoont by Carel op aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Levendaal.059-061
7/2a

5/3-4-0/7-10-0
Carel Basijn
1606-08
De weduwe van Carel Basijn dat bewoont wert bij Jacob Kosijn door 't aengeven van Philippote
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hoefstraat.004-010
112/1

3/2-10-0/3-15-0
Carel Bluffier
1606-08
Carel Bluffier dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.147-157
295/1

3/2-0-0/3-15-0
Carel Boddery
1606-08
Carel Boddery
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Garenmarkt.000.11
207/1

7/12-10-0/10-10-0
Carel Bonet
1606-08
Carel Bonet dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Steenschuur.020.7
224/1a

6/18-0-0/9-0-0
Carel Bonet
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij de weduwe van Carel Bonet
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.159
271/1

1/1-0-0/1-0-0
Carel Ceessyser
1606-08
Carel Ceessyser
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Vliet.030
219/1

1/3-4-0/1-10-0
Carel Coevoet
1606-08
Jan Pieterss Quacxhouck dat bewoont wert bij Carel Coevoet
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Hooigracht.017
115/1a

3/6-15-0/4-10-0
Carel de Beyts
1606-08
Dezelve, bewoont bij de wedue van Carel de Beyts opt aengeven van de meit
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Paradijssteeg.038-044
74/1

1/2-0-0/1-5-0
Carel de Buff
1606-08
Carel de Buff
Schoorsteengeld-1606 (huurder)StilleRijn.005-006
89/1

3/3-15-0/4-10-0
Carel de Heroene
1606-08
Dezelve, bewoondt bij Carel de Heroene opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Barbarasteeg.008
323/1

1/1-0-0/1-0-0
Carel de Meester
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert bij Carel de Meester
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Garenmarkt.040-042
144/1

9/6-5-0/13-10-0
Carel de Meestere
1606-08
Carel de Meestere dat hy bewoont ofte verhuyrt
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Garenmarkt.023
190/2

5/6-0-0/7-10-0
Carel de Meestere
1606-08
Carel de Meestere dat bewoont wert bij Andries Getter
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Molensteeg.012
248/2
Carel de Schachter
2/2-5-0/2-10-0
Carel de Schachter
1606-08
Carel de Schachter dat bewoont wert bij Pieter Lofry
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Molensteeg.014
249/1
Carel de Schachter
5/5-13-0/7-10-0
Carel de Schachter
1606-08
Dezelve dat hij bewoont door 't aengeven van zijn huysvrouwe
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeRijn.152-156
199/1

1/als vooren--/1-10-0
Carel de Wilde
1606-08
Dezelve, bewoont bij Carel de Wilde opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Donkersteeg.007
106/1

5/8-15-0/7-10-0
Carel Fasoor
1606-08
Carel Fasoor, eygen ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Apothekersdijk.026.5
119/3
Carel Gillisz {timmerman}
4/6-18-0/6-0-0
Carel Gillisz
naam

1606-08
Gerryt Evertsz., bewoondt bij hem zelffs opt aengeven van Carel Gillisz.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)ZuidRundersteeg.003-005
254/2
Carel Gillisz {timmerman}
2/4-0-0/3-0-0
Carel Gillisz
1606-08
Carel Gillisz., bewoondt by Cornelis Blanc opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.159
265/1

1/1-0-0/1-0-0
Carel Goossen
1606-08
Carel Goossen
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Middelstegracht.127-135
123/1

1/1-5-0/1-0-0
Carel Idyer
1606-08
De zelve, bewoont bij Carel Idyer opt aengeven van zijn dochter
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Rapenburg.091
205/1

1/8-0-0/1-10-0
Carel Jacobss
1606-08
Reyer Tyeloos dat bewoont wert bij Carel Jacobss
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hoefstraat.055
167/1

2/2-10-0/2-10-0
Carel Lanoy
1606-08
Jan de Block dat bewoont wert bij Carel Lanoy
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.161-171
215/1

1/2-0-0/1-5-0
Carel Mollaer
1606-08
Carel Mollaer
Schoorsteengeld-1606 (huurder)WillemDanielsteeg.000.14
205/1

2/1-0-0/2-0-0
Carel Pieterss
1606-08
Arent Corneliszn dat bewoont wert bij Carel Pieterss
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hogewoerd.045-047
189/1

2/2-0-0/2-0-0
Carel Tybout
1606-08
Jan Wickaert dat bewoont wert bij Carel Tybout
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)SintJacobsgracht.026
179/1

2/2-0-0/2-10-0
Carel van Boonstraete
1606-08
Carel van Boonstraete dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Barbarasteeg.008
279/1

1/1-6-0/1-0-0
Carel van Vlissingen
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert bij Carel van Vlissingen
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Rapenburg.091
207/1

1/als voren/1-10-0
Carel Vermaes
1606-08
Deselve dat bewoont wert bij Carel Vermaes
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Levendaal.026
270/1

1/2-0-0/1-5-0
Carel Vermeule
1606-08
Adriaen Gerritszn Moeyts weduwe dat bewoont wert bij Carel Vermeule
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Steenschuur.021.3
63/1

5/10-13-0/7-10-0
Castiaen van de Walle
1606-08
d'weeskinderen van Jan Pieters in 't Vlashuis eygen ende gebruickt wert bij Castiaen van de Walle, op 't wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.159
217/1

1/1-0-0/1-0-0
Casy Bruynneel
1606-08
Casy Bruynneel
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooigracht.078-080
6/2
Catharina Jansdr van Banchem
2/2-5-0/2-10-0
Catarijne Jans
1606-08
Catarijne Jans, bruycker Jan Mafet opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Levendaal.049
17/1

1/1-0-0/1-0-0
Cathalijn Ente
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Cathalijn Ente
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Rapenburg.023.2
171/1

2/2-0-0/2-10-0
Cathalijn Maljaert
1606-08
Egbert Janss thimmerman dat bewoont wert bij Cathalijn Maljaert
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Levendaal.055-057
8/1

8/3-4-0/12-0-0
Cathalijn Merlier
1606-08
De weduwe van Louweris Aerentss clappecluysmaker dat bewoont wert bij Cathalijn Merlier
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Sterrenwachtlaan.000.09
133/1

1/1-6-0/1-0-0
Cathalijn Prie
1606-08
Barber Jansdr dat bewoont wert bij Cathalijn Prie
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Uiterstegracht.120-130
111/1

1/2-10-0/1-5-0
Cathalijn [alleen voornaam]
1606-08
Dezelve, bewoont bij Cathalijn [alleen voornaam] opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)NieuweRijn.035
166/1

2/4-8-0/3-0-0
Cathalijne Provoost
1606-08
Jacob Cornelisz. de Haes, bruycker Cathalijne Provoost op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Middelstegracht.038-040
54/1

1/1-6-0/1-0-0
Cathaline Schot
1606-08
Dezelve, bewoont bij Cathaline Schot opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Rapenburg.029-031
74/1

1/2-0-0/1-5-0
Cathalyn Molenaer
1606-08
Cathalyn Molenaer dat zij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (huurder)JanVossensteeg.026
230/1

1/1-0-0/1-0-0
Cathalyna
1606-08
Dezelve, bewoont by Cathalyna opt aengeven van de buyeren
Schoorsteengeld-1606 (huurder)JanVossensteeg.061-063
174/1

1/2-0-0/1-5-0
Cathalyna Decket
1606-08
Dezelve, bewoont by Cathalyna Decket opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)JanVossensteeg.046
256/2

1/1-0-0/1-0-0
Cathalyna Houffnagels
1606-08
Cathalyna Houffnagels, bewoondt by Jan Bymonter opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Kolfmakerveststeeg.000.2
253/1

1/0-12-0/0-15-0
Cathalyna Moton
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Cathalyna Moton
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.033.2
174/1

1/1-0-0/1-0-0
Cathalyna van Marcken
1606-08
Deselve, bewoondt bij Cathalyna van Marcken opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Noordeindeplein.002-008
264/1

4//6-0-0
Cathalyna Zevenant
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Cathalyna Zevenant
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.042
72/1

5/8-0-0/7-10-0
Catharijn Dammasdr
1606-08
Catharijn Dammasdr., eygen ende bruyckster opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwsteeg.002-004
91/2
Catharina Adriaensdr van Sonnevelt
3/3-0-0/3-15-0
Catharijn van Zonnevelts
1606-08
Catharijn van Zonnevelts huys en in huyer gebruyct wert bij Margriette van Aelsts
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwsteeg.002-004
92/1
Catharina Adriaensdr van Sonnevelt
3/1-0-0/4-10-0
Catharijn van Zonnevelts
1606-08
Deselve haer huys twelc bij haerzelff gebruyct wert, op haer dochters aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwsteeg.002-004
93/2
Catharina Adriaensdr van Sonnevelt
3/5-0-0/4-10-0
Catharijn van Zonnevelts
1606-08
Deselve haer huys in huyere gebruyct wert bij Adriaen van Zonnevelt, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)VanDerWerffstraat.052-060
326/2
Trijntgen Jansdr {Backer}
1/1-5-0/1-0-0
Catharijna Jansdr
1606-08
Catharijna Jansdr.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)VanDerWerffstraat.052-060
327/2
Trijntgen Jansdr {Backer}
1/1-6-0/1-0-0
Catharijna Jansdr
1606-08
Catharijna Jansdr.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)VanDerWerffstraat.050
328/2
Trijntgen Jansdr {Backer}
1/1-6-0/1-0-0
Catharijna Jansdr
1606-08
Catharijna Jansdr.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)VanDerWerffstraat.050
329/2
Trijntgen Jansdr {Backer}
1/3-15-0/1-10-0
Catharijna Jansdr
1606-08
Catharijna Jansdr.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)VanDerWerffstraat.050
330/2
Trijntgen Jansdr {Backer}
1/1-6-0/1-0-0
Catharijna Jansdr
1606-08
Catharijna Jansdr.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)VanDerWerffstraat.050
331/2
Trijntgen Jansdr {Backer}
1/2-10-0/1-5-0
Catharijna Jansdr
1606-08
Catharijna Jansdr.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)VanDerWerffstraat.050
332/1
Trijntgen Jansdr {Backer}
1/0-18-0/0-15-0
Catharijna Jansdr
1606-08
Catharijna Jansdr.
Schoorsteengeld-1606 (huurder)VanDerWerffstraat.070.2
287/1

1/2-0-0/1-5-0
Catharijna Vrye
1606-08
Catharijna Vrye
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hooigracht.026
164/1

1/als vooren/1-10-0
Catharijne Everaert
1606-08
Dezelve, bewoont bij Catharijne Everaert opt aengeven van haer
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Boomgaardsteeg.012
110/1

1/2-0-0/1-5-0
Catharijne Mervoille
1606-08
d'erfgenamen van Cornelis Mercelis eygen ende in huire gebruickt wert bij Catharijne Mervoille, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Paradijssteeg.052
80/1

1/1-0-0/1-5-0
Catharijntgen Dovoedts [Dovevoet?]
1606-08
Catharijntgen Dovoedts [Dovevoet?]
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Ketelboetersteeg.012-014
139/1
Catharina Maertensdr {Ketelboetersteeg}
7/4-0-0/10-10-0
Catharyn Maertens
1606-08
Catharyn Maertens eygen huis ende zelfs bewoont, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Ketelboetersteeg.012-014
140/2
Catharina Maertensdr {Ketelboetersteeg}
4/7-10-0/6-0-0
Catharyn Maertens
1606-08
deselve haer huys opten houck dat Maerten Jans bewoont, op Maertens aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Ketelboetersteeg.012-014
141/2
Catharina Maertensdr {Ketelboetersteeg}
3/3-15-0/4-10-0
Catharyn Maertens
1606-08
deselve haer huis eygen ende gebruickt wert bij Aernt cousemaker, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeVest.099-109
301/1

1/1-0-0/1-0-0
Catharyna Henricxdr
1606-08
Dezelve, bewoont by Catharyna Henricxdr. opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Paradijssteeg.056
82/2
Catharina Jansdr van Banchem
1/3-15-0/1-10-0
Catharyna Jansdr
1606-08
Catharyna Jansdr.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vollersgracht.025-037
236/1
Trijntgen Jansdr {vrouw van Jacob Aelwijnsz}
1/3-4-0/1-10-0
Catharyna Jansdr
1606-08
Catharyna Jansdr., eygen[ares] ende bruyckster opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.033-039
314/2
Trijntgen Jansdr {Backer}
1/1-6-0/1-0-0
Catharyna Jansdr
1606-08
Catharyna Jansdr.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.033-039
315/2
Trijntgen Jansdr {Backer}
3/3-4-0/4-10-0
Catharyna Jansdr
1606-08
Catharyna Jansdr.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.033-039
316/2
Trijntgen Jansdr {Backer}
3/3-4-0/4-10-0
Catharyna Jansdr
1606-08
Catharyna Jansdr.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.076.2
8/1

4/8-0-0/6-0-0
Catharyna Steens
1606-08
Catharyna Steens huys dat zij zelfs bewoont, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.014
281/1
Catrijn Pietersdr van der Bouchorst
7/8-0-0/10-10-0
Catharyna van der Bouchorsts
1606-08
Catharyna van der Bouchorsts huys eygen en zelffs bewoont, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.056.2
130/1

4/4-0-0/6-0-0
Catharyna Willem Andries wedue
1606-08
Catharyna Willem Andries wedue eygen ende zelfs bewoont, opte dochters aengeven
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Langebrug.056.2
130/1a

4/4-0-0/6-0-0
Catharyna Willem Andries wedue
1606-08
Catharyna Willem Andries wedue eygen ende zelfs bewoont, opte dochters aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Warmoesmarkt.011
28/1
Catharina Hillebrantsdr {vrouw van Jan Jansz}
4/12-16-0/4-10-0
Catharyne Hillebrantsdr
1606-08
Catharyne Hillebrantsdr.s huis eygen ende bruicxter zelfs, opte dochters aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Ketelboetersteeg.012-014
137/1
Catharina Maertensdr {Ketelboetersteeg}
7/
Catharyne Maertensdochter
1606-08
Catharyne Maertensdochter eygen ende bij haer gebruyckt wert
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Maarsmansteeg.017
174/2
Catrijn Claesdr {van Rieverding}
3/9-13-0/4-10-0
Cathrijn Claes
1606-08
Cathrijn Claes huis eygen ende in huir wert gebruickt bij Wijnant Jans, heeft op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.117
168/2
Catrijn Symonsdr {van Dorp}
2/5-0-0/3-0-0
Cathrijn Symons
1606-08
Cathrijn Symons huis eygen ende gebruickt wert bij Machtelt van Langrack, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)FaliedeBegijnhof.009
251/1
Catharina van Hout {van Coulster}
4/3-4-0/6-0-0
Catrijn Colster
1606-08
Des stadts huysken dat bij Catrijn Colster wert gebruyct, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vliet.035
103/2

1/1-0-0/1-0-0
Catrijn Jansdr
1606-08
Catrijn Jansdr dat bewoont wert bij Jan Symonszn
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vliet.035
104/1

1/begrepen onder t voorgaende/1-0-0
Catrijn Jansdr
1606-08
Deselve dat zij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vollersgracht.025-037
288/2
Trijntgen Jansdr {vrouw van Jacob Aelwijnsz}
1/3-4-0/1-10-0
Catrijn Jansdr
1606-08
Catrijn Jansdr., bewoont by Cornelis van Oosterhoudt opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Schoolsteeg.004
74/1
Catrijn Pietersdr van der Heyde
1/2-10-0/1-5-0
Catrijn van der Eyden
1606-08
Catrijn van der Eyden huis eygen ende selfs bewoont, heeft op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Schoolsteeg.004
75/2
Catrijn Pietersdr van der Heyde
2/2-0-0/2-10-0
Catrijn van der Eyden
1606-08
deselve haer huis eygen ende in huir wert gebruickt bij Josep Jans, heeft opte dochters aengeven
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Nonnenveststeeg.002
306/0a

/
Catrijnenveststeech zuytzijde noortwaerts aen
1606-08
Catrijnenveststeech zuytzijde noortwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (huurder)FaliedeBegijnhof.025
235/1

2/3-4-0/3-0-0
Ceeltgen Gerritsdr
1606-08
Des stadts huysken dat in huyere gebruyct wert bij Ceeltgen Gerritsdr, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Kaiserstraat.004
58/0a

/
Cellebroedersgraft oostzijde zuytwaerts aen
1606-08
Cellebroedersgraft oostzijde zuytwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Kaiserstraat.057.4
116/0a

/
Cellebroedersgraft westzijde noortwaerts aen
1606-08
Cellebroedersgraft westzijde noortwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Kaiserstraat.057.3
142/0a

/
Cellebroedersgraft westzijde noortwaerts aen
1606-08
Cellebroedersgraft westzijde noortwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Rapenburg.108
191/1

1/2-4-0/1-5-0
Cent Pietersz
1606-08
Dezelve zijn huys dat in huyere gebruyct wert bij Cent Pietersz, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Vliet.015-017
23/1

1/18-0-0/1-10-0
Charel Crauweyn
1606-08
Jan Steen dat hij verhuyrt an Charel Crauweyn door sijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Kaiserstraat.012
76/1

1/1-0-0/1-0-0
Charel de Been
1606-08
Deselve dat bewoont wert bij Charel de Been
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Uiterstegracht.037-039
298/1

2/als voren-0-0/3-0-0
Charel Meesen
1606-08
Dezelve, bewoont bij Charel Meesen opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hooigracht.049
164/1

2/7-5-0/3-0-0
Charel Noote
1606-08
Dezelve, bewoont bij Charel Noote opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Levendaal.041-045
34/1

1/1-6-0/1-0-0
Charel Saete
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Charel Saete
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Noordeinde.013
184/2

1/2-0-0/1-5-0
Cheeltgen Gerritsdr
1606-08
Cheeltgen Gerritsdr dat bewoont wert bij Christiaen van Doeysen
Schoorsteengeld-1606 (huurder)5eBinnenvestgracht.019-021
234/1

1/1-6-0/1-0-0
Chiel Huygenss
1606-08
Maritgen Otten dat bewoont wert bij Chiel Huygenss
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Hooigracht.026
161/0a

/
Choerstege Noortzijde Westwaerts aen
1606-08
Choerstege Noortzijde, Westwaerts aen
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.071-073
121/2
Quirijn Bartholomeusz {boomgaardman}
1/1-0-0/1-0-0
Chrijn Berthelmeess
1606-08
Chrijn Berthelmeess dat bewoont wert bij Maerten Galant
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.071-073
122/2
Quirijn Bartholomeusz {boomgaardman}
1/1-0-0/1-0-0
Chrijn Berthelmeess
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Engeltgen Hermansdr
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.071-073
123/2
Quirijn Bartholomeusz {boomgaardman}
1/1-0-0/1-0-0
Chrijn Berthelmeess
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Janneken Wils
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.071-073
124/2
Quirijn Bartholomeusz {boomgaardman}
1/1-0-0/1-0-0
Chrijn Berthelmeess
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Pieter van der Borre
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.071-073
125/2
Quirijn Bartholomeusz {boomgaardman}
1/1-0-0/1-0-0
Chrijn Berthelmeess
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Erasmus Haeneraen
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.071-073
126/2
Quirijn Bartholomeusz {boomgaardman}
1/1-0-0/1-0-0
Chrijn Berthelmeess
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Claes Cruyt
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.071-073
127/2
Quirijn Bartholomeusz {boomgaardman}
1/1-0-0/1-0-0
Chrijn Berthelmeess
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Claes van der Westhove
Schoorsteengeld-1606 (huurder)JanVossensteeg.048-050
262/1

2/1-0-0/2-0-0
Christhijntgen Heusick
1606-08
Deselve, bewoont by Christhijntgen Heusick opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Levendaal.002
306/1

3/2-10-0/3-15-0
Christiaen Bavaert
1606-08
De voors. weduwe van Adriaen Willemss dat bewoondt wert bij Christiaen Bavaert
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Vliet.011.2
31/1

1/als voren/1-10-0
Christiaen Braets
1606-08
Deselve dat bewoont wert bij Christiaen Braets
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Herensteeg.023-025
178/1

2/4-0-0/3-0-0
Christiaen de Back
1606-08
Jacob van Noorden huys dat in huyere gebruyct wert bij Christiaen de Back, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Garenmarkt.030
140/1

5/3-15-0/7-10-0
Christiaen de Coning
1606-08
Christiaen de Coning dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kijfgracht.016-018
245/1

2/1-0-0/2-0-0
Christiaen de Vogel voldervolder
1606-08
Christiaen de Vogel, volder, eygen ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Sliksteeg.003
175/1

1/mit t volgende in een begrepen/1-10-0
Christiaen Dirck
1606-08
Deselve dat bewoont wert bij Christiaen Dirck
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Korevaarstraat.013
81/1

1/0-15-0/0-15-0
Christiaen Kake
1606-08
Dezelve dat Christiaen Kake bewoont
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Raamsteeg.085
89/1

3/3-4-0/4-10-0
Christiaen Katoor
1606-08
Jan Roelandt dat bewoont wert bij Christiaen Katoor
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Clarensteeg.019-037
118/1

2/3-4-0/3-0-0
Christiaen Oogen
1606-08
Dirck Stoffelsz., bewoont by Christiaen Oogen opt aengeven van de vrouw
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Aalmarkt.026.2
159/1
Christiaen Poret
0/
Christiaen Porretz
1606-08
Christiaen Porretz achterhuys es mede onder 't voorhuys aengegeven, ergo hier niet
Schoorsteengeld-1606 (huurder)FaliedeBegijnhof.040
223/1

3/3-0-0/3-15-0
Christiaen predicantpredicant
1606-08
Des stadts huys in huyer gebruyct wert bij Christiaen .., predicant, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Groenesteeg.018
154/1

5/4-0-0/7-10-0
Christiaen van Aecken
1606-08
Christiaen van Aecken, eygen ende bruycker opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.112
64/1

0/0-0-0/0-0-0
Christiaen van der Straten achterhuis
1606-08
Christiaen van der Straten achterhuis eygen, op 't wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Noordeinde.013
184/1

1/2-0-0/1-5-0
Christiaen van Doeysen
1606-08
Cheeltgen Gerritsdr dat bewoont wert bij Christiaen van Doeysen
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.118
144/1

4/9-13/6
Christiaen van Straten
1606-08
Christiaen van Straten huis eygen ende bruicker zelfs, op 't wijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.112
150/2

3/9-13/4-10
Christiaen van Straten
1606-08
Christiaen van Straten huis eygen ende gebruickt wert bij (onbewoont), op 't wijff aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Middelstegracht.045
54/1

3/2-10-0/3-15-0
Christiaen Vermolen
1606-08
Cornelis Jansz. Bontecraey, bewoont bij Christiaen Vermolen opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooigracht.026
160/1

2/5-4-0/3-0-0
Christiaen Verstraet
1606-08
Christiaen Verstraet, eygen opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooigracht.026
161/2

2/8-0-0/3-0-0
Christiaen Verstraet
1606-08
Dezelve, bewoont bij Jan Jansz. opt aengeven van zijn vrou